ÕPETAMISE RING II osa Hawaii 21.Detsember 2017.a.

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

Eile me rääkisime Ringist 5 käepidemega. Siis tutvustasin teile elementaarset informatsiooni sellest, kuidas õpetati lapsi, kuidas lapsed täitsid Ringi keskkohta ning neil ei olnud veel ettekujutust, mis see on. Vahel süüdati ringi keskel tuli kas kala rasvast, või kuivadest puudest, nimetades seda Päikeseks. Öisel ajal see tõepoolest oli kui päike ja ring oli päikese süsteem, millest neile räägiti. Kui lapsed said 13 aastat vanaks, siis see kõik jäi kõrvale, kuna hakati rääkima Ringi piirkondadest.  Nüüd on meil kavas anda teile informatsiooni, millist ei ole teile veel räägitud. See ei ole kuigi oluline, kuid tahaksin, et te visualiseeriksite seda endi jaoks, ehk meenub teile, kuidas see nägi välja. Ring on maas kahemõõtmelisena, me hakkame läbi võtma ratta eraldi olevaid osi.

  1. Üheks selle osaks oli lai velg, mis oli üks kolmandik vahemaast, välisest küljest, kuni keskse punktini – üks kolmandik ringi raadiusest.
  2. Käepidemeid oli 5, mis olid üks kolmandik raadiuse pikkusest.
  3. Ülejäänud, rummu osa ringi keskel, peamine osa, oli samuti üks kolmandik raadiusest.

Joonisel saate näha, et keskmine osa oli suhteliselt suur, seega kõik, mis oli sellele paigutatud, näis väikesena. Eelmise sõnumi kohaselt, kus joonisel oli 5 käepidet, võib olla see kirjeldus jäi mõnele arusaamatuks, kuna oli näha vaid 5 piirkonda käepidemete vahel. Kuid täna räägiksin 6 piirkonnast.

Hiljuti rääkisime teile sakraalsest geomeetriast, mida olid võimelised nägema üksnes need, kes  mõistsid seda. Olete harjunud sirgete joonte geomeetriaga. Viis piirkonda kujutavad endast veidraid kolmnurki (ringi segmente), kas mõistate? Kolmnurga põhi on nagu kõver joon. Seega, teil on viis veidrat kolmnurka, mille põhi ei ole sirge joon. Mistahes kõvera määranguks on lõpmatu hulga sirgete kooslus, ehk mingi sõnum on peidus viie piirkonna vormis. Kus on siis 6 piirkond? Keskmes, rummus, ümmargune ring keskmes  ja see ongi piirkond number 6.  Mis puutub õpetamisse, siis lastele seda ei õpetatud kunagi. Ainult naistele õpetati seda. Kui õppimises algas sooline eraldamine, siis tüdrukud hakkasid õppima piirkondi, nad hakkasid määratlema neid, mis on nähtamatu, seda, mida oli raske mõista. Selle põhjuseks, miks õpetati seda ainult naistele, oli selles, et neile oli seda vaja, neil oli vaja õppida sakraalsust, et jätkata täiustamist edasijõudnud suhtluses keskse piirkonnaga. Lastele õpetati, et keskmeks on Jumal, et Suur Keskne Päike on Jumal. Et Suur Ring, mis on ümber keskse piirkonna, on elu, on nende elu. Juba algusest peale lapsed nägid nii mõndagi – esimeseks nägid, et rumm puutub kokku kõikide käepidemetega ja kõik käepidemed on ühenduses rummuga. Nad nägid veel, et elul ei ole ei algust, ega lõppu. Seega, kui kaua nad seda ka ei õpiks, nägid nad alati üht ja sama asja, et see ei lõpe iial. Ehk isegi, Õpetus ise oli ringi lõpmatusest, mis on elu, mis on väga sakraalne ja mis räägib, et elu essentsil ei ole algust, ega lõppu.

Vaatame nüüd 6 piirkonna ehk keskset rummu. Rumm hakkab õppijaile avanema. Käepidemed rooliratta keskel on kahesuunalised. Kuid õpetus räägib, et ühelgi käepidemel ei ole suundi, kas mõistate? Midagi ei domineeri millegi üle kõik on ühenduses Keskmega, Kese on ühenduses Veljega. Kui jätta siit midagi välja, siis kogu süsteem nõrgeneb. Seega, rumm ei ole kõige lõpppunkt, ei ole jõukeskmeks, vaid on üksnes Keskmeks. Edasijõudnud Õpetus räägib sellest, et kogu rooliratas on ühenduses selliselt, et kujutab ühte tervikut, et käepidemed, velg ja kese vibreerivad kõik ühel ja samal tasemel, seega kõik asjad on Keskmeks.

Ületada eraldatus.

Seejärel antakse õpetust sellest, et kusagil, käepideme keskel, toimub eraldumine. Need, kes tegid rooliratast, võisid käepidemeteks kasutada kahte liiki puitu, et käepidemete värvus oleks erinev. Edasijõudnute õpetus värvis käepidemed üle. Sellise eraldamise põhjuseks oli duaalsus, või vaba valik, mis eraldab kohta, kus kõik on ühenduses, nii väline, kui keskmes olev ning mõlemas suunas. Algas põhiõpetus sellest, et inimolevused peavad selles ringis ületama puidu värvide vahetuskoha,neil on vaja ületada eraldamise sild käepidemetel. See peaks viima millegini veel, mis ei ole millekski selliseks, mis on Jumala antud. See oleks midagi sellist, mida oleks pidanud tegema usk, vaba valik. Neil oli isegi harjutus, mille käigus värviti käepidet täiesti üle, endiste värvide asemel. Õpetamise lõpus jõuti selleni, kus kõik käepidemed olid ühte värvi. Mõni teist ehk mõistab seda, mõni ehk mitte. Mõte oli selles, et õppimise käigus toimus täielik ühendumine mõlema poolega – Kese ja Velg said ühtseks – ühetseks kõigega.

Elu ring.

Kus asute teie? Kus asute selle Õpetuse süsteemis teie? Koos sümboolsustega see on sedavõrd sügav, kas pole? Isegi gematrias. Gematria on süsteem, mida kasutatakse heebria keeles, mis  peidab endas sakraalset geomeetriat. Heebrea keeles endas on mõningaid sakraalse geomeetria, ehk ringi, seemneid. Iisraelis oli prohveteid, kes nägid taevas ratast. Hesekiel nägi isegi kahte ratast, üksteise sees. Lemuurias antav Õpetus levis teiste kultuurideni, läks üle olulisematesse ususüsteemidesse üle planeedi. Kus asute teie? Kas olete suutelised kujutama midagi sama lihtsat, kui oli see Õpetus, või sama keerulist, mida kavatseksite teha oma eluga edasi. Iga kord, kui vaatame siin istujaid, siis näeme, et  kui palju istujate seas on depressioonis inimesi. Ma rõhutan taas, et ei ole olemas ühtegi inimest, kes oleks sündinud koos depressooniga.

Võimalus väljuda depressioonist.

Kallis, ma tahan sulle öelda, et sa  ootad midagi, mis teeks sind puhtaks, et sa saaksid pääseda sellest august, mille oled kaevanud ise endale. Selles on pime ja must. Tahaksin anda sulle  informatsiooni, just nüüd, siit, eesriide tagant. Ma tean sind ja me vajame sinu Valgust, sest sa oled ju Valguse Töötaja ning just sellepärast oledki siin. Võib olla sa mõtlesid, et see, depressioon, puhastub iseenesest kolme päeva pärast või mõtlesid, see toimub kohe.Tahaksin väga võtta su käest kinni ja tõmmata sind sinu august välja, praegu, otsekohe. Tahaksin, et sa näeksid valgust ja tunnetaksid rõõmu, tahaksin, et tunnetaksid värinaid, rõõmuküllaid värinaid, milliseid ilmselt sa ei ole tunnetanud kordagi nädala jooksul, vaid oled veetnud nädalaid košmaare täis augus. Ma tean sind, tean su nime ja ma ütlen sulle, et on õige aeg tulla august välja. Meil on tarvis sinu valgust, kas kuuled, me vajame sinu valgust.  Ronides aegamööda august välja, oma vaba valiku kohaselt, hakkad mõistma, kes sa oled. Sa ehk hakkad isegi meenutama oma muretut lapsepõlve, kus jooksid hõisates ringi, kuna vanemad eriti ei hoolinud sinust. Ma tean, kes istuvad siin, teis kõigis on lapselik olemine. Sa mõistad mängu, ehk naaseksid sinna, see on sinu valik. Sa võid muuta otsekohe ühe käepideme värvi, või lisada värvi, muutes kahesuunalist ühendust üheks tervikuks – vaimult sinuni ja sinult Vaimuni. Üheks depressiooni põhjuseks on see, et sa ei luba endal näha oma nime tõelist suurust ja seda, kes sa tõeliselt oled.

Võimalus terveneda.

Osa teist on tulnud siia tervise probleemidega. Füüsisel on üks suurepärane omadus, mis mähib sisse teie DNA, see on midagi sellist, mida  õpetab teile kogu käesolev aeg, see on, mida andis teile teie Tähe-Ema juba teie sündimisel, koos Vaimse Seemnega, milles on kõik 24 kromosoomi paari, millest üks on nähtamatu ja see on kvantiline. Teaduse poolt on tõestatud, et DNA oma kvantilises väljas on võimeline tegema elektronide spinnis muutusi. Ükski teine element ei ole suuteline seda tegema ja selline on teie DNA. Ta on paljumõõtmeline, ta on seonduses Lättega, ning ta on valmis tegutsema. Ta ei peagi olema aktiveeritud. Ainult teie usk peab olema aktiveeritud, et käepidemete värv oleks monoliitne ja just seda ootategi praegu. Ma isegi ei taha süüvida ühessegi protsessi, mida peetakse DNA aktiveerimiseks. See on tegelikult vale ja ekslik mõiste, ta on juba aktiveeritus olekus, ta on töövalmis olekus, ta on ootel, et teda võetakse kasutusele, et te suunataksite oma mõttetegevuse sellele, et te oleksite selleks, milleks ta on ja, milleks ta on alati olnud.

Siin istujad, kas te teate, et kõik, mida  tunnetate praegu oma kehas ja mis teid häirib, või mõtlete kogu aeg sellele, mis teid häirib, et see protsess lühendab teie eluiga. Neid kõiki asju saab muundada ja tervendada, taastada ja seda kõike üksnes oma mõtete abil, mõistes ühtsust. Seda saab saavutada ilma arstideta, ilma eksootiliste substantsideta, mida nimetate ravimiteks, rohtudeks. Te ise olete võimelised selleks. See on spontaanne remissioon, isetervenemine – kas olete sellest teadlikud? Miks te siis kahtlete selles? Miks peate seda Jumala imeks? Miks ei räägita sellest, kui selline asi toimub haiglas? See peaks olema pidu. Igaüks peaks mõistma, et ka tema on selleks võimeline, kui vaid tahab seda. Tunnistage endile, et see on võimalik, ärge pidage seda võimatuks. Kas soovite seda, või mitte? Kindlasti soovite, ma tean teid, tean, kes  istuvad siin.

Võimalus heita kahtlused minema.

On palju inimesi, kes  kahtlevad selles, mida peaksid tegema. Mu partner vaheajal sai vihje küsimuse kohta, mida talle esitati. Tema märkas midagi sellist, mida mul oli kavas teile rääkida sõnumis, ta sai ennetavalt sellest teada. Jaanuaris 2016 andsime huvitava sõnumi, „Viis ringi, 2016.01.16“, mille aluseks oli kõik, millest alati räägime, et milliseid ülesandeid inimesed seavad endile, kuid samas valivad, kuidas asju teha, mis viivad ülesande täitmiseni.

Introverdid on pühendunud vaimsetesse otsingutesse, aga ekstraverdid, kas mediteerivad, või kaisutavad puid. Sellised tegevused käivad mööda ringi, kus üks võib saada kõigiks ülejäänuks. See räägib uskumatutest võimalustest, millega inimesed tegelevad ja seda üksnes väikese Jumala osakese tõttu, mis on nende sisesmuses. Ühes ringis tegevused on üksnes seetõttu, et see on Lemuuria Ema Õpetused. Ükskõik millega tegeled, on sakraalne ja sa tunnetad, et sinus olev Jumala osa on just nimelt sinu jaoks. Sa ei pea neid jaotama lahtriteks ja riiuliteks, jäta see lineaarse kooli jaoks. Kui sinu vanemad küsivad sinult, et millega kavatsed tegelema hakata oma elus, siis pead valima, kelleks tahad saada oma ülejäänud elu ajal. Seda on küsitud teilt, kui olite väikesed ja nii on teid kasvatatud. Sinu ees oli suur valik, kuid arvestati vaid ühte sinu vastust. Kui sa oleksid öelnud neile, et tahad saada kõigeks, siis oleksid kuulnud neilt, et oled veel väike selle otsustamises. Seega, mõned teie seast  tegelevad kõigega. Oleks hea, kui teaksite, et kas see on kõige edasijõudnum viis, mida saate teha. Te soovite jagada kõike lahtridesse, seetõttu kurdate, et pendeldate ühelt asjalt teisele  ja midagi ei tule õieti välja, olete kui tükkideks jagunenud. Kuid see ei ole nii, sest sa pole tükkidena, sa oled Jumal paljude ülesannetega ning just selles seisneb sinu edasijõudmine. Uued paradigmad on juba kohal. Kõik teie, igaüks teist, kes istub siin laval, või saalis, loeb või kuulab hiljem, et  kõik alahindate end, te tunnetate end alaväärsetena. Seda seetõttu, et alles ronite mineviku august välja. Oleme varemgi rääkinud, et on selliseid kuulajaid, kes kindlalt ootavad planeedi hukku ja seda ainult seetõttu, et see on ainus informatsioon, mida nad teavad. Seda olete kuulnud alates oma sünnist, et kõik läheneb lõpule, kõik  lõpeb hävinguga. Kõik need ennustused ja  jutud toimusid seni vanas energias, sest tõesti, kõik eelmised tsivilisatsioonid on  kadunud, hukkunud ning te olete kindlad, et sama ootab ka meid.

Muutused on tulemas.

On tulemas ridamisi muutusi, kusjuures sellisel kujul ja viisil, millist te ei ole suutelised ette kujutama, kaasa arvatud muutuste katalüsaator, mis on juba kohal ja mida nimetame vabaks kaardiks. Vaba kaart on pistnud kaika kõigesse tuttavasse ja nüüd (Krayon rõhutatult) segab hoolega kõike. See on ainus viis, et kõik muutuks ning seda on tarvis liikuma panna. Olen varem rääkinud, kuid kordan taas, et te tahate teada, mida toob tulevik teie jaoks?

Mõnedki teie riigid on krahhi äärel. Tavaliselt ükski riik ei eksisteeri üle 200 aasta. Vaadake, kui võimsad olid Vana Rooma ja Vana Egiptuse riigid. Need püsisid nii kaua tänu inimloomusele, kuid siiski, reeglina kõik ammendub ja saabub stagnatsioon ning seejärel toimub riigi kokkuvarisemine. Praegu toimub ümberkirjutamine, ümberformeerimine, see on, et suur kaigas segab kõikides suundades. Ainult see aitab teil alustada kõike otsast peale, elegantselt, ilma fondide turu krahhita, ilma totaalse laviinita, ainult läbi restruktureerimise, ainult läbi ümberformeerimise, ainult osade ümbervalitsemise läbi ja millegi täiesti uue kokkupanemise, mis hakkab ka tööle.  Kõiki neid asju saate tänu Jumala armastusele, mis saabub teieni Suure Keskme piirkonnast, päris keskmest, number 6 piirkonnast ja see nakatab teid (Krayon muiates), väga tabav sõna. Eesriie hakkab lagunema, muutub aina läbipaistvamaks ning sealt tulev Valgus hakkab nakatama teid. Valguse vägi hakkab tõusma, yin ja yang ei ole enam võrdväärsed, sest valgus hakkab domineerima. Mõnigi teist on hirmul sellest, kuna see ei ole enam endine olukord, kõik asjad  töötavad teisti ja kiiremini. Osa teie seast on  mures oma tervise pärast, seda vaid vana energia mõtlemise tõttu.

Väärikus ja enesehinnang – need tulevad järgmisena.

Kas teie jaoks see ei ole parim aeg, et hakata vastu võtma seda, mida tunnetate. Te olite paberist tiigri ees, see oli miraaž, pettus, kuid siiski, see on suhteliselt tugev jääknähe, mis on teis kinni jäänud. Vana Vaimsus, mõtle sellele, kui kaua oled siin olnud, millal oled olnud siin, kas ka nendel aegadel, kui siin seisis Mägi? Mõtle, kui palju tsivilisatsioone on eksisteerinud, kui palju asjatuid surmasid ja kurbust on olnud. Kui palju kordi oled olnud šamaan, kuid siiski miski ei ole muutunud. Sa tead paljudki, kuid enamus sellest on varjatud su enda eest. Valguse Töötaja ei julge astuda ette, see oleks nagu väljuda oma isiklikust kambrist ning see oleks juba võrdväärne surmaga, nagu see on olnud eelmiste kehastuste ajal ja eelmiste, ja eelmiste ja nii edasi.

On lähenemas uus teadvus.

Olete juba uue aja paradigmas, milles valgus muutub nähtavamaks, mõistetavaks, vastuvõetavamaks. See hakkab muutuma ühiskonna osaks ja samuti saab inimloomuseks. See algab siin, kuid levib üle maakera. Algab tervete kontinentide tervenemine, mis olid alaliselt haiged. Ühiskondades kujuneb uus teadvus, uus valitsus, millel on uued lähenemised, tulevad uued leiutised, milliseid ei ole seni nähtud ja see kõik on seotud energeetikaga, tervisega ja veega. Kujuneb selline teadvus, mis hakkab ise kontrollima rahvastiku kasvu. Teie teadvus muutub niivõrd mõistlikuks, et suudab selle kõigega ise hakkama saada. Kõik see on tulemas, ka planeedi reguleerimine ei ole probleemiks. Kõik see on tulemas, kõik imelised tehnoloogiad tulevad Valguse Töötajate poolt, nende poolt, kes  ärkavad. Me vajame teie elusid ja valgust. Just seetõttu vajame, et jääksite siia jätkuvalt. Ei ole põhjust, et seda ei  sünniks. Oleks hea, kui te ise ka näeksite seda, füüsiliselt. Pimedusel, mida veel leidub siin, kui jääknähe, ei ole kohta siin, suurejoonelises Lemuurias. Oleks hea, kui näeksite selle kadumist jäägitult. On saabumas Uus Ajastu. See on nihe, millest rääkisid paljud Iidsed, ja see on siin. Need ei ole üksnes Krayoni sõnad, see  sünnib üle maakera. Häälestuge sellele ja te näete seda. Terviklikkus tuleb esile, seega, ärge hoidke pimedusest kinni.

Minnes siit, olge teine inimene, kuid ärge unustage, et siin on teie Vaimne Kodu – see saar, see Mägi – Mu kontinent.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga