OOTAMATUD MUUTUSED, Vancouver, BC, Canada 19.märts 2017

Tervitan teid, mu kallid. Olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Iga kord, kui alustame sõnumite edastamist, kulub Caroll Lee´l veidi aega häälestumiseks. Sõnumi andmine toimub tegelikult muudes mõõtmetes. Nendeks on inimkonna usutasandi mõõtmed, milledele te olete võimelised häälestuma. Nendes mõõtmetes, teie teadvus lülitub ümber, lakkab kuulmast inimmeelt ja hakkab kuulma paljumõõtmelist sõnumit teiselt poolt loori. Täna tahaksin teile rääkida seda, mis võib kõlada mõnevõrra teisiti, kui varem. Tahaksin alustada rõõmust ja armastusest inimkonna vastu. Teil õnnestus sellega hakkama saada, viimasel hetkel tsükli lõpus tegite selle ära ning teil õnnestus pääseda laskumisest järgmisse sõjakeerisesse. Olete sellest läbi tulnud ilma suuremate lahkhelideta. Kuid te ei teadvusta veel, millega olete tegelikult hakkama saanud. Te leidsite end uues 2012 energias ja see muutis mitte üksnes teid. See ongi see, millest tahaksin täna teile rääkida.

Alustan algusest, planeedi kristallvõrest, millest oleme teile rääkinud varemgi ja arutlenud selle üle. Olen rääkinud, et võre on säilitab mälestusi, et ta on toimib ja on aktiveeritav inimese emotsioonidega ja osalusega. Olen rääkinud, et võre on kiirreageeriv, seega, kui ta muutub, siis inimesed tunnetavad kohe muutusi. Võres on tänase päevani talletunud enamuses  see, mis on olnud negatiivne, sest see on see, millele inimolemus reageerib viivitamatult. Kes ei usu seda, siis vaadake oma uudiseid. Näib, et need on enamuses sellest, mis tõmbab ja huvitab inimesi kõige enam, näiteks õudused, negatiivsed draamad jne. Kuid õnneks on see praegu  juba muutumas. Mis sünnib selle planeedi kristallvõrega uues energias? Mulle meenub, et olen varem juba vihjanud sellele.

Mu kallid, on vajalik et võre saaks  ümber laaditud. Kõik, mis oli temas varem, kõik negatiivsed ja dramaatilised mineviku sündmused kohtadest, mida te mäletate ja mis on teie meeltes, hakkavad nõrgenema ja kaduma. See on kui teatud aja hetkel, loodakse kogu planeedile sootuks teine füüsika. See on kiirreageeriv võre, millele olete talletatud juba uuenenuna. Kui te laete ümber millegi vana, siis kõik olnu lahustub, kõik algab algusest peale.

Mu kallid, kõik see on toimumas praegusel ajal. Ma alustasin lihtsast kristallvõrest, mis on hea  lineaarne näide, mis on teile paremini mõistetav. Kuid seejärel te esitate esoteerilisi küsimusi aja kohta. Seega, kui te ei ole eelmisest seminarist osa võtnud, siis teil on raske tabada tänase arutelu mõtet. Eelmisel seminaril oli sellest juttu, tõime esile ja selgitasime  ning andsime tõepäraseid teadmisi ajaringi kohta. Ajaring ei ole see, mida te tegelikkuses tajute. Teie jaoks aeg  kulgeb sirgel joonel ehk siis, minevik, olevik, tulevik. Kuid tegelikult aeg on fraktaatiline ja ta liigub mööda ringi. See tähendab seda,  et kui mingid asjad juhtuvad teatud viisil, siis, need jätavad oma teekonnal maha jälje ning liikudes mööda ringi, tajute te neid jälgi takistuste näol, või näete nende lähenemist teile, või siis, tajute ette, et need loovad teile kordusolukordi. Selline on aja fraktaalsus. Seda olukorda on uuritud ja kirjeldatud, kuidas see toimib ja  mis toimub teiste fraktaalidega ja mis ajatsükli kohaselt on toimunud minevikus ja kuidas see võib mõjutada tulevikku. Olen siin, et öelda teile midagi ja see on, et algab ümberlaadimine kõigis elulistes tsüklites, kõigis fraktaalides, kõiges.

Kallid, kui see jõuab lõpule, siis aeg hakkab muutuma iseenesest. Miks? See juhtub seetõttu, et inimteadvus on osa sellest. Kui aja fraktaalid saavad ümber laetud, siis asjad, mis toimusid minevikus, ei hakka enam mõjutama teid täna, ei homme ega tulevikus, nagu  see toimus  vanas energias. Seni te aina komistasite neile ja need jätkasid oma toimimist, ikka sõda sõja  järel. Selline oli senine inimloomus. Seega, kui kõik kulgeb jätkuvalt muutuste tuules, siis asjade käik muutub teiseks. Olete kirjutamas uut ajatsüklit, jätate uuenenud energias tehtud jälgi, ja need ei ole enam negatiivsed, vaid positiivsed. Fraktaalid nüüd hakkavad reageerima, olenemata sellest, kuidas olete käitunud, kuna vana energiat ei ole enam olemas. Siis saate väita, et olete puhastunud vanadest paradigmadest. Kas see on vaieldav? Kindlasti on see vaieldav füüsikute vaatevinklist, kes väidavad, et  aeg on aeg, ja muutunud vaated aja suhtes ei muuda aja senist toimimist, kõik protsessid jäävad muutumatuks. Kuid ma siiski väidan, et see reaalselt on muutumas ja selle katalüsaatoriks on  teie teadvus.

Vaataksin sammukese ette, tulevikku. Et kui fraktaalid saavad muudetud, kas see hakkab mõjutama seda, kuidas inimesed reageerivad minevikule? Ja vastuseks sellele on, et jaa,  see hakkab juhtuma kindlasti. Ja see on heaks aluseks võrsuda rahu võrsetel keset endisi vaenlasi. Kus teie arvates on planeedil sõdadel kõige sügavamad juured? Vastuseks sellele on, et Lähis Idas. Inimesed ja tsivilisatsioonid, kes elavad Lähis Idas, ei oota ega usu seda, millest räägin teile praegu.

Olin suures teatris, kuhu mu partner (Lee Caroll) võttis mind kaasa. Me istusime laval, valguse käes, tuhandeid iisraellasi istumas meie ees. Nad olid tulnud kuulama Krayoni sõnumit. Kas räägin neile nende kodumaast, või mitte, seda nemad ette ei teadnud. Ma siis ütlesin neile, et nad on välja valitud selleks, et tuua rahu maa peale. Nende ülesandeks on, seada rahu maa peale, et nemad on ainsad, kes on suutelised seda tegema. Rahu ei tule väljastpoolt, ega läänest, vaid üksnes läbi nende. Reaktsioon, mida ma nägin ja mida ma tunnetasin, väljendas seda, kuidas nemad mõtlesid. Ja nad mõtlesid nii: „Kõik mida ihaldasime, oli võit. Kuigi peale neljakümnendaid meil lubati naaseda oma maale tagasi  ja luua oma riik, kuid ikkagi kõik muutus aina halvemaks. Miks? Krayon, kas sa kavatsed vajutada imelülitit, mis toob meile rahu?

Vastasin neile, et ei, see on juba tehtud. Sellega saadi hakkama 21 detsembril 2012.a. Sellega algas mineviku kasutamise kõrvaldamine, fraktaalid hakkasid kaduma ja algas nende ümberkirjutamine. Selle tulemusel sünnivad uued lapsed, kes hakkavad küsima oma isadelt, et miks peab vihkama teisi inimesi. Miks me ei saaks praegu kohe kustutada, seda vihkamist inimeste mälust, paljud inimesed on juba surnud ja nende teod on jäänud minevikku. Meile tänapäeval ei ole vaja seda inimeste vihkamist ja vaadates oma vanematele silma, ütlevad, et ehk teeksime seda kohe ja praegu. See hakkab sündima kõigis vaenutsevates riikides. Üha vähem hakatakse koondama tähelepanu sellele, et  miks keegi kunagi on seda teinud ja milleks. Selle asemel hakatakse tunnetama puhastunud kristallvõre teadvust, uut algust ja ideesid sellest, mis ja kuidas võiks elu olla ja kulgeda. Teadvused saavad liituda, heites kõrvale mineviku, mis  dikteeris, kes keda peab vihkama.

Kuidas meeldiks teile selline kontseptsioon? See oleks katalüsaatoriks Lähis Idas. Seda uut olukorda ei oleks kunagi juhtunud, kui ei oleks ületatud 2012 detsembri kuu joont. Enamgi veel, valguse ja pimeduse tasakaal planeedil on tasakaalustumas iseseisvalt. Maale saabuvad uued inimesed, kes toovad muutusi ootamatul viisil, ootamatutes kohtades.

Näiteks võib tuua organistatsiooni nimega ÜRO, mis on üks vanematest organisatsioonidest, kelle kauniks ideeks oli aidata planeeti, kuid nüüdseks see on vajunud poliitilistesse afääridesse. Mis võib seal juhtuda? Kas te siis ei märka, et selline poliitika võib tõepoolest viia selle organisatsiooni eksisteerimise lõpule. See, millest räägin ja mida te ei tea oodata, ongi organisatsioon, mis on loobunud rahu loomisest maa peal, ta on muutunud ebafunktsionaalseks ja seega võib kaduda. Kuid on võimalus, et ilmub keegi, kes paneb ÜRO kriitika tule alla ja reorganiseerib organisatsiooni ümber ja võib olla isegi täiesti ilma finantsiteta. Niisuguse töö stiiliga inimesed on juba  maa peal olemas. Sama võite märgata äri ja panganduse sfäärides, kus rakendatakse uusi ideid, milliseid ei ole varem kasutatud, maksimaalselt radikaalseid. Oodake nende ilmnemist.

Kuid siiski need ideed peavad veel küpsema teie jaoks. Teil võivad esineda küll mõningaid edusamme, kuid siiski on ka veel palju takistusi, mida peate ületama. Võivad tulla külvajaid, kes pole midagi külvanud ja teisi, kes tulevad alles peale selle, kui seemned on idanenud. Ehk siis tulevad esile ideed, milliseid eile veel ei tunnustatud, kuid võivad leida tunnustust  tulevikus, sest üksnes vastavalt teie arengu astmele, olete võimelised märkama neis tarkust. See on aja jooksul üks täiskasvanuks saamise protsessi osa. Kuid te olete praegu alles päris täiskasvanuks saamise protsessi alguses. Kõik see seondub uue võrega, milles on veel alles minimaalne hulk puhastamata aja fraktaale, kuid kahjuks pole neid kusagil veel kirjas. Käesoleval ajal ei ole veel ilmunud ühtki tarka või kanaldajat, kes edastaks head ja kindlat ennustust selle kohta, mis juhtub tulevikus. Te olete alles läbinud tunneli, mis eraldab teid vanadest energiatest, vanadest prohvetlustest. Kui te ei mõista, millest ma räägin, siis vaadake,  mis on neis kirjas teie praeguse aja kohta? Seal on kirjas, et te peaksite olema hävinenud. Ja mis olukord peaks valitsema Maal? Kirjas on, et peaks olema täielik radioaktiivne saastus, ei ühtki elavat hinge, kes saaks elada selles olukorras. See peaks kõlama  nagu hüvasti Maa.

Seega, idee post-apokalüptilisest maast on üksnes ulme, väljamõeldis. Teie elu ei ole praegu ju keset suuri kiirgusi, mis hävitaksid kõike,  ei ole saastunud õhku ja vett, ega tolmuseid torme, mis keerutaksid üles lugematud tuuma plahvatused, mis kataksid päikese ja siis oleks pimedus ja kaoks elu Maa peal. Selline oleks ennustatud apokalüpsis, kuid kinnitan teile, et seda ei juhtu kunagi.  Selle asemel olete siin, koos oma kõigi lähedastega, uuenenud planeedil, täis lootusi.  Imestate, miks ma imetlen ja armastan teid kõiki. Kuid te ise veel ei teadvusta seda endile, seni veel mitte. Mõni põlvkond hiljem keegi heidab käed taeva poole ja hüüab, kas tõesti on võimalik seda mitte märgata, me oleme ju teistsugused (Krayon naerab). Vaat kui palju läheb veel selleks aega, eriti, kui see puudutab vana teadvuse ümberkirjutamist, mis  ootas katastroofi. Enne peavad mööduma mõned põlvkonnad, kuni keegi näitab käega ja ütleb: „ vaata, täna päike on tõusnud hoopis teistsugusena.“ 

Inimesed on mõneti niivõrd jäärapäised. Kuid nüüd olete astumas uut teed mööda. Mõningad metafüüsika  põhialused on muutumas. Protsessid ja lähenemise viisid, mediteerimised, palvlused ja teie tunnetused on muutunud. Juba praegu olete uutes ja värsketes energiates. Teie teadvus peaks vabanema saatusliku lõpu ootamisest. Seega, kallid vanad vaimsused, te tahate teada, milles seisneb teie ülesanne praegusel ajal? See seisneb lootuse andmises, nende hingestamises, kes on teie ümber. Te kuulete inimestelt, et nad  ei ole tasemel, või siis kuulete neid rääkimas, et planeedil toimuvad hirmsad asjad, või sellest, mida  räägitakse  uudistes. Läbi armastuse, positiivsel toonil, võite õigel hetkel mainida neile, et te pole päriselt nõus nendega, et teie tunnetate tulevikus helgeid aegu, et juba praegu elu on teistsugune et, kas nad tõepoolest ei märka seda ega tunneta, et teie arvates tulevik on eredam ja positiivsem, et on  tarvis olla üksnes kannatlikumad.

Selline oleks seemnete külvamine neisse. Nad võivad naerda teile näkku teie jutu peale, kuid teie poolt külvatud seemned annavad neile üldise ülevaate toimuvast ja see ladestub nende teadvusse ja tõmbab neid kaasa. Nad võivad küsida teie käest, et  miks ja kust on sinul selline tunne ja teadmine, et neil on küll meeles see, mida sa eelnevalt oled rääkinud, aga nad ikkagi ei mõista, kust tuleb sinul selline tunne? Siis te võite neile rääkida veidi täpsemalt nihkest, ehk isegi sellest, mida iidsed olid ennustanud ja ka veidi planeedi ajaloost jne. Paluge neil endil veidi elu ja protsesse uurida, pange nad enda huvides tegutsema. Külvake seemneid. Noored inimesed võivad veidi olla segaduses sellest, mida nende vanemad on rääkinud neile tuleviku kohta. Seega  teie võib-olla saate olla ainsad, kes saaksid neile öelda, et tulevik on hulga eredam kui nemad seda arvavad, kuid see teadmine on praegu neile  varjatud.

Ma istusin laval koos partneriga (Lee Carolliga) ja meie ees istusid tuhanded iisraellased, kellega me  vestlesime. Ma ütlesin, et must-valgesse Iisraeli on tulemas värvid.  Selline idee oli neile võõras, kuna värve seal pole kunagi olnud, on olnud alati  vaid must-valge arusaamine Iisraeli kohta. Kuid ma siiski ütlesin neile, et otsus on nende endi teha. Siis  ma selgitasin neile, miks asjadel uues energias on kalduvus muutuda.

Aeg potentsiaalseteks muutusteks on küps. Millal te sellest aru saate ja hakkate muutustega kaasa minema, see on inimeste endi otsustada. Te olete ju teadlikud, et Jumal ei juhi vaba valikut. Kui kaua võtab inimteadvusel aega otsuse tegemiseks, see sõltub jällegi teist, teist kes  on siin saalis või kes loevad seda hiljem.

Kallid vanad vaimsused, tahaksin, et te lahkudes siit, mõtleksite nende küsimuste üle, mis  keerlevad teie peades. Mida tegelikult olete ootamas? Kas olete ootamas, et koos päikesega ilmub ka uus energia, valgus, mis võidab kõike?  Kas  ootate, et Lähis Idas juhtub midagi ootamatut?  Kas suudate märgata, mida teevad teie juhid? Nemad ei karda ega tunne muret selle üle, et midagi võiks muutuda. Kas see kõik on teile vastuvõetav? Kui jah, siis see on vastuvaidlematu kõige vastuvõtt, mis tõesti toimub käesoleval ajal. Uus planeet, uus teadvus sellel ja uued teekonnad hakkavad avanema uueks arenguks. Sõdadele tuleb lõpp ja selle algus, mida te ei tea oodata, on lähenemas. Värvid on lähenemas.

Selline on antud sõnum. Teie ümber toimuvad teile arusaamatud sündmused. Kui te ei saa aru, pole vaja karta, teid toetatakse uuel teekonnal. Selleks on võre, aeg, fraktaalid, võib olla isegi füüsika ise, mis hakkab aitama teid oma väljade abil, viies asju veel enam sünkrooni ja harmooniasse. See on suurepärane sõnum. Kas usute sellesse? Siin on abiks teie vaba valik.

Vanad vaimsused, kes juba tunnetavad seda, ärgu viigu teid segadusse see, et kõik ei lähe kokku sellega, mida ma olen rääkinud teile. Teie ärkamise, muutuse ja ümberhäälestuse aeg on unikaalne teie jaoks. Kas mõistate seda? Ei ole olemas vanade vaimsuste rühma, kes kasutaksid vaid ühte ja sama tarkust. Igaüks teist on sedavõrd unikaalne, sedavõrd erinev, et te hakkate ärkama ja arenema erineval viisil ja erinevate vajaduste kohaselt. Kogu saabuv sünkroonsus ei ole teile veel teada ja lubatud ja samuti te veel ei küsi, et kuidas sünkroonsus  saaks mu ellu tulla. Te saate sellest teada üksnes siis, kui rong on kohal, alles siis võite võtta kohad sisse. Liialt vara ärgates, jõudes jaama, olete pettunud, et rongi veel ei ole. Lubage sünkroonsusel teha tööd teie heaks ja olge kannatlikud kõige suhtes.

Millega tegeleda ootamise ajal? Miks mitte tänada Jumalat ja öelda  tänan sind, Jumal, sinu armastuse eest minu vastu. Miks mitte tunnustada Jumalat enda sisemuses. Miks mitte mõelda kõigele suurepärasele, mis on olnud teie elus. Mõelge, milliseid imelisi muutusi oleksite võimelised  tegema ootuse ajal. See hakkaks puhastama teid hirmudest ja rahutustest ja kõigest sellest, millega teil ei ole midagi ühist.

Mind on süüdistatud, et minu kanal on täis ohjamatut ja pimedat optimismi. Ma tunnistan seda, selline ma olen, kuna olen teadlik, mis on saabumas, olen seda näinud varemgi. Vaba valik, te võite sellega teha, mida iganes. Ma olen juba kord seda näinud. Ma tean, milleni see võib viia. Teiega sellel teekonnal ei juhtu midagi halba. Kuid mu kallid, te alles startisite, see on alles algus. Mida kavatsete selle kõigega teha? Mõned ei suuda võta omaks kõike minu poolt öeldut. Küll te hiljem teadvustate ning veendute ja mõistate kõike. Osa teist saavad aru ja mõistavad kohe. Kuid siiski on igal ühel teist  oma tee. Vaim on teadlik sinust ja teab sinu nime. Te ei ole pimeduses ega ole jäetud abita. Sõnumite andmise alguses, 28 aastat tagasi, ma tõin teile ühe metafoori.

Tehke katse ja  ronige väikesesse kitsasse tuppa, sulgege uks, kustutage tuli. Oi kui kitsas, sest kõik sinu inglid on siin toas, jätkuvalt koos sinuga. Sul ei ole võimalust neist vabaneda. See on Jumal sinus, ümbritsetud nende poolt, keda pead eesriide taga suursugustena, Kõrgema Minana, kaasasündinuna, mis on alati koos sinuga. Kuid kui sa veel ikka ei saa aru, et sa ei ole kunagi üksinda, siis on see sinu vaba valik pikendada oma üksindust.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda.

Ja nii see on..

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud Krayoneesti poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga