Sellest, millest te pole teadlikud, Boulder, Colorado – 9.Jaanuar 2016

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Viimastel aastatel ja viimastel kuudel oleme rääkinud nihkest ja muutustest. Oleme andnud uusi kontseptsioone, milliseid polnud  varem olemas, uusi informatsioone. Oleme rääkinud sellest, mis on Akaši. Oleme rääkinud, et see, mida olete viimasel ajal selgeks õppinud, aitab teil ärgata edaspidi tarkustes ja teadmistes. Oleme rääkinud, et elu tsükkel ise on läbimas nihet ja muutusi, mis aitab edaspidi ärgata teisiti, kui seni. Oleme rääkinud teile, et Maa asub avaruse uues mugavuse piirkonnas, seetõttu energiad, millistest tuleb Maal läbi minna, on küllastamas heliosfääri. Ka päike muudab oma energiat, mis omakorda muudab planeedi magnetilist väge ning te ärkate supermagnetismis, mis reguleerib teie teadvuse ümber, viies kokku uute asjadega. Toimub nihe. Selle kõige tulemusel tekib segadus ja muutuvad sõnade tähendused. Te veel ei tea seda, mida te ei tea. Täius, mis ei tea seda, et tema on täius. Teil ei ole veel olnud sellist kõrget kogemust.

Paljude tsüklite lõpule jõudmise aasta.

Kallid, kui te räägite tsüklitest, siis tsüklid, milliseid olete läbimas, jäävad ikka samaks. Isegi olenemata sellest, kuidas need ilmnevad, kas ilma elus, ökonoomikas või  mistahes muus. Teil on kõiges mööndused, kuid tsüklid jäävad samaks. Aga Füüsikas? Ikka sama, ükskõik mistahes asi kordab ennast tsükli kohaselt. Kui vaadelda heli kui vibreeringut õhus, siis ka siin on olemas tsüklid, mis aina korduvad ja korduvad. Kuid kallid, siin on suur vahe. Tsükkel, millises olete käesoleval ajal või tsükkel, mida taotlete, ja millest on rääkinud iidsed.

Energia ise, mis on aastal 2016, ei garanteeri üldse enam mingit tsükli kordust. Kuid teil on valik, selline valik, millist teil pole kunagi varem olnud , ei iialgi varem. Kõrgelt vibreeriv teadvus sai kättesaadavaks atribuudiks neile, kes on ärkamas tarkuse poole. Tarkuse poole, millist varem siin ei ole olnud. Tarkus, mis on mitte üksnes Valguse töötajal, vaid tarkus, mis on kättesaadav võrdselt nii naisele, kui ka mehele. Tarkus, mis on tegelikult planeedil juba olemas. Tarkus, mis on end ette valmistanud aastale 2016.

Ehk meenutaksin, mida oleme rääkinud varem aastast 2016 ning tänase kanalduse aegu teeme sellest mõninga ülevaate. Oleme arutanud, et numeroloogia kohaselt see aasta on aasta-katalüsaator. Kuid tsüklilisuse vaatevinkli kohaselt tähed ütlevad, mida õpite tänavu planeedi tsüklite kohaselt. Kuid aasta 2016 on kõigest sellest hulga enamat, hulga enamat, see on üheksa energia. See on lõpule viimise energia. Kusjuures,  paljude tsüklite koos lõpule viimine. Gregg Braden (Ameerika New Age tööde autor) näitas seda teaduse vaatevinklist. Praktiliselt see avas mulle ukse, seetõttu nüüd saan rääkida asjadest nii, nagu nad on,  nüüd saan rääkida sellest otse.

 Varem teil polnud sellist kogemust

Kuid te ei tea seda, mida te ei tea ja mida varem pole teadnud, siis võib juhtuda nii, et ühe asja võtate teise pähe.(Krayoni hääles on nukrus). Kuid kõik, mida teadsite seni, on kordunud tsüklist tsüklisse ja see võis tekitada teis segadust, hirmu või pimestust. Kuid alati leidus neid, kes ütlesid, et nemad tulevad siia tagasi. Kuid pimedus ja hägu, nemad ei tule enam tagasi.

Mõned aastad tagasi ma pakkusin oma partneril anda edasi informatsiooni uutest lastest, pange tähele, see oli kümmekond aastat tagasi. Nüüdseks lapsed ongi sootuks teised, sest nende teadvus on teine. Need emad, kes on istumas siin ruumis, ja teised emad, kes loevad seda kanaldust, kõik näevad nendes uut. Teie lapselapsed ja lapse-lapselapsed on erinevad teie lastest. Neil on enam tarkust ja nad on valdamas enesevalitsemist. Nende mõttelaad on teine. Kallid, see on juba alanud. Selline energia avanemine ei toimu koheselt, ega avane ühe aasta jooksul, selleks kulub põlvkondi. Kallid, kui nihke potentsiaalid on olemas, siis nende potentsiaalid hakkavad ka avanema. Ja potentsiaale selleks on neil olemas.

Kui ma räägin teile, et aasta 2016 tuleb teistsugun, siis ma räägin sellest, mis sellel aastal hakkab koguma kõigi järgnevate aastate tarbeks. Tavalises elus nende seas, kes ei käi taolistel koosolemistel, kuid on uskumas esoteerilisi asju, on selliseid, kes valdavad kõiki atribuute mõistmiseks, mis on praegusel ajal toimumas, ja mille poolest need on erilised. Kui ma ütlen teile, et nemad sündisid neil aegadel seetõttu, et pidid sündima sellesse aega, kuna nemad on erinevad, ehk ütleks veel, et nemad on need, keda olete kord ära kaotanud. Neid oli palju, kes pidid lahkuma, et kiiresti tagasi tulla ja just praegusesse aega. Ehk tooksin mõned tõestused, tõestused minu partneri enda mälust. Nii saaks mõista, et on olemas olulisemaid asju, kui mingi mure. Lihtsalt mõned targemad mõtlejad eemaldusid mõneks ajaks. ning naastes tagasi, suudavad teha tulevikus toimuva kergemaks. See ehk viib teid hämmeldusse ja eksitusse, juhul, kui varem sellist kogemist ei ole olnud. Kuid kuidas saaksitegi teada, kui varem seda teiega pole juhtunud. Olete lähenemas küll äärele, kuid te ei ole teadlikud, mis tuleb edasi? Saate üksnes oletada.

Lugu admiralist.

Tahaksin rääkida metaforina üht loo admiralist ja  see on reaalne lugu. Admiral elas sootuks teises ilmas, mis erines teie omast. Admirali reaalsus oli teine, kui teie oma, teine ilm, teine kultuur, teine aeg ja sootuks teises vormis. Admirali bioloogia selles ühiskonnas, ilmas, kus ta elas, oli teie omast oluliselt erinev. Admiral ja kogu tema sugu valdasid ühte atribuuti, mille läbi neil oli teada, kunas tuleb nende elul lõpp.

Kas kujutate sellist teadmist ette, et mõni päev enne, kui inimene veel elab, teab ta millal tema elu lõpeb. Kas kujutate sellist teadmist ette, sellist selget ja täpset, et saaksite valmistuda selleks ette. Mida ütleksite selle kohta? Just selline lugu toimus. Admiral elas oma elu ja elu oli temale hea. Kuid siis tuli märk, mis oli kätketud tema bioloogiasse, et tal on aeg lahkuda. Tema tegi seda, mida ta teadis ja seda teadsid ka teised. Temal oli see alateadvuse tasandil teada, mida tuleb teha. Ta lakkas söömast. See oli osa sellest, mis lülitas tema bioloogia suremisele ja seda teadis ka admiral, et on lähenemas lõpp. Kõik oli normaalne, kannatusi ei olnud. Kõik toimus selliselt, nagu pidi olema ja ta ise tegeles sellega. Kuid admiral tegelikult ei mõistnud, mis oli toimumas, kuigi temale oli see teada, et on jätmas selle ilma maha. Kuid nii, nagu oli kombeks selles ilmas, kus ta elas  ja tema suguvõsas (kuigi see võib kõlada veidralt, kuid pidage meeles, et see oli sootuks teine kultuur), admiral ise tegi endale kirstu, suurepärase ja ka  kogu suguvõsa oli toiminud nii, et tegid endale kirstud. Kuid see kirst polnud puust, ta oli pehme, põimitud siidjatest niitidest, millistega hoolega kattis kirstu üleni, teades, et lõppude-lõpuks ta jääb ise selle sisse,kui hing lahkub. See oli tema elu lõpp, mida ta ise valmistas ette, see oli admiralil teada. See oli kõik, mida ta teadis ja see teda rahuldas. Admiralil polnud teada, mida ta ei teadnud. Ta ronis oma kirstu, sulgus selles ja läks hingusele. (Paus, täielik vaikus ruumis) . Oo, ei, nutta pole vaja. Lähme koos sellesse kirstu, hetkeks, see on üksnes hetkeks. Kirstuke läheb liikvele ning laguneb värviküllusesse. Admiral sündis ümber, liblikaks. (Krayon muiates)  just seda polnud temale teada. See on elu peale surma ehk elu peale elu. Selline paradigma, mis on teatud põhjusel varjatud. Mida ta oleks teinud, kui oleks sellest teadlik?

Admiral oli jäänud admiraliks, kuid  nüüdsest (Krayon unistavalt) ta on kaunis ja suuteline lendama. (Ohates sügavalt)  nii juhtub ka teiega. Muutus on sedavõrd suures mõõtmes, et te isegi pole teadlikud sellest. Inimkonnaga sellist asja pole kunagi toimunud, eriti sellisel kujul. Tulemusele ei saa anda mingit garantiid, kordan, ei saa anda garantiid. Teie planeedil on vaba valiku võimalus, kas astuda seda teed, millist mööda olete seni  astunud või ei. Kuid potentsiaalid, mis on teie poolt loodud, on näitamas meile, mida võime üksnes arvata, kuidas kõik hakkab toimuma. See on üksnes sellise ühiskonna algus, millist seni te pole veel näinud, ühegi möödunud tsüklite aegu. Kõik see hakkab alles kujunema, aeglaselt ja piinarikkalt. Teil ei ole isegi aimu, mis saab edasi. Olenemata kõigest, mis ka ei hakkaks toimuma, ma tahaksin, et te jääksite rahulikuks.

Madalama energia teekond

On olemas mõningad veidrused, mis on seotud nii madalama, kui ka kõrgema energiatega. Madalam energia ei ole võimeline nägema seda, mis on temast kõrgemal. Kui asjad, mis väljenduvad madalamas energias, ehk kultuuris või ühiskonnas, või inimolevustes, siis mõjutuse all on kultuurid, mis väljendavad kõrgemat energiat, kuid nemad ei ole võimelised seda nägema. Nemad seda ei mõistaks. Just seetõttu pimedus ei ole võimeline normaalselt funktsioneerima, me  oleme sellestvarem  rääkinud. Oleme toonud mõningaid näiteid sellest, mis on maapeal toimumas ja see kutsub teis esile hirmu, kuna teile näib, et pimedus on hakanud esile tulema. Oleme rääkinud teile selle tulekust ja oleme rõhutanud, et kui olete hoiatatud, siis olete ka kaitstud. Olete korduvalt seda kuulnud.

Kallid, kui te midagi ei mõista, siis te ei ole võimelised selleks ka valmis olema ja see ei kutsuks teis esile ka hirmu. Ma tahaksin veel korra näidata inimese vaatevinklist, mida tähendavad jooksvad sündmused, kuivõrd madal energia ei ole suuteline normaalselt funktsioneerima,  kuivõrd ebaloogiliselt ja veidralt ta on käitumas. Ma tahaksin tuua teile ühte fragmenti tekstist, mida olen kunagi varem andnud, kuid nüüd on seda kohane tuua esile jooksvate sündmuste taustal.

Mõned aastad tagasi olin Põhja-Koreas. Siis suri riigipea ja tema poeg võttis päranduseks üle kõik, isegi käitumise maneerid. Ta võttis isalt üle armee ja ka enesearmastuse. Tema isa oli enesearmastaja kõrgemal tasemel, enesearmastaja „ruudus“. Kõik tema ümber järgnes sellele. Kõik, mida tema rääkis ja tegi, dokumenteeriti tema rahva mingi teadmatu ajaloo nimel. Ta oli pilgeni täis ülbust ning rääkis üksnes seda, millel polnud mingit tähendust, kuid tegi seda pateetiliselt. Tema funktsioneerimine polnud normaalne, ta oli midagi „jumaltaolist“, oma loomingu sees. Tema poeg nägi kõike seda. Oleme rääkinud, et  jälgige poega, et temal on olemas täielik võim, et teha midagi märkimisväärset või mitte teha. See pidi tähendama seda, et milline kahest energiast hakkab temas domineerima? Pojast teada lääs, kuna hariduse ta sai läänes. Tema oleks saanud teha valiku, kas hakata astuma isa teed, jagada tema vaateid, jääda sama enesearmastajaks, kui isa  või olla enesearmastaja, kuid veidi teisiti, mis oleks toonud planeedile midagi uut. Peale matuse tseremooniat temal oli 60 päeva, mille jooksul oli võimalus teha olulisi otsuseid. Ja ta tegigi. Alles hiljuti võisite näha tema valiku tulemusi. Nägite, kuidas enesearmastaja januneb kummardamist. Tema tahab, et igat tema sõna kirjutataks üles ajaloo jaoks. Ta tahaks olla kõige tähtsamaks persooniks kogu planeedil. Ta võttis seda endale päranduseks, kuna oli võimalus teha sellist valikut. Temal oli võimalus, jäädes enesearmastajaks, ilmutada loogikat ning valida, kuidas toimida tulevikus. Tema oleks saanud, kui pärija, omades ülivõimu oma riigis, teha mistahes. Mida saaks enesearmastaja teha veel, isegi suuremat, kui tema isa? Ta oleks ÜRO abil saanud korda saata paljut, ilma et ühineks Läänega, ega kapituleeruks millegi ees. Ta oleks saanud ütelda enesele, ehk tasuks: luua sild Põhja- ja Lõuna-Korea vahel, viia pered kokku,  kõrvale heita tuuma arsenal,  anda inimestele võimalust partnerluseks,  teha relvituks kõike, mis meie riikides on sünnitamas hirmu,  nii ehk saaks ta väga-väga tähtsaks, ehk isegi üheks liidritest planeedil ja temale ÜRO seinte vahel oleksid aplodeerinud kõik ning kõikides ajakirjades oleksid tema pildid,  ehk oleks ta saanud isegi Nobeli Rahupreemia.

Kuid tema seda ei teinud. Destruktiivsed madalad energiad ei ole suutelised nägema kõrgemaid teekondi. On see mõistetav? Ta üksnes kasvatas hirmu, jätkas liikumist madalates energiates, millised on destruktiivsetena ja on viimas hukule. See võib juhtuda varem, kui arvata oskate. See juhtub temaga kui vana energia kaitsjaga. See võib juhtuda ka teistega, kes on rääkimas samu asju, olles kui diktaatoritena, kes on orjastamas oma rahvast ja üksnes selleks, et omada üha enam võimu.

Tuleks valida, kumma poolel olla.

Mu kallid, planeet Maa ei ole sellise asjaga nõuda, temal on juba tehtud otsus, kuhu suunduda. Oo, jaa, need tulevad räiged ajad, tuleb sootuks teine „sõda“. See tuleb suht kiire, otsusekindlam aga mitte selline, mida võite arvata. Planeet on võtnud suuna, mida on võimalik ära tunda. (Krayon kõrgendatud tundega), kas olete juba tunnetamas seda? Ehk lugejad, kuulajad ja isegi need, kes on istumas siin, võivad ütelda: mulle jääb arusaamatuks, olete ju uudistes näinud, need on üksnes kaks moslemlikku lahku löönud riiki. Kas te üldse teadvustate, millest räägite? Kus asub Mekka? Kas saavad kõik kummardajad jõuda sinna või mitte. Mida saate selleks teha? Mõelge sellele.

Pooled on vastandumas ja ma olen rääkinud, et nii see läheb. Ma olen rääkinud, et ei ole enam võimalik istuda aia otsas. Seda hakkate ka nägema. Sellised asjad kerkivad esiplaanile, seega, ei ole võimalik istuda käed rüpes. Teil on tarvis valida, kumma poolel olla. Neid, kes ei tee valikuid, võite näha potentsiaalsete ohvritena. Praeguseks valikuks saab olla pool, kus on teadvus aina tõusmas ja see on katmas kogu planeeti. Kuid käib nurin kõik on ikka sama, ikka sama, ikka sama. Ja see on alati olnud vana pimeduse energia. Käesolev tsükkel ei hakka enam korduma, nagu  see on olnud seni.

 Sellest, millest sina polnud teadlik.

Selline oli sõnum ja see sõnum oli kogu planeedile (Krayon väljendades kannatamatust),

Aga millal tuleb isiklik? Sellele võiksime heita pilku järgmine kord.

Mida tähendab sinule tsükkel? Mida toob sinule aasta 2016?

See erineb sellest, mida ootad sina. Seda ütlesime ka täna hommikul, mis asi see siis oli? Ehk see, mida pead enda jaoks muutumatuna. Üksnes vanad elutsüklid teevad kõike endiselt. Miks siis? Kõik, mis on sinu kehas toimumas, on füüsiliselt seotud sinu tervisega, kuna sa usud sellesse, siis kõik kordub tsükliliselt. Sa haakud sellesse ja teatud määral oled hirmul toimuva pärast. Või mitte?

(Krayon sosinal) Ma tahaksin, et sa räägiksid admiraliga (paus). Ma tahaksin, et sa näeks seda, see on imeline, kuidas ta on lendamas sinu pea ümber, ümisedes laulukest omal viisil, andes sinule teada (Krayon peenikesel kehatul häälel)  ei mitte, mitte, mitte teadnud ma, heitsin ja surin ma, ise kirstu tegin endale ja olen kaunis nüüd ning sellest, ei teadlik olnud ma.

See on just see, mida on võimalik teile ette ütelda. Mõelge neile asjadele, kui kaunitele, kuigi raskelt mõistetavatele. Asjad pole alati sellised, kui välja näevad (Krayon muigab)

Pidage seda meeles, alates tänasest päevast.

 

Ja nii see on.

Krayon.

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga