MUUTUSED, California, San Jose, USA 15.jaanuar 2017

Selles sõnumis läbi Lee Carroly Krayon näitab grandioosse Muutuse negatiivsete ja positiivsete külgede polaarsust, milline on praegu toimumas meiega, planeediga ja religioonidega. Ta räägib sellest, et meil on tarvis lõõgastuda tuleviku suhtes, kuna oleme läbimas kõiki muutusi. Samas Krayon tuletab meelde, et me paneks hoolega tähele, millest räägime, kuna sellega  seame üles tellimuse sellele, milliseks me saame.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Vahel kanalduse ajal tunnetame, et on aeg anda teile sügavamat informatsiooni, anda selliseid asju, mida on tarvis inimestel teada, kuid täna on veidi teisiti. Nüüd tingimused inimeste muutusteks on reaalselt võimalikud, nii selles, kuidas mõtlete, kui ka selles, kuhu olete jõudnud planeedi evolutsiooni protsessiga.

Kallid, mul on soov siia midagi luua, luua harmooniat, mõtlemise harmooniat. Tahaksin rääkida isiklikult iga ühega sellest, millega olete kokku puutumas  praegu. Mõnedel see toimub aeglaselt, teisel jälle kiiresti, kuid iga ühe tee on unikaalne. Kõik teie ja igaüks teist on praegu puutunud kokku muutustega. Mõnede elus see on juba toimumas ja mõnedel veel seisab ees puutuda kokku sellega. Nihe, mida ennustasid iidsed sellele planeedile, on jõudnud kohale. Krayoni siin viibimise põhjuseks on just Nihe. Olen rääkinud, et alates aastast umbes 1989, paljud hakkasid kanaldama ja sellega algas teie ettevalmistamine eelseisvaks nihkeks, mille sees olete praegu. Oleme rääkinud, et sellega liituda on lihtne, ise seda märkamata, kuid siiski te olete veel oma vastuvõtmisega nagu kitsas karbis, mille keskel on võimalik näha üksnes iseend. Nüüd palume teilt enamat.

Vanad vaimsused, teil on tarvis end tasakaalustada, kusjuures sedavõrd, et need, kes on teie ümber, märkaksid teie tasakaalu, teie tasakaalukust, et ka nemad saaksid tasakaalustuda. Ei ole mingit põhjust, et miski saaks segada teie kaunist ja elegantset muutumist. Kogu teie tarkuse juures, mida valdate, ei saa olla mingit põhjust hirmudeks. Olete muutumiseks juba küpsed. Oleme varem rääkinud, et muutumist ei saa miski ära jätta. Kallis inimene, asjad, millistega oled harjunud, võivad muutuda ja kujuneda teiseks. Need võivad muutuda iseenesest. Muutumised võivad olla seotud sinu bioloogiaga, suhete ja tasakaalu ümberhäälestustega, nii äri, põhitegevuste ja meelelahutuste sfäärides ja lausa kõiges, mis meeldib ja mis ei meeldi. Oleme samuti rääkinud sellest, et neil aegadel teie enesetunnetuses ehk isegi teie emotsioonides, sünnivad suured nihked, mis võivad olla  kas väiksemad või suuremad. Mõned pöörduvad isegi meditsiinilise abi järele (Krayon muigab), sest sedavõrd hakkab kõik erinema. Kuid samas tunnete huvi, et mis on teiega toimumas?

Praegune nihe on sedavõrd sügav, et on haaramas kõike. Muutused  selles ei pea olema üksnes halvad. Paljud nihked viivad heasoovlikusteni seal, kus varem seda ei olnud,  lahendusteni, milliseid varem ei leidunud. Seetõttu ma küsin, kallis inimene, miks on nii, et tasub vaid ootamatult ilmneda muutustel ja nihetel, kui koheselt viite seda ühese nimetaja alla  ja need on hirmud? Kõik on teie elus hästi, kuid äkki teie elus sünnib mingi ootamatu asi. Miks te ootate sellest kindlapeale halba? Vastus on järgmine, praegused muutused on väga suured teie jaoks. Praegused muutused on muutmas teie teadvust, mis paneb esitama küsimusi, mida te ei ole veel kunagi esitanud. Ehk siis, olete ärkamas uuele tõele ning, seoses sellega, muutub ka teie mõistmine.

Polaarsus muutustes.

Olen siin koos Perega. Tahaksin teile midagi soovitada (Krayon kui mõtiskledes), kuid ei, soovitamine ei ole see õige sõna. (Krayon kõrgendatult) Kui ma saaksin midagi kujutada teie jaoks ette, siis see ehk oleks naeratust teie näole, rõõmu teie südametesse, teie mõistmist reaalsuse üle, mida olete nägemas oma kolmemõõtmelisuses.

Muutus ingliskeeles on change. Sõna koosneb kuuest tähest, selles on võimalik näha kätketud polaarsust. Oletame, et esimesed kolm tähte tähendavad negatiivi, aga viimased kolm positiivi. See on duaalsus, kahesus. Kuidas teile see paistab?

„C“sõna esimene täht võiks tähendada koherentsust ( coherence), ehk alalist kooskõla millegi taolisega, mis jääb alati muutumatuks, ikka samasuguseks.

Selgituseks – sa oled kooskõlas sellega, kuna see on muutumatu ja alati selline. Selline kooskõlastus paneb sind tahtma jääda ikka samaks, kuna sa tunned ennast selles turvalisena, kuna   orienteerud selles, ning sulle on teada, kuidas see toimib edasi. Sulle pakub enam rõõmu olla neis kooskõlastatud veendumuste olukordades. Kuid siis miski muutub. Näiteks, sinul on heade sõprade ringkond, mis on  olnud sinu jaoks muutumatuna, ikka samasugune. Kuid äkki, keegi sõpradest tõi  uue inimese, kellega ta oli just tutvunud. Koheselt teie sõpruskond muutub teiseks, võib isegi  tulla purunemise oht või muutub selliseks, kust tahaksid lahkuda. Kõik üksnes seetõttu, et kooskõlastus muudeti, milline oli sõpruskonnas välja kujunenud. Selline on selle planeedi metafoor, just käesoleval ajal. Koherantsus, häälestus kõigele sellele, millega olete harjunud, kui tavalisega ja mis on hakanud nihkuma ning väga sageli just see teile ei meeldi. See on midagi uustulnuka taolist, kes muutis teie suhteid, teadvust, tunnetust, rõõmu sellest ringist, millises näiliselt tundsid  end suurepäraselt. Mida sellega teha? Sinu sisetunne ütleb sulle,  kas mine sealt minema, või võitle, et teie ring jääks samaks. Kallid, see ei ole see, mida teeks vana vaimsus, see on pigem see, mida teeb kaheksa aastane laps mänguväljakul.

„H“ täht on järgmine negatiivne täht, või raske aeg ( hard time), mida nimetaksin Suureks Valeks, või isegi  Suureks PettuseksPettuse olemuseks on see, et kõik, mis võib tulevikus toimuda, otsustate selle järgi, mis toimus minevikus. Et teada saada, mis sünnib tulevikus, kutsute esile mälestusi minevikust. Seetõttu, mis ka ei toimuks muutuste ajajärgul, te näete selles midagi õudsat, puhast negatiivi, et selle muutusega ei saa tulla midagi head, kuna minevikus on alati olnud nii. Seega  suur pettus seisneb isegi selles, et kunagi ei hakka midagi muutumaSee on see, mida te teate mineviku kogemusest. Me kordame taas seda, mida te peaksite mõistma, et tulevik võib olla täis seda, mida te pole kunagi veel teadnud, ega näinud. Kõik võib olla heasoovlik, isegi selliselt, mida te ei  oskaks oodata, ega soovida. Kuid äkki, te tunnetate haiguslikku olekut, sünnivad arusaamatud asjad, mida varem ei esinenud. Milline võiks olla esmane reageering? Lähtudes enda mõistmiste kooskõlastusest oma tervisega, sa küsid, miks on see muutumas? Miks minuga on midagi teisiti? Mida ma olen teinud valesti?

 „A“ täht – see on ärevus ja rahutus, (anxiety) kõige suhtes.

Selline ärev olek lühendab teie elu. Kuid kõik on muutumas. On alati neid, kes mõistavad muutuste polaarsust ja neid, kes ei mõista. Viimaste arvates muutus ise on juba vaenlane, ning võetakse seda vaenlasena, kuna ta on lammutamas seda, mis on olnud ja mis alati näis suurepärasena. Nüüd oleme jõudmas viimase kolme täheni, mis on positiivsed.

„N“ – miski ei ole see, millena ta näib.

Kui olete jälginud Krayoni sõnumeid, siis ehk olete tuttav Michael Thomase looga, tema rännakust koju. Seitse inglit, kellega ta suhtles, rääkisid temale: „Michael, miski ei ole see, millisena ta näib, ära arva kunagi, et see, mida mõtled, on see, mida tead“. Vana vaimsus, kas oled suuteline omaks võtma ja mõistma, et sa ei ole teadlik millestki. See ei ole vana loo kordamine. Kõik asjad, nii isiklikus, kui ka planetaarses mõttes, hakkavad läbi tegema nihet, kusjuures sellist, millist teil ei ole veel kunagi olnud. Ilmneb selline terviklikkus, selline kaasmõistmine, millist ei ole veel kunagi olnud kõigil vapustuste, kõigil segaduste ja arusaamatuste aegadel. Kõiges selles võid näha, et ega asjad ole alati sellised, kui välja näevad. Vana vaimsus teades seda, jääb rahulikuks,ta vaid jälgib ega oota halvimat. Teil on olemas tendents, et veel enne, kui midagi juhtub, te juba mõtlete välja, kuidas hakkab see juhtuma. Ma tahaksin, et te näeksite seda, mis hakkab toimuma, puhta lehena, millel ei ole midagi. Ja te  üllatute, et see kõik ei ole üldse see, mis juhtus tavaliselt minevikus. Oodake veel veidi. Teid on ootamas veel sellised asjad, millised pühivad teilt kõiksugu ettekujutused normaalsusest. Ja see kindlapeale tuleb, sest me oleme teile sellest varem ka rääkinud. Vanad vaimsused jäävad rahulikeks ja üksnes vaatavad neid muutusi, nagu  vaataksid  telesaateid. Peale vaatamist lähevad rahulikult puhkama ja magavad rahulikku und, nagu väikesed lapsed. Nemad on teadlikud, et see oli vaid üks osa nihkest. Nemad on sedavõrd tasakaalustunud, et see kõik läheb neist  mööda, sest nad on sellega varem kokku puutunud. Nemad on osa ilmast, ja neil ei ole vajadust võtta osa mineviku sündmustest. Selline on vanade vaimsuste töö olla terviklik, ilmutada üksnes seda, mis on neil olemas,  ning teha kõike tasakaalukalt, armastusega ja mõistvalt. Kõik see on osa vanast vaimsusest. See on suurepärane, see, kuidas vana vaimsus on läbimas muutust.

„G“ täht  on suur and ( great gift)

Kas oled võimeline kujutama ette, et saabub aeg, kus vaadates kord tagasi kõigele, mida oled üle elanud, võiksid öelda, et see oli suur and minu elusSa võid öelda selle kohta, et see oli suur selle aja and, kus toimus midagi, mis pani mind tegema seda, mida ma poleks kunagi teinud ja see tõi mind sellisesse rahulikku kohta, kus on suurepärane olla, kus saan olla koos armsate inimestega, mitte mingites draamades vastuoluliste inimestega. Vaatad ringi ja ütled, kui ei oleks seda suurt andi olnud, mul ei oleks olnud mingit võimalust ilmuda siia, sellesse ilmelisse kohta, ilma aegadeta, millised näisid vapustusena ja segadusena. Selles seisneb vana vaimsuse tarkus, mis on võimeline nägema andi ka segadustes. Teatud määral oma teadvuses olete selgeltnägijad, olete võimelised varakult ette nägema ja tunnetama, kuhu kõik liigub. Seetõttu saate lõõgastuda.

Kallid, asjad võivad minna teises suunas, kui arvasite teie, kuid üksnes heas suunas. Ehk teid võib ees oodata midagi veelgi paremat. Ehk teid on ootamas veel suurem üllatus, mis ületaks seda, mis on teil praegu. See hakkab sündima vanade vaimsustega. Nemad mõistavad, et on osalemas inimkonna Suures Nihkes, millest hakkavad rääkima tulevased sotsioloogid, kui sellest, kuidas inimloomus ise hakkas nihkuma selles suunas, mida ei ole veel kunagi olnud kogu inimajaloo jooksul. Oleme sellest palju kordi rääkinud. Need teie seast, kes on hoolega kuulamas või lugemas meie sõnumeid, on väsinud seda kuulamast. Kuid ma siiski ütlen, ärge kunagi väsige kuulamast häid uudiseid, mida enam neid kuulate seda rohkem hakkate tunnustama, seda enam hakkate selles elama, seda enam teadvustate, mu kallid, et Loomise Läte, mida ma olen esindamas, räägib teile tõe asju. Te läbite kõike seda ja see on kaunis.

„E“ täht – võib tähendada väga palju asju. Olgu selleks kauniks asjaks  energia ( energy).

See on teostumise energia, mõistmise ja tasakaalu energia, hea öine uni. (Krayon muigab). Kas teadvustate endile, kui hästi te magate, kui teie elus on kõik korras? Just nii see on.

Kõrvaldage endast ori.

Pere, sa oled keset Suurt Nihet, millist pole siin kunagi varem esinenud. See on tulemas inimkonnale, te hakkate liikuma sellises suunas, mille lõpus saab realiseeritud suurepärane stsenaarium, mille kohaselt planeedil ei tule enam kunagi sõdasid. Selle teekonna jooksul teil tuleb vastu pidada paljudele asjadele, selleks võib ehk kuluda terve põlvkonna jagu aega, võib olla isegi enam. Klassikaline näide, mida toome taas ja taas, on iisraellased, keda hiljem hakati juutideks nimetama, kes tulid orjusest välja. Kõige vanem ja kõige tumedam energia orjastas neid, lühendas nende laste iga, ning muutis nende elu põrguks maapeal ja väga pikaks ajaks. Kui tuli aeg vabaneda sellest, kas siis arvate, et see oli neile kõige rõõmuküllasem aeg, või midagi taolist, et asi lahenes ühe korraga? Ei, nemad rändasid kõrbes ringiratast veel nelikümmend aastat. Ma kordan teile, miks nemad tegid seda, taas ja taas ja taas. Te ei saa võtta neid, kellel on orja teadvus ja on elanud orjuses elu elu järel, ning korraga viia neid üle suurepärasele tõotatud maale. Nii need asjad ei käi ja see ei hakka tööle. Terve põlvkond peab lahkuma selleks elust. Nemad elasid kõrbes vähest aega ja lapsi neil ei olnud. Alles seejärel said liikuda edasi. Kuid see, kes neid juhtis, ei saanud minna nendega kaasa, sest see näis temale ebareaalsena. Vaat, millise väega minevik hoiab teid oma kütkeis, hoiab teid teie tulevikust eemale. Kas teil ei ole praegu samamoodi? Te ei saa võtta vana energia teadvust ja ühe silmapilguga lihtsalt formeerida see ümber.

Ma räägin alus tõdedest. See on see, mida ma olen tegemas ja millepärast kohtun teiega. Selle pärast ma jätkan teile andmast häid uudiseid, erinevates juppides ja fragmentides. Seda selleks, et sina, vana vaimsus, saaksid neid mõista ja teha tööd nendega, et sinul ei tarvitseks enam surra ja seejärel taas tulla, et saaksid teha seda seni, kuni oled ja elad siin. Meil ja teil on tarvis seda just nüüd.

Teie tellimus on täitumas.

Vana vaimsus, sa kavatsed elada kauem, kui olid oletanud, seega kontrolli oma keelt, jälgi seda, mida ütled sõnadega välja. Sinu igapäevane elu püüab sulle ette sööta sõnu sinu peatsest lahkumisest elust. Sa ütled seda harjumuse kohaselt. Jälgi oma sõnu, mida ütled. Sest need sõnad on kujundamas sinu tulevast reaalsust , seda, kelleks saad. Mõtle sellele, kui sinus olevast suurest materialiseerimise masinast, mis on hoolega kuulamas sinu igat sõna ning seejärel täitub see, millest oled rääkinud. Mõtle enne, kuidas soovid ja mida soovid. Mõtle sedavõrd hoolikalt, et oleksid võimeline hoidma neid sõnu tagasi, või muutma neid, mida oled teistele rääkimas. Las kõik, millest mõtled, olla üksnes tervik. Sul ei ole tarvis koheselt vastata, kui ei ole selleks soovi, pigem mõtle järele, mida ütled. Paiguta sõnad ümber, sea need heasoovlikult ja mõistvalt. Kinnitused ja afirmeeringud on võtmeks. Kinnita üksnes endale, korda seda, luba kehal kuulda, kes sa tegelikult oled. Ma järjekordselt kordan, et  see on sinu kultuuri ja elu reaalsus. Sa lähed kusagile istud lauda, ja esitad tellimuse, mida sa soovid, et tuuakse sulle lauda. Just sedavõrd selgelt ja täpselt on kõik praeguses energias sinu elu jaoks. Teil on tarvis hakata mõtlema sellest, mis oli, või sellest, kuidas oletate tulevasel elul uuenenud Maal, uue inimesena.

Kuna siis?

Pane tähele, sa küsid seda otse nüüd, kuna siis, kuna see juhtub? Mitte nii peatselt, kuid siiski, suhteliselt peatselt. Praegu on käimas koolitus, kas see ei ole sulle mõistetav? Olete alles jõudnud sellesse energiasse ja ees on aeg läbida koolitus selles. Sünnib neid, kes lahkuvad, et tulla ikka tagasi, et jätkata. Kuid, kui hakkate naasema, olete juba teadlikud, mis on toimumas, ega hakka enam kordama möödunud aja eksimusi, vaid jätkate juba seda, kes te tõeliselt olete. Ilmneb uus tajumine, uus tunnetus ja see pärineb teie Akašidest ning te mäletate, milleks olete siin. Enesestmõistetav, et see hakkab arenema aeglaselt ja võtab aega, enne kui saate näha seda kõike oma uudistes. Kuid siiski, paljud hakkavad seda nägema oma isiklikus elus  juba praegu. Alustades vähesest, jõuate suurteni.

See on suur sõnum sellest, mis on juba sündimas planeedil tõemeeli. Ning lõpuks, ütlen teile järgmist, ärge tehke sellist viga, et peaksite kuuluma mingisse usu ringkonda, et kindlapeale peaks midagi sellist juhtuma. Kõik olulisemad religioonid planeedil õpetavad kaastunnet. Pange tähele, ka nemad hakkavad muunduma, hakkavad nägema teine teist teisiti. Pange tähele, ilmnevad vastastikku mõistmised. Pange tähele, ilmnevad teadvustumised, et kõik on liikumas ühes suunas ühte teed, ühe ja sama Loojaga. Pange tähele, ei ole tarvis olla Newage’lane, või kelleks veel, et saaksite võtta osa kõigest,võtta osa ühest grandioossemast kunagi olnud Muutusest. Sellest võib saada sinu seesmine lahutamatu osa. Sellest võib saada miski absoluutselt teadaolev asi, kuidas sa hakkad tegutsema ja mida tegema. Selleks oled see, kes sa oled, vana vaimsus. Luba sellel Muutusel alata.

Ja nii see on

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga