KES TE OLETE AASTAL 2018 Longmont Colorado 14. Jaanuar 2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Antud sõnum on lisaks sellele, mida olen edastanud teile juba üle kahekümne aasta. Seekord see on teadmiste saamise järjekordse etapi üldistavaks kokkuvõtteks. Tiibeti numeroloogia kohaselt 2018 on meister-arv, kuna numbrite summa on 11 ja selle tõlgenduseks on – valgustumine, kirgastumine. See on kui kutse sellele, et sellel aastal ilmneks selginemine paljude mõistustes ning kõikide sündmuste suhtes üle planeedi.

Täna jagan teile sügavat esoteerilist informatsiooni, mis räägib teist ja sellest, kes te olete, see räägib inimese uuest paradigmast.  Seekordne kanaldus on pühendatud nii teadusklikele, kui ka esoteerilistele uuringutele. Need, kes on meiega, saavad tunda mõlema energia kooslust. Siin on teaduse ja vaimsuse kooslus, mis  kaotavad omavahel piire. Seetõttu mõnedel võib kerkida küsimus, et milles tegelikult seisneb nende vahe?
Seega ma ütlen teile, et kui te usute, et Jumal või Loomise Läte, on loonud planeedi, siis on loogiline eeldada, et Loomise Läte peaks olema pea Meister-Füüsik. Kõik, mida te siiani olete uurinud ja vaadelnud, on Välise Lätte looming. Kõik, mida uurib teie teadus, on selle uurimine, mis on loodud Loomise Lätte poolt. Käesolevaks ajaks te peaksite  juba mõistma, et on midagi enamat, kui üksnes ristumine teaduse ja vaimsuse vahel. Kuid tegelikult, see on ühe ja sama asja uurimine. Ajastu märgiks on see, et teie seast on ilmunud teaduse inimesed, tõelised teadlased, kes väidavad, et nad näevad, et Ilmaruum on mõistuslik ja see  mõjutab meid kõiki. Nad ütlevad, et me veel ei saa päriselt aru, miks ja kuidas see töötab, kuid kogu loogika kohaselt see peaks nii olema, kuna oleme jälginud ja uurinud. Selline väide on vastuolus vana ideega, et kõik loodu on juhuslik, üksnes õnneliku asjade kokkulangevuse tõttu, mida nüüd  võetakse kui võimatut ning see viib uue aktuaalse küsimuse juurde, et kes te tegelikult olete, kes te tõeliselt  olete?
Kokkuvõtteks, isegi need teaduse inimesed, kellele juhuse idee on lähedane, peaksid jõudma järeldusele, et asi ei ole kaugeltki nii nagu on mõeldud ja räägitud.
Põhjalikum süüvimine inimese evolutsiooni, seab kahtluse alla praegusel ajal valitsemas idee sellest, kuidas olete siia, planeedile, sattunud ja kui palju on selleks kulunud aega. Just peale aastat 2012 hakkasid ilmnema  kindlad viited sootuks teistsugusele ajaloole. Kuid samal ajal teie ajaloo õpikud annavad  mütoloogilisi ettekujutusi inimese päritolust ja tema arengust.
Kallid, see arusaam peab muutuma ja ma ütlen, miks. Kui see ei muutu, siis see kutsub noorte seas mässu, sest nemad  näevad ümberringi hoopis teist tõde. See kõik paneb teid ümber kirjutama seda ajalugu, mis hoiab kinni  vanast mõtteviisist ja vanadest ideedest.

Loomise ajaloo ümbervaatamine. 
Ma räägin teile veidi teisest, lõpuni rääkimata loomise ajaloost. Kõik, millest hakkan rääkima, on puhtalt ja täiesti esoteeriline, vaid mõningate juhuslike teaduslike faktidega, kuid kõige aluseks on siiski loogika. Tahaksin täiendada ja muuta avaramaks seda ajalugu, millest olen rääkinud varem.
Seega siis Loomise Lugu – see on üks suurimatest armastuse lugudest planeedil, mis  räägib galaktika muudest osadest, kus ollakse teie evolutsioonist miljoneid aastaid ees. Milline teie arvates võiks see olla?
Kui inimese teadvus evolutsioneerub ja nagu oleme näinud, et teadvus on võimeline mõjutama füüsilisi objekte, siis ei ole ju liigne ette kujutleda, et teie teadvus on suuteline lõpuks juhtima füüsikat?  Need, kes tegid teie külvi planeedile, on suutelised oma teadvusega juhtima paljusid füüsika elemente. Kuid see ei ole tehnoloogia, see on vaimne evolutsioon, armastav teadvus. 200 000 aastat tagasi nad tulid planeedile ja muutsid teid. Me nimetame neid seemne külvajateks, aga teie peate neid Plejaadlasteks. Paljud peavad neid isegi ingliteks, keda nähes peate neid meeltevälisteks, midagi väljaspoolt teie ilma raame. Kuid paljude jaoks see kõlab totrusena. Siis lubage nüüd küsida, kas olid kunagi planeedil sellised meistrid, kes võisid näiliselt muuta füüsilist reaalsust? Vastuseks on muidugi, jah olid ja enamus neist. Mõelge sellele. Mis oleks, kui teie Vaimse Mina meisterlikkus omaks võimet muuta süsteeme, milliseid te ei  ole veel avastanud? Teie iidsetes kirjades on sellest juttu, seda on jälgitud. Need, kes on külvanud teie seemneid, tegelesid sellega, mis muutis teie teadvust, andes teile edasijõudnut bioloogiat. Nad muutsid isegi magnetilist mustrit, magneetilise mõjutuse skeemi kaasaegse inimese DNA sisemuses. Vaimsest vaatevinklist te saite võime tunnetada ja eristada Jumalat enda sisemuses, tunda ja tunnetada Looja hea tahte potentsiaali. Te saite võime ja valiku vabaduse, teha vahet valguse ja pimeduse vahel, õige ja vale vahel ning tunnetada Jumala armastust. See vastas loomislätte kavale, ega olnud mingi juhus või eksperiment.
Kallid, te olete siin, planeedil, vastavalt kavale ning praegu on käimas teie tsivilisatsiooni energiate testimine. Kuid sellega see veel ei lõpe, kuna sellesse on kaasatud teatud aja lõik. Me ei ole veel põhjalikult arutanud seda ajalõikku, mis on jätkuvalt seotud tähtedega, milliseid  näete. Tähed liiguvad aeglaselt, ranges järjepidevuses ja sellest süsteemist võtab osa  teie planeedi aeglane võnkumine ja tema pöörlemine ümber päikese. Teie planeedi telje võnkumine, ehk protsessi tsükkel, on teie ajamõõtes  26 000 aastat, stardi hetkest kuni finiši lähtepunktini. Inimkonna vaba valiku tulemuse testimine, valguse ja pimeduse vahel, kestab teie ajalõigus 2 tsüklit, pikkusega 26 000 aastat. Jätke see meelde, sest paljude arvates see on kõigest üks tsükkel, kuid neid on  kaks.

Inimesed olid siin planeedil juba väga ammu.

Neile, kes on kaotanud teema arutluse järje, teeme ülevaate sellest, mida avastasid iidsed, kelle väitel enne teie ajalugu oli suur ajalugu, enne ajalugu. Teil on olemas oma oletused ja ideed sellest, kui kaua olete siin planeedil olnud, kuid see ei ulatu kaugemale, kui 9 000 aastat sajandite sügavikku. Kuigi praegu ilmnevad tõestused, et enne teid on elanud tsivilisatsioonid, kes tundsid isegi astronoomiat. Sellest oli juttu meie kanalduses, mis toimus Türgis.
Selle teooria peamise idee kohaselt, maapeal oli 5 tsivilisatsiooni, mis mahtusid ilusti 26 000 aastase tsükli sisse. Paljude arvates peale 2012 aastat algas uus tsivilisatsioon, kuues tsivilisatsioon. 21 detsember  2012.a.  oli võnkumuse tsükli ühtlustamise punkt. Sellele lisaks, Maiade kalendri pika tsükli kestvus on samuti pea üks viiendik 26 000 aastasest tsüklist, mis viitab, et see oligi just teie tsivilisatsiooni kalendriks.
Nüüd me siis ütleme teile, et reaalseks aja lõiguks, kogu energia inimtestimine (pimeduse-valgusega) koosneb kahest tsüklist, mis on 52 000 aastat, aga mitte üks 26 000 aastane. See  tähendab, et on olnud samasugused inimesed, kui teie, kes on mõelnud kui teie, on evolutsioneerunud kui teie ja olid siin juba enne teid, ehk 52 000 aastat tagasi.
Kas suudate reaalselt sellest aru saada, et inimestel planeedil on ajalugu pikem, kui 50 000 aastat? Mida õpetatakse teile koolides?  Olge valmis imeliseks valgustumiseks.
On alles kokkulangevus (Krayon muiates). Vanim tsivilisatsioon, mille vanust on kinnitatud DNA uuringutega ja vastavate arheoloogiliste leidudega, on tõepoolest ligi 52 000 aastat vana, milline asus Austraalias. See on tõenduseks, et teie taolised inimesed olid juba varem siin, juba nii ammu, ammu.
Miks 52 000 aastat? Sest selle aja jooksul sai olla umbes 10 tsivilisatsiooni, aga mitte 5. Me ütleme umbes seetõttu, et ühed läksid voolates üle teiseks, kuigi erinesid paljus teine teisest. Kas selles on siis tõde, mida õpetati koolides tsivilisatsioonide arengu jätkuvusest? Kas jätkate vanade õpikute toetamist, või toetate hoopis avastatud uusi tõestusi?
Esimeses 5 tsüklis ei olnud sellist inimeste hulka, mis oleks vastanud sõnale tsivilisatsioon. Kuid mu kallid, need hulgad kas hävitasid ise end, või olid keskkonnas, mis hävitas neid. Vähema hulgana, suguharuna või suguvõsana, see oli vägagi võimalik. Kõigil võis olla sama inimloomus, milles valitses pimedus ning ikka taas ja taas. Vaadake oma teadaolevat ajalugu, seda sama tegite ka ise, ikka ja jälle, ajast aega. Ning ka ilmastiku tsüklid soodustasid samuti seda. Kui usute, et on olemas reaalsed ilmastiku tsüklid, seega ka käesoleva aja ilmastiku nihe  mängib oma osa ning ehk näete, et ka need lähevad kokku planeedi võnkumistega. Huvitav on ka see, et üks neist toimub just praegu ja see langeb kokku  uue võnkumise tsükli algusega.
Millega reaalselt on täidetud Akašid? Vana vaimsus, kui palju aastaid oled murdnud pead selle kallal? Seega, ma just ütlesin, et mõnedki teie seast on olnud siin juba 52 000 aastat tagasi. Kui vaatate Lemuuria aja skaalat, mida oleme andnud teile, sealt näete, et Lemuuria vanuseks arvatakse 50 000 aastat, siis see hakkab teie jaoks võtma ilmet ning seda informatsiooni andsime teile juba kümmekond aastat tagasi.
Arheoloogidel ei ole kuigi palju leide viimase viie tsivilisatsiooni aegadest (26 000 aasta seast). Tegelikult neil on raske leida isegi  artefakte, mis oleks vanemad kui 14 000 aastat. (enne rühma ilmumist Mesopotaamias, Induse orus). Loodus suudab suurepäraselt hävitada ja peita pea kõike, mida on loonud inimene. Väikese arvuliste tsivilisatsioonide ajal oli vähe struktuure ja ehitisi, ja neid ei olnud palju. Mõnedel tsivilisatsioonidel ei olnud üldse paikseid struktuure, kui oli Austraalia põlisrahvaste ajaloos, kellel olid sesoonsed migratsioonid toidu otsingul ning nad ei jäänud pikemaks ajaks ühele kohale, seega, põllumajandus ei saanud neil areneda. Paraku, isegi nende vähese arvukuse poolest, oli neid küllaldaselt, et võidelda ressursside jagamise üle. Kas kõlab tuttavalt? Neid oli küllaldaselt, et karta teine teist, kui kohtuti oma migratsioonide ajal. Kuid niisuguseid kohtumisi oli harva, kuna nad ei eraldunud eriti oma rühmadest. Aga neid oli siiski piisavalt, et sõdida teine teisega. Ja kuna elati väikeste rühmadena, siis haiguste levimisel surid kõik rühma liikmed.

DNAs toimuva nihke sügavus.

Järgmiseks teemaks on see, millest oleme varem juba rääkinud, kuid meie super-meister peaks kuulma seda taas. Ta istub siin ruumis, teie keskel ja tema Lemuuria nimi on Jauiah (käesoleva aja DNA uurija dr Todd Avocaitis).
Jah, inimese DNA sai muudetud ja sellest oleme rääkinud juba päris alguses, kui mu partner alustas minu sõnumite edastamisega, 28 aastat tagasi. Siis me rääkisime, et kui Plejaadlased külvasid teie seemneid sellele kaunile maale (kes jagasid teile teadmisi valgusest ja pimedusest), siis nad tegid seda nii, et muutsid teie DNA-d. Nad andsid osa oma DNAst teile. Suurim asi, mida nad andsid teile, oli kromosoomide paar, mis oli pikemat aega olnud varjatult. Selline kromosoomi paar kindlustas võimalust pääseda ligi tarkuse erilisele mälule ehk alateadvusele, mis arendab teie võimet tõmmata end välja sellest, mida praegu peate inimloomuseks. See võimaldab teil mõelda ja eksisteerida täielikult ilma sõdadeta.
Kallid, see on alati olnud vaba valiku testiks ehk võimalus näha, kas olete võimelised ilma kõrvalise sekkumiseta leida seda osa endas. Te suudate seda, sest te olete ajas, mis on 10 tsivilisatsiooni lõpuks ja 11 alguseks. Maine energia  muutub läbi teie. Teil on palju suuremad võimalused liikumiseks Valgusesse, kui kunagi varem. Teil on võimalus ja te olete valmis saama paljumõõtmelisteks.

Järgmine samm on, saada paljumõõtmeliseks teadjaks.

Mõnede viimaste aastate jooksul olen ma rääkinud sellest. Oma olemuselt see sai Krayoni viimase raamatu teemaks (Krayoni 14 raamat).
Kuidas oleks inimolevusel väljuda lineaarsusest ja saada paljumõõtmeliseks? Kuidas võiks see välja näha?  See  puudutab teie teadvust. Inimteadvuse muutus, millest oleme rääkinud, seisneb mõttetegevuse arengus, kuni just paljumõõtmelise inimolevuse mõttetegevuse ilmnemiseni. See on selline teadvus, mis on kõrgeim, nii kaastundlikuses, mõistmises, õrnuses ja pehmuses, see on heasoovlik ja palju suurema tarkusega. See on selline teadvus, kus teile meenub, mis see on, mis paneb asju tööle ning  millest te ei olnud teadlikud kõigi eelnevate 10 tsivilisatsiooni ajal. Selline teadvus tuleb tähtedelt, see aitab mõista, et sõjad ei tööta, ega lahenda midagi. Selline teadvus hindab elu kaunidust ja selle humaansust. See loob igas sündivas lapses esmast liikumapanevat direktiivi – tunnusta elu. Kallid, see tuleneb sellest muutusest, mis toimus teie DNAs.

Täna sai võetud läbi midagi märkimisväärset, teaduslikku, kaunist ja vastuolulist teie kujutlustele. Olete täpsemalt teada saanud, mis juhtus, kui üks kromosoomi paar muutus äkki 200 000 aastat tagasi, kuidas sai kaduda 24 kromosoomi paar, millisel viisil toimus teise paari hämmastav muutus. Te jäite 23 kromosoomi paariga, erinevalt mistahes imetajatest, kes on teie evolutsiooni ahelas madalamal. Kuidas avaldus puuduv lüli inimevolutsiooni ahelas, on seni suureks mõistatuseks. See, mis tegelikult toimus, oli see, et teie DNA muutus radikaalselt. Ta muutus selliselt, et sai teie seemne vaarvanema, ehk Plejaadlaste peegelduseks.  Plejaadlased  teadsid Jumalast endi sisemuses. Nad olid teadlikud Loomise Lättest palju paremini, kui teie ja neile oli teada kõik eesriide tagusest, sest nad ise elasid seal.
Selles seisnebki teadvuse evolutsioon, see viib teid aegamööda ühtlustumiseni sellega, mis on varjatud teie eest, sellega, mis asub eesriide taga. Lõppkokkuvõttes, see avab sellise ühenduse, mis  ilmneb väljaspool, Loomise Lätte suunas. Jumala avamine enda sisemuses oli peamiseks Krayoni sõnumiks viimase 28 aasta jooksul. Kas tõepoolest on raske leida endas veendumust, et galaktika esindajatel oli teada Ühtsest Jumalast, millest on ka teada teil, maalastel?

DNA – kromosoomi 24 puuduv paar.

Vaatame taas teie DNAd. Te olete teadlikud oma 23 kromosoomi paarist ja  uurite oma suuri bioloogilisi muutusi, mis toimusid minevikus, mõningaid sulandumisi teie DNAs, mõningaid muutusi paremuse poole, mis toimuvad käesoleval ajal. Kuid teil on jäänud märkamata mõndagi, mis teil on olemas, kuid on varjatud. Teadus on avastanud selle olemasolu võimalusest juba mitmeid aastaid tagasi. Eksperimentide käigus tuli esile, et teie DNA on mõnevõrra paljumõõtmeline. Uurimused näitasid, et DNA juuresolek kvantilises väljas on muutmas välja elektronide spinni. Isegi peale DNA eemaldamist oli seal täheldatud muutusi jätkuvalt, mis toimus seal DNA oleku ajal. Tehes loogilisi järeldusi, et  DNA juuresolek on võimeline muutma paljumõõtmelises väljas aatomite struktuuri, siis järelikult, temas on olemas mõningane paljumõõtmeline kooslus.
Lubage taaskord üle korrata seda, millest oleme varem rääkinud, et teil on jätkuvalt alles kõik 24 kromosoomi paari, need on põimingus, kombineeringus ning 24 paar muutus paljumõõtmeliseks. Kolmemõõtmelisuses nähtamatu paar oli kättesaamatu kõigi eelneva 10 tsivilisatsiooni ajal, kuid nüüd, tänu toimuvale nihkele, ta tuleb esile. Ta on uue kiirguse mõju all, mis ilmneb teie magnetväljas, mis tuleneb uuest kosmose piirkonnast, kuhu hakkab sisenema teie päiksesüsteem. Kas mõistate, milleni see viib?
Teil on jätkuvalt 24 kromosoomi paari, millistest üks on nähtamatu, nagu on nähtamatu gravitatsioon ja magnetväli. See spetsiifiline 24 paar on üleni paljumõõtmeline, ja tänu sellele teie DNAs on olemas see, mis on võimeline mõjutama elektronide spinni teie kvantilises väljas. Mida see peaks tähendama teie jaoks?
See tähendab, et teil on võimalus tõmmata end välja lineaarsest mõtlemisest, sellest, mis viis teid alaliselt sõdadeni ja hullumeelsuseni. Kas jõuab kohale? Teil ei ole kunagi olnud piisavalt tarkust, et mõista, kes te tõeliselt olete. Kuid nüüd see muutub.
Esimestena, kes  seda hakkavad teadvustama ja  ärkama uute ideedele, need on vanad vaimsused, kes on kehastunud lugematuid kordi, kes on läbi käinud sõdade õudustest ning kes on pikalt oodanud just seda aega. Nemad on need, kes mõistavad, et sulandumine sünkroonsusega ei ole juhuslik. See on nii kavandatud. Nad teadvustavad, et koherentsus, ühtne inimteadvuse positiivse teadvuse ilmnemine, hakkab ilmnema üleilmselt. See on ühtne, kokku häälestunud koherentne side eesriide tagusega. See on selline side, mida te ei ole osanud oodata, mis lõppkokkuvõttes mõjutab kõike, mis on teie reaalsuseks, nii teie poliitikast, kuni teie korporatsioonideni. Ilmnev koherentsus võib esile kutsuda mõningaid raskusi, kuna on veel palju neid, kes tahaksid säilitada vana energiat, just sellisel kujul, kui ta on seni olnud.
Kallid, kui veidralt see ka ei kõlaks, kuid te näete seda, mis tegelikult hakkab toimuma. Kui 24 paar hakkab esile tulema, siis saate isegi kord kohata neid, kes  paigutasid need kromosoomid  teisse.
Kuid siiski küsiksin, et kas teil ei ole veider kujutada ette, et siin, selles  suures galaktikas, on veel kedagi, kes on teist palju vanemad ja edasijõudnumad, kes on omastanud Jumala kauniduse? Mõelge sellele.  See oli armastuse lugu.
Maa ei ole eksperimentaalne, ega ole simulaatoriks, nagu väidavad seda suured mõtlejad. See vaid näib neile selliselt, neile näib, et kõik siin toimunu, on kunstlik. Ehk teisi sõnu, et elu oli kujunenud ja arenenud Maa peal niivõrd kiiresti, et midagi juhuslikku ei saaks olla.
Need muutused, mis toimusid inimesega 200 000 aastat tagasi, toimusid vastavalt kavandatule. See ei olnud juhuslik, see arenes suurepäraselt ja kavandatuse kohaselt, milles jätkate elamast kavandatud süsteemi kohaselt, mille nimeks on Gaia. Olete läbimas sügavat valguse-pimeduse testi, millest oleme rääkinud teile juba pikemat aega.
Edasine informatsioon on küll sõnumi lõpuosas, kuid on  millegi suurepärase alguse sõnumiks. Antud informatsioon on tasapisi hakanud ilmutama end teile. Inimkond on hakanud mõistma, et on suuteline täielikult juhtima seda, mis hakkab tulevikus sündima. On ilmnemas uued lootused, mille aluseks on mõningad asjad, milliseid teadus alles hakkab märkama, ehkki veel ei tunnusta neid, kuid siiski midagi märkab. Olete selles ajas, kus uus informatsioon on suuteline levima üle planeedi hetke jooksul. Uue käesoleva paradigma kohaselt ei ole võimalik hoida varjatult uusi ja ootamatuid asju, mis viivad uute avastustena välja. Pange tähele, millised ka ei oleks vanad paradigmad, teie olete suutelised nägema ja esitama kümnetele miljonitele naeratavatele ja teine-teist tervitavatele nägudele midagi uut, kuigi väike liidrite rühm, või õppejõude hulk, püüab väita, et see ei ole võimalik.  Kas mõistate seda metafoori? Teil ei ole võimalik varjata, ega eitada valguse olemasolu, sest selleks on valgust planeedil käesoleval ajal juba palju.

Vanad vaimsused, kõik, mida olete kuulnud selles ruumis – on ajastu vaba valik. Olge valmis seda vastu võtma. See kõik aitab teil mõista, kes te tõeliselt olete ja milline koht on teil Ilmaruumis, eriti teie galaktika ulatuses.
Kallid ingellikud olevused, Jumalaga oma sisemuses, ma tean, kes te olete. Ma tean seda. Ja on aeg teil endil samuti teadlikuks saada sellest.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga