TEIE AEG JA AJA TÄRMINID

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Aeg on oluline asi, mida tuleks uurida ja milles on meeletu hulk tasemeid ja atribuute.

Oleme rääkinud reinkarneeringute tsüklitest, ja sellest, kui mitu korda olete kehastunud maale.

Aeg – kas teadvustate endale, et sõnu, mida loete, saate lugeda tänu ajale.

On olemas energia, mis on talletunud Väljas ja ta üha talletub ja talletub pidevalt ning inimene saab tunnetada seda olenemata ajast. See on aja paljumõõtmeline aspekt.

Mõnikord, teatud ajal, ehk olete mõelnud, et aeg on unikaalne asi Ilmaruumis, ja kusagil mujal sama aja mõistet ei ole olemas. Kuid see siiski ei ole päriselt nii.

Ma tahan, et te teaksite ajast rohkem, seetõttu tänane sõnum ongi ajast ja tahaksin rääkida just sellest ajast, millises olete käesoleval ajal.

Te elate lineaarses ajas, milles on kuupäevad ja kellaajad ning te olete tulnud aega, mille suundumuseks on Üleminek.

Võib olla teile mõningad aja terminite tähendused ei ole tuttavad, kuigi oleme rääkinud neist paljudes sõnumites. Tutvuge Pööripäeva protsessiga. Sellega saate tutvuda põhjalikumalt, uurides Mayade kalendrit.

Nemad on teinud kalendri nimega Loomise Kalender ja selle kalendri ulatus on 5125 aastat ning see vastab Pööripäeva protsessile, ehk planeet Maa võnkumisele, mille perioodi tsükli pikkus on 26000 aastat.

Kalendris on märgitud minitsüklid, mida Mayad avastasid, uurides tähtede liikumist, kuid aastaga 2012 nende kalender sai otsa. Mayad ei olnud ainsad sellise kalendri tegijad, vaid seda tegid ka paljud põlisrahvad. Ja nad  kõik olid teadlikud teadvuse muutuse potentsiaalist ja nad rääkisid inimkonna muutuste potentsiaalist. Üleminek valmistati ette peenes Ilmas, kuni lõpuks see hakkas avalduma ka teie füüsilises Ilmas, kõrgema teadvusena ja seda üle kogu Ilma.

Teiegi olite selle lähedal, kuna see Üleminek uuele, toimus 21 detsembril 2012 aastal. Paljud  usuvad, et see oli ülemineku aja alguseks. Kuid üleminek algas juba 18 aastat enne ja kestab veel 18 aastat peale 2012. Seega, te olete otse selle keskel ja lõpuni on jäänud veel veidi aega. See on eriline 36 aastane aken, mis kätkeb endas erilist energiat, milline erineb seni olnud energiast.

Kindlasti te  olete uudistes kuulnud veidrate asjade juhtumistest. On toimumas asju, mis ei lähe kokku planeedi teadvusega. Üleminekuga kaasneb Valguse hulga suurenemine (see on küll metafooriliselt). See aga ei tähenda valgustumise tõusu, vaid see tähendab teadvustuse tõusu. Teie senine teadvus, madal teadvus, sõdade teadvus, taandub aegamööda.

Ehk mõnigi teist ütleks praegu vahele, et isegi selle kanalduse ajal on käimas sõda. Ma vastan, et  see on inimkonna reageering sellele. Vaadake, madal teadvus kestab planeedil jätkuvalt ning see püüab jääda, hakkab väänlema ja ulguma ning püüab teha kõike, et Valgus ei saaks tõusta kõrgemale sagedusele.

Kas niisugust olukorda on teil varem olnud ja kas oli see ka eelmise sõja ajal?

Vastuseks on, et oli. See ongi planeedi vana energia agoonia ja see avaldub valitsuste ja juhtkondade isiksustes. Seega, kõik hakkavad väänlema ja ulguma ja püüavad teha kõike, eriti siis, kui näevad Valguse tõusu või kui näevad, et suhe Valguse ja Pimeduse vahel hakkab ühtlustuma. Pimedusel, mis oli pidevalt esireas, nüüd tuleb taanduda ning see hakkab avalduma inimkonna käitumises.

36 aastane aken on ise rääkinud, et atribuudid selleks tulid Pööripäeva protsessi ajal ja läheneb aasta 2030. Selle 36 aastase akna ajal, olete saavutanud märkimisväärset edu ja saavutate seda jätkuvalt. Teil on suurim hulk võimalusi erinevateks saavutusteks, veel enne, kui see aeg sulgub. Jõuate teha suuri muutusi ja teha uusi avastusi. See on leiutamiste aeg. See on koristamise aeg. See on oma soovide korda seadmise aeg. See ei ole üksnes eraldi isiksuste jaoks, vaid ka riikidele ja seda planetaarses ulatuses.

See toob globaalsemat ja sügavamat teadvustust partnerluses, omavahel ja Gaiaga. See on osa paljudest võimalustest. Paljud uued asjad hakkavad sündima, kuigi aeglaselt, kuid te näete seda. Ei tasu vaadata olnule, vaid pigem pöörake pilk tulevale.

Nüüd on käes uus aeg. Praegune energia on teine, kui see oli paar aastat tagasi. Praegune  energia on küps asjadele, millistele olete mõelnud. Käes on aeg, millist parimat ei ole teie tegudeks. Eriti vanadele vaimsustele, kes kuulavad neid sõnu.

Antud sõnum on pühendatud Ajale siin planeedil, käesoleva hetke Ajale. Valgus on võitmas – jälgige seda.

Aja tärminid.

Teil on väga palju küsimusi Maa kohta, eriti praegu toimuva kohta, samuti toimuva sõja kohta. Sellised sündmused on toimunud kõigi tsüklite ajal. Kuid praegu tahaksin rääkida sellest, mis puudutab teid.

Mis tsükkel see on, millest oleme rääkinud taas ja taas, juba 32 aasta jooksul?

Seda protsessi on nimetatud Pööripäeva Tsükliks. Iidsed pidasid seda Muutuste Ajaks. Mayad  nimetasid seda Uueks Loomise Tsükli alguseks. Paljud põlisrahvad nimetasid seda igaüks omal viisil. Kuid kõik rääkisid ühest ja samast, et asjad muutuvad ja see toob endaga kaasa muutusi paljudes aspektides. Nad jälgisid tähti ja nägid neis seda, mis võiks teatud tähtede seis nende elus esile tuua. Ka nemad oskasid kanaldada ja nende sõnumid olid täpsed ja tõesed.

Sellest oleme rääkinud kõik need eelnevad aastad. Samuti oleme rääkinud aastaid, et Üleminek läheneb ja nüüd see ongi käes.

Millised olid aja tärminid teie ja teie vaimsuse suhtes?

Te olete tulnud siia läbi Sündimise Tuulte. Kuid siin on küsimus, et kas planeet Maale tulek, just neil aegadel, on teie endi kavanduse kohane. Kas selles on mingeid Akashast tulenevaid Aja tärmineid, mis määras teie siia tuleku.

Vastus siin on hulga sügavam, kui oskate arvata.

Oleme palju rääkinud teist, kui Vanadest Vaimsustest, kes on siin planeedil olnud palju-palju kordi. Teie Akasha salvestised näitavad, et olete elanud palju elusid, isegi planeetidel, millistel eluiga on sajandite jooksul ülimalt lühike.

Seega, kui te oleksite siin olnud oma alguste algusest, millist hulka elusid oleksite siis läbi elanud?

Et saada Vanaks Vaimsuseks, teil ei olnud vajadust olla üksnes siin, planeedil Maa. Kuid Teie kavanduses oli vajadus kogeda elu ka sellel planeedil, kas sadu või tuhandeid elusid. Teie Akasha salvestised täitusid teie kogemustest ja tarkustest. Te kogusite Akashasse informatiivset energiat, ja kogutud hulgaga ärkasite järgmises kehastuse, mõneti samas kultuuris, millesse olite võimelised kohanema kergelt ja mõistma seda kultuuri.  Palju kordi nägite ette asju ja tegite korrektuure õigel ajal. Paljudel teist ehk on olnud hulgim deja-vu äratundmisi, justkui oleksite selles kohas varem olnud.

Sageli vanadel Vaimsustel Aja Tärminid on sügavamad ja  targemad, kui noortel Vaimsustel.

See on sellest, et mida enam elusid on elatud planeedil, seda rohkem on teada planeedist ja sellel olevatest potentsiaalidest. Ajastute jooksul olete lausa pugenud vanadest energiates läbi, kus valgustuse tase oli ülimalt madal. Kuid nüüd olete jõudnud aega, kus on oodata üleminekut, millest rääkisid iidsed, samast üleminekust, millest oleme ka  meie rääkinud.

Olete jõudnud aega, kus teid ümbritsev kavantiline Väli on ümberkirjutamise tasemel, uuendumas ja noorenemas, kus planeet on üle minemas uutesse sagedustesse, kus magnetvõre on nihkunud ja see kõik võimaldab avaneda hulga kõrgematel teadvuse energiatel.

Vanad vaimsused on selle võtmeks. Mida rohkem Vanu Vaimsusi on planeedil, seda enam on teil võimalusi tõmmata end soomülkast välja ja avaneda Valgusele.

Seega, Vanad Vaimsused, teid on siia vaja.

Kui ütleme, et te elasite mingitel aegadel, oma kehastuses 30 või 40 aastat, ja sellega elu lõppes ja te lahkusite. Nii mõnedki ehk küsiksid, et miks nii vähe, et miks elu pidi nii varakult katkema, et nad oleksid saanud veel palju ära teha?

Nüüd olge valmis kuulama. See oli kavanduse kohaselt, vaimsuse vajaduse kohaselt. Te elasite siiski valgustunud elu ja võib olla elasite ka ülimalt targalt. Teil oli lühike elu sellepärast, et te saaksite kogeda üksnes vajalikku ja et tulla taas tagasi küpsena Ülemineku ajaks. Teil oli vaja siin olla kindla vanuse ja küpsuse tasemel. Teatud küpsuse tase oli vajalik vaimsustele täpsemaks arenguks.

Ma edastasin just teile midagi, mille üle teil tasuks mõelda. See oli varajase surma selgitus ja

see oli vaja Vanale Vaimsusele.

Te ei näe ega mõista vajadust lahkuda varakult käesolevast elust, te ei näe vajadust tulla uuendununa, täis värsket väge planeedi toetamisel, valguse tõstmiseks, mida viimase elu ajal teil ei olnud piisavalt. Seda kõike teil ei oleks, kui te ei oleks noorena lahkunud.

Te tabasite õige aja. Aja tärminid.

Aja tärminite määratlus on see, et olla kustahes teatud eesmärgil.

Teie kavanduse kohaselt jõudsite siia sellises küpsuses, millises saaksite teha seda, mida käesoleval ajal teete.

See ei olnud üksnes selle kehastuse kavandus, see kavandus oli ka kõikide eelnevate elude kokkuvõtte tegemiseks.

Eesriidetagustes teil oli Looja teadvus ja kavandasite tema tarkuse tasemel. Valgus, mida  kannate, on täis Looja tarkust. Selle valgusega, Pööripäeva tsükli ajal, te avaldasite suurt mõju planeedile.

Kuidas maailm reageerib praegu, planeedil toimuvasse ja kas on midagi sellist varem toimunud?

Vastuseks on, et ei ole.

Kas see hämmastab tumedat energiat?

Ja kindlasti. Ta hakkab kindlapeale võitlema Valgusega ja pikka aega, kuid Valgus võidab.

Me näeme seda käesoleval ajal – kaks sammu edasi, üks tagasi. Te näete, kuidas pimedus hakkab vastu seisma valgusele. Te saate näha, kuidas valgus hakkab läbi tarkuse ja mõistmise särama, mis on jumaliku armastuse väljenduseks. Just selle poole ärkate.

Aja tärminid?

Te ei ole siin, planeedil, juhuslikult. See on kavandus, milles ei ole midagi ühist kannatustega. Te olete siin kogemiseks, seetõttu kavandus on kestnud ja jääb kestma. Oma elude jooksul põimute omavahel, kogete ühiselt igaüks oma kogemust, põimute kõikvõimalike kogemustega, läbi paljude viiside, tuginedes paljudele arvamustele. Te ei ole siin juhuslikult, vaid kavanduse kohaselt, vana vaimsuse kavanduse kohaselt.

Ütlen teile veel ka järgmist, et jätkake tegemast seda, mida olete tegemas. Ärge unustage, et olete põimingus kõigi Maa inimestega (kaaskonnaga), kes aitavad tõusta tasemele, kus teie valgus saab tuua teid esile. Kuid, teil on vaja muutuda selleks, mis on ainult valgus. See ei ole lihtne töö, aga te olete ju Valgustöötaja ning see on osa teie siin olemisest.

Ma palun teil jätkata samas vaimus. Te olete meie poolt sügavalt armastatud, igaüks teist.

Te olete siin planeedi teadvuse tõstmise nimel.

Ja nii see on…..

Kryon

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga