TAASLUUES KÕIKE SEDA, MIDA TE OMA SISEMUSES TEATE, 2020

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…  

Paljud teist ikka veel kahtlevad energia muutumises, isegi peale aastat 2012.

Käesoleval ajal olete sellise olukorra keskel, mida võiks pidada Jokker-kaardiks ja mis teie jaoks on siiski ootamatu. Mõned teist on küll valmis muutusteks, kuid ei suuda öelda, mida see täpselt tähendab planeedi jaoks. Paar sõnumit tagasi rääkisime viiruse tõest ja seal sai mainitud selle tähendusest planeedile. Elu ja majanduse taastumine hakkab kulgema täiesti teistel alustel. Mõned majanduse harud kaovad, kuna nende järele ei ole enam vajadust, sest need on vananenud. Taaselustuse protsessi käigus ilmnevad uued harud, mis hakkavad tootma asju, milliseid te ei oska veel isegi ette kujutada. Tulevad uued leiutised, millistest teil ei ole veel aimu ja need  käivitavad uuenemise protsessi. Olen juba varem rääkinud puhtast energiast, mis ei saasta keskkonda. Palju inimesi töötavad elektrienergia jaotamise viiside kallal. Antud vaheaeg kiirendab uue tulekut, selleks ongi praegune Maa hingetõmme.

Jokker-kaart blokeerib paljus nende tulevikku, kes pidurdavad muutusi valitsustes või kes jätkuvalt õhutavad  sõdu, lammutades sellega iseend. Möödanikus ennustajad ja futuristid ei saanud näha neid blokeeringuid, kuna need olid Väljas alles potentsiaalidena.

Kallid, nüüd on kõik teisiti, nüüd peatus kõik. Elavnemise ajal algavad rekonstrueeringud, sest vanaviisi ei saa enam jätkuda, kuna senine on oma aja ära elanud ning on tarvis uut taaskäivitust. Algab rekonstrueering, aeglane rekonstrueering, kuid ilma piiranguteta. See loob tulevikku selliseks, millist varem ei ole olnud, pimeduseta, hukkudeta ja planeedi katastroofita.

Edasi räägiksin teie valitsusest läbi iroonia. Kongressid, kas kuulate?

Mis oleks, kui ühe allveelaeva asemel te ehitaksite hoopis Mõistmise osakonna, kogu riigi jaoks. Ehk Mõistmise osakond suudaks majutada kõiki põgenikke, kes tulevad riiki, ehk suudaksite rakendada neid tööle riigi hüvanguks ning Mõistmise osakond tegeleks sellega. Kas oleks see mõeldav?

Kongressis on inimesi, kes sellele mõtlevad, kuid ei ole võimelised välja astuma olemasoleva süsteemi vastu, mis töötab vanade seaduste järgi, kus igasuguste probleemide tõttu, kõik  kannavad viha teine teise vastu. Isegi Kongress on kodus karantiinis.

Kui kõik hakkab taastuma, siis nad, hingates sügavalt sisse, küsivad, et kas tõesti midagi jäi märkamata? Ehk siis leidub keegi, kes ütleks. Neile, et mis oleks, kui teeks seda, või teist ja mis on see,  mida me veel ei tea, kuid mida saaksime võtta kasutusele tulevikus.? Miks me ei saanud võtta seda kasutusele neli-viis kuud tagasi?

Ei saanud seetõttu, kõik olite hõivatud poliitikast, jälgisite hoolega, et ükski teine riik ei saaks olla võidukam, ega näinud oma olulisemaid probleeme. Nüüd on aeg anda võiduvõimalus Mõistmisele.

Võib olla mõnigi arvab, et Krayon on läinud liiale, et kuidas Kongress saaks mõelda neist asjadest selliselt? Ma küsin teie käest, et kes valib teie Kongressi liikmeid? Teie ise. Seega, te võiksite ise öelda neile, mida mõtlete selle all. Mõned liikmete seast on valmis tegema seda, mida ei suutnud teha varem, eriti need, keda on valitud Kongressi hiljuti, kes peavad ületama kogu senise rägastiku ja pimeduse, mis on valitsenud Kongressis pikema aja jooksul.

Tahaksin rohkem rääkida teist endist, isiklikult, teist, Vana Vaimsus, kes kuulavad siin. Siia kolmeks päevaks on kogunenud erilised inimesed, kes tahaksid ühiselt mediteerida ja saada sõnumeid, need, kes ei vaja meelelahutust. Nad kõik on valmis istuma, hoides kätt südamel, kuulama ja analüüsima. Olete Vanad Vaimsused, kellel on küpsus, seetõttu olete ka tulnud sellele kohtumisele. Teie küpsus väljub selliste kohtumiste piiridest, te võtate neid kui oma mõistmise kinnitusena. Te kuulate siin erinevaid ettekandeid, kus räägitakse erinevatest asjadest. Osa kuulajatest üksnes kiidavad innukalt kaasa. Teie aga arvate, et see on kõigest üks meelelahutus, mis ei vaja sellist küpsuse taset, milline on teil, et teie vajaksite tõsisemate teemade käsitlemist ja põhjalikumat informatsiooni. Teie võiksite olla Loomislätte ees, kus saaksite tunnetada jumalikku armastust ja mõistmist ja te teaksite, mida sellega ette võtta. Mõnede arvates meditatsioon ja kanaldus on üksnes nende jaoks, kes tahavad istuda meditatiivselt, seetõttu tulevad siia, taas ja taas. Kui küsiksite nendelt, et mida see annab planeedile, siis nad ei tea, mida vastata, kuna ei tea teist midagi, ega tea, mis toimub siin. Ja ei tea, mis seemneid siin tegelikult külvatakse. Need on uue seemned, millest võrsuvad tegevused, täis mõistmist. Just seetõttu tahaksin rääkida teiega nii, kuidas kunagi varem ei ole rääkinud.

Kallid, igal ühel teist on Vaimsus. Ja sellest oleme rääkinud korduvalt. Kui te analüüsiksite, mis on tegelikult Vaimsus, siis esmalt peaksite tunnistama, et see on alati teiega ja  et enamus sellest on eesriidetaguses, mille suurus on mõõtmatu. Teie Vaimsus on osa jumalikkusest, on osa Loomislättest. Te isegi väidate, et see on loodud Jumala pale järgi. Jumala pale on teie Vaimsus  ja see on armastus ja mõistmine. Teie Vaimsus on tegelikult paljumõõtmeline osake Loojast. Enamus inimesi usuvad hinge olemasolusse ja me oleme sellest korduvalt rääkinud. Ma räägiksin teile mitte üksnes hingest, vaid millestki selle lähedasest, kuid mis erineb sellest täiesti. See on teie Vaimsus, mis on teis alati aktiivne, on alati ootel, et võtaksite teda kui oma Kõrgemat Mina.

Edasi läheb mõnevõrra peadpööritavamaks ja esoteerilisemaks. Ma räägiksin sellest, mis on alati teiega ja millel on piirid, vorm ja mõõtmed. See on teie Merkaba, mis samas on ka teie Vaimsuse osa. Ehk mõnigi tahaks luua sellist hierarhiat ka oma maises ilmas. Kuid neil tekiks kohe suur hulk küsimusi, et milline osa see on, kuivõrd suur see on ja kus ta asub? Ainsaks vastuseks on see, et jah, need kõik on olemas.

Kallid, teil ei õnnestu mahutada seda kõike oma lineaarse mõistmise karbikesse. Teil ei õnnestu Välja, mis ümbritseb teid, mahutada mingisse kesta, see ei allu isegi tuulele. Selline on ettekujutlus teie Merkabaast. Varem olime rääkinud isegi tema suurusest, milleks on 8 meetrit, kuid see on vaid keskmine näitaja, selle kauni välja suurusest. Sellel ei ole õhupalli struktuuri, mida saaks kokku suruda ja karpi pista. Merkaba on iga ühe olemuse kohase suurusega ja erineb teiste inimeste omast. Räägin teile ka põhjusest, miks see on nii? See oleneb sellest, mida olete teinud ja  kuidas hakkate toimima edaspidi, olles küps, Vana Vaimsus. Alustame küpsuse tasemest, kuna sellest oleneb uue kujunemine.

Mida on teie arvates teie Merkabaas.? Mida kandis Eelia endaga kaasas, kui muutus Valguseks? Mida nägi Eliisa ja mida ta pani kirja?

Ehk mõistate, et inimeses on midagi, mida ta kannab alati endaga kaasas. Seda saab näha üksnes siis, kui inimene soovib tõusta üles ehk muudab oma sagedust. Just sellist võimet te kõik omategi.

Edasi arutaksin taas, mis on küpsus? See on seotud teie suhtumisega Loomislättesse, ehk Jumalasse ja Vaimusse. Leidub neid, kes väidaksid, et sellised suhted Jumalasse on muutumatud, ajastust ajastusse ja ikka üks ja sama. See on ühest küljest tõesti nii ja see kehtib armastuse ja mõistmise kohta, mis ei muutu iialgi. Kuid muutuvad inimestevahelised suhted, suhted Loomislättega ning need on viimaste aegadega muutunud küpsemaks. Teie praegune teadvus erineb sajandi tagusest teadvusest ja  te teate seda. Ainus, mida oleks vaja teil teha, on kiigata minevikku ja vaadata olnut nagu kinolinti, siis ehk muigaksite olnud aja mõtteviiside üle ja enda naiivsuse üle. Te olete muutunud. Teadvus planeedil on arenenud kiiresti ja seda on eriti märgata viimase 20-30 aasta jooksul, mis on märkimisväärseim kõigist eelnevatest. Emad ja Isad, kes te olete kasvatanud üles omad lapsed. kas teie teadvus on sama, kui olite 10-20 aastased? Muidugi mitte. 10 aastasel ei olnud sellist küpsust, kui 20 aastasel või 30 aastasel. See on näide ja metafoor, kuidas inimese teadvus areneb,  ta hakkab mõtlema teisiti, muutub küpsemaks.

Sellele kohtumisele on tulnud Vanad Vaimsused, kes tegid oma tööd elust elusse, taas ja taas. Ja nad kindlasti teavad, kes nad tõeliselt on. Te kõik olete tulnud sellest läbi, kõik olete kõrge küpsusega ja olete valmis tegema koostööd oma Merkabaga. Eelmine kord rääkisime mustrist, energia tantsust, mis toimub Merkabaas. Rääkisime mõningate informatsioonide teovõimest, millised jõuavad teieni läbi nägemuste. Me pöördume värvide nägijate ja valguskeele mõistjate poole, teil ei ole mõtet peatuda saavutatule, teil on tarvis näha saadavate informatsioonide programme. On olemas praktilisi asju, mida tuleb õppida etappide viisi ja seda selleks, et liikuda kogu aeg edasi.

Leidub ka neid, kes väidavad end mõistvat, et tema Merkabaas on olemas elu avardamise võimalused, on teadmisi avastuste tegemiseks, on loovust ja on tervenemise võimalusi ja et seda kõike  määrab tema enda küpsuse tase. See on isegi enamat, kui  Vaimsus, kuigi see on maine ja see on teiega alaliselt. See on teil ka praegu, mille suurust peetakse teil 8 meetri suuruseks. Isegi, kui eemaldute kaasvestlejast, siis teie Merkaba jätkab suhtlust teise inimese Merkabaga, seega, tema ulatus on veelgi suurem.

Ehk mõnigi küsiks, kuidas aktiveerida oma Merkabaad?

Käesoleval ajal on kõik teisiti, sest on tarvis üksnes liikuda kogu aeg edasi. Möödanikus rõhutasime, et alustades mistahes vaimsuse protsessi, piisab üksnes kavatsusest. Kavatsus ei ole tuleviku jaoks, vaid kavatsus on mõjus nüüd ja kohe. Ja me oleme rääkinud kavatsuse väest. Nüüd, olles küps inimolevus, liigute edasi, seega, teil on tarvis mõista midagi, millest ei ole me varem rääkinud. Sellist asja, kui Merkaba aktiveerimine, ei ole olemas. Miks siis? Sest ta on teil alaliselt aktiveerituna. Ta lõõmab Jumalas, leiutistes, mõistmistes, tervendamistes ja eluea pikendamises. See on tants, tants, mis on väljapool teie keha ja ta on  alati aktiivne, ta on nagu kaarik, mis on ootel, millal istute temasse. Teil on tarvis üksnes liituda temaga ehk istuda temasse.

Krayon, ma mõistan, et ei ole vaja aktiveerida aktiivset, kuid kuidas saan liituda aktiivsega, milles on minu nimi ja minu tuleviku potentsiaalid?

Nüüd räägin Vanadele küpsetele Vaimsustele, et mõistev tegevus hakkab koostöösse aktiivse Merkabaaga, üksnes läbi mõistmise. Kuivõrd mõistev olete?

Mõnigi peab end vägagi mõistvaks, isegi kaastundvaks, tunneb kaasa igale elusolendile ja inimesele ja kes on haigevoodis, külastab neid. Ma nimetaksin sellist mõistmist-kaastunnet pealiskaudseks. Sellist kaastunnet vana Vaimsus ei vaja. Kuivõrd mõistev saate olla nende suhtes, kes püüdisid teid solvata, reetsid teid, sõimasid või tegid midagi hullemat? Milline mõistmine on teil nende suhtes, kes tegid teile haiget ja alandasid teid.?

See ehk oleks teile võtmeks, mida ei ole kuigi kerge keerata. Sattudes olukorda, kus tuleb olla vaimsus, vaimsuse vastu, süda südame vastu, siis on vaja küpsust, et öelda sõnad „ ma mõistan sind.“ Olles mõistev, saate vaadata neile silma, kes on solvanud teid, kes on jätnud teid, kes on reetnud teid ja teinud valu, siis saate neile  öelda,  et täielikult mõistate neid ja  andestate neile, kuna teate, et mõlemad astute ühte teed, et teil on ühtsed vastastikused suhted ja ees on ootamas ühised saavutused. See on teil omavahelise silla loomine. Kui suudate selleni jõuda, siis sellest saab teie ühise mõistmise koostöö algus ja see aitab teil ühineda oma alaliselt aktiivse Merkabaaga. Sellega sünnib energia, mis viib teid kokku sellega, kelleks olete tegelikkuses, mitte üksnes kolmemõõtmeliselt, vaid isegi sellega, keda tunnete kui pühalikku inimolevust. Te ei ole siis eraldi olevana ja siis hakkate seda tunnetama ja mõistma ning isegi olema selline.

Õnnis on inimene, kes  mõistab seda, millest rääkisin. See on kõigest algus, see on mõistva tegevuse esimene staadium, mis aitab teil tervendada oma keha ja pikendada selle eluiga. Kui teie sagedus on küllaldaselt kõrge, siis ükski haigus ei pääse teile ligi. Iga haigus on olemus, mille sagedus on madalam, kui vaimsuse sagedus, milline on Merkabaa kohane. Teil tarvis mõista asju, milliseid tõin teieni metafooriliste heli failidena, nii olid minu sõnad teile mõistetavamad.

Need olid lubadused, need olid muutused, need olid võimalused ning need on muutmas kogu planeeti ning vaimsust, vaimsuse järel. Kogu inimkond on mulle armas.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga