OSADEVAHELISED SEONDUSED Seattle, Washington 10.Detsember 2017

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Nagu ülal, nii ka all, see võib   kõlada teile saladuslikuna. See on tuntud põhimõte esoteerilisest Teemant Käsulauast (Hermes Trismegistus), siit ka ajalised fraktaalid on sõltumatud sellest, mis aeg on käes – samas Suure mustrid on täpselt samad, kui on Väikese mustrid ja selles seisnebki saladus. Kuid kõige suurem saladus kõikides sellelaadsetes väitmistes on selles, et mis tuleb esile inimteadvuses või, et inimteadvus on aktiivseks mänguriks kogu füüsikas. Seda ei saa jätta arvestamata, sellega tuleb kindlasti arvestada kõigis füüsika seadustes ja reeglites. Nii see ka jääb ja see on katalüsaatoriks, mis võib sageli muuta seda, mida peame osadevaheliseks seonduseks, mis seni on teie jaoks veel arusaamatu ja lahti šifreerituna.

Mateeria liikumise arusaamatud seadused.

Tahaksin minna ajaloos tagasi, astronoomia ja füüsika ajalukku, et pöörata teie tähelepanu nii mõnelegi asjale, mis on täiesti reaalne, mis  viib otse teieni, otse teie enda kehani. Mõnele see ehk on rabav, kuid see on teadus ja see on reaalne.

Tuntud nais-astronoom Veera Rubin, palju aastaid tagasi, tegi märkimisväärse avastuse. Jälgides Andromeda Udukogu galaktikat, mis on paljus sarnane teie omaga, uurides seda palju aastaid, ta avastas midagi imelist, et tähed selles galaktikas pöörlevad keskme ümber ühe ja sama nurkkiirusega. Seda ei ole täheldatud teie Päikese Süsteemis. See esitas tegelikult väljakutse Newtoni ja Kepleri mehaanikale. Kõik teie poolt mõistetavad alused ja mateeria liikumise seadused osutusid valedeks. Ta avaldas teadlaskonnale oma avastused, et nad saaksid neid läbi uurida. Kui teadlased uurisid seda põhjalikult läbi, siis nad kinnitasid, et Rubinal oli õigus. Kõige märkimisväärsem on see, et astronoomias ja füüsikas toetuti aastakümneid senistele seadustele ja te olete saanud kinnitust sellele taas ja taas, te kasutasite seda lendude arvutamiseks kosmoses. Kogu teie arvestuse matemaatika tugines Newtoni mehaanikale ja Kepleri seadustele.

Andromeda Udukogu galaktika.

Kuid, kiigates teise galaktikasse, mõistsite äkki, et see on  paljuski  sarnane teie omaga. Kuid selles on midagi sellist, mida te ei ole võimelised mõõtma, kuna asute selle keskmes. Veera suutis näha seda naaber galaktikas (mitte kuigi kaugel teist, isegi suhteliselt lähedal). Mida teadlased tegid uue avastatud  informatsiooniga? Nad avastasid mateeria liikumises selliseid teaduse osi, millest neil ei olnud varem aimu. Pange tähele, mida nad tegid, nad võtsid selle, mis oli neile teada ja muutsid seda selliselt, et olemasolevad seadused sobiksid ja mahuksid sellesse, mida nägid nüüd. See viis omakorda tumeda mateeria mõiste leiutamiseni. Nende arutlus oli järgmine, et kindlapeale peab olema midagi sellist, mida ei ole võimalik näha, kuid see muudab selle olemust, mida nad juba teavad, ning see on kindlasti olemas, ning peab vastama newtonlikule ja keplerlikule teadusele. Tumeda mateeria leiutamine oli just katseks leiutada midagi sellist.

Oma elu viimase kümne aasta jooksul Veera Rubin püüdis vaielda nendega. Ta ise oli nende seas, kes tõstatasid ahvatleva idee tumeda mateeria kohta, kuid hiljem oli ise sellele vastu. Ta eraldus väitjate seast, hakkas kuulutama seda, milles oli ta sügavalt veendunud. See, mida tema avastas, oli Uus Füüsika. Ta rääkis teadlastele, et see on midagi sellist, mida nad ei ole seni veel näinud, et ärge püüdke muuta selle olemust, mida te teate, vaid pöörake end selle poole, mida te veel ei tea. Pöörake omad pilgud sellele, mis ei olnud teile varem teada osadevahelistes seondustes. Vaadake, mis toimub selles galaktikas, mis kaasab kõiki tähti, et need pöörlevad koos, ühel nurkkiirusel keskme suhtes. Kuid tänase päevani ei ole keegi pööranud sellele tähelepanu. Veera  teadis, et oli avastanud midagi sellist, millest seni keegi ei olnud teadlik, et see on midagi täiesti uut, milles seisneb galaktika osade vaheline seondus. Nagu ülal, nii ka all, ehk, seondus  kandub kuni aatomi struktuurini välja. Füüsika on füüsika. Füüsika Suures vastab füüsikale Väikeses, ühed fraktaalid  järgivad teisi fraktaale. Kuid see, et ta on tohutu, ei tee teda teiseks. Kusagil tohutu ja väikese vahel, kusagil reeglite ja fraktaalide vahel on asumas inimolevus.

Ma kordan taas, et just inimolevuses endas on peidus kõige saladus. Mida üksnes soovite, selle all pean silmas pikka iga ja tervist, rahu ja tasakaalu, rõõmu ja heasoovlikust, kõige selle salavõtmeks on osadevaheline seondus. Nüüd peaksite pöörama tähelepanu ühele neist osadest, mida te kunagi ei pidanud osana.

Teadvus, kui seonduse osa.

Kas saate määratleda, mis on teadvus? Ma annan teile mitte kuigi täpse määratluse teadvusele – inimese teadvus on see, mis tuleb teie suust. On see kõrgem, või madalam? See on igapäevased ootused, väljendatuna sõnades, teie igapäevased mõtted. Te olete pidevalt millegi halvema ootel, kaeblete, väljendate rahulolematust asjade suhtes – olete alaliselt rahulolematud kõige suhtes. Harva vaatate maailma teisiti, harva näete endale meelepärast, seda vaid siis, kui olete suutelised saavutama rahu ja olete suutelised nägema maailma suurema pildina. Kui mõni inimene sõimab sind solvavate sõnadega, siis peaksid suutma  vaadata talle otsa ja mõelda, et ma ju näen ka sinus Jumalat, mul on kahju, et täna sul on halb päev. See on nii, see on tõsi ja see on kõige püham tõde. Temas on samaväärne Jumala osa, kui sinul endal. Tema ise omal valikul, valis enesele sellise teadvuse, mis osutus tema jaoks raskeks. See on raske ka sinu jaoks, kuna näed teda sellisena ning raske ka temale, kuna on elab sellega, ta teadvustab end sellisena.  Kui vaatad seondust, kui suhet osade vahel, kui seondust sinu ja tema vaimsuse vahel, siis mõlemad osad põimuvad omavahel. Sellise põimumise ajal ta võib tunda, mis signaali saadad talle, just sellel hetkel, kui ta vehib oma kätega sinu ees, sõimab sind, tunnetab ta sinu armastust, mõistmist, heasoovlikkust. Mu kallid, selline on vaimne küpsus – tasakaalus ja mõistmises. See on see, mille poole  püüdlete.

Harmoonia ja kooskõla seondus.

Seondused osade vahel, see ongi pika ea saladus. Nendeks osadeks on teadvus ja vaimsus.

Antud sõnum on sõnumi „Olete täiskasvanuks saanud“  jätkuks. Koherentsus ja kooskõla, millest oli juttu seal, on vägagi reaalne. See on harmoonia. Selline harmoonia ulatub palju kaugemale, kui on paberil kirjas, või ekraanil näha, kas numbrites või, mistahes moel. See on selline harmoonia, mida  tunnetate ja omate. Te valdate seda. Kõik emad, te kõik olete tunnetanud seda. Koherentsuse määratlus puhtal kujul on, et  ema, kui vaatad vastsündinule silma, kui ta avab oma silmad, ja sa vaatad temale otsa, kui oma jätku. Sellel hetkel on 100% koherentsus, sinu ja su lapse vahel, sa vaatad seda hinge, kes just tuli sinust (sündis sinu kehast). Kas on võimalik seda korrata? Kallid, see on just see, mida loodame teilt, et te suudaks korrata seda. Seda ei ole võimalik harjutada, vaadates peeglisse. See ei tööta. sest see on liiga lineaarne, see ei hakka tööle. Kui suudaksite vaadata enda sisemusse ja näeksite ennast kui olite see beebi, kes just sündis ja näeksite sellel hetkel oma vaimsust, mis tegelikult on väga vana ja see valdab lõpmatut tarkust, mis on osa Loomise Allikast, ta vaatab sulle silma, just selle hetkel, kui suudad esmakordselt sukelduda enda sügavustesse. Tunneta koherentsust vastsündinu ja vana vaimsuse vahel, kus mõlemad oled vaid sa ise. Osalus osade vahel, mis tekib sellisel hetkel, on niivõrd kaunis, koherentne, mõistev, rõõmutsev ja naerev, mis ütleb, et tere tulemast tagasi, sa oled tagasi, tee seda julgelt.

Kui oleksite suutelised seda kujutama, kutsuma selle esile sügavustest, mis on teie mõistmiseks, sooviks ja tasakaalu tarkuseks, siis olete kutsunud esile just seda last, selliselt  leiaksite üksmeele iseendaga, koherentsuse endaga. Saaksite armastada end puhtalt ja selgelt. Kõik, mida  selles näeksite, oleksite teie ise, vastsündinuna.

Vaimsusel ei ole vanust. Vananeb üksnes keha, kuid mitte vaimsus. Seega seal on alati värskus mis iganes ka ei juhtuks teie kehaga teie elu jooksul. Sa võid minna kohta, kus on värskus, uudsus, mõistmine ja armastus ja värskendada end, taas süüdata kõike. Just selliselt saavad inimolevused hakata armastama iseend. Peab sündima omal viisil suhete ümberhäälestus, mis viib palju kaugemale, kui vaid tahta, või rääkides sellest, või formuleerida mingil viisil seda. Peate valdama seda, peate olema selle valdaja. Kõik see toimub teie ressursside näol, mis teis on.

Kas oleksite võimeline keerama kella tagasi teie sünni hetkesse, kuid mitte sellesse, kus vaatasite oma emale silma, vaid kui vaatasite silma oma vaimsusele, iidsele tarkusele, oma targale vanale vaimsusele? Just sellel hetkel, kui vaatate teine teisele silma, teie vahel on täielik koherentsus, rõõm, mõistmine, õndsus. Te tunnete teine teist ära, olete taas koos, kuid nüüd uues bioloogilises kehas ning olete taas valmis startima. See on just see hetk, kus toimub teine teise ära tundmine, kus osadevaheline seondus on kõige täiuslikum.

Teadvus on kui enese teadvustamine omal viisil, vabal viisil. Mis on praeguseks muutunud, kas sinu vanus või see, mis on sinuga toimunud, mille poolest see erineb praegu?

Ehk erinevus on selles, et sa ei reageeri sügavuti sellele, mis sinu ümber toimub. Või paneb see sind vihastuma, või oled pettunud, või sind häirib see, et sa ei ole võimeline seda mõjutama? Kas teadvustad endale, et kõik sinu ümber toimuv on sinu enda valik? Sinu teadvus on vaba valiku kohane. Selles vaba valikus sul on võimalus teha üksnes seda, mida oled võimeline tegema ja see on täiesti sinu teha. Sinul on  võimu muuta seda, mis tuleb sinu huultelt. Sinul on võimu muuta seda, mida  mõtled. Sul on võime treenida mõistmise ja heasoovlikuse muskleid.

Mu kallid, kui hakkate seda mõistma ja tegema, siis olete ühel meelel oma vaimsusega, mõned peavad seda vanaks südameks, selleks enda iidseks osaks, kes teab Kõike. Seejärel see  loob rahu ja  aeglustab vananemise keemiat, kaitseb haiguste eest, ega lase neil haakuda teie külge. See ületab paljus seda, milleks on võimeline teie aju. Teadvus ei pea kindlasti olema see, mida genereeritakse üksnes aju poolt. See tuleneb inimolevuse osade omavahelisest koostööst. Kõik, mida teile on räägitud, või mõtlete ise, kõik on sünapsiste töö, need, mis on teie südameis. Te mõtlete üksnes selle kohaselt, kuidas on teile räägitud asjade toimimisest või kuidas teie arvates asjad töötavad. Kas on mõtet sundida ja suruda seda peale? Kas need töötavad ka siis, kui  kaeblete ja nutate? Ei tööta ja see on teile hästi teada. Kuid paraku need harjumused säilivad, kas pole?

Koherentsuse Maagiat hakatakse õpetama juba sünnist alates.

Kui kogu füüsika saladuseks on osade omavaheline koostöö, siis teie Kõige Saladuseks on see, mida te iganes ka ei sooviks, et teie DNAs ilmneks meisterlikkus, mis oleks osade vahelise seondusena kõiges, mida te ka ei mõtleks või kelleks te ka ei oleks. See on siiski teie iidne osa (Vaimsus), mis on teie praeguseks osaks (mis teadvustab end inimesena, selleks, kes te olete praegusel ajal). Mida lähemale jõuavad osad, seda kõrgemale tõstate seda, mis asub teie käbinäärmes, südames, ajus ning need muutuvad aina lähedasemaks iidse vaimsuse heasoovlikkusele. Mida suuremat lähedust teil õnnestub saavutada, seda ajakohasemaks muutub koherentsus, koostöö. Selles koostöös peitub maagia, just see võimaldaks teil elada sadu aastaid. Tuleb aeg, kui koherentsust hakatakse õpetama teile juba sünni hetkest. Selles avaldab tunnustus ja mõistmine ja teie teadvus on vastuvaidlematu mängur füüsika väljadel. Et inimkonnal ei oleks sõdu, selleks on tarvis koherentsust. Et inimestel ei oleks haigusi, selleks on tarvis koherentsust. Koherentsus, kooskõla inimolevuse osade vahel, see on tasakaal emotsioonide ja intellektuaalsuse vahel, see on tasakaal esoteerilise, ehk vaimsuse ja millegi lineaarse, ehk aju, vahel. Kui selline tasakaal on saavutatud, siis just sellest hetkest hakkate tunnetama enda kuuluvust siin ja praegu hetkes, tunnetama, et kõik on korras. Kui teil ilmnevad duaalsuse kohased probleemid, siis selleks teil ilmuvad parimad lahendused. Te tunnete need ära ja naeratades ütlete, et kas see, või midagi paremat ja ma lähen neist läbi, nagu alati olen seda teinud.

Kogu inimkond ei saa olla korraga selline. Leidub alati neid, kes alles jõuavad selleni, alles hakkavad õppima seda. Leidub alati neid, kes on teist kaugemale jõudnud, kellel on rohkem kogemusi, kui teil. On alati küsimusi, mis vajavad teie poolseid lahendusi. Kuid koherentsuse juures on palju kergem leida lahendusi.

Nagu ülal, nii ka all, nagu suures, nii ka väikses.Te tegelete inimkonna probleemidega, miljardeid ja miljardeid vaimsusi on üheskoos tegemas tööd selle kallal. Kui on rohkem koherentsust, siis on rohkem ka koostööd osade vahel ja see  loob Rahu planeedil Maa. Selline koostöö osade vahel loob kasulikke kaubavahetuse suhteid, loob sellist poliitikat, mis  kohaneb ja täiustub. Hea tahe ja heasoovlikkus muutuvad eesmärgiks, mõistev suhtumine raskustesse muutub millekski selliseks, mida peetakse suhtluse kullaks, nii suhetes, kui ka perekonnas. On saabumas värviline reaalsus. Praegu  elate must-valges maailmas, must-valges reaalsuses, kuid läheneb värviline reaalsus, millest olen rääkinud mitte üksnes Iisraeli kanalduse ajal. See tuleneb suhetest sinu osade vahel– Sina Sinuga. Kas tead üldse, kuivõrd Sina oled armastatud Sinu enda poolt? Me tahaksin kohe väga, (Krayon emotsionaalselt) et teaksite, kes armastab Sind siin planeedil kõige rohkem – see on sinu Vaimsus ja sinu Teadvus. See loob sellist hubasust, et võid liikuda kõikjal naeratades, kuna sul on hea olla, kuna oled õnnelik selles elus, ega tee välja sellest, mis toimub sinu ümber, ega tee välja meedia ponnistustest. Sa oled teadlik tõest, mida on varjatud sinu eest sajandite jooksul. Osadevaheline seondus on tõestuseks rahu tulekule planeet Maale, rahule teie sisemuses – nagu ülal, nii ka all.

Praegu see võib näida teile mõistatuslikuna, kuid tuleb vaid oodata. Ühel päeval teil tõuseb esile selline teadlane, ehk isegi uus Tesla, või Einstein, kes on suuteline nägema seondust osade vahel kõiges. Ilmuvad valemid, mis panevad kõik omale kohale, teadvus on selles katalüsaatoriks. See tuleb teile, kindlapeale tuleb, see on teekond, millele olete juba astunud.

On ka neid, kes ei ole veel suutelised nägema seda teekonda. On neid, kes on suutelised lugema informatsiooni, kiikama kaugemasse tulevikku, kuid ometi nad väidavad, et seda ei  toimu, et kõik  liigub krahhi suunas ja inimesed ei ole suutelised seda ära hoidma. See on nii üksnes seetõttu, et nad ei leia sealt seda, mis on siin praegu juba olemas. Nad näevad  sootuks muud ja ei tunne seda ära, seetõttu räägivad, et inimest 50 aasta pärast enam ei ole. Nad ei mõista, et neil on mõnes asjas isegi õigus, sest siis tõesti ei ole enam sellist inimest, kes elab praegu. Inimkond läheb üle uuele tasemele ja seda vaid mõne põlvkonna jooksul, kolme või nelja põlvkonna pärast  te ei tunne inimest ära. Kõik on muutunud hulga paremaks, kui on praegu, ta ei ole veel kunagi näinud taolist, ta püüab näha seal seda, mida teab, aga seda tulevikus enam ei ole ja seetõttu väidab, et seda ei tule.

Te olete sellega hakkama saanud (Krayon muigab), te olete tuleviku teinud selliseks, et informatsiooni lugejad ei ole suutelised ära tundma sealset maailma. Nad ei tunne ära maa ilma, kus kõik omadused hakkavad sulanduma ühte. Nad ei tunne ära sealseid asju, kuna siin neid ei ole.  Ma loodan, et teie jaoks tulevik ei ole enam nii tundmatu. Ükski vaimsus ei ole suuteline seda ära tundma, kuna neil ei ole vastavaid kogemisi. Te ei tea, kuidas näeb välja inimene, kes  töötab 44% ulatuses. Te ei ole teadlikud, kuidas toimib heasoovlik Maa. Te ei suuda ette kujutada Maad, kus kõik töötavad koos ja kus puudub kuritahtlikkus teine teise suhtes.

Teie võimuses on mõista ja võtta see vastu. See kõik tuleb teieni sellist teed mööda, millist te ei oska oodata. See tuleb teile just sõnumite vahendusel, milliseid te ei ole veel saanud. Need tulevad leiutiste läbi, millised muudavad kõike, mida seni tegite. Tulevik ei ole veel näha paljudele neile, kes on uhked selle üle, mida näevad praegu.

Selles sõnumis saite teada, mis ootab teid ees, tulevikus, ärge laske ära minna selle sõnumi puhtusel, võimendage seda, ärge pidurdage seda. Selleks kõigeks on vaja teie vaba voli. Muidugi tuleb ka taksistusi, kuid te saate neist üle. See on nagu lumepall, mis juba veereb.

Kui kiire on see protsess?

See oleneb gravitatsiooni füüsikast, mida te ei ole suutelised juhtima oma praeguse teadvusega. Seda  saab teada vaid  läbi metafooride  ja see on ka kõik. Osade koostöö sinu sisemuses on seni sinu jaoks veel saladus. See  kiirendab Maa küpsemist ja üleminekut uuele tasandile. Lubage sellel kõigel tulla.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga