PIIRITU VANA VAIMSUS Kananaskis, Alberta 25.august 2017

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest.

Seekordne kanaldus on Piiritust Vanast Vaimsusest. Vana vaimsus reaalselt  ei tea seda, et ta on Vana Vaimsus, kuna neil on vaid alateadlik tunnetus, mis võib öelda neile ette, et nad on vanad vaimsused, kuid neil ei ole kindlat veendumust selleks, sest nad ei mäleta seda. Inimolevus tuleb planeedile puuduliku teadvusega ja me oleme sellest varem rääkinud, oleme andnud teile õpetusi selle kohta, et kõrgem teadvus on see, mille poole olete evolutsioneerumas. Oleme rääkinud nii mõnedestki evolutsiooni atribuutide näidetest. Kuid see kõik on siiski veel päris algusjärgus. Nihke kaunidus on just selles, et te olete ärkamas Valgusesse, olete suundumas sinna, kus te saate toetust sellisele evolutsiooni viisile, tarkuse, mõistmise, armastuse ja teadmiste tõusu evolutsioonile. Me oleme seda näinud Galaktika teistes osades ning oleme jälginud seda. Oleme rääkinud teile selle olemasolust, et see on võimalik ja inimeste poolt saavutatav. Kindlad tärminid saavad paika seatud läbi teie vaba valiku. See on peaaegu sama, kui veerema hakanud lumepall, mida on võimatu peatada (kui ta ei veere mingile puule otsa), selle liikumisinerts on väga suur, me oleme seda varem jälginud. Sellest on ka meie õpetused.

Kuid mu kallid, te olete tulnud planeedile madala energia tasemega, kusjuures te ise ei mäleta sellest midagi, üldse mitte  midagi. Te olete läbi elanud tuhandeid elusid. Teil võiksid olla kõik teadmised kõikidest tarkustes, mida olete saanud oma tuhandete elude jooksul. Ja nüüd, kus olete ärkamas, on teis tühjus ja te ei mäleta sellest midagi. Need teadmised on kõrgema teadvuse osa ning just sellist teadvust tuleb teil arendada. Need lapsed, kes sünnivad järgmistel põlvkondadel, on täiesti teised, kui olite teie oma sündimise ajal. Nad on täiesti teistsugused ka nendest, kes sünnivad käesoleval ajal. Nad erinevad sedavõrd, et mõne aja pärast, vaadates mineviku ajaloole, kirjutavad mõnedki asjad ümber, mis teie arvates näisid õigetena olevat, nagu  teadvusest endast, sellest, kuidas kasvatada lapsi, haridusest jne. Mida hakkate peale lastega, kes mäletavad kuidas lugeda ja seda veel enne, kui kavatsete hakata neid õpetama lugema? Kuidas olla lastega, kes alateadlikult teavad asjadest, mida nad pole veel näinudki? Selles seisnebki inimrassi evolutsioon. See seisneb selles, et nende mineviku kehastuste, kas kolme, või enama, tuhande kehastuste tarkus, hakkab esile tulema väga varajases eas. Te ei ole käesoleval ajal veel sealmaal, kuid mingil tasemel te olete juba sinna jõudnud. Osa siin istujate vanade vaimsuste seast, lugejate ja kuulajate seast, valdavad kõiki teadmisi mineviku kehastuste tarkustest. Kõike seda, mida olete õppinud minevikus, kõike, mis töötab ja mis ei tööta, see kõik  on olemas teie sisemuses. Me oleme varem selgitanud, et vanad vaimsused, kehastudes praegu, hakkavad saama mineviku mäletamise sädemeid. Nüüd aga  tahaksin teile rääkida sellest, mis hakkab teile meenutama. Tahaksin, et vanade vaimsuste piiritusest saaks pidu, et see saaks siin istujate, lugejate ja kuulajate superväeks, kes nimetavad end vanadeks vaimsusteks ning see ületab ka teie kõige julgemaid ootusi selle kohta, kelleks te tõeliselt olete. See on just nimelt  pidu. Täna see ei ole teile õpetuste sõnum vaid  see on meditatsioon.

Kogunemine ümarlaua ümber.

Kujutage hetkeks, et inimolevused saaksid kanduda minevikust siia, praegusesse aega ükskõik millisest ajaloo hetkest, saaksid elustuda mõnel kõrgemal tasemel, otse oma ajastust ja  teie saaksite valida, keda siia tuua. Seejärel koguneksite kõik ümarlaua taha istuma.  Alustaksime sajandite liidritest:

① Esimiseks alustaksime kõige märkimisväärsetest poliitilistest tegelastest, kõigi aegade jooksul, kellest said liidrid, presidendid, peaministrid, isegi tsaarid ja kuningad. Need on inimesed, kes olid armastatud nende ümber olevate inimeste poolt, kuna nad suutsid omal ajal midagi ühendada ja korda saata. Minevikus valitsejad jäid sageli valitsema paljudeks aastakümneteks ja inimesed armastasid neid. Inimesed kandsid hoolt, et nad oleksid terved, et nad saaksid kauem valitseda oma riiki, sest nende valitsemine oli  edukas. Riikide rahvad väga armastasid oma liidreid, kuna nad teadsid, mida rahvas vajab, nad mõistsid ja armastasid oma rahvast. Nendeks olid presidendid, peaministrid, valitsuste juhid. Rahvas soovis, et nad jääksid oma kohtadele kauemaks, sest nad tegid oma tööd hästi, nende riigil ei olnud varem olnud niisugust õitsengut, kui nende juhtimise ajal. Nad oskasid juhtida, kuna mõistsid elu. Ma tahaksin, et te ütleksite ligilähedaselt, kui palju võiks neid juhte laua ümber koguneda? Neid tuleks väga palju, sest neil oli seesmist vaistu, kuidas seada asjad selliselt, et kõik hakkaks tööle parimal viisil. Ja nüüd nad on kohale jõudmas, võtmas sisse omad kohad ümarlaua ümber ja huviga vaatavad sulle otsa. Neil on põnev teada saada, et milleks nad on praegu siin? Kuid sa palud neid veidi oodata, kuna kohale on jõudmas veel üks teine rühm.

② Järgmises rühmas tulevad aegade suurimad filosoofid, kes olid suutelised sügavuti mõtlema ja nad tegid kõike, suurima sügavmõttelisusega. Ka nemad võtavad laua ümber omad kohad sisse. Igas põlvkonnas oli selliseid inimesi, isegi ajaloos enne ajalugu (selliselt Krayon nimetab ajaloolisi rahvaid, kes elasid enne aega, kust algas ajaarvestus). Nad vaatavad riikide liidreid ja juhte ning arutlevad, et siin on terve hulk neid, kellega saaks ehk filosofeerida veidi. Milleks on nemad siin ja milleks oleme meie siin? (Krayon muigab). Kuid sa palud taas neid veel veidi oodata, kuna on tulemas veel üks rühm.

③ Nüüd tulevad juurde artistid, muusikud, kes on loonud oma ajastus armastatuid laule armastusest ja ilust, sellest, millest  laulis nende süda. Ka nemad tulevad ja võtavad omad kohad sisse.  Meie laud aina suureneb oma mõõtmetelt, iga uue hulga kohale jõudmisel. Mida enam inimesi, seda suuremaks muutub laud. Nii hulk hulga järel, kõige targemad ja kõige paremad.

④ Viimastena võtavad kohad sisse meistrid igast ajastust, need, kes olid Planeedi Ilma ja selle harmoonia loomise suurimad meistrid, selle planeedi vaimsed meistrid, kes on kunagi elanud siin, need, kes oma mõttejõul olid suutelised muutma füüsikat, tervendama inimesi oma puudutusega, kuna nad valdasid meistri atribuute. Inimesed armastasid neid selle eest ja nende tarkuse pärast. Nemad tulevad ja võtavad samuti oma kohad sisse.

Laua ümber on nüüd kogunenud imeline tarkuse vägi, kogu kauniduses, teadmiste heasoovlikkuses. Nad vaatavad sulle otsa küsiva pilguga, et milleks me oleme siin? Ja sa vastad, et selleks, et sa soovid, et te kõik koos aitaksite meil minna läbi järgmisest tuhandest aastast.

Kes on selle laua ümber?

Just rääkisin sellest. Vanade vaimsuste seast vaid üks (Krayon uhkusega) vaid üks vana vaimsus. Kui oled elanud tuhandeid elusid, siis äärmisel juhul, üks neist oled sa ise, ehk isegi kaks võib olla kolm. Kas te olete suutelised seda ette kujutama? Kas oleksite võimelised kujutama ette, et kogu laudkond on juhtimas planeeti, kas kujutate ette, millega nad on võimelised hakkama saama. Esiteks, nad  mäletavad kõike, nad teavad, miks sõda pole lahendus, nad on elanud palju kehastusi ja neid on palju. Nad ei ole unustanud seda, mida olete unustanud teie, nad on teadlikud, mis ei tööta, nemad mäletavad kollektiivsust, esoteerikat, nad  mäletavad vastastikku ristumist, seda, kes nad on, ning kogunedes kokku, nad leidsid lahendusi, mis olid elegantsed, kaunid ja vajalikud, ning kandsid endas armastust. Selle ümarlaua taga on minevikust tulnud vaimsused (Krayon rõhutades)  ja need olete te ise. Kui koostada vanade vaimsuste superväe nimekiri, kuidas see näeks välja? Ta oleks uskumatult pikk. Kuid meie võtame vaid tilgakese sellest, mille poole olete ärkamas. Me koostame selle hierarhilises järjekorras, tähtsuse järgi, mida me tavaliselt ei ole teinud. Oleme küll rääkinud, et nimekiri on ringi kujuline, seega ei ole mingit hierarhiat, kuid seekord võtame hierarhia kohaselt, vaadake seda ja jätke hierarhia meelde. Nii saate mõista iga vana vaimsuse superväe tähtsust.

Number 1.

Kõige olulisemaks superväeks selles nimekirjas on, et  nad on teadlikud, et nad on väärtuslikud ja te olete sellest kuulnud. Võite seda küsida kellelt tahes, see ei tekita neis mingeid kõhklusi, nad  teavad, mida nad on väärt. Kui keegi ütleks, et olen kuulnud, et muusikud on mõnevõrra ebafunktsionaalsed (Krayon muigab). Küsige mõnelt heliloojalt tema kirjutatud mingi tuntud laulu kohta, et kas ta oli väärt sellist lugu kirjutama. Igaüks neist vastaks, et muidugi, see oli minu sees, selline on minu arusaam ilu kohta, Jumalast ja minu südamest ja ma olin seda väärt, et kirjutada taolisi laule. Vaat, milline väärikuse tase neil on. Küsige liidritelt, või riigi juhtidelt,  kas nemad olid ametit väärt? Ka nemad vastavad, et jah, me olime väärt olla valitseja ja juhtima riiki, me olime teadlikud, mida peame tegema. Küsige kellelt tahes, kas või meistritelt, ka nemad vastavad, et oleme väärt, kuna me teame armastusest, meil on mõistmine, me tunneme tasakaalu ja  me oleme väärt. Nende seas ei leidu ühtegi, kes ei vääriks olla laua ümber ja nad kõik teavad seda. Selline oli esimene number nimekirjas, vanade vaimsuste ülim vägi, olla nendeks, kes on avanud end, et olla väärt.

Number 2.

Tahaksin, et te ei unustaks hierarhia  tähtsust. Number 2 on võimeline tooma esiplaanile oma sisemist last, kes on võimelised naerma. Naer  loob huvitavaid lahendusi paljudele rasketele ülesannetele. Naer on kui iseenesest loomas koherentsust kõikide ülesannetega, tuues asjad sellisele tasemele, kus need kõik muutuvad mõistetavateks. Number 2 on rõõm, naer, võime tunda rõõmu, ükskõik mille üle. Te võite küsida, et tõesti number 2 on rõõm? Ah et miks ta peab olema number 2, vaid seetõttu, et see saab tulla eesriidest läbi, takistamatult, sellest, mis  eraldab teid Jumalast ja see on naer, rõõm ja armastus. Sa ei jõua kuigi kaugele, kui sa ei suuda lõõgastuda läbi rõõmu ja tarkuse avanemise enda isiksuse sisemuses. Näidake mulle kasvõi üht vaimset inimest, kes ei oleks täis rõõmu. Mu kallid, see on vastastikuses seoses ja sellel ei ole midagi ühist kargleva ahviga. Rõõm ja vaimsus  astuvad käsikäes.

Number 3.

Kolm on see, mis toob tarkuse. Igaüks siin, laua ümber, on saanud oma kogemused. Kas kuulete, igaüks neist teab, mida teeb ja nad teavad, mida teevad. Nad on väärt tegema seda, mida teevad ja nad ei oleks muidu valitsejateks edumeelses riigis, kus rahvas armastab neid. Vana vaimsus, ehk hakkad mõistma, et see oled ju sina. See on olemas teie sisemuses, igas vanas vaimsuses, kuid see on peidus, ega tule esile ja see ei meenu teile kuidagi. Kuid see on supervägi, hämmastav vägi, mis on sinul olemas. See on enamat, kui ärkamine Valgusesse, enam, kui ärkamine teadmisse, et Jumal on hea. See on otse Akashadest teada saamine. Number 3 on kogemine. Kas oled suuteline kujutama ette, milline hulk kogemisi on neil, kes istuvad laua ümber? Kas oled suuteline kujutama ette, milline hulk kogemisi on sinu Akashides? Kas oled suuteline kujutama ette sellist süsteemi, mis  mäletab igat päeva sinu eludest? Kas on see võimalik, et sinu DNA on võimeline säilitama piiramatut hulka informatsiooni? Vastuseks on  kindel jah ja enamgi veel. (Krayon pea sosinal). Mis oleks, kui sa suudaksid küündida selleni ja saaksid avada kraanikese? See oleks see, et osata saada kätte vajalikku kogemust. Siis sa oleksid teadlik, mis töötab ja mis mitte, taas ja taas, kuni jõuaksid tasemeni, kus oleksid teadlik, et mida sa teed. Sa valdaksid siis sellist alateadvust, mis ütleks juba ette, mida tuleb sul teha edasi ning sa teaksid juba ette, mis ei tööta. See oleks ülitarkus, või kuidas sa seda ka ei nimetaks. Sa oleksid selline tark inimolevus, kes teeks üksnes õigeid valikuid, mis on ees ootamas, või olid tegevuses. Kas oled suuteline kujutama ette seda, mida  valdad enda sisemuses? Sa võid tulevikku mitte teada, kuid tead alateadlikult, mis ei hakka tööle ja sa oled võimeline tunnetama, aimama ja teadma seda. Just selliselt toimisid liidrid, selliselt toimisid meistrid, kes istuvad praegu ümber ümarlaua.

Number 4.

Number neli on mõistmine. See ei ole üksnes mõistmine, see on mõistev kaastegevus. Sellised sõnad kõlavad esmakordselt sellises koosluses. Neid sõnu sellises koosluses te ei ole viimase kümne aasta jooksul eriti palju kuulnud. Selle eripära ei olegi kuigi raske selgitada. Kui teil on olemas mõistmine, siis on teil ka emotsioon ja see on suurepärane, kaunis, elegantne, ülendav ja parendav emotsioon. Kui teil on arusaamine olukorrast, või mõnest muust asjast, siis teil on olemas empaatia, ning te olete mõistev olukorra suhtes. Paljudel inimestel on olemas kaastunne teiste inimeste, loomade ja kogu maailma suhtes, kuid teil on mõistmine. Kuid lubage rääkida teile, mida kujutab endast kaastundev tegevus. See on samm, mis  astub kaastunde tunnetuse järel. Kaastundev tegevus, see on kaastunne ja pluss midagi veel, mis kaasneb sellega. See oleks tegev akt, mida saaks väljendada teadmises, kuidas palvetada selle nimel, kuidas teha tööd sellega, kuidas öelda neile, kes  elavad seda olukorda üle. See oleks põhjuse üldise pildi nägemine, mille tõttu see kõik  toimub. Seejärel kokkuvõte, mis tuleneb kaastundest, mis viib tegevuseni, mida öelda, kuidas palvetada, kuidas mediteerida, et saaksite edaspidi teha tööd olukorraga, millest  tulenes kaastunne. Meistrid tegutsesid teisiti ja nad soovitavad seda kõigile laua ümber istujatele. Igaüks neist oli võimeline nägema olukorda, mis oli kujunenud inimese elu jooksul. Mõnedel meistritel piisas puudutada inimest ja inimene tunnetas vastastikku sidet meistriga ja ta oli väga tänulik selle eest. (Krayon sügavalt, kaasaelavalt) – nüüd on olemas keegi, kes teda mõistab ja ta ei ole enam üksi. Kas sa oled võimeline tegema seda? Kas sinul on kaastunnet Maa suhtes, kas saad palvetada Maa eest, kas oled suuteline looma sidet loodusega, ning olla osa temast, tehes midagi ja olla kaastundev? Kallid, vahel liiga suur kaastunde avaldamine viib kurbuseni ja te teate suurepäraselt, kuhu ma oma jutuga teid viin. Kaastunne on  ebaproportsionaalne ja tasakaaluta tunne. Mõistev tegevus aga on, et näha ja mõista, kuid mitte muutuda selle osaks, kuid samas teades, mida on vaja teha.

Number 5.

Viiendaks on enese tasakaalustumine ehk tasakaalukus. Iga inimene tuleb planeedile läbides erinevaid tsükleid, valguse-pimeduse tsükleid. Need tsüklid on üldised ja need on omased kõikidele inimestele ja väljenduvad läbi inimliku tunnetuse, kord tunnete, et kõik on hästi, teinekord tunnete vastupidi. On tsükleid, kus  tunnetate, et kõik on suurepärane, tahaksite laulda ja teil on ükskõik, kas keegi kuuleb seda, või mitte, laulda  kuna olete tänulik üleminekule, tänulik Jumalale. Teie praegune elu kulgeb kusagil keskpaigas, kahe seisundi vahel. Kuid lubage nüüd öelda teile midagi. Mõne viimase aasta jooksul, peale tasakaalustuse joone ületamist, ilmnes atribuut, mida mõned teie seast  tunnetavad. Ma pean silmas 18 aastat peale 21.detsembrit 2012, mis on kokkuvõtvaks pooleks 36 aastasest ühtlustamise aknast, mis on kui astronoomiline ilming, kus  toimub planeedi tasakaalustumine Linnutee joonega. Esoteeriliselt seda on võetud nihkena, millest on olnud meil varem juttu. Seega, nende 18 aasta sees, energia hakkab teid nagu pilduma kõige kõrgeimast olekust madalaimasse, kusjuures võimsamalt, kui olete harjunud seda tundma. Kallid, ma selgitan teile, et see tuleneb sellest, et  piirangud on kõrvaldatud. Piirangud määrasid, kuivõrd kõrgele või madalale võisid viia teid vabad valikud. Asi on selles, et koos piirangute kõrvaldamisega, vana vaimsus, saades valgustumise sädemeid, saab minna hulga kõrgemale, kui kunagi minevikus oli see võimalik. Iseenesest tasakaalustav vana vaimsus suudab ära tunda, millal ta jõuab depressioonini või millisel hetkel on tal vaja võtta ühendust oma astroloogiga. Ehk teisi sõnu, kui oled iseenesest tasakaalustunud, siis tead juba ette, millal on vaja vaid oodata. Oled teadlik, et valgus naaseb tagasi, ta on alati tulemas. Mida enam tasakaalustud ise, seda paremini tuleb see sul välja. Säde kinnitab sulle, et sa tasakaalustud ise. On oluline, et sa tasakaalustuks selle määrani, kus sa saad olla tasakaalus alaliselt. Siis kõik saavad näha sinu tasakaalus olekut kõiges, millega  tegeled.

Number 6.

See oleks viimane kuuest, teie mõõtmedeta talentide  otsata nimekirjast. See on sellest, et vana vaimsus  õpib looma oma reaalsust ja seetõttu tal ei ole kunagi hirmu tuleviku ees. Teie ümber toimuvad pidevalt erinevad asjad, mida ei ole võimalik juhtida. Kuid sina, vana vaimsus, neid ei karda, kuna tead, et sinul on olemas kontroll selle üle, mis toob tulevik sinu jaoks. Alati on olemas sünkroonsus, mis aitab välja tulla  sellest, mis on vastuvõtmatu. Küsimus seisneb selles, et sa oled suuteline kontrollima iseend, kuid ei ole suuteline kontrollima teisi. Vahel oled olukorras, mida sa ei ole suuteline kontrollima, sest keegi teine juhib olukorda. Kuid vastus ütleb sulle, et on olemas sünkroonsus, mis aitab sind sellest olukorrast välja, seda vaid juhul, kui sa ise seda ootad. Võid kindel olla, et nii mõnigi olukord võib olla sulle väljakutseks. Jälgige oma sõnu, kuidas räägite mingi sündmuse kohta, kui see osutub teile väljakutseks. Nii mõnigi ütleb, ma teadsin, et nii see läheb. Mida sa tegid kui nii ütlesid? Sa just praegu kuulutasid üle kogu ilmaruumi, et ootad ebameeldivusi, (Krayon mõnitavalt) ja see on väga kurb. Kuid mis oleks, kui sa muudaksid oma arusaama selle kohta ja kirjutaksid selle ümber? Olenemata kõigest, millega sul tuleb kokku puutuda, sa alati tunnistaksid, et see on kõigest mulle järjekordne väljakutse, ma lähen ka sellest läbi. Sellise väljakutse taga, (Krayon huumoriga) ka selle kanalduse taga, on sind ootamas miski, mida sa ei oska isegi arvata ja seda vaid tänu sellele, et oled saanud väljakutsega hakkama. On inimesi, kes vaatavad otse näkku negatiivsetele ja dramaatilistele asjadele ja samas jäävad tasakaalukaks, ütlevad vaid, et las olla seekord nii, ehk tuleb edaspidi midagi  paremat. See on heasoovlik lähenemine.

Vana Vaimsus, sa oled sellel planeedil unikaalne, sinu talendid on piiritud ning kogu ümarlaud oled sa ise. Kui sa usud nendesse asjadesse, ning mõistad neid, siis järgmisena, mida tahaksin sulle öelda on, et selline kasv sinul toimub aeglaselt ja aegamööda. Et saada  ja näha sellist arengut, selleks võib teil kuluda põlvkondi. Kui sa ütleksid, et ma tahaksin, et see toimuks minu elu jooksul, minu kehastumise ajal. Ja ma vastaks sulle, et nii see ka toimub, kuna oled ju naasmas alati tagasi, kuid siiski  see ei juhtu mitte selles kehastuses. Kui tuled tagasi, oled taas noor ja sa ei korda samu vigu, mida oled teinud senistes ja praeguses kehastuses. Kõik saab olema teisiti, sa elad hulga kauem ja mäletad üksnes asju, mis töötavad ning see kujundab sinu elu selliseks, millist ei ole veel sul kunagi olnud. Kui  pääsete minupoolse eesriide taha, siis vaatame teine teisele otse silma ja sa ütled mulle, et  sa tahaksid kohe tagasi minna, millal sa saaksid seda teha ?

Oleme juba rääkinud teile, et taassünni süsteem uues energias on täiesti erinev vanast, kus teile väideti, et te võite sattuda sinna või siia. Kuid kõik toimub sootuks teisti. Mõni taassünnib lineaarsuse kohaselt mõne kuu pärast, mõni on taassündimas ja mõned on juba taassündinud. Kes on sinu lähedastest lahkunud, kas ema, isa, abikaasa, vend või õde, nad kõik on kas juba taassündinud, või naasevad hiljem, või taassünnivad just praegu, kas sa ei tunneta seda? Neile see kõik tundub nagu nad polekski lahkunud, nende  teadvus on alati siin. Armastus kestab, ta  kulgeb läbi aegade, läbi eesriide, läbi surma ja te saate seda tunnetada. Surm ei ole lõpp vaid muundus käesolevas energias. See on Valguse muundus. Tahaksin  äratada teie paradigmat, mis  hoiab teid pimeduses. Tahaksin, et hakkaksite tunnetama, mis toimub praegusel ajal energiatega.

Kallis inimolevus, ma armastan sind, armastan sind seetõttu, et ma tean, mis seisab sul veel ees korda saata sellel planeedil, selles elus ja ka tulevastes eludes.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga