Tabamatud Akašid – Minneapolis, Minnesota – 10 august 2013

Lee Carroli:

Selle vägagi informatiivse sõnumiga algab mõistatuse lahti seletus – miks ei saa tunnetada oma möödunud elude Akaši salvestisi sellel planeedil. See sõnum annab mõningad uued kontseptsioonid sellest, kuidas töötavad asjad, mis on vastupidised traditsiooniliste mõistmistega.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, magneetilisest teenistusest.

Ajal, kui mu partner asub selle kallale, mida ta on praktiseerinud juba paljude aastate jooksul, esmalt eemaldub pisut oma teadvusest. See pole inimese jaoks kuigi lihtne, enamgi veel – inimene tahaks kontrollida kõike ja tervikult, kõike, mis on temale ellujäämiseks oluline.

Teadvus – see on just see, mida ta püüab kontrollida kõige enam. Just seetõttu kanaldus, mis on teie ees, toimus veidi teisiti, kui varem. Oleme varemgi rääkinud, et kanalduse protsessis ei toimu täielikku inimese hõivamist vaid toimub sulandumine, partnerlus – just selle tulemus on praegu teie ees. Tänu sellele, et mu partner vaid nihkub veidi oma teadvusest kõrvale, ta võib näha justkui eemalt kõike toimuvat. Ta on võimeline hiljem kõik isegi kirja panema, kui selle järgi on vajadust. See toimub seetõttu, et meie ees on Inimolevus, kes on võimeline tegema tööd mingi enda püha osaga, selles on toimuva ebatavaline uudsus – see pole hõivamine, vaid koostöö. Teie poolt jälgitav uudsus kindlustab inimesele intellektuaalselt ja emotsionaalselt võtta osa sõnumist, mida edastatakse. See avardab kanaldust, kui inimene vastuvõtja seisundis, on mingil määral tõlgiks. Ta on tõlgiks, kes kasutab oma keelt, teeb tööd süsteemis, mis asub tema käbinäärme portaalis. Antud süsteem on – paljutasandiline kommunikeering, mis toimub kolmemõõtmelise lätte läbi käbinäärmes. See kõik on selleks, et rääkida teile sellest, mis tuleb sealt läbi ja palju muid sõnumeid. Antud sõnum kujutab endast kombineeringut uuest informatsioonist ja sellest, mida oleme juba varem rääkinud paljude kanalduste aegu. Seega, nüüd võtame kõik eelmised sõnumid kokku üheks sõnumiks, et saaks pakkuda teile uut kontseptsiooni.

 Inimese Akaši

Tahaks põhjalikumalt rääkida Inimolevuse Akašist. Nagu võisite märgata, et harva kasutame nimetust „Akaši salvestised“. See tuleneb sellest, et sõna „salvestus“ semantika määrab meile mingi lineaarse nimekirja, või loendi tunnetuse. Me ei tahaks, et te mõtleks taoliselt.

Inimese Akaši all on mõeldud mitte üksnes see, selles on tallel palju enamat, kui elude ajajoonte loend. Sellest ongi kavas täna alustada.

 Hakkame edasi liikuma aegamööda, et, mistahes uued antavad kontseptsioonid, oleksid selgitatud teile õigesti ja selgelt, nii saaksite mõista neid täies ulatuses. Millest mõtlete, kui räägime Akašist? Me nimetasime selle sõnumi „Tabamatu Akaši“, sellega oleme juba kuulutanud atribuuti, millest on kavas täna rääkida. Inimolevuse Akaši – on ajalugu kõigest, mida ta on läbi teinud planeedil Maa. Ja veel – teie seesmuses on palju Akaši atribuute, mis ületavad inimlikke raame, kuid need on peidus väga sügavalt ja pole tänase arutluse aineks. Võiks ütelda, et peamine, mis teil on , on see, mida määratleme Inimese Akašiks, see on teie vahetu kogemus planeedil Maa. Akaši on samuti hästi peidus, seetõttu ka tabamatu. Kuid ta ilmutab end alati selliselt, et te ei suuda teda ära tunda. Seetõttu alustame selle kirjeldamisest, kuidas saab selline asi olla. Tegelikult ta on teie seesmuses, kuid teil pole sellest isegi aimu.

 Akaši mõistatus

Enamusel inimestes pole aimugi sellest, et iga päev on neil tegemist Akašiga. Enamus inimesi on liikumas tänu oma Akašile, kuid neil pole seda teada. Seetõttu tahaks pakkuda pildi, rääkides praegu, et Akaši  pole see, mis suhtleb teiega traditsiooniliselt. See pole see, mida ootate. Ehk peatuks veidi ja vaataks seda piltlikult.

Akaši on süsteem, mu kallid, ta on kaunis. Ma olen teie ees ja tean teist kõigist, kes on siin,  tean teie eludest, igaühe omast. Ma tean, millist lahendust olete täna otsimas. Ma olen siin teie juhendajana, kes pole kunagi olnud inimesena, ning jälgin, kuidas otsite inimlikku lahendust ja see paneb mind imestama. Võiks öelda, et olete vaimsuste rühm, kes on spetsialiseerunud ilmutuma bioloogilise olevusena. (Krayon kirjeldab selliselt rühma, kes on spetsialiseerunud läbima paljusid kehastusi Inimesena).

Suurel Loomise Lättel, Jumalal, kes on loonud Ilmaruumi, Galaktikaid ja kõike olevat, on olemas valitud jaotus, asjatundjate rühm, selleks olete teie! Teie olete supi teatud osaks, mis ongi Jumal, mis on kohandunud selle teostamiseks, mida olete teostamas teie. See on keeruline roll ja selle osa täitmiseks on valitud kõigest mõned triljonid. Kui tahaksite teada, mis on teie vaimsuse aluseks teil, asjatundjail, siis see on armastus ja kaastunne, see on tuum ja südamik. Ta pole alati nähtav, kuid ta on. Kui saabute Maale, siis teie missioon seisneb selles, et jagada,  jagada seda planeedi enda energiale. Akaši on süsteem, mis aitab õppimise olukordades ja juhib inimest lahenduste otsinguil. Jumala atribuudi osa, kelleks olete teie, jääb minu poole eesriiet. Te saabute planeedile kui bioloogiline olevus, ning teie eest on varjatud see, kelleks tegelikult olete ning püüate luua oma isiklikku teekonda läbi Maa pimeduse. Teie eest on varjatud teie valguse otsingud, mis on peidus teie seesmises raku struktuuris. Teile see on raske töö.

Kõik meistrid, kes on maa peal olnud, püüdsid näidata Jumala osa Inimeses, ning rääkisid, et see on olemas. Kuid see peab üles leitama teie endi poolt. Krayon oli olnud siin juba väga ammu. Olen olnud teiega siis, kui jälgisime Maa võre loomist, siis kui Maa alles kujunes. Sama oli ka varem, kui jälgisime teiste planeetide kujunemisi muudes kohtades, teades, et teil endil tuleb kunagi teha seda, mida olete tegemas, taas ja taas, taas ja taas. Esmalt teatud teie rühm saabus esimesena ning seejärel teised – see on süsteem. Selles süsteemis on olemas struktuuri atribuut, mis õnnistab teadvust, vabat valikut ja kontseptsioone. Sellest on meil kavas rääkida otse nüüd. Kõik see peaks ütlema teile, et Akaši  pole eksitus, ega miskit saladuslikku, või juhuslik süsteem. Ta on kavandatud, kavandatud selleks, et olla abiks teile. Akaši süsteem  on sisse ehitatud ja omane teile. Ta on olnud juba päris alguses ja on tulnud koos teiega, teie bioloogiaga, juba teie „loomise teadvustuse“ käigus. See on see teie osa, mis pole võimeline kunagi kaduma, mida pole võimalik iialgi kustutada ning te elate sellega päevast päeva. See on süsteemi osa, millega olete sündinud. Kuid see saab olla laiendatud, mõistetud, muudetud, seda selleks, et luua teie evolutsioneerumise protsessi.

Tabamatu Akaši

Nüüd sellest, mu kallid, mis teeb Akaši tabamatuks. Antud kaunis süsteem ei kavatse lahkuda teist, ega loobuda abistamisest kogu teie elu jooksul. Kuid pea alati ja täienisti reageerib Inimese vabavoli atribuudile planeedil. Kui inimesed otsustaks, et planeet peaks liikuma tagasi pimedusse, siis ka Akaši käituks vastavalt. Kui inimesed otsustavad, et inimkond hakkab täiustama Inimese teadvust ja valgus hakkab võitma, siis Akaš taas reageerib vastavalt. Seega, nüüd mõistate, et ta on dünaamiline, aga mitte „kord ja igaveseks“. Ta on muutuv vastavuses sellele, kuidas muutute teie. Seega, esimene on temas see, et ta on alalises liikumises. Ta on sedavõrd tabamatu!

Kui ma küsiks kellegilt teilt rääkida oma eelmistest eludest, siis on suur võimalus, et isegi kõige valgustunumad teie seast ütlevad: „Ma pole kindel, kas olen olnud või mitte selles või teises kohas. Mulle näib, et ma pole võimeline valima üht või teist joont sellest supist, milleks on minu teadvus. On vaid mõningad veidrad meendused, kuid ma pole kindel, mida ma suutsin ja mida mitte, ning kas olla üheks või teiseks.“ See oleks ka õige! Seega – miks on Akaši sedavõrd tabamatu? Põhjuseks on järgmine – pange tähele hoolega – see on uus informatsioon. Akaši ei kujuta endast aju funktsiooni. Ta pole seal, kus algab mälu sünapsis. Seetõttu, püüdes leida Akašis vastust küsimusele, midagi sarnast ülalpool toodule, siis otsite oma teadvuse selles struktuuris, mis on koostöös üldmälu ja inimaju sünapsiliste atribuutidega. Kuid Akašit pole teie ajus, seega teil pole saada seda meendust, mida otsite. Vastupidi, teie Akaši asub teie DNA’s.

Siin põrkume kokku olukorraga, et ühendus Akašiga erineb meenduse protsessist. See pole lineaarne protsess, ega saa olla meenduseks, sarnaselt sellele, kuidas meenutab aju. Akaši Kroonika ei anna teile välja fakte, kuna on tabamatu!  Kuidas siis teostub juurdepääs temale? Teie kommunikeerumine DNA’ga ja oma teadvusega teostub sootuks teisiti, kui toimub teie ajus. Oleme seda kirjeldanud varem ja see on suht keeruline. Kuid siiski ütlen, informatsioon, mida kannab teie DNA, peaks kord jõudma teie ajuni, et mõistaksite seda (saaksite teadmisi, ning usuks neisse), ning seejärel pääseks teie teadvusse ja hakkakas tööle teatud viisil. Kuid sellest räägime edaspidi. See toimub paljumõõtmeliste väljade kattumise läbi – nagu nimetame seda meie. Selline ilming on teie teadusel teada, ning teie elektroonikas on pidevalt kasutatud sellist kommunikeerimise viisi. DNA ei suhtle teiega – ei teie mälus, ei teie sünapsidega, ega lineaarses struktuuris. Ta suhtleb teiega emotsionaalsete mõistetega. Sellel paljumõõtmeliste väljade kattumise protsessil elektroonikas on oma nimetus – induktiivsus. Just sellisel viisil Päike edastab informatsiooni ja astroloogilisi atribuute, läbi päikese heliosfääri planeedi magnetvõresse, just paljumõõtmeliste väljade kattumiste abil. Seega, see on loomulik protsess, mis on pidevalt toimimas, see on fraktaal (paljude korduvate osade olemasolu). Sama on toimumas ka DNA põhialusel. DNA ümber on olemas väli, mis teeb koostööd teie teadvusega läbi selle, mida nimetame „mõistusega kehaks“, ehk kaasasündinuks. Niisiis, ärge tehke seda liiast keeruliseks vaid teadke – Akaši on tabamatu, kuna ta ei võimalda meenutada selliselt, nagu tavaliselt meenutate. Siin pole tavalist meenutamist, kuna see on DNA kommunikeerimise osa.

 Kuidas Akaši süsteem mõjutab Inimest?

Räägime nüüd sellest, kuidas see töötab, milline on selle energia tänaseks päevaks ning kuhu see viib. Akašil on olemas see, mida nimetame draiveriteks, erilised määratletud tegevusega mehhanismid. Määratletud tegevused – on see, mis teostab kommunikeerumist, kutsudes teie ajus esile Akašile kohaseid erilisi tunnetusi, mis võimaldavad tunnetada teil midagi. Need tunnetused ei tule meendusena, nagu oleme seda rääkinud ning Akaši ei pea tingimata kommunikeerudes seisnema teie isiklike eelmiste eludega. (See võib sündida hiljem, läbi DNA ärkamise ja aktiveerumise). Akaši normaalsed draiverid ei teosta ülekandeid ajusse sellest, kelleks olite, kus olite või kuna olite, ei nimesid, ei sugu – kuigi ehk arvate küll, et teate seda. Edastab hoopis kogemust ja emotsionaalseid mõistmisi. Antud hetkel inimkonna Akaši draiverid on samade omadustega, mis olid eoonide aegade jooksul.

Esimesena, mida tunnetate oma Akašist, mis viib teid oma teadvusse on ellujäämise instinkt. See kuulub kogemuste hulka, mis on minevikus läbi tehtud, kogemuste hulka, mida on kujundanud teis hirm, draamad, ning lõpuni viidud asjad. Te ju teate, et mul on õigus! Kuidas on, mida tunnetad, vana vaimsus? See on see, mida kardad. Akaši toimetab seda su teadvuseni, kuid mitte mälestusena sellest, mis oli toimunud vaid ellujäämise emotsioonina, üleelamisena toimunust. Need atribuudid on Akaši draiverid ning oma mõjutava tegevusega panevad teid tegustema – või paljudel juhtudel tarduma. Te tunnetate miskit ning sinna te ei lähe või teete sootuks muud – kuna nii te tunnetasite. Kas on see alateadvus või Akaši meendus?

Mõisted, mida saate, on DNA tasemel, ning need kiirguvad teie ajusse ja juhivad teid, ergutades teie mõtlemise vastavat emotsionaalset osa. Miks need asjad on sedavõrd madala energiaga? Miks nendeks on hirm ja draama? Miks selleks on lõpuni viimata asjad. Ja nimetame seda nii, nagu selle nimi on – süütunne. Miks? Sa oled ju vana vaimsus, kas sa pole siis väärt paremat, kui see? Seda informatsiooni oleme andnud varemgi. Energia, mida olete loonud paneedil, on juhtimas Gaia teadvust, teie DNA effektiivsust ja inimkonna tulevikku. Ta kujutas endast teie vaba voli ja seda kuni käesoleva ajani. Nüüd on see muutumas.

Isikliku Akaši tasakaalu muutmine

Kujutage Akašid, mis on ümberhäälestamas oma draivereid, muutmas kattuvaid  mõjutusi. Mis oleks, kui Akaši hakkaks hirmu, draama ja lõpetamata asjade asemel pakkuma teile sootuks midagi muud? Mu kallid, see saab nii olema, see tuleb koos uute energiatega ja ümberhäälestustega, mis on toimumas juba praegu. Teie vibratsiooni tõstmise tulemusel toimuvad muutused Akaši kommunikeerumises. Kõik teie keha rakud on teadlikud sellest, mis on toimumas saabuval uuel ajastul. Nüüd ehk küsite: „Olgu, Krayon, kas see tähendab, et seda teab iga inimese Akaši? Vastuseks oleks – jah! Küsimuseks on see, kas aju lubab tunnetada seda või mitte. Siin tuleb appi käbinääre.

Ajul on olemas omad draiverid, millest mõned on vaimse suunaga, neid nimetate filtriteks – mõned nimetavad neid isegi vaimseteks filtriteks. Aju lubab õppida tundma (uskuda) asju või ei luba, tuginedes mineviku kogemustele ja kujutlustele, „kuidas asjad töötavad“. Olete loomas uut teadvust, ning selles on luba suhelda Akašiga. Need, kes on saalis ja kes kuulavad ja need kes loevad ja kuulavad hiljem, võivad hakata mõistma, et mida enam nad tõstavad oma teadvuse valgust, seda enam tunnistavad tõde. See hakkab muutma ka kommunikeerumist Akašiga. Käbinääre töötab edukamalt, filtrid muutuvad puhtamaks, hakkavad muutuma Akaši süsteemi draiverite mõjutused. Enamusel inimkonna osal on olemas filtrid, mis ei luba uutel vaimsetel mõtetel pääseda neist läbi. Kuna need on suletud isikliku uskumuse raamidesse, siis DNA võib küll edastada uut informatsiooni, kuid nad pole häälestunud „vastavale lainele“, siis ei saa edastust ka kätte. Kuid inimkonnal nihe on kättesaadav, isegi kui pole midagi „vastu võetud“. Selles seisnebki vana vaimsuse kaunidus. Olete loonud võimaluse kogu ilmale, mida võib „märgata“ iga inimene – kui vaid soovib seda. Selline on vabavalik!

Hetke pärast räägime ühest kõige võimsamast ja üldisemast draiverist ja sellest, kuidas ta töötab. Esmalt tahaks rääkida teile, et reeglites on alati olemas erandid, sest asjad, millistest räägin, pole absoluutsed iga eraldi oleva inimese jaoks. On alati olemas neid, kes erinevad. Asi on selles, et teie elutee, läbi mille olete tulnud ja see, mida olete tegemas planeedil nimkonna teenimise nimel – on unikaalne. See pole universaalne iga vaimsuse jaoks. Seetõttu informatsioon, mida jagan, on üksnes ülevaade ja see on ka kõik, mida saan teile anda. Kuid ehk räägiks ühest sügavamast erandist kõigi Akaši draiverite hulgast ning selle näite najal mõistate, et see, millest ma räägin, on täpselt nii ja seda saaksite ka näha.

Andekat last, imelast – ei juhi ei hirm, ega draamad või lõpuni viimata asjad. Imelast, kes juba neljaaastaselt mängib klaverit kui kogenud meister, juhib täienisti ja päris tema enda kaasatoodud oskus, harjumus. Üheksaaastast kunstnikku, kes maalib kui meister, juhib üksnes tema oskus – ja ongi kõik! Andekas laps ei muretse ellujäämise pärast, kuni temal on oskused. Kõikehaarav oskus katab kõike, isegi tema linearsuse ja kõike, millest võiks ta mõelda. See loob mõninga psühholoogilise mõistatuse, kui kohtate inimest, kellel pole mingeid mälestusi temale omast andest, ega pole olnud selliseid kogemusi ka selles elus – kuid selline anne on tal olemas. Selline on mõistatus psühholoogide jaoks. Kuidas see võib ilmneda, kui ajus pole seda meenutust? DNA kergitab seda ajju sedavõrd jõuliselt, kuivõrd aju on võimeline seda vastu võtma. See on paljude elude oskus – kuidas liiguvad käed, kuidas hoiate pintslit, milline noot on millisel klahvil, kuidas olete suutelised meelde jätma muusikat.

Kallid, see on eriolukord, kuid kohtute sellega külalt sageli, et mõista – see pole seotud ei sünapsidega, ega mäluga. See on Akaši paljumõõtmelisel tasandil kergitamas lapses midagi kontseptuaalset, kunsti, muusikat, poeesiat, või skulptuuri. On tarvis palju kehastusi, et saavutada meistri taset. Selleks peab taas ja taas sündima, ning arendama sama oskust, mis on eelnevalt olnud. Kõik, mida neil oleks tarvis – on jätkata arendamist. See erineb tugevalt teie protsessist ning kõik need võimalused, millest olen täna rääkinud, viivad ühele, ainsale nende elu koondumisele. Just seda saate näha imelaste juures. Muide, just seetõttu paljud kunstnikud on mõnevõrra ebatäiuslikud, just seetõttu nad jätkavad oma, pööramata tähelepanu ellujäämise reaalsusele, ümberolevatele inimestele – pühenduvad üksnes endale ja oma oskustele.

 Karma

Enamus inimesi on juhitavad vaid ühe draiveri poolt, mida nimetate KARMAKS. Karma – on midagi enamat, kui lõpetamata asjad. Karma – pole kättemaks möödunud tegude pärast. Kallid., see pole hukkamõistu atribuut – ja see ei lähtu Jumalalt. Karma,  see on mineviku kogemuse loendus ja vastusreaktsiooni kujundamine, mille tõttu teil tuleb,  kas taas läbida sama või hoiduda sellest eemale. Karma jõud on võimas, enamus inimesi tunnetavad seda, kuid nad ei kujuta seda, et selline eriline mõjutus tuleneb DNA Akašist. Karma suht harva sarnaneb lõpetatusega. Mõneti ta ilmneb selles, et politseinik on taas politseinik või sõjaväelane on taas sõjaväelane – emad saavad taas emaks. Selline mõjutatud mõju tuleneb kas positiivsetest või negatiivsetest meendustest. Mõneti need on puht emotsioonid aga mõneti see viib kedagi klassikaliste harjumuspäraste mõtete juurde, ning sellest saab neile probleemiks. Tahate teada, mis klassikalised mõtted need on? See on klassikaline probleemide läte, mis loob raskusi psühholoogidele. Seda on raske kirjeldada, kuid et te teaksite, et need on olemas, kui kirjeldaks neid. Mõnikord asjad, mida tunnetate oma DNA kaudu, pole kuigi meeldivad, kuid te mäletate neid  nagu seda, kes te olete,  ning te ei saa ilma nendeta olla. See on  karma!

On inimolevusi, kes astudes siia ellu, on kindlad selles, et nad pole ära teeninud siin olemist. Kui see on nende teadvus, siis DNA püüab nendega teha koostööd. Olite teadlikud sellest – kas pole? Raku struktuur võtab vastu signaale inimese mõttelt. Madal enesehinnang ilmutab end probleemide ilmnemisega, mis, nagu ise taipate, viib veel madalamale enesehinnangule, loob samuti draamasid, millest mõned inimesed pole võimelised lahti saama. Inimestel, kes on vääriti alustanud oma elu, on palju variante. Ehk, nad lõid mõistatuse, et aru saada, kas ta on võimeline lammutama harjumuspärast šablooni (karma parimal viisil). Paraku juhtubki nii, et see kinnitab üksnes seda, mida nemad tunnetavad, nad ei peakski siin olema.Selline inimene soovib väljuda väärast suhtest, ning minna üle teisele sarnasele, seda taas ja taas. Sõbrad vaatavad seda ja küsivad: „Mis on sinuga lahti? Sa ju jätkuvalt astud ikka samale rehale.“ Nemad juhenduvad ühtedest ja samadest juhenditest Akaši tasandil, taas ja taas. See on hubane ohverdumise tsoon – kas mõistate? Selliselt toimib Akaši. Ta võimaldab teile olemises eksisteerimise kontseptsioone. Ta paneb teid kartma, kui olete varem kartnud. Kallid, kui ma ütleks, et olete varem hukkunud oma usu nimel, siis kindlapeale usuksite mind. Vanad vaimsused ongi hukkunud , enamus neist. Kui oleks küsinud teilt, kui palju kordi on seda olnud ja kus see toimus, siis kindlapeale te sattuks segadusse. Kas mõistate, millest räägin? Akašil on tegemist kontseptsioonidega aga mitte faktiliste meenutustega. Teile ta annab samuti kontseptsioone, kutsudes sellega teid muutuma.

 Akaši möödunud elud

Akaši vahendusel edastuvad teile mõningad huvitavad kontseptsioonid. Ehk räägime eelmistest eludest. Eelmised elud lisavad Akašile kontseptsioone, mida pärandatakse kui „Akaši pärandeid“. Kui olid sõdur ja hukkusid lahingus, siis sulle ei meeldiks püssirohu kärsa lõhn. Need asjad edastuvad teile ebatavalisel viisil. Mõned võisid olla lahingu väljal ja hinganud sama lõhna endasse, mõnedele see meeldiks, kuna see on võidu ja vabaduse lõhn – see on samuti kontseptsioon. Kuid samas teate, et seal on olemas miski, mis on samuti kontseptsioon, mu kallid. See kõik sattub teie tunnetuste keskmesse – see on Akaši kõige parimal viisil. Te ei mäleta sama hästi, kui tunnetate, see on see miski, mis eksisteerib teie seesmuses tänase päevani.

See, kes oskab lugeda eelmisi elusid, on sunnitud seda kõike sorteerima. Ta on sunnitud viima lineaarse nimetaja alla kõike, mis pole lineaarne. Kas mõistate, kui tabamatu on kõik see. See, kes oskab lugeda möödunuid elusid, võivad tunnetada teie ümber olevat kvantilist välja, mis on DNA poolt loodud (Mer-Ka-Ba). Osav elude lugeja võib aidata teil välja õngitseda mõningaid üksikuid elusid kogu „kontseptsioonide supist“, mida te ise pole võimelised tegema. See selgitab seda, kuidas osav lugeja võib aidata teil pääseda blokeeringutest ja möödunu ebameeldivatest kogemustest, millisteni te ise pole võimelised küündima. Ja veel – vanal vaimsusel on olemas Akaši lisa atribuut.

Vana vaimsus, kes on määratluse kohaselt eksisteerinud siin tuhandete aastate jooksul, ning liikunud kehastusest kehastusse, on üle elanud kogu oleva kogemuse. Seega, vana vaimsus, mis on sinu arvates su enda Akašis? Ma ütlen sulle – sama, mis ülejäänud kõigil – draamad, hirmud ja lõpuni viimata asjad – seda siiamaani! Kuid vanal vaimsusel on tohutu kehastuste varamu, hetki, kus ta on olnud ärkvel. Selles seisneb suur erinevus teistest, suur erisus. Uues energias see on just see, mida seisab ees hakata meenutama. Veel kunagi varem Akaši mõttes polnud vanal vaimsusel sellist kaalu, nagu see on toimumas praegu.Kõik on käimas tasakaalustamisest läbi! Isegi Akaši on läbimas tasakaalustust! See on see, kuidas seda tunnetate, mida sellega teete ning kuidas see sunnib teid tegutsema ühes või teises olukorras. Kõige huvitavam atribuut vanas vaimsuses on see, mida tunnetavad – et nemad on kõike juba läbi teinud, olid seal ja seal, tegid seda ja seda, ega pole midagi uut selles, millega puutuvad kokku, ega pole huvi, millise eluviisi suunas nemad on liikumas või milline eluviis on planeedil Maa. Ehkki, kõik see pakub neile huvi, kuigi sageli see nende silmis pole üldse õige.

 Atlantise sündroom.

Seda stsenaariumit ma olen varem juba andnud, kuid tahaks siiski taas korrata, seda selleks, et näeksite nüüd kõike selgemalt. Ma tean, et see on paljudele vaieldav küsimus,  kui paljud teist on olnud Atlantisel? Nii palju käsi on tõusnud. Kuid ma küsin: „Kas tõesti? Millisel Atlantisel olete olnud?“Te ehk vastate: „Olgu, ma tean, et neid on olnud enam, kui üks.“ Kallis inimene, neid oli tõepoolest hulga enam, kui üks. Kuid luba küsida sinult: „Mis toimus seal? Sa ehk vastad: „Meil oli edasijõudnud ühiskond, ning meie eksisteering lakkas seetõttu, et me ilmselt tegime midagi vääriti. See on jäänud meie Akašisse ja me teame seda.“Mõningad mõisted, mida liidate oma Akašile, on oma olemuselt ülimalt inimlikud. Ühte neist mõistetest ma nimetaks – see on – Jumalal, Gaial, Ilmaruumi Loovuse Lättel – kõigele sellele olete andnud Inimese Aju. Inimesed rakendavad oma enda intllektuaalset protsessi kõigesse, mis on Jumal. Seda on vägevalt teinud kreeklased, nemad lõid oma jumalaid sellistena, et need oleksid inimesest kõrgemad, kuid nende jumalad polnud täisväärtuslikud, kuna neil oli hunik probleeme, kaasaarvatult – armukadedus, vihkamine, kättemaks, isegi verepilastus. Nende jumalad vihkasid kõvasti teine teist, samal viisil, nagu käib inimeste peredes. Nemad mängisid inimestega, et ajada vihale teisi jumalaid. Neil oli hukkamõist, viha ja raev. Selline on iidse Kreeka mütoloogia. Nemad lõid jumalaid inimlike atribuutidega. Praegu te muidugi olete sellest kõrgemal, teil on vaid üks Jumal, kelleks on armastus. Kuid äkki tuli kusagilt taevane sõda, seejärel  langenud ingel, raev ja hukkamõist ning mure. Langenud ingel muidugi püüab kätte saada inimese hinge ja nii edasi, ja nii edasi. Müüdid jätkuvad.

Kallid, teie ühiskond tegi sama, mida kreeklased, kuid hulga kaasaegsemalt. Kõik see tuleneb Akašist, tahate uskuge seda või mitte. On kontseptuaalne veendumus, et teadvus on kõikjal üle ilmaruumi ühesugune ning on enesestmõistetav, et see on inimmõistus. Teil tõepoolest pole enam midagi targemat teada, kui te ise. Miks teil puudub mingi muu kontseptsioon Jumalast? Peale selle, teil on olemas suurepärane olevus Gaia, kes võib vihastuda ja tabada teid piksenooleg või kuivatada maa teie jalge all, et teil poleks vilju toiduks. Kas mõistate, millest räägin? Kui palju kuulub energiat, et rahustada maha Gaia meeled? Inimesed on teinud seda sajandeid. Kõik see tuleneb vanast vaimsusest.

Mida kauem olete elanud planeedil, seda enam samastasite inimteadvust mistahes muu teadvusega, millist olete ilmaruumis kohanud. Miks siis kerkis küsmus Atlantisest? Olgu, lemuurlane, ma selgitan veel kord. Te olete tulnud alla Havai kõrgetelt mägedelt, kui ta hakkas vajuma vee alla. Ta oli teie koduks tuhandeid aastaid, tema – Maa peal kõige kõrgem mägi. Ta hakkas alla vajuma ja vette kaduma vastavuses magma mulli välja voolamisele mitmete vulkaanide kaudu, mille tõttu surve langes, mis hoidis mäge üleval. Teil polnud aimu, kas mägi kaob täienisti või mitte, või hoopis plahvatab. Just seetõttu paljude aastate jooksul suundusite merele ja peitusite. Kui vajumine peatus, siis osa jäid kohale, kuna mäetippudest said saared. Kas teate, mis lemuurlastel meeldib teha, ja see on nende Akašis tänapäevani. Neil meeldib otsida uusi elukõlblike saari. See on nende DNA kontseptsioonides, mis ütleb neile, et selline on nende eluviis. See on OLU kontseptsioon, ning paljud lemuurlased lõpetasid oma elu teistel saartel, kuna kõik tundus koduna. Paraku paljud saared olid samuti vulkaanid. Sageli looduslike geoloogiliste protsesside tõttu, mis toimusid seal sageli, nagu vulkaanid ja määvärinad, vajusid ka uued saared vee alla.

Vana Vaimsus, oled sa teadlik, et ka see on sinu Akašis? Kuidas sinu arvates sa käitusid, Lemuurlane, kui sinu uus saar vajus vee alla? Enamus teist suundus otsima uut saart ning järgmises elus taas otsiks uut saart. See oleks huvitav, kuid see on üksnes inimesele kohane. Kui juhtub midagi halba, te süüdistate selles kedagi, või midagi ning reeglina – iseennast. See on just see vana vaimsuse madalam enesehinnang, mida me nii sageli mainime.Kas ka nüüd peate end süüdlaseks, kuna praegu teil on edasijõudnud teadvus, mis ütleb, et saar on teinud halba. Selline on Gaia negatiivne effekt, mis paneb eeldama, et tema raev on selline. Tõeline Gaia effekt on tegelikult kaunis, see seisneb koostöös inimteadvusega. Kuid teie Akaši, mis on sedavõrd tabamatu, annab välja sootuks teise kontseptsiooni. Just seetõttu Akaši mäletab Atlantist vääriti. Atlantis on kõigest koondnimetus saartest, kus olete elanud ja mis on teie elu ajal hävinenud. Enamusel saartest oli tõsine põhjus, miks need olid ümbritsetud veega. Nagu juba rääkisime – enamus neist olid vulkaanilist päritolu. Mõneti need paiknesid sedavõrd ebakindlates kohtades, mis kergusega kadusid vee alla maavärinate ja üleujutuste aegu. Mõnikord see oli tsüklilise loomuga, mis olid seotud regulaarsete veetsüklitega, mis toimusid 1500, või 2000 aasta järel. Võite arvestada, et Lemuurlased olid seal! Olete sellele kunagi mõelnud? See pole otseselt seotud Atlantisega, kuid võib ütelda, et Atlantiseid oli väga palju, ning see talletus DNA kontseptuaalsuses kui „üks suur sündmus“. Mis puutub „edasijõudnuid tehnoloogiaid“, siis lubage küsida, mida te „mäletate“ edasijõudnud tehnoloogiate all? See pole päris see, mis on teil tänapäeval. See on kõrgteadvustunud mõtlemine. See oli teie kõrged tehnoloogiad, kuna saartel oli võimalus koguneda teil kokku, nagu see toimus Lemuurias, ning tõsta vibratsiooni kohas, kus elasite. Siin pole midagi tegemist masinatega ja vilkuvate lambikestega. Siin on tegemist teadvusega, mis oli võimeline mõjutama füüsika seadusi.

 Akaši uued draiverid

Pöörame uue lehekülje. Nüüd tahaks rääkida teile Akaši uutest draiveritest. Need on – tegevus kaastundes, armastuses ja lõpetatud tegevustes. Just seda hakatakse edastama vana vaimsuse DNA’st vana vaimsuse ajusse. See käivitab protsessi, mis aitab mõelda uuel viisil ning pääseda traditsioonilistest mõtlemise raamidest välja. Vanad vaimsused hakkavad mõistma, et nemad pole elu ohvrid – nemad on siin täie õigusega. Nende enesehinnang tõuseb, kuna neile saab teada, et  inimesed on ära teeninud olla siin. On aeg, aeg on kätte jõudnud! Selline protsess võimaldab Akašil suhelda ajuga ja kaasasündinud kehaga, anda neile kõrgeimaid kontseptsioone nagu on kaastundmine.

 Küsige kirurgil, kui sageli inimolevused haiglas säilitavad elu kuudega, üksnes seetõttu, et näha, kuidas nende lapselaps lõpetab kooli. Küsige arstilt, kas ta on kunagi näinud, kuidas teadvus võidab mateeriat. Arstilt, kellel on sageli tegemist surevatega ja surmaga. On hämmastavaid lugusid sellest, kuidas inimolevused suudavad tõusta surivoodilt, kui keegi neist otsustab, et on selle vääriline, et olla siin jätkuvalt! Mida arvate spontaansest remissioonist, äkilisest tervenemisest? Just selles suunas ongi Inimeses toimumas muutumine.

 Uue teadvuse ilmumise ja Akaši muutumise tulemused.

Akaši pöördub teie poole läbi mõistmiste ja kontseptsioonide. Uus energia toob Vanale Vaimsusele sootuks teisi ellujäämise draivereid. Teie ajju saabuvad kontseptsioonid, millistes pole enam karmat, kuna see oli maha võetud – sellest sai räägitud üle 20 aasta tagasi, Krayoni esimeses raamatus. Siis rääkisme, et te loobuks karmast, kuna seda pole enam tarvis, vaid edasi liiguks Akaši selle energiaga, mida ise loote enda tuleviku jaoks ning mitte hoida kinni mineviku kontseptsioonidest. Mõningad teie seast on hämmingus, ning tunnevad end veidralt, kuna ilma karma ergutava mõjuta neile näib, et tunnetavad tühjust.

Olgu, lubage mul ütelda teile – on tulnud aeg mõista, mis tunnetus see on. See on, et  te juhite oma elu! See on, te pole enam olukordade ohvrid, mis lükkavad-tõmbavad teid kusagile. Olete loobunud karmast, vanade energiate draiveritest. On kätte jõudnud aeg luua. Selles on seoseid kontseptuaalse ilmatunnetusega. Need inimolevused, kelleni selline sõnum pole jõudnud, veel arvavad, et siin on midagi mööda. Mõnedele jälle meeldib teine ilmatunnetus ning nemad hakkavad siduma seda „normaalse olemisega“. See on ümberhäälestus ning siin karmat enam pole. Möödunud elud ei hakka enam mõjutama selliselt, kui varem, kus pidevalt pidasite meeles minevikku. Ka see läbib uut tasakaalustust. Nüüd hakkate meenutama edu, armastust, kaastundmust ja neid tulemusi, mis annavad kõrgemat mõtlemist. Te taas hakkate tahtma kõike seda. Kas mõistate, milleni kõik see viib?

Kujutage Inimolevust, kes on liikumas üksnes positiivsete asjade läbi. Kujutage Inimolevust, kes on liikumas puht ja täienisti positiivsete asjade läbi, mida ta hakkab arendama raamatutes ja telesaadetes, isegi filmides ja üksnes positiivsete asjade läbi. Kujutage, kuidas see võib muuta seda, mida näevad ja tunnetavad teised. Kujutage, kuidas vähemus saab näidata enamusele miskit sellist, millega saaks muuta kogu planeeti. Kujutage, see kõik saab kergusega majandatud, kuna vanad vaimsused, kellel on finantse, näevad seda samuti. Kallid, te hakkate meenutama – kuid enam mitte vanat mütoloogiat, vaid tõelist Jumala reaalsust. Te olete mõistatuse osa, mille lahendus on teil endil. Olete ära teeninud, et olla siin. Ning, mida enam ärkate, seda kauem elate siin. Teadvus koos kaastundva mõtlemisega pikendavad teile elu. Teil ei õnnestu kunagi näha raevutsevat Jumalat enda kaastundvas mõtlemises. Te ei näe kunagi mütoloogiat hukkamõistvast Loojast – seda pole kunagi olnud. Need olid üksnes inimmõtted, mis kanditud Jumalale. Gaiast saab teie partner planeedil, aga mitte ähvardav jõud, mida peaksite meelitlema, ning pakkuma temale midagi sootuks muud, et olla vaid inimesele partneriks. Te armute temasse.  Kas näete selles erinevust? Selline on tabamatu Akaši, kes on tasakaalustumas ümber, et muutuda veelgi tabatumaks. See on tõukamas inimolevust sootuks teise olu teadvustamise suunas. Alles siis mõistate, et see oli kõigil planeedi meistritel.

Kokkuvõttes taas küsime teilt – kes on teie armasaim meister? Kes? Kujutage end tema kõrvale, otse nüüd! Kuidas end tunnete? Te ehk vastate: „Rahulikult, lõõgastunult, rahus, ohutult, mul on hea olla!“Seetõttu küsin taas,  mida oli neil, et saite tunda end selliselt? Vastuseks on see, mida õpite valdama ise, see on rahu seal, kus kolmemõõtmelisuses pole põhjust rahuks, see on teadmine kaunidusest, see on esoteerilised asjad, mis pole nähtavad neile, kes usaldavad üksnes seda, mida on võimelised nägema oma silmadega, see on Jumala armastus, mis muutub märgatavaks teie elus, see on see, kus puudub vale, piinad ja hirmud. Olete rahulikud ja lõõgastunud, ning loote suhteid inimestega teisiti. Teie Akaši meisterlikkuse kontseptsioonid ilmnevad igapäevases elus. Asjad, millistega on alati olnud probleeme, muutuvad  inimelu väljakutsete osadeks aga mitte enam ellujäämise küsimusteks, mis vajutamas seesmusele või surumas teie hirmu „nupule“.

Mõningatele saalis olijatele ja neile, kes loevad seda sõnumit, on väga oluline kuulda seda viimast osa, te teate, millest ma räägin. Kas pole tulnud aeg vabaneda, lahti saada vanast protsessist? Miks lubate neil asjadel viia teid ahastusse? See teeb teid vanemaks. On võimalus sellest lahti saada ja kohe. Öelge seda kuuldavalt, las kuulevad seda kõik teie keha rakud. Valgustunud planeedi katalüsaator on otse teie ees. Vaid vana vaimsus lubab kõigil neil asjadel toimida oma elus – seega, ta jääb elama pikemalt.

Siin ruumis on ka neid, kes tulid tervendamise järel, las siis toimuda see, lubage sellel alata kohe. Laske endal pääseda ülesse sealt, kus olete, teades, et see on juba alanud! Tahaks ütelda teile seda, millest ehk veel ei tea, iga teie keha rakk teab, millest räägin. Kõik nad kuulavad ja imestavad…, kui lubate neil seda teha. Te olete kõike seda juhtimas. Aju – tohutu keskjaam, mille kaudu teostatakse teadvuse energiate transiiti. Te võite kõike seda juhtida, mida saab ja mida mitte – lubage sellel siseneda sinna. On tulnud aeg lubada uutel Akašidel ütelda sõna süsteemi üllusest ja aust, mida aitasite ise luua.

Ja nii see on.  Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga