MÕTTEVÄLGATUSE SÄDEMED, Kananaskis, Alberta 24.august 2017

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest.

Käesoleval ajal  hakkavad planeedil kehtima sootuks uued paradigmad. Seda ma räägin ka neile, kes  loevad või kuulavad kanaldust hiljem. Olen teile varem juba rääkinud planeedil toimuvatest muutustest, mis on täiesti uudsed teile ning vanad vaimsused liituvad sellega esimestena. Nii mõnigi nimetab seda ärkamiseks. Kuid see on üldistatud nimetus sellele, et olete oma arengu sellisel tasemel, kus te hakkate ärkama asjade suhtes, millistest te ei ole seni teadlikud olnud. 

Uute isiklike võimaluste ilmumine.

Praeguses uues energias on midagi veel, Valgust on rohkem kui Pimedust. Hakkavad ilmnema asjad, mis on inimestele personaalsed, isiklikud. Iga individuaalsus, kes valdab vaba valikut, võib järgida mistahes teed, mida iganes soovib. Kui vana vaimsuse Akasha salvestised hakkavad tõusma esiplaanile, siis see toob inimestele hetkelisi mõttevälgatuste sädemed. Just seetõttu tahaksin anda sõnumile pealkirjaks „ Mõttevälgatuste sädemete ilmumise algus „ . See on sellise intuitsiooni metafor, mis hakkab teid saatma teie teedel, loob sellist nägemust, mida ei ole varem teil olnud. Ta on sädeme taoline ning on võimeline süütama miskit. Ehk see on teie avanemise süütamise säde. Ilmutuvate mõttevälgatuste sädemed ei jõua kõigini korraga, seega, lugejateni ja kuulajateni see jõuab hiljem.  

Mis sädemed need on? Mõttevälgatuste sädemed praeguses uues energias hakkavad ilmuma igale vanale vaimsusele, kui vaid nad ise lubavad seda. Selline mõttevälgatuste lubamine jõuab teieni aegamööda, vastavuses teie uskumuste nõrgenemisele. See on teile ülimalt huvitav aeg, nüüd hakkavad ilmnema asjad, mis ei ole kunagi avaldunud teie juures. Just seda ma peangi silmas. Sädemed võivad olla kõige erinevamad, kuna teekondi, mida mööda  astute, on palju ja erinevaid. Igaüks  puutub kokku oma isiklike väljakutsetega. Selle all tuleks mõista, et te ise olete loonud seda teed, mida mööda  astute, omades oma isiklikke Akashe. Iga tee on unikaalne, kuna ise olete selle loonud. Te toote planeedile ainult seda, mida peate tooma. Säde, mis võib anda valgustumist, tuleneb just neist asjadest. Kui prooviksin anda sädemele määratlust, siis, asjad, mis panid esitama küsimusi, otsima informatsiooni, ehk isegi tulla täna siia, need kõik  algasid mõttevälgatusest, sädemest, mis ehk mõned aastad tagasi ei oleks saanud ilmuda ja seda ei oleks saanud üldse tulla vanas energias. Vanas energias  tegeleksite esoteerikaga pikemat aega, ilma et oleks tulnud reaalset valgustumist, mitte nii, kui praegusel ajal on võimalik.

Te ehk küsiksite nüüd, et  kes kogevad valgustumist? Vastuseks on, et mistahes vana vaimsus, kes on selleks valmis. See tuleb aegamööda intuitsiooni tõusuga, vastavuses nõusolekuga, ehk usu nõrgenemisega neisse ideedesse, mis on teie mõistusega ettemääratletud, teie vastuvõtu suutlikkusega. Kallis inimolevus, millest mõtled, kui arvad, et see ei saa muutuda, või ei pea muutuma? Millised on need reeglid? Isegi metafüüsikasse on toodud vankumatuid reegleid, mis on jäänud kinni teie peadesse ja aina korrutavad teile, et just selliselt asjad peavad käima. Ja need on jätkuvalt alles, ning te ise ei luba neil muutuda. Mis oleks, kui äkki kõik, mida olete osanud, hakkaks nihkuma, kasvõi veidi? Te võite küsida, et miks? Nüüd on õige aeg teile rääkida  uuest paradigmast. 

Sädemed on avamas uusi atribuute.

Kui need, kes peavad end meditatsiooni meistriteks, tervendajateks, kanaldajateks, kes töötavad Valguses, on veendunud, et praeguses uues energias kõik, mida nad oskavad, muutub veidi paremaks, või võimendub, siis instrumentaarium, mida kasutasite seni omal viisil ja edukalt, nüüd avardub, muutub hulga paremaks. Kõik võiks olla õige, kui mitte asjaolu, et kogu instrumentaarium on pärit vanast energiast. Aga mis oleks, kui ilmuksid sootuks uued instrumendid?  Krayon, selgita seda inimkeeli. Mis oleks, kui ilmuksid sootuks teised tervendamise viisid, teised mediteerimise viisid? Mis oleks, kui saaksite häälestada end teisele lainele? See oleks täiesti teine paradigma, see avardaks teie võimalusi ja seda, kelleks te  olete. On sedavõrd palju pettunuid vanu vaimsusi, kes püüavad Uues Ajastus rakendada New Age vana energia meetodeid. Nad põrkuvad kokku faktiga, et endised atribuudid enam ei tööta. Mõttevälgatuste säde, mis suunaks neid uutele atribuutidele, ei saa ilmuda  seni, kuni nad ise ei anna endale selleks järgmist nõusolekut. Peaksite endale ütlema: „ olen nõus sellega, et minu alaline ja muutumatu paradigma nihkuks, et ma usun, et see ei ole muutumatu, ning peatan oma endised tervendamise viisid, endised mediteerimise viisid, oma arvamust teadaolevast energiast, ning luban uutel asjadel tulla valgustumise teel.“ Ja siis, mõttevälgatuste säde avaks teile  täiesti uusi atribuute kogu teie tegevuse ulatuses.

Juhtimise säde.

(Krayon pikaldaselt, justkui hingates sõnu välja) On olemas Juhtimise Säde. Mõningatel teie seast on hakanud ilmutuma nägemused, mis on teistsugused, kui mistahes ettekujutused. Üks suurematest nägemustest võiks kõlada väga lihtsalt, kuigi see ei ole tegelikult lihtne, eriti inimesele vanast energiast  ja selle nimeks on juhtimise ja kontrolli säde. See juhtub siis, kui jõuate ootamatu mõttesähvatuseni, kusjuures täiesti iseseisvalt, ilma kellegi abita. (Krayon kergelt, pehmelt, kui imestaks oma mõttesähvatuse üle) Oo, Jumal, nüüd ma saan aru, et olen ise võimeline täielikult kontrollima oma elu, olen võimeline juhtima seda ja see ei olene üldse minu ümber olevast. Sellel ei ole mingit seost minu endise paradigmaga, kus oli tegemist vastastike suhetega või minu tööga, või mingite reeglitega, mis määrasid mulle, millal ja kuidas teha tööd. Suurepärane säde ütleb mulle, et sa oled võimeline juhtima kõike, kuna sa oled Mina ja sina ei vaja mingeid autoriteete, kes ütleksid sulle, kas jah või ei. Võid minna, kuhu iganes soovid, sul ei ole vajadust kelleltki küsida luba, kusjuures sa oled teadlik, et kuhu sa ka ei läheks, see on sulle õige suund. Oled suuteline ise kontrollima oma elu, oma otsuseid, oma tegevusi. Kui soovid võid alustada kõike otsast peale.  

Kallid, see on peamine säde, ta on olulisem mõttevälgatus. See räägib teie reaalsuse loomise teadvustamisest, mis on terviklik ja täiesti teie enda oma. Kui jõuate juhtimise sädemeni, siis saate teada, et intuitsioon ja sünkroonsus ei luba pöörduda enam tagasi vanasse paradigmasse. Te  kohtute vajalike inimestega, kas või siin ruumis, kellel on olemas vastused küsimustele, mis olid teile seni kättesaamatud ja vastuseta. Te saate teada, kuidas juhtida asju, mis olid seni juhitamatud. Võib olla kolite selleks mujale või vahetate töökohta. See saab olema midagi sellist, mida te varem ei oleks teinud, kuna asjad ei olnud vajalikul viisil paigas. Nüüd need on paika saamas. Varem teil ei oleks tekkinud juhtimise sädet, ega mõistmist, et olete võimelised kõike juhtima, selleks oleks pidanud teil olema vastav plaan. Taas ja taas räägin teile ja pean veel kordama, te ei tea seda, mida te ei tea ja see, mida te ei tea, on suurepärane. See on otseselt seotud asjadega, mis ilmnevad kõik koos, tulevad need, mida vajate, ja mis võimaldavad kõike seda, mida te vajate just siis, kui teil vajadus tekib. Toimub energiate sulandumine, mis seab kõik ümber, teile kohaselt, kuigi vastuoksa kõige sellele, mida on teile õpetatud ja kuidas peab kõik töötama.

Juhtimise ja kontrollimise sädemed.

Kuid alustan just sellest, kuna on veel palju neid inimesi, kes ei tunneta end olevat võimelistena juhtima oma reaalsust ning nad  ei ole suutelised liikuma ei edasi, ega tagasi vaid on oma toosis. Nad järgivad üksnes seda, mida ütleb neile nende kultuur ja nende ümberolevad pere liikmed, kellel on võimu ja õigust korraldada, või siis vaimsed organisatsioonid, kellel võimu ja õigusi. Kuid äkki neile ootamatult ilmneb arusaam enese vabadusest ehk   ahaa-mõistmine. (Krayon kergusega, kui vabaneks raskustest) Talle jõudis kohale arusaam, et oi, aga ma olen vaba ja olen suuteline juhtima seda, kes ma olen, kus ma olen, mida ma teen ning mul ei ole  hirmu tuleviku ees. See on väga suur samm. Muide, mõnedele siin istujatest oli tarvis seda praegu kuulda, sest ma tean, kes siin ruumis istuvad.  Las säde annab mõttesähvatust neile, kes praegu istuvad siin ruumis ja neile, kes  loevad või kuulavad hiljem.  

Vananemise kontrolli säde.

See säde toob väljakutse kõigele sellele, mida teile on seni õpetatud, ta toob teile  intuitsiooni sähvatuse, et oo, jaa, ma olen täiesti võimeline aeglustama, või peatama oma keha vananemise. Kas kuulete? Kellegil siin olijatest, oli väga tarvis kuulda seda. Teie intuitsiooni tõttu teie keha ütleb teile, et see peab toimuma. Aju, mis on alati ühenduses kehaga, on sunnitud tegema koostööd ja liituma selle vastuvõtmisega. Keha vananeb seepärast, et temas on olemas eriline keemia, mis loendab päevi. Oli see teile teada?

Keemia loendab ajalisi tsükleid ning loendab päevi ja vastuvõttusid, mis  määratlevad, et kui kaua olete suutelised elama. Teie DNA töötab 33% ulatuses, võib olla isegi vähem. Ta ei ole veel nii efektiivne, et oleks võimeline end noorendama. Seda ta on võimeline tegema siis, kui efektiivsus oleks 40%, või enam. Mis oleks, kui oleksite suutelised juhtima oma DNA 44% ulatuses ning  saaksite öelda oma rakustruktuurile, oma ajule, kogu ülejäänule, mis allub teile, kui bossile, et me hakkame nüüd käituma teisiti, tänasest lõpetame päevade loendamise, hakkame tegutsema 44% ulatuses, aga mitte 33%. ja sellise efektiivsusega, mis hakkab aeglustama vananemise protsessi, ma kuulutan teile seda, sest olen iseenda Boss iseendale, kas on arusaadav? Ja-ja, ma ise ju juhin end ja ma saan ise juhtida ka oma vananemist.

Leidub ka neid, kes kuuldes seda, ütleksid, et see on naeruväärne (Krayon naerab) kes üldse mõtleb selliselt? Kuid mõttevälgatuse säde ütleb, et sina ise  saad seda teha. On juba sadu inimesi, kui mitte tuhandeid, kes juba teevad seda. Kuidas saate sellest aru? Juba sellest, et hakkate häälestuma uue energia vastuvõtmisele ja enam ei vanane, sest teis ei ole enam vanuse mõistet. Kui inimesed küsivad teie vanuse kohta, siis vaid muhelege, oo, jaa… (kõik naeravad ja Krayon jätkab naljatledes). Ärge kinnitage kusagil oma vanust, ärge pange kirja. Ainult  sel juhul, kui teil on tarvis vormistada mingit dokumenti. Kui tulebki seda teha, siis pange see kirja ja öelge endamisi (Krayon pomisedes endamisi) – kustuda see, kustuta ja unusta ära. Ära kuula uudiseid, mis räägivad, mis on juhtunud eakate inimestega. Milleks on sul vaja seda vaadata ja kuulata?  Kallid, te olete võimelised peatama vananemise protsessi oma kehas.  

Ma rääkisin sellest juba 1993 aastal ja ütlesin, et hakake rääkima oma rakkudega. Aga vähesed teevad seda. Te  vaatate oma keha ja loodate, et ta töötab normaalselt, te ei võta teda endana. Ühenduge  temaga, saage oma kehaga üheks tervikuks ning mõistke, et te ise olete temale bossiks, bossiks kõikidele protsessidele teie sisemuses. Suhtuge oma rakustruktuuri kui väikestesse lastesse, et  teil on võim ja õigus nende üle. Tunnistage endile, missugune olete, mis toimub ja mida teevad teie rakud. Kui sõrmel on valus, siis tunnistage, et valus on mitte sõrmel, vaid teil endil. Alustage paradigma muutmisega enda tunnetuse kohta ja olge rakkudega üks. Sina oled boss ja sellest oli juttu aastal 1993. Nüüdseks olete uues energias ja see  juba toimetab teie kehas, kusjuures iseenesest.  

Lubage nüüd edasi rääkida teile, kuidas säde töötab. (Krayon muiates) Te ei oleks saanud teiega rääkivat alateadlikku sädet, kui te ise ei oleks võimelised seda saama. Kui te ei oleks jõudnud sellise arengu tasemele, kus saaksite teha tööd enda kallal ja suudaksite ajada hirmud minema, siis oleksite seisnud kuristiku äärel, ahastades, mis küll saab edasi. Kuid te hakkasite saama mõttevälgatuste sädemeid järjest enam, siis adusite, et jumal küll, ma olen ju võimeline juhtima, ma saan ju kontrollida oma vananemist, ma saan reaalselt seda aeglustada, ma saan ju peatada seda. Selline valik on inimolevuse sees alati olnud, kuna tema teadvus on alati peamine juht. Planeedil ei ole võimsamat väge, kui inimkonna teadvus. Sinu sees ei ole võimsamat väge, kui sinu Kõrgem Teadvus, kes on suuteline suhtlema sinu keha rakustruktuuriga, ta annab korraldusi, mis aitavad sinul minna edasi, päevast päeva. Ei ole tarvis tunda hirmu oma rakustruktuuri pärast, temaga on vaja olla ühtne.

Ettemääratlusest vabanemise säde.

Nüüd siis uudis aastast 1993, et te võite oma karma heita minema ja see hakkab teil teostuma praeguses uues energias. Kes ei ole lugenud Krayoni raamatuid, kuid aegamööda, iseseisvalt on jõudnud uute toimivate asjade lainele, on iseseisvalt jõudnud arusaamisele, et ma oleks võinud ammu heita oma karma minema. Teil on olemas kontroll kõikide oma energiate üle, millised on loodud minevikus ja talletatud teie Akashadesse, te olete neist teadlikud. Mis oleks, kui heidaksite Akashadest välja kõik, mis on seotud karmaga. Mis siis juhtuks? Paljud seni harjumuspärased asjad hakkavad teie elust kaduma, teie harjumuspärane olek hakkab teist kaduma. Selline on karma mahaheitmise säde. Mida ta siis teeb, ta avab teile ukse. Sellest uksest teil ei olnud seni isegi aimu, karma oli teid täiesti orjastanud, varjates teie eest sellise energia olemasolu. Ta istus teie turjal ja muudkui kontrollis teie tegevusi. Ma tahan teile öelda, et proovige see järgi, vaadake ise järgi. Paraku see, mis püsis sajandeid, ei tähenda, et sama peaks olema ka praegu, uues energias, uues paradigmas, et see peaks eksisteerima jätkuvalt ka praegu. Vanad-vanad energiad olid vajalikud selleks, et tuua teid neisse kohtadesse, mis kindlustaks teile vajalikke tingimusi kogemuste saamiseks. Kuid nüüd äkki, olete vabad neist vajadustest, nüüd on sootuks teised parameetrid, sootuks teised paradigmad, ka atribuudid  muutuvad ja äkki käib mõttesähvatus, et oo, jaa, ma saan juhtida oma reaalsust. Karma, heida ta minema.

Leidub neid, kes ütlevad, suurepärane, ma olen valmis, oi kuidas ma ootan seda, kuid mida ma peaks selleks tegema? (Krayon muigab). Ma kordan taas, et  heida karma minema. Parem oleks küsida, et milline protsess peaks selleks toimuma? Selle protsessi nimi on, et heida oma karma minema (naer ruumis). Selline ongi kogu protsess, see on iseenesest mõistetav. Ka te peaksite ütlema, et kallis minu Kõrgem Mina, kallis minu keha, koos kõigi minu rakkudega, ma annan sulle korralduse,  heida minu karma minema. Ja kõik su ümber hakkab teostuma, just nii, saab tehtud (Krayon muigab, aga rahvas naerab). Just seda on sul tarvis teha, üksnes ütle need sõnad. Kas teadsid seda? Tee seda, sest sina oled ju boss. Asjade kohta, milledest on räägitud kui reeglitest Akasha salvestistes, võite öelda ka nende kohta, et  jah, need on olemas, kuid minul on õigus neid juhtida.

Kannatustest vabanemise säde.

Kas te teate, et olete võimeline lõpetama ka omad kannatused? Kusjuures kannatusi te ei  peaks üldse kogema. Tahaksin seda teile selgitada. Jumal, Vaim, Loomisläte, kuidas te seda  ka ei nimetaks, on ikkagi Loomislätteks teie endi sisemuses. See ei ole paigutanud teid füüsilisse kehasse kannatamiseks, ei enda pärast, ei teiste pärast, ega toitumissüsteemi pärast. Niisugune ei ole  Jumala Armastus. Need inimesed, kes räägivad teile, et olla Jumalale meelepärane, on vaja kannatusi, nad on jätkuvalt vana paradigma kütkeis, nad on saanud selle teadmise oma esivanematelt, nad on sellest läbi imbunud. Katsuge sellest aru saada terve vaimse mõistusega. Jumal on Armastus, tema ei paigutaks teid mitte mingil põhjusel sellele planeedile selleks, et te kannataksite. Esiteks, see on puht inimeste enda väljamõeldis aga mitte Jumala. Kui olete kannatamas, siis see tuleneb paradigmast, mida on võtnud vastu inimkonna mõistus, teie vastu võtmine, mis on teile külge  poogitud sajandite jooksul, et teil on tarvis veidi kannatada. Miks te ei heida seda kohe minema? Ei ole mingit põhjust taastoota vana energia kohast kannatust, see ei vii edasi.

Olgu tänane päev selleks päevaks, kus te teadvustate seda enestele. Antud säde ütleb hoopis, et minu jaoks kannatusi ei ole enam olemas. Las sinu alateadvus ütleb sulle seda sama. Sa võid temalt vaid küsida, et kas on ikka õige, et peame kannatama? Ei pea, ei pea mingil juhul, niimoodi vastavad sinule sinu Kõrgem Mina, Kaasasündinu ja kõik sinu ümber olev energiad. Mida peaks selleks tegema, milline on see protsess? (Krayon naerdes) Üksnes peata kannatamised sõnadega, kallis Kaasasündinu, kallis Kõrgem Mina, kallis mistahes energia minu ümber,  ma kuulutan, et kõik kannatused, muutuvad praegu minu jaoks rõõmuks, seni olnu ei jätku enam. Asjad, mis panid mind kannatama, mis olid karmalised, kõik kaovad tänasest, kuna tahan heita minema oma karma. Oo, jaa, ma ju saan neid juhtida. Veelgi enamat, kas sa saad aru, kuidas sa muudad oma paradigmasid iseenda sisemuses. Sa liitud ja ulatud selle Lätteni, mis on alati olnud puhta armastuse Lätteks. Praegusel ajal,  tänu uuele Valgusele, säde hakkab sinuga rääkima ilma kanalduseta, sinuga otse ning ka te ise  hakkate märkama, et teil ei ole enam vaja järgida vana teekonda.  Kas teile meeldiks selline asi, kui ärgates hommikul, endiste probleemide juures, esimesena, mida tunnetaksite on see, et ei ole enam rahutuse ja kannatuse tunnet on vaid rõõm. See rõõm viib teid arusaamisele, et iga uus päev on teie jaoks täis lahendusi, kus te saate ära lahendada omad probleemid, milliseid te ei suutnud lahendada eile, ehk teile hakkavad ilmnema sellised asjad, mida te ei näinud eile. Kas mõistate? Oo, jaa ma ise juhin oma reaalsust ja minul ei ole enam karmat, mis võib esile kutsuda mulle ebameeldivaid asju.

Vanade vaimsuste mantra.

Sädemed, ootamatud mõttevälgatused hakkavad ilmuma vanadele vaimsustele, kusjuures, ilma gurudeta, ilma kanaldusteta, ilma juhenditeta. Need on iseeneslikud, need on Jumalale lähedased funktsioneerimised. Mõned teist  juba tunnetavad neid. Just seetõttu olete tulnud siia, sellele kohtumisele. Tulite siia, kuna tunnetasite siin olevat ülendavat jõudu, mida tunnetasite endis juba enne siia tulekut. Siin ilmutabki see Säde, mis suunab teid sõnadega, et mis oleks, kui oleksite suurem, kui on sulle räägitud, mis oleks, kui sulle avaneksid muud arusaamised, võimalused, mis oleks, kui saaksid neid ise juhtida. Mõnigi võib nüüd öelda, et pea kinni, et  Jumal  juhtib ju kõike. Olgu nii, kuid lubage teile meenutada, et Jumal on teie sisemuses ning  te ise hakkate mõistma, kes on juht, see olete te ise ja teie mõlemad. Just teie enda Kõrgem Mina annab mõttesähvatusi, annab sulle loa ja annab sulle teada, et võid alustada oma reaalsuse muutmisega. Kõiges, mis sinul on olemas,  juhib sind, läbi kavatsuse, kuuletuda sellele häälele, ning olla millekski selliseks, mis vastab Loomislättele, mis asub sinu sisemuses ja räägib sinuga. Just seetõttu sa ei vanane enam, oled heitnud oma karma minema, oled ise juht.  

Perenägemuste Säde.

Lõpuks räägin teile perenägemuste Sädemest. Siin ruumis on neid, kes on teadlikud sellest, millest kavatsen rääkida, sellest tahaksin rääkida ka lugejatele ja kuulajatele. Teie bioloogiline pere on imeline. Mõnedele teist see on hea, aga mõnedele mitte, kuna neil ei ole selles peres kerge lahendada raskeid ülesandeid. Kuid Vaimne Pere on puhas ja igavene, Kuid teie bioloogilises peres seda võib ka mitte olla. Oleks hea, kui te leiaksite enda vaimse pere, sest see muudaks teie elu, see tasakaalustaks palju asju teie elus. See looks edukust teie enda elu juhtimises, kuna teil oleks pere, kes tunneb ja teab teid ja  järgib nagu teiegi, oma Loomislätet enda sisemuses. Vaadates oma peret, te näeksite neis Jumalat, kes tunnustab Jumalat teie sisesmuses. Selline on Vaimne pere. Kui olete saanud näha seda oma bioloogilises peres, siis teil on kõvasti vedanud ja  see ei ole üldse toimunud juhuslikult, sest ka nemad on panustanud sellesse. Nad  teadsid, et võivad saada teie emaks, isaks või õeks, kuna neis on midagi sellist, mis motiveerib neid otsima sama ka teie sisemuses, et saaksite koos olla. Kas mõistate, millest ma räägin? See on suurepärane, kuid seda juhtub harva. Asi on selles, et vanad vaimsused harva tulevad vanade vaimsuste perre. Vanad vaimsused tulevad planeedile laiali paisatuna. Kas teil hakkab kujunema arusaam, mis toimub teie elus? Kas on teid loksutatud erinevates suundades, ja viidud kokku erinevate väljakutsetega, mis tirisid ja tõmbasid teid, kusjuures täiesti ootamatutel viisidel? Kallis iidne Valgusmajakas, kas sa ei ole praegu toimuvas leidnud veel midagi teisiti olevat, kui oli vanasti?

Praegusel ajal kõik hakkab rahunema ja võtab oma koha sisse. On kätte jõudnud aeg võtta oma vägi enda kätesse. Uus Valgus, mis hakkas voolama planeedile 2012 aasta lõpust,  tõstab teid vanast teadvusest üle uude energiasse, te hakkate tunnetama uut valgust, uue valguse laengut. Nüüdsest kõik, mida hakkate tegema, ei kohta enam vastasseisu  vaid selle asemel on mõistmine ja armastus.  

Häirivad kellukesed.

Kokkuvõtteks ütlen teile, et ma tunnetan siin ruumis šamanistlikku energiat ning see on olemas igas ühes teis. Kallid, koos sellega on siin veel midagi, teis on olemas veel vana energiat,  mis on talletatud teie karmasse. Vastavalt teie ärkamisele koos Valgusega praeguses energias, see hakkab helisema häirivate kellukestena. Ma tahaksin, et keskenduksite neile kellukestele, et te saaksite vabaneda ja puhastuda kõigest vanast ja häirivast juba praegu. 

Kui te oleksite olnud šamaan endistel aegadel, ilmselt oleks teil olnud lühike elu, sest te oleksite teistsugune ja erinev teistest inimestest ning te oleksite üksildane. Šamaanlik energia ei soosi partnerlust. Te elaksite reeglina kusagil küla ääres ja tervendamist vajajad inimesed tuleks ise teie juurde. Ärgata maagiasse, tervendamisse, nende asjade teadmisse, mis ei olnud üldsusele teada,  ei olnud vanas energias kõige parem asi. Püüdsite aidata,  aga selle eest põlesite tuleriidal. Just seetõttu te kõik olete teatud määral hirmul,  hirmul valgustumise ees.  Olen sellest rääkinud juba varem, kuid praegu ütlen taas, et nüüd on aeg puhastuda sellest kõigest. Te ei saa liikuda edasi kuigi kiiresti ja mõttevälgatusi ei tule kuigi palju seni, kuni te ei saa aru, et see oli siis ja praegu on kõik teisiti. Tunnetage selles uues energias seda, milleks see on ja nimetage seda õige nimega. Te küsite, Krayon, kuidas ma saan seda teha? (Krayon naerdes, vastab selgel ja veenval häälel) Kallid Akashad, kallis Kõrgem Mina, kallis Kaasasündinu, kallis keha rakustruktuur, kuulake mind. Minus ei ole mingit hirmu valgustumise ees, ma olen sellises energias, mis  toetab mind, mitte sellises, mis oli minu vastu. Hirm tuli vanast energiast, aga mitte praegusest ja ma olen vaba sellest. Olen valmis liikuma edasi, süütama oma Valgust teadmise Sädemega, sellest, et olen suuteline juhtima kõike, mis puutub minusse, minu vägi on minu kätes.

Kui hakkate avanema paljudes sfäärides, tükk tüki haaval ja mitte üksnes taoliste kohtumiste ajal, vaid oma igapäeva elus, vastavuses liikumisele, saate aru, et kõik hakkab erinema kõigest sellest, mida on teile seni räägitud. Vanad reeglid ei ole teile enam vastuvõetavad. Oleks hea, kui te analüüsiksite, mida see tähendab  teie elus, otse nüüd. Kuidas saaksite vabaneda asjadest, mis  orjastasid teid. (Krayon muiates) ma ju tean, kes istuvad praegu siin ruumis. Las algab teie sisemuses enese avamise protsess.

Tänaseks piisab, meeldivaid mõttevälgatusi teile.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga