RASKUSTE KANDJAD Sacramento, California 2018

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Kallid, enne kui alustada, tahaksin mainida teile meie kohtumiste mudelit, kus rahvas koguneb ja kuulab ettekannet ja see mudel on ülimalt kolmemõõtmeline. Sellise paradigmaga te olete harjunud juba kooli ajast, kui õpetaja astus klassi ja te kuulasite teda ja tegite märkmeid. Kuid ma tahaksin nüüd luua midagi sellist, mis oleks paradigma raamidest väljas ja oleks mõistetav kõigile. See on selline seisund, kus te tunnete, et me kõik oleme kui Üks.

Mul on täna kavas pakkuda teile mõned praktikad, mis rajanevad sõnumil, mida jaanuari kuul andis teile minu partner Anchoragel Alaskal – Vana vaimsuste elupraktika, mida on kogutud paljude põlvkondade jooksul. Mul on kavas rääkida sellest, mida vana vaimsus võis üle elada oma eelnevate elude jooksul, kuidas lahendas esilekerkinud probleeme, alates hommikul ärkamisest, kuni magama heitmiseni.

Antud sõnum piltlikult näitab teile sellist paradigmat, mida te ei ole võimelised seni omaks võtma, et kuidas elegantne teadvus saab evolutsioneeruda. Ja kuidas igapäevaseid raskusi ja olukordi, mis kerkivad üles ka tulevikus, hakkate lahendama ja korraldama terviklikult ja täiesti teisel viisil, kui praegu seda teete.

Ma kordan siin sõnumis küsimust, mida esitasin hommikul, et kas te ikka usute sellesse, et teie teadvus tõesti on võimeline muutma asju füüsiliselt? Täna meie töö on suunatud sellele, kuidas avardada ja võimendada sellist võimalust ja seda on teaduse poolt juba tõestatud ning koherentsuse uuring on kõige selle peamine osa.  Kui see on tõesti nii, siis võiksite edasi mõista, et see, kuidas mõtlete asjadest ja mida te nendega teete, hakkab muutma asju mitte ainult planeedi teisel küljel, ja üle kogu Maa, vaid annab ka uskumatut laengut kiirenduseks, ehk siis asjad hakkavad muutuma hämmastava kiirusega üksnes mõtte abil otsekohe, kohe, kui vaid hakkate looma oma teadvuse kohaselt ja oma kavatsusega.

Mõned teie seast on kuulanud, või lugenud sõnumit, mis sai vastu võetud Anchorages. Seal te esitasite endile küsimuse, et kuidas saaks pääseda sinna juba tänasel päeval, kuidas oleks see võimalik ja millest tuleks alustada? Seega just sellest on mul kavas teile rääkida seekord ja see algab kohe siin ja praegu.  Kes hakkab seda teile õpetama, andma õppetunde? Vastuseks teile on, et Teie ise.

Kallid vanad vaimsused, kuid see ei tähenda, et hakkate koguma enda ümber inimeste hulkasid ja hakkate neid õpetama, See ei ole nii, te hakkate inimesi õpetama oma eeskujuga. See ongi see, mida hakkate edaspidi tegema ning mida hakkavad tegema ka teie lapsed. Kõik, mida teete oma  igapäevases elus, omab meistri energiat. Kõik sinu ümber olevad inimesed, näevad sinu tulemusi ja pööravad sellele tähelepanu ning seejärel hakkavad nad  järgima seda ja ka ise praktiseerima sama. Armastus ja mõistmine on samuti oluline. See viib uue ilmakorra loomiseni, mida loovad mõistmistega inimesed ning see ongi see, mida loob Teadvuse Evolutsioon.

Ma kavatsen teile tuua mõned näited asjadest, milleks olete võimelised ka teie. See algab Valgusest, kuid on raskesti saavutatav. Kui soovid, võid järgneda sellele. Mõned võib olla jäävad pidama poolel teel, kuna neile see osutub liiga raskeks. Mõni võib olla teie seast ütleb, et  jah, ma tahaksin seda teha, kuid seni see ületab minu võimete piire, ma algul lihtsalt loeks ja hiljem kuulaks üle. Te võitlete igapäevaselt  vana energiaga, mis on pärandanud teile praeguseid harjumusi ja eelarvamusi. Paraku see energia pole kuigi lihtne, ta lammutab kõike, mida olete teinud ning isegi käesoleva kehastuse jooksul tehtud asju.  Kuid siiski, lubage sellel lagunemisel alata. Siis saab hakata tulema teie ellu hoopis uus paradigma ja te oleksite võimelised seda arendama ja praktiseerima. See uus paradigma erineb kõigest sellest, mida on teile  kõige kohta varem räägitud. See on uus teadvuse paradigma, see on praktika, mis  kätkeb endas suhteliselt keerulist esoteerikat ning see  on see, mida peaksite endale selgeks tegema.  Vana vaimsus, igaüks siin istujatest, lugejatest või kuulajatest, võib olla on aeg hakkaksite uurima neid praktikaid.

  1. Ärgates, tõuske istule, laske jalad põrandale ja jääge hetkeks istuma.

See on küll lihtne, kuid paljud teie seast jätavad selle vahele. Seejärel looge mõttes endale rõõmu päev, otsustamise päev ja meeldivate üllatuste päev. Ärge tooge ärgates oma muresid kohe esiplaanile. Ärge mõelge nii, et mida mulle tänane päev tuua võib, et kas jälle olen muredes murtud  ja paisatud selili? See on teie harjumus nii mõelda, sest te  kardate muutusi, ega oota kunagi midagi head. Kuid mis oleks, kui te looksite enda ümber,  oma enda sõnadega, enda mõistmistega, endale kilbi ning tunnistaksite, et olete ise võimeline kõike head looma ja kuulutama seda  iseendale: „Täna on suurepärane päev ja tänasel päeval saan luua oma ellu rõõmu ja meeldivaid üllatusi.  Ja see, mis põhjustab mulle raskusi ja näib keeruline, enam ei tule esile. Ja mul on võime oma otsusega neid piirata ja isoleerida. Kui ma ka täna ei näe veel seda võimalust, siis ikkagi  kavatsen liikuda igapäevaselt selles suunas. Minu veendumuse järgi, tegutsedes igapäevaselt nii, hakkan kasvatama paksu kesta ja ta muutub aina tugevamaks ja kindlamaks. Ja see kõik teostub nüüd ja praegu.“

Tea, et  seni, kui su jalad on kindlalt seismas Gaial, kes teab ja tunneb sind, pimeduse jõud ei saa mingil moel sinust võitu. Looja on teadlik sinust ja ta kuuleb sinu sõnu, neid, milliseid ütled igal hommikul välja, seda valmidust luua edukust oma ellu.

2.  Praktiseerida heasoovlikkust, millel on võime teid muuta, muuta teie olukorda ja kõike kogu planeedil. See, mis praegu toimub, on heasoovlikkuse ja mõistmise ilmumise harjutuseks, ja see peegeldab evolutsiooni arengut, mis hakkab avanema planeedil. Seda hakkame praktiseerima teiseks ja selle pealkirjaks võiks olla: „ Püünised, ehk veealused karid.“

Paljud teie seast, kulgedes oma eluteel, on kokku puutunud ühtede ja samade korduvate olukordadega ja samade mustritega. Ükskõik kas sa oled tudeng, tööline, või  kuulud mõnda ühiskonda või perekonda, igal juhul tuleb sul puutuda kokku sellega, mida võiks nimetada „veealusteks karideks.“  Karideks on need, kes ei valda samasugust teadvust kui sina. See teeb neid sinu silmis häirivateks ja segavateks ning  puutud nendega kokku  igapäevaselt, ikka ja jälle. Sa oled juba tüdinenud kuulamast korduvalt, ikka ja jälle samad kaeblemised ja kurtmised. Sul on neist kahju, kuid sa ei saa pöörata neile selga ja seega oled sunnitud kuulama neilt seda negatiivsust ikka ja jälle. Sellised ongi  „veealused karid.“ Me nimetame neid karideks, sest need on nagu püünised, millistesse on lihtne sattuda, kas pole. Puutud selliste väljakutsetega kokku pidevalt. Kuid sa peaksid jääma enesele kindlaks ja mitte lubama sellel toimuda. Kui  näed ja koged seda enda ümber, siis peaksid endale sisesmiselt ütlema, et nad  on võib olla meeltesegaduses, võib olla on neil ebameeldivusi ja nad on tasakaalust väljas. Nad ei tea seda, mida tean mina ning seetõttu soovin neile edu ja ühtsust kõikide asjadega. Lase neil teha seda, mida nad teevad, sina vaid  mõista ja armasta neid. Nende negatiivsus ei mõjuta sind kuidagi.

Mul on teada, kes on kuulamas-lugemas seda kanaldust, ja ma tean, kuidas see töötab. Seega, kui need olukorrad tulevad järjekordselt sinu juurde, siis oleks hea, kui sa lihtsalt kuulates neid, mõistaksid järgmist, et kui suunad oma mõistmise neile, siis, varem või hiljem, nad hakkavad tunnetama seda. See tasakaalutus, kui sa igapäevaselt haletsed neid, saab kompenseeritud ja kõrvaldatud su enda energiaga, ainult mõistmise ja armastusega, olles lihtsalt nende kõrval ja kuulad neid, kuid ei vaidle vastu.  Las sinu heasoovlikkusest saab selline atribuut, mida märkavad ka nemad. Nad märkavad, et sa ei ärritu nende kaeblemise pärast. Ole kui planeedi meistrid, kes on istuvad lihtsalt nende kõrval ja kuulavad neid. Nad tunnetavad, et oled see, kellele nad  saavad rääkida. Kuni lõpuks neid hakkab huvitama, et mida on sinul sellist, mida neil ei ole? Sa ei tunne küll nende kurtmistele kaasa, aga ei kurda nendega koos. Nad märkavad, et sa vaatad neile otsa hoopis uuel viisil. Las iga veealune kari, mida kohtad oma elus igapäevaselt, muutub läbi iga kohtumise. Sa hakkad märkama, mida ja kuidas saaksid teha nüüd teisiti. Kui sa ei väldi, ega page millegi eest, siis läbi selle sa muudadki oma mõistmist.

 Kas selline asi on tegelikult võimalik? Jah on, kuid vaid aja jooksul. Kas  see õnnestub homme? Seni veel mitte. Ajapikku, kui hakkad praktiseerima seda, hakkad märkama aegamisi, kuidas muutub kogu sinu töö paremuse poole. Sa alustad vähesest, kuid saavutad paljut. Teine praktika oli suhteliselt kerge, kuid edaspidi läheb aina raskemaks.

3.  Kolmandaks on vaja visualiseerida neid pereliikmeid, kes kutsuvad teis esile kibestumist ja ärritust, ka neid, kellega te ei pea ei kohtuma, kes ei poolda teie veendumusi, kes naeravad pihku teie üle ja on vimmas teie peale ning neid, kes ei taha tulla jõuludeks külla (Krayon muigab). Te ju teate, kellest on juttu, need ei ole sõbrad, vaid pere ja lähedased sugulased. Oleks hea, kui te praegu  oma mõttes visualiseeriks neid. Oleks hea, kui te astuksite igaühe ette, ega näeks seda barjääri, mis oli seni teie vahel, hirmude ja pettumuste barjääre, ega ei näeks mõtetuid vaidlusi ja hõõrumisi, pidevaid kahtlusi selles, mida öelda, või mida teha järgmisena. Oleks hea, kui hoopis lõõgastuksite oma pere embuses. Oleks hea, kui te kirjutaksite armastuseks ümber kõik, mida tahaksite neile öelda. Oleks hea, et kõik ärritavad nupud oleksid kõrvaldatud. Oleks hea, kui näeksite kõigis Jumalat, kuigi neil ei ole aimugi, et Ta on olemas neis. Oleks hea, kui näeksite end selle kõige katalüsaatoriks. Mis oleks, kui suudaksite jääda sellesse olekusse pikemaks ajaks, olenemata sellest, mida teile ka ei öeldaks, mis nimesid teile ka külge ei poogitaks, mida nad ka ei teeks, et ärritada teid. Te olete neid olukordi korduvalt läbi elanud, taas ja taas. Kuid nüüd on sellega lõpp.  Kui nad ei saa  teie poolset endist reageeringut, siis see võib muuta nende tegevust. Olite mängukanniks draamadele, mida  mängite teie hirmudel ja harjumustel. Seekord oled teistsugune, sa ei vaidle enam, sa ei vihasta enam, ega kaitse end rünnakute eest. (Krayon naerab). Sa vaid pöörad neile oma teise põse ette ning sa ainult armastad Ainus, mida peaksid tegema, on see, et kuuulad iga nende sõna mõistmisega, kuigi varem võisid need sind sügavalt haavata. Sinul on tema jaoks mõistev sõna, mida ütled talle vastuseks.

Kallid, mõne aja pärast nad eemalduvad teist, sest nad ei saavuta enam endist tulemust. Seejärel võib juhtuda veel palju muudki. Eemaldumise hetkel nad võivad märgata sinu sisemuses midagi muud, ning küsida sinult tõemeeli, et mis on sinuga juhtunud, mis on sinus muutunud? (Krayon muigab). Sa võid seepeale vaadata neile otse silma ja öelda, et mu kallid ema, isa, õeke ja vennake,  ma hakkasin teid teistmoodi armastama, sest te olete minule kallid. Mida arvate, mida nad vastaksid selle peale? (Krayon naerab). Nad vastaksid lühidalt ja lihtsalt. Nende silmis välgataksid tuhanded mõtted, kuna mõistavad reaalselt, mis oli juhtunud. Sa oled muutunud ja suurelt. Mis peamine, et ei miski saa sind enam mõjutada, tehku nad mida iganes.

Selline oli kolmas praktika, mis ei ole kuigi lihtne, see on tõesti raske. Kuid on olemas veel raskem praktika. Kas olete nõus minuga koos minema edasi?

  1. Inimolevuse jaoks üheks raskemaiks asjaks on

Ta ei suuda seda unustada ega lükata kõrvale. Pea igal ühel siin olevatel inimestel on midagi taolist ette tulnud. Mõnel finantsidega, mõnel sügaval sisemuses, suhetes või südame asjades. Pange tähele, see kandub kohati isegi neile, kes on surnud, kuna nad enne ära minekut olid teie kõrval ehk oma ära minekuga nad nagu reetsid teid, (Krayon väljendades kahjutunnet) see on ju reetmine, ta ei oleks pidanud veel ära minema ja jätma mind maha, see on reetmine Jumala enda poolt, Loomislätte poolt, see on reetmine nende poolt, kes on haavanud mind paljudes asjades. Vana vaimsus, selline reetmine võis olla ka mõnes sinu eelmises elus, see võis olla erinevatel viisidel ja põhjustel. Selles asi läheb veelgi raskemaks, sest kõik see on talletunud sinusse, sellise kibestumisena, mida ei ole võimalik unustada. See  kõrvetab sind kui kuum pliidiraud. Sa ei tahaks meenutada seda, ega näha seda isegi unes. Sa ei tahaks sellest rääkida, ega mõelda, kuna see on sügavalt väga valus. Kuid ma palun sul otsida see kõik enda seest üles ja tuua päevavalgele, ning laotada enda ette ning seejärel  saata see prügikasti. Selline minema pühkimine aitaks lahendada paljud tervise probleemid. Sa pead selle minema pühkima oma ajust, oma mõtetest, oma südamest.

Kuid mu kallid, need võiksid kaduda kogu planeedilt ning see muudaks paljut, muudaks isegi selliseid asju, mida teie arvates ei ole võimalik muuta.  Kuid mis oleks, kui ma ütleksin teile, et see muudaks teid nii, et kui naasete planeedile tagasi, olete nagu  läbinud uue kehastuse. Ja seda seetõttu, et olete neile andeks andnud veel selle elu jooksul. Mis oleks, kui ma ütleks teile, et te elaksite siis kauem ning mis oleks, kui ma ütleksin, et te näeksite siis välja  ka noorem.

Sügavaid haavata saamisi on väga raske enda sisemuses kanda kui vaatad otse silma neile, kes reetsid sind, kes on kunagi reetnud sind või kes  praegu reedavad sind. Sa vaatad mõtteis neile silma (Krayon pea sosinal) ja ütled mõttes, et  ma tegelikult armastan sind, sest sa oled samasugune inimene nagu minagi. Ma mõistan sinu tasakaalutust ja hirmu, mis põhjustasid sinu reetmise. Me oleme sinuga üks, sest meis on sama Jumal. Sa lihtsalt ei teadvusta veel täielikult mõistmise kaunidust, mille olen leidnud mina. Ka sina oled selleks võimeline. Seetõttu ma armastan sind, seetõttu olen andestanud sulle kõik.  Selline andestamine tundub sulle praegu väga raskena ja sa arvad, et sa ei ole võimeline selleks. Ja sa oled ka paljudele inimestele rääkinud sellest reetmisest ning millist pettumust on see sulle toonud. Kas oled võimeline sellele kõigele andma tagasikäiku? Sa ei saa tagasi võtta seda, mis on juba toimunud, kuid sul on võimalik anda tagasikäik oma reaktsioonidele selle olukorra suhtes. Ja selles seisnebki sinu edasijõudnud Teadvuse ülendav praktika, mis jõuab  planeedile. Selline oli neljas praktika.

5.  Viiendat praktikat ma seostaks kohaga, kus me viibime praegu. See on paljudele teist väga raske ja te võite mulle öelda, et see on siiski imelik, et sa jätsid selle viimaseks, kui midagi mitte olulist. Viies praktika ei ole ei perest, ega reetmisest (Krayon muiates) ja-ja, see ei ole sellest, vaid on vihkamisest.

Kallid, kohas, kus oleme praegu (Sacramento, California pealinn), ei ole kunagi varem olnud sellist tugevad poliitiliste arvamuste polariseerumist, kui praegu. Ei ole kunagi olnud sellist aega, kus selle riigi valitsuse suhtes valitseks nii suur, pimestav pettumus ja vihkamine. Olenemata sellest, kelle poolel olete, leidub teie seas neid, kellel on suur viha isegi oma liidri vastu ning kusjuures  ei ole tähtis, mille eest. Iga liidri ilmumisel ekraanile, neil on tahtmine televiisor kohe välja lülitada, sest nad  ei ole suutelised vaatama tema näo poole. Vaat, milline raev  siinmail valitseb.   (Krayon sügava ohkega) Ma soovin, et te pühiksite oma näolt vihkamise. Ilmselt see ei ole üldse see, mida oleksite tahtnud oma maa jaoks. Kuid vihkamine  hävitab teis kõik ning tulemuseks on, et kõik läheb aina halvemaks. Need, kes on praegu sellises olukorras ja neid on üle poole elanikkonnast, ma palun teha järgmist: looge oma liidri ümber valguse kest, et kuhu ta ka ei liiguks, ta saab näha teid ka seal, kus teid ei ole. Kas see mõte jõuab teieni? Kui suudate seda luua, siis suudate vabaneda vihast ja leida mõistlikku lähenemist kõigele. Tehke sügav sissehingamine ja öelge, et ma tahaksin selle olukorra, inimese või inimeste ümber, olenemata nende veendumustest ja sellest, mida nad teevad või räägivad, luua kest mõistmisest ja armastusest, mis looks neile valgust siis, kui nad seda vajavad. See ei ole kuigi kerge, sest selleks peate oma poliitilistest huvidest kõrgemale tõusma. Teil on vaja jõuda sellise edasijõudnud teadvuseni, mis ütleb, et isegi kui see ei ole minu kandidaat, ma saan saata temale oma valgust ja armastust.  See oleks see, mis liidaks teid ja see annaks teile mõistmise energiat, mis ületaks igasuguse viha, ükskõik kelle poolt see tuleks.

Kallis inimene, just selliselt ilmutab end Teadvuse evolutsioon.

Vana vaimsus, kas oled selleks valmis? Sa oled selleks valmistunud, sinu rikas sugulusjada on valmistanud sind selleks, kogu su kogemine on olnud selle nimel.  Need vaimsused, kes tulid planeedile alles hiljuti, ei ole võimelised selleks, milleks on võimelised siin ammusest ajast olnud vanad vaimsused. Olen alati rääkinud, et vaimsuse vanus ei ühti inimese vanusega. Uustulnukad ei ole võimelised selleks. Nad ei ole võimelised olema viha ja ärritustest kõrgemal, nad ei suuda seda. Kuid teie saate, teile on mõistetavad mõõtmete tasemed, mis aitavad teil saada ühendust Loomise Lättega.  Kui olete võimelised selleks, siis olenemata sellest, mis ka ei toimuks teie arusaama kohaselt käesoleval ajal, hakkate te aitama oma suurepärast riiki. Teie vastuseks on, saata Valgust Valge Maja Ovaalsaali, neile, kes  asuvad  praegusel hetkel seal.

Ma palun teil pöörata tähelepanu kõigile viiele praktikale. Kõigile viiele, aga mitte ühele või kahele neist. Kõigis viies on vaja otsida ja saavutada tasakaalu.

Viis – tähendab muutust. See ei ole mingi mõistukõne, isegi mitte numeroloogilise arvu mõte. See on pidev muutumine, pidev tasakaalu saavutamine ja see  tuleb.

Ma  istun vanade vaimsuste ees, kes  kannavad suuri raskusi. Teil ehk tekib soov need sõnad üle lugeda, et veenduda, millised neist on teie jaoks teostatavad ja millistega tuleks teha veel tööd. Kuid, vanad vaimsused, üksnes teie olete nendeks, kes on võimelised seda teoks tegema. Sellest saab Evolutsioonilise protsessi algus, mis viib teid kaugemale, kui arvata oskate. Sellest saab alus neile, kes järgnevad teile ja hakkavad praktiseerima seda kõike.

Ma tean, kes on siin ja tean, mis  teiega toimub, ma tean teid.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga