SURMAEELSEST KOGEMISEST JA SISENEMISEST

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

See, millest täna tahaksin rääkida teile, võib olla on teie jaoks uudne. Mõnigi ehk ei ole nõus sellega, nagu tavaliselt see on. Vastuseis võib olla sellest, et teid on õpetatud nägema asju teatud viisil ja et on tuginetud teie lineaarsele kultuurile.  Üheks raskemaks asjaks inimolevusele on, tulla välja nn. isiklikust karbist, millesse on paigutatud teda juba sünnist saadik. Kuigi sellel karbikesel on olemas oma mõte – see määrab piirid kõigele, kuidas asjad peavad olema. Selle eesmärgiks on harjutada teid selleks juba lapsepõlvest peale. Selles karbis on kõik, mida on rääkinud teile need, keda olete armastanud. Selle mõtteks oli kinnistada kõike, mida olete õppinud, kaasa arvatult nii vaimseid, kui ka metafüüsilisi asju, kinnistada kõike, mis on kirjeldavad asjade tööd.

Nüüd  läheksin edasi ja pakuksin hoopis uut perspektiivi. Kuid enne tahaksin öelda järgmist. Kallid, uus perspektiiv avaneb seetõttu, et planeedi energiad on hakanud toetama üha sügavamaid mõistmisi. Nii mõnigi teie seast noogutab jaatavalt, kuna näeb selles mõtet, vastupidiselt neile, kes küll ei näe mõtet, kuid on nõus sellega. Need on detailid ja üksikasjad, mis aitavad mõista seda, kuid sellegi poolest see toob esiplaanile midagi sellist, mis  erineb sedavõrd, et tahaksite ehk haarata oma peast ja öelda muretsevalt, et ma ei suuda aru saada, kuidas saab see töötada?

Kallid, paljumõõtmelised asjad, mis väljuvad teie mõõtmelisuse raamidest, millises  eksisteerite, on teie jaoks veidrad ja harjumatud. Te ei ole suutelised mõistma paljumõõtmelist elu, kuna see ei mahu teie elu määratlustesse.

Kas te saate aru, mis on valgus?

Kas Valgusel saab olla elu?

Te ütleksite selle peale, et näib, et valgus ei ole võimeline tootma end, paljunema, ega ole võimeline ka millekski muuks. Teid löövad rööpast välja asjad, millistel teie elu määratluse vaatevinklist, puudub mõte. Kuid siiski ütlen teile, et valgus muutub juba üksnes teie oleku tõttu temas. Valgus  muutub isegi siis, kui  jälgite teda. See on nagu põhjus-tagajärje efekti ilmnemine inimteadvuse ja valguse vahel.

Mis järeldusi saab siin teha?

Valgus on paljumõõtmeline energia, mis on võimeline reageerima inimteadvusele ja see tõstatab teie ette järgmisi küsimusi.

Mida tähendab elav? Mida tähendab elutu? Milline on teie elu määrang, kui selline?

Ma räägin sellest üksnes seetõttu, et see, mis sellele järgneb, tuleb ülimalt keeruline. Me avame taas ukse kogu selle kauni arutluseks. Et milleks on Inimesele Vaimsus.

Teie kujutlused vaimsusest.

Inimese vaimsus ei ole millegi sarnane, mida on teile sellest räägitud. Isegi kui olete hoolega jälginud Krayoni sõnumeid, siis neis on olnud üksnes pealiskaudne informatsioon sellest, üksnes kõige üldisem informatsioon kogu selle keerulisusest, kaunidusest ja suursugususest – teie vaimsuse imepärasusest. Te väljendate seda hingena ja seetõttu ütlete, et laevapardal on nii ja nii mitu hinge. See on üksnes viide sellele, et kui mitu inimvaimsust on laeval. See räägib sellest, kuidas teie näete asja. Kui on olemas inimene, siis tal on hing, ehk vaimsus ja kõigil on hing ja seega kui palju on hingi, nii palju on ka inimesi ja nende vaimsusi.

Kuid seejärel pöördute vaimse õpetuse poole, ning esitate küsimuse. Mis on siis hing ja mida ta endast kujutab?

Ja te kuulete ja näete palju erinevaid kirjeldusi, kuid enamus neist on lineaarsed, hingelised. Kuid teil on olemas vaimsus ja see on teiega kogu teie elu jooksul. Teie vaimsus on olnud olemas teil ammu enne teie tulekut sellesse kehasse. Te tulete sellesse Ilma, ühinedes oma vaimsusega. Kui lahkute sellest Ilmast, siis vaimsus naaseb tagasi eesriide tagustesse. Nii kordub vaimsusega taas ja taas. Seda nimetate te hinge reinkarnatsiooniks.“

Enamus teie seast ei usu seda. Paljud usuvad, et hing tuleb vaid mõneks ajaks, kuid lahkub igaveseks, ega naase kunagi. Sedavõrd erinevad ja segased on teie kujutlused ja ideed teie vaimsuse kohta. Algsed vaimsed süsteemid sellel planeedi, kõige-kõige esimesed, nägid vaimsust kui alaliselt reinkarneeruvat olemust. Need süsteemid nägid ka energiaid, mida teie nimetate karmaks, ehk eelmiste elude energiate väljendumised, mida toote eluenergiatena käesolevasse ellu ja milledega tuleb tegemist teha kogu selle elu jooksul.

Hinduismis peetakse seda esmaseimaks algeks. Nemad püüavad kogu jõust jõuda nirvaanani, et vabaneda karmast täielikult.

Mis toimub vaimsusega, kui keha sureb, kas see lahkub kehast?

Olen palju kordi edastanud informatsiooni selle kohta, mida tähendab „vaimu jagunemine.“ Palusin isegi vastata küsimusele teie Kõrgema Mina kohta, kus asub teie vaimsus, kas ta on  Kõrgeima Mina koostisosa.

Seejärel selgitasin, et kui on tegemist paljumõõtmelisusega, siis koha mõistet ei ole olemas. Kallid, asukoha lokaalsuse mõiste ise on juba ülimalt lineaarne. Kui ütleksin, et vaimsus on seonduses Looja Lätte endaga, mis on paljumõõtmeline, siis ta on kõikjal ja alaliselt kõigis galaktika osades, võib olla siis mõistaksite teda paremini. Sinu vaimsus, kelleks oled sina, ei asu lokaalselt kusagil, seega ta ei mahu sellisesse väitesse, et tema tuleb koos sinuga ainult sellesse kehastusse. Kallid, ta on jätkuvalt ja alaliselt üle kogu galaktika. See kõik on ülimalt keeruline, kas pole.

Nüüd võite küsida, et pea kinni, Krayon, kas sinu arvates minu vaimsus ei ole täiesti minu kehas?

Nii see on, sest kuidas sa saaksid omada Kõrgemat Mina, kui ta oleks täiesti mahtunud sinu kehasse?

Kõrgem Mina peab tingimata olema kusagil veel, et ta saaks olla sinust kõrgemal. Ehk nüüd hakkate mõistma, et on olemas selline mõiste, kui „vaimsuse eraldumine“, kuigi see sõna ei ole selle väljendamiseks õige, kuna eraldumise mõiste on täiesti lineaarne kontseptsioon. See oleks nagu mingi asja küljest tüki ära lõikamine ning selle tulemusel on kaks osa. Kuid vaimsusel eraldumist ei toimu. Kahjuks saame kasutada ainult sellist sõna, kuna sobivamat sõna teil ei ole. Tegelikult selles on selline omadus, selline sulandumise ja põimumise ilming, mis võimaldab kasutada üht vaimsust korraga ühiseks kasutamiseks, ehk isegi miljonites olevustes. Seda teil oma mõistusega on raske omaks võtta, sest te ei küündi selleni. Ja  edaspidine jutt läheb veel keerulisemaks.

Sisenemise mõiste.

Täna arutaks sellist mõistet nagu „sisenemine“ (ühe olemuse teadvuse sisenemine teise inimolemusse). Seda me ei ole veel kunagi arutanud. Me oleme jälginud, kuidas Caroll Lee alustab kanaldamisega. Esimeseks sulgeb silmad ja mõne aja pärast avab need uuesti, kuid siis on ta teistsugune, sest vahepeal ta elas üle sisenemise. Tema toimingut saab võrrelda paljude teiste tegevustega, mida samuti peetakse sisenemiseks.

Edasi räägin sellest, mis tegelikult on sisenemine ja mis üldiselt toimub sellisel juhul. Suhteliselt sageli ja enamuselt on tegemist üksnes oma vaimsusega, kuid jääb mulje, et keegi teine vaimsus  astub teie ellu, mille tulemusel muutute veidi teiseks, ega ole teadlik oma olemusest. Selles on väga sügav  muutus ning sellele seisundile on ainus seletus see, et toimub inimese kaasasündinu vaimsuse ühe osa eemaldumine ja tema asemele „siseneb“ (astub esile) vaimsuse teine osa, kes hakkab vastama küsimustele. Seda toimingut inimetataksegi sisenemiseks. Seega, veel enne, kui hakkame arutama aktuaalset ja reaalset asja, kuidas tegelikult miski toimub, süüviksime esimesena sellesse, et  kuidas enamasti see toimub.

Surmaeelse seisundi üleelamise kogemine.

Sellel, mida kavatsen teile rääkida, on suur tähtsus. See on kena lugu ja siin istujate seas on kindlasti neid, kes on kogenud seda. See on teada inimestele, kes on üle elanud ekstreemseid juhtumeid, kas või avarii ajal, või haiglas, võib olla isegi kodus, kui elatakse üle kliinilist surma, need inimesed on kogenud surmaeelset olekut. Ehk see nimetus ei ole küll päris õige. Teie surma määratlus on puhtalt teaduslik termin. On inimesi, kes on surnud mitmeid kordi, kasvõi opilaual. Sellel kõigel on üldistav nimetus, mida metafüüsikud nimetavad surmaeelseks kogemiseks. Kui saaksite vestelda kellegiga, kes on seda üle elanud, siis kõik nad räägivad teile oma kogemust, mis on päris huvitavad,  kuigi mõnedki neist ei ole kaugeltki positiivsed. Kuid kõik see oleneb selle teadvusest, kes on seda üle elanud.

Mis toimub siis surmaeelsel hetkel?

Juba surnud olemise idee ise, on totter. Surm on üksnes kliiniline, kuid kuidas sa saaksid teada, kas oled tõesti surnud?

Sa esmalt teadvustad seda, mis on esimeseks viiteks aeglasele kustumisele ja see on, et seiskuvad sinu elutähtsad süsteemid, nagu  hingamine seiskub, süda seiskub, hapnikuga varustamine lakkab. Signaalid sellest jõuavad ajuni. Kuid teie aju teeb midagi sellist, millest teil ei ole isegi aimu. Temal on varuks vastav programm, mis käivitub läheneva surma signaali tulekul. Teil kõigil on eriline  kaitseklapp, päästemehhanism, mis kaitseb teadvust ja see kaitseb teid selle eest, mida on teile räägitud  surma õudusest, kuid mida see tegelikult ei ole. Teadvus hakkab edastama teile hoopis imelisi tundeid, meeldivaid ja helgeid, milliseid ei ole võimalik unustada ja selliste tunnete ilmumine on omane peaaegu kõigile, kes on  üle elanud surmaeelseid seisundeid. Paljud leiavad end milleski tunneli taolises, kus näevad ees valgust, milles on tunda Jumala armastust ning seetõttu nad ei tunnegi hirmu. Ma  kinnitan, et nii see ka on, sest teie aju on programmeeritud sellisele tõele. Neil hetkeil, kui näib, et surm läheneb, kuid keha ei tee vahet, kas ta sureb, või saab päästetud, seetõttu käivitub „õnnistava armastuse programm, et keha ei saaks tunnetada tegelikku tõde.  Ja tõde on siin selles, et te jätkate oma eksisteerimist, mis on kaunis,  tõde on see, et lahkumist olematusse ei ole olemas, ega ole samuti mingit hirmutavat lugu, see kõik on teile normaalne seisund, olukord. Ja nii see on ja selline on tõde, mis on jäigalt talletatud teisse. Teie süda, teie aju, teie käbinääre – kõik teevad ühiselt tööd selleks, et te ei tunneks selles olekus hirmu.

Selline on Jumala armastus. Selline on eriline programm. See on just see, mis teiega juhtub päris sageli. Tulles sellest seisundist välja, te muutute paljus ja  igaveseks ja seda seetõttu, et kuna te ei surnud, siis programm käivitus. Teil õnnestus jõuda tõe välgatusse. Jõudes selleni, tulete operatsioonist välja, tulete surmaeelsest kogemisest läbi. Ja äkki, kõik on muutunud, saanud hoopis teistsuguseks.

Jumal küll, kuidas kõik on muutunud.

See muutus on toimunud seetõttu, et te tegite selle olukorra läbi ja tulite sellest välja ja sellega avardasid oma vaimsuse kogemust, läksid üle järgmisele tasemele või veelgi kõrgemale. Kui te ise pole seda läbi teinud ega ole ka oma vaimsusega veel nii kaugel, siis teadke, et teie hing on jätkuvalt veel kolmemõõtmeline. Avardunud vaimsus, omades kogemust, on väljaspool
kolmemõõtmelisust ja ta ulatub palju kaugemale kõigest, mida olete kunagi kogenud. Tulles sellest välja muutununa, on võimalik tunda end hoopis teise inimesena ning erinevus sellest, millisena oldi enne, on küllaltki suur.

Ehk võiksiste küsida, et mida olete teinud minuga? Kas mõistate, millest räägin? Kas sellisel juhul sisenes mingi teine vaimsus?

Kuid vastus on eitav.

Kui te vaidlete selle vastuse vastu, siis  peaksite tegema kindlaks, mis on üldse teie vaimsus. Kas teie vaimsus kätkeb ka neid, kes on teie pere, või neid, kellega olete kohtunud eelmiste elude ajal ja need on sulandunud teie vaimsusega. Muidugi on, sest vaimsus kätkeb nii sind ennast, kui ka kogu sinu peret. Kas on see teile jätkuvalt vaieldav, või teil on soov vaadata peeglisse ja öelda, et minus on üksnes minu oma vaimsus ning peale minu enda vaimsuse, ei ole ühtki teist.

Aga kuidas on nendega, kes  aitavad ja suunavad teid ja  kes on alati teie kõrval?

Kust teie arvates nemad asuvad?

Nad asuvad teie sisemuses, nad on teie kaaskond, kelledest on juttu olnud juba varem. Kõik tuleneb samast kohast, koos vaimsusega. See aitab teil täpsustada ettekujutust paljumõõtmelisest asjast, mida nimetate Merkabaks.

Kui lahkute eesriide tagusesse, siis seal kohtate teatud konglomeraati, ehk enda vaimsuste kombinatsiooni,  ehk naasete pere juurde. Seal sinu nimi ei ole teistest erinev, seal on teil ühine nimi ning oma laulu  laulate Valguses ühiselt, ja ka sellest oleme juba varem rääkinud.

Valmidus muutuda.

Vaatame taas sisenemist. Kas teil on teada, kus veel saab näha sisenemist?

Edasijõudnud vaimsused, kes on läbinud grandioosse ärkamise, on tõmmanud end vanast energiast välja ja paigutunud ümber millessegi uude ja paljumõõtmelisse, mis näeb välja tervenisti ja täielikult teistsugune. Sama võite näha teid ümbritsevas religioonis, kui kellegil tärkas armastus Jumala vastu, olenemata sellest, millisesse religiooni kuulutakse. Armastus jääb alati armastuseks. Oleme varem rääkinud, et milline usu suund ka poleks, võib tulla hetk, kus inimene, kes elab vanas energias, kuid läbides elu katsumusi ja saades tervendumist, pöördub Jumala armastuse poole, mida näitas temale paavst või preester, kasvõi ema või keegi muu. Ta jõuab uue mõistmiseni.

Nüüd ma küsin teie käest, et kas keegi sisenes temasse?

Väliselt see võib nii näida. Kui te küsiksite seda kunagi neilt, siis nad ehk vastaksid nii, et jah, eile ma olin veel üks inimene, kuid täna, olen sootuks teine, ja ma ei hakka enam tegema seda, mida siiani tegin, sest tänasest minul on olemas Jumala armastus.

Kuid teie ei saa nende armastusest aimugi, ega tunda seda, mida tunnetavad nemad, te ei suudaks mõista, et nende põhitõeks on  absoluutne armastus ehk tingimusteta armastus. Nemad tunnetavad seda oma südamega ja nad teavad, et on nüüdsest teistsugused. Nad teavad ja kogesid seda, kui omapärasest sisenemisest, aga mitte kui kellegi teise vaimsuse saamist.

Kallid, te saate kõik oma vaimsusega taas ühtseks, kui  avardute, siis tunnete, et teil on hoopis teistsugune olemus, kui seni oli teil olnud. Et  kogu teie mõtlemine ja tegutsemine toimub teisel tasemel. Endised asjad, mis olid enne surmaeelse seisundi kogemist, või enne elulise otsuse tegemist, enam ei huvita teid, kuigi need viisid teid Jumala armastuse juurde. Sageli seda protsessi  soodustab inimesel mingi teatud sündmus, mis avardab võimalikkuse piire ja muutub toimuva muutuse katalüsaatoriks.

Operatsioonide toimumisel, manustatakse teile midagi rahustavat, mille läbi toimub teadvuse muutus, ning neil hetkeil vaimsus pöördub mõistuse poole, nagu küsiks, et kas oled valmis tegema järgmist sammu, muidu sul jääb täitmata ülesanne, mille nimel  tulid sellesse kehasse. Just selle hetke mingil momendil teadvus taipab, et,  oi Jumal, kas tõesti, ehk teeme seda teisiti, ja selle tulemusel inimene muutub teiseks, kui oli enne operatsiooni. Teadke, et sellel hetkel ei tule keegi teine isiksus teie kehasse, vaid taastub ühendus iseendaga, kuid palju avardunumalt.

Oleme rääkinud prohvetitest, kes on kõndinud mööda maad, keda on  ka praegu  liikumas inimeste keskel. Nemad olid võimelised mõjutama füüsikat ja muid asju sedavõrd, et olles nendega koos, tuli inimestele tahtmine olla alaliselt nende juures. Nende jälgedes hakkasid kasvama lilled ja loomad kõndisid neile järele. Kallid, see oli nii sellepärast, et nende vaimsus eelmises elus oli elanud ja tegutsenud ühiselt kogu planeedi teadvusega ning nende vaimsuse sagedus oli väga-väga kõrge. Ka teil on olemas selline võimalus, kuid see oleneb sellest, kuivõrd teie vaimsus eesriide taga on aktiveeritud Kõige Olemasoleva Looja armastusega.

Ka siin istujate seas on neid, kes on sellest protsessest läbi käinud, kuid nad ise ei ole sellest teadlikud.

Kas olete võimelised ära märkima hetke, kus märkasite oma kogemise algust. Kasvõi asjaolu, kus magama läksite ühe inimesena, aga ärgates leidsite end teistsugusena?

See käivitus une ajal ehk mingil hetkel olite andnud oma vaimsusele nõusoleku, öeldes, et olen valmis minema uuele tasemele ning sellest hetkest muutusite alatiseks.

Areng  kulgeb ainult ühes suunas.

Räägin teile sisenemisest veel. Teil on vaba valik, kuid teil ei ole valikut naaseda oma endisesse, madalamasse vaimsuse seisundisse tagasi, teil ei ole võimalust veereda tagasi. Te ei ole võimelised laskuma vanasse energiasse tagasi, sest areng toimub üksnes kõrgema suunas.

Ärkamine tõe poole.

Ma ei tahaks, et te võtaksite seda informatsiooni kui mingit pettumust.Sooviksin, et te mõistaksite kogu oma vaimsuse evolutsiooni suursugusust. See toimub palju hoogsamalt, kui te arvate.

Kas inimeses, kes istub teie ees ja kanaldab,  toimub mingi sisenemine?

Kui te tunnetaksite tema olemust, siis te kahtleksite selles. Tema ei läinud ühest isiksusest teise,  vaid tema üleminek on toimunud juba  mitmeid aastaid ja see jätkub ka käesoleval ajal. Kas on see sisenemine?

Minu vastuseks on, et ei ole. Kuid kui te saaksite vaadata tema eelenevat  elu, võib olla mõni teist tunneb teda ja teab tema eelmise elu kohta ja kui ta vaataks teda praegu, siis võib olla küsiks tema käest, et mis ajast tal „katus ära sõitis“,  temal ei ole midagi ühist selle inimesega, keda sa tundsid, ta oli täiesti muutunud.

Kallid, tahaksin rääkida teile järgmist asja, mis on samuti tõde. Inimese vaimsus, kes istub teie ees, evolutsioneerus pikema aja jooksul selleks, keda näete praegu enda ees. See ei ole mingi sisenemine. Ja sama on toimunud teist paljudega, kes on kogenud hetkelist valgustumist, kusjuures, ilma surmaeelse seisundi kogemiseta või mingi operatsioonita.

Käesoleva aja energia  toetab seda muutumist ning ta soodustab ärkamist grandioosse tõe poole. Kui usaldate  protsessi ja teil on piisavalt mehisust, siis öelge oma vaimsusele, et ma armastan sind kui Loojat, ma usaldan sind kui Loojat, kuid, kas niisugune muutumine on reaalne ning seejärel jääge  ootama vastust. Just seda tegi minu partner (Lee Caroll) kolmkümmend aastat tagasi, olles insener, ta tahtis veenduda selle tõelisuses. Ta sai vastuse, mida tunnetas oma südamega, kuid sellest saab rääkida ainult tema ise.

Peale sellist ootamatut asja, inimene muutub täielikult ning selleks on võimeline igaüks teist. Kuid enamus inimesi ei tea sellest võimalusest midagi, vaid  jätkavad istumist oma karbis. Vanad vaimsused üle planeedi  ärkavad üha rohkem selle tõe suunas, tõe suunas, mis räägib plaani suursugususest,  sellest, kes te tõeliselt olete maapeal ja mis tegelikult toimub teie ümber.

Pimedus ei ole veel järele andnud.

Palju aastaid tagasi rääkisin, et nihe toob pinnale pimeduse poole. Olen rääkinud pimeduse armeest, mis koguneb kokku, kuna tema jaoks kaovad riigid ja piirid nende vahel, kusjuures pimedusele on piirid alati olulised olnud. Ainus, millest pimeduse armee on huvitatud, on see, et võidelda teiega ja pühitseda võitu teie üle. Kuid ma kinnitasin teile, et pimedusel ei ole selleks võimalusi, kuna ta ise ei ole enam kuigi selge. Ehk teisi sõnu, et nende mõistus ei ole kuigi selge, ega terve. Ükskõik, mida nad ka ei teeks oma tooruses, see ainult tõstab kogu planeeti veelgi enam nende vastu. Nüüd nende aeg on jõudmas lõpusirgele ja seda olete kuulmas ka käesoleval ajal oma uudistes. Olete kuulnud pimeduse armee viimasest bastionist, kus unistati kogu planeedi vallutamisest, et katta planeet pimedusega, et siis saaks muuta planeeti täielikult. Nende taandumisega lõppes vana paradigma. Kuid muidugi nad võivad võtta ette järgmise sammu ehk muutuvad oma pimeduses elegantsemaks. Jälgige neid, sest ega pimedus nii lihtsalt alla ei anna. Niiviisi  on olnud sajandite vältel ja nad ei kavatse lahkuda lavalt  vaid kavatsevad hoopis võita, kuigi nende mõtlemine on segane.. Kõikjal, kuhu nad ka ei ilmuks, paistavad nad kohe silma, sest seal on midagi korrast ära. Sellised on pimeduse negatiivsed avaldumised, püüd orjastada, püüd võtta oma kontrolli alla. Kuid käesoleval ajal hakkavad inimesed nägema missugused nad tõeliselt on ja seda mitte ainult vanad vaimsused vaid ka tavainimesed. Ja see toimub seetõttu, et planeedi valgus  kasvab pidevalt suuremaks, mida hakkavad tajuma üha rohkem inimesi ning nad kinnitavad, et see on nende teekond, see toob esile omavahelise austuse ja nii peab ka olema, et neile see meeldib ja see on suund, mida tahavad käia. Emad ja isad näevad seda oma lastes, kes näitavad, milline  see tee võib olla. Sotsiaalsetes võrkudes avaldatakse informatsiooni, mida varem polnud võimalik sellisel teel avaldada. Sajad ja tuhanded inimesed suhtlevad omavahel üle kogu planeedi, olenemata riikide erinevustest ja nende kultuuride vahelistest barjääridest. 

Mu kallid, see kõik ongi Valguse suurenemise märgiks.

Avaldage soovi ja teile avaneb. 

Sellest olen rääkinud varem, et  teie vaimsus on ärganud. Sisenemine on üksnes kiire ärkamise tulemus edasijõudnud vaimsuse poole, kelleks olete ise ja reaalselt. See ei vähenda kogemist, vaid vastupidi, avardab ja võimendab seda. Olete tõesti suursugused ja te olete sellest varem juba läbi käinud. See jätkub ja jätkub, kuna vaimsuse evolutsioonil ei tule lõppu niipea. Pange tähele, teis kõigis on see võime olemas. Teil on võimalus ärgata grandioossema tõe poole. Nii see oli ja jääb nii ka edaspidi ja te näete seda ja kogete ise. Just nii see töötab paljude jaoks. Selline oli sõnum, mida oli teil vaja seekord teada.

Ja nii see on…

Krayon

Lugeja küsimus: „Mis toimub surmaeelsel kogemisel?

Ma kuulsin midagi, mis oli minu jaoks uudne, see ehk on ka paljudele nii. Ma sain sellest aru nii, et surmaeelne kogemine on programmeeritud kuidagi müstilisena, või kuidas seda mõista? Seega, kes on loonud sellise programmi.? Kas see programm on reaalselt olemas, või see kujuneb ainult meie ajus?

Lee Carroll annab vastuse:

Ma hea meelega aitan teil mõista seda, kuna see oli uus informatsioon ka minu jaoks. Ja  siin, selle kanalduse ajal, Krayon näitas minule seda.

Suremise programm on meile meie hüvanguks Looja poolt, kes on paigutanud meisse jumalikkuse seemne, ning andnud täieliku vabaduse valikuteks ja see on antud programmi näol. Te kindlasti tahaksite saada tõestust selle väitele. Et saada tõestust sellele, siis tutvuge paljude surmaeelsete kogemistega, sest  need on peaaegu kõigil inimestel identsed. Leitakse end tunnelis, nähakse valgust ja paljud, kes on seda näinud, väidavad täie kindlusega, et peale selle nägemise,ei karda enam suremist.

Seda ei tahakski programmiks pidada. See programm on meile hüvanguks., et me ei satuks segadusse., et me ei šokeeruks, ega kardaks, kui teadvustame, et oleme suremas, et saaksime liikuda õndsuses Valguse poole. See on Looja programm, ja see on meie jaoks.

Sinu küsimus oli hea, kuna läbi selle sain ka mina endale uut informatsiooni. Mulle pakkus huvi kuulda paljudelt inimestelt sellist kogemist, mis olid omavahel  sarnased. Kuid see on sarnane veel millegiga. Mind köitis fakt selle kohta, et mis toimub, kui inimene väljub magnetvälja mõju alt, kas või siis, kui lendab kuule. Kas mõistate?

Planeedi magnetväli ulatub sadade kilomeetrite kaugusele. Mida enam eemalduda, seda nõrgemaks see muutub. Kuid Krayon oma esimeses raamatus ütles, et magnetvälja on inimesele vajalik elu jaoks. Väljudes magnetvälja mõju alt, hakkavad sündima mõningad erilised asjad.

Mis on toimunud inimestega, kes on käinud kuu peal?

Nad hakkasid kirjutama raamatuid, või tegelema hoopis muuga. Reeglina nad loobusid teenistusest ja hakkasid, kes kunstnikuks, kes jutlustajaks, luuletajaks.

Kuna nad muutusid täiesti, siis nendega hakkasid sündima mõningad asjad ja seda  seetõttu, et nad käisid magnetväljast mõneks ajaks väljas. Planeedi magnetväli on seonduses meie teadvusega ja meie keha bioloogiaga, kuid enamus meist ei pääse selle mõju alt kunagi välja. Ka see on üks programmi osadest. Ma arvan, et see aitab meid eesriide ületamisel, ja muus taolises. Nüüd on selge ka see, et magnetväli nihke tõttu nõrgeneb.

Krayon väidab, et planeedi magnetism on viimase kümne aasta jooksul nihkunud enam, kui eelmise saja aasta jooksul. Seda  kinnitavad ka teaduslikud uuringud, mis on isegi näidanud, kuna ja kus see on saanud alguse ja kuhu on liikunud, see on ühtimas Krayoni ülestähendustega. Nihke algaastatel vaalad viskusid kaldale, kuna nihkunud magnetism ajas neid segadusse ja nad kaotasid orienteerumise võime. Sellel ajal tehti palju parandusi lennunduse ja laevanduse navigeerimise kaartidel. Magnetism on muutumas nõrgemaks ja see on abiks teadvuse muutumisele, ning oma arengus oleme me ületanud kontrolljoone. Maa on seonduses meiega, kuid inimene ei ole teadlik asjadest, millest rääkisime praegu. Võite ise järgi vaadata, et kõik sündis selliselt, kuidas prognoosis Krayon.

Metafüüsikud, planeedil on toimumas asju, mis väljuvad teie kõikidest teada olevatest  piiridest.

Lee Carroll

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga