Kristallvõre ümberhäälestus – Portland, Maine – 04 august 2012

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Mu partner, ilmutades vaimset kavatsust, avab ukse, mille järel toimub side käivitumise protsess, mille nimeks on kanaldus ja mille mõistmises pole raskusi ning see pole miski selline asi, mida saaks nimetada olukorrana.

See on sulandumine inimese ja Kõrgema Mina vahel, energiaga, mida kutsute esile Eesriide tagant ja millega loote side. Oma loomuselt inimolevusel on kalduvus esindada isiksust, seda, kes läbides mida tahes, ise seejuures mõistmata, et minevikuga tuleks tööd teha mitte sellisel viisil. Ma ütlen teile läbi minu partneri, et kogu tema kogemus on keeles ja mõtlemises, tooduna hetkesse NÜÜD.

Just seetõttu ma suunan temale 4 rühma, mida tahaks näidata teile, ta omas keeles reastab selle lineaarsesse keelelisse vormi ja edastab kõik teile. Kuid tema vahendusel kujuneb protsess koos teise energiaga, kvantilise energiaga, mida võiks nimetada siin olevaks paljumõõtmeliseks energiaks. Siin olevas paljumõõtmelises energias on see, mis pole sõnades väljendatav, kuid on võimalik tunnetada seda. Kuna paljumõõtmelisuses pole aega, siis igaüks, kes kuulab või loeb, saab sellest energiast osa, kui vaid ta tahab seda, kui temal on vaid kavatsust saada osa sellest protsessist – siis see on sama värskena, kui siin praegu. Seetõttu kordame: hulk aega hiljem teie kella järgi, kui see koosolemine on lõppenud, leidub neid, kes saab haaratud sellesse koosolemisse, sellesse, mis on salvestus, või üleskirjutus. Neile see on hetkeks NÜÜD, nagu teile praegu siin.

Seetõttu me näeme selle potentsiaale, kes nad on – seega, mu kallid, siin kohtub hulga enam silmi. Annan teile veidi informatsiooni, just selle pärast olete siin. Kui öelda sellest lihtsamal kujul, siis see on Gaiast, Maa energiast, neist, mis lähtub Loovalt Loojalt endalt, keda nimetate Jumalaks, kes läbib kehastust kehastuse järel, et anda planeedile potentsiaali, muutes sellega tema energeetikat täielikult.

Sellist potentsiaali oli võimalik saavutada 300 tuhande aastase külviga. Külviks me nimetame seda, mida olite saanud Plejaadlastelt oma Loomise ajaloos, see oli aja lõik, kui inimkonnale oli antud võimalus vabalt tundma õppida pimedust ja valgust, aja lõik, kui neil polnud võimalust mõista, et juba oma DNA’lt on nad Jumala osa. Võimalused olid planeet – planeedi järgi, nii ka teil.

Viimati olime koos ja arutasime mõningaid inimlikke atribuute, millistega tuli teil minevikus kokku puutuda, et teil oleks kergem jõuda nihkeni. Hiljuti ütlesime teile, kuivõrd noored te olete, teie, inimsugu, vaatamata kõigele, olete väga-väga noor, nagu Maa ise. Rääksime teile , et Maa ja Galaktika on ühevanused. Teises kohas rääkisime, et elu eksisteeris tuhandeid aastaid enne, kui planeedil Maa ilmusid seened. Aja skaala kohaselt on kõik õige, umbes 200 tuhat aastat pärast külvi. Nüüd olete nihkumas nihkeenergiasse endasse. Nüüd siis arutagem, mis on uudset selles, mis on tulemas ja milles on siin erinevus esoteerilises mõttes.

Kallid inimesed, te veedate kogu oma aja punkti saavutamiseks, kus saate teadvustada, et teadvustus on planeedi võimalus, aga mitte üksnes teie.Inimesed näevad seda, kuid üksnes vanade Vaimude seisundis. Aeglane liikumine sõdadeta planeedi poole, aeglane kokkuleppimine targas ökoloogilises üleminekus, uute leiutiste lisandumine, mis suurendavad puhta vee saamise võimalusi ja mistahes ajal, energia hulkade saamist, millest poleks isegi kõike külmematel talvedel puudust, või selle liiast suuri kadusid. Kõigele lisaks, me rääkisime teile, et te liigute selles suunas.

Kuid räägiks nüüd esoteerilisusest – ka see on muutumas! Mis on Jumal?

Kuid te pole siin selleks, et kehastudes kehastuse järel elada eksperimendina. Siin pole eksperimenteerimist, on plaan, on süsteem, sellel süsteemil on planeet oma viljadega, kus inimloomus ise on muutumas, kus DNA on muutmas oma keemiat, mida olete võimelised mõõtma. Ka energia, mis loob seda, mida nimetate Merkaba’ks, inimese kvantilist osa, mis hämaruses särab, nagu teis olev Jumala osake,  muutub üha aktiivsemaks. Selle protsessi käigus inimene hakkab arutlema teisiti, inimkond inimeste sünni läbi on nihkumas aega, kus uus asendab vana, ning uus teadvus domineerib enam, kui vana – nii olete liikunud edasi.

On lähenemas 21 detsember, tärmini keskpaik kogu Maa jaoks ning see kordub kogu Maa ulatuses ajavööndite kohaselt – kus pööripäev tähistab 36 aastase lõigu keskpaika.

Järgmised 18 aastat tulevad kriitilised. See on esoteerika koht. Milline on tema eesmärk? Milline on tema mehhanism? Kuidas ta töötab?

Seetõttu tahame anda ülevaate sellest, mis on Kristallvõre. See on osa sellest, kuidas inimkond seondub Gaiaga, see on vajalik reaalses ajas, see on vastastikune, see pole lineaarne, et võimaldaks selgitada teile.

Oleme rääkinud planeedi võrest, mida nimetame kristalliliseks. Oleme rääkinud, et see pole see, mida saaksite näha, kuid ta on olemas, ta on paljumõõtmeline võre, mis katab kogu Maa keha, kogu selle, mis on teil jalge all ja mille mööda saate käia. Te võite ütelda, et ta on kestaks, mis talletab meelde. Teie teadusel on teada, et vaid kristallidel on struktuur, mis talletab vibratsioone. Seega, Kristallvõre metafor seisneb selles, et ta säilitab talletades mällu energiat, talletatav energia on tohutu, ning ettenähtud kõige säilitamiseks, mida teeb inimene.

Planeet reageerib teile. Inimkonna teadvus imbub võresse igapäevaselt, kõigi teie tegevustena. Kõigel, mida teete, on olemas energia. Tundub, et energiad, mida olete tuhandete aastate jooksul loonud, olid ühed ja samad. Ajalugu kordab ennast, sõda kordab ennast, paistab, et ka valitsus kordab ennast. Ka Võre kordab ennast viimse hetkeni.

Kuid nüüd algavad muutused – nihe! Te hakkate kõikjal nägema oma nihke tulemuste vilju, muutuvad lapsed, muutuvad valitsused, tavainimesed ärkavad nihke ajaks, mis on avanemas nende ees ja milles nemad muudavad oma olemuse elu stiili. Valitsused, mis kestsid pikka aega, kukuvad, ning nende liidrid, täies eituses, püüvad püsida viimse lõpuni, et vaadata surmale silmadesse, nemad ei usu isegi hetkekski, et kõik see on toimumas, ehkki paljuski on kõik teisiti. Neil praegustel ja neil, kes olid varem ja neil, kes võiks tulla, kõigil on ühte ja sama liiki kontroll – see on süsteem, mis oli rajatud vanadele energiatele. Nüüd on see muutumas. Ka see on talletumas Kristallvõresse.

Teile, kallid inimesed, kes te olete võimelised tunnetama energiaid – kui viibite lahingu väljal kõigest mõned sajad aastad, mida tunnete? Teile, kes on võimelised tunnetama energiaid – olete ju võimelised tunnetama emotsioone – kas teadsite seda?

Te ehk tunnete kurbust, mõni isegu surma lähenemist – kõik see liitub Kristallvõresse teie jalge all, kuni viibite lahingu väljal. Ta talletab seda kõike, kuna seal on ka tema ise, miskit pole võimalik vältida, et ei talletuks.Te küsite nüüd: asjad salvestuvad asjade abil, kas emotsioonide endi abil, mis sündisid planeedil emotsioonide aiendil? Need, kes on võimelised tunnetama neid asju, võivad minna kaugemale, kohale, kus toimus sündmus ja tunnetada kohapeal. Sageli võis olla massiline hukk või suurim rõõm – kuid see tõmbab teid sedavõrd emotsionaalselt kaasa, et saate ütelda – selles emotsioonide supis peamiseks rõhuks on kaastunne. Kaastunne – on valgustumise katalüsaator planeedil Maa. Oleme varemgi rääkinud: inimesed paraku tulevad siia üksnes selleks, et võtta osa mingist sündmusest, mis loob kaastunnet.

Kogu Maa tunnetab, et ta on muutumas kõige tõttu, mis pääseb tema Kristallvõresse. Kui vaataksite ühtset emotsionaalset mõju Kristallvõrele, siis näete Gaia selle hetke energiat. Ajaloo teekond ja see, mis on muutumas – on muutumas ka inimkonna ja Gaia side. Just seda tahtsin teile näidata ja sellest rääkida.

Vastavuses sellele, kuidas muudate paljumõõtmelist tunnetust sellest, kes te olete (see on oma Mina paljumõõtmelise tunnetuse omandamine), muudate ka reegleid endid. Muutused reeglites on katalüsaatoriks tuleva Maa ülestõusu jaoks.

Leidub neid, kaasaarvatud ka vanade vaimsete Valguse Töötajate seas, kes tõusevad ja väidavad: see ei saa muutuda, kuidagi ei saa –  kuid neil on ju käes vanade reeglite nimekiri. Nemad nimetavad ülerahvastatust ja keskkonna saastatust ja suurt nimistut sellest, mida olete vanas energias üle elanud, kaasaarvatult ka tänapäevaseid probleemsusi. Nemad kavatsevad sündida ka homme. Kuidas saaks hävitada teis selle?

Kui teil on valgustunud elanikkond, kas saab siis olla enam targutusi? Teil on lahendusi lahendamatule. Te ei tea seda, mida ei tea. Kui elate must-valgel Maal, äkki tulevad teile värvilised lapsed. Mis te arvate, kellele need värvid on näha, kas neile, või teile? Kuna nemad näevad asju, mis olid teile kättesaamatud, siis teie näete neid veidratena.

Just see on praegu  toimumas. Maa ise on hakanud muutuma. Kuidas see töötab? Kuid te ise olete ju muutumas koos Maaga! Lubage mul rääkida teile sellest. Teie Kristallvõre on täitunud kõigi inimkonna sündmuste salvestustega, ning see on planeedi energiaks, mis käivitub tunnetega, emotsioonidega, surmadega, armastusega, rõõmuga ja kaastundega. Nüüd kavatsen rääkida mõnestki, mis hakkab muutuma.Vastavuses sellega, kuidas muutute, Gaia reageerib sellele ja muutub paljumõõtmeliseks, ning see teeb muutusi Kristallvõres. Kuidas talletub kõik?

Esiteks, tal pole enam kavas olla lineaarne, seega kõik, mida seni lisasite, kuhjus teine teise otsa, ning selles all oli see, mis oli esimesena ja peal, – mis oli viimasena – kuid see on lineaarne – ja see on kadumas. Kristallvõre on hakanud puhastuma, kuna ta reageerib nüüd Valgusele ja Pimedusele, aga mitte emotsioonidele. Nüüd on toimumas järgnev:

Valguse Töötajad, me oleme rääkinud, et on vaja alla 1% inimkonna ärkamist, et kogu planeet muutuks. Oleme samuti rääkinud, et 1% ärganute hulgast on 1% Vanad Vaimud.

Need, kes istuvad praegu selles ruumis või kuulavad või loevad, kõik olete Vanad Vaimud, kellel on võime mõjutada Kristallvõret suurema jõuga, kui varem. Võre näeb kõike, mida teete, kuid vana energia, kui emotsionaalne ta poleks, ei loo effekti, vaid algavad mingite radikaalsete atribuutide selgitused (jätka mu partner, selgita põhjalikumalt), hakkate nägema, kuidas vana energia teeb muutusi teatud asjade suhtes, kaasaarvatult ka Kristallvõre suhtes. Seega, vanale energiale, mida mõnedki nimetavad tumedaks, meeldib fakt, et kristallvõre talletab ka negatiivseid asju, mis annab temale tähtsust, kuid see on kadumas!

Sellekohaselt näete, et Pimedusel ja Valgusel on olemas teadvus, seegaka  tasakaal vanade valguse ja pimeduse vahel. Nüüd see on muutumas, Valguse Töötajad muutuvad tumedatest asjadest eredamateks. See kõik on selle planeedi metafor, mu kallid ning ma räägin teile, et näete oma kainele mõistusele vastupidist. Leidub neid, kes võtavad endale kasutusele vana energia, ka neid, kes kukuvad kisama ja karjuma uskumatusest, et kõik ümberringi on muutumas – ja veel sedavõrd võimsalt. Te näete seda valitsustes, poliitikas, mõttevormides, kindlustustes ja hüpoteekides, kõigis valdkondades, kus vana energia töötas, kõigis neis.

See on mõjutamas ka ökonoomikat, mis käesoleval ajal on riikides kehtimas, probleemiks neile, kes on ookeani taga, ning kes püüavad kogu jõust viia kokku võrdset ökonoomikat, ühtsesse liitu – et poleks enam sõdu. Kuid on veel probleeme, kuni vana energia jätkab võitlemist nendega. Leidub neidki, kes ütlevad, et ei pea vastu – kuid nad peavad siiski!

Krayon, sa räägid metaforidega, ma ei taha, et sa niimoodi räägid.

Ma tahan teile tutvustada aluseid, toome siis analoogi: oli planeedil aeg, kus kõike mõõdeti tinaga, kuid tänapäeval on selleks – kuld.

Kristallvõre on ärkamas ja reageerib valgusele, aga mitte emotsioonidele. Lahing võib sündida ühes linnas, kuid sellel pole tähtsust, Gaiale see pole tähtis, ta ei reageeri sellele. Kas teate, mis juhtub, kui sõda ei hakka enam tõmbama endale tähelepanu? Külaltki peatselt kaovad põhjused selle käivitamiseks, just sellest me räägime – seega tulevad vaid need asjad, mis reageerivad planeedi valgusele.

Oleme sisenemas Kristallvõresse, siin on vaja ennast hinnata teisiti. Te ei näe selles pimedust, emotsioone ega seda, mis minevikus mõjutas inimloomust kõige enam.

Mida mäletate kõige enam, surma, kurbust, hävingut – neil pole enam tähtsust, ehkki see pole siiski see, kallid inimesed, mida oleksite tahtnud kuulda. Seega, jõuab kätte päev, kui panete käima uudised, kus tahaksite kuulda üksnes häid uudiseid, kui tulevad halvad, siis lülitate välja, kuna see pole enam vastavuses teie seesmise Jumalaga. Kas mõistate, millest räägin, see peaks kergelt mõistetav olema. Inimloomus ise hakkab muutuma, ükski draama pole võimeline enam tõmbama teid oma saasta sisse. See on teile uudis, mille erinevus on selles, kuidas olete planeediga seotud. See on täielik erinevus, sellest tahakski detailselt rääkida teiega.

Mis on järgmiseks sammuks? Lubage näidata teile selle sügavust.

Neile, kes on siin ruumis, on mõistatusi, kuid ärge murdke päid nende kallal. Te ootate sünkroonsust, alateadlikke vastuseid – neist saame rääkida hiljem. Kallid inimesed, Vaimuga koostöö protsessis te muutute tasakaalukamateks. Pole oluline, kui tasakaalutuks muutusite kolmemõõtmelisuses, kuid vaimsus on selleks päästemehhanismiks, mis taastab teie tasakaalukuse. Just seda ongi vanad Vaimud tegemas.

Kui tänavu hakkate tegelema probleemidega, olgu see tervis, suhted, elu – need hakkavad lahenema ja looma valgust. Metaforiliselt: teie probleemide lahendamine on paljumõõtmelise allika abil, mis asub teie endi seesmuses, mis on Looja Allikas, mis loob uusi energiaid. Lahendus loob valgust – mis on liikuma panev jõud, see lahendab teis teie probleeme. Selline elu kajastub koheselt Kristallvõres, siseneb võresse, ning muudab planeeti sedavõrd võimsalt, kui mitte kunagi varem.

Seega, lahkudes sellest ruumist, tehes otsuseid, mis aitavad tõsta elu kvaliteeti teis endis, kui ka teistes teie ümber – loote rahu kõikjal, kuhu te ka läheks, loote valgust, mis on näha ja teada sellel planeedil. Kallid inimesed, just see peaks aitama teil tõusta kõrgemale. Selleks oletegi siin, see on teie eesmärk. Pole oluline, mida, teie arvates, oleksite pidanud tegema. See on kõik, mis oli teil kavas teha, sellest oleme varem rääkinud!

Uued mõtisklused teie eesmärkide kohta? Teie eesmärk – olla Jumala armastuses, selline on teie eesmärk! Selle eesmärgi protsessis abiellute, saate lapsi, saate tunda kurbust ja surma. Selles protsessis kirjutatakse raamatuid, ilmuvad sõbrad ja lahkuvad. Protsessi vajaduse eesmärgiks on muudki asjad. Kõik need on oma lahenduste loomise võimalused, just vanad Vaimud on need, kes on võimelised seda tegema, kuna nad on tasakaalukad, neis oli see juba alateadvuses. Kui tulite siia, siis teadsite – Jumal on seesmuses, teadsite, et abi on seal. Alateadlikult teate oma bioloogilisest külvist, nende armastusest, kes tulid siia esmastena. Kõik teisse kätketud asjad loovad inimest, kes on võimeline tegema kõike seda, mida ükski teine inimene pole võimeline selleks selle aja hetkel, ta vaid istub meie ees. Kehalikus vormis te loete, kuulate ja kogu ruum täitub teiega. Te võite küsida endilt – kas ikka uhume teie jalgu, kas oleme tulnud ikka õnnistunnetega, kas ikka on siin neid, kelle värve võis näha siin eelõhtul enne, kui sai avatud uks ja süüdatud valgus? See ruum on homseks täis soojust, minevik saab seda teada, saab teada, kui on tasemel. Jumala armastus on võimsam kirikus, sest Valguse Töötajad on seda teinud juba varem. Kui istute siin, siis teie jalge all muutuv Kristallvõre kinnitab teie olemasolu, teie elulist eesmärki ja valguse loomist iga teie sammuga.

Kallid inimesed, kõik on muutumas, vaat mida teeb planetaarne paljumõõtmeline Ülestõus. See võib kesta pikka aega, te olete loomas treppi, mida pole kunagi varem olnud, olete loomas Silda, mida ei eksisteerinud varem. Ärge kartke seda, mis tuleb selle järel, ehkki lahkuvad energiad hakkavad kiskuma teid kaasa, kuid neil pole aimu valguse hulgast, mis võib ka pimedat juhtida valguse poole, nad kiunudes ja kisades liiguvad enda lõpu poole, eitades täienisti vanu Vaime, sest nad pole neid näinud. See on nende jaoks varjus ja nii see peab jääma.

Seega kallid inimesed, kõik on hästi. Vaadake oma elu, ning kinnitage endale, et  kõik on hästi! Kas suudate uskuda, et teie elu varjus on peidus eesmärk? Pole tähtsust, kas oled noor, või vana, kuid peatselt muudate staatuse. Seda just olete tegemas. Te pole need, kes on suutelised lõppu mööda laskma. Ütlen teile, te kõik naasete tagasi, just seda me näeme, kallis meie pere, me oleme seda näinud ka varem.

Ja nii see on

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga