Saladuslik kaasasündinu – 31.08.2013

Lee Carroli: „Antud sõnum peaks järgnema „Tabamatute Akašide“ sõnumile.Küsige endilt…, miks püüate kasutada lihaselist testimist (Kinesioloogiat), et teada saada, kas teil on mingi allergia millegi vastu? Kas seda ei peaks rääkima teile teie aju?Kas saab olla mingi suur vahe teie aju ja teie rakkude vahel?Kaasasündinu on just see, mis ühendab neid. Ehk see, kuidas Krayon arutleb seda… – võib üllatada teid.Saate teada, mis on „teine aju“.

 Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Mu partner veidi eemaldub küll oma teadvusest, kuid on endiselt ühenduses temaga. Me oleme sellest protsessist rääkinud, mille nimetuseks on kanaldus, milles pole tema teadvuse täielikku hõivamist. Kanaldus  on sulandumine, mis toimub inimese loal ja on ühine nõusolek inimolevuse teadvuse ja tema Kõrgema Mina vahel. Sellist nõusolekut pole raske saavutada juhul, kui seda lubavad reaalsuse piirid, millised on loodud teie uskumuste ja traditsioonidega. Kui teile on õpetatud, et selline protsess pole kohane, siis on raske teostada kanaldust. Seetõttu minu partneri võimel kanalduse ilmnemiseks mängb suurt osa see, et ta teab, see on reaalne ning võtab seda enesestmõistetavana ja rahulikult. Kanaldus vajab harjutamist ja praktikat, et kõik muutuks meeldivaks. Selleks on kaunis „koht“, kus inimolevus olles seal, saab vaid „olla“ neil hetkeil, kuni informatsioon saab edastatud intellekti osavõtuta ning minu partnerist saab tõlk. Tema saab kvantilist, ilma lineaarsuseta informatsiooni minu eesriide poolt, ning loob lineaarset sõnade voogu oma kultuuri keeles. Selle omandamiseks temal kulusid aastad. See on õpitav protsess. Filtrid, mis on inimolevuse mõistuses – on piirid, mida kujundatakse traditsioonidega ja kasvatusega ja neist saavad tema „eluviisid“. Kuid ta peab neist eemalduma, et kanaldatav tekst oleks lühildane, kuid samas  võimalikult rikkalik. Need sõnumid peavad olema esitatud selliselt, et nende mõte jõuaks inimesteni sedavõrd, kuivõrd on see võimalik, ilma inimliku eelarvamuseta.

Kallid, vastavalt sellele, kui olete kuulanud neid asju, võimalik, et nii mõnedki teie seast ei mõista neid. Just seetõttu me anname teile kuulata neid hiljem uuesti, teeme kirjalikke üleskirjutisi, siis saate istuda ja mõtiskleda nende üle ning viia kokku muude informatsioonide hulkadega ja mõista, kuivõrd on need omavahel seotud.

 Õppetund algab

Õppetunni alguses tahaks teile meenutada, miks me anname seda. Me pole kunagi arutanud seda küsimust täies sügavuses, kuid on tulnud aeg, et luua sellele aluspõhi ehk baastase tuleviku jaoks. Parim viis selle tegemiseks on – selgitada seda, kuidas asjad töötavad teie seesmuses. Selgitades neid asju, me kasutame keelt, millega olete harjunud ja neid kontseptsioone, millistega te pole varem kokku puutunud, kuid meile on need teada. Kuid see pidi kunagi algama. Siin peaks tunnustama esindatud teadvuste erinevuste hulki. Te olete suht erinevatel õppimise tasanditel, tegelete taolise tööga juba pikemat aega, isegi sedavõrd kaua, et teil on raske meenutada selle algust. Kuid on ka neid, kes alles hakkavad teadvustama potentsiaale sellest, kelleks nemad on. Ometi sõltumata sellest me siiski anname õpetust, nagu oleksite kõik võrdsed, ühe meeskonna liikmed. Sellised on käesoleva aja nõudmised. Inimorganismis on toimumas esoteerilised protsessid, milliseid on väga raske selgitada. Hiljuti nimetasime teile mõningaid neist, ning kuidas need töötavad. Hakkasime rääkima sünkroonsusest ja sellest, kuidas see teeb tööd inimese kehaga. Arutasime Gaiast, juhendajatest ja eesriide tagustest energiatest. Oleme esitanud teile ka Tabamatuid Akašisid. Kuidas ta suhtleb teie keha rakkudega? Kas see toimub ka teie ajus või mitte? Millest see räägib? Võite üle vaadata Krayoni eelmised sõnumid, kuna mu partner kirjutab üles kõik sõnumid.

Nüüd on tulnud aeg rääkida uskumuste kontseptuaalsetest süsteemidest ja sellest, kuidas need hakkavad tööle teie kasuks ja kuidas teie teadvus muutub üha enam mitte lineaarseks. Kõik need asjad võivad näida kõrgema mõtlemise kontseptsioonidena, mida nii mõnedki teie seast kasutavad juba praegu. Muide, on olemas üks asi, mida me hoidsime senimaani endale, kuna see on raskesti selgitatav. See on see, mida nimetatakse – Kaasasündinuks. Täna selgitame seda, kuidas ta töötab, kuna seda me pole kunagi varem rääkinud, ega selgitanud.

 Inimese üheksa atribuuti – lühiülevaade

On olemas täienisti esoteeriline süsteem, millest oleme varem rääkinud ja selle nimetuseks on Inimolevuse Üheksa Atribuuti. Need atribuudid on omavahel seotud ja töötavad tsükliliselt koos. Ma tahaks, et mu partner õpetaks neid teile lähimal ajal. Ma tahaks, et ta täiustaks õpetamist, esitades seda kolmes osas, siis inimene saaks neid hiljem ise kokku panna, ning näha, kuidas need on omavahel seotud ning mõista ennast paremini.

Üheksa atribuuti, nagu mainisime tekstis, kujutavad endast kolme kolmelist rühma. See pole mõistmiseks kuigi raske, kuid raskused tulevad siis, kui püüate mõista nende omavahelisi seoseid ja mida need peaksid tähendama teile, millised on neil seosed tänapäeval ja millised on neil seosed homme. Neid on üheksa. Oleme rääkinud, et kolm atribuuti ning igas kolmelises grupis on üks, kelle nimeks on kõigil üks – Kõrgem Mina.

Oleme määranud grupid, inimkeha grupp, vaimsuse grupp ja toetuse grupp. Kõrgem Mina on esindatud igas grupis. Kuid see, millest teeme täna juttu, on otseselt esindatud selles grupis, mida nimetame inimkeha grupiks ja see, nagu ka teised grupid, on hoopis enamat, kui näib. Selle nimeks on – Kaasasündinu.

 Kaasasündinu

Sõna „Kaasasündinu“ on osa inimteadvusest ning kõigil teil see on kehalisel tasandil. Täna arutame seda selliselt, nagu pole kunagi varem veel arutanud. Me lihtsalt veidi tutvustame teile seda, kuid loodan, et sellest piisab küllaga, et äratada teis huvi, ning aidata teil mõista, et selle taga on midagi enamat, kui arvate – hulga enam! Varem „Kaasasündinu“ oli kirjeldatud kui teie rakkude mõistusega osa. Egas midagi, see võiks tähendada, et on olemas ka mõistuseta osa. Kuid ütleme seda selliselt: on olemas ka enamalt teadmatu osa. Kuid kas usute, või mitte,  see on teie aju. Nüüd aju on võtmas vastu palju asju, ta on kõige suurepärasem arvuti. Ta on parim mälu ja tänapäeval olemasolevatest parim riist relatsioonilisteks arvutusteks. Kogu kogemus, mida olete läbi teinud, on teie ajus. Ta fikseerib seda, kuidas käitute, mida teete, kuidas tegutsete, millesse usute ja kuidas võtate vastu asju. Kuid lubage ütelda teile, milleni ta ei küündi. Temal pole midagi teada, mis on toimumas teie rakkudes, või emotsionaalses kehas.Ta võib küll saata signaale, et juhtida teie keha, kuid ta on pime selle suhtes, mis hakkab toimuma peale selle. Teda on kerge ajada segadusse.

 Teie aju pole suletud „silmusesse“.

Te võite mõtiskleda sellest palju, kuid te ei saa selle sealt kätte selliselt, nagu teevad seda teie rakud. Kas teil on allergia millegi vastu, mida teie organism pole saanud veel tunda? Ehk on see söök, mida te pole kunagi maitsnud või keemiline preparaat, millega pole kokku puutunud. Kuidas saate sellest teada? Kui asute söögi kallale, võtate sisse keemilist preparaati, kas siis aju ei peaks tõstma kisa: „Ära tee seda…, sul on selle vastu allergia…, sul tuleb maksta selle eest.“ Kuid teie aju ei tee seda, kuna temal pole sidet raku struktuuriga. Kuid Kaasasündinul on temaga side. Kaasasündinu – on mõistusega mateerialik keha. Ta teab kõike kogu teie süsteemist tervikuna. Oma olemuselt ta on samavõrd mõistusega, nagu teie aju,  kuid teisiti.

Seega, mida saaks teha inimolevus, et selgitada välja, kas temal on allergia millegi vastu? Kui te siiski saaksite küsida seda oma ajult – kuid temal pole sellest aimugi. Seetõttu kasutate lihaselist testimist, pannes toidu peopesale. See, mille nimeks on kinesioloogia, oma raske nimega, kirjeldab sootuks midagi lihtsat. Lihaselik testimine käivitab „Kaasasündinu“, ning see annab vastuse kas „jah“ või „ei“, ehk seda, millest tema on teadlik, aga aju mitte. Seega, nagu mõistate, läbi kinesioloogia tunnistate, et on olemas keha süsteemi mingi osa, mis teab enam, kui teie aju. Tõepoolest, see on protsess, mida on kasutatud sajandite jooksul ning on suhteliselt täpne. Kaasasündinule on teada hulga enam, kui see, mille vastu on allergia. Ta on täienisti hääles DNA kvantilistele osadele, millistel on teada kõik teie vaimsetest ja rakulistest arengutest. Kaasasündinu loob sidet teie Kõrgema Minaga kõigil inimrühma kolmel tasemel, seda on raske kirjeldada. Kui kujutada seda informatsiooni ringikujulise diagrammina, ning tõmmata jooned gruppide vahel, siis näeksite, mida ma pean silmas. See on mõistusega keha ja ta on ühenduses kõigega.

Kallis, luba esitada küsimus, kas sulle ei näi veidrana, et on olemas erinevaid liike haigestumisi, mis võivad varjuda sinu rakkudes ning, ühel korral rünnata sind. Kuid sa saad sellest teada alles läbi ebamugavuse tunnetuse, mis võib lõppeda isegi surmaga. Milline on küll sinu aju, kui ta pole võimeline ütlema sulle seda? Sa ei saa oma ajult mingeid signaale peale ebamugavuse ja valutunde. Kuid Kaasasündinu saab teada samal hetkel, kui see juhtub. Kaasasündinu teab isegi, kuna see pääses kehasse ning valged verelibled suunduvad kohe kohtadesse, kus tuleks haigusega võidelda ning kogu immuunsüsteem lülitub ümber häireolukorrale. Sul endal pole sellest mingit aimu, kuna su aju teeb üksnes seda, mida ta on alati teinud – arvutab ja talletab meelde, kuid siiski aitab sul suurepäraselt ellu jääda

 Kaasasündinust

Mis asi on Kaasasündinu, kus ta asub? Seda on raske selgitada. Kallis inimolevus, oleme juba rääkinud, et informatsioon tabamatutest Akašidest pole paraku sinu ajus, seega, sa ei saa pöörduda oma aju poole, et teada saada, kelleks olid eelmises elus. Sama on ka Kaasasündinuga. Ka teda pole sinu ajus vaid ta on igas sinu keha rakus ja igas DNA molekulis. Vahe Kaasasündinu ja Akaši vahel on selles, et Kaasasündinu on pinnapeal (kasutades lineaarset kontseptsiooni) ning ta edastab sõnumit pidevalt, pidevalt kuulutab. Kui oled teadlik, kust ja kuidas teda kuulata, siis võid häälestuda tema lainele. Lihaselik testimine – see on üks teada saamise viise ja kõige põhisem. Mõningad teie seast on juba teadlikud, et Kaasasündinu reageerib akupunktuursetele mõjutustele…, aga aju mitte. Kas olite sellest teadlikud?

 Merkaba – Kaasasündinu kvantiline väli.

Kaasasündinu on raku tasandil teadlik kõigest, ning teeb oma edastamisi kogu aeg. Ta teeb edastusi sedavõrd hästi, et sulandub sellega, mida nimetate oma keha Merkabaks. Merkaba – on kvantiline väli ümber teie keha, mis kiirgab selgeid esoteerilise informatsiooni impulsse, kaasaarvatult, informatsiooni keha tervislikust seisundist. Paljudel on võime näha ja lugeda seda välja.

Doktorid, kellel on erineva tasandiga alateadvus, on võimelised erineva eduga lugema teie Kaasasündinu sõnumeid. Inimene, kes valdab alateadvust, pole tarvis lihaselikku testimist, et teada saada, mis on teie rakkudes toimumas, kuna nemad on võimelised nägema, või tunnetama seda välja kaudu, mis on ümbritsemas teie keha. Ehk olete mõelnud, et alateadvusega doktorid vaatavad teie maksa või südant, tehes seeläbi omal viisil mingit analüüsi taolist. See on vägagi lineaarne mõtlemisviis, see ei toimu selliselt. Need on teie usu piiride alalised näitajad. Alateadvust valdavad doktorid tunnetavad kvantilisi energiaid, just sealt, kust Kaasasündinu teostab edastust teie tervislikust olukorrast ja sellest, mis on toimumas keha keemiaga ja sellest, mis on arenemas teie kehas. See on hoopis teisiti, kui arvasite seni? Selline on Kaasasündinu ja see on vaid üks osa kõige hulgast, mida ta teeb.

Kaasasündinu roll – Akaši sisu kasutamine.

See, mida räägin edasi, oleme teile varem rääkinud, kuid sellegipoolest tahaks selgitada seda põhjalikumalt, just seoses tänase teemaga. Sinu Kaasasündinu on samuti ka selle juht, mida on tarvis just teile, isiklikult. Katsuks selgitada: pööra koos minuga lehekülg. Oleme kord rääkinud Akaši salvestite sisu kasutamisest, seega, lubage taas poetada hetkeks selle ust. Kallid, kas on võimalik, et teil oli võimalus siseneda oma eelmiste elude tohutusse atribuutide hoidlasse, ning valida endale seda, mida on tarvis tänase aja jaoks? Vastus on kindel – JAH! Selles just seisneb Akaši andmete kasutusele võtt, mis ongi Krayoni üks võtmeõpetustest. Kuid viisi, kuidas see on iga inimese poolt saavutatav, on suhteliselt raske selgitada. See on isiklik alateadlik protsess.

Kuid üks atribuutidest, mida sageli ei mõisteta, seisneb järgnevas – selleks tuleb saada luba Kaasasündinult, kuna Kaasasündinu, koos keha teadvusega, on teadlik, mida te vajate. Just siis juhendaja, ehk filter, annab teile loa selle kohta, mida võib Akašist leida ja kasutusele võtta. Ta ütleb EI väheoluliste asjade kohta, JAH  kõigele, mis aitab vabaneda haigustest, elada kauem, ning tõsta oma DNA effektiivsust. See on mõistusega keha juhendaja. Kaasasündinut ei häiri, kuidas näete välja, ta tunneb muret üksnes teie tervise üle.

Kui on soov pöörduda Akašisse ja leida sealt seda, mis on tarvis ellu jäämiseks, siis see on otsekohe teie käsutuses, ehk teie käes. Kui tahate teha oma nahka heledamaks, siis ta ei vasta,  kas mõistate, mida pean silmas?  Selline on Akaši sisu kasutamise juhendaja. Muuseas – Akašid on juba päriselt valmis, et kasutada neid selliselt (Krayon teeb silma).

Kallid, olete ära teeninud selle, mida olete oma eludega läbi elanud ja kõik on hõlpsasti kättesaadav, kuna kõik on teie kehastuste kvantilises supi olekus ja on kasutamiskõlblik. Kui teie kehas on hetkel olemas haigestumine ning tahaksite Akašist saada kätte selle, mis looks tervenemist – siis te saate seda teha.

Nagu kõik lineaarsuseta asjad, nõuavad ka need täisealist teadvust ja praktilisi kogemisi selleks. Kuid keha on valmis selleks, et te „läheks ja võtaks“ eelmiste elude raku struktuuri, kus polnud mingeid haigestumisi. See on tervise šabloon, mis asub teie seesmuses, mille olete ära teeninud oma eluga. Kaasasündinu vastutab spontaanse taastumise eest,  äkilise paranemise eest. Teadusel pole aimu, kuidas inimene teeb seda. Kaasasündinu võib aidata „minna ja võtta“ asju teie poolt loodud Akašist, ning paigutada need teie raku struktuuri. Vaat, kui tark ta on! Kujutage vaid sellise tasemega puhastumist, kus ei jää mingeid jälgi, et haigus kunagi eksisteeris. See on pidevalt toimumas. Kujutage vaid, olete võimelised loobuma keemilisest sõltuvusest ühe ööga, kõik toimub ikka samal põhimõttel. Kas olete kunagi tunnetanud värinaid üle keha, kui just taolistel kohtumistel oli öeldud midagi, või tunnetasite midagi, mis võiks toimuda? Mis värin see oli? Võite küll vastata: „See on kontrolli tõestuse värin“. Kas taipate, kust see tuli? Kaasasündinul on võime anda teile märku tõesusest, kuid ajul mitte.

Tegelikult aju sageli just segab teid, kuna temas on olemas teie usu piirid, kuna temas on ettekujutus sellest, kelleks olete, mis on rajatud mineviku kogemuse ja mälu tasemele. See on kolmemõõtmeline ellujäämise atribuut. Kuid aju pole võimeline ära tundma tõde. Ta on võimeline andma teile üksnes seda, mida ta võtab tõe pähe, loogilise kokkuvõtte näol, informatsioonide töötlemisega, arvutustega, sünaptiliste järeldustega, lähtudes vaid teie kindlast kogemusest. Teie aju on võimeline ütlema teile, et te ei puudutaks kuuma asja, seda tuginedes kunagi juhtunule, ega saa luua värinaid antud informatsiooni kontrolli järel, mida pole temas olemas. Intellekt tahab, et te usuks – aju teil on kõige peamine. Paraku aju  on vaid üks kehaliku süsteemi osa, kusjuures vähese alateadlikkusega osa. Kaasasündinu on see, kes on teadlik kogu tõest. Kaasasündinu on seotud teie DNA kvantiliste osadega, seetõttu temale on teada teie vaimsus ja tõde Jumalast teie seesmuses.

 Järgmine samm.

Tulevase inimolevuse üheks omaduseks saab, silla loomine enda Inimteadvuse ja oma Kaasasündinu vahel. See on õppetunniks üheksast atribuudist, üheks kolmest asjast, mis on rajatud rakulisel struktuuril, osaks, mis kuulub inimese energiate hulka. Selline sild on vajalik uute atribuutide ilmnemiseks, et teil poleks enam tarvis kasutada lihaselikku testimist. Tegelikuses olete võimelised saama iseenda alateadlikeks ravitsejateks. Milles on selle mõte? Vaid selles, et kui viirus, või bakter pääseb teie kehasse, siis toimub just see, millest teie aju polnud võimeline teid hoiatama – olete kohe teadlikud sellest.

Selline sild soodustab inimolevuse evolutsioneerumist, millest kujuneb loogiline samm pikema ea suunas. Ma tean, et selles on teie jaoks mõte. Teil peab olema võime tunnetada neid asju siis, kui need toimuvad, mis on eelistavam, kui minna arsti juurde uuringuid tegema. Arsti külastus uuringute pärast pole enesest paha, kuid see peaks olema üksnes kinnituseks sellele, millest olete ise juba teadlikud, ega oleks üllatusena teile.

 Teine aju.

Kaasasündinu teeb teie jaoks külaltki palju. Mõningatele teie seast hakkab avanema suurim pilt sellest, mille poole juhin teid selle vestluse käigus. See on kontseptsioon, mida tegelikult pole varem puudutatud. Kavatseme anda sellele nimetuse, kuid palun mitte mõista seda vääriti. Teil on üksnes üks sõna intellektuaalse juhtimise keskmele, millega nimetate oma aju, just seetõttu kavatseme anda kontseptsiooni sellest, et Kaasasündinu on teile teiseks ajuks. Tema funktsioneerimine on teisel kujul, kui teie esimesel ajul. Ta on mõistusega ja mõistev, ning on teadlik, mida vajate. Mõneti ta võib isegi asendada mõnda funktsiooni, mida tavaliselt teeb teie loogiline aju. Lubage näidata teile, mida pean silmas. Siin on nupunurk, mõistatus meditsiinile.

Kui peale rasket avariid, läbi trauma on täienisti rikutud seljaaju – olete kaotanud kontrolli lihaste funktsioonide üle allapoole vööd. See toimub seetõttu, et aju pole võimeline saatma signaale lihastele, signaalide teekond on katkestatud. Ülejäänud elu tuleb veeta ratastoolis, ehk isegi süüa saate kõrvaliste abiga. Kuid mõistatus on järgnevas – teie sees on mingid asjad, mis jätkavad oma funktsioneerimist. Üks neist on – süda. Teine – seedimine. Need ja muud asjad jätkavad oma tööd, ehkki teile räägitakse, et on katkenud signaalide liikumine aju poolt, teie kesksesse närvisüsteemi, organiga, mis saadab signaale, et kõik töötaks. Informatiivne kanal, mille kaudu liiguvad signaalid selgroos, on katkenud. Mis siis kindlustab kõikide organite funktsioneerimist allapoole kaela?

Teie süda sõltub ajust tulenevatest signaalidest, ta vajab elektrilisi impulsse, mis tulenevad aju teatud osadest, kuna need loovad sünkroonseid rütme, et süda saaks olla nendega taktis. Kuigi aju on väljas, aga süda säilitab oma rütmi. Kuidas ta saab töötada? Nüüd saab teile ütelda – Kaasasündinu võtab selle üle ja jätkab signaalide saatmist. Ta on eksisteerimas alati, kuna Merkaba on üle keha, aga mitte koondatud ühte kohta, nagu aju, seetõttu organid jätkavad funktsioneerimist. Kuigi teekond ajult lihastesse on katkestatud, kuid rakkude paljunemine võib jätkuda. Süda jätkab töötamist, jätkub seedimine – ja kõik ilma ühenduseta ajuga. Kaasasündinu on tark – ta on teine aju! Meditsiiniline teadus on murdnud pead selle kallal, mida just rääkisin teile. Seega, Kaasasündinu – teie keha intellekt, mis on palju targem, kui teie aju,  seda tänu raku ehitusele.

 Nüüd tahaks kõigele sellele tõmmata joon alla. Mida on teil kavas teha selle informatsiooniga? Esmalt tahaks, et looks side oma Kaasasündinuga. See on olulisem ja keskne side, mu kallid. Kõrgem Mina, Kaasasündinu ja Inimteadvus – need on kolm inimenergiat, mis peaksid liituma. Kui DNA hakkab tööle veelgi kõrgema effektiivsusega, siis nende vahele kujunevad sillad. Te hakkate tunnetama neid siis, kui tunnete ja mõistate tõde. Kui hakkate asju tunnetama ja eristama sellistena, nagu need on, siis lakkate otsimast vastuseid väljastpoolt. Te olete enam enesekülluslikud ja vastused on teile sageli samad, nagu teie ümber olevatel, kellel äratundmine on samuti töötamas. Kõik see on toimumas seemuses, aga ei tulene välisest allikast. Paljud ehk ütlevad, et see on jura  ning räägivad teile Jumalast ja paluvad teid uskuda seda. Paljud räägivad teile, et olete sündinud vaestena ning, et olemas ühiskonnad, kes püüavad teid kontrollida või jälle,  kuhu ka ei vaataks, kõikjal on vandenõud teie vastu. Nemad sünnitavad hirmu ning tulemuseks  on inimlik hirm, eksimused, eraldumised ja sõjad.

 Mõistusega Kaasasündinu

Mis oleks, kui hakkaks mõistma tõde läbi Kaasasündinu? Te mõistaks, et olete Jumala osa sellel planeedil, ning saaksite eristada, mis toimub teie ümber ja mis mitte. Kui kaks ajupoolkera töötaks koos, siis Inimolevus muutuks arukamaks ja saaks näha oma tervise olukorda, ning märgata asju veel enne, kui need väljuvad kontrolli alt – saaksite tunnetada tõde Jumalast enda seesmuses, tunnetada kaunist Akaši süsteemi. Oleme sellest rääkinud varem, juba Akaši arutelu aegu.

Igal ühel on oma toitumise süsteem ja see on rajatud tööle, mis on kohane üksnes teile. Pole sellist asja, nagu dieet valgustumise saavutamiseks, pealegi see on see, mis on teie ainulaadseks erisuseks. Kaasasündinu on mõistusega, ta töötab koos teie Akašiga ja on teadlik teie vaimsuse kõigist aspektidest, ta on seotud teie Kõrgema Minaga, ta on teadlik, milline toitumise süsteem on teile kohane – tuginedes vahetult teie eelmistele eludele. Kõik see on olemas teie Akašides ning Kaasasündinu on ühenduses sellega. Vastavalt silla loomisele Kaasasündinuga, hakkab kõik muutuma. Küsimused, mida esitate siin ruumis (need kõik on enamuselt sarnased), ei peaks olema sellistena – „Kallis Krayon, kuidas mina, (siin järgneb teie nimi) saaks kätte midagi oma Akašist? Mina, (taas teie nimi) tahaks sõita sinna ja sinna, tahaks teada seda ja seda. Kuidas mina, (taas nimi) saaks luua seda oma elu jaoks?“

 Kallid, saabub päev, kui teil ei tule enam esitada selliseid küsimusi, see oleks sama, kui küsida möödujalt, kuidas astuda. Kord, kui asi puudutab esoteerilisi asju, siis teil kaob pimeduses olemise tunne. Kui Kaasasündinu hakkab domineerima teie teadvuses, siis kontseptsioonid hakkavad liituma, ning puuduvad fragmendid hakkava taastuma. Hakkate enam mõistma seda, kelleks olete. Üheks märkimisväärseks asjaks saab juhtuda see, et saate teada – kust olete pärit! Te tajute seda! Olete Suurelt Keskselt Päikeselt, olete pärit sealt, kust minagi. Saate teada, et olete igavesed, olete elanud palju elusid. Ja see on see, et teate seda sama hästi, kui teie Kaasasündinu, aga mitte see, mida olete koos enda peas oleva kompuutriga välja mõelnud. See on kõige kesksem side, mu kallid.

Kaasasündinu – see on see, mis loob emotsioone. Lubage teile ütelda, mu kallid, Kaasasündinu aitab teil ka armuda. Kaasasündinu annab teile energiaid, milliseid me pole võimelised selgitama. Kaasasündinu teeb teid veidi kiiksuga (keegi pole suuteline selgitama, mis tunne on olla „armunud“), kuid Kaasasündinu teab sellest kõik. Kaasasündinu on suuteline muutma teie kehas igat rakku, temas on siiras informatsioon, mis aitab teid isiklikult. See kujundab targimat inimest, kellel on suur võime äratundmiseks.

Pole olemas midagi selle taolist, kõige peamine seisneb selles, et „tõde on tõde“ ning üha enam ja enam inimesi näevad seda, mida näete teie. Seeläbi saate mõista, kuivõrd Kaasasündinu teenib inimkonda, kuidas ta võimendab teie sidet teie Kõrgema Minaga, ta on teadlik Jumalast.

 Selline oli tänane pajatus, millestki imepärasest teis, mis on valmis tegema tööd teie jaoks. Te ehk polnud võimelised teadma kogu selle taset või, mis see on! Te ehk polnud teadlik, kuidas see töötab või, kui oluline see on! Nüüd ehk teate veidi enam.

 Ja lõpuks  kaunis osa – see pole mitte miski olevus teie seesmuses vaid te ise – sild mateerialikult kehalt Kõrgemale Minale, oma rakkude mõistusega osa.

Ja nii see on.

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud  KRAYONEESTI poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga