JUHENDID TERVENDAJATELE San Fe, New Mexico 2019

 

Lee Carroly: Vastavalt sellele, kuidas nihkume planeedi uutele energiatele ja paradigmadele, vajame ka atribuutika muutmist, mida inimesed kasutavad metafüüsilisel tasandil. See võib kutsuda esile vasturääkivusi, kuna paljud arvavad, et neid on juba piisavalt arendatud, seetõttu need töötavad jätkuvalt edukalt,  nii nagu on töötanud seni. Kuid Krayonil on teile pakkuda midagi uut.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest. 

Kui vaatate planeedi erinevaid paiku, siis näete, et mõnedki neist paistavad silma erilise energeetikaga. Seda on raske teile selgitada, kuna need energiad ei ole teile nähtavad, vaid te saate neid vaid tunnetada. Maa paljudes kohtades, tänu Gaia teatud koostööle inimestega, kujunesid eraldi regioonid, kus inimesed kogunesid ühiseks elamiseks, sest sealne energia soodustas ja võimendas nende tegevust. Metafüüsilisest vaatevinklist praegu just asume ühes sellises erilises kohtas. Paljude sajandite jooksul, kuni teie kultuuri tulekuni siia, kus asub praegune Santa Fe linn, oli see tuntud, kui tervendava energiaga paik. Siin on üks huvitav fenomen, siin Gaia ise toetab inimolevust, kes tegeleb tervendamisega ja on suuteline looma sügavat sidet antud koha energiatega. Selliseid vähe teatud kohti on kõikjal üle planeedi. Kõige huvitavam  teie jaoks on see, et paljud neist kohtadest ei ole jäänud puutumatutena. Mõned neist asuvad päris tavalistes kohtades, kuid samas, seal on ebatavaliselt ainulaadne energeetika.

Selle sõnumiga ma pöördun metafüüsikute poole, kes elavad sellistes kohtades ja kellel on unikaalseid, erilisi võimeid. Just sellistes piirkondades eelistate koguneda rühmadesse ning selliseid kohti on kõikjal üle planeedi. Tahaks pöörduda just nende poole, kes tegelevad tervendamisega ja on tervendajad.

Planeedi paljumõõtmelised energiad on muutumas, muutuvad seondused valguse ja pimeduse vahel ning see mõjutab kogu ümberolevat ja sellest oleme varemgi rääkinud. Oleme jutustanud teile teadvuse nihkest ja sellest, kuidas muutub inimeste mõtteviis ja paljudest muutuvatest asjadest veel. Oleme rääkinud, kuidas möödaniku refleksid saavad muundatud ja muudetud. Kuid käesoleval ajal te elate veel  möödunud aegade valudes ja kannatustes, sest need on kinnistunud sügavale teie teadvusesse. Kuid teil on nüüd uut liiki kontroll nende asjade üle ja see tuleneb uutest valgus-pimeduse suhetest. Inimkonna minevik oli väga raske ja teile näis kogu aeg, et pimedus  võidab alati. Selline oli teekond ka kõigil valguse töötajatel, kõigil tervendajatel, kanaldajatel ning selline raske teekond kestis paljude ajastute jooksul. Ma soovin, et iga siin istuv, kuulav või lugev inimene, teadvustaks selle mõtte, mida nimetatakse  „kehastuseks“. Kehastumine on ühe ja sama vaimsuse naasemine planeet Maale (reinkarnatsioon). Selle all ma mõtlen seda, et käesoleva elu kogemine ei ole ainus kogemine, seda olete teinud korduvalt, olete palju kordi ärganud eelnevates kehastustes Valguse Töötajana. Teie Akasha salvestistes on olemas kogu kogetud šamaanlus ja paljumõõtmeliste energiate mõistmine, millised on jõudnud läbi eesriide igasse teie kehastusse ja kanduvad igasse järgnevasse inimkehastusse, ikka taas ja taas. Tervendajad saavad alati tervendajaks, saades iga uue kehastusega aina targemaks. Kuid paraku on Akashades salvestused ka halbade aegade kohta, kus ajad ei olnud soodsad teile, kus teid jälitati teie oskuste pärast. Paljudel tuli pageda oma kodudest või elada üle midagi veel halvemat, saada hukatud. Oli aegu, kus teid põletati lõkkel, kuna kardeti teie energiat, mis oli teie kehas. Kuid käesoleva aja mõistmise järgi on see energia  üksnes Valgus ja Armastus. Siis kardeti seda energiat, kuna nende aegade jaoks see oli liiga võimas, seetõttu peeti seda ohtlikuks. Paljud kuulajad ja lugejad üle planeedi, mõistavad hästi, millest räägin. Valguse ja Pimeduse tasakaal planeedil on muutumas, ning see kutsub esile erinevaid reageeringuid sellele ja nendest soovingi teile täna rääkida.

Esiteks, sa oled vajalik sellele planeedile, sest sa valdad rikast pärandit nii tervendamisel, kui inimeste aitamises. Sa valdad meditatiivseid võimed, seetõttu sind võiks pidada sõdalaseks, kuna meditatsioonid muudavad paljut sinu ümber ja sa mõistad, mida tähendab olla harmoonias planeediga. Teie seas on käesoleval ajal palju neid, kes  teevad palju asju, mis  aitavad planeeti sellistes kohtades, kui see on siin. Te olete unikaalsed, seetõttu ma pöördun nende poole, kes teevad tööd unikaalsete Maa energiatega. Teie, unikaalsed, olete valdamas neid ande praegu ja  valdasite neid paljude eoonide ajal. Kunagine tervendaja, ärgates uues kehastuses, saab taas tervendajaks. Paraku mõnest ärganud tervendajast võib saada erak, kuna ühes eelmises elus toimus temaga midagi halba, mille tulemusel tuli tal võidelda ellujäämise eest.

Kaugetel aegadel, suguvõsade ja valitsejate ajal, tervendaja pidi elama asulate ääremail ja inimesed tulid tervendaja juurde ühekaupa. Samas tervendajat seostati ka ilmastiku nähtustega, et kui ilm ei muutunud vajalikul ajal, siis suguharu liikmed tõttasid ravitseja poole ja  süüdistasid selles teda. Seetõttu temal kerkisid ülesse aeg ajalt suured probleemid. Mineviku aegade, vanades energiates, suure pimeduse valitsemise ajal, kõik oli segamini. See toimus küll teie jaoks ammustel aegadel, kuid neid energiaid kannate te siiani oma praeguses kehas. Teie Akashades on salvestused nende aegade „hirm pimeduse ees“, mälestus sellest, mis teiega kunagi toimus. Kuid ma rõhutan, et käesoleval ajal on selline Valgus, mida varem ei ole olnud. Isegi teid hirmutavad Akashad võivad avada valgust seal, kus varem oli pilkane pimedus. Ehk, teie tumedad mälestused muutuvad helgemaks ja teil on nüüd teine tarkus, mis võimaldab võtta kasutusele targemaid otsuseid. Nüüd võite öelda oma tumedatele meendustele, et olete vanad energiad ning minu praegune tarkus aitab näha tumedaid asju valguse käes ja see  täielikult erineb sellest, mis oli jõus alles mõned aastad tagasi. Just selliselt avanebki teie käesoleva aja tarkus. Tarkust võime pidada pehmeks valguseks, mis  hõlmab kõike ning ta võimaldab näha olukordi ja sündmusi täiesti uuel viisil. Käesoleval ajal saate otsuseid teha pehmemal viisil, lähtudes targemast teadvusest, ilma mistahes juhitamatute peegeldatavate vastureaktsioonideta. Praegu, oma tarkuses olete võimelised rääkima  oma Akashaga ja oma energiaga. Selline on käesoleva aja tervendajate and, kes tervendavad energiate abil. Tervendajad hakkavad nägema oma valgusest. Olles tervendaja, mediteerija, palvetaja või vahendaja, kes aitab inimesi, te olete kandnud seda valgust endas alati. Need anded  kanduvad teieni läbi eesriide, elust elusse. Sellegi poolest, on aeg heita minema kogu möödunu, mis  segas ja takistas tuleviku nägemist. See on esmane, millest tasuks alustada. Teie valgus võimaldab näha möödanikku teises valguses ja see aitab omakorda kergendada mineviku raskusi.

Teiseks. Praegu ma vestlen valguse töötajate ja vanade vaimsuste rühmaga, kellel lähematel aegadel on oodata võimete lahvatust ja seda üle kogu planeedi. Lahvatus tähendab teie märkamist, teie väärikat hindamist. Hakkatakse hindama seda, mida valdate ja kuidas te sellega töötate. Sellest saab tõeline paradigma muutumine, kus isegi meditsiin tunnistab, et on asju, mida me ei mõista veel, ega ole võimelised lahti seletama, kuid me näeme, et need  töötavad ja me  tunnistame seda. Mõnedes riikides on tehtud ettepanek, leida parimaid tervendajaid põlisrahvaste seast ja kutsuda neid tööle meditsiini asutustesse. Kui põlisrahvaste tervendajad on nõus tulema haiglatesse, siis neid võetakse rõõmuga vastu.  On oluline meeles pidada, et enamus arste ja meditsiinilisest personalist, kes on eeslinil, nende peamiseks tegevuseks on osutada abi inimestele, kes  kannatavad haiguste ja vaeguste käes ja nende siiras soov on tervendada neid. Meditsiiniline tööstus ei ole näidanud ennast kõige paremast küljest, seda juba oma sisemise poliitika pärast, keemia kasutamise pärast, paljude muude ebafunktsionaalsete asjade pärast. Kuid meditsiini töötajad soovivad aidata inimesi kogu südamest. Seega, kui alternatiivsed tervendajad tulevad esile ja aitavad inimesi seletamatul viisil, siis ehk ükskord kogu meditsiin pöörab neile tähelepanu ja hakkab mõtlema koostööle. Kuid vana paradigma surub teile peale mõtte, et sellega tuleks veel oodata, kuna neil puudub veel vajalik kvalifikatsioon ja et veel ei ole päriselt arusaadav, kuidas nad tervendavad. Uskuge, kui nad hakkavad nägema tulemusi, taas ja taas, alles seejärel nad pakuvad võimalust tulla nende juurde ja teha tööd nende inimestega ning miks tervendajatel  need asjad töötavad, saab arutada hiljem. Võib olla isegi nendeks alternatiivseteks raviks ehitatakse haiglale juurde veel üks tiib. Ja selline suhtumine tuleb seetõttu, et paljud tervendajate meetodid tõepoolest töötavad ja tervendavad inimesi. See aeg on juba päris lähedal, seega, on oodata teie suurepäraste võimete lahvatust ja need juba võtavad tuld, igaühes teist.

Mul on teie jaoks tervendajad, palju õpetusi, kuid kõige esimene on, et heitke minema möödaniku hirmud, öeldes vaid, et need hirmud oli minevikus. Just sai öeldud, et teie aeg on kätte tulnud. Just sai öeldud, et kui soovite, siis järgmises elus võite jätkata tervendamisega. Kuid järgmine kehastus erineb paljuski praegusest kehastusest. Järgmises elus, ärgates, teile meenub, kuidas teha asju, millised praegu on veel seletamatud. Te teate loomulikul viisil, kuidas teha tööd paljumõõtmelise energiaga, mida käesoleval ajal ei ole veel võimalik saavutada. Kuid järgmises elus muutub see teie igapäevaseks asjaks. See on teie vana vaimsuse revolutsioon, kus teie tervendavad oskused tulevad esile veel enne, kui kõik muud oskused.

Mõelge sellele, see on just see, mida ihaldavad käesoleval ajal paljud inimesed. Kui seda hakkavad tegema paljud, siis, hetkelise informatsiooni edastamise ajal, sellest saavad koheselt teada tuhanded inimesed. Nii avanevad tervendamise väravad ning siis kõik on hoopis uus ja palju efektiivsem. Neil aegadel tervendaja taastab esmalt tasakaalu inimese kehas, mille tulemusel haigus hakkab haihtuma, sest haigusel ei jää muud võimalust, kui vaid lahkuda rakkudest. Keha saab tervendaja juuresolekul juhendusi, kuidas seada end korda, et haigus kaoks tema seest. Võib olla järgmiste aastate jooksul, vaadates peeglisse, saate märgata, et keha ei vananegi enam. Vaat, mis toimub tervisega, kui tasakaal kehas on korda seatud. Seejärel hakkate mõistma, et keha saab mitte üksnes terveneda, vaid see hakkab saama ka juhendusi oma „bossilt“, ehk teie endi teadvuselt.

Paljumõõtmeline tervenemine on paljus homöopaatia taoline, kus keha saab juhendusi, kuidas käituda. Paljumõõtmelised energiad  suhtlevad vaimselt Akashadega ja inimese kaasa sündinud mõistus-kehaga. Täielik tervenemine tähendab mitte üksnes organite ja mentaalsete protsesside tervenemist, vaid see on seotud isegi möödaniku vastuvõtu muutusega. Kas oskate seda ette kujutada? Ma räägin võimsast energeetilisest ressursist, mis on kõigis, kes  kuulavad praegu siin, mõned isegi muigavad selle peale, kuna aimavad ja ootavad juba seda olukorda. Kuid teistele, kes ei oska veel seda oodata, ma ütlen järgmist, et on väiksem hulk tervendajaid, kes töötasid väga sügaval tasemel, kuid lakkasid tervendamast, kuna ei pääse enam sellele energiale ligi. Tõeline tervendaja peaks mõistma, milles on põhjus, millest ma rääkisin. Tervendajad, pange tähele, on olemas teatud paljumõõtmeline vastuvõtt, ehk eriline tunnetus, mis ilmneb siis, kui tegelete mingi olukorra lahendamisega või oma kliendiga. Sellisel tunnetusel on oma energeetika, mis ilmneb ja sulandub ühtseks sinu enda teadvusega. See on niisugune olukord, kui lihtsalt tead, mida edasi teha. Selline teadmine on and.

Enamusele inimestele selline teadmine, nagu on teil, tervendajad, on tundmatu. Tavainimesed ei suutnud teid mõista, seetõttu olite neile salapärane ja see hirmutas neid. Käesoleval ajal,  selline teadmatus enam ei heiduta tavainimest, seetõttu suhtuvad nad tervendajatesse mõistvalt ja rõõmuga. Kuna te olete võimelised tervendama, siis see on see, mida nad vajavad. Inimesed vajavad teie tervendavat maagiat ja see ei kutsu neis enam esile hirmu. Kuid mida teha siis, kui mingist hetkest tervendajal, selline teadmise võime on lakanud avanemast? Seda on juhtunud paljudel tervendajatel, et nende võime on kadunud teadmatul põhjusel. See hirmutas mõningaid tervendajaid, kuna tervendamine oli neile kõik, millega olid oma elus tegelenud. Mis saab edasi? Noortele see ehk oli märgiks, et neil on aeg astuda kõrvale ja hakata tegelema millegi muuga. Kuid seda on viimaste aastate jooksul juhtunud paljude tervendajatega. Võib näida, et koos Valguse avanemisega planeedil, kadusid paljudel anded. Tervendaja, kui oled üks nendest, siis olengi siin selleks, et selgitada teile midagi. Ma ütlen teile lihtsa tõe, kallid, see kõik on nihkunud teisele sagedusele. See oleks nagu raadio, kus saatejaam on vahetanud oma sagedust. Ka teil tuleb muuta oma töösagedust, ehk leida üles oma jaama sagedus ja see on tõde. Käesoleval ajal, tervendavate jõudude sagedus, on palju ulatuslikum, kui varem, ta on tohutu. Kui teie ise ei ole valmis avarduma, siis teile hakkabki näima, et teie väe võim on kadunud. Kas suudate mõista, et edastus ei ole lakanud, ta on lihtsalt nihkunud ja avardunud.

Kes  praegu kuulavad või loevad seda informatsiooni, siis neile on mul selline soovitus, et kui soovite jätkata tervendustööga siis oleks tarvis siseneda meditatsiooni, ehk mõistva tarkuse seisundisse, ja ütleksite neile vaimsustele, kes teie arvates saavad teid kuulda, kas selleks on siis Ilmaruum, mingi vaimsus, esivanemad, et ma  olen valmis minema uuele lainele, mis teeb kõike, mis on minus olemas, et see minu sees olev laine muutuks paremaks ja avaramaks, sest ma kavatsen jatkata oma tööd, sest olen vana vaimsus sellel planeedil ja ma annan nõusoleku muutusteks oma keha energiates. Seejärel jääge ootama muutusi. See viib teid tagasi teie vaba valiku juurde. Üheks teie võimete peatamise faktiks võis olla teie hirm, hirm möödaniku ees, oleviku ja tuleviku ees. Inimolevustena hirm on teie loomulik duaalsuse osa. Kuid, te olete ka nimolevus, kes  valdab erilisi võimeid, võtta vastu ruumidevahelist informatsiooni. Te olete võimelised võtma vastu ja tegema tööd spektris, mis ületab tavalist neljamõõtmelist diapasooni, milles te elate. Olete võimelised nägema ja töötama paljumõõtmelise energiaga, mis suhtleb inimese rakustruktuuriga. Vaat, milline tegelikult olete ja see on suurepärane.  Rääkisin teile, teie võimest ületada möödanik, võtta kasutusele „tarkust“ ja praeguse energia  „uut mõistmist“. Selgitasin missugune mõistmine oli vanas energias, mis kujundas võimaluse liikuda edasi, et selleks oli tarvis heita kõrvale hirm usu ees, et „vana võib taas korduda“.

Teiseks rääkisin teile enda mõistmisest, et teie teadmiste energia ei ole kusagile kadunud, ega lakanud olemast, vaid ta üksnes läks üle teisele vastuvõtu kanalile. Nüüd jääb üle vaid endal häälestuda teisele kanalile ümber. See ei ole kuigi keeruline, kuna teil on olemas abilised. Samas. teil on olemas ka kaasasündinu, kes on teadlik teist endist paremini ja kes lausa karjub teile, et te läheksite üle teisele kanalile. Kuid olles depressioonis, olete katkestanud oma tervendaja tegevused. Valik on teie.

Nüüd kolmandast  ülevaatlikult. Kas olete aru saanud, et käesoleva aja energia, mida tunnete, erineb paljus varem olnud energiast. See tähendab, et energia muutust on läbi teinud kõik protsessid, tunnustatud protseduurid ja riitused, millistega olite harjunud enne nihet planeedil. Te ei ole võimelised tooma neid üle uutesse energiatesse, lootes, et need töötavad jätkuvalt ja sama hästi. Seoses sellega võivad tekkida teis suured vasturääkivused ja mõned teist  väidaksid  mulle, et Jumal ei muutu kunagi ja tema protsessid on pühad ja ei muutu iialgi. Ma nõustun teiega selles osas, et  Loomislätte armastus on puhas, see ei ole kunagi muutunud, ega muutu kunagi ka edaspidi. Kuid teie suhe Lättega on muutumas alati. Teie suhe ja koostöö Loojaga on tervendamisel peamiseks atribuudiks. Praegusesl ajal on teil vaja muuta harjunud viise ja  meetodid ning kujutlust sellest, kuidas tegelikult toimub töö energiatega. Kas see on teile arusaadav?

Kõik, kuidas seni toimisite oma tervendaja töös, oli rajatud vanale pimeduse ja valguse tasakaalule. Seetõttu esimese asjana ütlen teile, et lõpetage see, mida tegite vanas, pimeduse ja valguse seonduses, veendunult. Pange tähele tervendajad, lõpetage ruumi energeetika puhastamine riitusega, selle järgi ei ole enam vajadust. Ei ole enam vaja teha atribuutide puhastamist enne töö algust. Enam ei ole vaja raisata aega riitusele häälestamiseks, et jõuda mingisse olekusse. Seda kõike oli vaja teha vanas energias, kus kõikjal oli vana pimedus. Nüüd teie vaimne Merkaba  teeb seda kõike teie eest automaatselt. Juba ruumi sisenemisel  puhastub kõik ning  pimedus kaob sealt. Kuidas  see teile tundub? Ma kutsun teid veenduma selles. Need, kes on võimelised tunnetama energiaid, vaadake ise järgi, veenduge selles. Kuid see ei käivitu, kui teie kehas on jätkuvalt tallel mingid hirmud. Kuid, avades ust, on vaja kindlat teada, et see käivitub ja  oodata selle teostumist. Avades ust on tarvis anda korraldus, et pimedus, lahku siit, sinu jaoks ei ole siin kohta. Seejärel võid olla kindel, et ruum on puhas, sa võid jätkata oma tööd, pidades seda meeles. Vana vaimsus, käesoleva aja, uus energia, võimendub pidevalt, ja see toetab sind. Esmakordselt sinu elu jooksul uued tuuled  aitavad sind edasi sinu liikumises.

Planeet on muutumas, tema energia ei ole enam selline, kui sündisid planeedile ja ka sa ise  annad sellesse muutumisse oma panuse. Inimesed hakkavad märkama, milleks oled võimeline, sest nad näevad seda. Kujuneb tõeline mõistmine, et teie poolt käivitatud protsessid on reaalsed ja need ei ole mingid alternatiivsed tervendamised, vaid peamised inimeste tervendamise suunad. Paljud hakkavad uurima teie ravimeetodeid ja teist saavad neile õpetajad ja juhendajad. Kokkuvõttes, paljud inimesed saavad ise olla ravitsejad-intuistid, kes on võimelised tervendama iseennast. Tänapäevased haigused kaovad tulevikus. Kas suudate mõista, et, kui inimese teadvus tõuseb, siis tema rakustruktuur hakkab vibreerima kõrgemal tasemel, vana energia haigus ei saa jääda püsima keha struktuuris, mis vibreerib nüüd kõrgemalt. Paljud haigused, mis praegu ridamisi niidavad inimesi, homses tulevikus ei saa eksisteerida, sest neil ei ole enam pääsu kehasse. See oleks kaunis pilt.

Kindlasti leidub inimesi, kes seda ei usu. Kuid ma ütlen neile, et räägime 10. aasta pärast uuesti. Inimkond on käesoleval ajal alustanud oma tõusu, kuigi veel aeglaselt, kuid kindlalt. Kogu tõusu avaldumine toimub erinevates kohtades erinevalt, mõnedes kohtades kiiremini, kui teistes. Mõned paigad planeedil jäävad pimedusse viimse ajani, neid nurgataguseid jagub küllaga, kus madalam teadvus jääb  püsima., jääb ootama puhastumise aega. Hiljuti ma ütlesin oma partneril (Caroll Lee’le), et tema järgmine kehastus tuleb ühes sellises nurgataguses kohas, kus tema tööks saab puhastamise läbiviimine.

Neljandaks. Siin räägime sellest, mida tervendajal on veel vaja teada. Kui alustate tervendava seansiga, siis te loodate saada sama tulemust, kui varemgi. Paraku, kui tugevad need ootused ka poleks,  teie ootusi  piiravad praegusel ajal, teie oma reaalsed tulemused, millisteks olite seni võimelised. Kui te suudaksite läheneda protsessi teisiti, siis  tulemused võiksid mitmekordistuda ja nii see peaks ka olema. Kordistumise all pean silmas, et tulemuste efektiivsus oleks palju, palju kõrgem, sest selline on käesoleva aja planeedi potentsiaal. Vanu vaimsusi, kes on võimelised nägema paljumõõtmelisi energiaid, kes on tervendajad ja ravitsejad, neid on ootamas plahvatuslik tõus. Tõuseb nende autoriteet ja staatus, algul kahekordselt, edaspidi isegi kümnekordselt. Sellele pööravad tähelepanu ka raviasutused. Selles suunas  viib teid teie tulevik. Haiglas hakkavad kõrvuti tööle traditsiooniline meditsiin ja metafüüsika, olenevalt vajadusest, mis milleks on kohasem ja mis on enam aitamas tervenemist. Kuna mõistmine on üldine ja kõik meetodid on vastuvõetavad, siis kõik toimib koostöös.

Need, kes püüavad kõike ümber lükata, kaovad, kuna teie töötulemusi ei peeta enam mingiks mõistuse väliseks ja marginaalseks. Niisugune on teie tulevik. Traditsiooniline meditsiin ei kao kusagile, temal on oma koht olemas. Meditsiiniga kujuneb sujuv koostöö ja sellest saab uus paradigma.

Kallid, see kõik tuleneb sellest, et teie teadvus ei saa jääda enam endiseks. Teil on tarvis endale teadvustada, et kõik on pidevas muutumises. Olge avatud kõigele, mida te ei oska veel ootada. Võtke igat ust tulevikku, kui soodsat võimalust. Teie liigute valguses, kõik pime, nähes teie valgust, hakkab selle eest pagema. Selle põhjustab see, et teie tarkus paneb nägema asju teises valguses. Selline on vanade vaimsuste valgus, te  ei ole planeedi ohvrid, ega ole süsteemi ohvrid. Teie teadvus  loob uut reaalsust, seega, astudes ustest sisse, näete seal seda, mida olete oodanud, sest sellest on teile räägitud. Kui Valguse Töötaja astub kusagile ruumi sisse, lootes edule juba eelnevalt, siis see on nagu laua tellimine globaalse energia restoranis.

Tõde on see, et mida kõrgemale tõuseb inimese teadvus, seda lähedasemaks saab Loomislätte mõistmine. Mida targemaks saab inimolevus, seda õhemaks muutub eesriie inimese ja vaimsuse vahel. Vaimsuse komponent on planeedi teadvuse nihke kiirendajaks. Kui inimesed hakkavad märkama, milleks nad on võimelised, siis mõistavad kõike paremini. Loomislätet ei ole kuidagi võimalik eraldada tema loovusest.

Ja nii see on….

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

4 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga