KAS MAA RÄÄGIB TEIEGA? SUURIM SALADUS Arizona, Utah USA

Tuur mööda monumentide orgu

Monumentide org asub Colorado platool, 1500–1800 meetri kõrgusel merepinnast. Monumentide org on suur ala, mis hõlmab suuremat osa Navajo hõimupargi territooriumist, mis on rahvuspargi sarnane, seal on moodustunud püstloodsed, või osaliselt püstloodsed monoliitseid künkaid, millest suurim on 300 meetri kõrgune.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.         

Mõned ehk tahaksid küsida Krayonilt, et kas ta tõesti on tegelikult teadlik, kus me oleme ja millega tegeleme? See on mulle naljakas küsimus, sest ma tunnen hästi teie kõigi südameid, kes te olete tulnud siia ja  olen teadlik teie mõtetest.  Ma tean teie probleeme, millistega olete siia tulnud, sest ma  olen ühenduses Suure Keskse Päikesega, Kõige Lättega  ja nii olen ühenduses ka kogu selle piirkonna elanikega, seetõttu olen teadlik maa olemusest ja saan aru tulevastest märkidest. Selles kohas siin, on olemas ühtsus, mida on praktiseeritud sajandeid ja just sellest tahaksingi rääkida teiega siin. Tahaksin küsida teilt, et  kas te  tunnetate siin, et sellel puutumata maal on teie jaoks midagi olulist edastada, rääkimata sellest, mida  näete siin oma füüsiliste silmadega. See peaks olema igaühe jaoks esoteeriline. Siit ka küsimus teile, et „kas maa  räägib teiega?“ Kui küsiks sama neilt, kelle esivanemad on elanud siin, siis nemad üksnes naerataksid teile, sest nad on vaikuses, maa saab rääkida nendega läbi vaikuse. Maa  räägib nendega esivanemate kaudu, maapinna ja mälestusmärkide, kaljude ja loomade vahendusel. Ühtsus nende asjadega on neil pärandatud sajandite jooksul, seetõttu nad vaid naeratavad teile ja ütlevad, et teil ei ole isegi mingit aimu, selle kohta, kus te praegu asute. Ja see on nii kuni tänase päevani, kuna see koht jäi puutumatuks negatiivsete sündmuste poolt, millised toimusid teistel maadel.

Ma küsisin teilt meie rännaku alguses, et kas sellel maal on teile midagi öelda?

Oleme rääkinud paljust paljudes erinevates kohtadest. Oleme rääkinud sellest, et inimesel on olemas vaba valik, et ka siin olijatel on vaba valik tõusta püsti ja ära minna, öeldes, et tema jaoks siin ei ole midagi huvitavat ja üldse,  see ei huvitagi teda. Kui see maa isegi karjuks neile, ka siis nad ei kuuleks seda. Kuid me ei tohiks neid hukka mõista selle eest, see on nende endi vaba valik. Kuid teile, kes te siin viibite, tahaks maa teile öelda, et „tere tulemast“ ja siis lisaks, et  ma olen oodanud teid ja minul on sõnum teie jaoks, et selles paigas olles, mõnedele teist see on mõistuse selginemine, ja mõnedele tervenemine. Tunnetades maaga ühtsust, saad ühtseks ka maa ajalooga, esivanematega ja kõigega, mis on kunagi toimunud ning siin toimubki enese avanemine tarkusele. Kui tarkuse vood pääsevad inimeseni, olgu ta vana või noor, siis ta hakkab elama teisiti. Ka teis on nüüdsest osake sellest orust ja see jääb teiega alati, kuna see tunnetus  jääb teile meelde. Olete õiges kohas, õigel ajal ja org ütleb teile, et  olge valmis suurteks asjadeks. Kui saate aru, et vaimsuses on mõistmine, siis nii see on. Maa oma olemuselt on kõikelubav, ta on planeet, millel kõik võred tema ümber on teie jaoks ja päralt. Siin on olemas armastus, siin on vaimne mõistmine, olenemata, kust te pärinete, või kuivõrd puhas on teie veri. Maal elanud esivanemad ei arvusta, vaid ütlevad teile, et las kõik algab  kõige paremal viisil ja pühalikumalt – jõudke valgustumiseni, millist te ei osanud oodatagi.

Mõned teist tunnevad äkki, et neil  pisarad voolavad ilma põhjuseta, kuuldes seda maa pöördumist. Kas see kaunidus, ja see, mida  tunnetate oma südames, kui  astute mööda maad, ei ütle teile, et tegelikult nii maa tervitabki  teid, kui te neid emotsioone oma kehas tunnete. Vaat, millises kohas olete. Maapeal on vähe selliseid kohti, kus saaksite tunnetada sama, sest ükski koht ei sarnane oma energeetikaga teise kohaga.

Maal  formeeruvad võred, maal kujuneb kaunidus ja reastuvad esivanemad. See kõik  käivitub planeedil Maa ning te näete seda üle maa. Ka meie töö neil päevil on seotud sellega. Teie elu jaoks see on parim koht olemiseks, siin ja praegu, koos kõigiga, kes siin on. Midagi paremat ei saagi olla. Soovitus teile kõigile, unustage siin olles kogu ülejäänud maailm, ärge lubage ärritavatel asjadel olla teiega. Ärge neil mõnedel päevadel tundke muret koduste asjade üle. See soovitus on liitumiseks kogu ühtsusega, mis on olemas siin, kaasa arvatud esivanemate suursugused energiad, millised täidavad teid pilgeni. Siis ehk saate ka rääkida nendega, saate rääkida nendega selliselt, et olete suutelised isegi tunnetama neid. Te võib olla ei kuule neid, kuid võite tunnetada neid intuitiivselt.

Ja Nii see on…..

Krayon

 

SUURIM  SALADUS                                                   

Monika Muranyi

Oleme jätkuvalt saladuslikus orus. Suurimaks mõistatuseks siin on see, mis juhtus Anasazi rahvaga, kes elas siin kunagi. Kuid Krayon väidab, et see ei olegi mõistatus, et siin on elanud ka teisi rahvaid enne neid. Kuid märgisjoont oleme ületanud esimesena meie. Kõigi põlisrahvaste kalendrid rääkisid sellest märgisjoonest, mis toob tasakaalustumise protsessi. See 26 000 aasta pikkune tsükkel on seotud Maa telje võnkumisega. Prognooside kohaselt see pidi sündima peale 2012 aastat. Peale selle avaneks kõrgeim teadvus, mis on planeedil üldse olnud. Seega, 2012 märgisjoone ületamise oletusest on saanud veel üks mõistatus. Tahaksin teile rääkida viirastuste (kummituste) mõistatustest. Krayon taas ütleb, et see ei ole üldse mõistatus. See on osa süsteemist, milles iga uue sünniga planeedile, astume taas koostöösse Maa kristallvõrega. See on esoteeriline võre, mis on ülesseatud plejaadlaste poolt ning see on lõplik energiate ja inimteadvuse tegevuse salvesti. Mis on salvesti atribuudiks?

See on nagu teie salvestised, mille abil saate naaseda toimunu juurde tagasi ja vaadata kõike taas üle. Seetõttu saate olla uuesti koos kõigiga, kes on lahkunud teie juurest, nagu kummitustega, kes on nagu jätkuvalt teiega. Niisamuti mängitakse uuesti läbi  salvestusi, millised on tallel kristallvõres. Ka täna istume siin salapärases orus ja oleme ühenduses kristallvõrega. Oleme ühenduses ja koostöös ka teadvuse võrega, mis  esindab Emakese-Maa isiksust.

Planeedil on olemas palju erinevaid kohti, kus on võimalik tugevalt tajuda energiaid. Ehk isegi niivõrd tugevalt, et on võimalik tajuda nii kristallvõret, kui ka Maa teadvuse võret.  2012 aasta lõpust, läks asi huvitavamaks, sest teatud piirkondades inimtegevuse energiate salvestused said häälestatud ümber, eriti põhjapoolses maakera osas. Selle piirkonna energia on läbi imbunud paljudest lahingutest ja sõjaliste draamade õudustest. Nende ümberhäälestus toimub selliselt, et võresse jäävad alles ainult armastuse ja ühtsuse mõistmise emotsioonid. Teie võre  nihkub selliste atribuutide suunas, milliste abil saab mõjutada igat last, kes  sünnib tulevikus planeedile.

Akasha süsteem teeb koostööd kristallvõrega, ta saab võrelt signaale, mille peale hakkab reageerima. Seega, kui hakkame vibreerima veelgi kõrgemas sageduses, siis need, kes sünnivad planeedile, hakkavad samuti vibreerima kõrgematel sagedustel. Ehk sellega on ka mõistetav, miks uus põlvkond tuleb ja toob endaga kaasa selliseid lahendusi, millistest te ei ole kunagi varem mõelnud, ega unistanud. Tähistagem seda aega, kuhu oleme jõudnud. Kuid pidage meeles, et iga  teie tegevus, mida  teete igapäevaselt, talletub kristallvõresse. Nii toimub ka järgmisel korral, kui lahkute ja sünnite tagasi, nii ka järgmisel korral. Kõik teie eelmised elud on salvestatud kritallvõresse, kõik tehtu ja kogetu. Nüüd oleme kristallvõre tipus.

Lee Caroll mainis, et eelmisel, siin orus viibimise ajal toimus inimestel tervenemisi, kuna selle koha energia on väga võimas. Tuleks siiski ära märkida, et ei ole oluline, kas toimub siin tervenemisi, või mitte, sest sellel ei ole mingit tähtsust. Te olete ise oma laeva (oma keha) kapten, kuid siin võib olla miski, mis annab end tunda. Sama võivad tunnetada ka need, kes loevad seda sõnumit hiljem, ka neil on võimalus liituda nende energiatega, milliseid tunnetame meie siin, sest siin on sama Gaia teadvus, mis lugejate juures.

Krayon

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Kallid, täna oleme Salapärases orus. Mõned teie seast ehk küsiks, et mis koht see niisugune on, et siin  kajab ja seinad  peegeldavad meie hääli. Siin on orv, avausega ülal, mille jalamil oleme seina äärde end sisse seadnud, et kuulata sõnumit, mille ootel siin oleme. Kas on võimalik, et planeedil on kohti, kus on võimalik terveneda, hakata sügavuti mõistma ja saada valgustumist? Vastuseks on, „ jah“.

Sellest on meil olnud varem juttu, et kõigest jääb jäljend planeedile. Seda on teile raske selgitada, kuna selleks on vaja süüvida lineaarsuseta mõistmistesse, milliseid paljud teist peavad esoteeriliseks. Kuid neid on võimalik siiski tõestada. Teie seas võib olla neid, kes olles mineviku lahingute väljadel, võivad tunnetada võitluste energiat ja võivad tajuda toimunut. Isegi kui nad ei tea, et nad  jalutavad mingil vanal lahingu pinnal, kuid nad ikkagi tunnetavad lahingu energiaid, kuna mõned inimesed on tundlikumad, kui teised. Kuid küsiks neilt,  mida nad tunnetavad, mis protsess neis käivitub selles kohas, mis ühendab inimest millegiga, mis on toimunud siin ammusel minevikul? Igapäevaselt juhtub, et mõni inimene tunnetab mõningates kohtades võõristavat tunnetust. Hiljem selgub, et neis kohtades on kunagi olnud kas kalmistu, võitlusväli, või oli püha koht.

Meie tänase päeva eesmärgiks on rääkida sellest, mida te ei tea, mis läheb välja raamidest, milliste piirides olete elanud seni. Te teate hästi ja mõistate, mis on teie jaoks lineaarne ja reaalne, milles olete elanud samm-sammult ja igapäevaselt, ellu jäämise ja elatise hankimise nimel. Kuid see on siiski vaid osa sellest, mis on „tõeline, tegelik reaalsus“. On huvitav jälgida, kuidas teie teadlased on avastamas paljumõõtmelisi asju. Nüüd nad  juba väidavad, et äärmisel juhul peaks olema 11 mõõdet, võib olla isegi 22, ise olles kolmandas mõõtmes, või isegi neljandas. Kogu mõõtmelisuste idee ei ole kusagil mujal, vaid siin, meie kõigi ümber. See on isegi poris, läbi mille tulite siia ja igas teie keha rakus. Vaid teie teadvus  paigutab teid nelja mõõtme piiridesse.

Mis te arvate, milleks on vaja rääkida teile sellest, mis on Saladuste oru saladuseks? Edasi räägiksin inimkonna suurimast saladusest, kuna seda küsivad kõik, kuid keegi ei ole võimeline sellele vastama. Mis toimub inimese viimse hingetõmbe ajal, mis see on? Seda küsimust on korratud läbi sajandite ja kultuuride. Kui vaatate, kuidas enamuses inimese lahkumine toimub, siis näete neis ühte ainsat asja, mis  on kõigil ühesugune. Ja see on riitused, mis on pühendatud inimese lahkumisele ja mis erinevad vaid kultuuri põhiselt. Paljudes  kultuurides need on sügava tähendusega ja mõnedes kultuurides need  avaldavad mõju edaspidisele elule.

Enamuselt on tunnustatud mõte, et surnu lahkub teatud kohta. Kuid aja möödudes saab pöörduda nende poole, kui esivanemate poole. See on tunnustatud paljudel põhisrahvastel üle planeedi. See oli omane juba kauges minevikus ning see andis mõista, et elu ei lõpe surmaga, et surm  võib olla neljamõõtmelise lineaarse füüsilise keha lõpp, kuid mitte kõige lõpp. Ja sellel mõistmisel  ei ole midagi ühist religioonidega, ega veendumuste süsteemidega, see on seotud terve mõistusega ja kultuuriga.

Ükskord olime partneriga lõuna poolkera saarel, Tšiili rannikul, nimega Rapa Nui, mõned nimetavad seda Lihavõtte saareks. Ka seal on omad iidsed. Rapa Nui elanikud valitsesid ise oma maad ja sellega nad olid hästi teadlikud kõigest toimunust sellel saarel. Kogu saarel on üle 800 kivikuju, milles igaüks kaalub ligi 13 tonni. Huvitav on siin see, et kõik kujud, mis asuvad rannal ümber saare, on näoga pööratud saare keskele. Mõni aeg tagasi arvati, et need kujutavad esivanemate rituaali, kes tunnustavad oma maad. Kuid siis mõisteti, et siin on ka midagi enamat, et selles on peidus mingi kaunidus. Kui  küsisime saare elanikelt kujude kohta, siis nad vastasid, et jah, need kujutavad meie esivanemaid, et selliselt nad saavad jälgida meie tsivilisatsiooni käekäiku, et see oleks jätkuvalt nii, kui oli tuhandeid aastaid tagasi.

Küsin nüüd, et kas neil, Rapa Nui elanikel, on midagi taolist, mis on siin orus, sellel maal? Vastuseks on „ jah“. Tuhandete miilide kaugusel, teisel maakera poolel,  toimub sama. Samuti toimub viimane hingetõmme ja minek elu teise olekusse. Ja sama toimus Egiptlaste juures, kes uskusid elusse peale elu, mitte ainult vaaraode puhul. Seda olete näinud Egiptuse ajaloolistel seinamaalingutel. Vaaraod tegid kõik selleks, et järgmises elus neil oleks kõik vajalik kaasas. Hauatagusesse ellu uskusid kõik egiptlased, kuni kõige lihtsama inimeseni.

Nüüd siis küsimus, mis on siis „elu peale elu, mis toimub viimase hingetõmbe ajal?“

Kunagi elas tuntud illusionist – Gudini (Harry Houdini), tema tundis suurt huvi okultismi vastu, ta otsis võimalusi leida ühendust eesriide tagusega. Ta kulutas suuri ressursse ja aega, et saada ühendust kellegiga eesriide tagustest. Lõpuks ta mõistis, et kõik lubajad olid vaid šarlatanid ja keegi neist ei saanud luua ühendust. Seejärel ta tegi oma partneriga kokkuleppe, et kui ta lahkub elust, siis ta teeb kõikvõimalikku, et võtta partneriga ühendust.  Ta määras täpse aja, millal oodata ühenduse võtmist. Ja nad olid mõlemad teadlikud, et Gudini on siis eesriide tagustes, kuid partner on siin, kolmemõõtmelises ilmas. Guidini  ütles oma partnerile, et ta võtab  partneriga ühendust, et ta peab ainult kuulama. Kuid siiski midagi ei toimunud.

Kuigi te ise küsite, mis toimub, kui lahkutakse elust, kuid samas küsite, kas on võimalik mingil viisil võtta ühendust maha jäänutega? Esimesele oleks vastus, et  see ei toimu lineaarselt, mitte nelja mõõtme piirides, kus saaks määrata kohtumise mingi spiritistliku seanssi ajaks. Kahjuks seda  paljud püüavad teha ka käesoleval ajal. See ei ole seotud ajaga, kus istuda tundide viisi laua ümber ja hüüate kellegi nime. See ei tööta selliselt, seal ei ole lineaarsust.

Meil oli üks sõnumite seeria  „Vaimsuse rännak“ (2014.03), seal ma rääkisin, et Vaimule, Loojale, teie vaimsused on igavesed, reinkarnatsiooniga siin ei ole midagi tegemist. Ehk neile, kes  usuvad, et elatakse vaid  ühte elu, ütlen, et teie vaimsus on alati olnud planeedil ja jääb sellele alatiseks, ta on teil sama vana, kui vaim ise, sest vaim ainult eraldub Loovast Vaimust ja muutub inimeseks, kuid planeedil ta on alati olnud. Teie kõigi sees on olemas üksnes Looja osake, mis ongi teie Vaimsus, ja te teate, et kui ihu sureb, siis ta naaseb sinna, kust ta on pärit ning 80% maalasi  usuvad seda, kuna usuvad elusse peale elu. Kogu planeet,  alateadlikult tunnustab inimese üleminekut teise olekusse. Selline oli tänase päeva õppetund.

Oleme palju kordi rääkinud, mis vahe on lineaarsete ja mittelineaarsete asjade vahel. Keegi teie seast ei ole suuteline end asetama mittelineaarsesse olekusse. Te võite rääkida küll, et te nägite unes, oli mingi nägemus, kuid neis kõigis olite te kui kõrvaltvaataja, teieni ei jõudnud see teave, et unes olles, olete võimelised olema mitmes kohas korraga.

Teie füüsikute varajasemad eksperimendid olid suunatud valguse uuringutele, et kas valgus on osake, või laine? Füüsikud jõudsid järeldusele, et see võib olla nii üks, kui teine. Seejärel märkasid, et valgus reageerib, kui teda vaadatakse. Siis mõistsid, et valgus on võimeline midagi teadma. Hiljem saadi aru, et valgus on võimeline olema kahes kohas korraga. Edasi enam ei jälgitud. Kvantiline põiming viib inimmõistuse rivist välja. Juba üksnes mõte sellest, et üks asi saab olla mitmes kohas korraga.

Esmasel eksperimendil selgus, et kaks asja, mis on seonduses tohutute vahemaade tagant, on „ühtsuse“ mõistmise ilmnemine. Üks asi asub kaugel tähel, kuid samas see on ka Maa peal. Siin ei ole seondust nende vahel, vaid see on üks ja sama asi. See on kvantiline põiming ning seda ei ole võimalik mõista inimliku mõistmisega, sest te ei ole suutelised paigutama end sellisesse olekusse. Ma ütlen teile, et  teie esivanemad on praegu teie seas ja vaadates teid, muigavad, sest nad teavad, et räägin neist. Kallid, kui lahkute sellest elust, muutute paljumõõtmelisuse osaks ja te ei ole enam piiratud selle planeediga, sest te olete kõigis mõõtmetes ja kõigis suhetes. Seega, teie vaimsus saab olla  kahes, kolmes, kahekümnes, miljonis ja enamas mõõtmes. Oleme kõik Ühtne, kõik kõigega.

Te näete kõike siin maal elades lineaarsel viisil, kehadena, paledena ja kõigi nende teadmiste ja mõtetega. Kuid peale kehast lahkumist, peale viimast hingetõmmet see kõik kaob. Järgi jääb vaid suursugusus. See ütlebki teile, et selle oru esivanemad on reaalsed. See ei ole ainult vaid traditsioon. Veel ammu enne seda tsivilisatsiooni, millesse praegu kuulute teie, kogu elle planeedi rahvad mõistsid seda. Kogu mõte ja idee seisnes selles, et nemad mõistsid, et „tarkus ei lahku maapealt viimase hingetõmbe ajal“, vaid jääb säilima siia jätkuvalt. Selleks on see, mida nimetate Kristallvõreks, milles sulandub kõik kokku ja mille arvel ta  võimendub. Võre on esivanemate olemus peale nende surma. Inimese jaoks see on ülimalt keeruline, seetõttu te küsite, et kui nemad on siin, kuidas nad saavad olla ka eesriide tagustes, ning samas, olla ka selles orus? See teie  küsimus tuleneb sellest, et te ei ole teadlikud sellest, mida te ei tea. Neile, kes  usuvad reinkarnatsiooni, edastan suurima mõistatuse. Olen rääkinud, et vaimsused naasevad, nõustudes elama taas oma lähedastega, olles nendega, toetada ja suunata neid läbi armastuse nende vastu. Need, kes usuvad reinkarnatsiooni, ütlevad, et  olgu, kuid mis toimub peale selle nende endiga, minu arvates ja ma olen kindel, et ka nemad  inkarneeruvad. Vastuseks on „jah“.

Nemad tegid mõlemat, nad on mõlemas kohas korraga,  nagu füüsikutel valgus. Kas olete suutelised mõtlema edasi. See on paljumõõtmelise vaimsuse suursugusus, selleks te ka olete. Oleks hea, kui te mõtleksite selle kõige üle. Ma tahaksin, et te valmistaksite oma lapsi selleks, et te vaataksite neile silma ja ütleksite, et tuleb aeg, kui ma lahkun lineaarsusest läbi surma, kuid osa minu vaimsusest jääb teiega teie viimse hingetõmbeni, soovin, et te tunnustaksite mind, räägiksite minuga kui tõelise minuga, kes on tõesti teie juures. Kui räägite seda neile, siis nemad võtavad seda tõelise reaalsusena, mitte lineaarselt. Tänapäeval on raske kujutada ette, et keegi surnutest saab tulla teise vormina ja istuda teile sülle. See ei pea kättesaadav olema ainult spiritistliku seanssi ajal, vaid alateadlikult, vahetult, igapäevaselt. See ei ole ainult alateadvuse lootus, et keegi lahkunu tõemeeli saab olla teiega. Sellegi poolest, nad on olemas ja on teiega, igas teie rakus, kogu teie aja jooksul. Selline on enamuse esivanemate kooslus, just see andis iidsetele võimaluse pöörduda esivanemate poole, kuna nad olid teadlikud nende olekust, ühel või teisel tarkuse viisil, läbi selle oli võimalus juhatada neid selletaolistesse kohtadesse. Kas suudate kujutada, kuivõrd edumeelne oli mõistus neil, kes on elanud selles orus. Kui nemad saaks kuulata ja mõned neis saavadki,
siis nad pilgutaksid silma ja muigaksid.

Siin, aastal 2019,  avastame me seda, mis oli neil kasutusel, kuid nemad ise kõik teadsid seda suurepäraselt. Iidsed olid selles edumeelsed ja ka teie olete selleks võimelised. Käesoleval ajal on inimesi, kes on avastanud, et  elavad riigis, kus kõikjal tema ümber on tema esivanemad, kuigi need ei ole tema  esivanemad, nagu põliselanikel, ega nende sugupuu kaudu. Kuidas see saab  olla nii tänasel päeval? Ehk alustaks sellest, millesse usute.

Olen teile varem rääkinud  vaimsuse esoteerilisest aspektist, mis  jätkuvalt elab peale surma. Valguse Töötaja, kui paljudesse oma möödunud eludesse usud? Kui paljusid oled selle aja jooksul kohanud, kui paljusid armastanud, kui palju on olnud lapsi nende kehastuste ajal, esoteerilises mõttes, mitte sugupuu järgi. Me räägime esoteerilisest aspektist. Vanad vaimsused, olenemata sellest, kui vana te olete, kui palju teie arvates elusid olete elanud, kõik, kellega olete kohtunud, kui palju lapsi on olnud, kui palju esivanemaid on teil endal olnud, need  kõik on teiega esoteerilisel viisil seotud, kõik on esivanemate osa.

Olete kunagi sellele mõelnud? Võib olla olete mõelnud, et teil on kaaskond, kes  saadab teid kõikjal, kuhu te ka ei liiguks. Võib olla see teave hakkab muutuma teile liiga keeruliseks, mõni ehk hakkab silmi pööritama ja tunneb, et kõik on mõistuse piiridest väljas. Sest seda ei ole kunagi teile õpetatud.

Kallid, te kõik olete saatnud kedagi lähedastest ära. Ka sellel päeval, kui jõudsime siia orgu, ka siin jäädi kahe elaniku võrra vähemaks. Tahaksin, et te oma suutlikkuse järgi kujutaks ette kõiki, kes on lahkunud kunagi teie juurest, ka neid kahte navahod, uskuda neisse, ehk isegi suhelda lineaarselt. Ehk suudate seda kujutleda. Kui te suudaks neid kuulda, siis kuuleksite, et planeedil  toimub palju enamat, kui te oskate arvata, et toimub  teadvuse evolutsiooni nihe. Nad ütleksid teile, et  kaovad nii mõnedki kallihinnalised asjad, kuna neil on aeg liituda teiste Ühtsuse asjadega. Asjad ei jää endisteks, ega tuul puhu ainult ühest suunast. Nemad ütlevad teile, et me oleme alati teie kõrval ja oleme kättesaadavad, nagu teile on kõik teie järeltulijad.

Mis toimub viimse hingetõmbe ajal? Siis sünnib „suursugusus“. On aeg tähistada äraminekut pidulikult.

Ja nii see on ..
Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga