TE EI TEA, MIDA TE EI TEA Toronto, Ontario 2018

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Täna edastan informatsiooni, mis võib näida mõnele, et sellest on varem juttu olnud. Kuid see informatsioon annab teile mõningat ettekujutust sellest,  kuidas, miks ja mis see on. Selle sõnumi pealkirjaks võiks olla, et  te ei ole teadlikud sellest, mida te ei tea. Teie teadmiste taga on teadmatuse tühjus – puhas leht, seal on asju, milliseid te ei ole suutelised mõistma, isegi mitte mõtlema neile, te ei ole võimeline neist teadma midagi, kuna teile ei ole neist seni veel midagi teada.  Kallid, see on vastuolus teie kujutlustega. Inimene on ainus olevus, kelle aju on suuteline kontrollima enese eksisteerimist ja see on teie sisemine täiendus Plejaadlaste poolt. Planeedi teised olevused ei ole selleks võimelised. Kuid siiski, enne kui jätkan, toon teile mõned näited.

Teadvuse piirid

Paljudel teist on koduloomad, kas koer või hobune, kellel on kõrgem teadvus, võrreldes teiste loomaliikidega. Neil kahel liigil on omane  armastada inimesi ja  see on tunnetatav. Kui vaatate koera, siis näete, et ta on õnnelik  iseendana. Teda ei vii segadusse fakt, et ta on koer, ja tal ei teki küsimust, miks ta ei ole selline nagu tema peremees on. Koer ei võta kunagi peremeest kõrgema mõistusega olevusena, sest ta ei ole teadlik sellest, mida ta ei tea. Ta on rahul sellega, kelleks ta on ja on õnnelik, et on koer, ilma küsimusteta, kuna ta ei ole suuteline seda teadvustama. Selle näitega tahan näidata, milline on teadvus, millel on olemas piirid. Samad piirid on ka kõikidel imetajatel. Teadlased on püüdnud mõõta loomade teadvuse piire.

Sama on ka hobusega. Ta on rahul oma hobuse olekuga, ega ole võimeline tahtma midagi enamat, sest ta ei ole võimeline seda teadma. Neil loomadel ei ole teada galaktika olemasolust, nad ei ole pettunud, et nad ei ole midagi enamat. Loomadel on olemas teadmiste limiit, mis piirab nende mõtlemise ulatust ja see limiit on iga liigi paradigma ulatuses, mis määrab nende mõistuse.  Inimene ei ole võimeline selgitama koerale sisepõlemismootori põhimõtteid, kuna koeral ei ole mingeid võimeid õppida selliseid asju. Kui oleksite suutelised pääsema koera mõtetesse, siis mõistaksite, et neil ole teada piiridest midagi, reaalselt nad ei ole võimelised arutama midagi, kuna ajus on piirid, mis ei lase teada enamat.

Kallid, seda rääkisin teile selleks, et te saaksite aru, millised te olete. (Krayon tõsiselt), on olemas piir, piirang selles, millest olete suutelised mõtlema, mida olete suutelised teadma, kas või ilmaruumis olevate paradigmade kohaselt. Te ei ole neist teadlikud, kuna te ei tea neist midagi. Need on teie teadvuse piirid, mis piiravad ja hoiavad tagasi  teid nende mõistmiseks. Võib olla mõnigi intellektuaal ehk vaidleks vastu ja ta väidaks, et see ei ole üldse nii, me oleme suutelised tegema mistahes asja intellektuaalselt, oleme suutelised uurima oma eksisteerimist, oleme suutelised rääkima Jumalaga ja seega oleme tipp. (Krayon muiates) See ei ole nii. Tänase sõnumi peamiseks eesmärgiks on öelda teile,  kallis inimolevus, see on muutumas. Inimkonna evolutsioon praegusel ajal ja edaspidi ei ole enam evolutsioon sellest, et kas tulevikus olete pikemad oma kasvus, või targemad oma arengus, vaid see on teie Teadvuse evolutsioon. See hakkab ilmnema erinevaid teid mööda ja viisidel. Sellest on olnud palju sõnumeid, on olemas isegi raamatuid. Kuid täna me räägime paradigmadest, milliseid te veel ei tea.

Arvude energia.

Iidsed oma tarkusega suutsid mõista arvude energiaid. Iidsed, kellest räägib partner, olid iidsed Tiibetlased, nemad suutsid juba iidsetel aegadel mõista arvude energiat. Nad, sõltumatult teistest, kellel olid taolised süsteemid, töötasid välja oma numeroloogia süsteemi ja nad kiiresti õppisid mõistma seoseid arvude ja tähtede vahel. Nende väitel Jumal, kui suurim Meister-füüsik, liitis kokku paljud olulised süsteemid. Nad töötasid välja oma arvude süsteemi, mille abil suutsid määratleda asju, milledest ei olnud teadlikud teised. Tänu nende tarkusele, kujunes suurepäraselt töötav numeroloogia süsteem, mida kasutate tänase päevani, kusjuures algsel kujul.  Kombineerides seda astroloogiaga ja mõningate füüsika paljumõõtmelisuse aspektidega,  eksisteerib ja rakendub see süsteem teil ka tänapäeval, kuigi selle arvutus on suhteliselt keeruline. Tiibeti astroloogia oli üks esimestest, mis võttis arvesse arvude paljumõõtmelisuse aspekte. Nende oluliseks küsimuseks oli, et kui üks number, mingil põhjusel, on kõrvuti pikema aja jooksul teise numbriga, kas need ei mõjuta teine teist? Kui mõjutavad, siis milline atribuut tuleb sellest esile? See küsimus ei ole  lihtne ja võib isegi väljuda teada olevatest raamidest. See võib olla  juba paljumõõtmelise mõtlemise esimeseks algeks. Just need andsid teile meister-numbreid, millistest on rääkinud teile minu partner. Just see räägib teile, et meister-arvud 11, 22 ja 33 on sellisteks arvudeks, milliseid saab identifitseerida, määratleda neid, et saada neist aru. Kuid arvud 44, kuni 99 on just sellisteks arvudeks, mida te ei tea, et te ei tea neist midagi. Seega, see ongi tase, see on lagi, millest kõrgemale te ei suuda praegu veel tõusta. Kuid iidsed ennustasid, et saabub päev, kus kõike, 44, kuni 99, saab mitte üksnes määratleda, vaid see hakkab arenema ja inimkonna poolt saab ka täiendatud. Enamgi veel, kui koeral ja hobusel on olemas teadvuse määratletud piir, siis inimesel seda ei ole. Kui jõudsite sellele planeedile ja plejaadlased tegid omad külvid, juba siis teil oli mõistmisi meister-arvust 44, kuni 50. Vaba valik võimaldas inimkonnal olla üksnes siin, kuid teil tuli kohanduda, leida optimaalne tase ning selle tulemusel teie teadvuse tase kahanes 33-le. Just seetõttu te ei ole suutelised käesoleval ajal mõistma kõrgemat, ei näha, ega mõelda millestki sellest tasemest kõrgemale. Te ei  tea, et see on võimalik. Kuid ma ütlen teile, et on olemas veel enamat ja see  juba ilmutab teile  end.

Mul on kavas teile rääkida kolmest hetkest, milledest te ei oleks arvanud, et see on võimalik. Need on paradigmad, millistest teil ei ole veel aimu. Ma räägin teile, milleni need võivad viia. Inimkond, peale Nihke hetke aastal 2012, on täiskasvanuks saamas ja planeedi energia on sellisel kosmilisel tasemel, et te  läbite seda kõike. Tänu magnetvõre muutustele, ma sain aidata teid mitme aasta jooksul, ja see sai mingiks informatiivseks ettesööduks, mis kindlustas inimteadvuse kasvu ja täiskasvanuks saamist hulga kaugemale, kui 33. Seega, lubage paluda teilt midagi, ma tahaksin, et te lõõgastuks hetkeks ja mõtleks minuga kaasa.

Sellel planeedil elasid meistrid, tõelised Meistrid, kes olid võimelised tegema asju, mis ümberolevatele näis imena – absoluutse imena. Ja ei olnud vaid üks Meister, neid oli palju, kelledest teil ei ole midagi teada, sest vahepealsed tsivilisatsioonid ei kandnud seda teieni välja. Meistreid oli palju, isegi selliseid, nagu teie Armastuse Meister, keda teie arvate , et ta on ainukene. Kui vaatate nende tööd, siis näete midagi enamat. Kui vaatate seda, kes nad tegelikult olid, siis näete midagi enamat, sest  nemad olid võimelised muutma ühed füüsilised asjad teisteks füüsilisteks asjadeks, ehk teie mõistes, suutsid teha imesid. Nad olid võimelised võtma inimeselt elu ja samas suutsid uuesti ta ellu äratada, tervendades mõningal määral kogu inimese kehastust. Inimestele meeldis lihtsalt istuda nende jalgade juures, ilma mingi eesmärgita, nad ainult soovisid tunnetada nende armastuse välja ja seda mõistmist, mis lausa voogas neist välja.

Mõningad asjad, mis näisid veidratena ja imena, on jõus ka tänapäeval, need on kasutusel  varjatuna planeedi paljudes kohtades. Nendeks on levitatsioon, mida nähakse kui aatomite osade vastastiku suhtluse juhtimist, millega saab luua kavandatavat magnetismi ja muuta gravitatsiooni. Kaljude allutamist käe viipel, et nihutada see kohalt ning seda olid suutelised tegema ka India Meistrid. Seda kasutavad tänapäeval ainult vähesed Meistrid. Küsiksin teilt, et kuidas on võimalik selline asi? Vastuseks on alati olnud, et see on maagia ja ime. Seni ükski inimene ei ütle selle kohta, kuidas on see võimalik. Üksnes väidetakse, et see on võimalik. (Krayoni rahulolev muie) see on võimalik, on võimalik. (Krayon muiates) see on ju füüsika, aga mitte mingi maagia, ega ole müüt. Teie jaoks imesid ei sünni seni, kuni arvate, et seda suudavad teha ainult ülivõimetega inimesed. See on see, et te ei tea, mida te ei tea ning see  näitabki teile, mis tasemel te olete.

Milleks on võimeline avardunud teadvus?

Edasi räägin Teadvuse kontseptsiooni avardamisest. Paradigma nihe ei seisne selles, et teie mõistus muutub targemaks, vaid selles, et teile tuleks lõpuks ahhaa äratundmine, et te oleksite suutelised tegutsema nii, et see muutub teile normaalseks ja te oleksite suutelised tegema seda igal hetkel.  Seni te ei ole veel võimelised, kuna te ei tea, mida te ei tea. Te ei tea isegi asjadest, mis toimuvad teie sisemuses, väidate üksnes, et see on vaid nii. Isegi suurimad mõtlejad ei ütle, et see pole õige, nii ei pea olema, kõik peab olema hoopis teisiti, vaid ütlevad, et see on vaid selliselt korraldatud. Isegi kõrge intellektiga mõtlejad, mõeldes isiklikule eksisteerimisele galaktikas, ei mõtle enda eksisteerimise üle oma isiklikus keemias. (Krayon muigab).

Ma toon välja kolm punkti, kaks neist on lahti seletatavad, aga kolmas mitte, sest mul ei ole sobivaid sõnu, et kirjeldada paradigmasid, mis kirjeldaks neid. Kõik, mis mul on selleks, on üksnes tulemuste kirjeldus. Põhjuseks, miks ma ei ole suuteline andma enamat, on see näide,et miks koer ei saa teadvustada oma eksisteerimist ilmaruumis. Mõningad asjad ei ole seni üldse veel lahti mõtestatavad, kuid need siiski ilmnevad ja on juba ilmnenud.

Kallid, mõned peamised neist hakkavad esinema taas ja taas, kuni hakkate neid ära tundma, siis laksate enda otsaette ja küsite üllatusega – miks keegi ei ole varem hakanud mõtlema sellele. Te olete minemas uuele tasemele, seetõttu mõned teie seast hakkavad mõtlema, et inimteadvuses on fakti tunnistamine, et psüühika ja teadvustamine on aju kõrgemad võimed. Kuid aju ei ole kursis sellega, mis toimub keha sisemuses. Näiteks, et kust tulevad viirused, nad ei tule ju ainult külmetusest. Millest kujuneb infektsioon? Kui toimub nakatumine, siis ei ole oluline, kas on see respiratoorne või soolestikuline, teie keha reageerib momentaalselt sellele ja häiresignaal levib üle teie keha. Valged vererakud suunduvad kohta, kuhu jõudis mikroob või viirus, ning püüavad teha kõike, et võita nakkust. Kui te oleksite võimeline pääsema oma kehasse nakatumise hetkel, siis saaksite jälgida lineaarselt sündivaid asju. Esimena kuuleksite häiresignaali, mis teatab et midagi on juhtunud. Mida teeb inimene ise sellel hetkel? Ta ei liiguta vuntsigi vaid astub vilistades oma teed, midagi aimamata juhtunust. Siit teile küsimus, et kas teie arvates on see õige, kas teile ei näi, et midagi logiseb niisuguses suhtumises, ega ole nii, kui peaks olema?

Praegu inimesed ei mõtlegi sellele, nad üksnes väidavad, et keha teeb oma tööd ja teadvus oma tööd. See, millega teil tuleks tegeleda, on olnud hästi varjatud teie eest. Te ei ole olnud isegi võimelised paradigma kohaselt mõtlema, kuidas keha ja teadvus peaksid tegema koostööd, kuigi need on olnud alati koos. Te ei ole olnud suutelised ette kujutama, kuhu kõik liigub. See on meister-arvu 44 paradigma, mis saab ükskord üldtunnustatuks ning kui viirus ilmneb, siis olete kohe sellest teadlikud. See on teie keha varjatud osa, mille nimeks on  kaasasündinud teadvus. Selle poole pöördutakse kinesioloogias, selle poole pöördutakse homöopaatias, et anda kehale märku, mida oleks tal vaja teha. (Krayon imestunult) Miks, mis põhjusel kaasasündinu on teie teadvusest eraldi? Kas olete kunagi mõelnud sellele? Kindlasti mitte, te ei ole võimelised mõtlema sedavõrd kõrgelt, kas pole nii. Teie mõttetegevuses puudub selline suur element, et saaksite uurida teadvuse olekut teis endis. Ja see põhjus on just sellest, et te ei tea, mida te ei tea. Teil isegi puudub mõte selle võimalikkusest. Teil on vaja tõusta selles veidi kõrgemale, kui olete praegu.  Inimene on ainus imetaja planeedil, kes on suuteline korraldama enda häälestust. See tähendab, et täna võite olla häälestunud 33, aga homme 44, edaspidi ka 77.

Kõik ülejäänud imetajad sünnivad sellistena, nagu nad on, ei mingit vaba valikut vaimses mõttes, nad ei tea Jumalast enda sisemuses, ei tea võimalusest saada Jumalaga kokku, palest palesse. Kuid teil, inimestel on selline võimalus olemas ja te teete seda. Te olete võimelised seadma oma häälestust, teie teadvus on võimeline lahkuma ja naasema, tõusma ja langema.

Kuid mu kallid, te olete ületanud märgise 2012. Olete esimene tsivilisatsioon planeedil, kes on võimeline minema edasi, jõudma teadmatusse ja ettearvamatusse olukorda. Olete esimene tsivilisatsioon, kellel ei ole  mingeid prohvetlikke ennustusi tuleviku kohta. Kõik eelmised tsivilisatsioonid kadusid, jõudmata sellesse olukorda.

Esiteks.

Tuleb aeg, kus kaasasündinu liitub teadvusega ja kui keegi küsib teilt teie käekäigu kohta, siis sellele vastab teie kaasasündinu, kuna teadvus on üks kaasasündinuga ning see näitab, mis  toimub kehas keemilisel tasandil. Kui kehasse ilmub pahaloomuline alge, siis sellest saab samal hetkel teada kogu keha. Enam ei tule oodata, kuni mingi organ langeb rivist välja.  Kas teid ei häiri, et olete  lahus oma raku struktuuridest? Paljud teist vastavad sellele, et nad ei ole kunagi sellele mõelnud. Just nimelt, kuid nüüdsest hakkate sellele mõtlema.

Selline on esimene paradigma kolmest, millest soovin teile rääkida. Te ei ole veel suuteline uskuma või mõtlema, et see võib muutuda. Kuid see aeg tuleb, kui olete suuteline teadma sama, mida teab teie kaasasündinud mõistusega keha. Olete suutelised kohe reageerima, kuna olete häälestatud niivõrd hästi, et kohe teadvustate oma keha rakustruktuuri olukorda ning teete temaga koostööd.  Kas te olete suutelised ette kujutama, mida annaks see, kui saaksite säilitada oma tervist igal hetkel,  olles pidevalt teadlik sellest, mida keha teile teatab.

Näiteks, kui hakkate sööma midagi kehale sobimatut, siis keha teatab teile kohe, et sinu Akaššid ei toeta seda toitu, mida soovid süüa. Kas see ei oleks suurepärane? Seda  teab sinu kaasasündinu ka praegu, kuid ta ei pääse sinuga suhtlema. Kord tuleb aeg, kus ei ole enam ei mingit kaasasündinut, vaid oled üksnes Sina, mõlema kombineering.

Teiseks.

Nüüd läheb keerulisemaks. Mis oleks, kui kehal oleks sedavõrd edasijõudnud rakustruktuur, mis vibreeriks väga kõrgelt, mis oleks tugevalt seotud loodusega ja kõigega, mis on olemas ehk kõigi asjade ühetsusega? Kas siis saaks mingi haigus  või mingi infektsioon tulla?

Haigus on madal energia, madal teadvus, madal vibratsioonide tase. Kuid inimene tõuseb sellest tasemest kõrgemale. Tere tulemast 55’sse.

Te satute sellisele planeedile, kus keemia töötab väga kõrgel tasemel ja niivõrd hästi, ebatavalise eluea pikkusega, piisava tarkusega, et säilida sellel planeedil,  kuidas säilitada teatud elanikkonna hulka, samas teades, kuidas kasvatada toitaineid viisidel, milliseid teil kunagi polnud, mis toidaks keha selliselt, kui mitte kunagi varem. Sellisel juhul haigused ei saa haakuda inimese külge ja kilbiks nende vastu on teie oma Kõrgem Teadvus. Keemia hakkab tööle niivõrd kõrgelt, et teil kaob selline haigus kui vähk, või muu haigus, mis viib käesoleval ajal paljusid teie seast.  Te võite selle jutu peale nüüd küsida, et Krayon, sa läksid vist liiale, kas selline asi on üldse võimalik? Kallid, te vaid mõtlete selliselt, kuna ei ole teadlikud sellest, mida te ei tea.

Tuleb kätte aeg, kus füüsika  näib teile mänguasjana, kus hakkate nägema asju komplekssena, kogu nende keerulisuses. Siis olete suutelised nägema mustreid Merkaba sisemuses, mis ühtlustuvad planeedi füüsika mustritega, saate manipuleerida ettetulevate meelepäraste asjadega.  (Krayon ohates) Ega te vist ei saa aru, millest ma räägin. Ma mõistan teid, sest teil on raske veel mõista seda.

Ja viimaseks.

Kui eelmine kord andsin sõnumit, siis rääkisin kindlal eesmärgil selliselt, et tuua teis esile midagi, mille mõte ei ole teile kuigi mõistetav. Tahtsin näidata teile teie reaktsiooni sellele infole. Mul see õnnestus, sest te kohe küsisite, et  Krayon, millest sa räägid? Ma rääkisin siis inimvaimsusest ja koostööst temaga, milliseks ta kord kujuneb. Ma nimetasin seda Vaimsuse koherentsuseks. Kuna te tänapäeval olete veel vanas reaalsuses, seetõttu te ei mõistnud selle kontseptsiooni. Ka nüüd ma ei ole võimeline andma seda selgemalt, kui eelmine kord. See on aeg, kus olete sügavalt ühenduses oma Kõrgema Minaga, et ühe jalaga olete eesriide tagustes, aga teisega maises olekus ja  naeratate nii, nagu kunagi  naeratasid Meistrid.  Tere tulemast 88-sse.

Oled Planeedi osa ja planeet on sinu osa. Oled Taeva osa ja Taevas on sinu osa. Füüsika oled sina ja sina oled tema osa. Sa oled Meister sellel planeedil ning see on normaalne seisund.  Kui ma saaksin näidata käesoleval ajal teile seda, siis te jahmuksite ja ütleksite, et  see on ingellik olevus, ingel ise on tulnud meie juurde. (Krayon laias naeratuses) Hoopiski mitte, niisugune olete te ise tulevikus, kas te ei tunne selles ära oma nägu, te näete temas ennast. Paradigmad hakkavad muutuma. Kõik, mida olete õppinud metafüüsikas, hakkab muutuma. Kõik hakkab muutuma suurejoonelisemaks. Mõnele see sõnum ehk näib ebaselgena, udusena, kuid peale selle sõnumi teil teisi ei ole.

Selline on teie tulevik, selline on potentsiaal, mis lähtub sellest, mida olete ära teinud ja kuhu see  viib teid,  lähtub sellest, mida on ära teinud teie eelkäijad. Te olete võimelised muutma seda kohe, kuid see oleneb teie vabast valikust. Pall juba veereb selles suunas. Põlvkond põlvkonna järel näeb seda Nihet. Hakkate märkama seda oma järeltulijates, ja nemad omakorda oma järeltulijates. Iga järgnev põlvkond ütleb, et vaadake oma lapsi, nad on hoopis teistsugused. Kuid teil kulub aega veel mitmeid põlvkondi enne, kui Nihe on selgelt märgatav.

Vana Vaimsus, ma ütlen taas, et sul on vaja oodata oma uusi kehastusi. Selline on olnud igavene kutse teile, et on vaja lõõgastuda ja teada, et  oled Jumala osa, lõõgastuda ja teada, et sinu üle kantakse hoolt ja oled armastatud, lõõgastuda ja teada, et on olemas hulga-hulga enamat, kui  tead. Planeedi Meistrid on näidanud teile seda. Mis põhjusel? Et saaksite näha, et ka nemad olid nagu teie. Nad ei olnud võlurid, nad  sündisid maale niimoodi kui teiegi. Nad elasid siin selleks, et öelda – vaata, vaata, vaata selline oled sa ise tulevikus. Sa ise hakkad mõistma, et kõik need asjad on võimalikud, et ise oled osa kõigest olevast, oled ühtne kõigega.

Säiligu need sõnumid ja jõudku kord taas teie kätte. Kui ükskord see iidne lugu tuleb päevavalgele, siis te muiates ütlete, et kas teate, tal oli õigus. See saab olema suur päev planeedi jaoks, inimteadvuse evolutsiooni teadvustamiseks ja selle mõistmiseks.

Olete kõik ühtsed, ühtsete eesmärkidega, ühtse armastusega, mis on nähtav ja ära tuntav kõikjal, üle ilma.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga