PIDULIK KINGITUS

Lee Carroly sõnumis Krayon selgitab esmakordselt kogu antud aja globaalset põhjust, milleks me teeme seda mida teeme ja see on vapustav. See tõstab uskumatult meie enesehinnangut, meie ettekujutust meist endist.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Käesolev sõnum on teile isiklikku laadi, ja selles ei ole õpetussõnu, ega uut informatsiooni, selles on vaid mõtisklused ja on Vaim, kes on räägib teiega. Just sellist sõnumit on kavas edastada teile täna. Planeedil on traditsiooniks tähistada vana aasta lõppu ja tervitada uue aasta tulekut. Mõningates kultuurides lisatakse siia juurde terve rida pidustusi, uue aasta puhkusi, see on aeg pöörata oma tähelepanu perele. Selline on Maa traditsioon.

Ma tahaksin, et te teeksite endale kingituse, kuid see polegi nii lihtne. Tahaksin, et te mõtleksite selle üle, enne kui ütlen teile, millest see kingitus on. Praegu on palju inimesi lugemas ja kuulamas sõnumeid ja kõik sõnumid  on mõeldud teie jaoks. Kuid antud sõnum on mõeldud ennekõike isiklikult teile, kes on istumas siin ruumis toolidel ja kuulamas seda elavas kõnes. See on pühendatud mõtlemisele ja see on mõtisklus teile igaühele. See kannab endas  palju energiat,  palju küsimusi ja kõhklusi.

Te kõik olete siiski erinevad ja samas  unikaalsed, isegi teie, kes te istute siin, minu vastas. Te kõik olete Jumalale hästi teada. Kas teadsite seda? Teie seas on palju neid, kes tunnevad endid üksildasena ja  isoleerituna. See põhjustab teis palju kahtlusi ja küsimuse, mis saab edasi. Kahtlete paljudes asjades, te kahtlete, kas ikka käitusite õigesti, kuivõrd õigesti tegutsesite, kuivõrd õigesti valisite jne.? Kui mõtlete päev ette, nädal ette, siis tunnete, et ka seal teid piinavad samad küsimused. Mõned teie seast on teinud endale selgeks, kes nemad on ja kellega nad on. Isegi siin ruumis on neid, kes ei ole veel leidnud ennast.

Ma tahaksin teile näidata suurejoonelisemat pilti. Tahaksin rääkida sellest, mida ütlevad kõik piloodid. Nad räägivad, et olenemata probleemidest, millised on neil kodus või tööl, need taanduvad, kui tõusevad lendu (Krayon mõtlikult, unistavalt). Seal avaneb vaade ülevalt ja see on kui liuglemine probleemide kohal ehk eufooriline tunnetus, mis  ilmub paljudele pilootidele, kes on kogu elu soovinud ikka ja jälle lennata. Kuidas on olla üle kõigest olevast ehk taevas? Kui lendur juhib lennukit, siis mõnedel reisijatel võib olla igav, kuid siiski paljud tunnevad lennu ajal seda kõrguse tunnetust , mis laseb olla  kõigist üle. See teeb probleemid minimaalseteks, see annab perspektiivi tunnet. Seetõttu tahaksin, et te tuleksite lendama koos minuga.

Üheks huvitavaks inimese omaduseks, mida oleme nägemas ja hindamas, on see, et teie disain, ehk see, kuidas olete kavandatud, ei näe ette, et te mäletaks kõike juhtunut. Kui te oleks mäletanud kõike, siis te vaid lendaks, siis teaksite alati seda, mida teame meie. Kuid ma tahaksin, et te tõuseksite lendu koos minuga, kasvõi hetkeks. Mõned teie seast tulevad kaasa, mõned mitte.

Tuletan teile meelde, et te olete igavesed ja see  oli nii kavandatud ammu enne Maa kujunemist. Ma räägin  sinu vaimsuse keskmest, sellega, kes oli siis Sina. Sa jälgisid siis kogu progressi, teades, mis hakkab toimuma edaspidi, teades, et kunagi ilmneb tsivilisatsioon, ilmneb elu (Krayon ohates). Me kõik olime siis koosSinu kuulmine ulatub kaugele olemasoleva taha, sa oled kuulmas Peret, kelleks olen mina. Mõnigi teist on praegugi ühenduses selle perega, isegi mõistmata seda, miks sind tõmbab selle poole. Ja ma ütlen teile, miks (Krayon teatud kergusega). Üksnes seetõttu, et oleme lendamas koos. Kas oled võimeline kujutama endale ette, ning tabama oma alateadlikus vastuvõtus meenutuse tunnetust sellest, kuidas on olla koos Perega, mida saab nimetada Loomise Lätteks. Seega, nähke suurejoonelist pilti, planeeti oma arengus. Mõningad teie seast, oma arengus, tulevad ja lähevad teistelt planeetidelt. Kuid aeg, millisest räägin, on  kujunenud ajastuna,  ammu enne seda, kui olite veel muudel planeetidel.

Neil aegadel, kui galaktikad alles reastusid üheseks, oli Ilmaruum  veel kuum, asteroidide väljad alles ilmutasid oma aktiivsust, ning mürinal langesid tulevastele planeetidele, kaasaarvates ka teie praegusele planeedile. Ilmaruum oli siis veel noor, võttis aega, enne kui see rahunes ja hõrenes ja gravitatsioon tegi oma töö. See oli ammu enne, kui Kuust sai Kuu. Me olime seal koos. Vana vaimsus, veel enne, kui ajast sai Aeg (Krayon austusega), olles tolleaegses suurejoonelises vormis, sa olid juba teadlik, et  tuleb aeg, kui saad astuda planeedi pinnale ja sa ei mäleta eelnenust midagi. Ja seda üksnes seetõttu, et kõik on mööduv, ehk teisi sõnu, mis ka ei juhtuks planeedil, sa naased tagasi oma suurejoonelisse vormi – igavikus olemisse.

Inimolevus, iga asi, mida oled läbimas kas või käesoleval hetkel, on ülimalt väike selle kõrval, kes sa oled reaalselt. Kui oleksid suuteline tõusma lendu koos minuga, kasvõi hetkeks, siis sa tõuseksid nii kõrgele, kus oleksid kõigest kõrgemal, milleks oled praegune sina. Kõik, mis on teil olemas praegu, on illusioon. Kõike seda võib ka ära jätta, kuna see on sedavõrd väike ja väärtusetu. Kas  see on reaalne ja kas te usute, et teie olete Looja seeme? Kui te oleksite võimelised seda teadvustama, kasvõi vähesel määral, oma praeguses kehastuse, siis ma kinnitan, et oleksite saanud olla vabad kõigest. Kui te oleksite võimelised vaatama endid, ning mõistma, et te ei ole üksnes väärtuslikud, vaid olete veel enamat, kõigest  üle. Ei ole tähtis, mida mõtlete homsest. Igal ühel teist, ka teie partneril, tuleb ükskord teha oma viimne hingetõmme. Viimne hingetõmme kutsub teis inimestes esile hirmu. Kuid ma tahaksin, et te liugleks selle kohal, kuna see ei ole viimseks hingetõmbeks (Krayon naerab sellepeale). Viimseks on see selles füüsilises kehas, selles kehalikus kestas. Te  naasete uuesti, uuendatuna, noorena, pulbitsevana,  valmis astuma edasi. Ma kordan, et pärast seda kehastust, kui naased uuenenuna, uue energia inimolevusena, sinul saab olema võime mäletada kõike eelnenut, mida sa ei mäletanud eelmistes kehastustes.

Surma kui niisugust, pole olemas. Surm kurvastab üksnes neid, kee jäävad teist maha, kuid ka  nendeni jõuab ükskord mõte uuendusest ja selle tähendusest. Seetõttu võite julgelt tõusta liuglema selle kõige kohale. Te olite siin enne, kui maa sai Maaks (Krayon naeratab õnnest). Kõiki neid miljardeid arengu aegu olete olnud siin, aeg siis ei olnud veel aeg, teie praeguses aja mõttes. Mõnigi ehk ütleks, olgu pealegi (Krayon muiates), kuid mida ma tegin siis kogu see aeg? Ma vastaksin nii, kallis inimolevus, see on ju puhtalt inimlik küsimus. Kui oled teisel pool eesriiet, seal ei ole mingit jagunemist, on üksnes armastus, üksnes olu kaunidus, ega ole aega, ega midagi muud. Ei ole tegevusi, ega mingeid tsükleid milleski, üksnes puhas olu, seda on teile raske sõnadega selgitada.

Ma palun nüüd, kui te liuglete kõigist ülevapool, et te tunnetaksite seda aega, kui te olite eesriide taga. Mõned teist saavad endale tunnistada, et nad tunnetavad sealse Pere lähedust, seda soojust ja hellust. Kuid on ka neid  Valguse Töötajaid, kes veel ei tunneta soojust ja hellust ja just nende poole ma tahaksin  nüüd pöörduda (Krayon tunnetuslikult ja üleskutsuvalt). Liueldes kõigist kõrgemal, luba soojusel ja hellusel tulla meie poolt endasse. Vaata enda sisemusse, tunneta ja leia sealt meid, Jumala peret. Sa pole kunagi üksi. Tõuse liuglema kõige kohale, ole sellest kõrgemal ja vabasta pinged, lõõgastu armastuses Jumalasse, lõõgastu. Ma tahaksin, et sa tunnetaks seda tunnet,et sa ise oled see reaalsus. See ei ole see inimlikkus, mis on surunud sind aegade jooksul maha, kehastus kehastuse järel. Hirmule, pettumisele ja kannatusele on tulemas lõpp. Inimkond alustab evolutsiooniga meisterlikkuse suunas ning asjad, millistest olete läbi minemas või läbinud möödanikus, hakkavad aegamööda kaduma, hajuma. Teil seisab ees liikumine täiesti uue eksisteerimise viisi suunas,  uue inimolevuse poole. Tulevik on hulga eredam, kui on teile räägitud.

Aastal 2017 on mõningad potentsiaalid, milliste eest tahaks teid hoiatada, sest mõned neist kannavad hirmu energiat. Neis võib teile olla üllatusi ja  tabada teid ootamatusega, mille tõttu võite ehk hakata kahtlema endas, kahtlema enda vaimsuses. Need on kui vabad kaardid, mis ei ole veel jõudnud teie kätte. Neid on tarvis selleks, et saaksite kasutada neid kui keppi, mida pista probleemide vahele ja kangutada kõike liikuma. See kõik võib toimuda paljudes erinevates vormides. (Krayon pehmelt ja rahulikult) Ma tahaksin, et kui kõik see hakkab sündima, te meenutaks seda kanalduse sõnumit. Ma tahaksin, et te liugleks selle kohal, tahaksin, et te naeratades ütleksite, see on just see, mida rääkis Krayon, just nimelt see, mida rääkis tema. Seejärel tahaksin, et te lõõgastuksite  ning sõuaks voos kogu sündivaga.

Kallid, teie teekond sellel planeedil on sedavõrd oluline käesoleva aja hetke jaoks. Kui on kavas teil läbida seda pettumuses, hirmus ja kannatustes, siis te ei ole võimelised esile tooma  vähemal määralgi Valgust, ükskõik kelle jaoks. Vana Vaimsus, sinu tõeline eesmärk on olla käesoleval hetkel siin  näidata teistele tasakaalu, oskust säilitada tasakaalu isegi kõige halvematel ja kõige parematel hetkedel. Teisi sõnu, teil saab olema vaimne stoilisus, mida märkavad teie ümber olevad inimesed. Teil säilib võime naerda seal, kus teised ei ole suutelised. Teil säilib võime kuulda ja olla abiks oma tasakaaluka omadusega, millist neil jääb puudu. Nemad, olles teiega mõned hetked, tavaline olek teiega, aitab neid paljus.

Head asjad on juba tulemas (Krayon muiates). Selleks, et saavutada seda, kus kõige paremad asjad tulevad planeedile, enne peavad sündima veel mõningad ja väga huvitavad nihked. Kõike, mida olete näinud kasvõi viimastel kuudel, see kõik on viitamas sellele, et võta kepp ja pista see harjumuspäraste asjade vahele, ning pööra seda otsusekindlalt. Tulemuseks on uute ideede tulek. Pettumused muutuvad otsusteks. Näete selliseid asju, milliseid seni pole veel näinud. Ilmneb teadlikkus, milles vana vaimsus hakkab nägema. Enamus teie seast, kes olete praegu mind kuulamas või lugemas, jõuavad arusaamisele ise endast, selles, et teid ei ole võimalik viia tasakaalust välja.  See ei ole üksnes selle tõttu, et oled ilmutamas Valgust, mis peab särama siis, kui hakkavad sündima uued asjad. Inimesed ei armasta eriti muutusi. Kui suudad olla majakale tugevaks aluseks tormide ajal, siis inimesed näevad sind ja tahavad olla sinu juures. Selliselt saad aidata tuhandeid inimesi.

Olete sisenemas aastasse, mille arvuks on ÜKS. Millised uued algused teil ka poleks, need on ikkagi kõik muutused. Mõelge sellele aastale, kui puhtale lehele, aga mitte nii, et ikka sama ja sama ja sama. Te ei lähe üksnes ühest aastast teise, vaid lähete vanast energiast üle millelegi, mida te ei ole veel kunagi varem kogenud. Kas on teil oskusi selleks? Kas on teil heameel, kui olete üle elamas sellist kogemist, millist te pole veel kogenud? Sõnum sõnumi järel oleme rääkinud teile, et inimolevuse jaoks ei ole lihtne  kujundada sellist tulevikku, millist te ei ole veel läbi elanud, ega tunnetanud selle mugavusi.

Vana vaimsus, me räägime sinu atribuudist, mida sa veel ei valda, kuigi oled liuglemas kõige kohal, sa oled jätmas maha surmahirmu, oled hakanud kuuluma meistri aega. Üks asjadest, mis on teil olemas, see on, et olete võimeline nägema uusi asju, ning koheselt tundma end neis hubaselt. Samas läbi nende olete nägemas paremat tulevikku. Et aeg on käimas ringiratast, nagu oleme varem rääkinud, siis asjad, milliseid te pole üle elanud, hakkavad näima teile kuidagi tuttavatena. Miks,  seda selgitada ei ole võimalik. Selliselt on töötamas Akasha kroonikad, kuhu on salvestunud asjad, kuidas olete neist asjadest juba korra läbi käinud, või kahel korral, ehk isegi enamatel kordadel, ja seda selle galaktika evolutsiooni aegu.

Me naaseme  sinna nüüd  koos minuga. Te olete sellest kõigest kõrgemal. Olete jälgimas selle galaktika enda arengut. Olete jälgimas seda huvitavat fenomeni tema enda keskme sees ja naeratate sellele. Olete teadlikud füüsilisest paarist, kuna oleme sellest rääkinud, kuid keegi ei ole seda näinud seda paarina. Kuid neid on kaks, see on paar. Olete naeratamas Valgusele, kaunidusele, mis on olemas selle füüsikas. Olete naeratamas kvantilisusele, mis ei ole veel avatud, ja mis võimaldaks teil rännata kõikjale. Olete naeratamas sellele, millel alles seisab ees toimuda. Olete tunnetamas tulevikku. Olete veel mäletamas eelmist Ilmaruumi, milles olete olnud (Krayon pea sosinal) kui palju kordi olete seda juba teinud.

Vana Vaimsus, on see võimalik, et kogu eksisteerimine igavikus, saadud galaktika kogemine on üksnes  kella tiksumine ja siis äkki, sa teed seda taas. Peamine põhjus, milleks seda teete, on Jumala enda vibratsiooni tõstmine. Igal aja ühikul kogu Ilm on lähenemas oma küpsushetkele, omades vaba valikut ja teie olete tõstmas seda, mis on Looja energia. Jumal on Jumal üksnes seetõttu, et te olete seda tegemas. Seda on sedavõrd raske teile selgitada, seda Elu põhjust, Eksisteerimise põhjust. Te ei suuda mõista, milleks on see kõik. Kui ma poleks rääkinud teile, et see teeb Loojat paremaks ja avardab Teda, mille osaks olete teie. Kas oleks parem, kui te ei teaks loo lõppu?

Olete Valguse osa, mis on kasvamas planeedil. Planeet on teadlik, millest olete läbi minemas. Meie oleme teadlikud, kes olete teie. Ma olen pöördumas nende poole, kes on kuulamas mind, või lugemas. Olge kõrgemal kõigest, tunnetage meid praegu ning teadke, et olles kõrgemal kõigest, et kõik läheb hästi. Kui olete praegu kannatamas mingit häda, siis teadke, see on Jumalale teada. See häda saab viidud nulli, lahustatud Jumala armastusega. Hirm ja kannatused kaovad Valguse paistel. See on reaalne juhul, kui olete saanud Valguseks. Teil on tarvis üksnes olla sellest kõigest kõrgemal, üksnes tõusta kõige üle, ning hakata nägema seda väärikust, milleks olete te ise. Olete taas oma kehas, oma kolmemõõtmelisuses.

Meie koosolemine on lähenemas lõpule, ning te istute oma autodesse ja sõidate oma kodudesse. Teile võib näida, et midagi reaalset pole juhtunud, ega muutunud teiseks, kui oli see enne kanaldust. Meie soovitus on, et olge ühe jalaga kahes ilmas. Juhtides autot, olge koos Jumalaga. Olles selle kõige kohal ja samas jääge kolmemõõtmelisusesse. Uus inimolemus on astumas selle suunas, kus saab vallata sellist kogemust. Kui läbite igapäevast reaalsust, kus sööte,  sõidate,  magate,  kuid te ei  süüvi enam probleemidesse, te olete kõige kohal. Probleemid on teil olemas, kuid te  lahendate neid, loote neist oma mustri. Lahendades probleeme, säilitate täiuslikkuse ja täielikku rahu, te olete teadlikud, kes te olete, kes te olite ja kelleks te saate. Kas olete suutelised seda saavutama, astudes aastasse arvuga ÜKS?

Selline oli sõnum. Inimese uus evolutsioon on lähedal ja see on algamas vanast vaimsusest. Sina oled liikumas kohta, milline ei ole määramatu, kuna oled olnud seal. Kuid äkki,  seekord ta on erinev eelmisest? (Krayon muigab). Naerata sellele, kuna see ei ole sinu jaoks probleemiks. On juba puhumas meeldiv pärituul, muutuste tuul, armastuse tuul, ärkamise ja teadvustamise tuul, rahuliku elu tuul. Mõnedki teie seast tunnevad seda peatselt ja võite lõõgastuda selle embuses, sest te teate, kes te tegelikult olete. Olete emmatud selle poolt, kes on Jumalaks teie sisemuses. Saad olla üksi, samas ka koos meiega, olla koos kõigi ülejäänud Jumala osakestega. See on Pere  ja on see, kelleks oled sa ise.

Kõik need aastad, veel ammu enne nihet, ma ei saanud teile rääkida asjadest, millistest saan rääkida nüüd, nihe oli siis üksnes  veel potentsiaalina. Nihet oleme realiseerinud koos teiega. Nüüd siis,  uus informatsioon on hakanud avanema, andes pea kõike, andes võimaluse avastada ja tunnetada kõrgema teadvuse reaalsust selles, et see reaalsus on teie sisemuses.

Ja nii see on,

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga