NELI SDUUND ja MIS ON JUMALA JAOKS KAUNIS Arizona, Utah USA 2019

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

See on kolmas kanaldus tuurilt mööda Monumentide orgu. Siin on püha maa, ja siin elavad need, kelle

esivanemad elasid siin ja juhindusid elu tarkustest. Tänane sõnum ei puuduta otseselt seda kohta, kuid seekordne sõnum tuleb armastusest ja mõistmisest, millest olen rääkinud palju kordi.

Täna oleme kogunenud ühte kaunimatest kohtadest, mis on meelis kohaks fotograafidele. See on Antiloobi org, vaatamas kaunist Powelli järve, kaunist, rikkalike värvidega. Pilt siin  muutub olenevalt aastaajast, päikese asendist taevas, kuid koht ise, see ei muutu kunagi. See on üks kaunimatest kohtadest, millelt ei ole võimalik pilku ära pöörata. Siia on  turiste kõik 365 päeva aastas.

Mida võisid küll mõelda kohalikud elanikud, kui nad esmakordselt jõudsid siia. Kuidas näis see välja neile, kes avastasid seda kaunidust ja selle unikaalsust Kas see avaldas neile muljet? Ehk kujutaks ennast nende asemele. Kas see kaunis paik aitas neil paremini pidada jahti, kuid vastus on ei. Kas see paik aitas neil paremini püüda kalu, ikka on vastus  ei. Sellest kohast ei saanud neile kohta  ellujäämiseks, vaid nad nägid selle paiga kaunidust. Samuti  aja jooksul teised kultuurid avastades sama, hindasid samuti seda kauniks. Seega asja olemus on selles, et kultuurides, olenevalt sellest, missugune see on ja mida otsitakse – see kõik oleneb üksnes vaataja silmadest. Eespool räägitule tahaksin lisada esoteerikat ehk mis on Jumala jaoks kaunis? Paljud teie seast katsusid siin kanjoni seinu, ning tunnetasid energia tõusu. Mis see tegelikult oli?  Kui see ei oleks seotud põliselanikega, mida tunnetaksite siis?

Ma ütlen teile, et viimase saja aasta jooksul on kanjoni ilu käinud imetlemas ja tunnustamas tuhandeid ja tuhandeid inimesi, üle kogu maailma. Kristallvõre mäletab kõike ja  jäädvustab seda graniiti ja liivastikku. Seega, katsudes seina, te tunnetate kõiki, kes on käinud siin enne teid, seetõttu tunnetate kaunidust ja austust looduse vastu ja kui laulate temale, siis tema  vastab samaga (kajab vastu sama).

Seega, kuidas Jumal näeb kaunidust? Ehk vaataks piiritlust, eesriide üks pool on üks asi, aga teine pool on teine asi. Üheks eesriide pooleks on kogu inimkond tervikuna, kuid teiseks pooleks on sfäär, kus asub Looja, ingellikud olevused ja kust tulevad paljumõõtmelised energiad. Seda eesriiet on kirjeldanud paljud ajaloolased, kes olid vaimsed. Eesriie on see, mida te ei ole võimelised nägema, sest see on teie eest varjatud. Kuid on ka neid, kes  väidavad, et eesriie on olemas ja see on muutumatu, et Jumal  elab eesriide taga. Selline terminoloogia ei vasta tõele. Eesriide siinpoolne osa, kus elate teie, on kolmemõõtmeline, ehk isegi neljamõõtmeline, kuid ka see ei ole nii, sest see on üksnes kujutlus, seega, teile jääb teadmatuks see, et eesriie on muutuv.

Et jätkata sõnumiga kaunidusest, armastusest ja mõistmisest, tahaksin öelda, et inimolevus teab ja mõistab, et eesriie on üleval, ja eraldab teid Jumalast. Kuid tahaksin väita, et eesriie  muutub vastavuses inimkonna teadvusele ja tema teadvustusele. Mida enam teadvus areneb ühtsuse mõistmisel, seda enam  häälestab ühtsusele, olenemata sellest, milline on vaimne usk. See hakkab sündima kõikjal, suhted pehmenevad ja sõjad kaovad teie planeedilt. Iga kord, kui teie teadvus on jõudnud uuele tasemele, planeet jõuab lähemale vilistlase tasemele. Ja see on toimunud ajastust ajastusse. Eesriie teie ja ingellike valduste vahel aina hõreneb ja tänu evolutsiooni arengule te näete seda aina selgemalt. Inimkonna edasijõudnud teadvus ärkab ja mõistab, et on olemas ühtsus kõikide inimestega, olenemata kultuuridest.

Tahaksin küsida, et kas teie jaoks eesriie juba hõreneb? Kindlasti vastus on jah. Olete hakanud selgemalt aru saama, mis on selle reaalsuse taga, mida usub enamus inimestest. Ma ei räägi veidratest asjadest, nägemustest ja sündmustest, vaid kontakti tunnetest millegi kõrgemaga, mida kunagi tunnetasite. Teil on olemas side, mille vahendusel võite eesriide tagusest saada igapäevaselt abi, tunnetada armastust. 80% planeedi elanikest  usub hauatagusesse ellu, usub Loojasse ja ühtsesse Jumalasse. Eesriide kadumist on kogenud paljud.

Olen 30 aasta jooksul rääkinud, et selles seisneb inimkonna evolutsiooni potentsiaal. Olen 30 aasta jooksul rääkinud, et Maa magnetvõre seoseid on loodud teadvuse abil, seega, magnetvõre hakkas nihkuma 1990 aastate aegu, võimaldades kõrgemal teadvusel avalduda vastavuses inimese vaba valikule. Olen neil aegadel rääkinud, et tänu inimkonna vaba volile avanes teekond kasvuks, avanes võimalus jätta barbarlus minevikku ja kaotada sõdade tekkimise võimalused. See kõik on tulemas.

Ikka ja jälle leidub neid, kes eitavad sellist võimalust, väites, et seda pole varem kunagi juhtunud. Mõned ehk isegi ütlevad, et jah Krayon, idee on küll hea, kuid see siiski on naeruväärne, kui vaadata inimkonna minevikku, siis seda ei ole kunagi olnud, kuid sõda, see on see, millest meil ei ole pääsu.

Kuid ma tahaksin rääkida hoopis sellest, millest olen rääkinud aastakümnete jooksul ja millega on enamustel teist tekkinud probleeme. Tahaksin rääkida teile, kuidas Jumal  näeb kaunidust.

Kas  usute ingleid ja esoteerilisi vaimseid juhendajaid? Seda küsimust on esitatud pea igale inimesele ja vastuseks on ikka, et teatud määral usun küll. Planeedi kõik vaimsed süsteemid  kätkevad neid atribuute, nagu ingleid, teejuhte, abilisi, neid, kes on abilisteks erinevates valdkondades, nii edus, tervises, kaitses, isegi maailma küsimustes ning neile omistatakse isegi nimed. Seega,  selliste asjade läbi saab abi eesriide tagustest. Kuid ikkagi tekib küsimus, et kas need asjad on ikka õiged?  Jah on, kuna Jumalal, mida ka ei tähendaks teile see termin, kõige Loojal, on olemas kaaskond, keda määratlete ingellikuks. Kuis see on vaid inimlik määratlus ja see on parim, mida saate teha. Kuid pidage meeles, et inimesed saavad väljendada üksnes seda, mida nad ise teavad, seetõttu inimese teadvus sageli põrkub kokku asjadega, mida inimene ise ei mõista. Tänu teie kujutlusvõimele ingellik kaaskond sageli ilmutab teile inimkujul. Need suurejoonelised paljumõõtmelised olevused on abilisteks teile, kuigi on Jumala kauni paljumõõtmelise valduse osa. Kuid siiski, et paremini mõista neid, te rüütate neid nahka ja lisate selga tiivad, ning annate neile ka nimed. Et paremini mõista, te muudate paljumõõtmelised asjad lineaarseteks. Ehk nüüd saate aru, et teie probleem seisneb teie vastuvõtu võimes.

Kuid kõik on muutumas, kuna inimkonna teadus on hakanud mõistma paljumõõtmelisust, kus füüsika enam ei tööta ja aja mõistmine on muutumas, aeg ise on juba teadus. Kui võtate eesriidetagust vaimse valdusena, siis ehk mõistate, et olete palju jätnud kahe silma vahele, kõike seda, mis on Jumala jaoks kaunis. Teie parimaks võimaluseks on, loobuda igasugusest arvustusest.

Nüüd, edasi on hea minna üle küsimusele, et millised on atribuudid ingellikes valdustes ja muudel abilistel? Mida  ootate nendelt?

Mina vastaksin sellele nii, et nemad näevad üksnes planeedi kaunidust. Te ehk küsite, et kas nemad on külastanud Antiloobi orgu? Ja vastuseks on, et jah, nad on olnud kõikjal ja nad ei näe seda, mida näevad põliselanikud. Antiloobi org ei näi ingellikule väele mingi vapustava kaunidusena, kuna need ei ole asjad, mis oleksid neile vajalikud ellujäämiseks, või energiatena, millised oleksid neile olulised eksisteerimiseks. Antiloobi org ei anna neile ettekujutlust ei kosmosest, ega neljast ilmakaarest.

Te kindlasti teate, et iga inimene planeedil on unikaalne, mida ei ole ükski muu elusolend. Kas  teate, et loodus, kui Jumala looming, on eesriide tagustes esindatud kauni asjana. Inglid näisid teile alati kaunite abilistena, imeliste teejuhtidena, kes on võimelised juhatama teid vajalikkudesse kohtadesse, selgitama, kuidas kõik  toimub eesriide tagustes. Teie olete Jumala jaoks kaunid. Kuid see ei ole kaugeltki see, mida on teile õpetatud sellel planeedil, et  olete universaalsed. Ehk see arusaamine muutub siis, kui mitme põlvkonna jooksul teile avaneb uus mõistmine. Te olete Looja loovuse osa, mis ei erine kuigi palju ingellikust olekust, kui vaid teadvuse poolest ja sellest, kui kaugele olete võimelised jõudma. Kui ma ütleksin teile, et teie DNAsse on kätketud ingellik energia, siis oleksin taas täbaras olukorras, sest leiduks neid, kes ütleksid, et ei, kas meie DNAsse on pääsenud õudsad asjad. Tahaksin teile öelda, et selles veidras eraldumises inimeste ja inglite vahel, on olemas eesriide mõiste ja kõik, mis jääb eesriide tagusesse on kallihinnaline ja armastav, kuid see  armastab teid piiritult. See on mõistmine ja heasoovlikkus, või mistahes muu sõna, ükskõik millises keeles ja see on ainus, mis viitab headusele.

Siinpool eesriiet olev on see, mida olete inimolevusena loonud, läbi oma vaba valiku. Selles ei leidu midagi negatiivset, mida oleksite loonud läbi vaba valiku. Kõik  kuulub üksnes inimesele ja ei midagi Jumalale. Teil on vaba valik, millega võite juhtida oma planeeti kuhu iganes. Ehk olete märganud, et Krayon ei jaga soovitusi sellest, mida  peaksite tegema enda jaoks. Ja seda üksnes seetõttu, et see on teie karma, et kõike  teete ainult enda jaoks. Teie teadvuse kasv käib läbi teie tegevuse puhastumise ja see on eelduseks keskkonna puhtana hoidmiseks, et vältida enese hävitamist. Nende asjadega tegelete pidevalt, kõik ühiselt ja ja omavahel.

See on jutt teie vaimsest aspektist, sellest, kelleks te olete, jutt on muutustest planeedil, sellest, mis on avanemas. Kas teile ei paku huvi see, et tumedad asjad, milliseid tegite sadade ja sadade aastate jooksul, hakkavad avanema ja tulevad avalikuks?

See kõik on seotud 2012 aasta magnetvälja muutustega ja aina kasvava teadvusega üle kogu ilma ning  algas kõige tumeda kõrvaldamine, mida varem ei olnud võimalik teha. Just seda  käesoleval ajal näete ning kõike seda hakkab esile tulema veel ja veel.

Kallid, see on tõestuseks sellest, et inimkond tervikuna on hakanud kiiremini evolutsioneeruma. Eesriide taguste jaoks olete suursuguste vaimsustena inimkehas, olete Jumala osa. Sealt on pärit teie vaimsus ja  siin maapeal on ta vaid mõneks ajaks. Kõik on vaid ajutine, on kaunis, ükskõik kui lühikesena või pikana ta poleks, kuid ta on üksnes ajutine. Kodu on eesriide taga ja on täis häid asju. Tuleb aeg, kui eesriie lakkab olemast ja siis
teadvustate, et ingellik valdus on teie päralt ning et kõik kindlad veendumused tulevad üksnes teie enda sisesmusest.

„Krayon, sa räägid mõistatusi.Ei, see ei ole suurem mõistatus, kui põlisrahvaste mõistmine, mida tuleks mõista metaforidena. Ka mina räägin selliselt. Et mõista veidi enam, on  vaja õppida tundma neid asju.

Kallid, surm ei ole valulik, valus on vaid neil, kes jäävad maha. Tahaksin, et te saaksite sellest aru ja mõistaksite, et igaüks  teeb kunagi viimase hingetõmbe. Igaüks ärkab taas ja taas kuuleb muusikat ja näeb valgust. Ja siis mõistate, et olete jõudnud Koju. Igaüks, kes on läbinud surmaeelset kogemust, muutub kogu ülejäänuks eluks.

Kas  teate seda, et maa magnetvõre on osa teie teadvusest. Kas teate, et magnetvõre on teile vajalik selleks, et elada. Teadlane, kui lähed kosmosesse, siis võta kaasa magnetvõre, ainult modelleeri seda mingil viisil ja võta kaasa. Teil on vaja uurida ja aru saada, mida võre  teeb ja mida mitte, kuna ilma temata te ei saa minna kosmose sügavustesse, ilma selleta teie kehad ei pea vastu.  Mõned teie astronaudid jõudsid kuule, väljapoole magnetvõret ning nad muutusid ja olid teistsugused oma elu lõpuni. Nad kirjutasid sellest oma raamatutes, et nad alustasid sõjaväelastena, kuid naastes kosmosest, neist said kunstnikud, näitlejad ja poeedid. Te ehk küsiksite nüüd, et mis on selles ühist kõige sellega? Ma rääkisin teile neist asjust ainult selleks, et te mõtleks maa magnetvõrest ja selle sidemest põlisrahavastega, eesriide tagusega, ingelliku valdusega, nihkega, mis käesoleval ajal toimub.

Te olete Antiloobi kanjoni ingelliku valduse osa, mis on virgumas, et näha, kuidas hakkate kuulama neid. Mõned teie seast võib olla juba kuulevad neid, kuid paljud mitte, kuid see ei kurvasta neid. Kõik ingellikud abilised on teie kõrval kogu teie elu jooksul. Omal vabal valikul võite neid tunnustada, või eirata, sellele ei järgne mingit arvustust. Võite taas kohtuda viimsel söömaõhtul, mis on reaalne üksnes peale elu. On reaalselt suur üllatus, kui ärgates mõistate, et olete osa ingellikust valdusest. Kõik siin maapeal olev on teatud tasemel ajutiseks, katsumuseks ja kunstlik, seda seni, kuni eesriie lakkab olemast ja teie saate ühtseks oma Kõrgema Minaga. Seda on nähtud muudes galaktika piirkondades ja ka teie olete samal eesmärgil siin.

Edastades teile seda sõnumit, esivanemad on siin kõrval, muigavad ja kinnitavad, et ka nemad on püüdnud teatada teile sama. Kohalikud elanikud olid teadlikud, et olid osa neljast ilmakaarest, tähtede osa ning looduse osa. Tantsus looduse elementidega nad mängisid oma osa ja see aitas neil vastu pidada sajandid sajandite järel, kurnamata maad ennast ja selle loodust. Selles on teile sõnum – “olge ühtne kõigiga” ning seda on vaja teil selgeks saada, kuna olete tõepoolest suursugused. See on tõde.

Ja nii see on….

Krayon

NELI  SUUNDA  

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

See on neljas sõnum sellel kallihinnalisel maal. Esivanemate energia säilib siin põlvest põlve, seetõttu nad on jätkuvalt siin ja nende tarkus on kättesaadav, mis saab aidata neid, kes rännates mööda maad, tulevad siia abi otsima. Ja see  puudutab ka külalisi. Täna palusime esivanemate nõusolekut kanalduse läbiviimiseks, seetõttu tänane sõnum on veidi erilisem.

Kallid, te olete teadlikud Neljast Pühast Suunast, mis  mängisid selles kultuuris olulist osa, ja kuidas need on seotud vaimsusega. Kultuurid üle planeedi tunnustavad Nelja Püha Suunda. Täna teeme sama, mida oleme teinud samaväärsetes kohtades. Kõigil neljal suunal on oma nimi ja  need on ka kompassil kirjas. Selles paigas peaksime võib olla järgima kultuurilist protokolli, ning tunnustama neid teatud järjekorras, ehk ilmakaarte järgi. Kuid täna ma ei tee seda, kuna soovin tutvustada neid unikaalsel viisil ehk iga ühte kasutada omal viisil. See on nagu tuule puhumine, mis ei puhu ainult ühest Pühast Suunast. Selles vestes tuul puhub üksnes Pühast Kohast, seetõttu täna räägime suundadest. Selles vestes me ei hoia reeglitest kinni, vaid pigem teeme seda, mida oleme varemgi teinud. Võtame ingliskeelsete nimetuste esimesed tähed, ning õppimise nimel omistame neile  tähenduse.

Esimesena räägiksin idast, mis algab E tähest (East), mille tähenduseks võtame valgustumise, ehk selginemise (Enlightment). Nüüd saame rääkida valgustumisest, mis on küllalt levinud väljendus, selle sõnaga määratletakse paljude vanade vaimsuste tähendust, kes kuulates seda kinnitavad, et ja, ma mõistan, mida see tähendab. Kuid ma kavatsen teha sellele ka teise määratluse.

Valgustunud on iga inimolevus, kes  istub siin ja kes on teadlik, et ta ei tea kõike, ning kõik, mis avaneb, millest seni ei teadnud, muutub tema Valguseks, mis hakkab valgustama seda, mida ta seni ei teadnud. Valgustunud inimene võib olla ükskõik kes ja millal tahes ning ta ei pea olema seotud ei vaimsusega, või kultuuriga. Selline inimene võib olla ütleks, et ma tean, mida mulle räägiti, ma tunnen  oma traditsioone, ma tean oma esivanematest ja oma vanematest, tean oma kirikut, kuid ma olen avatud ka uuema ja suursugusema vastu, tean, et ajad on muutumas ja tuuled  puhuvad uuest  suunast. Oleme korduvalt rääkinud, et Looja, olles samas ka Teostaja, ei muuda oma suunda kunagi. Maa on alati Maa ja ei muutu kunagi, kuid muutumas on inimese suhtumine maasse. Seega, kuigi teate, või arvate teadvat, et see, mida on rääkinud iidsed, on midagi enamat, aga kui teie teadvus hakkab avarduma, siis maa on võimeline näitama teile veelgi enamat, kui olid suutelised rääkima teile teie esivanemad. Kui teie teadvus hakkab avarduma, siis Looja, eesriie, ingellik valdus, kuidas seda ka ei nimetaks, saab näidata teile palju enamat, kui seni olete teadnud. See kõik annab võimaluse kujundada valgustunut inimest.

Et näha seda praktilisemast küljest ja et see ei oleks seotud veendumuste süsteemiga, selleks mõelge, mis on vahe valgustunud ja valgustumatu füüsiku vahel. Valgustumatu füüsik väidaks, et kõik, mis on avastatud, on õige ja täpne, füüsika seadused on staatilised, ja need ei muutu kunagi. Et ka ilmaruum töötab selle järgi  ja seda ma olen tõestanud taas ja taas ning seda ma olen teinud kogu oma elu. Valgustunud füüsik oleks rääkinud sama, kuid ta lisaks sellele, et see võib ka muutuda ja kõik muutuv võib üllatada ka füüsikuid. Selline oli vana energia füüsika, millega saite mõõta asju, teha avastusi ja pidada neid seaduste järgi. Pannes kõik kirja, saite pidada seda tervikuks ja muutumatuks. Selliselt  tegite oma tööd, ning selliselt toimite jätkuvalt, sest seda on teile vaja kõigis avastustes ja kõiges, millesse usute. Olete loonud seadusi, arvates, et need jäävad igavesteks.

Kuid valgustunud füüsik ütleb, et jah, ma tean seda, kuid see ei jää seaduseks, vaid see on vaikiv kokkulepe. Seega, kui te ei muuda midagi, siis saate seda, mida ootasite.

Ma ütleksin füüsikule, kes on võimeline kuulama, kui teil on kavas mõõta seda, mida mõõtis Newton, kuna teie arvates ta andis teile seda, mida saate jätkuvalt kasutada, siis soovitaksin uurida füüsika valemite elemente, eriti gravitatsiooni kohta ja teil on teada samuti asju massi ja tihkuse kohta. Uuringute tulemusel, väidate, et kui gravitatsioon on selline, siis nii on iga asja puhul, millel on kaal ja muud parameetrid. Aga mis juhtub siis, kui üks parameetritest osutub muutuvaks? Mis oleks siis, kui mass tõesti muutuks? Mis juhtuks marmori tükiga? Te  teate selle marmortüki kohta kõike,  teate tema kaalu, tema suurust, kui kiiresti ta kukub ja millise kiirusega. See kõik on pandud teil kirja ja nii toimetate edasi. Sama marmori tükk aga mõtleb,  kui te muudaks minu massi, siis ma ei kaaluks nii palju ja siis ka minu parameetrid oleksid teised, kui te praegu teate. Mis oleks, kui kõik seadused oleksid üksnes kokkuleppelisteks tähendusteks ja millised oleksid siis mõningad parameetrid
muutuse ootel?

Valgustunud füüsik ütleks, et ma ei tea, mida ma ei tea, kuid miski ei ole igavene, ega pole ka seadust, mida ei saaks muuta. Kui võtate selle teadmise oma igapäevasesse ellu, siis võite käija ringi ja rääkida, et ma  tean, mida on rääkinud minu ema ja isa, mida on rääkinud minu kirik, ma austan neid ja elan nende reeglite järgi, kuid olen alati avatud ka  uutele teadmistele. Olen alati avatud millegi suursugusema jaoks, mis võiks olla uudne ja mis teeks kõik paremaks. Kas ei oleks muljetavaldav, kui Maa  hakkaks meiega rääkima, mida kunagi varem pole juhtunud? Kui te küsite, et miks seda varem pole juhtunud, siis vastuseks oleks, et inimkond ei ole seni jõudnud sellisele piirile, kus oleks võimeline selleks. Varem inimkond ei saanud seda teha, seetõttu ei tasu mõista hukka oma esivanemaid, kes käisid kirikus. See ei olnud põhjuseks, et nad ei kuulnud Maad, vaid sellest, et see ei olnud varem lihtsalt võimalik. Valgustumise energiates on rohkem võimalusi. Nüüd muutuvad paljud asjad, millistega hakkate tegelema. Siin oli tegemist E tähega sõnast „lääne“ (East)

Nüüd läheksime üle lõuna sõnale, mille täheks on S (South), mis tähendab „sünkroonsust“ (synchronicity). Sünkroonsust olete vaadelnud kui vedamist, mida mõnikord nimetatakse kui võimaluseks, või kui juhust olla vajalikus kohas, vajalikul ajal, et sünkroonsus saaks anda midagi erilist. Selle ootus, mis juhtus varemgi, on samuti uue energia osa, isegi sellisel juhul, kui Maa oleks rääkinud teiega erineval viisil. Nüüd oleme kohas, kus esivanemad püüavad öelda teile, et te olete suutelised kontrollima nii võimalust, kui ka juhust. Kui teete teatud asju, vastaval viisil, lootes kindlaid tulemusi, siis Maa hakkab soodustama teie kavatsusi. See on iidne tarkus, mida kohandate igapäevaselt oma ellu. Kallid, teadvus on energia ja kui te panustate sellesse energiasse oma ootusi, siis võite täielikult muuta juhuse ideed ennast ja sellega saate võimendada võimalust.

„Krayon, sa räägid meile, et me saame kontrollida asju, millised on väljaspool mistahes kontrolli?  Vastus on „jah“.

Kas suudate minna õigel ajal sinna kohta, kus saaksite kohtuda kellegiga, kellelt, te oma arvates, saate vajalikku informatsiooni? Vastus on „jah“. See võimalus on seotud planeeritava teadvusega, läbi mille saate positsioneerida kõike oma elus. Kui te kolite pidevalt ühest elukohast teise, kuid ei pööra tähelepanu oma suhtumisele, mis jääb kõikjal, kuhu lähete, samaks ning seega midagi ei paranegi. Te lähete uude kohta kindla seisundiga ja suhtumisega endasse ja sellega te elate ainult enda elu. Kallid, see on väga sügav küsimus.

Teadvus on laetud energiast, mis  töötab niivõrd hästi, et mida te mõtlete, seda ka saate. Kui ütlete endale, et midagi head teiega juhtuda ei saa, siis see on võrdväärne tellimuse esitamisega ilmaruumi ning siis teiega ei saagi midagi head juhtuda. Kallid, üle teie huulte tuleb palju sellist, mida teie käesolev kultuur teile on õpetanud, seega esivanemad, kuuldes seda, lahkuvad teie juurest, sest nad ei saa teid aidata.

Kui inimene mõistab, et teadvus saab tõepoolest muuta võimalust, siis saab tellida ka kohtumist vajaliku inimesega, ning kohtudes temaga vajalikus kohas ja vajalikul ajal, saate vajalikku informatsiooni. Nii saate liikuda kohast kohta, kus asjad võtavad teise kulgemise, ja muutuvad teie jaoks positiivseteks. Olemegi siin selleks, et rõhutada selle tähendust. Te ise loote oma teadvuse energiat. Kas olete võimelised muutma maailma oma teadvuse energiaga? Jah, mu kallid, te suudate seda. Iidsed tegid seda tuhandeid aastaid. See oli S täht sõnast „lõuna“ (South).

Põhi saab tähistatud N tähega (North).  Siin ilma uue inimeseta (New Man) ei saa midagi teha,  ilma temata ei saada hakkama. Uuest inimesest oleme rääkinud palju aastaid, see on inimene, kellel ei ole mingit kokkupuudet ajaloolise inimesega. Uus inimene mõistab mõistmise energiat ja mõistab, kuidas see töötab. Uus inimene hakkab end positsioneerima paljudes elu sfäärides, mitte ainult vaimses. Uus inimene ilmub isegi poliitikasse, ta ilmub korporatiivsesse valdkonda. Uus inimene hakkab mõistma uut mõtlemise protsessi, hakkab mõistma, mida inimene  tõeliselt tahab. Uuel inimesel on spetsiifilised atribuudid, millised erinevad täielikult vana aja inimese atribuutidest. Vana aja inimene oli kindel, et ajalugu kordub, see mis juhtus varem, kordub taas ning see on suletud ring, kus ei saa oodata midagi uut. Uus inimene mõistab, et midagi ei saa korduda, kuna ellu tulevad uued atribuudid, mis muudavad nii tulevikku, kui ka kõige muu potentsiaale. Uus inimene ei anna lootust, vaid kindlaid tegevusjuhiseid. Uus inimene mõistab, et kui teadvusse tulevad uued asjad, siis vana teadvus ei saa korduda tulevikus. Ma rõhutaksin, et minevik ei saa olla mõõtühikuks tulevikule. Mida kauem elate, seda kindlamalt saate seda näha. Just uus inimene tuleb ja ütleb, et vana enam ei tööta ja uus on tulemas. Mõnedki teie seast juba märkavad, mis  toimub planeedil.

Viimane püha suund on lääs ja seda  märgib W täht (West). Lääs esindab käesoleval ajal naist (women). Kallid, kui kuulate esmakordselt, siis ärge mõistke Krayoni sõnu valesti, siin   ei ole mingit tegemist poliitikaga, ega ole tegemist naisõiguslusega. Vaid siin tegemist terve mõistusega. Kõik, mida hakkate tulevikus nägema, see on tunnustuseks, et naised teevad mõndagi paremini, kui mehed,  kasvõi sünnitamine (üldine naeru pahvakas).

Mida siis teevad naised peale sünnitamist, kasvatavad oma last ja neil on selleks mõistmist ja kannatust. Kui teil  lapsena tekkisid probleemid, kelle poole jooksite, Ikka ema juurde. Naised, nii oma mõtetes, kui ka teadlikult, on seatud vaimseteks juhendajateks üle kogu planeedi. Neil on kõrgeim intuitsiooni faktor ja see võimaldab neil omada šamaanlikku energiat, mis aitab juhtida inimkonna tulevikku.

Käesoleval ajal planeedil on palju usulisi süsteeme, mis kalduvad meesalge poole. Kuid ma kinnitan teile, et nii see ei jää. Siin ma rõhutan taas, et sellel ei ole mingit tegemist poliitikaga, vaid see on seotud uute inimestega, kes ei ole enam nõus vana olukorraga. Noored inimesed, vaadates praegust kultuuri, ütlevad, et see ei ole minu jaoks,  ja lahkuvad. Asi on selles, et mehelik osatähtsus hakkab vähenema, kõik, mis oli seni väärtustatud, hakkab taanduma, kuna inimesed ei ole sellest enam huvitatud. Tõepoolest, te hakkate märkama mõningates süsteemides uute veendumuste avanemist, kus seni liidriteks olid ainult mehed, kuid nüüd võtavad sellest osa ka naised. Kui mõlema soo esindajad on liidri kohtadel, siis selgub peatselt, kes saab paremini hakkama. Aeglaselt, kuid kindlalt hakkate naises nägema ema, kelle poole pöördute esimesena, et saada temalt vaimset nõu. Naised, olles sama võimsad, kui mehed, saavad hakkama  palju paremini.

Nii oli see iidsetel aegadel ja see hakkab tulema tagasi. Seega, kuni  puhub tuul, kuni istume oma partneriga siin, toolil, räägime teile atribuutidest, millega saame avaldada austust Neljale Pühale Suunale.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga