OLETE TÄISKASVANUKS SAANUD Seattle, Washington 9.Detsember 2017

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Meie kaaskond, kellest oleme varem rääkinud, on juba siin ruumis. Paljudel on raske seda uskuda. Nad on mingil määral nagu vanad vaimsused ja Valguse Töötajaid, kes on siia kogunenud kokku selleks, et te saaksite näha värve ja tunnetada energiaid. Selliselt algab juba traditsiooniliselt meie esoteeriline vestlus. See on reaalsus ja see on siin olemas. Kui küsiksin kvantfüüsiku käest, et mis on reaalsus? Ta hakkaks naerma ja küsiks minu käest üle, et  millisest reaalsuse mõõtmest  te räägite? Füüsikutel on teada, et reaalsus koosneb paljudest mõõtmetest, mis erinevad paljus sellest kogemisest, milliseid olete kogenud teie. Selles paljumõõtmelises potentsiaalide supis, mis koosneb avarustest, mõõtmetest ja kõigist arutatud asjadest, on loodav see, mida on võimalik uskuda. Kuid see, mis on praegu olemas siin ruumis, on palju enamat, kui te suudate arvata.

Millist kirjeldust ja määratlust annaksite mõistele – energia,  üldises mõttes? Ilmselt enamus inimesi ütleks et see on see, mis tuleb pistiku kaudu seinast. Kuid energia on sootuks midagi muud neile, kes on vanad vaimsused, neile, kes on suutelised tajuma enda ümber oleva energia potentsiaale.  Armastus on energia. Kaastunne on energia. Rahu tunnetus ja selle seisundi loomine on samuti energia. See, mis on suuteline tervendama haiget inimest, on samuti energia ja sageli selline energia tuleb inimeselt, inimolevuse teadvuse poolt. Teadvus seob kokku kõike, millest räägitakse ja see on suurepärane süsteem, sest selles ei ole midagi juhuslikku, veidrat, ega üleloomulikku. Kallid, see, mis oli üleloomulik eile, on muutunud tänaseks reaalsuseks. Nii  toimub see ka  tulevikus – tänane üleloomulikkus on homseks reaalsus.

Seega, tahaksin nüüd hetkeks peatuda asjadel, millistest ilmselt veel ei ole räägitud. Need  selgitavad seda, kuidas asjad töötavad, selgitavad kaunist süsteemi, mis läheb kaugele neist piiridest välja, mida suudate näha või tunnetada. Räägin teile asjadest, mis võivad teis esile kutsuda küsimusi, kuna need ei vasta sellele, mida on teile õpetatud. Kuid enne, kui esitada küsimusi, vaadake neid asju praktilisuse vaatevinklist – kas sellel on olemas mõte? Alles seejärel võite üle kirjutada selle, mida on teile õpetatud. Ärge nüüd arvake, et teie õpetajal ei olnud õigus. Teie õpetaja ei olnud lihtsalt teadlik sellest, mida on nüüd teada teile. Uus, lisandunud informatsioon, on muutnud praegust reaalsust. Mida on õpetatud teile inimese Vaimsusest? Tänane kanaldus on informatiivsem, kuna see räägib teile inimese Vaimsusest selliselt, kuidas varem ei ole veel räägitud.

Inimese vaimsuse erisustest

Esimese asjana soovin teilt küsida, et kas  te arvate, et teil on olemas vaimsus, kui on, siis mis asi see on? Te vastate nii, kuidas teile on räägitud, või selliselt, kuidas oletate ning enamuses see ei ole õige. Kuidas saab see olla nii, et teie eest on niipalju varjatud? Ma püüan anda teile põhjalikumat informatsiooni sellel teemal, ma tahaksin, et te kuulaksite ja paneksite tähele, kuidas see kõlab –  elujõud loob vaimsust ja see ongi kõik. Oleme teile rääkinud, et inimese vaimsus  erineb üldise Vaimsuse mõistest. Inimese vaimsus on sarnane sellele, mida võiks nimetada eesriide taguse jumalikkuse osaks, Looja osaks, kes on sinu sisemuses. Selline on inimese Vaimsus.

Kui Looja on loonud kogu elava planeedile, kas siis ei saaks olla tõsi ka see, et teiste vaimsuste loojateks peaksid olema mõned teised elulised jõud?  See on nii, kuid esimesena ma räägiksin ikka inimese vaimsusest, kuna inimese vaimsus on absoluutselt ja täiesti unikaalne ja unikaalseks teeb teda tema paljumõõtmelisus. Tema paljumõõtmelisus kujuneb mitte tema näilise 23 kromosoomi paariga, vaid ka 24’da paariga, mis on samuti olemas, kuigi ei ole jälgitav, kuna ta on täiesti ja tervikult paljumõõtmeline ja avarustevaheline. See tuleneb sellest, et teie DNA valdab kvantilist spinni, ta vastab teadlikule faktile, et teie DNA omab paljumõõtmelist atribuuti, mis on võimeline mõjutama elektronide kvantilist spinni ning seda on tõestanud teile ka teie teadus.  Kallid, te olete ainsad olevused planeedil, kes valdavad sellist omadust. Kõik näilist 23 kromosoomi paari, koos 24’ga, annavad teil vaimsuse, mis tuleb Jumalalt. See erisus on teada paljudele kultuuridele planeedil, kes näevad seda, teavad ja kasutavad seda. Seega, inimese vaimsus on unikaalne, kuid kogu oma unikaalsuse juures, ta siiski ei ole üksainus vaimsus. Veidi hiljem räägime ka teistest vaimsustest ja grupilistest vaimsustest.

Teie vaimsus on kompleksne, niivõrd kaunis kõigi oma vaimsuse imeliste mustritega, oma kõigi fraktaalidega, nende imeliste sakraalsete geomeetriatega, mis jutustavad teile teie kehastustest, sellest, kes te tõeliselt olete, kus olete olnud ja kuhu olete suundumas. Teie vaimsusel on sellised Akašide salvestised, milliseid ei ole teie DNA’l. Just teie vaimsuses on esindatud selline Loomise Läte, millel ei ole ei algust, ega lõppu. Ainult teie vaimsuse informatsioonis on olemas andmed teistest planeetidest, millistel olete olnud, teistest süsteemidest, teistest stsenaariumitest, millistest võtsite osa, on kosmiline ajalugu, millel ei ole algust. Reaalsus ise räägib, et on olemas mitte üks ilmaruum, vaid Multiilmaruum. Enne seda ilmaruumi olid teised ilmaruumid, kus olite  oma vaimsusena. Teie vaimsusesse on kätketud kõik see, mida seal tegite, kuidas võtsite osa teiste galaktikate evolutsioonist. Vaat, kui suur on teie vaimsus, vaat, kui suured ja piiritud te olete ja see kõik on olemas teie vaimuses.

Kuid on olemas veelgi enamat. Kui vaimsus on tõesti paljumõõtmeline ja nii see on, siis kõik temas olev on paljumõõtmeline, järelikult, lineaarset ei ole midagi, ei ole mingit singulaarsust, eraldumust. Ta on paljumõõtmeline ning vaimsus on paljudes kohtades ja koosneb paljudest osadest. See, mida te peate oma vaimsuseks, on olemas ka eesriide taguses ja aitab koos teiste vaimsustega teid. See ongi Kõrgem Mina, kellest räägid, et minul on midagi sellist, mida nimetatakse Kõrgemaks Minaks, mis on eesriide taguses  ja ta aitab mind, ta on Jumala osa minus. Ja  nii see tõesti on ja see ongi sinu Vaimsus.  Teadus on hakanud teatud määral tunnistama, et teil on olemas mingi igavene osa. Need teadlased, kes  tegelevad kvantiliste asjadega, energia universaalsusega, on otseselt väitnud, et kui inimene sureb, siis osa temast naaseb ilmaruumi energiasse. Kas  see on teile teada?  Seega, väljend ilmaruumi energia on tulnud füüsikutelt, kes väidavad, et teadvus on energia, kuna energiat ei saa hävitada, siis järelikult, ta peab kusagile minema ehk ta peab kusagile naasma. Kusjuures neil ei ole isegi aimu, kuhu energia võiks minna, kuid nad möönavad, et see ei saa jääda inimese füüsilise kestaga, kuna inimene siiski sureb. Ma ütlen teile, kuhu ta naaseb, ta naaseb perre, ta naaseb pere juurde, Kõige Ühtsuse juurde. Just sinna ta naaseb, ta naaseb tagasi Koju. Tulles kord tagasi planeedile, ta korjab üles kõik, mis jäi eelmine kord lõpuni viimata, mille oli maha jätnud.

Kõik asjad, mis on olemas teie kehas ja teie DNAs, on vaimsuse osa. Kõik mälestused antud planeedi kohta, kõigist kehastustest Maa peal, on tallel teie DNAs ja on teile  kättesaadavad läbi teie vaimsuse. Kui inimene sureb, siis esimesena eraldub ja talletub Loomise Koopasse kõik selle keha elu ajal läbitu, vaimsus ise lahkub aga tagasi eesriide tagusesse. Kuid samas kerkib ikkagi küsimus, et  kuhu ta siiski läheb? Paljumõõtmelisuses ei ole olemas „ kuhu“.

Kallid, see, mida praegu räägin teile, on teie  teadus. Küsige mis tahes kvantfüüsikult asukoha kohta, siis kõik nad kinnitavad, et on olemas tõestusi, et paljumõõtmeline asi on kõikjal. Kas see ei meenuta teile midagi? Kas kirikus teile ei räägita sama? Kas teile ei räägita Jumalast sama? Just Jumala kohta räägitakse, et tema jaoks ei ole mõistet „kus“, Jumal üksnes  „on“. Järelikult Jumal on teiega, on siin ja on ka eesriide taguses. Ei ole olemas kohta, kus Jumalat ei oleks. Jumal on kõiges, mis on olemas, kõigis planeet Maa elu vormides.

Loomade vaimsusest.

Ehk pööraks nüüd lehekülge ja küsiksin, et kas teie arvates loomadel on olemas vaimsus? Jah, ka loomadel on eluline jõud ja neil on vaimsus, kuid see ei ole inimesele sarnane vaimsus. Kuid siin asi läheb keerulisemaks ja on vastuolus kõigega, mida on teile kunagi õpetatud. Siin ei ole universaalsust ja see ei ole ühesugune kõigile, kuna igal loomal ei ole oma vaimsust. Hiirel ei ole sama vaimsust, kui on elevandil ja sellel ei ole ühist ei ühegi bioloogilise liigi tüübiga. Sellel on otsene seos sellega, kuidas ta on koostöös inimese vaimsusega. Kuidas  see väljendub? Kui loom seostub oma vaimsuses teie vaimsusega, siis see on mõistmine ja armastus. Kuigi kõigil eluliste jõu ilmingutel on vaimsus, kuid kõigil elulistel vormidel ei ole inimvaimsuse süsteemi. Loomad ei reinkarneeru seni, kuni ei seostu inimestega, kusjuures siin ei ole mingit hierarhiat. Loomadel ei ole mingit hierarhiat selles, et jõuda inimese tasemele, neil ei saa kunagi olema inimvaimsust.

Inimolemus on ainsa olemusena planeedil, kellel on inimvaimsus, mis kätkeb kehastumiste ajalugu, millesse on talletatud kõik kehastumiste kohad, kõigis multiilmaruumides. Mu kallid, selles seisnebki teie erisus ja spetsiifika.

Üksnes need loomad, kes oma armastuses ja mõistmises on seotuses teiega, saavad võime inkarneeruda. Olen sellest teile rääkinud ja see ei tule teile uudisena. Kallid, teie lemmikud naasevad, olenemata, kas on see hobune, või hamster. Lemmikud naasevad, kusjuures sellisel kujul, et saaksite jätkata armastuse suhteid. Te võimaldasite seotust nendega selleks, et osa loomade elulisest jõust ja osa vaimsusest põimuks teie omaga. Looma armastaja, kas saad seda eitada? Sa ju, vaadates oma lemmikule silma, kellega oled koos olnud palju aastaid, saad temalt vastuarmastust, nad ütlevad seda sulle. Teie vaimsused on põimunud nendega paljumõõtmeliselt. Paljumõõtmelisus on kaunis, ta ületab kõik, mida on teil temast teada. Küsige kvantfüüsikult selle kohta ja ka selle kohta, kui reaalne see on. Need loomad, keda te  armastate ja hoolite, ei ela kuigi kaua. Kurbus, mida talute, kui kaotate lemmiku, muutub sageli korvamatuks haavaks, seetõttu (Krayon kurbusega hääles) ütlete, et ma ei taha uut looma, ei taha taas elada seda kõik üle. Seetõttu tahaksin küsida teilt, et mis oleks, kui just sama loom oleks taas teiega? Kas see ei oleks suurepärane ja tegelikult see on täiesti võimalik. Kui te usute seda, et see on võimalik, ootate ja otsite teda, kui usaldate seda, mis sünnib, siis kindlasti mõne aja pärast ta ilmub taas teie ellu, või leiate ta mingi olukorra tõttu. Ärge otsige sama tõugu, sama looma, vaid otsige tema energiat, vaadake sellele silma ja te loete nende silmist, et ma olen tagasi, olen tagasi, lähme edasi ja te jätkate.  Jaa, see on niipalju kordi leidnud kinnitust, just inimeste poolt, kes usuvad ja usaldavad seda võimalikkkust. Mõnedel naasnud loomadel võivad olla samad tundemärgid ja neil võivad olla samad pahelised harjumused, millistest te ei suutnud lahti saada. Kuid võta näpust, see kõik on taas tagasi (üldine naer). Kas see ei ole kaunis?

See on kaunis vaimsuste mälestuste süsteem, selliste vaimsuste, millised on põimunud sellise kvantilise vaimsusega, mida  omab inimolemus. Loomadel on vaimsused olemas, kuid enamuselt need ei inkarneeru, neil ei ole hierarhiat, ei ole kõrgemaid või madalamaid loomi, ega neist ei saa kunagi kõrgemaid või valgustunumaid loomi, kuid neil on olemas vaimsus.

Kuidas on putukatega, kas sama on ka nendega? On küll, kuid nende elujõud ei ole selline, kui te arvate olevat. Kuigi mõningates usundite süsteemides arvatakse, et see ei käi sipelgate kohta. Ei ole oluline, milline ta on, ega peagi olema vaimsuse tasemel, ta on enam-vähem grupivaimsuse tasemel. Putukad on teie planeedi jaoks väga olulised, kui neid ei oleks, siis teid samuti ei oleks  siin maapeal. Küsige bioloogidelt nende kohta ja nad vastavad teile, et putukatel on grupivaimsus.

Taimede vaimsusest

Edasi räägin teisest grupivaimsusest. Puude kallistaja, kas puudel on vaimsus? Jah, temal on grupivaimsus ja see on Gaia. Puude juured põimuvad maa sisemuses teine teisega, kelle vaimus  see siis on, (Krayon muiates) millise puu oma? Kõik, mis sünnitab elu planeedil, ja mis on elus, kuulub looduse kategooriasse ja on grupivaimsus ja ta  reageerib inimteadvusele, vastab temale.

Kas olete teadlikud eksperimentidest, kus taimed reageerivad teatud inimestele? On olnud juhuseid, kus inimene käitus taimega kurjalt ja hävitas selle ja kui see inimene läks teise ruumi, kus oli sama liiki taim, siis see reageeris temale. Elulise jõu reageeringut on võimalik mõõdistada.  Või vastupidine näide, teie seas on inimesi, keda nimetate sündinud aednikuteks, keda nimetate rohenäpuks, kellel on aedniku soon ja tema käe all kasvavad kõik taimed hästi. Neil oleks nagu liit, mingi side taimedega. Selliste inimeste vaimsus on paljumõõtmelisel viisil põimitud Gaia grupivaimuga. On huvitav ära märkida, et inimloomuse huvi taimede vastu on võimalik jagada mitmesse kategooriasse. Aedniku soone omadus on olemas paljude Akašides. Kuna olete sellega tegelenud ajastute jooksul, olles farmerid, talupojad, aednikud ja siis taas farmerid ning seetõttu teie Akašid on täis seda.

Minu partner (Laa Caroll) on insenerlikust vallast (Krayon läbi huumori) ta ei ole suuteline tegelema taimedega, sest  tal puudub Gaia soon. Tema saab imetleda Gaia ilu, ta teab selle olemasolust, tunnetab seda ja tahab olla koos sellega, kuid looduse soont tal ei ole, sest tema huvi on suunatud muule. See ei ole taunitav, see lihtsalt on nii.  Seega, kellel on soont millegile, see inimene ka sellega tegeleb, kes tegeleb aiandusega, kes farmerlusega. Kas saate aru sellest süsteemist?

Planeedi Maa vaimsused on kombineeritud vaimsused, mitte individuaalsed vaimsused ja  need väljenduvad Gaia vaimsusena. Kas mõistate, kui kompleksne kõik on?

Harjumus otsida abi kõrvalt

Võtame ette teise teema. Käesoleval ajal on asjad hoopis teisiti. Nüüd olete planeedi uues energias. Selle energia paradigma on valmis nihkeks, selles, kuidas asjad peaksid töötama. Olete liiga harjunud teatud asjadega, sellega, kuidas need töötavad. Tahaksin öelda, et peaaegu kõik teie isiklikud paradigmad on pärit vanadest energiatest. Nüüd need peavad läbi tegema nihke, tegema kõigis paradigmades absoluutset ja täielikku nihet.

Vaatame nüüd teie „sisemise rahu“ teemat. Kallid, kuidas saab saavutada rahu, kui teie ümber toimub niipalju uut, kogu ilmas, teie valitsustes, teie enda elus ja teiste eludes teie ümber? Vanad vaimsused on väga tundlikud, paljud neist reageerivad, kui nad näevad asju, mis tegelikult ei peaks selliselt olema. Te ise tunnete häiret ja rahutust selles, mis  toimub käesoleval ajal teie ümber ning see kõik  mõjutab teie südant. Kuid siiski, te ei ole suutelised midagi tegema, ega mõjutama kuidagi asjade käiku. Hiljutistes sõnumites arutasime hirmu küsimust, kuid siin ei ole tegemist hirmuga. Oo, jaa, te kardate muidugi, kuid sellel ei ole tegemist muretsemisega ja rahutusega. Muretsemine ja rahutus näiliselt on olemas alati, olenemata sellest, millega on tegemist. Ainus aeg, kus saate neid vältida, on une aeg. Kuid isegi teie uned on rahutud ja täis murelikkust. Välja arvatud juhul, kui olete niisugusel kohtumistel nagu täna, siin, kus saate mõneks ajaks lõõgastuda, olla Vaimu embuses, ehk siin saate tunnetada rahu. Seda vaid seni, kuni lahkute siit  koju. Mõnikord, tavaelus, teie juurde tulevad inimesed, kes aitavad teid, lõbustades teid ja naeravad koos teiega ja kogu olnu kaob tagaistmele. Kuid seda vaid seni, kuni külalised lahkuvad, siis kõik tõuseb taas pinnale.

Ma tean, kes on siin ja tean, kes loevad või kuulavad kanaldust hiljem.

Ehk võtaks kokku paradigma, mis töötas minevikus ja see oli, et  „teid peab aitama“. Selleks oli hulga abiviise, mis tulid kõikjalt. See puudutas igatühte teist, mitte ainult vana vaimsust vaid kõiki – abi tuleb väljastpoolt. Pöördusite kellegi poole, kes ehk sai aidata. Selleks võis olla vaimne tegelane, liider, mõni vaimulik või preester, või mõni psühholoog, kes istus sinuga maha ja arutles  sinuga sind häirivaid küsimusi. Kallid, see kõik oli muidugi kena, et ühed inimesed aitavad teist inimest ja nad tõesti aitasid teid omal moel. Kuid, kui jäite omaette, üksi, rahutus tuli tagasi, teil ei õnnestunud sellest vabaneda. Teie senine paradigma oli, et  „abi tuleb väljastpoolt“, kuid ta ei toiminud.  Nüüd oleks hea, et te kirjutaks selle ümber ja mis kõlaks nii, et tere tulemast Vaimsuse juurde, vaimsuse juurde, mis on Jumala osa teie sisemuses, mida ei ole seni hinnatud, kuigi ta on olemas olnud, on olemas.  On teil teada, et teadlased on kaalunud inimest suremise ajal?

Läbi viidud eksperimendid näitasid, et südame seiskumise ajal kehakaal vähenes. Kuigi arvamused, kui palju kaalub vaimsus, olid erinevad, kuid see kordus, ikka ja jälle. Teadus tegi kokkuvõtte, et midagi peab kindlasti olema, midagi, mis on seotud teadvusega. Kui teadvus seiskub, siis kehakaal väheneb.  Tere tulemast alavääristatud Vaimsuse juurde!

Selle sõnumi pealkirjaks on – „Olete täiskasvanuks saanud“. Uues energias olete sellises seisundis, kus saate võtta kasutusele vaimsuse, millest oli eespool just juttu ja see on teil olemas, tänu millele oletegi vaimsed, ehk see on Jumala osa, ehk see on mingil viisil seotud Loojaga. Vaimsus juba praegu on valmis olema rahu loomise osa teie sisemuses. Just nimelt tema, aga mitte aju, ega süda, ei käbinääre, jutt on vaid teie Vaimsusest. Kus ta asub? Ta asub kõikjal, ta asub sinus, sinu Merkabaas, ta on sinu ümber, ta on Sina. Ta kuulub sinule ning ta on paljumõõtmeline. Ta on täis energiat, väge, mõistmise õndsust, täis tervist. Uus paradigma ütleb sulle, et tule oma peast välja, sellest, mida on sulle õpetatud, ükskõik kes  seda on teinud. Pöördu selle poole, kes on sinu sees, aga mitte kellegi teise poole väljaspoolt.

Te olete lausumas sõnu harjumuse kohaselt.

Kuidas nimelt? Rääkides harjumuspäraselt, mis on pärit teie minevikust, oma vaimsusele, oma kehale, oma Kaasasündinule, oma energiale, te ei saa jõuda kuigi kaugele. Mis harjumus see siis on?

Esimene neist on , et  kõik head asjad tulevad väljastpoolt.

Teiseks on see,  mida  iga päev räägid iseendale.

Sellega jõuame afirmeeringuteni, jõuame ümbermõtestamisteni ja ümberkujundamisteni. Siis jõuame inimloomuse alusteni, selleni, mida  räägite kuuldavalt oma vaimsusele. Räägite, et teid  ümbritseb igapäevaselt halb energia. Räägite, et  teate, mis võib juhtuda, ootate üksnes halbu asju. Ja need  tulevad, nagu  restoranis, mida tellite, seda ka tuuakse. Ja nii toimub  paljudes asjades teie elus. Näiteks arvamus, et kõik autojuhid linnas on poolearused, vaata teda – küll on idioot. Samas väidate, et see ei käi teie enda kohta. Oo, jaa, muidugi, ei ole oluline, kas ütled seda valjult, või  pöörleb see sinu peas. Oodates halbu asju, muudkui väidate, et kogu inimkond on õudne. Vaadates ringi, ütlete, et kõik  veereb  halva poole ja et see kõik on üks õudus. Kõik, mida räägite oma vaimsusele, on üksnes teie harjumus, ei midagi muud. Seda kõike olete kuulnud oma vanematelt ja nüüd sama tuleb teie endi suust.

Kui olete otsustanud muuta paradigmat selle suhtes, mida paneb kokku teie aju, teie süda, teie mõistmine ja teie käbinääre, mida ütlete välja igapäevaselt, igapäevases stsenaariumis, siis ma ütlen teile, et teie vaimsus on valmis tagasiside näol pakkuma teile vajalikke vastuseid ja lahendusi. Selleks peate ütlema talle, et mulle ei meeldi see, mida näen uudiste programmides, see ei vasta uuele reaalsusele, mida mõistan mina ja paljule muule, millest ei räägita uudistes. Ma saan ise luua imesid oma ellu. Ma tunnetan, kuidas minus algab tervenemise protsess. Jumal on olemas iga inimese vaimsuses. Inimesed ehk ei tea seda, ega näe seda, kuid mina tean, et see on nii. Ma ülistan Loojat kõiges, mida näen, kõigis olukordades, mis sünnivad minu ümber. Ma lähtun sootuks teisest paradigmast, ma näen hulga paremini, kõikjal näen Valgust, aga mitte Pimedust.  Mida enam sellest rääkida, seda reaalsemaks kõik muutub. Kõik see hakkab mõjutama seda, mida peetakse Vaimsuseks, kõike, millega on ühenduses Kaasasündinu, kõike, millega on seotud bioloogia.

Kallid, selle kõige põhjuseks on see, et te ei ela seni veel kuigi kaua. Te räägite oma keemiale igapäevaselt sellest, kui õudne kõik on, igapäevaselt räägite oma keemiale, et te ei ela kaua, räägite oma keemiale igapäevaselt, et tulevad üksnes halvad asjad. Ta kuuleb teid, ta nõustub teiega, koopereerub surmaga, haigustega, tasakaalutusega, rahutuse ja kurbusega. Sellega ma avasin teile pikaealisuse saladuse.

Pöörduge Vaimsuse poole

Teie vaimsus on seatud selliselt, et olla Jumala osana, mis võimaldab teile jumalikkust ja tasakaalu. Kui teiega toimuvad sellised asjad, mis teevad teile muret ja kutsuvad esile rahutust, siis teil on võimalus pöörduda osakese poole, millele ei ole midagi tundmatut ja arusaamatut. Ta on täielikus rahus, väljaspool mistahes loogikat, sõltumata sellest, mida teiega ka ei toimuks. See on eesriidetagune Armastus ja Mõistmine. Kõige sügavamas ahastuses võid  minna sinna, kus on hea olla, koos oma Vaimsusega. Võid minna sinna ja tunda lõõgastust, teha sügavat kergenduse hingetõmmet, ning teada, et see on see või midagi veelgi paremat. Lahendused kerkivad esile. Võib ilmneda, et sündmuse ajal, mis ohustab kogu rühma, olete ainsana tasakaalus olev inimene, olete ainus inimene, kes suure rahutuse ja hirmu keskel genereeriks valgust. Oleme sellest rääkinud. See tuleneb sees oleva Jumala osast, mis võib tähendada Looja osa teie sisemuses. Just see eristab inimvaimsust teistest vaimsustest.

Kuna loomad on põimunud teiega läbi, siis nemad on hirmul siis, kui nad tunnetavad, et teie kardate. Kas olete seda märganud? Mõned loomad püüavad aidata teid, kui olete haigestunud ja nad  heidavad teile peale, et aidata terveneda. Loomadel puudub intellekt, nad näevad vaid teie vaimsust. Just selliseid loomi igatsete tagasi ja just sellised ka naasevad.

Te küsite , et Krayon, kas selles on mingid ajalised piirid?  Kallis intellektuaal, armastusel ei ole piire, ei ole piire mõistmisel, kuid seda vaid juhul, kui ise oled valmis selleks. Maiselt on kolme kuu pikkune aken, kus looma vaimsus saab naaseda, kuid hiljem on juba keerulisem. On huvitav, et loomad tunnevad teie vaimsust paremini, kui teie ise. Teid ennast  segamab selles teie intellekt, teil on harjumused ja see, mida on rääkinud teile teie vanemad, õpetajad, raamatud jne.

Kui teile antakse kingitus, mida te kinkijale ütlete?  Te ütlete, et oo, ei oleks vaja olnud seda teha. Aga nende sõnadega te  ütlesite oma vaimsusele, et te ei ole väärt saada kingitust. On see teile arusaadav? Te peaksite hoopis olema tänulik ja ütlema, et  suur tänu, et oled mõelnud minule, see on meeldiv (kuigi see võib olla vaid üks labane soki paar), (naer üle ruumi). Kuid see on tunnustus ja mõistev tänulikkus mõtte eest teha teile kingitus. Mitte hoida olekut, mida võiks tõlgendada, et kallis ilmaruum, ma ei ole väärtuslik, isegi nende sokkide saamiseks. Kuid just seda te teete ja  väga paljud teie seast. See tuleb harjumusest ning on pärit teie vanemate põlvkondadest.

Aga mis oleks, kui te ütleksite hoopis endale, et ma olen väärt seda, tänan selle eest, tänan, et näed Jumala osa väärikust minus, mis on koostöös sinus oleva Jumala osaga. See teeks kingituse tegemise protseduuri sedavõrd uhkeks, sedavõrd elegantseks, suurepäraseks, et selle puhul võiks poetada isegi pisaragi. See võiks muuta isegi peo mõiste, seda, kuidas näete asju.

Vaimsus on selleks juba valmis, valmis muutuma ja ümber tegema informatsiooni, viima läbi nihke selles, kuidas rääkida, mida tunnetada, minnes päevast päeva edasi, olukordades,  millistes osutute. Kui paljud mõistavad haarata oma mõttest kinni, veel enne, kui ütelda midagi, mida oli kavas öelda, mõistes hetkel, et oi, see on siiski vaid harjumus, kallis keha, kallis ilmaruum, kustutage palun see minust, kiiremini, ma ei taha seda öelda.  See avab palju, kuna sa usud seda.

Selline on sulle soovitus, vana vaimsus. See muudab elu paradigmasid. See muudab inimloomuse paradigmasid. Sellised on muutused, milliseid saad näha üksnes sina, vana vaimsus. Sa oled olnud seal ja teinud seda, sul on teada, mis ei hakka tööle. Sa tead, mis ei tööta. Tere tulemast Uude Inimesesse.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga