Stsenaariumi ümberseadmine – NewportBeach, California, 06.detsember 2015

II osa

 Tervitan teid taas, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

 Teie planeet on ainus vaba valiku planeet, te olete kuulnud sellest korduvalt. Teie olete ainsad, kes on läbimas seda nihet, just sellel galaktika ajastul ja te olete ainsad, kellele on suunatud hetkel kõigi pilgud.

Nüüd neile, kes on kuulamas, või lugemas hiljem. Kuna antud kanaldus jätkub päeva lõpuni, siis see ruum on küllastunud paljudest energiatest. See on rahulik aeg, aeg, et lõõgastuda ja kuulata, kuulata ja võtta vastu informatsiooni, mida edastan teile. Informatsiooni, planeedil toimuva aja tärminitest.

Antud kohtumine sellel 2015 aastal ei jää viimaseks, kuigi võiks nii olla. Pean silmas, et selle sõnumi eesmärgiks on rääkida aastast 2016 ja sellest, mis oli aastatel 2012, 2011, 2013 ja 2014. See oli tasakaalu häälestus. Me pole sellest reaalselt kunagi varem rääkinud. Vähemalt mitte nii, nagu hakkame rääkima. Mõnedega see on seotud otseselt ja väga tugevalt, kuna see, mida hakkan andma, võiks nimetada „ümberpööratud leheküljeks“, läbielatud peatükiks teie elus (Krayon muigab).

Paljumõõtmeline teadvustus.  

On olemas termin, mida tahaksin määratleda ja termin, mida ei tahaks määratleda, kui oleks seda võimalik.

Esimene neist – eeskäija, ehk tee näitaja. „Krayon., mida sa pead silmas „eeskäija“ termini all?“ Need on need, kes teie terminoloogias on vibreerimas paljumõõtmelisel tasandil, mõnedele need on õpetajad-juhendajad selles, mis hakkab edaspidi toimuma. Eeskäijad on esimestena läbimas ümberhäälestust ja tasakaalustust.

Kas sellel on mingi mõte, et juhendajad saavad esimestena informatsiooni, kui tema õpilased? Selles ruumis on palju juhendajaid, või kes kuulavad ja loevad seda kanaldust kodus. Juhendajad ja eesastujad, te olete tegelemas sellega, iga üks omal viisil, kas õpetate praktikas või loete maha informatsioone, võtate vastu kanaldusi, tervendate omal viisil, ehk mõjutate kellegi eluviisi oma teise häälega, või lihtsalt oma juuresolekuga. Eeskäija on see, kes on häälestunud läheneva tulevikule.

Ja nüüd terminist, mida ei tahaks määratleda – vibratsioon, vibratsiooni tase.

Kallid, need mõlemad terminid on lineaarsed. Kui räägitakse, et miski vibreerib kõrgemalt, kui teine, siis võiks oletada, et jutt käib sagedusest, heli, valgus ja need on kõrgemad, kui mingi muu. Ja see on ka kõik teil olemas. Kuid see pole nii. Asi on selles, et teil ei ole teisi sõnu, ei ole teisi teadmisi selle kohta, mis reaalselt toimub seoses sellega.

Kallid, me räägime paljumõõtmelistest asjadest, ega tahaks lasta minna eksiteele teadusega. Me tahaksin, et teile talletuks midagi sellist, mis tõepoolest on toimumas teie seesmuses,  kuid mida te ei ole suutelised kirjeldama, ega veel tea, kuidas väljendada seda kõike.

Kvantilisel viisil sünnib miski, mis loob teie mõistmise kohast teadvust, ja on vibreerimas kõrgemalt. Kuid teadvus ise ei ole kõrgem, see näiks selliselt vaid kolmemõõtmelisuses, kuid teadvus on siiski kvantiline. Ta on paljumõõtmeline ja asub teistes mõõtmetes, kolmemõõtmelisusest kõrgemal. Seal teie teadvus muutub tunduvalt paremaks. Kuid teil puuduvad väljendamise võimalused, et anda seda kõike edasi. Ehk kunagi leidub selline kvantiline füüsik, kes leiab võimaluse seda väljendada.

Olete omavahel põimunud läbi ja olete seonduses millegi väga erinevaga ehk  paljumõõtmelise teadvustusega. Olete eesastujad, ka minu partner on eesastuja. Mina olen  paljumõõtmeline teadvustus. Kas teate, kui palju aastaid temal kulus, et suuta tunnustada mind? Väga palju. Mind ei olnud ei tema, ega kellegi tema sõprade reaalsuses, ma puudusin täienisti. Nüüd olen tema reaalsuses kindlalt. Nüüd ta on isegi suuteline selgitama teistele, kui küsitakse temalt,  kes on Krayon, kuidas teda tunnetada ja mis on toimumas selle juures. Ainus vastus on temal sellele, et ta on ja et tema juures on olemas paljumõõtmelise reaalsuse juuresolek ja see on temast rgemal. See on isegi teist kõrgemal, kui olete kuulamas seda teksti. See on väljaspool teda, kuid siiski, on osa temast. Seega,ta on  eesastuja. See on vaid üks võimalustest saada eesastujaks.

 Teadvuse vood Eesriide tagustest.

Siin istujate seas, või kuulajate ja lugejate seas, on selliseid, kellel on sündimas alateadlikud nägemused erinevates valdkondades ja erinevatel viisidel – vaimsetes kanaldustes, tervendustes ja on neid, kes saavad eesriide tagustest terveid voogusid. Te võite neid nimetada kuidas tahes, kuid nad on Eesastujad. Kallid, läbi sellise teadvuse voo saate teadmisi, mis ületavad kõike, mis on olemas igas ühes teist.

Aasta 2012 alustas tasakaalustamisega. Voog peaaegu lakkas kogu 2012 aastaks, ta muutis oma sagedust, kohandudes teie uue sagedusega. Asjad, mida kasutasite tänu voogudele teispoolsusest paljude aastate jooksul, näisid peaaegu automaatselt kaunitena ja suurepärastena. (Krayon aeglustab rääkimist, rõhutades pea igat sõna). Need olid teie koduks, koduks, koduks. Kuni voode kujunemiseni teil ei olnud midagi muud, peal selle Kodu. See oli see, millele kuulusite. Kõik, väljaspool voogu ununes koheselt.

Ma räägin seda neile mõningatele inimestele, keda siin ei ole, vaid kes kuulavad, või loevad. Sul on tarvis seda kuulda. Selline teadvuse voog peaaegu katkes. Paljumõõtmeline avarustevaheline niit, mis oli katkematu, ühendas sind alaliselt teise poolega ja see peaaegu katkes. Eesastuja, sa läbisid tasakaalustust ja ümberhäälestust esimesena.

Sama jätkuvat nägin ma aastal 2013. Aasta 2012 alguses ja selle lõpus ma rääkisin, et ärge alustage aastal 2013 midagi uut, kuna see ei hakka tööle, sest aasta hakkas tööle hiljem, kuna eeskäijatel oli tasakaalustumine. Aasta alguses oli halb aeg loota alateadvusele, kuna see oli ekslik.

Eesastuja tasakaalustamine algas 2011 aastal ja jätkus 2013 aastal. Igal ühel see toimus erinevalt ja oli individuaalne protsess kõigile, seda olenevalt tema paljumõõtmelisuse taseme kohaselt. Te kõik olete tõemeeli unikaalsed. Paljud teie seast on seda tunnetanud. Mõned olid tunnetanud seda sedavõrd tugevalt, et jätsid maha isegi selle planeedi, nende elu oli jõudnud lõpule.

(Krayon nukruse tooniga hääles) – kuid kodu uks sulgus ja neid ei huvitanud  „Miks?“

Nemad olid teadlikud, mis juhtub, kui see taas avaneb ja kui tasakaalustamine ja ümberhäälestus teostub. Nende jaoks kõik see sai läbi ja seetõttu lahkusid. Kuid mõned teie seast olid teadlikud, et näiliselt on vara lahkuda, mille tõttu lõid oma isikliku haiguse. Nemad ei suutnud taluda, et uks ehk ei avane neile enam iialgi. Parim sõber, kes toetas neid alaliselt voo vahendusel, lakkas vastamast, sest uks oli sulgunud. Nemad tundsid end väga üksildasena. Meil kõigil on raske tunda end üksikuna.

 Aasta 2014 on DNA ümberhäälestuse algus.

Ja sellel hetkel teist käis läbi mõte, et halvemat ei saa enam olla. Kuid tuli veelgi halvem seis.

2014 aastal algas DNA ümberhäälestus ja selle tasakaalustumine. Teadvus on üks, aga DNA on sootuks midagi muud, sest ta  on raku struktuuri seesmuses. Kui rakustruktuur on ümberhäälestumas,siis ta muutub ebafunktsionaalseks, immuunsüsteem muutub mõnevõrra hullumeelseks, seetõttu teid hakkasid tabama erinevad haigused. Te olete sellega kokku puutunud. Ja nüüd, olete ilma jäänud parimast sõbrast. Uks sulgus ning nüüdsest algasid probleemid,  tundsite erinevust, rakud lakkasid  tegemast koostööd. Olen kirjeldanud paljusid selliseid asju. Eesastujatel oli tarvis läbida ümberhäälestust, kuulates minu häält, lugedes minu sõnumeid, ehk oli neil tarvis tasakaalustuda esimestena ja  varem kui teised.

Olles Krayon, räägin teile olulisemast nihkest, räägin inimkonna tasakaalustusest.

Kuid on olemas palju selliseid inimesi, kes on väitmas: Tunnen end päris kenasti, mitte sugugi halvemini, kui varem, kui alati. Tõsi, on küll  mõningad probleemid, kuid need pole kuigi tõsised. Nii räägivad need, kes pole eesastujad ega vii ajastut enda järel. Lubage näidata, mida kujutavad reaalselt need aastad planeedil, olenemata, kas olete noored, või eakad, vanus siia ei puutu. On vaid üks põhjus tasakaalustumiseks. Üksnes ainus põhjus, ainus, ja see, et  jääda ja jätkata elu. Üleminek läbi surma on lihtne. Kuid, teisi sõnu, vaimsuse jaoks olulisemaks on  noorendumine, naasta noorena. See on ainus, mille tõttu valitakse surma. Ehk see on ainus, mida tahetakse. Eesastuja tõepoolest mõistis seda. Ta ütles: Ma saaks seda teha paremini nooremas kehas. See on hoidmas planeeti elusamana, kuna sinu ja sinu vaimsuse vahel on olemas selline valiku võimalus.

Minu partner teab, et osa tema sõpradest on teinud sellise valiku. Ma ütlesin temale, et kus nemad ka ei ilmuks, naastes tagasi, neist saavad eesastujad, kes hakkavad näitama võimalust teistele, kes on valmis ja seda nende võimete kohaselt. Nemad tasakaalustamist ei läbinud, kuna lahkusid enne. Tasakaalustamise põhjuseks on elu jätkamine.

 Aasta 2016  on teie ümberhäälestuse lõpule viimine.

Selles tasakaalustuse protsessis eesastuja jaoks on olemas ajaline joon. Selle ajajoone kohaselt aasta 2015 lõpul on väga oluline tähtsus, kuid aasta 2016 on  eesastujate tasakaalustamise lõpu etapp. Seega, see on ümberhäälestuse tsükli täielik üleviimine uutele paljumõõtmelistele energiatele, mis jõuavad teieni täienisti erinevatena. ja erinevates värvingutes, mitte üksnes must-valgetena. See hakkab aegamööda tasakaalustuma, ning muutub sinu parimaks sõbraks, saad mitte ühe ukse, nagu on sulle omane sinu ühesuses, vaid saad hulgim uksi, mis avanevad ühel ja samal hetkel. Eesastuja, see on paljumõõtmeline. Tervendaja, kujuta vaid, milleni see viib.  Sulle on alateadlikud tulnud alati märguanded, kus puudutada, mida teha seal, kus on midagi kaldunud kõrvale. Ja äkki, sinu ees on hulgim uksi, mis avanedes, näitavad reaalselt, mis seal tegelikult on toimumas, korraga, mitmel tasandil. Mitte üksnes,  kus puudutada või mida ütelda, millist tooni laulda, millist palvet kasutada, vaid sootuks näed kogu tööd tervikuna ja iga ühe kohaselt.

 Ärkavad Akašid

Tahaksin rääkida teile, mis tuleb edasi. See on juba toimumas koos eesastujaga, juba aastal 2015 ning see jätkub ka 2016 aastal. See kõik on sootuks teine, tõemeeli teine, see on  Akaši ärkamineLubage mul selgitada seda. Hiljuti me andsime mitmes kohas mõned sõnumid, kus rääkisime inimestele, et suuremaks erinevuseks vaimsuste reinkarneeringutes, uutes energiates on see, et vaimsus hakkab arendama evolutsioneeruvat teadvust, mille esmaseks atribuudiks on, tulles taas planeedile, meenub, et oled siin juba olnudKuigi ta ei tea oma nime, ega tea midagi oma perest, kuid avades silmad, on kohene tunne – olen tagasi –  ja see pole enam saladuseks. Jätkates liikumist mööda elu, mõistad, et valdad tarkust, mida ei peaks sinul olema.

Luba seda selgitada. Kui olid laps ja puudutasid näpuga kuuma rauda,  jäi see sulle igaveseks meelde  ja enam kordagi oma elus sa ei puudutanud kuuma rauda. Kuid nüüd, kui taas avad silmad, naastes planeedile, sa ei lähene kunagi kuumale rauale ligi, sest seda on mäletamas sinu alateadvus. Sinu tarkus ei luba korrata kunagist eksimust. Selles on erinevuse iva.

Ärkav Akaši hakkab jagama sulle informatsioone sellest, kelleks oled olnud, küll ilma eriliste üksikasjadeta, kuid edastab sulle kogetuid kogemusi, et mitte korrata olnuid eksimusi.

Kuid, mu kallid, see ehk viib teid mõneti tupikusse, kuna avanevad Akašid toovad välja selliseid energiaid, mis esmapilgul on teie jaoks mõistetamatud. Siis eelnevalt õpitud õppetundide asemel tulevad esile sootuks arusaamatud draamad, hirmud, segadused.

 Mõnigi teie seast on kuulnud seda siin. Need, kes on lugenud või kuulanud, peaksid olema teadlikud sellest. Tahaksln rõhutada, et kõik, mis on sinuga toimumas, on sinu mõistuses, sinu ajus, sinu Akašis, see on suurepärane meenduste süsteem vaimseks ellujäämiseks. Enam pole vajadus teha korduvalt läbi vigu, ei iialgi samu vigu. Kui naased, siis naased kaasasündinud sissehingega, mis oleks kui talletatud kaasasündinud instinktina. Sul ei lähe enam tarvis korrata eksimusi, milliseid oled teinud viimasel korral. Selline on minu sõnum sinule, inimolevus, kes on evolutsioneerunud ja läbinud tasakaalustuse. See on see, mis on toimumas.

Tuntud prantsuse astroloog Michel Gauquelin on rääkinud energiatest, milliseid annavad tähed läbi tasakaalustuse, millest saavad teie Suured Energiad.

 Pimedus saab avastatud.

Oleme juba rääkinud, et aasta 2016 saab tsükli lõpule viimise aeg, kuid samas, see on millegi uue algus. See on avastamise ja leiutamise aasta. Kuid ehk räägiks tavalistest inimolevustest, kes ei ole eesastujaiks. Nemad oma „piiratud ja ahistatud“ teadvusega on sunnitud leidma lahendusi rasketes ülesannetes, valides musta ja valge vahel ehk  valguse ja pimeduse vahel  ning kuidas teha koostööd ühega või teisega.

See aasta on esile toov. Avastamine ei pea olema millegi imeliste asjade leidmine. See võib olla selle avastamine, mis on  peidus olnud kivi all seni, kuni kivi nihutati kohalt, ehk millegi selle, mida seni keegi pole näinud. Oleme sellest rääkinud paljude aastate jooksul. Oleme rääkinud, et suure nihke aegu üheks atribuutidest saab olema energiate esile toomine, milliste kasutamine on seni olnud sootuks mõeldamatu. Olge nende ootel. Üksnes nüüd tulevad esile ja muutuvad nähtavaks asjad, mis on olnud vastuvõetamatud, ning need toovad kaasa teisi vastuvõetamatuid asju, mis on esile kutsutud destruktiivsete kaitsetega. Need tulevad esile aegamööda, üks teise järel. Oleme rääkinud, et need asjad ei leia teie ühiskonnas terviklikkust, ega saa eksisteerida teie valguses, need ei ole selleks võimelised. On tarvis teha otsus, kas teie poolne, või valitsuse poolne, kas säilitada destruktiivseid asju, või mitte.

Kallid, teil tuleb esile palju asju, mis näivad küll terviklikena, kuid need ei teeni teid enam ja tuleb hulgim muudki veel esile.

Kallid, terroristliku akti aegu Prantsusmaal, ma rääkisin Cuskos pimeduses olevast destruktiivsustest. Kui miski on Valgusest ilma, siis see on destruktiivne. Neil, kellel on olemas valgus, on suutelised nägema sootuks kaugemale, kui need, kes on pimeduses ja see on teile teada. Need, kellel on „pimeduse seemneid“, on määratud hukule, kuna nad ei leia toetust ühiskonna kõrgemate liidrite poolt. Neis endis käib sisemine võitlus liidri koha pärast, jälgige seda. Jälgige seda ilma mingi eesmärgita. Jälgige, kuidas nemad põrkuvad teine teisega kokku, ning teevad asju, millistel puudub mistahes mõte. Me oleme sellest rääkinud. Milline terve mõistusega inimene hakkaks nuiaga torkima erilaste pesa, et üksnes näha, mis juhtub? Just sellega on nemad tegelemas, mõistmata seda, et seal sees on erilased. Ainsaks nende püüuks on,  sünnitada hirmu ehk. herilased  hakkavad kartma ja ei lenda pesast välja (naer ruumis). Selliste inimeste funktsioneerimine pole normaalne, nende loogikas puudub Valguse Loogika, milline on olemas teil. Inimkond ühineb selliselt, nagu te pole veel näinud. Ühinevad, et võita pimedust sellisel viisil, millist te pole veel näinud. On paljastamise aeg. Mis oleks, kui pöörduks kogu maailma liidrite poole koos, tooksin esile nende finantseerimise allikad?  Olge selleks valmis. Kui see juhtub, siis finantsallikatel hakkab ebamugav, see paneb neid taanduma. Nende rahad pole verised, vaid surmaga määritud. Te jõuate päris allikateni. Ma ütlen teile: Ärge pange imeks, et mõned nende seast on teie liitlased. ja ärge imestage, kui leiate, et osa teie maksudest on läinud nende finantseerimiseks. Kuigi võite neid häbistada, kuid nemad jätkavad seni, kuni jätkub finantse. Vaid nii lakkab nende armee olemast. Te paljastate suurimat pettust, toote esile neid kõiki.

 On aeg avada uksed.

Inimkonna tasakaalu muutmine, eesastuja, sa oled seda juba läbi teinud. Nüüd alustavad sellega kõik ülejäänud. Nemad tulevad sinu juurde ja küsivad: mis on toimumas, me ei mõista seda ja kardame (Krayon tõstab tempot)  ja sa ei suuda seista neile vastu kui Ilma Valguse bastion, ning vaadata neile silma. Kuid nemad, vaadates sulle silma, võivad küsida: kuidas sa oled nii rahulik ja rahumeelne, mida on sinul, mida pole meil, ütle meile.

Eesastuja, sa võid näha neid oma jalgade juures. Sa võid avada uksed ja lastes tulla sealt vastuste voogudel, mis on täis mõtet ja andes neile seda, millest nad saavad kinni haarata. On olemas lootust, et te võidat. – Valgus võidab. Kui palju see võtab aega, Krayon?

Jaa, eesastuja, kui palju sa tahaksid selleks aega? Sind painab küsimus, et mis on ootamas sind, kes on näitamas sulle teed?

Teid, kes kuulamas ja lugemas, on palju ja ma ei räägi mitte üksnes siin ruumis olevatele, vaid ka teile.

(Krayon emotsionaalselt, pea nõudlikult) – Hakake avama uksi, isegi kui need on veel suletud, ärge tundke muret uste pärast. Olgu pealegi – need avanevad koheselt, kui vaid soovite seda. Kuid tulemust te ei saavuta enne, kui olete oma asjadega, mis on toimumas teiega, saanud ühele poole, täienisti. Pöörake lehekülg, nüüd on õige aeg. Astuge kõikjale ja tehke kõike erinevat, teil on aeg selleks käes. Olete sellest läbi käinud. (Krayon hingab välja ja teeb pausi)

 Teid, kuulajaid ja lugejaid, on tuhandeid, kes täpselt teavad, millest on  jutt. Kas pole meeldiv, et aasta 2016 on teie jaoks kõige selle lõpule viimise aeg?

Ümbertasakaalustust enam ei tule, käes on vaid energiatega kokkuhäälestuse aeg, mille nimel olete sündinud ja jäänud siia. Häälestus erineb tasakaalustusest. Nüüd hakkate häälestuma energiale, mis on Teadmine. Uksed paiskuvad valla ja vood taastuvad. Nüüdsest tuleb mitte üksnes ainus Tõeline Sõber vaid saad neid hulgim ja need tulevad uste kaudu, mis paiskuvad valla sinu Kodu poole. Kas tabasid minu sõnu – sinu Kodu poole. Koos sellega tuleb aeg aidata kõiki teisi, kellel kerkivad probleemid, kõikjal üle Maa. Pimedus pole veel teie poolt võidetud.

 On saabumas mõistmine

Ajalugu annab sellele kõigele nime, millist teil veel pole ja see on unikaalne. Pimeduse armeel puudub ühine keel ja temal pole piire. See on esmakordne inimajaloos. Pimedus on värbamas kõikjal neid, keda on ahvatlemas pimedus, kes on eiramas Valgust. Pimedus on värbamas kõikjal., liikudes kõikjal, kus vaid tahavad. See on unikaalne Maa ajaloos, kuid puudub siinses Galaktikas endas. Me oleme näinud seda, oleme teile rääkinud sellest, mis võib tulla ja see on juba kohal. Kallid, uskuge, Valgus võidab.

Kõik, mida saab teha masside kommunikatsioon, üksnes lisades segadusi, hirmutada teid. Kui see on häirimas sind, siis lülita selline allikas välja ning pane sisse oma Valgus.

See on see, millest oleme rääkimas. Kas jätkub mehisust ja otsuse kindlust ütelda:.Me oleme võitmas.

Mõistmine hakkab jõudma sinuni Planeedi meistrid on alati astunud koos mõistmisega. Rahvas oli alati nende jalgade juures, kuna meistritel oli ütelda seda, mida rahvas vajas. (Krayon härdusega) ja rahvas säras kui päike, ning meister tunnetas endas rahu, olles koos nende kõigiga rahulolus. Rahvas võis temale laulda, ta tunnetas seda oma südames ja tahtis olla koos rahvaga. Selline on Eesastuja, selline oled sina. Inimesed, nähes sinu Valgust sinus, tulevad sinu juurde. Mis ka ei toimuks planeedil, see ei hirmutaks neid, kuna sa oled sellest läbi käinud. Selline on tasakaalustamine.

 Nihe on toimumas.

Kakskümmend aastat tagasi  rääkisin teile, et tulevad muutused maa magnetväljas, kuna magnetism on ühtlustumas teadvusega ja nii seeka  toimub. Hiljem, kui maapeal on mõistmine, tulevad ka teaduslikud tõestused sellele, magnetväli hakkab muutuma aegamööda. Ta on muutumas koos teadvusega. Oleme rääkinud, et magnetism muutub. Ja see on toimunud.

Andsime sõnum sõnumi järel sellest, et olete liikumas kosmilise avaruse uude piirkonda jaet see muudab kõike, mõjutab kõike, mis on toimumas päikese heliosfääris. Kas olete märganud, et päike on käitumas teisiti, kas olete märganud? Kas olete märganud, et see on kutsunud esile kliima anomaaliaid, olete märganud? Kõik on seotud nihkega, kõik. Teadus annab omad sõltumatud selgitused. Paraku neid selgitusi on sama palju, kui on teadlasi. Kuid teadlased ei tea neist asjust, aga mina räägin teile sellest. Oleme rääkinud, et see tuleb. Ja see on tulnud.

Eesastuja, mida sa veel tahaksid teada? Kogu Maa on kaasatud millessegi suuremasse, kui see, mida oleksite saanud näha veel paljude ja paljude aegade jooksul. Kas olete tunnetamas uhkust. või mitte? Selline oli Krayoni sõnum.

Ehk nimetaksime tänast sõnumit koduseks ülesandeks neile, kes lahkuvad täna siit teisena, kui tulid (Krayon õrnalt) ehk isegi juba mõeldes veidi teisiti, tunnetades end olulisematena.  Ma loodan, et see on nii. Õhtul, sulgedes silmad, teate, et meil on teada teie nimed, ma loodan, et see on nii. Te  olete sündinud sellesse nihke aega olulisel põhjusel. aga mitte selleks, et olla karistatud tasakaalu korrastamisega. Öelge oma eesriide tagustele: jätkake oma töö tegemistega.

Nüüd pöörduksin vanade vaimsuste poole, kes on istumas siin, kuulamas või lugemas.  Te teate hästi, et te ei sündinud juhuslikult siia, just neil aegadel. Mida te hakkate sellega peale. Ehk hakkate mõtlema kõrgemalt, kui mistahes süsteem, mis on korraldamas sündmusi ja on püüdmas rääkida teile hirmutavaid asju. Asjad on sootuks teisiti, sootuks teisti. Teie Maa pole seda veel kunagi näinud. Me näeme seda, mis on toimumas ja sellest oleme ka rääkinud. Samal põhjusel on ka Krayon siin, et juhtida teid sellest läbi.

 Vana teadvuse tsükli lõpetamine…

Tasakaalustamise protsessi lõpuni viimisel, mis toimus 21 detsembril 2012, oli aja keskpunkt, mis seisab kahe 18 aastaste lõikude vahel. Selline periood oli vajalik üleminekuks üle taevase joone, mille nimeks on teil  Linnutee.

Tasakaalustamise protsess  on sündmus, mis kestab 36 aastat.

Mina saabusin siia 26 aastat tagasi. Kuid protsess oli kestnud kõigest 18 aastat. Nüüd olete teadlikud. Kuid samas olete teadlikud, et Krayoni periood on kestmas 36 aastase nihke sees. See on planeedi tsükli lõpule viimine, mitte üksnes planetaarse evolutsiooni vaid see on vana teadvuse tsükli lõpule viimine. Kolmkümmend kuus aastat.

Millisel nihke aastal olete praegu? Siin on peidus määratlus sellele, mis on ootamas teid ja kui kaua võiks see kesta. Ehk on aeg liikuda selle poole, ehk on aeg.

Me teame sinu nime, kuna oled üks meie seast. Oled sa kindel, et Jumal on sinu seesmuses? Oled sa kindel, et Looja on osa sinust? Oled sa kindel, et sinu DNAs võib olla osake paljumõõtmelisusest.?

 Paljumõõtmeline energia on valmis õppimiseks.

Ma pean olema ettevaatlik selles, mida räägin, kuna siin on olemas doktor (Krayon muigab ja kuulajad naeravad).

Lugupeetud YaYu (pöördub dr Todd Avokaytisi poole, pöördudes tema poole Lemuuria nime kohaselt), see, mida sa näed praegu ja mida näed tulevikus ja mille kallal oled tegemas tööd,  siis see on see, mis on praegu toimumas, kuna paljumõõtmeline energia on omandamiseks valmis. Sa näed asju, millised polnud varem nähtavad. Need olid nähtamatud üksnes seetõttu, et need ei pidanud olema nähtavad. Sinul on olemas paljumõõtmeline laser, mis tõi selle esmakordselt välja. (Dr Todd Avokaytis juba palju aastaid tegeleb paljumõõtmelise laseri loomisega). Sellega tänaseks lõpetaks.

 Ja nii see on.

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga