Rõõm, Ühesus, Rahu, Osalus – Basel, Šveits – 06 september 2014

Lee Carroli: See on väga heasüdamlik sõnum Inimvaimsuse mõningatest atribuutidest, millistega on pidevalt tegemist.Krayon kutsub teid müstilisele rännakule, mis aitab mõista vaimsust seestpoolt.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Kanaldus on hulga levinum protsess, kui teile on sellest teada. Ma tean neid, kes on siin, selles ruumis, otse nüüd, siin on need, kellel on teada, kuidas kanaldus käib.

Kui tervendaja läheneb patsiendile – siis ka see on omal viisil side loomise viis.See on kanaldus, mille läbi tervendajal on patsiendist kõik teada. Kui tervendaja justkui eemalduks mõnevõrra, siis saabubki informatsioon, mis on temale tarvis, mida on usaldatud tema ees istuva patsiendi kaasasündinu olemuse läbi. Seejärel hakkab nende mõlema vahel kujunema tasakaal, energiate tants, mis ongi kanaldus. Seega, tervendajal ja kanaldajal on midagi ühist – nii üks, kui teine viib läbi kanalduse, ainult erinevatel viisidel.

Tervendaja ei tervenda– ta taastab tasakaalu. Üks inimolevus pole võimeline tervendama teist.

Enamusele patsientidest on tarvis taastada tasakaal, nemad ise seda pole võimelised, vaid läbi tasakaalustuse, mida viib läbi tervendaja. Tõeline tervendamine vajab sellist koopereerumist, jõu ühendamist. Ja see, mis on praegu toimumas, on just midagi selle protsessi laadset. Teile sõnumi edastamise protsessi aegu toimub energiate tasakaalustamine.Sõnumid, milliseid ma edastan teile, mu kallid, kätkevad energiat, mille abil toimub tasakaalustumine, nagu tervendaja juures – see aitab teha mõtlemise selgemaks. Selline selginemine aitab teil teha otsuseid, mis võimaldavad teil tõusta uue mõistmise tasemele.

See on – mõtlemise tervendamine. See on – vaba valik.

Paljudel juhtudel sõnum – see on tõe energia võimendamine, mis kisub eesriide hetkeks lahti ja see võimaldabki luua tasakaalu. Just seda ma tahaks täna teha. Tänane kanaldus pole kuigi pikk, kuid ta erineb oluliselt teistest. Me avame siin sellise teema, millest me kuigi palju ei räägi.

Inimolevuse vaimsus

On olnud mitmeid kuid, kus oleme rääkinud teile praegu toimuvast nihkest. Tegelikult seda informatsiooni andmist oleme alustanud veel enne aastat 2012, ning jätkasime seda aastal 2013 ja aastal 2014 andsime enam informatsiooni nihke atribuutidest. Neil aastail rääkisime teile sellest, mis saab olema edasi. Rääkisime teid ümbritsevatest energiatest ja sellest, mida oodata. Me oleme hoiatanud teid, et te ei läheks paanikasse tumedate ja negatiivsete energiate pärast, milliseid võite näha endi ümber. Oleme rääkinud, et tänavune olukord on sarnane finaalse heitlusega pimeduse ja valguse vahel. Samuti oleme rääkinud sellest, et need, kellel on madal teadvus, peatselt astuvad eesliinile, ning näitavad endid kogu oma pimeduses ja ebasündsuses.

Mis juhtub, kui te oma aias hakkate liigutama suuri kive uude kohta, mis olid pikemat aega puutumatult lebanud? Kõik, kes on elanud kivide all pimeduses, panevad valguse ilmumisel minema. Teil ehk polnud aimugi nende olemasolust seal.

Mõni aeg tagasi oleme rääkinud, et sellised pimeduse asjad võiksid toimuda käesoleval ajal… ning hakkate nägema seda oma uudistes, siis palusime, et te ei satuks ahastusse. Andsime juhendeid, kuidas eksisteerida koos kõige sellega, andsime juhendusi tolerantseks ja heatahtlikuks käitumiseks. Kuid me polnud varem kunagi rääkinud vaimsusest sellises võtmes, kui täna.

Milles on vahe Kõrgema Mina ja Vaimsuse vahel?

Kõige esmalt – Kõrgem Mina – on sinu unikaalne osa, osa sellest, mida nimetame „sinu nimeliseks Jumala supiks“. See on osa sinu Akašist (sinu vaimsuse rännakute salvestis). See on – sina, Jumala osa, mis on sinuks, kes eksisteerib planeedil. Tarvis meeles pidada, et igal korral, kui taas kehastud, sinuga tuleb kaasa üks ja sama Kõrgem Mina. Kas suudad endale teadvustada, millist sõpra sa omad siin? Kõrgem Mina läbib kõiki sinu reinkarneeringuid koos sinuga. Kui lood ühenduse oma Kõrgema Minaga, lood ühenduse kogu perega – millegiga, millest oled juba teadlik ja millega oled koos olnud.

Akaši – on kõige salvestus, mida olete kunagi üldse õppinud ja ta on sinu kaasasündinu osa, mis on samuti sinu Kõrgema Mina osa. Kui teid POLE maa peal, siis teie Kõrgemat Minat pole olemas, kuna ta on see, mis kuulub inimese duaalsusele planeedil.

Nüüd räägiks Vaimsusest, kuna ta erineb teie Kõrgemast Minast vägagi.

Teile peaks selge olema järgmine – vanas energias kõik inimesed polnud suutelised astuma ühendusse selle oma osaga, mis on vaimsuseks. Vaimsus oli nende teadvusest kõrgemal ning oli üksnes kontseptuaalseks mõisteks. Kuid alates uue energia ilmnemisest (peale aasta 2012 nihet) on tarvis, et hakkaksite õppima tundma seda, kuidas luua ühendust Loojaga.

Mis on Vaimsus? Mille poolest ta erineb Kõrgemast Minast?

Selle selgitamiseks sageli kasutame mõisteid, milliseid on pea võimatu lahti seletada ja mistahes keeles.

Vaimsus on – Jumala Säde. Ta on igavene ja temal pole teie Akašid. Temal ON ÜKSNES Looja jäljend, mis kujutab endast kõike olevat. Mõningad teie seast võivad tunnetada teda, kuna meditatsiooni aegu ta pääseb hinge keskmesse. Just selliselt ta tuleb esiplaanile, mida tegelikult ka tunnetate, kuid teadke – see pole teie kõrgem Mina. See  on veelgi kõrgem. Kuid sellegi poolest – ta kuulub teile, kui inimesele, kuna siiski olete paljumõõtmeline olevus. Seda toetab teie duaalsus, kuna olete nii kehalik, kui ka vaimne üheaegselt. Vaimsus pole see, mis suhtleb teiega mõtete, või sõnade vahendusel, või see, mis loob alateadvust. Vaimsus on hulga suurem, kui Kõrgem Mina. Kõrgem Mina pole eesriide tagustes, ta on teiega, ja on kätketud Kehaliku Mina igasse osakesse. Ta on – teie kaunidus, suursugusus kõigest, mis on olemas.On olemas mõningad atribuudid, millistest peaksite kuulma ning tahaks, et te praktiseeriks neid, õpiks tunnetama enda seesmuses vaimsust. Iga hetk, mida veedate sellises ühenduses – muudab teid.

Mõni teie seast on võimeline seda tegema, mõni mitte. Mõnda teie seast see ei liiguta üldse. Kuid seda, keda huvitab selline asi, ma paluksin tulla kaasa. Kui teil on kavas mõista neid asju, siis ehk olete nõus koos minuga läbi tegema väikest metafoorilist rännakut. Tahaks, et te tuleks koos minuga kohta teie seesmuses, mis on igavene. See on ohutu koht, üksnes te ise olete võimelised sinna pääsema. Ta kujutab endast meditatsiooni, sügavamat kõigist, millistes olete olnud. See kujutab vaimsuse atribuute ja asju, milliseid ta püüab esitleda teile igapäevaselt. Võtke kinni minu käest ja lähme koos minuga sellele rännakule.

Rännak

Vaadake koos minuga ringi. Mida esmasel hetkel tunnetate? Kui üldse on olemas mingi tunnetuste hierarhia, siis esmasena tunnetate rõõmu – rõõmu. Rõõm, täis rahu ja vaikust, olenemata sellest, mis on toimumas teie elus. Rõõm on Jumala enda ja Tema armastuse olemus. Ta on täitmas teid ülevoolavalt ja see selgitab, miks rõõmust voolavad pisarad, kui kohtuvad keegi ootamatult omavahel. Rõõm on – Looja olemus teie seesmuses ja see on rahulik, ohutu. Võite joovastuda sellest igal hetkel, kui üksnes soovite – ta on teie oma. Loojal on alaliselt naeratus näol – igavesti. Kas teadvustate seda?

Inimkonnal on tarvis kuulda seda, kuna paljud usuvad, et nemad peavad kannatama, ning välja teenima kõikvõimsa Jumala tähelepanu. Tahaks avada teile ühe saladuse – RÕÕM toob teile enam tähelepanu.

KANNATUS on inimlik kolmemõõtmeline atribuut, see pole kunagi kuulunud Loojale. Kannatus pole kunagi olnud kohustuslik tingimus Jumala tähelepanu võitmiseks. Kannatus on selline kontseptsioon, mis oli tervikuna ja täienisti loodud inimeste poolt. Kallid, me taas ütleme teile – ärge kasutage inimlikke atribuute ja inimlikku teadvust Kõikvägeva suure loomislätte suhtes, Ilmaruumi puhta armastuse vastu.

Jumal „ei mõtle kui inimene“ ja teie vaimsus on – Jumala Olemus.

Kas on teile teada, kuivõrd iidsena olete? Käesoleval teiel pole olnud algust ega tule ka lõppu. See on üksnes armastuse ringid, mis on sedavõrd täiuslikud, et inimmõistus pole suuteline neid mahutama endisse. Vaimsus – on kõigi asjade loomislätte osa. See just eristab teid teistest loomadest, mu kallid…Oleks hea, kui juhtuksite vaimsuse keskmesse sagedamini, kus saaksite kokku puutuda asjadega, millistest pole veel sellisel viisil räägitud.

Kõige ühesus

Meie rännak on jätkumas, nüüd näeme veel ühte vaimsuse atribuuti. Meil on selleks vaid üks sõna – ühesus. Ühesus tuleneb Iidsetelt, kes on sageli ütelnud – saage kõigega üheseks. Kõigil loomistel on Jumalik Läte ning ka teil on võimalus saada üheks neist. Ühesus pole kontseptsioon vaid olu seisund. Kas olete võimelised seda tunnetama? Kas olete võimelised nägema, et planeedi võred olid loodud selleks, et aidata teil tunnetada ühesust? Ühesus võimaldab tunnetada loomade energiat, õhu, kivide ja puude energiat. Kuid peamiselt, ühesus aitab Jumalat viia kokku teietaolistega – planeedi inimolevustega. Ühesus – on vastand eraldumusele.

Vana energia sundis inimesi tegema järelduse, kes nemad on ning seejärel eraldama end teistest. Nad jagunesid klassideks ning liigitasid enda olekut ühte, või teise rühma. Kas selles on Jumala atribuuti? Kas vaim oleks võimeline selliselt toimima? Kas Ilmaruumi Looja oleks saanud teid eraldada teistest? Olete täiuslik loovus ning kes on teie kõrval, kes on teie kõrval, kes on teie kõrval, kes on teie kõrval… (Krayon viitab tema ees toolidel istuvatele). Ja see on enamat, kui kontseptsioon armasta oma ligemist. See tähendab, et olete tehtud samast täheainest, kui teised. Ühesus – vähesed on suutelised seda tunnetama. See on selline kontseptsioon, mis on liiast kõrge, et saaks seda tunnetada. See peab olema läbi tunnetatud. Pane tähele – vaimsuse tunnetus – on atribuut, mis möödaniku šamaanidele polnud kättesaadav, kuid nüüd – on kättesaadav teile. Tahaks, et te tunnetaks kogu inimkonna ühesust. Ärge vaadake, mida nemad teevad, vaid nähke, kes nemad on.

Kas on teile teada, et see, kuidas näete pilti ja kuidas seda tunnetate – on mõjutamas kõike teie ümber? Kõrgem teadvus on kui liimi taoline – ta kinnistab. Ta on mõjutamas teie ümber olevaid inimesi, ning aitab neil näha, et olete tasakaalus inimene. Näevad teis seda, mis neile meeldib ja pakub neile rahuldust. Kallid, sellisel inimesel, kes ühene kõigiga, on raske varjuda. Sellised inimesed helenduvad ja nende helendus on ere. Nemad on rõõmus ja naerunäolised ka üksinduses.

Täielik rahu ja rahumeelsus.

Rännak teie vaimsuse juurde jätkub. Me näeme ja tunnetame veel ühte atribuuti – rahu ja täielikku rahumeelsust. See pole osaline rahu, rahu üksnes teile, või hetkeks – vaid täielik ja igavene rahu. See on rahu, mis ületab mistahes mõistmise, tema jaoks pole mingit loogilist põhjust. Ta eksisteerib üksnes seetõttu, et see ON ja see pole mingi välise põhjuse tulemus. Ta on rahumeelsuse lätteks.

Kui pääsete vaimsuse keskmesse, siis, mis ka ei juhtuks teie elus, või teie ümber, kõik on täiuslik ja alaliselt. Sellel pole otsest seost teiega, vaid pigem loomise ajalooga, või isegi enamaga. See toob teid kohta, kus on ilmaruumide loomine, kus luuakse neid suuri asju, mis on väljaspool kõike seda, mida olete suutelised üldse kujutlema. Kas mõistate, et kogu selle osana ja kogu ilmaruumi loomise aegu olete olnud seal, täielikus rahus ja rahumeelsuses. Kas suudate kujutleda sellist kohta, kuhu võiks pääseda, kus pole draamasid, ega probleeme – üksnes – armastus? Selline on ilm, mis on osa teist endist.

Kaasosalus

Meie rännak on pea lõppemas. Oleme varem veidi rääkinud sellest, kuid nüüd see on puudutamas teie identsust. Ma nimetaks seda kuuluvuseks, või kaasosaluseks. Oleme palju kordi rääkinud – te pole üksikud. Kõige selle kinnitus on kaugelt ületamas kõige lihtsaimaid sõnu. Kuidas on see – kuuluda Jumalale? Kuidas on see – olla Jumala osa?

Rõõm, ÜHESUS ja rahu kõiges ümberolevas – see kõik on teie vaimsus. Ta pole teie Kõrgem Mina ega käbinäärme portaal, pole ka teie Akaši. Kõige selle asemel ta on kõik, mis on

Olete väljaspool aega, olete alaliseks, kuulute kesksele Lättele– olete Looja kaasosalised. Kaasosalus  on igavene ja absoluutne, varjuda tema eest pole võimalik, kuna ta on teie oma – alaliselt. Olete Loomise Lätte osa, mille nimeks on – Jumal. Seega – te pole temast iialgi lahus. Tema olete teie ja teie on Tema. Olenematta sellest, mida mõtlete enda kohta, olete alati perega – igaveselt. Kas on midagi sellist, mis saaks seda lõhkuda? Ei. Kuid vastavuses sellele, kuidas hakkate jõudma metaforilise rännaku lõpule, oma vaimsuse keskmes, öelge Rõõm, ühesus, rahu ja osalus. Rõõm, ühesus, rahu ja osalus. Rõõm, ühesus, rahu ja osalus. Rõõm, ühesus, rahu ja osalus.

Andsin teile just šamaanide saladuse. Nemad võisid tundide viisi istuda ja sõrmitseda mõisteid, püüdes integreerida neid või lahutada neid inimolevuse kehalikust koostisosast – tuua esile see miski, mis saaks teha neid veelgi vägevamaks  ja reaalsemaks. Neil oli soov tabada nende mõistete olemust, püüda nendeni, kui omadeni, et kasutada neid.

Vanas energias teil jäi puudu usust oma jõusse, et tunnetada neid, ega polnud teil võimalust puudutada neid, ega teha tööd koos nendega tihedalt. Nüüd on asjaolud muutumas. Inimese DNA hakkab üha enam tõstma oma vaimset funktsionaalsust ning vastavuses sellele ta hakkab võtma endasse üha enam energiat. Kauni igavese vaimsuse atribuudid on lõpuks võimelised jääma püsima teie kehadesse. Seda olete näinud meistrite peal. See ongi, mis tõmbas teid neile ligi. Te tunnetasite Jumalat neis, kuna olite inimkonna osa ning see kutsus teis esile vastureaktsiooni. Te tunnustate neid tänavugi, mälestate neid, kes suutsid vaadata igavikule näkku, igal oma aja hetkel, iga oma sammu juures. Pöörduge nüüd rännakult tagasi, liituge minuga selles ruumis. Pange tähele, kõik need asjad – on üksnes osa sellest, milleks saate olla teie. Täna alustasime rääkimist asjadest – rõõm, ühesus, rahu ja osalus.

Nüüd ma taas küsin – kes te olete? Kes olete sellise meistri atribuutide hulgaga? Ma ütlen teile seda. Tõstke käsi ja tehke järgmine avaldus: Olen loomise osa. Olen sedavõrd iidne ja samas sedavõrd noor.  Olen igavene ja minu tarkus on ajastute ajastuteks. Võin luua imesid isegi – kui olen inimene, sest minu vaimsus on ärkamas minus ja meisterlikkuse kaunidus on nüüdsest minu käsutuses. Olen Jumal.

Kallid, isegi vähim on võimeline looma väga paljut. Kogu teie keha ja tema rakud on valmis ärkama sellele tõele. Ma sooviks, et igapäevaselt oleksite selles tõe keskmes Rõõm, ühesus, rahu ja osalus.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga