ÕNNESEEN, Seattle, Washington 2020

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest..  

Teie seas leidub neid, kes tahavad teada, et kas hääl eesriide tagusest on Jumala vaimne osa, ja kas see on teadlik, mis siin, planeedil Maa, praegu toimub?

Üks osa teist, võivad vastata, et ei, sellel ei ole mingit aimu pandeemiast või mistahes muust. Teile on õpetatud, et Jumalal ei ole midagi tegemist maiste asjadega, kuna Looja jaoks neil ei ole mingit tähtsust – Jumal on paletu.

Ma kordaksin sõnumit, mis sai teile edastatud paar nädalat tagasi, millest ehk paljud ei ole veel teadlikud. Kordan taas, et me oleme teadlikud, mis toimub teie juures ja kuidas te suhtute sellesse ja  me oleme teiega ühel lainel. Mõnigi ehk tahab jätkuvalt teada, mis tegelikult Jumal tähendab ja millest tegelikult Jumal räägib. Vastuseks oleks, et ikka teist räägib Jumal., ikka teist.

Ehk oleks aeg üldse lõpetada sõna „Jumal“ kasutamine. Loomislättel, mis on andnud teile elu ja vaimsuse, on teiega palju rohkem ühist. Teile on tuttav ütlus: „ loodud tema pale järgi ja tema kohasena.“ Kas teate, mida see tähendab?

Tegemist ei ole Jumalaga taevas, kes teie arvates, näeb välja, kui inimene. Tema paleks on armastus ja nii see on alati olnud. Loodud tema pale järgi ja tema kohasena, tähendab seda, et teie vaimsus on Looja peegeldus ehk olete loodud samast ainest kui Looja ise. Aine, millest on juttu, on Tähemateeria, see on armastus, kaunidus, mõistmine, teadmine ja hool. Ehk sõna „Jumal“ asemele oleks sobivam „Vaim“, või „Pere“. Eesriide tagustes puuduvad soolisuse mõisted, seega Pere, ehk Vaimsus, oleks sama, mis on Jumal.

Kallid, kui olete korduvalt lahkunud eesriide tagustesse ja lugematuid kordi kehastunud taas, siis teie Vaimsus ei saa olla siin. Aga kus ta saab siis olla?  Ta saab olla Kodus, on alati olnud Kodus, oma Pere juures. Kuna ta on alati Kodus, siis uuel kehastusel saate kohe ära tunda kõike, sest teile meenub hetkega kõik, sest teie vaimsus asub alati Kodus.

Me teame, millest olete läbi käinud ja  teame, mida olete selleks teinud. Õnnitleme teid selle puhul, et suutsite muuta planeeti. Õnnitleme, et arenesite teatud tasemeni, läbi mille sai kasvada ka planeedi teadvus. Kas olete valmis taas naasema planeet Maale? Ehk olete ühiselt ja üksmeelselt nõus sellega, sest te olete ju Pere. Mida on teile räägitud selle kohta, kuidas te peaks toimima?

Kas olete suutelised eristama tõde ajal, kui ümberringi sünnib nii palju sellist, kus peate tegema otsuseid, milliseid kunagi varem ei ole teinud. Kas olete märganud, millised muutused on hakanud toimuma peale aastat 2012? Kas olete märganud, et esile on hakanud tulema koledad, kurjad ja kohatud asjad, millised on  täis musta pori? Te imestate, et asjad, millistest teil ehk oli vaid mingi aimdus, ilmuvad nüüd teie ette.

Jah, nii see praegu toimub teie maailmas. Vastavuses teie arengule teile avaneb kõrgem teadvus ning paljud asjad, milliseid ehk vaid aimasite, kuna need olid teie eest varjatud, hakkavad nüüd tulema esile ja mitte põgusalt, vaid ilmuvad nähtavale täielikult ja seda üle planeedi. Kas mõistate, millest räägin?

Asi on selles, et kaasaegne inimkond on arenemas ja ta on võimeline saavutama taset, millist ise soovib. Käesoleva aja inimkond erineb paljus sellest, millisena ta oli 50-70 aastat tagasi. Siis te sõdisite ja seda olite teinud terve igaviku, kogu aeg sõdisite ning õppimiseks aega ei olnud. Kuid nüüdseks on see olukord muutumas. Võib olla pandeemia ongi selleks, et inimesed saaksid peatuda hetkeks ja vaadata ringi. Ehk saaksite teha taaskäivitamist ja ümberlaadimist. Ehk see oli tümakas tagumikku, nagu ütleb partner, et te ärkaksite ja heidaksite pilgu toimuvale. Ehk siis jõuab teile kohale, et on aeg muutumiseks. Teie mineviku ja käesoleva ajaloo erinevus on selles, et praegu on võimalus muutuda, sest  on käivitumas palju uusi asju ja on  tulemas uusi avastusi ja leiutisi. Ütlen teile, et teie Väljas on hulgim potentsiaale, millistega kaasnevad uued atribuudid, milliseid varem ei olnud.

Ingellik hääl eesriide tagustest on täis armastust ja mõistmist teie igaühe vastu. Ma olen tutvustanud neid partnerile juba meie esimesel kohtumisel, kui ta istus toolile ja ütles mulle, et kui olen tõeline, siis näidaku ma seda talle. Ja ma näitasin talle ja ta puhkes nutma nagu laps. Ma vaid poetasin pisut meievahelist ust, et ta saaks märgata meie armastust, mõistmist ja Looja tingimusteta hoolt tema vastu, igaühe teie vastu.

Tänase sõnumi pealkirjaks valisin „Õnneseen.

Selle eelduseks on see, et on olemas miski, mida peate eetriks ja mis on teie poolt tunnetatav ja mida teie füüsikud nimetavad Väljaks. Esimeseks on teil tarvis jõuda veendumuseni, et kas teadvus on füüsiline, on see reaalne? Kas on võimalik mõõta teadvust ja kas ta mõjutab midagi füüsiliselt?

Te olete kindlad, et jah on, kuna seda on tõestatud ja mõõdistatud korduvalt. Kui teadvus on füüsilise ilmaruumi stsenaariumi osa, siis ehk ta on mängur füüsika valdkonnas. Enamuselt nii see ka tõesti on. Seega mõttel on olemas energia. Milline jutt ka ei oleks, kas metafüüsiline või esoteeriline, ta muutub ikka füüsiliseks.

Kallid, püüdke jälgida minu loogikat, kuna räägin teile vaimsest tasemest. Olete lähenemas elu parimatele teadmistele, milliseid teie planeedil seni ei olnud teada, teadmistele, kuidas töötab vaimsus. Seega, võib oletada, et kui mõte on füüsiline, siis potentsiaal sellest, mida mõtlevad inimesed, on samuti füüsiline suurus. Kui hulk inimesi, kes mõtlevad ühiselt teatud viisil, moodustavad seda, mida võib pidada Ühisväljaks, siis nende kõigi mõtted kajastuvad selles väljas. Ehkki see ei ole päris nii, kuid arutluse jaoks selline lähenemine on piisav.

Kas teie arvates on võimalik teostada kaugläbivaatust, või kaugjälgimist? Kas üks inimene, olles oma energias, on võimeline tajuma ja mõistma, mis toimub teise inimese energias? Vastus teile on jaatav.

Pidage meeles, et potentsiaal sellest, millest inimene mõtleb, kajastub automaatselt ühisväljas, seega, seda on võimalik tabada ühisvälja kaudu. Läbi ühisvälja oleme andmas ka teile ajakohast informatsiooni.

Teie, Vanad Vaimsused, olete neil aegadel eriti vajalikud kogu planeedile, sest teie saate olla toeks teadvuse edenemisele positiivses võtmes. Olles Vana Vaimsus, olete elanud planeedil lugematuid elusid. Seega, te ei ole uustulnukad ning, te olete ka ise sellest teadlikud, kas pole?

Olles küll uues energias, te olete teadlikud, kuidas kõik töötab, teid ei saa miski üllatada, kuna olete osake sellest ilmast.

Edasi tahaksin rääkida ühest eeldusest, millest olete varemgi kuulnud. Kuid on aeg taas seda kuulda, kuna see muutub teie reaalsuseks. Kas olete suutelised kooskõlastuma Väljaga sedavõrd, et temast saaks teile suunanäitaja kõigis edaspidistes tegevustes?

Selles Väljas peegeldub kõik see, millest inimesed mõtlevad. Kas mõistate, millest räägin?

Aastaid tagasi ühes sõnumis rääkisin, et teil tuleb uus Rooma Paavst. Möödus 13 kuud ja teil valitigi uus paavst. See ei olnud Krayoni ennustus, vaid see sai välja öeldud ja kirja pandud Texases. Ja nii see ka läks. See ei olnud ennustus, Krayon ei edasta ennustusi. Siis sai räägitud vaid sellest, mis sellel hetkel Väljas kajastus Vatikani kohta. Kuid seal ei olnud näha, millisel viisil see toimub. Kõik olenes vabast asjade kulgemisest. Asjaolu oli arenenud nii kaugele, et selle potentsiaal oli juba Väljas näha. Uue paavsti tulek ei olnud seotud viimase paavsti surmaga, ta on tervise juures jätkuvalt. Esile tuli uus jokkerkaart, mis vastas praegusele paavst Frantsiskusele ja seda muutust oli tarvis kiriku suuna muutmiseks. Kuna selle potentsiaal oli Väljas, seetõttu sellest sai ka räägitud teile.

Kanadas, Nanaimos, esimesel Teaduse ja Vaimsuse konverentsil (16.-17. Juuni 2018) ütlesin teile veel ühte asja. See oli seotud tõsiasjaga, mis toimus samal ajal. See oli käepigistus Põhja-Korea liidriga, kes mõni nädal enne oli üles lasknud rakette. Veel aasta enne seda rääkisin, et Põhja-Korea poisiga võib midagi toimuda, ja sellega on temal potentsiaal saada ajakirja „In Time“ aasta inimeseks. Tema potentsiaalis rakettide üles laskmist ei olnud, ta ei olnud rumal ja tema eesmärgiks oli saada tõeliseks kuningaks. Te küsite selle peale, et miks seda siis ei juhtunud?

Kallid, siis oli oodata uut Ameerika presidenti. Kuid asiaadid on väga ettevaatlikud ja kannatlikud, nad tahavad vaadata, kas seda inimest saab usaldada, või mitte. Ja ta otsustas oodata. Kuid asi ei olnud siis rakettides ja see ei olnud ennustus, vaid sellised potentsiaalid olid sellel hetkel Väljas näha.

Teile ehk on tuttav lause: „ oma reaalsuse loote te ise“.

Ehk olete kogenud, kui inimesed räägivad kellestki nii: „ Ta püüab leida tööd, kus raha hakkab voolama, luua neid suhted, milliseid on tahtnud ja et kas ta tõesti kavatseb seda kõike saavutada?“

Kui asjad sellel inimesel laabuvad tema soovi järgi, siis ütlete, et ta on õnneseen, seetõttu kõik tema soovitu ka täitub. Kas olete kunagi kohanud sellist, kelle elus kõik on korras, et mida ta ei teeks, kuhu ka ei läheks, kõik tal toimub õigeaegselt ja õiges kohas?

Sellist inimest peategi õnneseeneks. Aga mis oleks, kui ma teile ütlen, et temal õnnega ei olnud midagi tegemist? Võib olla on ta hoopis kooskõlas Väljaga ja ta tegutses, tunnetades Väljas olevaid potentsiaale.

Nüüd kujutlege ette teed, mida mööda peate sõitma, aga mis on täis auke ja muhke ja siledat osa on sellel teel vähe. Niimoodi on teie mõtted selliste takistustena teie eluteel, lausa füüsiliste takistustena. Te ei mõtle kunagi aukudest ja muhkudest, kuigi need on Väljas olemas, kuid ehk oleteksite siiski suutelised neid tajuma ja õigel hetkel ka hoiduma neist. Teised inimesed võtavad seda siis vedamisena. Kuid see ei ole vedamine, vaid alateadlik  juhendus.

Teile on enamuses õpetatud olla ettevaatlik, on õpetatud, et elu planeedil ei ole sõbralik, et peab alati olema valves ning tuleb hoiduda ühest ja hoiduda teisest. Nii saabki teist ohver, kes  igal hetkel ootab midagi halba juhtuvat. Kallid, nii on teile räägitud ja see on teil juba veres, isegi alateadlikult elate selle paradigmaga

Kas ei ole käes aeg jätta see kõik unustusse. Aeg ütelda oma vaimsusele, et kui ta on olemas, siis näidaku seda reaalsust ja aidaku tunnetada Väljas olevat. Üksnes sellest piisab, et olla kindel ja veendunud ja teid ei oota siis enam midagi ohustavat. See ei ole seotud vedamisega. Mõtted on energia, mõtted on füüsika ja see käivitub siis, kui olukord on kohane. Selles ei ole midagi uudset, see on üksnes võimalus jätkuvaks evolutsiooniks, see on uus normaalne reaalsus, milline aitab teil vältida auke ja muhkusid. Asjad hakkavad sündima teil õigel ajal ja õiges kohas. Te hakkate tunnetama sünkroonsust. Ehk nii mõnigi teist on juba juhtunud seda kogema ridamisi.

Tänast sõnumit alustasime küsimusega häälest eesriidetaguses. Mida teate temast? On ta partner, vend või õde, või on ta miski eraldi olev?

Ma ütlen teile, et selles on midagi enamat, kui oskate arvata. Selles on suurim armastus, suurim mõistmine, suurim hool. Sirutage oma käsi ja te saate katsuda nii mõndagi, millest olen rääkinud. Väli ei ole loodav, vaid see on teie olemuse osa, igipõline. Just Välja tõttu olete siin planeedil, oma isikliku arenguga, millesse usute ja mida ootate ja millega loote uut normaalsuse reaalsust.

Võib olla leidub veel neid imimesi, kes tahaksid teada, et miks ja kuidas teil läheb nii hästi, aga miks neil mitte? Siis leidke võimalus istuda temaga ühise laua taha, rüübates kohvi, rääkige talle, mis on reaalne ja mis mitte, mis on harjumused ja mis mitte, rääkige, et teie elu on intuitsioonist läbi põimitud ja et see on ühtne Kogu Oleva Ühtusega.

Selline oli Krayoni sõnum – selline on ta alati olnud. See ei ole doktriin vaid Tõde.

Lahkudes siit, olete teistsugused, kui siia tulles. Seda olen rääkinud korduvalt.

Ja nii see ka on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga