ÕPPIMISE RING I osa Hawaii 20.Detsember 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Täna tahaksin edastada teile sõnumi, millist seni ei ole olnud, rääkida atribuutidest, millistest te ei ole veel kuulnud. Sõnum on kaunis, kuna see  räägib sellest, kuidas Plejaadlastest Emad õpetasid, sellest, kuidas see toimus, mida ja milleks õpetati, kes  seda õppisid. Seda sõnumit ma ei saanud vastu võtta mujal, kui vaid siin, mäe tipus, kus oleme praegu koos. Kui olla täpne, siis kanaldus ei toimunud mäe tipus, vaid kaldapealsel, kuid see oli siiski mägi. (Krayon on varem rääkinud, et Lemuuria oli mägine maa, paljude töötavate vulkaanidega. Üks mägedest oli planeedi kõrgeim mägi, ligi 10 000 meetrit. Nüüdsed Havaii saared on jäänused Lemuuria kontinendist, mis kadus vee alla). See oli oletatav Mu kontinendi asukoht. Nüüd ma olen siin, koos teiega. Ma ei oleks saanud seda sõnumit edastada, kui minu ümber ei oleks Lemuuria Õpetajaid. Nad on minu ümber ja ma kasutan nende Akašisid, kuna neis on see, mida on teada Krayonil ja nii saab anda neid teadmisi teile mõistetaval kujul. Kallid, ma edastan teile seda, mida teil tuleb ära õppida, et mõista, mis on mis? Võib olla  mõnigi sellest võib näida teile mõistatuslikuna ja arusaamatuna ning mõni asi on mõistetav üksnes praeguste õpetajate õpetajatele. Kas usute või mitte, kuid mõni asi on mõistetav vaid füüsikutele. Seega, millest alustame? See mägi oli teie Akašidele kui stardipakk, kust alustasite Tõe mõistmisega. Millised võisid olla esimesed õppetunnid, mida andis Tähtede Ema esimestele inimolevustele, kes alles said 23 kromosoomi? Milline oli see informatsioon? See pidi olema puhas ja selge mõistmiseks, et kui palju ja kus ka ei kehastuks inkarneerumiste ajal, et see säiliks kõigis teie Akašides, et te saaksite järgida seda, et te mäletaksite ja teaksite kõike seda, et te saaksite kasutada seda omal vabal valikul, missuguses intellektis või kultuuris te ka ei kehastuks, see oleks oluline teie edasi arenguks. Kuid mul on kavas edastada teile sellist Lähte Tõde, mida õpiti päris alguses, väikesest peast, kuni täiskasvanuni. Räägin teile sellest, millest see oli ja milleks see oli. See toimus teisiti, kui suudate seda ette kujutada. Kõiges, mida räägin teile, on olemas sügav tarkus, nende tarkus, kes on pärit tähtedelt.

Võib olla te kujutate ette pilti, kus inimesed kogunesid kokku, nagu täna teie siin, nad  istusid ja kuulasid õpetajat? Kuid  see ei toimunud üldsegi nii, kõik algas juba varajasest noorusest ja kogu õpetuse aluseks oli Ring. Ring jäi samaks alates lapseeast, kuni täiskasvanuks saamiseni. Õpetamine oli kompleksne, üha keerulisemaks minev. See, mis oli ringi sees, keskpunktis, arenes aegamööda, evolutsioneerus. Ehk võtaksime seda läbi üksikasjalisemalt.

 Õpetamise Ringi kirjeldus.

Esimene ja kõige keerulisem on selles Ring. See on ratas, mille velg on ühendatud võlliga kodaratega, ehk käepidemetega. Kodaraid oli viis. Seega, ring oli ühendatud keskmega viie käepidemega. Ma edastan teile pildi, kuidas see nägi välja, kuidas see toimus ja kuidas oli see tunnetatav – oma Akašide abil saaksite teha seda endile selgemaks.

Lemuurlaste Õpetamise Ring.

Lemuuria õpetaja oli Plejaadidelt ja see oli alati naine. Õpetamise ajal ta ei seadnud end Ringi keskele, vaid käis aina väljaspool Ringi. Tal ei olnud mingit kõrgemat kohta. Õpetamine algas lapseeast peale. Kui oled Lemuurlane, enamus olete nendeks, siis oled saanud õpetusi juba väikesest peast.  Kuid lubage esimiseks selgitada, miks on viis kodarat. Nimetus ja arv on omavahel seotud. Arv ei ole seotud numeroloogiaga ja see ulatub hulga kaugemale. Inimolevus nägi arvudes energiat, ta oli teadlik edasijõudnud süsteemist ning sellest tulenesid algteadmised ja see oli teadmiste lähtepunkt. Selline arvu viisik, viis kodarat-käepidet olid seotud keskmega. Ringi nimeks oli – Tasakaalu Otsing – just selline oli rooliratta nimetus. Seda rooliratast paigutati enda ette maha. Nad õppisid viie käepidemega ringi abil, millised sidusid ringi keskmega.

Miks siiski viis? Kallid, viis ei ole sootuks see, mida arvate teie. Enamus asju looduses on tasakaalustunud paaridena. On olemas tõmba-lükka energia, galaktikas on yin-yan, valgus-pimedus, füüsikas tugev-nõrk – kõik on paarides, mitte viisikuna. Tasakaalu Otsing oli eesmärgiks ja Püha Ringi objektiks. Kodaratel-käepidemetel olid samuti nimed ja neid selgitati juba lapsepõlvest alates, kuni täiskasvanuks saamiseni.

Miks siiski viis? Nüüd oleme jõudnud selleni, mida soovisid plejaadlased, et inimkond saaks teada ja mõistaks, kusjuures päris otsast peale.  Magnetväljad (Kryon muigab rahulolevalt). Pange tähele, teile ehk ei meeldi eriti teaduslik lähenemine, kuid see ei võta palju aega.

Magnetismi alused – kõige esmasem informatsioon sellest on ülimalt lihtne (palun vabandust, füüsik) , see on super lihtne. Aatom, milles on palju elektrone, on vastand aatomile, milles elektrone on puudu ehk miinus poolus ja see loob teekonna, (elektroonikas teatud koridor), et edastada elektrone selles suunas, kus neid on puudu, see loob olukorra, kus need püüdlevad teine teise poole, et luua tasakaal. Selliselt kujuneb magnetväli. Selliselt kujuneb bipolaarsus, ehk  pluss-miinus, põhi-lõuna. Oleme rääkinud juba siis, kui alustasime juttu füüsikast, et magnetism on ainus asi standartfüüsikas, millel on taotlus muutustele, et on olemas teekondi ja on olemas seondusi osade vahel – liigsete elektronidega aatomite ja puuduvate elektronidega aatomite vahel. Kui teile saab selgeks, kuidas saaksite juhtida liigseid elektrone puuduvasse ja vastupidi, siis saate muuta seondusi aatomite vahel, saate juhtida füüsika tasakaalu ning siis olete võimelised tegema kõike. See on Ring, see on arv Viis ja see taotleb Tasakaalu, isegi siis (Krayon uhkusega), kui see on Õpetamise Ringi keskel. Arv viis loob 6 piirkonna, viis käepidet loovad 6 piirkonna. Isegi enne numeroloogia ilmnemist 6 oli teada kui tasakaalu arv.

Kuidas oli korraldatud õpetamine.

Õpetajaks oli alati keegi Tähe Emadest, ta oli niivõrd kaunis, et ei saadud teda imetlemast jätta ja ta oli alati heasoovlik ja mõistev. Lapsed armastasid väga oma Emasid. Kuni seitsmeaastaseni nad mängisid üksnes Ringidega. Neid ei lubatud kuni 7 aastaseni tõeliste mängudeni ja õppimisteni plejaadlastest emade juures. Selleks oli pühendatud eriline tseremoonia, mille järel neil lubati istuda rooliratta ümber, kus neid hakkasid juhendama plejaadlastest emad. Lapsed õppisid siin kuni 13 aastaseni. Peale seda toimus sooline jaotus. Alates 13 aastast Rattakoolitus toimus meestel ja naistel eraldi. 13 aastasena naistel algas kuupuhastus ja naistest hakkasid saama emad ning see muutis kõike. Selles vanuses nad olid valmis sakraalseks olekuks, selleks, millest mehed ei pidanud midagi teadma. See vahe oli Lemuurias kõigile teada, see oli vastastikune austus ja tunnustus, nii meeste, kui naiste vahel. Suur vahe oli ka ülesannetes, milliseid tuli täita, kõiges, millega oli tegemist. See ei olnud jaotus madalamaks, või kõrgemaks klassiks. Jaotus oli üksnes oskuste põhine. Ka teie ei nõuaks mehelt sünnitamise oskust, ega nõuaks naiselt kalapüügi oskust.

Selgitan teile, kuidas see toimus. Naised jäid oma juurde, nad õppisid, tegelesid laste kasvatamisega ja nende koolitamisega. Neil töötas alateadvus, nad teadsid öelda meestele, kus oleks parem püüda kalu, kus ja kuidas oleks parem jahti pidada. Mehed tunnistasid seda, kuna see töötas. Naised ei võtnud kalapüügist osa. Nad olid edukad sünnitamises, õpetamises, õppimises, ja neist said šamaanid. Naised kasutasid edumeelsemat informatsiooni.

Mis on ringi keskel?

Tasakaalu loomine – selline oli viie käepidemega roolratta nimetus. Lapsed ja täiskasvanud istusid ratta ümber. Mul on kavas rääkida teile põhilisest informatsioonist, mida anti õppimisel kõige esimesena, mis ajapikku muutus. Kuidas saakski olla nii, et kogu õppimise ajal oleks õpetatud üksnes ringi, kogu kehastuse ajal. Ma selgitan teile, et kogu keerulisus oleks mõistetav. Lapsed istusid mööda ringi ja plejaadlannast-õpetaja käis mööda ringi. Õpetajal ei olnud kindlat kohta, ta oli pidevas liikumises. Ja õpilastel ei olnud lineaarset suunitlust. Nad olid pühendunud sellele, mis oli ratta keskel. Õpetavad emad olid alati nende juures, alati, 7 aastast, kuni 13 aastaseni. Selleks oli oma põhjus, laps ei olnud vaakuumis, seega kõik, mida lastele räägiti, seda sai arutada omavahel, koos vanematega, kes olid samuti laste juures, et soodustada nende õppimist.

Mehed olid kalal, nagu pidigi olema.  Naistel oli alateadlikkus, mis oli abiks laste õpetamises.Naised õpetasid ja õppisid  viit käepidet, mis olid suunatud keskele.  Meestel oli oma alateadlikkus, see oli, et kuidas luua eluaset, kuidas kindlustada kõike vajalikku ellu jäämiseks, nende hooleks oli ka kindlustada pere kaitse, et toitu oleks korjatud piisavalt.

Nüüd räägin keskmest – see oleks kõige õpetuse avardamiseks, mida õpetasid plejaadlannad. Üks ring, üks rooliratas, mis oli laotud maha, selle suurus oli laste ja täiskasvanute suurusele kohane. Kõik käepidemed olid suunatud keskmele. See oli teada kui Suur Kese, kuhu inimesed võisid laduda kõike, mida soovisid, mis tõstaks keskme suursugusust. Nad ei välistanud midagi, mis nende mõistes võiks esindada Päikest. Neile oli teada lihtne astronoomia, mida rääkisid neile plejaadlannad. Neil oli teada, et Maa pöörleb ümber päikese, mis sünnitab aastaaegade vahetust, et Maa pöörleb ümber enda telje, sünnitades sellega öö ja päeva vahetust. Juba lapsest saadik mõisteti, et Kese võib olla metafooriliselt kui Päike. Öiste õppimiste ajal Keskmes põles lõke, sümboliseerimaks Päikest. Siit kujunes ka mõiste – Suur Keskne Päike.  Kui olete jälginud minu sõnumeid kõigi 28 aasta jooksul, siis teate, mida see  tähendab. See ei ole see, mis on teie Galaktikas, ega Ilmaruumis. See ei ole see, mille ümber  tiirlevad tähed. See on Kõige Teada oleva Kese, see on Kõigi Tõdede Keskmeks. Kõik Õpetamise Ringi käepidemed on ühenduses Keskmega – Suure Keskse Päikesega. Juba algusest peale me kasutasime seda mõistet, kuid siis teil ei olnud teada selle tähendust. Alles peale aastat 2012 saite teadvustada seda, mõista, mis see on millesse olete kaasatud.

Nimetused ja nende algne tõlgendus.

Rooliratta käepidemetel olid omad nimetused, mis vastasid õpetustele. Ma toon teile iga käepideme nime. Lastele need nimetused jäid kergesti meelde, kuna neis nimetustes ei olnud mingeid tähendusi. Need nimetused omandasid tähendusi õppimise käigus. Lapsed said suurepäraselt sellega hakkama, kuna olid teadlikud, et seda läheb edaspidi neil vaja ja nad teadsid, et käepidemete nimetuste tähendused hakkavad õppimise käigus muutuma. 7 aastasele nimetus tähendas ühte, kuid 14 aastasele hoopis muud, ja mida see tähendas 30 või 40 aastasele. Õppimise käigus Ringi tähendus muutus aina sügavamaks ja tähenduslikumaks, väli muutus suurejoonelisemaks, kui Tõde ise. Vastavuses õppimisele iga käepideme tähendus sai selgemaks, arengu tulemusel nimetused muutusid oma mõtte poolest lihtsateks ja selgeteks. Lastel, juba õppimise alguses, said selgeks käepidemete elementaarsed tähendused, kuigi algul need olid ekslikud, sest käepidemetel oli mõlemasuunaline energia, äärtest keskele ja keskelt äärtele. Kuid see ei olnud  silmaga nähtav.

Vaatame nüüd käepidemete nimetusi. Selleks vaatame algul, kuidas need olid õpetajate silmis. Õpetamise alguses, olenemata, kas olid lapsed või täiskasvanud, õpetaja-plejaadlanna alustas sõnadega – alustame numbrite mänguga. Just nimelt numbrite mänguga, aga mitte mõistatustega, just mänguga. Iga ringi ümber istuv võttis mängust osa, nii käis õppimine alati. Kui mäng peatus ühe kindla mängija juures, selleks võis olla noor või täiskasvanu, siis võeti ette lähim käepide, mille teemat ei olnud sellel korral veel läbi võetud ning hakati uurima ja lahkama. Targa õpetaja kava kohaselt mäng pidi toimuma ilma mistahes käepidemete hierarhiata, milliseid teemasid arutada, ei olnud ei esimest, ega järgnevat, ei tähtsamat, ega vähem tähtsamat. Näis, et mäng valis ise käepideme, mida arutada. Kas teile on arusaadav kogu selle tarkus? Ükski käepide ei olnud olulisem, kõik olid mööda ringi, millel ei ole otsa ega algust. Selgema arusaamise nimel anname käepidemetele numbrid, millistel ei ole mingit hierarhiat. Esimesena ütlen neid nii, nagu mõistsid seda lapsed, hiljem räägin nende tähendusest. Läbi selle saate mõista, kuidas on võimalik õppida üht käepidet kogu kehastuse vältel ning lõpuks ikka seda lõpuni selgeks saamata. Nimetused on lihtsad, kuid ma kohandan neid ümber tänapäevasele keelele ja püüan anda selles parimat ja just selles tähenduses, mis oli lastele kohane. Esmalt võtame läbi kõik käepidemete nimetused, hiljem selgitame nende tähendusi otseses mõttes.

  1. Esimene käepide, mis ei ole olulisem teistest, ega pole ka vähemtähtis, ta on üksnes esimene neist, mis tuli mängus ette esimesena. Selle nimetuseks on – Naasmise tsenter – Mina naasmise Lapsed mõistsid seda kohe, ning ütlesid selle kohta, et see on nende plejaadlik Tähe Ema, ja see peaks olema koht, kuhu läheme, kui lõpetame siin olemise. Kas mõistate, vaimsuse essents oli juba seal olemas, koos nendega. Nad kinnitasid, et jah, kui viime asjad siin lõpuni, siis naaseme tsentrisse, Suure Keskse Päikese juurde, kust lähtuvad kõik asjad. See on suurepärane kese, Naasmise Kese.
  2. Järgmise käepideme nimeks on – Tähed juhivad, tähed suunavad. Lapsed olid vaimustuses sellest, kuna teadsid, et Plejaadlased on tulnud tähtedelt. Nad  teadsid, et tulla siia,  maa peale, oli vaja mingil moel juhtida oma teekonda. Lapsed rääkisid, et lõppkokkuvõttes sellest peab saama  käepide, mille abil saame õppida, kuidas  rajada teed Tähtede vahel, teha seda, mida tegid emad, me mõistame, et Tähed juhivad.
  3. Kolmandaks on raskem käepide, mille nimi on – Lapse elu.  Mida Lapse elu peaks tähendama? Lapsed ise ütlesid, et selle nimetuse saame täna, mis  muudab meie homset, kui saame vanemaks. See on just meile, lastele, see on elu, mis on üksnes meil, lastel, me saame õpetust, kuidas lapse elu töötab.
  4. Neljandaks on, Inimene – Jumal.   Lastele jäi see meelde, et Inimene on Jumal. Siin räägiti esmakordselt, et peab tulema  prohvet ja ilmutama, mis juhtub inimesega, selleks et inimesest saaks Jumal, see on see, mis      juhtub tema tulevikus ning mida ta veel ei mõista, et ta ei mõista veel nimetuse  tähendust – Inimene on Jumal.
  5. Viiendaks on lihtne, kuid samas, mitte ka päris lihtne ja selle nimeks on Peegel.

Viis käepidet-kodarat on seondused keskmega-tsentriga, neil on veidrad nimetused, mis jäävad lastele meelde. Sealt siis kõik algas, sujuvalt, metoodiliselt, lihtsalt ja elegantselt. Emad hakkasid õpetama lastele seda, mis oli seotud keskmega ja see lastele meeldis, et avarduda aegamööda, täiendada teadmisi ning kõik tuli aeglaselt ja pehmelt, just laste kohaselt. Iga aastaga õppimised muutusid aina raskemateks. Alles kolmandal aastal lasteni jõudis idee, et seondustel on kaks suunda – keskmest väljapoole ja väljastpoolt keskme poole.

Viis alustõde.

Veel enne, kui annan selgitusi muunduste ja läbimuste tähenduste sügavustest, annaksin teile viie käepideme tõe ja puhtuse, mis on seonduses keskmega. Viis tõe alust, mida püüdsid plejaadlikud emad anda edasi inimolevustele ja mis talletuksid nende Akašidesse, et kui kord nad lahkuvad Lemuuriast, et kõik õpetatu jääks neile alles. Neil oli teada, et Naasmine Keskmesse on reinkarneering. See on idee sellest, et olete liikumas mõlemas suunas – lahkute ja naasete Suurelt Keskselt Päikeselt. Kas te ei õpi tänapäeval seda sama? Kas märkasite kogu kaunidust, elegantsust, kompleksust, tunnustust ja armastust selles, mis on kätketud süsteemi, mis võimaldab lahkuda ja taas naaseda sellest, mida nimetate Keskseks Loomise Lätteks. Lapsed, kasvades, hakkasid peatselt mõistma, et Suur Keskne Päike on keskne kommutaator, kus nagu põleb lõke,  seal on puuvilju, see oli Jumal, Vaim, milles on kõik ning see kehastas omal viisil Loomise Lätet. Ei ole kuigi lihtne selgitada lastele Loomise Lätet, kui nad ei kasvaks aastast aastasse, ega saanuks selgemaks seda imetlusväärset õpetamisviisi, tõustes ühelt mõistmise tasemelt teisele.

  1. Esimese käepideme juures lapsed mõistsid naasmise kaunidust keskmesse ja sealt tagasi, ka väljastpoolt keskmesse ja tagasi, ja nii edasi. Neil sündis mõistmine, et suremist ei ole olemas Lapsed õppisid, et surm on kõigest üleminek, muundus, et seda ei ole vaja karta, kuna nad on elu essents, mis naaseb alati tagasi. Keha heidetakse minema, kui vana särk, kuid vaimsus ei kao. Seda õpitakse esimese käepideme juures ning see on kaunis. Sama käib ka teiste käepidemete kohta, kuid see kõik oleneb mängust.
  2. Teise juures õpitakse mõistma, et Tähed juhivad – see õpetus meeldis lastele väga, kuna see on sellest, kuidas tähed juhivad nende elu ning see on Oleme algusest peale selgitanud, kuidas astroloogia  töötab. Meil ei ole kavas teha seda uuesti, üksnes ütleme, et ta töötab, kuna on seotud füüsikaga. Mitte esoteerikaga vaid just füüsikaga. Sel on tegemist teie Päikese magnetvälja ja gravitatsiooni suhetega. Sel on tegemist planeetide gravitatsiooni mustri jäljendiga, mida lapsed näevad tähtedena, nagu tulukestena taevas. Kogu see muster on kantud Päikese Tuultega teie planeedile, mis on teie poolt vastu võetav kui gravitatsiooni ja magnetväljana. Olete vaadelnud virmalisi, mis ongi päikesetuulte lahvatused, mis ühenduvad teie magnetväljaga ning ladestuvad planeedile.  Tähed juhivad – see nimetus on tulenenud sellest, mida  näete taevas – nii sündis idee, et see, mis on taevas, on suuteline mõjutama teid ja teie tegevusi, et sellest oleneb ka teie sünni aeg. Ei ole tähtsust, kas olete sündinud Põhja või Lõuna poolkeral. Seda, kui inimvaimsuse inkarneerumist, on võimalus õppida kõigi teie kehastuse jooksul. Kas on see teile mõistetav? Kuid see ei ole inkarneering, kuna see tähendaks eraldumist, see on miski palju enamat, täiuslikumat,  see on lõputu elu ring, kauniduse ring, armastuse ring, milles surma ei ole. Selline kontseptsioon on kaunis, esmapilgul lihtne, kuid tegelikult küllaltki keeruline.
  3. Kolmandana vaatame Lapse Elu. Seda on teil võimatu mõista. See on üks peamistest käepidemetest ja see on väga oluline. Mida kauem suudad säilitada endas suhteid, elegantsust, huumorit ja lapsikut rõõmu, seda kauem saad elada. Ei tasu kaotada Lapse Elu enda sisemusest. Lastele õpetati juba sünnist, et kui te ei ole hoolikad, siis see, mis on teil praegu, võib minna täiesti kaotsi. Nii kui hakkate kaotama olevat, hakkate kohe surma poole minema, sest haigused hakkavad haakuma. Kui suudate tunda rõõmu elust, elada väikese lapse hasardiga, kelleks tegelikult olete, siis elate küllaldaselt pika elu. Ärge kaotage oma lapsemeelsust, pidage meeles, et mida täiskasvanud inimesena ka ei tuleks läbi teha, mäletage alati Lapse Elu endas, sest see mõjutab teie elu pikkust. Kuivõrd tähtis, teie arvates, on see käepide? See räägib inimese tervisest, see räägib, et  teil on olemas selline inimloomuse atribuut, mis  suhtleb inimese bioloogiaga. Kas suudate ette kujutada, kui kaua oli uuritud seda käepidet? Mõistus saavutas võidu keha  üle. Kuid mis on mõistuses kõige olulisem? Mitte kaotada sisemist last. Seda räägib ka plejaadlik Ema, et ära unusta seda, see on oluline sinu eksisteerimiseks.
  4. Neljandaks Inimene on Jumal. See on harjutus, mis räägib, et Suur Keskne Päike on kommutaator, mis ühendab seda, mis on väljaspool ja  ühendab seda mõlemas suunas. Sina oled Jumal ja Jumal oled Sina – sa oled Püha ning seda juba alguste algusest, alates elegantsest mõistmisest, alates lihtsast kahe sõna mõistmisest, kuni edasi jõudnud õppetundideni. Kuidas sa saad teada, et oled osa kommutaatorist? Just seetõttu  reinkarneerute. Üks kommuteerub teisega, selliselt toimus inimolevuse areng. Ei ole viie suhtlust, on vaid viie taseme suhtlus teine teisega, kõik neli suhtlevad ühega, kaks suhtlevad kolmega ning selles seisnebki viieringi elegantsus, kompleksus. Jumal on sinus ja sealt ta ei kao kusagile. Laps õppis, milles seisneb suhtlus kommutaatoriga ja see oli kaunis. Ta sai üha enam sellest teada, ta harjus sellega, et tema on kommutaatori osa, milleks saab hiljem ise, et tema on sakraalne, tema on Jumal ja see oli kaunis.
  5. Viies, kõige mõistatuslikum – Peegel. Lapsed ei mõistnud peeglit seni, kuni said vanemaks. Siis nad rääkisid, et nüüd me arvame, et teame, et meil on vaja hoolega jälgida end, teha puhtaks oma tegevused ja sammud, käituda oma vanematega paremini. On vaja vaadata end peeglis ja näha oma käitumist. Kuid see mõistmine ei olnud õige. Ma selgitaks teile Peegli tähendust, ehk mul see õnnestub. Peaksite saavutama selle, kus te saaksite näha end ja Jumalat koos, peegelpildis.  See on vaid esimene õppimise ja harjutamise tasand, otsida Jumalat ja otsida end kõigis ja kõiges. Selline on üldistus, milles on olemas ühtsus kõikides asjades. Edaspidi Peeglis  on võimalik näha isegi Gaiat, loodust, ta hakkab peegeldama isegi inimest, aga inimene  teda ennast ja nii algab kogu süsteemi töö läbi mõistmise. Võiks isegi öelda, et Peegel on süvendatud õppimine. Kuid siiski, on ta võrdväärne teistega. Peegli mõistmine on isegi tänapäeval veel vale. Peegel on kõikide asjade ühendumine, tema on kõige õppimine, tema on ühtse peegeldumine. Peegel on tulemuslikkus, ta on Ma olen see, kes Ma olen  tulemuslikkus.

Millal õppimine sai läbi?

Kas suudate mõista, miks teatud ajal õpetamine sai läbi? See sai läbi neile, keda peeti Lemuurlikuks Õenduseks (Hoolitsuseks). Peale selle naised valdasid kõike, mida oli tarvis teada šamaanidel. Mehed õppisid, et on tarvis olla elegantne kõiges, mida õppisid. Neil ei olnud intuitiivset valmidust, mida oli vaja õpinguteks. See oli kõigile mõistatav.

See oli jutustus mäel algsest koolitusest, nende poolt, kes olid tähtedelt. See oli sellest, kuidas nad seda mõistsid. See oli nendest, kes olid sellesse kaasatud. See kestis tuhandeid aastaid. Põhitõed olid antud nende poolt, kes kujundasid inimest, kellel oli võimalus ärgata ja teada saada ning jätkata Õppimise Ringi.  Tere tulemast Ringi Jätkamisele või kuidas te ka ei nimetaks seda.

Kõik, mida siin nägite ja mida õppisite, on osa õppimisest Ringis. Ma tahaksin, et kasutaksite võimalust ja õnnitleksite iseend selle puhul, et olete läbinud seda ajalist lõiku, kuigi paljud ei ole olnud suutelised seda läbima. Plejaadlikud Emad tulid tagasi, kui hakkasid ärkama Sõlm- ja Nullpunktid. Kui hakkasite teostama asju, mida te ei arvanud, et olete kunagi võimelised tegema. Saite sellist mõistmist, mida te ei arvanud kunagi end võimelised olema mõistma ja sellistena lähete nüüd siit koju.

Kallid Lemuurlased, on veel niipalju, mida on teil vaja teada, meenutada (Krayon muiates) Tänaseks teile piisab.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga