SÕNUM MARIETTALE ja HOMÖPAATIA TEADVUS Arizona, Utah 2019.a.

 

Marietta Bendoni on Navajo hõimu liige, kes oli grupi giid Navajo rahvuspargis.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest..

Siia on kogunenud kogu piirkonna põliselanikud. Nemad teavad, et surnute hinged on kogunenud siia, et jagada tarkust neile, kes elavad nende maadel. Just selliselt on edasi antud tarkust, et järgnevad põlvkonnad saaks jätkuvalt eksisteerida ja olla targemad neist. Mina küsisin siinsetelt esivanematelt nendest  rääkimiseks luba. Mu kallid, siin paigas kuulevad ka kivid ja elav maa. Kui kord teadlased hakkavad mõistma tegelikku elu, siis nad mõistavad, et elu on ka kaljudes ja maas, et neis on alati olnud mõistus ja tarkus ning siis nad saavad aru, et elu on paljumõõtmeline. Inimkonna kaasaegne kultuur on täiesti eiranud Gaia olemasolu. Kuid mu kallid, see kõik on muutumas koos kõigi asjadega.

Maiad ennustasid, et maa tsivilisatsioonil, ületades aastat 2012, on võimalus hakata muutuma. Üheks muutustest oleks mineviku asjade avanemine. Oli suureks üllatuseks, kui teadvus hakkas avanema ja kasvama ning teie hakkasite pöörduma mineviku poole, nende poole, kes on elanud siin kõige kauem. Üksnes kõrgem teadvus on võimeline taas käivitama Maad. Kuid seni see ei ole veel nii.

Marietta on minu kõrval, ma avaldan temale sügavat austust. Meie rühm on kogunenud siia orgu, sellesse kaunisse kohta, et olla selles vaikuses. Arvate, et meie rühm on vaimne? Sugugi mitte, see on hoopis teadlik rühm, nad on teadlikud erinevatest kultuuridest on teadlikud, et kannavad oma veres oma esivanemate tarkust ja tulevaste aegade nägemust. See rühm on teadlik, et kõik, mida nad endas kannavad ja mida nad on pärinud oma esivanematelt, et see kõik  mõjutab nende tulevikku.

Marietta, sinu kultuur  kannab edasi mitmeid märkimisväärseid lugusid, millistest oled meile rääkinud. Need lood tulevad meieni sümbolitena, milliseid te ise ei tunne, sest need olid loodud teiste põliselanike poolt, keda mainite oma juttudes. Ma räägiksin ühest neist.

Iidsed tiibetlased arendasid välja arvude süsteemi, kus arvud tähendasid teatud asju ja teatut energiat, nagu teie elanikkondki, kes on loomadele ja paljudele planeedi asjadele omistanud teatud energiaid. Tiibetlased tegid seda arvude läbi. Neljal oli neil kõige sügavam tähendus.

Teie, Marietta, tõite palju näiteid, kus esines neli, nagu neli aastaaega, neliklahendus, neli ilma ja  siia võib lisada neli ilmakaart. Tiibetlased omistasid nelja tähendust Gaiale, Emakesele Maale ja kõigele, mida leidub maa keskmes. Planeedi kõigi põliselanike teadmistes on sarnaseid analooge, kuid seda õpetatakse oma sümbolite abil ja oma keeles, olles lojaalsed oma maale.

Kuid, Marietta, ma näen sinus ühte naist, vana inimest ja sa tead, kes see on. Sa kannad tema keepi. Kuid temas ma näen veel üht naist ja veel üht naist. Ma näen teie sugupuus šamaanlikke omadusi, mis ulatuvad tuhandete aastate kaugusesse, kuid ma ei näe seal ühtegi meesoost kehastust.

Oma kultuuris, oma lugudes olete toonud esile usaldamatust meeste vastu. See on omaette lugu, kus naised on alati olnud nendeks, kes on edasi kandnud šamaanlikku energia liini. Kuigi neil aegadel te ei näe seda oma sugupuus, oma maadel, kuid see on naasemas. Teil on tarvis teada, et nii see oli, et kõik algas naisliinist. Teie arvates see algas mees targast, kuid see ei olnud nii, see oli hoopis tark naine. Kes saaks selles olla parem naisest, kes sünnitab last, kes tunnetab oma intuitsiooni, kes tunnetab sünnitamise ja kasvatamise kannatusi, nende õpetamise rõõmu. Selles on suurim ülim mõte. Meditatsioonides olete šamaan. Kuid ma ütlen, et ka šamaan õpib viimasel hingetõmbel. Nad õpivad koos planeediga, koos oma esivanematega, oma sugupuuga.

See sõnum annab teada, et selle oru iidsed tahavad, et te teaksite nendest.

Kõik algab planeedist ja tuleneb planeedist. Saagu teie elu tarkuseks, et te teaksite, kuidas elada, mida teha ja kuidas suhelda teine teisega. Las algab kõik maast. Kui tunnete rahutust, siis minge põldude avarustele, või ükskõik kuhu loodusesse. Seal avaneb teile isiklik armastus teie vastu. Ma olen veendunud, et Maa vastab teile lauluga. Loodan, et kuuldes seda sõnumit, tunnetate sügavamat mõistmist kogu räägitu suhtes. Kõik, mida on tarvis teil teada, on teie jalge all.

Lubage oma mõtteviisil alustada uut viisi, mõistes, et planeedi põliselanikud saavad õpetada teile kõike vajalikku.

Ja nii see on….

Krayon

Homapaatia teadvus

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

See on viies sõnum Navajo maadel reisil Monumentide orus. Täna tahan esitada teile seda, mida nimetan „äärmuslikuks vaimseks loogikaks.“ Püüan edastada seda selliselt, et see on suunatud teie mõistusele ja selle teadvuse osale, mis ei ole otseselt esoteeriline. Kuid jutt tuleb siiski vaimsetest asjadest, isegi enam, kui vaimsetest asjadest ja  see on seotud teie kehaga, teie raku struktuuriga, teie tervisega.

Igaühe teie sisemises energias on olemas miski, mille nimetaksin „kaasasündinu“. Võib olla mõni nimetaks selle „targaks kehaks“. Tervendajad on kasutanud seda juba pikka aega. Kuid mu kallid, selle all on mõeldud iseeneselikku tervenemist.

Need, kes paljude aastate jooksul on praktiseerinud kinesioloogiat ehk lihastestimist, pöördusid tegelikult kaasasündinu poole, et saada temalt juhendusi, mida nad ise ei olnud võimelised teadvusest ükshaaval välja peilima. Sisemine keha vastutab paljude asjade eest, nende hulgas tervise, keha keemia ja haigustega võitlemise eest. See kõik oli teatud määral varjatud teie eest, sest te ei teadnud, kas haigus oli teil olemas juba enne, kui see avaldus  haigusena. Ei pea olema valgustunud, et keha saaks teha selliselt tööd. Kaasasündinu on teadlik, et bakterid võivad mõjutada keha ja ta teab sellest veel enne, kui teie sellest teada saate. On veel palju asju, millest te ei ole teadlikud. Testi tegemata, te ei tea, millele olete allergiline, kuid kaasasündinu teab. Kinesioloogia tõesti töötab ja seda on korduvalt tõestatud ning see ongi kaasasündinu küsitlus. Seega, kaasasündinu on reaalselt olemas teie kehas. Ta ei anna üksnes teada, vaid võib ka öelda midagi olulist ning teie keha kuulab seda ja on nõus tegema koostööd. Kaasasündinu teab, et teie teadvus on käesoleval hetkel välja lülitatud, kuid ta teab, et see on teil kogu aeg olemas. Tervendajad teadsid kaasasündinust, ning püüdsid suhelda kaasasündinuga, et aru saada inimese tervislikust seisundist.

Edasi pööraks teise lehekülje. Üheks iidsemaks raviviisiks on olnud homöopaatia. Homöopaatia oli saanud tõestust sajandite jooksul ja teda kasutatakse ka tänapäeval. Ja see puudutab ka kaasasündinut, sest keele alla võetud pill annab märku, kuidas tuleks kehal toimida. Homöopaat valmistab tõmmiseid ja tablette, mis on juhend kehale. Te kindlasti teate, et need tõmmised ja tabletid on väga lahjad, kuid need siiski töötavad ja annavad tulemust. Seega, kaasasündinu saab aru, mis on tõmmises, ehk millised juhendid tervendamiseks on kätketud sellesse.

Viimase 15 aasta jooksul on tõestatud, et teadvus kujutab endast sedavõrd tugevat energiat, et isegi teadus on märganud, kuidas see on võimeline esile kutsuma kehas reageeringuid ja mõjutama füüsilist teadvust. Miks siis ei saaks olla midagi, mida saaksime pidada teadlikuks homöopaatiaks, läbi mille saaksime juhendada oma keha samal tasemel, nagu teevad seda homöopaatia tõmmised. Kuid probleem seisneb siin selles, et see teadmine peaks tulema teie sisemusest, kuid te ei ole võimelised käesoleval ajal end eraldama protsessist, seetõttu, kui annate juhendust oma kehale, siis juhendusega kaasa tulevad  ka teie emotsioonid. Tõmmisel aga emotsioonid puuduvad,  tõmmises on üksnes juhendused kehale, mida teha. Et see toimiks, teil tuleks mõista protsessi, üksnes siis saaksite võimaldada  kehale juhendust. Esmalt te ei ole võimelised kehaga suhtlema, te ei tea tema keemiast, te isegi ei tea, mis on teiega lahti, kuid seda  teab teie kaasasündinu. Teil on tarvis ületada selline sild.

Kaasasündinu kuuleb juhendusi ja teab, mida teha, kuna need juhendused tulevad teie kehalt, kes  vastutab iga raku eest. Kuid teie kehal on lisaks midagi veel, tal on emotsioonid, mis ütlevad, et te olete kindel, et see töötab ja  lisab lõppu „palun“. Kuid tõmmis ei ole ju kunagi öelnud palun. Kas mõistate, millele ma viitan? See on protsess, mida peate kasutama, see juhend on kui käsk, emotsioonideta, soovita ja lootuseta – ja kõik teostub. See on alati töötanud, seetõttu kasutate seda jätkuvalt, juba sajandeid järjest.

Samad asjad toimivad ka muude protsesside läbi, kuna teadvus  korrastab rakulist struktuuri sellisel viisil, kus keha saab terveneda parimal viisil. Kas tahate luua endas seda? Selleks peate ütlema oma kaasasündinule, et siin on sulle juhend/ korraldus. Ma ei küll tea, mis põhjustab mulle seda valu, kuid  annan sulle korralduse, et sa selle valu tervendaksid. Kui on vaja mulle midagi näidata, siis tee seda ja näita. See on minu korraldus sinule – tee seda.

Kõik vanad vaimsused pöörduvad oma kaasasündinu poole, kui inimese poole. Kaasasündinu on alati teie poolel, tema antennid on pideval häälestatud teile. Kaasasündinu olete teie ise, see on ellujäämine, see on pikk eluiga. See on jäämäe tipp, mille poole on liikumas kõik asjad. Nende asjadega tuleks toimida mõistlikult, sest keha teab ise, kuidas teha tööd. See erineb meditatsioonist ja palvest. Selliselt annate oma rakkudele korralduse, kuidas teha mingit tööd. Nad kuulevad teid, uskuge, küll näete, et see toimib.

Ja nii see on ….

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga