TÄHEEMADE MEENDUSED

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Ma mõistan, neid inimesed kes arvavad et läbi kanalduste tuleb  teostamatu informatsioon. See on teostamatu neile, kelle loogika on kolmemõõtmeline ja mõistmine neljamõõtmeline.

Jutt Täheemadest tuleb paljumõõtmeliselt tasandilt.

Väljend „Täheemad“ on kontseptsioon ehk mõiste, mille tähendus aja jooksul hakkab võtma sootuks muid tähendusi. Tulevikus seda väljendit hakkavad kasutama paljud, sest Uue Lemuuria kujunemisega hakkavad kerkima taas pinnale meendused. Meendused toovad tõdede mõistmist, kõigest, mida olete oma paljude elude ajal üle elanud.

Mõned meendused tulevad üksikasjalistena.

Mõned meendused tulevad vihjetena ja koos kahtlustega.

Mõned meendused tulevad õpetustena.

Meendused ei veena teid astuma vestlusse Täheemade teadvusega. Siin räägime sügavamatest veendumustest, mis on palju edasijõudnumad, kui te siiani, käesolevaks ajaks, olete ise saavutanud. Peatselt näete suuremat meenduste esilekerkimise algust. Need meendused ulatuvad palju kaugemale mistahes sünapside tööst. Need on hetkelised mõtted-meendused. Need on seondused Täheemadega, kes ei ole kadunud teie olemusest, sest Täheemad olete teie ise. Iga keha rakus vibreerib Täheema olemus ning see toobki esile meendusi.

Kes teist ei meenutaks oma ema, kes on küll lahkunud ammu manala teed, siis, kui olite veel noor, temaga koos. Kes ei mäletaks ema pilku, tema kallistusi, tema õpetusi, kui saite vanemaks.Võin öelda, et üpris vähesed neid aegu ei meenuta.

Olles juba vanemas eas, mälestus emast on teile midagi kaunist ja armast.

Kõik meendused on vaid hetkelised, üheks viivuks. Kõik teavad, et lapseea meendused kattuvad täiskasvanuks saamise meendustega. Kuid  need ei ole enam meendused Täheemadest, juba seetõttu, et tegemist on paljumõõtmelise olemusega.

Siin, seminarist osavõtjate seas on ainult viis otsest Täheemade järeltulijat. Nende meendused räägivad kindlatest protseduuridest ja teadmistest. Üks nendest oli võimeline meenutama isegi oma ema hällilaulu. Nende meendused on mõneti selged, mõneti ebakindlad.

Väljudes käesolevast reaalsusest, saab üle minna  protsessile, milline on paljumõõtmeline, milles saab kohata Täheema, kes oma olemuselt on paljumõõtmeline ja esindab tähesüsteeme.

Mida see peaks tähendama?

Esmalt ema armastust, mis on suurim asi planeedil Maa, seda ei saa ületada ükski asi, peale Täheema armastuse. Täheema teab, et tema, ja paljud teised, et nad on koos toonud elu planeedile Maa, ja muutes DNA- d, andsid uue teadvuse. Nemad mõistsid, et tulles siia ja tehes seda kõike, neil tuleb jääda siia, et nad ei saa naaseda koju. See ei olnudki niivõrde, et „ei saa“ vaid nad ei tahtnudki tagasi minna. Nad ei soovinud naaseda siin, planeedil, oleva armastuse tõttu ja avanenud mõistmise pärast, mis oli väljaspool neile harjumuspäraseid raame.

Kui keegi pakuks Täheemadele minna kusagile mujale, teise tähesüsteemi, siis nad keelduks,  kuna siin on nende lapsed ja nemad kuuluvad lastele ja nad soovivad näha nende kasvamist. Nii toimiks iga ema, kuna ta on seotud oma lastega. Nemad on Täheemad ja teil on nende DNA – olete ühest sugupuust.

Nemad on Uues Lemuurias, kus kogu inimtsivilisatsioon ei hävitanud end, ehkki ennustati seda. Täheemad on võtnud ette puhastumise, et teha end korda. Nad jäid, et näha kogu muutust planeedil. Nad lõid süsteeme, millised on hakanud avanema, süsteeme, mis kiirendavad seda, mille nimel nad jäid siia. Nemad on ju emad ja võib olla lahkuvad teie juurest üksnes siis, kui olete saavutanud nende kohase teadvuse ja uhkuse, milline neil on.

Vaadake ilma, milliseks on see kujunenud. Kuidas ta meeldib teile?

Planeedil on kokku saamas madala teadvuse lained kõrge teadvuse lainetega ja toimub teadvuse ümberlaadimine. See on asjade põimumise aeg. Kuna te ei tea, mida ei tea, seetõttu te ei ole võimelised nägema teadvuse kõrgemat taset, ega tea, mis teid ootab ees ning just see viib teid segadusse. Te olete nagu sündinud pimedad, kellele ei ole võimalik kirjeldada värvide mängu. Te olete liikumas silmade lõikumise poole, liigute ilma poole, mida te ei ole veel näinud.

Paljude arvates olete vajumas põhja, nad ei suuda näha muud võimalust, kuna on rabelenud pimeduses eoonide ajast alates.

Kuid kõik on muutumas.

Vanad vaimsused, kuulates seda, noogutavad päid ja kinnitavad, et nemad tunnetavad, et midagi hoopis teistsugust läheneb. Need on Täheemade hääle meendused.

On palju planeete, erinevate eluvormidega. Ükskord kohtate kõiki, sest neil kõigil on sama Looja teadvus, mis teilgi. Kõrge teadvuse poolest olete paljus sarnased, teil on vaid palju evolutsioonilisi erisusi.

On lähenemas Täheemade meenduste ajastu. See on hulga enamat, kui puht esoteerilised sõnumid metafüüsilistelt inimestelt, kes kohati näivad hullumeelsetena. See siiski on palju reaalsem, kui arvate teie. Aeg näitab.

Tuleb aeg, kus kohtute plejaadlastega, kes ei ole teie Täheemad, kuid kellel samuti 23 kromosoomi paari. See toimub siis, kui teist saab normaalne inimkond, kellel on kõrgeim inimteadvus.

Mida arvate, kas saab see kunagi toimuma?

Ma kinnitan teile, et saab, sest teistel planeetidel see on nii juba toimunud.

Kuidas arvate, kas teie planeedil on unikaalne ajalugu?

Neil käisid need muutused veelgi ägedamalt.

See kõik on jumaliku armastuse töö ja seda teeb teadvus, mis on võimeline tervendama end. Ei ole vaja mingeid ingleid taevastest, kes õpetaksid ja päästaksid teid – te ise olete nendeks. Olete vabanemas vanast energiast, nagu vanast nahast ning selle alt avanevad meendused Looja loovustest. Teie jaoks see on midagi enneolematut.

Selles sõnumis pidasime silmas praegu toimuvat teie planeedil. Te aina enam ja enam süvenete kõrgematesse tasemetesse ja muutub teie metafüüsika.

Ka partneri (Lee Caroll) jaoks see sõnum on ootamatu. Ta lootis salamisi, et ma ei räägiks võõrplaneetlastest. Ma ei räägigi neist, räägin vaid Perest.

Võite võtta asju nii, nagu ise soovite, kuid ärge pöörake neist ära üksnes seetõttu, et neis on teie jaoks midagi võõrast. Kui need leiavad kajastust teis, siis ehk mõistate, et asjad võivad toimuda ka selliselt.

 

Ja nii see tõepoolest on…

Krayon

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga