UUS PARADIGMA TEIE JAOKS, Boulder, Colorado, USA 08.jaanuar 2017

Antud Krayoni sõnum Lee Carroli vahendusel on mõneti sarnane möödunud aastase sõnumiga „Sellest, millest te pole teadlikud 2016.01.09“, kuid siiski on ka erinev,  ja on sellest, kuidas käivitada isiklik muunduse protsess, kuidas vabaneda hirmudest, kuidas hakata elama uue ajastu uues paradigmas. Krayon on selle protsessi käivitamiseks lausa andmas oma energiat.

Tervitan teid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

 See on kokkuvõttev kanaldus ja on suhteliselt lihtne. Selles ei ole ülimat informatsiooni, ei ole sügavaid asju, see on tunnustuse sõnum, ilmutamise sõnum, sõnum sellest, kuidas näha endid.

Seda kõike nimetaksin inimkond ülemineku protsessiks ja selles on erinevaid tahkusid. Üks neist on mõjutamas teid eriti tugevalt, see on sellest, mis on tänasel päeval on toimumas vanade vaimsustega. Kui teil oleks see lehekülg juba ümber pööratud, siis täna oleksime saanud anda teile sõnumi sellest, mis on toimumas nendega, kes sünnivad praegu. Nemad on vaatamas ilma sootuks teisiti, kui vaatasite teie.

Kui vaadata asja tõsisemalt, siis sügavamad muutused sünnivad enam kogenenumatega ja nendeks olete teie. Kõige raskemaks selles on usu paradigma muutmine ja elu paradigma muutmine.

Me alustasime viimast sõnumit ja alustasime tänast sõnumit sõnadega sellest, et tulevik ei ole määratletav minevikuga. Te olete tuhandete aastate jooksul kasvanud selles, mille nimeks on  inimloomus, ning te olete sellega sulandunud, olete kasvanud sellega kokku. Olete endiselt ootamas sama ning sama, näete ka uudiste saadetes sama. See kurvastab teid, haarate kinni peast, kuid homme ootab teid ikka sama. Me taas ja taas räägime teile, milles seisneb praegune nihe. Oleme rääkinud, et sotsioloogid võivad kunagi, palju kümnendeid aastaid hiljem, naaseda ja näha hetke, nimega Nihe, kus inimesed hakkasid mõtlema teisiti, tegutsema teisiti.

Sotsioloogid, kes vaadates tulevikku,  saaksid nimetada seda aega Koosmõistmise Ajastuks, nemad oleksid pööranud tähelepanu toimuvate muutuste omadustele. Mõned teised, vaadates tulevikust minevikku, nimetaksid seda suuna muutuseks,  ja saaksid nimetada seda Valguse Ajastu alguseks.

Kõik, mida  näete praegu, on ülemineku aja raskused, ja te isegi ei mõista päriselt, mis nimelt on toimumas. See kõik  põhjustab teis teatud hirmu. See on ka mõistetav selle suhtes, mis hakkab toimuma planeedil edaspidi. Ja see kõik on üksnes seetõttu, et te pole kunagi varem sellist näinud, ega olnud selles olukorras. Kui vaadata minevikku, kus kõik need muutused toimusid, viisid tavaliselt mingi negatiivini, seetõttu  ootate, et juhtub samamoodi. Kuid nüüd, vaadates seda, mille kohta teil kogemusi ei ole, (Krayon saladuslikul häälel) kuidas te saaksitegi mõista seda, millega te ei ole kunagi kokku puutunud? Oo, jaa, te võite seda ette kujutada, ning loota, kuid reaalselt te pole seda kunagi näinud.

Seega, tahaksin anda teile ühte vestet minu lemmik isiku kohta (Krayon muigab), see on Wo. Wo ei ole ei mees, ega naine, kuid asja parimaks mõistmiseks võtame teda kui inimest. Juba 20 aastat olen rääkinud temast, temaga oleme käinud läbi paljudest metafooridest, temalt saime teada palju uut. Seekord selle veste nimeks on  Wo teekonna lõpp.

Wo on teadlik, et tema elu on lõpukorral. Ta on elanud märkimisväärset elu ja ta ei olegi veel kuigi vana. Kuid see, mis on temaga on juhtumas, näitab selgelt, et tema päevad on lõpu faasis. Selle tundega kaasneb mingi hirm selle vastu, mis paratamatult tema elus juhtub. Teatud tasandil ilmneb teadmine, et asi on lähenemas lõpule ja ta on teadlik, et tema elu lõpeb. Ümberolevad küsivadtemalt, et mis temaga on toimumas? Kuid tema vastab, et soovib olla üksi, kuna teab, et tema päevad on loetud. Wo lahkub kõige pimedamasse kohta. Temale näib, et kõik on muutumas aina pimedamaks ja pimedamaks, et tema kehaga on hakanud midagi toimuma, ta hakkab lahkuma olematusse. Wo seab end pikali ja katab end, jäädes nii (Krayon kurbusega hääles)  ja oodates vältimatut. Tema päevad mööduvad, ta lakkab söömast. Ja siis tuleb lõpp, on saabunud rahunemise aeg (saalis surmvaikus). Siin jutt peaks lõppema sõnadega Wo suri. Kuid siis toimub midagi huvitavat. Wo jätkab enda teadvuses olekut, tema teadvus säilib ja tema kehaga toimub midagi. See hakkab ärkama, pimeduse asemel ta näeb valgust. Ta hakkab tulema pimedusest välja, tema ümber on avanemas ere valgus, tema ümber on tiivulised olevused, mille kohta Wo ütleb, et mulle aitab, kõik. Ta tunneb ära oma sõpru, kes räägivad temale, et ronigu sealt välja, ja ütlevad, et Wo, nii toimub iga vastsega, kui ta muutub liblikaks (saalis pinge langus, kõik naeravad). (Krayon teeb pausi, esmalt muigab ja siis pahvatab naerma). Wo küsib, mis asi see oli,  see oli  kõige meeldivam, selles muunduses? Sõbrad, aidates temal viia lõpuni üleminek järgmisse staadiumisse, vastavad (Krayon kergusega ja üleolevalt). Nüüd oleme võimelised len-da-ma, seni Sa ei olnud selleks valmis. Kuid nüüd juba suudad. Need sõbrad, kes veel ei mõista seda, tulevad sinule järgi. Sina ühine meiega, meil seisab ees veel palju tööd.

Kuidas inimolevus saab seda mõista? Ta on läinud alles üheksast üle ühesse. Kuidas üldse inimolevused, kes ei ole kunagi veel olnud sellises kohas, kus kaasmõistmine on juhtimas nende elu, kuidas nad saavad üldse seda mõista seda? Nendel ei ole taolise kogemuse täit tunnetust kunagi üle elanud. Ma tahaksin, et te oleksite valmis selleks, mitte just taoliseks muutuseks, vaid tunnustama ja nõustuma, et teie isiksus ja inimloomus on muutunud.

Need, kes vaid istuvad ja ootavad seda, jäävadki istuma ja ootama, sest nendega ei juhtu midagi. Need kes on aktiivselt töötamas oma ülesannete kallal, lahendades elu ristsõnu igapäevaselt, nemad ütlevad,et nad soovivad olla kaasmõtlevad inimesed, ja soovivad, et ma  näitaksin neile, mida selleks on tarvis. Ja siis te avastate, et teie raevu nupud hakkavad lõtvumasest  te ise palusite seda. See, kuidas te hakkate  teisi nägema, hakkab muutuma. Need, kes on harjunud seisma enda  eest, uskudes üksnes iseennast, neile ei ole oluline, kas on see vaimne või poliitiline küsimus. Kuid vaadates neid inimesi, kes ei ole kinni ainult oma uskumustes, nemad ütlevad, et  see võib olla võimalik. Neile on ilmnenud mõistmine, tarkus ja kaasamõtlemine, tänu millele nad hakkavad nägema kõike teisti.

Kui maale tekib juba küllaldaselt inimesi, kes on astumas seda teed, siis see arusaamine muutub ligitõmbavaks ka teistele. Nähes seda, nad küsivad, et mida sa oled teinud, et saada selliseks? Ehk isegi töö juures küsitakse, et kuidas sa tuled sellega toime?Oleme märganud, et oled muutunud, oled tasakaalukas ja naeratamas kõigile, kas on raske seda teha, mida sa oled selleks teinud? Ja sa võid neile vastatanii, et ma leidsin enda seesmuses midagi, kõik mida  on tarvis selleks teha, on üksnes lahendada saadud ülesanded.

Kõige esimene küsimus selleks on, et kas see on mul seal olemas? Koheselt, kui vaid küsite seda, asjad hakkavad muutuma.

Siin saalis on istumas inimesi, kes on toiminud just täpselt nii. Kui nad jõudsid selle punktini, nad küsisid, et  kas on seal veel midagi või minul on aeg lõpetada kõige sellega, ning lahkuda sellest ilmast? Peale seda koheselt, viivitamatult, algab sinu elu säilitamise protsess, sinu enda muutumine, selle muundumine, mis ei kiirusta vihastuma, kellel on minimaalselt pettumusi, võrreldes kelle tahes ümber olevatest, kes ei ole reageerimas sedavõrd äkiliselt.

Reageerimine, see on vana energia paradigma, kus sa pidid koheselt andma vastuse või õiendama arved, või vastama kuidagi ebameeldivalt, kuigi oleks võinud tegutseda kaasamõistvalt, või näha asju teisest vaatevinklist.Sellest oleme rääkinud juba eelnevalt küllaltki palju. Kui keegi karjub sinu peale, mingis afekti olekus, siis sinu esimene reaktsioon on  karjuda talle vastu (Krayon muigab nukralt). Mis oleks, kui selle asemel sinul oleks kaasmõtlemine nende inimestega, nende tasakaalutusega? Mis oleks, kui sa isegi ei analüüsiks nende poolt öeldud sõnu? Mis oleks, kui nende sõnad lendaksid sinust mööda ja haihtuks? Kõik, mida tajuksid siis nende inimeste suhtes, oleks armastus ja nende korratuste mõistmine. Sa kas ei ütleks üldse midagi või näitaks neile oma tasakaalukust ja armastust. Ja ma ütlen sulle, et neid see muudaks just nii. Kui sa käituksid nendega selliselt  sageli, siis see muudaks neid alatiseks. Lõpeta reageerimast, selle asemel on olemas kaasmõistev tegevus. See on uus paradigma teie jaoks, kus sirutate tiivad ja olete valmis lendlema Valguses. Seda sa ei ole veel kunagi teinud.

See oli lihtne kanaldus, see oli veste ja metafor kaunitest asjadest, mis on täiesti võimalikud olenemata sellest, mida olete nägemas planeedil, ma luban teile, et piisav hulk inimesi lakkavad reageerimast, nemad hakkavad ilmutama osavõtlikkust ja kaasmõistvust kõigi suhtes, kes on ümberringi. Seejärel planeet saab olema sootuks teine planeet. Valitsused ei saa jääda vanasse paradigmasse, kuna need, keda nemad juhivad on juba uues paradigmas. Kas mõistate seda. See on tõeline tõde. Ilmuvad uued poliitilised liidrid, kes tulevad kaasmõistvatest kohtadest ja see sünnitab midagi sootuks muud, sünnitab sootuks enamat.

Mõningad vandenõu teoreetikud ütlevad teile, et planeeti on kontrollimas mingi salajane vandenõu. Ka teile näib, et teie ei ole suutelised midagi juhtima, absoluutselt mitte midagi ning isegi ei ole lootust selleks. Selline kontroll on olemas ja see jätkub edasi. Kallid, ma tahaksin, et te näeksite seda, et te märkaksite vana energia paradigmat, millest olete välja tulemas. Paljud teie seast peaks ehk surema enda seesmuses umbes Wo taoliselt, kuid mitte negatiivses mõttes, vaid oma teadvuse mõttes, oma usu mõttesEhk ütleksite, et kõik, mulle aitab ja sellega algaks siis teie muundumine. Ärge laske hirmul heidutada end.

Planeet hakkab muutuma aeglaselt ja aegamööda. Ilmselt hakkate astuma kaks sammu tagasi, enne kui teete sammu edasi. Ja siis, edasi hakkate tegema kaks sammu edasi ja üks samm tagasi. See ei hakka sündima kiiresti, kuid progress muutub üha ilmsemaks. Kaasmõistmise protsess planeedil.

Sellest seekord piisab. Head ajaviitmist sulle, Wo (naer saalis, Krayon muiates, paneb punkti)

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetatud Jane Allika poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga