SUUR PAGEMINE, Boston, Massachusetts 11.märts.2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest.

Igaüks teist on absoluutselt unikaalne. Kui saaksite inimesi mõõta ja samastada, siis näeksite, et te kõik erinete teine teisest. Bioloogiliselt olete küll sarnased, kuid energeetiliselt ja mõistmiselt, olete täiesti erinevad. Oleme varem rääkinud ja kordame taas, et kaitsekest, millega olete sündinud, justkui kataks teid ekraaniga, kaitstes teid negatiivsuse eest. Teil on küll igaühel teatuid arusaamisi selle suhtes, kuidas asjad peaksid teie arvates käima. Kui keegi ütleb teile välja oma vaatenurga, siis teie, lähtudes oma eeldustest ja arusaamistest, hakkate arvustama teise inimese vaatenurka, selleks, et mitte muuta oma arvamust. Te ei taha loobuda oma eeldustest ja arusaamadest. Suurimaks eelhäälestuseks on enamusel inimkonnast eelduslik arvamus sellest, mis hakkab tulevikus toimuma. Tulevikku eeldatakse alati sellest vaatenurgast, mis on juba olnud ja on teada minevikust ehk mida on teada lähtuvalt ajaloost. Ehk teisi sõnu, midagi uut nad reaalselt ei suuda ette kujutada. Just sellest tulenebki teie suur šokk, kui juhtute nägema midagi täiesti uut (Krayon muigab).

Kallid, käesoleva  sõnumi pealkirjaks sai „Suur pagemine.“ Hakkame rääkima planeedist, mis on läbinud pimeduse, õudused, raskused ja pettumused. See kordus ikka taas ja taas, isegi rohkem kordi, kui teile on teada. Kallid, ma ütlen taas, inimesed ei ela sedavõrd kaua, et mäletada kasvõi midagi sellest. Võiksite küsida selle kohta oma vaarisadelt, vaar-vaarisadelt. Oleme rääkinud, et kui saaksite tuua neid tänapäeva ellu, siis nemad saaksid teile näidata, mida neil ei olnud. Neil ei olnud häid perspektiive ja vabadust, nad ei saanud rõõmu tunda asjade üle, milliseid saate teha teie teine teisele, kuid nemad olid sellest võimalusest ilma. Nad ei saanud seda teha sõdade pärast ja nende pärast, kes olid võimu juures. Kuid te ei ela sedavõrd kaua, et olla teadlik sellest kõigest. Just seetõttu  kordate elu elu järel seda, mida ei oleks tarvis korrata. Ja siis tuli järgmine sõda. Seetõttu inimese mineviku teadvus kandub üle tuleviku teadvuseks.

Kõik muutus peale aastat 2012, peale astronoomilist seisu, mida ennustati planeedi Iidsete poolt. See oli planeedi tasakaalustamine perioodilisusega 26 000 aastat. Teie inimolevusena, kellel on 23 kromosoomi, olete läbinud kahte sellist tsüklit. Mis see tähendab? See tähendab, et  inimkonnal, kellel on 23 kromosoomi, ei ole midagi ühist ei ühegi elu vormiga planeedil. Neil, kes asuvad evolutsiooni skaala eelmisel astmel, on 24 kromosoomi, aga mitte 23. Oleme teile rääkinud, et 24. kromosoom on varjatult läbistamas kõiki teisi ruumidevahelisel viisil. Just see, mu kallid sõbrad, on plejaadlik kiht. Kaks korda 26 000 aastat, ehk veidi üle 50 000 aasta – vaat kui kaua olete murdnud pead selle kallal. Mõned teie seast on olnud siin kogu selle aja. See on esoteeriline informatsioon.

Mõnedele kahtlejatele siin ruumis, pole see informatsioon usutav, vaid neile on see nali. Kuid ma pöördun nende poole, kes on resoneerumas selle informatsiooniga, kes on veendunud, et on elanud varem siin. Kogu pimedus, mida olete näinud ja raskused, millised olid teie teel (Krayon sügava kaasmõistmisega), võiksid täita suuri raamatukogusid. Igaüks teist on elanud elu mõlemas soos, seega, igalühel on olnud lapsi, igaüks on kaotanud lapsi, igaüks teist on olnud lahingute väljal, igaüks teist on tapetud kellegi poolt. Kõik see on tallel seal teie Akaššides.

Mis ei lase käesoleval ajal sellel korduda taas?

Teadus kinnitab, et aeg on kulgemas ringi ratast, kõik on minemas ja kõik on tulemas. Aastatel 80 kõik see hakkas nihkuma. Nendel külma sõja aastail ei olnud kindlust, et on võimalik ellu jääda peale järjekordset sõda. Kõik oli liikumas huku poole, nagu oli ennustatud et saabub maailma  lõpp. Mõningad vaimsed prohvetid ennustasid esimesena seda, mis tuleb ja kuidas tuleb, et saabub see või teine jne. Lõpuks tuli aasta 2000, mis läks õnnelikult mööda. Siis 2012, mil toimus  planeetide liikumise ühtlustumise protsess. Te pühitsesite ühe tsükli lõppu ja uue algust. See oli selline tee, mida keegi ei osanud oodata. Kallid, te isegi ei oodanud, et satute sellesse aega. Just neist teie ootustest tahaksingi teiega rääkida. Need ootused on loodud teie vanade prohvetluste poolt. Kui te küsiksite inimolevuse käest, et mis nüüd edasi saab, siis ta vastaks, et ehk lõppude-lõpuks tuleb ikka sõda. Ka sellest tahaksin teiega rääkida.

Paralleelseid reaalsuseid on selliseid, kes kinnitavad, et inimkond on eksisteerimas erinevatel tasanditel, paljumõõtmelise reaalsuse erinevatel mõõtmetel. Nad väidavad, et vana energiaga Maa kavatses läbida sõdu ja hullumeelseid tuuma õudusi ja et ta on jätkuvalt mingis mõõtmes. See, mida olete ära teinud, on see, et te hüppasite teise mõõtmesse, hüppasite reaalsuse ühele teisele olevale tasemele. Ehk teisi sõnu, kusagil teisel mõõtmel on Maa  jätkamas oma endist teed. (Krayon matkides üllatust) – Krayon, kas on see võimalik?

Ma ei saa sellele vastata ei Jah, ega Ei. Teatud mõttes on Jah ja teatud mõttes  on  Ei. Kujutlege hetkeks, et see on tõde, et mingis mõõtmes, teile üsna lähedases, Maa lõpetas oma eksistentsi tuuma sõja läbi, just nende košmaaride ja õudsate asjade läbi, mida olite oodanud. Kuid samas, kusagil mingil teile lähimal tasemel, samas kaunis mõõtmes, milline on teil praegu, ei mindud seda teed, ega polnud mingit sõda, seal oli üksnes võimalus luua sellist tulevikku, mida te pole veel näinud. Teil on olemas ootamatud vabad kaardid, milliste vahendusel olete võimelised välja tulema vanast teadvusest ning alustama uut evolutsiooni arengut, millegi kõrgema poole. Kõik need tasandid ja mõõtmed on üheskoos koos. Kujutlegem hetkeks, et nii see kõik ka on. Siis te küsiksite, et kas meil on tõesti võimalik kuidagi tunnetada, või tajuda teiste tasemete olemasolu? Vastuseks oleks (Krayon tõsiselt ja sügavalt) enamus teist on seda tunnetamas juba praegu.

Pagemine teise reaalsusesse.

Pagemine, millest teeme juttu, on paljutasemeline. See oleks grandioosne pagemine, mis seisneb järgmises. Teie mõõde, teie Maa, ei läinud seda teed, millist oli talle ennustatud. Te pagesite tuuma košmaarist, ning astusite teele (Krayon hingestatult), millisest rääkisid Iidsed. Potentsiaal selleks oli olemas ja see ei olnud uue ajastu saabumine, vaid oli oodatud ajastu saabumine. Kui vaataksite seda, millest rääkisid põlisrahvad, millest rääkisid Maiad, Tolteegid, Asteegid või Navahod (ühed paljuarvulistest indiaani rahvastest, kes on elanud USA ja Kanada maadel), seda loetelu võiks jatkata, siis saaksite näha, et nemad rääkisid planeedi ühtlustusest, seda vaid juhul, kui te ise teeksite seda. See oli ennustatud 12 aastat peale prohvetlikku inimkonna hukku tuumasõjas aastal 2000. Te olite sõjale väga lähedal.

Mina jõudsin siia 1989 aastal, ning alustasin kanaldamisega läbi mu partneri Lee Carolli. Sama toimus paljude teiste kanaldajate läbi. See langes kokku Nõukogude Liidu kokkuvarisemisega. See langes kokku uue energia tulekuga, millist seni polnud nähtud, samal ajal toimus Harmoonia Konvergents, ehk mäletate seda. See oli ruumidevaheline hüpe, see oli teie jaoks reaalsuse muutuse aeg. Kuid mis toimus teises mõõtmes,  mis toimus seal? Seal toimus just see, mida sinna ennustati. Pagemine sellesse reaalsusesse, millises olete praegu, kus olete elus ja terved, on tegemist müsteeriumiga, mida keegi ei osanud arvata. Keegi isegi ei oletanud, et satute siia. Teile eelnevat neli tsivilisatsiooni hävitasid iseend. Maiade pikk tsükkel lähtus tsivilisatsioonide keskmisest elu pikkusest 5125 aastat. Olete alustanud uue keeruga 5 – 6 – 7 – 8 …

Teil seisavad ees uued avastused, mis kinnitavad seda. Kui hakkate avastama neid, siis teile ehk meenub, et mina ja paljud teised on rääkinud teile sellest ja sellest, et olete siin olnud hulga enamat aega, kui on teile teada. Kuid te olite end pidevalt hävitanud. Sama kavatsesite teha ka seekord, kuid suutsite pageda selle eest.

Hirmude kihid on takistamas pagemist.

Kuid müsteerium, mille nimel oleme siin ja millest tahame rääkida, seisneb käesoleva aja uues energias. Mida on teil oodata, kuidas võtta kasutusele selle kaunidust,  olla armastatud tänu sellele, sellele, mis on ilmnemas teil uute atribuutide näol. Selles seisneb kogu minu töö. Te saate ühenduse Lättega, otse, vahetult. Kõik jõuab teieni läbi armastuse, harmoonias ja mõistmises. Kõik hakkab jõudma läbi inimlike filtrite, nagu jõuab praegu teie ees istuvale Lee Carollile. Seda isegi juhul, kui teie filtrid pole kuigi puhtad. Kui te praegu oleksite suutelised saama kõike otse allikast, siis kõigest, mis jõuaks teieni, saaksite šoki. Seega, Suur Pagemine on käesoleva tsivilisatsiooni tegu. Te olete pagenud sõdade jadast ja nendega kaasnevatest õudustest. Te pole enam seal, (Krayon tõsiselt) olete pagenud sealt.

Kuid mu kallid, see aeg oli  üksnes teie algne alus ehk teie alguste reaalsus. On olemas teisi kihte, nagu mõningail teie seast, kuid mitte siin istujate seas, ega kuulajate, või lugejate seas. Suur osa selle planeedi inimesi ei ole veel pagenud oodatavate potentsiaalide eest, seetõttu, olenemata sellest, et kõik on juba toimunud, nemad, vastu oma loogikale ja teadvusele, on jätkuvalt ootamas seda kõike. Seetõttu te ei ole veel päriselt pagenud inimhirmude eest tuleviku suhtes.

Mitte karta tulevikku.

Ühes kihtidest, millest räägime, on olemas tuleviku kartus. Kuidas saaks ilmneda muu reaalsus, kui olete ootamas jätkuvalt seda, mis on olnud ja kanaldustes räägitust ei ole seni midagi  veel toimunud. Vastuseks siin on harjumus. Harjumus, mis on küpsenud mitmete tsivilisatsioonide jooksul, mis on hävitanud teid enne, kui olete saavutanud tulemust. Mõned kannavad endis eelaimdusi, milliseid on talletanud teisse nii eelnevad tsivilisatsioonid, kui ka elu ise. Ehk just seetõttu olete jätkuvalt ootamas üksnes halvimat.

Kuidas sa ise  tunnetad oma isiklikku tulevikku? See oleks sulle üheks võtmeküsimuseks. Kas on see täis lootust, edukust ja imetlust. Või siis (Krayon pettumusega hääles), ikka sama, ikka sama, ikka sama. Olge enda suhtes ausad. Paljud siin olijatest on kindlad, et nad suunduvad ikka samadesse kohtadesse, kuhu on alati suundunud ja just samadel põhjustel, nagu alati. Teie eluiga on lühike. Kui oleksite elanud kas või 200 aastat, siis oleksite neist asjadest saanud mõndagi teada juba möödunud aegadel. Kuid see on üksnes pisku sellest, mis on teie DNA potentsiaal. Kui elaksite vähemalt 200 aastaseks, siis oleksite saanud näha oma korduvaid šabloone. Seega, te oleksite praegu  toimuvaga kursis, ega kordaks minevikku.

Praegu istute siin rahulikus ruumis, rahulikus kohas, kuid pagemine ei ole veel lõppenud. Oletame, et  te olete veendunud, et tulevik tuleb suurepärane, te usute sellesse. Seetõttu teete kaks sammu edasi, kuid siiski te peate tegema sammu tagasi, sest suurepärase tuleviku jaoks kulub veel terveid põlvkondi.

Kallid, teil seisab ees näha organisatsioone, mis muudavad oma senise lähenemise viise asjadele. Näete, kui lõppude lõpuks, aegunud juhtkond ja vanad paradigmad kaovad ja nende asemel tulevad uued, kellel on enam kaasmõistmist, enam terviknägemist.

See on see, mis on tulemas. Et jõuda tulevikku, peate väljuma sellest, mis on pöörlemas teie ümber must-valgena. Nii mõnigi veel valmistub selleks, et saaks aidata neid,  kes veel ei näe vajadust pageda. Ma siiski loodan, et teie tulevikuga on kõik korras. (Krayon optimistlikult) Suurepärane, Krayon, me tegime ära, minu tulevikuga on kõik korras ja ma olen üks neist, kes väidab, et käes on see, või midagi paremat, ma ei kavatse enam kanda endas tunnet, et kõik on veeremas sõja poole. Ma arvan, et olen jätnud sellega hüvasti. Aga kuidas jääb sinu teiste kihtidega?

Akašši formattimine.

Oma loomu kohaselt, seesmiselt, oma keha keemias, kaasasündinus ja oma teadvuses, millega oled elanud eoonide ja eoonide aegu, oled näinud vaid ühte reaalsust, kas senist või midagi veelgi hullemat. Olete kokku puutunud suurte probleemidega ja pidevate väljakutsetega.

Käesoleval ajal on kanaldajaid, kes ei taha enam kanaldada. Nad enam ei taha olla kanaldajad vaid seetõttu, et kui viimati tegid kanaldusi, siis oli vana energia ja see ei töötanud korralikult. Nad on  lähedased Valguse Töötajaile. Mõned teie seast on nende abikaasadeks, just seetõttu olete abiellunud nendega. Nad ei ole veel oma kambrist välja pääsenud, kuid on suurepärased ja kenad inimesed. Nad on need, keda  armastate, kuid nad ei hakka mingi hinna eest kanaldajaks, sest neil on teatud tasemel hirm saada valgustunuks.

Me oleme sellest varem rääkinud, et on olemas erinevaid põhjuseid, mis ei lase olla see, kelleks võiksid olla, ja sellest sosistavad neile Akaššid. Kas te olete see, kes on pagenud selle eest, millest räägivad Akaššid?

Akaššid on elu salvestised, mis on olemas igas ühes teist. Kui teie teadvus ütleb teile – suurepärane, tulevik on kaunis, kuid Akašid ütlevad hoopis, et sa oled peast põrunud. Kõik, mida mäletab Akašši, (Krayon kurvalt ja kaastundvalt) on üksnes õudused, pettumused, sõjad ja leinad.

Kallid, teil on tarvis oma Akaššid ümber formattida. See hakkab teostuma koos teadvusega, mis hakkab juhendama teie raku struktuuris käivaid mineviku muutumisi ja seda selle abil, mis on olemas teie tulevikus. Kas mõistate seda?

Nüüd olete juba teadlikud, mida tähendab formattimine, kuna oleme juba varem seda selgitanud. Retrokasuaalsus, tagasipöörduv kasuaalsus, mis tähendab, et tuleviku tulemus, kui põhjus, kutsub esile muutusi minevikus. Ehk siis, tulevikus toimuvad asjad võivad muuta minevikku.

Kallid,  kui teie teadvus on ootamas head tulevikku, siis ta hakkab kerima nagu tagurpidi, ning muutma seda, mis on tallel Akašsides, energiate näol, hakkab kõrvaldama, või formattima seda, mida toovad Akaššid esile, kui ütlevad, et kas oled peast põrunud?

Te peate hakkama  rääkima oma Akašidega teisitmoodi. Kas olete võimelised seda tegema? Sa võid pöörduda oma Kõrgema Mina poole, mis  asub sinu sisemuses,  ning hakata muutma oma DNA keemilist taset, milles on tallel kõik sinu Akaššid, alustades nende formattimisega. Ütle neile, et senine ajalugu enam ei kordu, kuna see kuulub muudele komponentidele. Ehk siis pange kõik mineviku tarkused ühte ruumi ja sulgege selle uks, uksele pange kiri, et siin asuvad asjad, mis on oma elu ära elanud. Akaššist väljuda on luba üksnes positiivsetel asjadel, mis  viivad sind  Helge Tuleviku poole. See käib ka unedenägude kohta. Kas olite teadlikud, et saab nii teha? Te võite seda visualiseerida selliselt, kuid seda  tuleb korrata ja korrata, taas ja taas, sest Akaššid on järelandmatult kangekaelsed. Kuid, kuna selles protsessis  räägib teie Kõrgem Mina teie Madalama Minaga, siis võidate selles lahingu siiski teie.

Kuidas jääb teiste kihtidega? (Krayon haliseval häälel)  kuidas, kas see ei ole veel kõik?

Teadmatu on kaunis.

Teie kaasasündinu vastutab mõistusega keha eest. Tema on teadlik sinu tervise seisundist,   vastutab sinu  heasoovlikkuse eest, ning loob spontaanset remissiooni, ta vastutab  teist liiki mõtlemise eest ja on kohati  võimeline olema tasakaalust väljas. Selline on teie mõtteviis.

Olete tuttav kanaldusega Noorendavast Templist, kus rääkisin elu kavandusest, pikkusega enam kui 900 aastat. Kust see arusaam teil tuleneb? Ma ütlen teile, see tuleneb teie minevikust. On aeg seda muuta. Sinu teadvus on kuningas, valitseja. Kõik, mida ütled kuuldavalt ja mida mõtled, sa juhendad sellega oma keha keemiat. Me oleme sellest rääkinud palju kordi. Selle tõestuseks on homöopaatia, mida teadus ei taha tunnistada. Lahjendus miljondiku osana ei saaks kuidagi mõjutada keha keemiat, või selle süsteemi. Kuid see töötab. Seda kavatsuse tõttu, mis on sellesse kätketud ja lähtudes selle kavatsusest, kui paned selle endale keele alla, juhendad sellega enda kaasasündinut, mida tal on tarvis teha kehas. Kallid, me oleme tõestanud üle planeedi, et keha keemia on võimeline reageerima sellistele juhistele. Saate anda juhendeid ja kaasasündinu toimib vastavalt. Milles on siis asi? Kui paljud teie seast on hakanud andma kehale juhendust, et Tulevik on kaunis ja et tulevikus on sul hea tervis? Kujundage Minevik ümber, kõrvaldades sellest omad ootused, kujundage ta mingiks tundmatuks.

Kuid Krayon, kuidas saaksime tunnetada, kui hea on see, mis meile on teadmatu ja mida me ei tunne? (Krayon naerab selle peale) milleks teha sellest suurt probleemi? Milleks on teil tarvis seda analüüsida? Milleks on tarvis teha midagi intellektuaalset. Teadmatu on kaunis. Sa astud pimedusse sõnadega (Krayon hingetuna rõõmust) – ma olen õnnelik, kuna see kõik on mulle tundmatu, ma saan täiesti ootamatuid asju, millised ei tulene minevikust, vaid on hoopis midagi uut, ootamatut, ma võtan kõik vastu, sest ei ole näinud neid veel kunagi varem. Kuid teie praegu, astudes pimedusse, ütlete, et ma teadsin juba ette, et siin ei saa olla mulle midagi meelepärast. See kõik on nii üksnes teie eelarvamuse tõttu. Inimolevus tahab teada, kuhu ta on liikumas, ka see on vaid eelarvamus.

Kas olete kunagi märganud, kuidas Vaim teeb teiega tööd? Kui  kujundate oma kavatsust, kui  palvetate ja ütlete, et kallis Vaim, mis juhtub minuga, mis saab minust. Kas olete aru saanud, et vastus tuleb enamuselt viimasel hetkel? Selleks on oma põhjus, sest Vaim peab arvestama kogu inimkonna koostööga. Isegi vaim ei ole teadlik, kuidas asjad võivad pöörduda, ta ei ole teadlik nende vabast valikust, kes on teie ümber või ta ei tea teie enda valikut. Kuid seejuures on olemas soodumuslikkus, mis on kätketud teisse ja mis on olemas teie ümber olevas väljas ja milles leiategi omale vastuseid. Aeg, millal need tulevad ja teostuvad  on ootamatu ja te teate seda.

Ma kutsun teid astuma tühjusesse, vaatamata oma kihtidele, ning ütlema, et olen Tundmatus ja teie, minu Akaššid minge tagaistmele, teise ruumi, ruumi sildiga „ vanad asjad.“ Siia on lubatud üksnes uued asjad, ehkki ma ei tea, mida need endast kujutavad, kuid tunduvad, et nad on head.

Jumal teiega.

Ja viimaseks, milline on teie eelarvamus Jumala kohta? Ma ütlen, milline on teie eelarvamus, et kõik see, mida kuulete, on võimatu, see, et kuulate praegu inimest teie ees istuval toolil (Lee Carolli), kelle kaudu on rääkimas Ingellik Läte, mis asub eesriide tagustes, see on naeruväärne ja totter. Selline on teie eelarvamus. Alati leidub neid, kes lahkudes saalist, ütlevad, et see oli totrus, kuigi oli naljakas, mulle meeldis see rääkija, kuigi ta ilmselt ei ole täie aru juures. Ma tean, kes on siin ruumis, ja te mõistate seda. Ma siiski kordan, et siin ei ole mingit eelarvamust. Te lahkute sama inglite arvu saatel, kui teisedki, samas Jumala armastuses, kui teisedki. Teil on vaba valik, kas teha sellega koostööd, või mitte. Ei ole mingit arvustust. Kuid, kui te märkate kordumist ja suudate mõista, et on olemas hulga suurem pilt, siis teie elu võib muutuda paremuse pole, mida te pole võimelised olnud seni isegi arvama. Hulga suursugusemaks.

Aga mida te arvate oma elu avardumisest? Mis siis toimub, kui teie rakud hakkavad muutuma teadvuse harmoniseerumise tõttu? Mis toimub, kui energiad sulanduvad esmakordselt?

Oleme sellest rääkinud, isegi juba täna. Sünnivad asjad, mis annavad tervist, pikka iga, õnne ja tasakaalu. Sinu seesmiseks olekuks saab – sina koos Sinuga. Oleme sellest varem rääkinud, et see on sinu seesmise väe avanemine, mis on ühenduses sellega, mis oli toimunud alates teie külvist, sellega, kes andis 23 kromosoomi.

Kallis inimene, te olete erinemas, olete paljus erinemas, kuid, kas suudaksite tõmmata kokku kõik kihid, ning viia need kuni Suure Pagemiseni. Ma ütlen teile ette, et kui suudaksite pageda sellest, mida on teile räägitud, ning astuda Tühjusesse, täis armastust, kus ei ole mingeid reegleid, ei mingit teejuhti,  just selline oleks Suurim Pagemine kõigist olevatest. Ei mingit arvustust.

Kuidas mõistate Jumalat? Jumal, kes  armastab sind tingimusteta, jääb ootama sind koju, kui lahkute Tühjusesse. Temal on teada iga sinu hingetõmme. Ta jagab sulle armastust igas olukorras, milline see ka ei oleks ja kui sa lubad, võtab isegi sinu käest kinni. See on Parim Pagemine kõigist pagemistest. Võib olla on see  esimene asi, mida tasuks parandada, mis aitaks tasakaalustada kõiki ülejäänuid kihte. Vabanege eelarvamuste filtritest, ajaloost, kiht kihi järel. Sellest tuleb teil läbi käia, et pääseda kohta, kus saaksite hingata täiel rinnal. Hingake sisse ja mõistke, kui hea on elada ja astuda kohta, kus pole kunagi varem olnud, välja tegemata isegi sellest, mida inimesed on rääkinud teile. Lõpptulemusena olete teadlikud sellest, kes on teie sisemuses.

Potentsiaalid on selleks olemas.

Mida on tarvis teha, et pääseda sinna? Ma lõpetaksin samaga, millega alustasin. Iga inimene on erinemas teisest selle poolest, mida olete ootamas, mida on teile räägitud ja selles, kust olete tulnud ja milleks olete siin Maal. Iga ühe teed on unikaalsed ja erinevad. Ei ole olemas üheseid reegleid, üheseid ravimeid, üheseid lahendusi, ühest üldist doktriini, mis töötaks kogu inimkonna jaoks. On hoopis miljardeid tõdesid, kuid kõik viivad Suure Pagemiseni eelarvamusest, kes te olete. Selline võimalus on olemas teie lastes. Need on juhendid vanadele vaimsustele, kellel on olemas lapsed ja lapselapsed ja kes hakkavad esitama sellekohaseid küsimusi. See on teie võimalus muuta nende filtrid, seda, mis hakkab nendega sündima tulevikus.

Kas näete, kuidas selline uks on avanemas? Kas on arusaadav, mida peaksite ütlema noorele mõistusele, kes on küll teadlik sellest, kuid tahab kuulda sellest teie suu läbi (Krayon kindlal juhendaja häälel) On tulemas parim põlvkond. Veel kunagi pole olnud sedavõrd tervet põlvkonda. Kokkuvõttes, kõik haigused lakkavad olemast. Ei ole enam mingeid šabloone, milliseid järgida. Teil on üksnes Jumala armastus, mida peate levitama kõikjale. Kas olete võimeline ette kujutama mõistust, mis on saamas selliseid juhendusi? Need ei ole sellised juhised, millised olete saanud  oma vanematelt, ühiskonnalt, millisest olete läbi tulnud. See on uus Tulevik, milles on uus paradigma.

Vana Vaimsus, ma ütlen sulle, mis hakkab toimuma, kui oled kõik lõpetanud, viinud kõik lõpuni ja teinud viimse väljahingamise – sa peatselt naased taas. Sa naased uues energias. Vana energia jääb suletud ruumi, sildistatud ukse taha. Sa ärkad uut liiki Akaššiga, milles on mälestusi ebaõigetest tegudest, kuid  sa ei korda neid enam. Sinust saab Uus Inimene. Planeet ei ole veel kunagi näinud sellist asja, ei iialgi. See on sinu Tulevik, sinu tulevases elus.

Kas oled pagemiseks valmis, või ei ole veel mitte – sellele tuleks mõelda. Parim uudis, mida olen kunagi teile andnud, on see, et Suure Pagemise potentsiaal on olemas igas inimeses. Potentsiaalid on olemas ja need on hakanud ilmnema.

Olen Krayon, kes on armunud inimkonda.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud Krayoneesti poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga