New Age salapära loori eemaldamine – Tuscon, Arizona – 18 jaanuar 2014

Uus ajastu 

Lee Carroli: Sellel aastal Krayon alustab salapära loori mahavõtmisega kõige esoteerilisematelt mõistetelt. Ta kutsub samuti Valguse Töötajaid üle kogu ilma mitte eralduma sedavõrd teistest. Alustada ühtlustumisega, seada tasakaal ja üksmeel nendega. Kui heasoovlikult ka ei kõlaks see sõnum, kuid ärritunud sõnumid jõuavad siiski meieni. See on „kümnesse tabamine“ nende leeri, kes soovivad üksnes olla draamas, aga mitte valida raskemat tasakaalustamise ja ühtlustumise teed. Krayon räägib, et ainus rahumeelse maa loomise viis seisneb meistri tasakaalu järgimises. Kas te ei oodanud, et antud sõnum võib olla sedavõrd vasturääkiv eelmistele ettekujutustele? Näib, et see ta just on. Lõpetage enese eraldamisega teistest ning looge tasakaal kõigega.

 Tervitan teid kallid , olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

 Taas minu partner eemaldub oma teadvusest veidi, mille tõttu sõnum muutub veelgi puhtamaks. Ma räägin sellest seetõttu, et isegi ta ise märgib erinevusi vaimsetes energiates, millistega ta on tegelenud juba 23 aastat. Kanalduse protsess ise teeb läbi nihkeid. Kuna kanaldus ise on avatud edastus, ning toimub läbi käbinäärme portaali, mida toetab planeedi energia, siis see tähendab, et sideportaal muutub veelgi võimsamaks. See tähendab, et kolmandas keeles edastatakse enam, kui kunagi varem. Seda isegi kuulajale, kes kuulab hiljem salvestusi ja lugejale, kes loeb seda lehekülge.

On olemas paljumõõtmeline ruumidevaheline energia, mis kannab sõnumeid ja need ületavad kaugelt sõnalisi ja kirjalikke teateid. Sellised paljumõõtmelised sõnumid saadavad isegi käesolevat sõnumit, mida praegu saate siin. Meie käes on hulga enamat just hetkel, kui alustame edastamist. Igal siin ruumis viibijal, igal selle sõnumi kuulajal ja lugejal, on oma elutee, mis on täienisti unikaalne, pole sarnane kellegi omaga. Need on teie arvates kui ristsõnade mõistatused, kuid Vaimule need pole mõistatused, kuna kõigi ühine täius on koostanud ühesuse. See on selline muster, kus ühed atribuudid on toeks teisele, isegi sellistele, millistest teil pole seni isegi aimu. Seetõttu teil on raske mõelda neile, kuid mitte meile. See on heasoovlik ja meeldiv energia, nii see oli ka mõeldud. Egas midagi, kallis tervendaja, ma tean teid, kes te olete siin, tean neid kes kuulavad, või loevad seda sõnumit. Kui sinul side aegu Vaimuga on tekkinud probleemid, või märkimisväärsed erinevused, siis siin saad teada selle põhjusest. Kui veetoru läheb laiemaks, siis surve selles langeb, kuid vee hulk jääb endiseks. Ehk kanalduse informatsiooni ja tervendava energia dünaamika peaks ümberseadistuma selliselt, millisena ootad seda. Seda on tarvis selleks, et saada samu tulemusi, ehk isegi paremaid, kui varem. Peaksite pidama silmas järgnevat: et miski ei muutu halvemaks. On see arusaadav? Selline on toimuva idee – selliselt on kavandatud.

Kuigi saad sama informatsiooni, kuid nüüd suure portaali kaudu, seega, võid saavutada sellist sagedust, millist sul varem polnud. Olemasoleva intuitiivse mõtlemise asemel hakkavad ilmnema alateadlikud mõtted, protsess hakkab aeglustuma, ning hakkate nüüd paremini nägema ja kasutama kõike seda.

Aasta 2014 – uue algus  – see on uus energia ning vanale vaimsusele on tema võimete uus arengu algus, kuna tööd teha planeedil on hulga kergem, kui varem. See on just see energia, mida teie, vanad vaimsused, olete alati oodanud. See on  teie aja algus. Paraku mõningad teie seast seni ei saa veel tunnetada seda, selleks kulub veel aega, kuni tunnetused häälestuvad ümber. Kuid tervikuna, teil peaks olema tunne, et see aasta erineb möödunust. Võiksite hingata sügavalt sisse ja ütelda: „Mul on rõõm, et selleks on aasta 2014 ning võin tunda siin erinevust.“

Kusjuures, pole tarvis korrata vaid seda, mida keegi oli teile ütelnud varem, parem pange tööle oma kaasasündinu, seda alateadvust, milline see ka poleks, et saaksite järele vaadata, kuidas on see tunnetatav. Seega, alustame sõnumite seeriat, millistest mu partner pole ette hoiatatud. See on New Age demüstifitseerimisest, tema salapära loori eemaldamisest. Käesoleva sõnumi aegu oleme juba maininud, et mõnigi asi võib olla mõneti ärritav. See puudutab eriti neid õpetajaid, kes pole võimelisid muutma oma mõttekujundeid kuigi kergelt. Nemad õpetasid, et teatud asjad toimuvad vaid teatud viisil, nende jaoks see ka töötas nii, miks siis muuta seda?

Lubage hetkeks pöörduda selliste õpetajate poole:  „Kallid, kõik, mida saite vanas energias kuni aastani 2012, tuli läbi vana energia pimeduse filtrite. Seega, palju sellest, millega tuli teil teha tööd, oli pigem töö metaforidega, aga mitte otsese informatsiooniga, mida hiljem tõlgendasite lineaarsesse formaati ja edastasite õpilastele. See oli parim, mida saite teha. Keegi ei teinud midagi vääriti, vaid üksnes parimat, mida suutsite teha kõigest, mis oli teie käsutuses. Kuid nüüd, kui filter on minema heidetud, näete, mis see tegelikult on, see võib olla teie jaoks „uue äratundmise“ kogemuseks. Mõistke seda, et filtrideta ühendus  on and, mis ei kuulu mingi arutluse alla. Vastupidi, see on kutse avada silmad uues, ereda valgusega toas, kus saaksite ütelda: „Jaa…, see erineb tunduvalt sellest, mida olen õppinud.“ Pühitsege uut selgust ning õpetage seda, mida näete nüüd. Ilmneb samuti mingi informatsioon, mis selgitab seda, mida olete teinud ning, on väga võimalik, et see teeb mõninga nihke teie paradigmas – selles teemas, mille üle alati mõtlesite ja pidasite kontrolli all. See muutub mõnevõrra teiseks. See oleks sarnane sellega, et äkki näete laulu sõnu, mida oled ammu laulnud, kuid nüüd mõistsid, et oled laulnud valede sõnadega, meloodia on sama, kuid sõnad on selles täpsemad. Te võisite esitada laulu, õpetada laulu, nautida laulu. Kuid kui olete avastanud selle laulu noodid ja näinud selle teksti, siis üllatusite: „Susi mind võtku, ma olen vassinud.“ Seejärel hinga sügavalt sisse ja ütle endale: „Kõik on korras, kõik on hästi, nüüd mul on selgem, ning hakkan õpetama teisiti, isegi paremini“.  Inimolevused võivad sageli  sellises olukorras end  üleskeerama hakata, ning püüdma leida mingit õigustust sellele. Hakkavad mõtlema möödunud elule ja ütlevad: „Ma tegin seda vääriti, seetõttu mul midagi ei õnnestunud.“

Mu kallid, kas mõistate, et see oli vana energia õpetuse viis? Seega vana energia teadvus segab õpetajail ja intuitiividel viia sisse „juhtivaid korrektiive“. Enda lahti mõtestamine ja selle vastuvõtt, on enda isikliku suursugususe mõistmine ja vastuvõtt.

Ronige lineaarsusest välja

Kõige esmalt tahame anda teile tungivalt soovitust – püüdke loobuda eraldumisest ja sulanduda ühesusega. Kõik, mis teil on olemas, on lineaarne, seega, kõik peab mahtuma sellesse mudelisse. Oleme juba rääkinud sellest. Inimolevus elab kolmemõõtmelisuses, seega peab kõike võtma kolmemõõtmeliselt.Te püüate üldse kõike luua selliselt, et see vastaks teie reaalsuse tunnetusele. Teid peab rahuldama lineaarsus ja kõige eraldamine, millega poleks ka tegemist. Kuid samas, mõningad kontseptsioonid, mida saate oma vaimsuselt, pole lineaarsed, siis püüate teha neid kuidagi lineaarseteks, et tunda end neis mugavalt.

Ingel – on üks ainus olevus. Jumal – on üks ja ainus hääl. Dieet – on üks ja ainus kõigi jaoks. Et näha Jumalat – on üks ainus viis – palvetada ja kummardada Tema poole. Teekond – on üks ja ainus õige tee. Ka sina – oled üks ja ainus. Kusjuures see kõik on kätketud vaid sinu ajus. (ka antud sõnum – on tõemeeli kõige veidram asi, kuidas saaksite teada tõde). Kõik see on hulga keerulisem. Räägiks ehk tõsisemalt, et mõistaksite, millest  ma räägin – Vaim suhtleb inimesega alati koodide keeles. Kui olete lugenud Piiblis prohvetite raamatuid, siis kõik laulud neis on üksnes koodid. Nostradamus kirjutas oma katreene koodides, et sõbrad ei saaks teada, millega ta tegeleb. Kusjuures, ta ise sai sõnumeid tuleviku kohta Vaimult koodide vahendusel. Tõelised vaimsed prohvetlused olid alati antud metaforiliste kodeeringute näol, isegi kõige sügavamad sõnumid planeedi jaoks. Samal viisil saadi ja toodi prohvetlusi planeet Maa põlisrahvastele. Need tulid alati metaforidena – alati kui metaforid.

 Millisel viisil paljumõõtmeline Jumal räägib ühemõõtmelise inimolevusega?

Vaid metaforide vahendusel. Teie sõna metafor tähendab kasutada teisi sõnu ja olukordi, mis võimaldaksid lihtsamalt edasi anda kirjeldatud reaalsuse mõtet.

See aitab jõuda mõistmise selguseni, eriti, kui see käib keele kohta, mida te ei valda. Kas teil on tulnud olukordi suhelda inimesega, kellel on tuttavad vaid mõned teie sõnad? Seejuures, temale tuttavaid sõnu saadate hulga liigutuste ja häälitsuste kombinatsiooniga, et saaksite edasi anda vajalikku mõtte. Selliselt töötab ka teie Vaim teiega.  Kuid sellegi poolest mõningad õpetajad, eriti iidsed, rakendasid metafore ning õpetasid neid, kui mõningaid fakte.

On üldtuntud „Nii rääkis Jumal“. Seitse päeva, mis läks tarvis Maa loomiseks, polnud seitse päeva vaid Jumala ülla Tahte seitse ilmnemist, milles asjad ilmnesid teatud viisil ja teatud mõttega ning tulemuseks oli jumalikustatud planeedi ja elu selle peal loomine. See on just näide sellest, millest rääkisime. Nüüd on teile selgelt näha kogu selle mõte ning mõistate, mis oli Vaimul mõttes. Seega, on aeg mõningate asjade suhtes võtta kasutusele terve mõistus, millistega puutute oma vaimses elus igapäevaselt kokku või milliseid on teile õpetatud. See käib kõigi asjade kohta, kõigis detailides. Kuid detailid on lõppude-lõpuks abiks, et hakkama saada raskustega.

 Üks väike näide. Iga kord, kui kohtate sõna kristallne, koos mingi vaimse mõistega, olgu see võre, või planeet, või olevus, siis mõistke – see on metafor. See tähendab – miski hoiab vibratsioone, ehk talletab. Kui näiteks kanalduse aegu saate informatsiooni kristallse ingli olemisest, kes toob sõnumit, siis teie kujutlusse võib ilmneda ingel, kes on kristallist. Hiljem sellele kivist inglile omistate nime ning peatselt ilmnevad sellised, kes hakkavad tema poole kummarduma, hiljem isegi ilmnevad väikesed kristallsed tiibadega inglikesed. Lõpuks isegi  leidub keegi, kes hakkab mängima kanaldust kristallse ingliga, paigutades mööda lava laiali kristalle. Kas mõistate, millest räägin? Selle tõeline tähendus on sootuks midagi muud.

Tahaks, et hakkaksite mõistma, et kanaldussõnumid, sealhulgas ka minu omad, on enamuselt metaforilised. Need räägivad suurematest asjadest, kui tavalised lineaarsed sõnumid. Need „avavad“ mõtlemise paljudele ja paljudele samastustele, paljudele ja paljudele tõe atribuutidele. Just seetõttu sageli kasutame mõistukõnesid.

Kristallne ingel – on ingellik rühm (kõik inglid on „Jumala Supi“ osa ja ükski neist pole ainus), mis on loodud informatsioonide, või sageduste talletamiseks sellesse, mis „mäletab“, kes te olete ehk säilitab isegi teie isiklikke Akašisid. Selline ingellik juuresolek võib olla teile abiks teekonnal, et saaksite kaasata seda, mida olite teada saanud eelmiste elude aegu. See on heasoovlik abiline teie suursugususele. Kuidas on, kas see meeldib teile enam, kui mingi kivi tiibadega? Kristallplaneet pole üldse planeet vaid kohaks, kus „talletada“ mistahes liiki vaimsusi ehk isegi inkarneeringu ja naasemise süsteemi osa. Kuid see on selle metaforiks, kus paljumõõtmelised asjad talletuvad ja on hoiul. „Planeedi“ idee – on üksnes teie jaoks, kuna teil puudub mõistmine reaalsest paljumõõtmelisest kvantilisest mälust. Kas mõistate – see on metafor.

 Uus informatsioon, mida praegu edastan käesolevas uues energias, on teile selleks, et teha selgeks mõningad arusaamatud asja aga mitte teha teie elu raskemaks. Kui te võtate kasutusele „metafori“ mõiste, siis paljud asjad näivad teile mõtetuna, kuid läbi selle hakkate paremini mõistma Jumala olemust. See aitab kõrvaldada salapära loori ning selgemalt näha mõningaid atribuute, millistest oleme varem rääkinud.

Kas eksisteeris Eedeni aed? Kas see võis olla Gaia metafor? Kas oli olemas rääkiv madu? Kas oli mõeldav selle all miski muu? Kas on teile teada, et paljudel põlisrahvastel madu on tarkuse kehastaja? Kui hakkate märkama imelist tõde mõningates muistendites, siis mõistate selgemalt Jumala armastust. See hakkaks eemaldama salapärasuse loore teile teada olevatest mütoloogiatest.

Eraldumine. Lõpetage asjade eraldamisega. Me saame aru, et see on inimolevustele täienisti tavaline asi – jagada ja eraldada asju. Te eraldate, et jääda ellu – me oleme sellest rääkinud varem. Oleme rääkinud, et vanade ja uute energia liikide suur vahe seisneb selles, et vana energia eraldas ning ellu jäi üksnes seetõttu, et teie astumine oli pimeduses. Uus energia lõi valguse ning nüüd olete võimelised nägema teine teist. Nüüd pole enam mingit põhjust eraldumiseks, kuna pole hirmu teiste ees, kuna näete neid. Nüüd hoopis ühenduge. Kuid seda on kergem ütelda, kui teha. Vana ellujäämise energia on ümber kirjutamiseks raske. Vaadake, mida üldse on vanal ellujäämise energial? Ta on hirmul inimeste ühinemise pärast uuel viisil. Kas on teile tuttavad järgmised väljendused: telefon – on saatana riist, televisioon – mõjub lapse mõistusele hukutavalt, Facebook – liidab noorte sotsiaalseid harjumusi. Kõik see toob sotsiaalset revolutsiooni, toob sellesse ilma liitumist ja lähenemist teine teisega. Kuid vana energia ellujäämise instinkt sunnib kartma kõike seda. Ma näen, et olete hakanud praktiseerima kogunemisi, kusjuures viisidel, milliseid te pole oodanud.

 Ellujäämine. Kedagi solvamata, haavamata kellegi südameid, toome ühe näite. Olete  lääne inimene, kuid kohtate inimest, kelle peas omapärane peakate. Arutame nüüd mõtlemise olemust, mis on rajatud ellujäämisele. Tema kaetud pea näitab kohe tema kuuluvust mingisse usku. Ehk isegi seda, kust ta on pärit ja millisesse kultuuri ta kuulub ja ilmselt, mis keeles ta võib rääkida. Mida teie vastuvõtu jaoks see tähendab? Kuna tegelikult temast te midagi ei tea, siis ilmselt leiate teda teisena, kui olete ise, kuna teie pea pole kaetud. Mida te edasi teete? Tavaliselt lähete temast mööda. Ta ehk on Lähis Idast, seal paljud kannavad peakatet. Kuid siiski, kõik teie kehas, mida on õppinud teie aju, eraldab teda teist. Teie aju ja harjumus arutleda, hakkavad loetlema punkte ning teie loogika jõuab järeldusele – teil pole temaga midagi ühist. Aga kui astute temaga vestlusse, siis see ei lõppe hästi, kuna tema ei usu sellesse, mida usute teie. Kuid ka teie ei usu sellesse, mida usub tema. Ka tema ei hakka teid kuulama, kuna tema jätkab seda joont, mida on temale õpetatud. Te ei tea temast kuigi palju, kuigi näete teda täitmas seda, mida öeldi temale teha. Teil pole vajadust katta pead aga temal pole pääsu – kas mõistate? Ellujäämine on eraldanud teid, mis oli õigustatud vana vastuvõtu piires, ning kohustas teda tegema nii. Lähete temast mööda. Selline on eraldumine, selline on ellujäämine.Teil tuleb palju ümber mõelda selles, kuidas asjad töötavad, enne, kui midagi muuta.

 Uus paradigma. Kallid, vaatame järgmist näidet:

Kohtate inimest kaetud peaga ja teie mõistus on kaugel ellujäämisest, vaid ta on hääles sellele, et mis on teil ühist? See on tegelikult „uus ellujäämine“, mille kohaselt juba alateadlikult mõistate, et on tarvis astuda kontakti aga mitte eralduda. Teie alateadvus ütleb teile, selle inimese kaetud pea näitab, et ta on võimeline tunnustama Jumalat enda seesmuses, selline on tema kultuur. Tema teeb seda avalikult, et kõik saaksid teada – tema usub Jumalasse nagu teiegi. Tema tunnustab Jumalat sedavõrd, et ta ei karda, mida inimesed mõtlevad tema kaetud pea kohta. See on mõnevõrra teie moodi ka selles, et teiegi ei karda oma uskumist. Teil on selle inimesega midagi ühist – te mõlemad armastate Jumalat. Ja mis nüüd hakkab sündima. Kas teate, ta ootab, kuna te ära lähete. Temal pea on kogu eluaegu kaetud olnud. Kuid ta on viibinud ka ühiskonnas, kus seda ei tehta. Temale on teada üldtuntud käitumine, kuna ta puutub sellega kokku ikka ja jälle. Kuid mida teete teie. Te ulatate temale käe, vaatate temale silma ja naeratate, te tervitate tema Jumalat oma Jumala abil. Teil on midagi ühist, teil isegi pole tarvis sellest rääkida, teil pole tarvis saada tema sõbraks. Mida arvate, milline võiks olla tema reaktsioon? Ta näeb tasakaalus olevat inimest, keda ei häiri tema peakate.Ta ei küsi midagi, ta vaid teab, et kohtas meeldivat ja tasakaalukat inimest. Kas mõistate, mis just toimus? Te ei muutnud üksinda enda paradigmat vaid ka tema oma. Tõenäoliselt ta läheb edasi, vähem kaheldes, et need, kes nimetavad endid esoteerikuks, lähevad temast mööda.

See on uute reeglite kujundamise algus. Selliseid näiteid võiks tuua teile lõpmatult. Me võiks rääkida riikidest ja sellest, mida nemad oleksid suutelised tegema, ühinedes selles, mis on neil ühist aga mitte keerutada vana plaati eraldumisest. Uus paradigma pöördub teist liiki ellujäämise poole – heasoovliku ellujäämise poole. Kõike seda leiate selles sõnumis.

Ehk isegi ütlete: „Oo, jaa, Krayon, see on suurepärane. See on märkimisväärne kontseptsioon.“ Seejärel, minnes välja – unustate selle. Seega, ma palun teid, New Age inimesed – rakendage seda praktikasse, ma kutsun teid üles. Mida selle kohta ütelda? Ma tean, kuivõrd sügav on selle tähendus, ma suudan näha, mis toimub. Ma näen seda, kuna olen näinud sama teistes kohtades, teistes ilmades. Potentsiaal on sedavõrd võimas, et on juba määratluseks. See pole tuleviku ennustamine vaid pea 100% veendumus. Kas see on tuleviku ennustamine, kui olete teadlikud, et peale hüpet – kindlapeale maandute? Ei, see on teadmise potentsiaal sellest, kuidas töötavad asjad teie ümber, teadmine sellest, kuidas töötab gravitatsioon.

 Kui hakkate kõike võtma vastu uuel viisil, eraldumata teistest, siis jälgige, kuidas hakkab kõik toimuma. See pole enam kaetud peaga inimene vaid naaber, kes ei usu sellesse, millesse usute teie. See on see, keda vältisite ise. Võimalikult see, kes püüdis teist minna mööda. Ehk avaneb võimalus teretada seda inimest mingil korduval kohtumisel. Tehke midagi ootamatut. Tervitage selliseid inimesi soojalt ja võite liikuda edasi – pidage seda silmas. Nemad jäävad kauaks selle üle mõtisklema. Kas selleks on võimeline Jumal, kes on teie seesmuses? Vastus on kindel – JAH! Kuid kallid, selleks on tarvis teha tööd. Kui hakkate muutma seda, kelleks olete, seda, kuidas käitute, seda, kuidas reageerite olukorrale – sellega teostate inimlikkuse ümberkirjutamise, kas pole? Sellega kirjutate ümber oma inimliku loomuse alused. See on üleskutse.

Kunagi varem inimkonna ajaloos, inimkonna seemnete külvamise aegu planeedile, polnud teie rakud vastuvõtlikud üleskutsele muuta käitumisi, osa neist töötas, osa mitte. Ütlen taas – uue tasakaalu loomine planeedil on tasakaalustatud ellujäämise paradigma. Tasakaalustatud – vaid neist saavad võimsad. Need on need, kes jäävad ellu ümberringi toimuvate muutuste kaoses. Need on need, kes toovad rahu planeedile.

Uus tasakaal. Möödanikus kaootilisteks persoonideks olid need, kes tõmbasid suuremat tähelepanu endale ning saavutasid seda, mida tahtsid. Paraku, sellised inimesed hakkavad enam silma paistma, kui hullavad lapsed, kes ei kuula kedagi. Inimkond hakkab nägema seda ning otsima väljapääsu sellest. Üksikud inimesed, äri valdkonnad, vaimsed süsteemid – kõik hakkavad otsima tasakaalu, mis tõstab vaimsuse ja üldinimliku terve mõistuse mõtte. Ka New Age liikumist nimetatakse esoteeriliseks, mõningates kohtades planeedil nende sõnu peetakse kultuslikeks. Just seetõttu minu sõnumites see on asendatud sõnaga esoteeriline ehkki minu jaoks need terminid on võrdväärselt asendatavad.

Heasoovlikud abilised. On paljusid, kes on sõnumi kaudu seotud suurepäraste, esoteeriliste olevuste rühmadega. Paljud inimesed olid seotud nende rühmadega pikemat aega. Liikudes edasi, ma nimetan mõningaid rühmasid, mis on käesoleval ajal esindatud. Ma teen seda täie armastuse juures, kedagi solvamata ja tegemata mingit kahju ühelegi inimesele. Ma teen seda, et avada globaalsemaid võimalusi, kui need, milliseid õpetatakse teile neis rühmades. On palju selliseid rühmasid, neil on palju raamatuid pühendatud sellele.

Meenutame nendeks Arktuurlasi, Siiriuslasi, Orionlasi, samuti ka Plejaadlasi. Need on üksnes neli rühma – kuid on ka palju teisi. Paljusid inimesi ajab segadusse see, et nad ei tea, kes need on ja mida nendest mõelda? Ma tean, kuidas inimesed mõtlevad. Me elame koos teiega, juhime teid kättpidi raskustest läbi. Me nutame koos teiega, naerame koos teiega – meie  oleme teie tugirühm. Kui tuleb see, kellega olete ühenduses kanali kaudu ja informatsioon resoneerub teiega, siis tunnete huvi selle vastu. Sõnum võib olla näiteks Orionilt, ning inimene võib kohe ütelda: „Need on minu poisid, mulle meeldib nende informatsioon.“ Seejärel haakuvad sellest kinni, paigutavad raamidesse, ning muutuvad nendeks, kes tahavad kuulda üksnes neid. Aga kui keegi küsib neilt: „Mida sa arvad Arktuurlastest?“ Siis vastavad: „Noh, ma neist ei tea midagi, pole kunagi neist kuulnud. Olen kuulnud üksnes Orionlastest ja need on reaalsed, kuna mina resoneerun nendega. Nemad aitavad mind.“

See on eredam näide inimesest ja tema kolmemõõtmelisusest.  Kas mõistate, millega saite hakkama? Te eirasite teisi, kuna see rühm oli üks esimestest ja ta resoneerus teiega. Vaat, mida teeb ellujäämine, ta eraldab ja eirab. Organiseeritud religioon tegi sama pikema aja jooksul ning lõppude lõpuks, kogu planeet jõudis sinna, kus on Üks ja Ainus Jumal, mis koosneb tuhandetest eraldumise „karbikestest“. See ei vasta tervele mõistusele. Ma tahan võtta maha saladuste loor neilt esoteerilistelt rühmadelt, milliseid olen maininud. Esoteeriline inimene, on tulnud aeg näha, kuivõrd kaunis on olemise süsteem. Isegi New Age on eraldunud jagudeks, eraldades end suursuguselt tõelt. Mu kallid, kõigil rühmadel, milliseid mainisin, on sarnasusi. Tahaks alustada otsast peale. Alustan Galaktika ajaloost, suurepärasest ajaloost, mida ilmselt oled kuulnud minult või kellegi teistelt ning see on imelisemaid lugusid, mida saame teile rääkida.

Teie Galaktika ajalugu. Ammusest ajast, kui oli loodud galaktika, ta oli täis Jumala armastust. Looval Lättel oli heasoovlik süsteem, mis oli kujunenud miljardite aegade jooksul, mida oli külaldaselt, et arendada lugematuid planeete kõikvõimalikes vormides. Selle galaktika füüsikal oli soodumus täiuslikkusele, tasakaalule ja elule. See polnud juhuslik füüsika, nagu oletasite teie vaid pigem määratletult mõeldud heasoovlikuks. Kuni planeedid jahtusid ja arendasid elu, seni avanes valiku võimalus külvata vaimsuse seemneid üksnes üksikutele planeetidele. Nii avanes mõne planeedi inimestel võimalus muuta veidi oma DNA. Tuhandete aegade jooksul oli võimalik testida neid muutusi neis. Testimine võis elu protsessi jooksul seisneda võimes avastada enda seesmuses Jumalat – heasoovlikku loomise süsteemi. Kui neil see õnnestus, siis said võimaluse minna üle Ülestõusu staatusele, kus füüsiline olemine sulandus praktiliselt paljumõõtmelise reaalsusega.

Kuid selleks, et saada ülestõusnud planeediks, kulub lugematuid aegu. Selle protsessi käigus iga tsivilisatsioon saab suht lähedaseks kõigi asjade loomise lättega. Selle protsessi käigus, igale planeedi olemusele, avaneb võimalus valida teise planeedi võimalust, kusagil teises kauges galaktikas, ning külvata sinna oma püha DNA seemneid. Kas suudate jälgida? Selline on süsteem. Valitud planeedil, kuhu olid külvatud seemned, oli võimalus vabal valikul, või alateadlikult, tuua üle ka vaimsus, ning õppida tundma valgust ja pimedust ehk kas alustada avastamise mustri loomist või mitte. Mõned ehk küsivad: „Krayon…, kust tulid esimesed seemned?“ Keskmelt, Suurelt Keskselt Päikeselt, keda nimetate Jumalaks, kõikjalolevaks Loomise Lätteks. Detailid siin pole olulised. Olulisem on leida puhast õhku, mida hingata, aga mitte raisata aega selle peale, et küsida, kust on tulnud õhk (metafor). Teil on olulisem teada seda, kas teil on sugulasi galaktikas!? Ning, esiteks – need on väga teie sarnased. Teiseks – nende DNA on teie omaga väga sarnane.

Teeme selle asja selgemaks. Ma kordan teile informatsiooni, mida olen kord andnud, et meenutada seda teile. Kui hakkate uurima lihtsaid eluvorme päikese süsteemi ulatuses ja väljaspool tema piire, siis avastate ühist struktuuri DNA taolistes molekulites. Avastate, et teie planeet pole elu arengu ja loomise protsesside aegu galaktikast isoleeritud. Muidugi, planeetide evolutsioon reastab asjad unikaalsel viisil, seetõttu planeetidel on erinev keskkond, kuid üldjoontes, DNA on loomulikuks elu evolutsiooni keerdkäikude produktiks, mille tõttu selle biofüüsika on üldise elu aregu teekonnaks üle kogu galaktika. See pole unikaalne üksnes Maa jaoks. Teie sugulased muudes ilmades on humanoidsed ning teil on mõningane sarnasus. Mõned on teist suuremad, mõned väiksemad – kuid need pole koletised 14 silmaga ja kolme käega, ega vinguvate häältega.Sellest saab suurejooneline asi, kui kord saate teada, et kõikjal on elu, mis on ligilähedane teie omaga. Kallid, ma ütlen teile – kui avastate, siis mõistate, mida see tähendab. Siis saate teada mõistusega disainist kõike. Saate teada oma galaktika ja oma planeedi heasoovlikusest, kes tegi koostööd teiega, seetõttu asjad kõikjal ja igalpool on sarnased.

Kas olete võimelised kujutama ette tsivilisatsioone miljard aegu tagasi? Ühte planeeti, ühte esimestest, kuhu oli külvatud kõikjaloleva Jumala seemneid? Kas olete võimelised kujutama ette, et mingi planeet oleks suuteline seda tegema? Praegu pole ei nimesid, ei isikuid, ega rasse, mida saaks mingil määral nimetada. See oli sedavõrd ammu. Selleks kulus miljoneid aegu. Kuid nemad said sellega hakkama, vaatamata mistahes reeglitele. Muide, me oleme teadlikud sellest ajaloost ja armastame seda. Selline oli algus ja milline lugu see oli! See oli lugu sellest, kuidas nemad ületasid selle, kuidas külvati seemneid ühel planeedil, olles üksinda lõpmatuses – tähtede meres, liivaterade meres, kõikehaaravas avaruses. Kuid valiti vaid üks neist liivateradest (metafor). Nemad valisid selle ja nemad tegid selle ning teil pole midagi teada sellest, see oli külaldaselt ammu, kuid see ilm ei suutnud võtta seda vastu. Siis nemad külvasid seemneid teise ilma, kus taas ei õnnestunud. Kuid kolmanda ilmaga see õnnestus ja nad tegid selle ära, kuid nende nimesid pole teada, liiast ammu see oli. Keskmiselt igale planeedile kulub miljoneid ajastuid külvist kuni küpsuseni. Mida paneb see tunnetama? Lubage küsida teilt: Kui vaadata vaimsuse arengu skeemi, millisel arengu tasandil olete? Kui ütleks, et esimesel, kas oleks sellel mõtet? Jah, ometi teil on veel pikk teekond ees! Kuid lubage teile ütelda midagi – te olete ületanud otsuse tegemise märgistuse. See on see punkt, kus planeedi inimkond hakkab mõistma, mida ta teeb ja mis on selle eesmärgiks. See käivitab aja.

 „Kuid Krayon, ma arvasin, et see toimub vaid mõne põlvkonna jooksul,“ Kas tõesti? Kas arvasite, et mõne põlvkonna jooksul olete kõik valguse sarnased? Paari põlvkonna jooksul? On külalt neid, kes nii ka usuvad. Hakkake rakendama tervet mõistust. Mu kallid, head uudised on selles, et kõik, mida olete planeedil üle elanud 30 000 aasta jooksul, meelekindlalt trügides läbi vana energia, on enamuselt seljataha jäänud. Nüüd on avanemas see, mille järele olete tulnud ja milleks olete tulnud. Heaks uudiseks on ka see, et pole oluline, kui palju võtab aega, kuid olete häälestatud võtma kõigest osa. Nii see on!

Keegi et taha ilma jääda selle imelise mängu lõpust (metafor). Tänavusest kõik kehastused hakkavad toimuma uutes energiates. Kui saabute uue inimolevusena, kusagil neli kehastust hiljem, ütleme 300 aasta pärast, siis hakkate ärkama (sündima) sootuks teisiti. Avades silmi, tunned ära mitte üksnes ema, vaid tunned ära ka Maa! Mõne päeva jooksul su teadvus hakkab rääkima sulle- tere tulemast tagasi. Kui lapse silmad õpivad koonduma, siis meenutad, see on tass, see on toit aga see on olevus, kellega ema on abilelus. Sa hakkad mõistma, kes sa oled. Paari kuu pärast hakkad käima ehk isegi varem. Sa ei pea hakkama õppima lugema (ehk juhul, kui sa veel seda keelt polnud teadnud).

Me oleme sellest varem rääkinud, seega, oodake seda. Kas on selles mõtet, et tulla taas ja taas, ning taas õppida inimese peamisi omadusi? On tulnud aeg vaid meenutada seda kõike. See on see, mida võimaldab luua vaimne evolutsioon. Hakkab toimuma veel miskit, mis lisab kiirust ja millest meil juttu pole veel olnud. Mõningad meistrid naasevad planeedile, kuid te ei näe neid meistrite näol vaid leiutajatena. Neid see ei häiri ja see on suurepärane. Nemad toovad planeedile paljumõõtmelisi leiutisi, mis aitavad teil mõista mateeria peamist šablooni. Praegu see ehk teie jaoks midagi ei tähenda, kuid katsuge kujutada seda koos minuga. Te ju mõistate, et kui teaksite mateeria šablooni, siis te saaksite muuta mateeriat ja juhtida seda? Kui teil oleksid tehnoloogiad, mis võimaldaks mõista šabloone, siis suudaksite muuta massi. Kasvõi oma keha tüvirakkudel. Igal mateerial on omad šabloonid. Ärge uskuge minu sõnu vaid küsige füüsikutelt järgi. Küsige: „Kas on võimalik, et kui teil oleksid riistad ja mõistmine sellest, kuidas teostada aatomi struktuuri replikatsioon?“ Jah, ma ütlen teile, et see on võimalik. Selle põhjuseks, et olete võimelised, on see, et teid ei hakka segama ei sõdade õudused, ega haigused.

Kallid, kas mõistate, kuidas see töötab? See on uus ellujäämise viis. Mida enam teete koostööd, mida enam püüate näha Jumalat teine teise seesmuses, seda enamat on kättesaadav teile, kui ka planeedile, seda enamat saavutate kõik koos. Miljardeid aastaid tagasi planeedid andsid teatepulga edasi teistele. Ja seda umbes kord miljoni aasta tagant, nii mitmeid ringe mööda galaktikat. (Kõik planeedid ja tähed tiirlevad ümber galaktika keskme, ühel ja samal kiirusel, see on ka konstantsiks aja mõõtmiseks kogu elavale üle galaktika. Iga päike, koos tema ümber olevate planeetidega, omavad ühtset aega, mis on ümber galaktika telje tiirlemise sagedus. Just selle aja kohaselt saavad planetaarsed tsivilisatsioonid suhelda teine teisega. Kui ütlete kellegile teiselt planeedilt aastatest, siis nemad ei mõista teid, mida peate silmas, kuna teie aastad ei lähe kokku nende omadega.)

Plejaadlased – on teie esivanemad. Kui nende planeet läks üle ülestõusu seisundisse, siis nende DNA’s kujunes Jumala täius, ning nad mõstsid, millest olid läbi tulnud. Lõpuks ka mõistsid, milleks seda tarvis oli. Selle läbi neil avanes käbinäärme portaal täies ulatusess – 100% effektiga DNA, jäädes endiselt füüsilisele plaanile. (Säilitasid füüsilised kehad). Kas teate, millega see sarnaneb? Ärge otsige kolmemõõtmelisuses nende kosmilisi laevu. Need kaunid olevused on kvantilises põimingus teiega, seega, nad tulevad ja lähevad vastavalt vajadusele – kusjuures, teevad seda vaid „mõeldes“ sellele. Teie (Maa peal) olite nendele järgmised ja ainsaks planeediks, kuhu külvati seemneid peale neid. Kas on teile teada, et neil endil olid vaimsed eellased, nagu seda oli teil. Need olid Arktuurlased ja need, kes olid Orionilt ja need, kes olid Siiriuselt. Ka neil endil olid omad vaimsed eellased, kellel olid samuti vaimsed eellased. Pange tähele: igaüks neist rühmadest on teie „pererühma loomise lätte“ osana… – mõned vanaisana ja mõned vaarisana, mõned ehk veel vanemad. Teie planeedil on olemas iidsed eellased isegi galaktika muudest piirkonadest, kes on siin üksnes „abiks“.

Lubage küsida teilt: mida on teil teada bioloogiliste vanaisade, või vaarisade atribuutidest, millised puuduvad teie vanematel? Kuidas tunnetate oma vanaisasid ja vaarisasid, kas elusatena või surnutena? Kas näete neid teistena, kui oma vanemaid või kuidas? Teie vanemad on praktilised aga teie vanaisad – mitte. Teie vanaisad ja vanaemad tahavad toetada teid ja lahutada teie meelt, aitavad teid ja võtavad teid vastu. Aga – ema ja isa? Nemad on veidi teised, nemad on siin selleks, et kindlustada teie ellujäämist, ning jagavad teile elu reegleid. Plejaadlased külvasid teie seemneid ning nemad on need, kes vastutavad informatsiooni eest, seda vastavuses teie „ajakapsli“ avanemisele. Nemad on need, kes juhivad teid läbi kõigi Krsitallvõre ja muude süsteemide katsumuste, milliseid nemad on loonud side pidamiseks teiega, teie vaimse ärkamise ja ellujäämise nimel. Nemad on need, kes ergutavad: „Noh, veel, veel kord“. Kuid vanaisad – need on need, kes pakuvad pehmemat ja õrnemat abi, nemad on enam kättesaadavad, nendel pole selliseid kohustusi, kui teie vanematel. Nemad on samas palju küpsemad ja iidsemad rühmad, kui teie vanemad. Kas mõistate, mida see tähendab?

Arktuurlased, Orionlased ja Siiriuslased on teie DNA’s ning teil on olemas „Galaktiliste Akaši Kroonikate“ pärand. Teil on teada neist ja nemad teavad teid. Ehk nemad on kõige kasulikumad rühmad planeedil. Ärge eraldage neid teistest, ärge kumardage neid. Kallid, vaadake, mida kujutab endast see süsteem ja milleks ta on! Image endasse kõik, mida saate neilt ning teadke, et nemad on nüüd koos meiega siin, selles ruumis. Neile on meelepärane, et oleme abiks loori eemaldamisel nendelt. Need, kes saavad nendelt sõnumeid, võivad öelda, et on sealt, või sealt, kuid ma tahan, et te otsiks nende sõnumites metafore, kuna just need juhatavad tõele. Need grupid on siin abiks teile seetõttu, et nemad on vaimsed vanaisad ja vaarisad. Just see loob head enesetunnet, suheldes nendega, just seetõttu nende sõnumid on puhtad ja imelised. Kui sõnum on puhas, siis mõistate, kes nemad on. Nemad armastavad teid, kuna teavad, kes te olete.

 On oluline ka see, et vanad vaimsused, kes on minu läheduses, mõistavad seda, millest ma räägin ja teavad, et ma räägin mitte metaforidega, või koodidega. Ma räägin praegu reaalsustest ja vaimselt tervetest mõtetest, mis on imelised. See sõnum tuleb otse Loomise Lättest, mida nimetate Jumalaks.

Kallid…, Jumal on midagi enamat, kui see, mida on temast teile räägitud. Ajapikku te hakkate seda mõistma. Ma tahaks veel enne, kui lähme laiali, et te peaks meeles ühte asja. Vastavuses sellele, kuidas hakkate mõistma Looja imelisust, te ei unustaks, kust see kõik on tulnud. Teie sugupuu joon pärineb Akašist – see on Jumal. Mõelge sellele.

On kätte jõudmas aeg, kus peate meenutama endid, virguma täies pikkuses ja pürgima oma pärandi poole. Ütelge tervitusi oma vanaisadele ja vaarisadele. Võimalik, et nemad ootasid seda pikki aegu! On see liiast veider? Mõnedel – jah, kuid teistele tõde, mis heliseb kui puhtuse kell  ja on vastusteks ammust ajast esitatud küsimustele.

Kallid, te olete saanud abi, tunnistage seda ja tehke sellega tööd. Kasutage seda ära.

 Ja nii see on.

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga