MIS ON VIIMASTEL KUUDEL TOIMUNUD ENERGEETILISES PLAANIS

Lugemine teadlikule ja uudishimulikule inimesele, kes sisemuses usub ja teab seda kõike nagunii. Kuid vajab vaid lihtsalt meeldetuletamist. Hästi palju pajatatakse läbi erinevate kanalite koguaeg, et uued energiad saabuvad Maale ja muudkui tulevad juurde. See on tõsi – soodsaid, inimmasse toetavaid energiaid laekub Maale. Pikaajaliselt on see muutus juba varasemalt toimunud, suuremad muutused algasid alates 2012… Koguaeg uute, puhtamate ja hõredamate energiate doosid samm haaval, selleks, et inimkeha järgi jõuaks muutustega (inimkeha on palju inertsem muutustega tänu sisseõpitud harjumustele, rakutasandi mustritele ja automaatreaktsioonidele ning lisaks peab kohanema ka mõistusteadvus). Aga kui rääkida konkreetselt möödunud aastast, siis konkreetselt pööripäeval 2017.a detsembrikuus saabus Maale puhas kuldajastu energia. Kusjuures, see kerkis maapinna sisemusest väljapoole ning valgus meie keskele, vahele, kõikjale. Paraku on seda praegu veel ebaühtlases dünaamikas jaotunud eri piirkondades maakeral – osad tunnevad rohkem, teised vähem. Kõige rohkem sõltub selle energia mõju inimese elus inimese enda vastuvõtmise võimekusest. Tundmuse intensiivsus sõltub ka inimese enda ärkamise tasemest ja vastuvõtlikkusest ning üleüldisest valmisolekust, kuid mitte ainult. Eks see loomist ja vabadust soosiv energia veel võimendub veelgi ning küll neid inimesi rohkem ärkab, kes seda energiat kogu oma energiaväljaga suudavad vastu võtta ning sellega liituda. Kusjuures energia võimendub veel omakorda läbi nende inimeste energiaväljade ja kehade, kes on juba kuldajastu energeetilisele ja vibratsioonilisele tasandile jõudnud. Üks lamp süütab teise ja nii valgustub kogu ruum.”

“Mõned küsivad, et muutused juba ammu toimuvad, miks juba vilju pole näha. Tegelikult on. Võiks juba paremat elu nautida, kuid siin on kaks põhjust. Esiteks – ei maksa naiivselt arvata, et pimedusemaailm ehk tumedad jõud annavad ilma võitluseta oma positsiooni käest ära. Kes on kokku puutunud eeterlike olendite ning erinevate maaväliste olemusvormidega, teavad, millest siin juttu on. Neil on oma inimsilmadele nägematu tehnoloogia, millega nad jälle madalsageduslikke pärssivaid energiaid on seni Maale lajatanud. Ka viirusepuhangud on üks iga-aasta tuntud episoodiline põhjus, mille abil inimkeha ära kurnatakse võõrorganismiga ning madalasse sagedusse jälle lukustada püütakse (kusjuures viirus oma teadlikkusega on intelligentseks aretatud). Väsinud keha energeetiline vibratsioon on tuhmim ning madalavõnkelisem, kui eluterve, vitaalse ja energiast pakatava inimese oma ning ei toeta vaimu tõusmist. Naljatledes on olukord, kus supikatlast hakkab üks pääsenu välja ronima ja tahab teistele ka abistavat kätt ulatada, aga siis lükatakse jälle seljatagant tagasi katlasse. Alati sellistel mõjutatud energiate kõrgperioodidel on riigiti kuritegevuses intensiivsus suurem, tülisid perede vahel rohkem, palju lahkuminekuid, kiirabi osakond täis pekstud täiskasvanuid ja lapsi jne. Nad on inimkonda väga jäigalt valitsenud viimased tuhanded aastad, kuid tulles heade uudiste juurde – nüüd möödunud 2017.a saavutati kriitiline mass – ehk see vajalik hulk inimkonnast kogu Maal, kes liikusid duaalsest energiast välja ning valisid südames valguse tee, Looja energia– ehk loomise. See tähendab, et ülejäänud hakkavad järgi liikuma ning järk-järgult ärkama, seejärel valgustuma (ärkamine ja valgustumine on kaks erinevat seisundit, kaks üksteisele järgnevat etappi). Piltlikult öeldes hakkavad inimesed ärkama. Üks ütleb: “Kuulge, kas olete märganud mida me loodusega oleme teinud? Metsadele, veekogudele ja kogu planeedile?“ Ja siis veel sealt edasi: „Aga kas märkate, mida me oleme loomadele põhjustanud?“ Ja kolmas veel hiljem: „Kuulge, aga kas te üldse teadvustate reaalselt, kuidas me oleme seni üksteisega, inimestega käitunud, sealhulgas oma lastega ?“ Toimub ärkamine mitmel tasandil. Siis võetakse kasutusele parendavad meetmed.” Kas olete märganud, et sisemiselt muutunud inimene ei jäta ruumis viibivaid inimesi ükskõikseks? Küsitakse: „Sinus on midagi teisiti, aga ma ei oska seda sõnadesse panna“. Kindlasti igaüks on sellist kohanud või märganud oma teel, et lausa pisarad tulevad südamlikkusest silma. See on selline õnnis sisemine energia, mõni otsib väljenduseks termineid „armastus, rahulolu, tänu, kirkus, selgus, puhtus“. Aga fakt on see, et sisemist muutust ja puhtust on võimalik märgata, veel enam – tajuda.

Me ei ela siin maailmas üksi (õnneks eestlane suures osas seda juba teab ja usub) ning eks nähtamatu maailma käsilased teevad osavat vastutöötamist ning üritavad oma agoonias veel inimmasside vahel hirmul põhinevaid katastroofe lõkkele lüüa, sest hirmu eneriga on ju energeetiline toiduallikas neile. Kes on õppinud peavoolumeedia uudiseid teadlikult neutraalselt lugema, ilma oma energiat sinna panemata, näeb need sihilikud kõigutused ja lõkkele löömise püüdlused läbi. Inimmassidest tulenev kollektiivne mõtteenergia on niivõrd võimas, et see ületab individuaalse üksikisiku mõtte jõu mitmekordselt. Sellisele kollektiivsele mõttejõule pole terves Universumis vastast, sõltuvalt, millisele poolele see energia oma väärtuselt laekub – kas see laekub pimedusse (teadmatute inimmasside mõttetööl) või toidetakse sellega hoopis valgusepoolt – teadlike nn valgustöötajate tegevus. Kuna inimesed on hakanud ärkama ja valgustuma, siis seda kiirem ja valutu saab olema paradiisiajastu saabumise protsess, mida võimekamalt ja teadlikumalt hakatakse eesmärgi nimel kollektiivselt ja ühiselt töötama. Aeg on elastne. Mis võis olla ettenähtav või ennustatav kellegi poolt alles 1000 aasta pärast, võib olla käega katsutav juba homme, kui teha ilma üksteisele vastutöötamiseta, ilma üksteisele vastuväitlemiseta, õõnestamiseta koostööd. Vähem energiat suulisele sõnalisele veenmisele, rohkem sisemist energiat, impulssi ja tahet ise need asjad selgeks saada ning läbi südame tõde otsida. Kõik sõltub inimese teadlikust ja täielikult teadvustatud energiakasutusest. Kuhu see suunata, kuhu saata oma tähelepanu ja seeläbi ka oma energia. See tähendab – inimmasside vahelist koostööd. Ka vaimsed isikud on hakanud kokku võtma ja koostööd tegema. Siin pole egol, kadedusel, uhkusel ja individuaalsel tähesäral kohta. On lausa naljakas, kuidas üksteisest sõltumatud kanaldajad eri asupaikades tulevad ilma üksteisega lävimata samadele metoodikatele, tehnikatele ja infole. Lausa pilt-pildis sünkroonis saavad infot kõrgematest sagedustest, kuigi nad polnud omavahel infot vahetanud. See ongi seotud sellega, et uus info muutub inimestele kättesaadavamaks, sest järelikult varem polnud me selleks lihtsalt küpsed. Praegu ongi ärkamiseajastu ja indigolapsed on sirgunud täiskasvanuteks, nad hakkavad üha rohkem ärkama ning iseseisvamaks muutuma. Kui nad seni vajasid julgustavat ja meeldetuletavat tuge vaimsete õpetajate, kõnelejate, kanaldajate või juhtide toel, et tuletada meelde, kes nad on siin Universumis, siis nüüd nad muutuvad järjest tugevamaks ning hakkavad iseseisvalt oma võimete ja oma potentsiaali olemust täiel määral tundma saama ja ka seeläbi teadlikult rakendama. Ei ole enam niipalju vaja julgustavat juhendajat, õpetajat või sõltuda kellegi infost. See olgu suunanäit ja meeldetuletuss. Igal ühel võtab aktiveerumine oma aja. Hakatakse toimima ühtselt kogu valguseajastu ja kuldse tuleviku nimel. Ning veel – ära alahinda oma mõttejõudu ja oma energiat ! Sa elad vaba tahte planeedil ja Sul on õiguseid ja võimekust rohkemgi, kui ettegi oskad kujutada! Sooviksin vaid, et Sa rohkem oma võimekusest teada ja tunda saaksid, et sead teadlikult rakendada ! “

Kuid teine põhjus, miks kõik veel nii nähtavalt kuldne, ilus ja külluslik veel nii silmaga nähtavalt pole: Maa liikumine kolmemõõtmelisest dimensioonist viiemõõtmelisse dimensiooni (see tähendab liikumist siis energiasse, kus kogu loome toimub ülimalt vaevatult, kiirelt, lausa mõttejõul, takistusteta, vabalt, inimkeha ja loodust ülendavalt), on praegu alles veel nii varajases järgus, et seepärast paljud inimesed ei saagi aru, miks veel pole elu paremaks läinud, kuigi paljudel juba on ka uskumatult võimsad muutused toimunud… Miks see nii on? Sest kahe reaalsuse eraldumine on veel nii algfaasis. Ma ei ole täna kindel, kas kogu 3D alla kuuluv maailm täielikult 5D-sse üle tuleb, kahtlustan, et võib rakenduda see versioon, et tekib kaks eraldi maailma. Võib-olla ei ole seda nii jäigalt ja fikseerunult tulevikustsenaariumis veel paika loksunud, sest inimkond on veel äraoleval seiskohal – kas kõik tulevad kaasa või ainult teatud hulk. Lihtsustatult selgitades : Praegu eksisteerivad põrgu ja paradiis ehk madalam ja kõrgem sagedus ühel planeedil koos, kuid varsti enam mitte – need lüüakse lahku ning need, kes soovivad end muuta ja sisemiselt paremuse poole püüelda (st oma tõelise vaimolemuse, jumaliku puhta olemuse taasavastada ja sellega samastuda!) , need liiguvad mõistagi Maa kõrgemasse reaalsusesse.

Inimese enda seisund ja puhtuse tasand on see, mis määravad ära, kui suurel määral end selle kuldse energia külge suudab haakida ja sellest oma elu ja saatuse vabaks ja kõrgemaks loomiseks kasu saab. Ei maksa end nuhelda, kui iga päev nii õilsalt ja puhtalt välja ei tule – praegusel põlvkonnal on seepärast raske roll kanda , et me muudame kogu varasemate sündmuste ahelat – kõik „pärand“, mis meile sisseõpitud mustrite ja teadmistega kaasa tuli, me muudame selle kurssi. Me peatame vana „pärandi“ edasikandumist ning transformeerime selle läbi valgustöötajate, indigonoorte (nimetage kuidas ise tahate) uueks energiaks, millest saab sündida puhtam tulevik aga ka teadlikumad järglased. Vaimsel teel liialt laisaks siiski ei maksa minna, sest energeetilisest mustusest kinnihoidmine tähendab ikkagi põhja vajumist ja vanade teenimatute harjumuste ja mustrite jätkamist, mitte kergete hõredate energiate vahel lõimumist – pole just meeldiv üks päev end keset sõjatandrit leida ning avastada, et sõbrad on ammu ümberringi oma reaalsusesse liikunud. Koolitükid tuleb lõpetada õigeaegaselt ja kõige parem aeg selleks ongi nüüd ja praegu. “

Rääkides Maast, siis siiriuslased on kaitsnud ära praegu Maa võõraste väljastpoolt tungivate energiate ja maaväliste suhtes, kuid need pahalased, kes jäid sisse siia maapinnale (ehk neid olendeid inimkehades ja ka muudes kehastuses) on meil Maal tegelikult ringi kõndimas olnud juba pikka aega ja ka salastatud peidikutes kogu aeg resideerinud. Hoiame siis seda keskkonda ning ärme lase end mõjutada, lükata-tõmmata, kõigutada. Küsimus on, et kuidas me ise endid ülal hoiame, kui nad inimmasside vahel tülisid üritavad lõkkele lüüa ja inimkonda valgustumise teel eksirajale üritavad viia. Alustagu igaüks iseendast ning võtku kasvõi väikenegi eesmärk puhtuse poole liikumiseks. See tähendab alustuseks seda, et tuleks teha suurinventuur oma sisemises maailmas ja emotsionaalses peenenergiate poolel. Kuid need on omakorda seotud programmidega ja uskumustega rakutasandil. Iga energiaseisund tähendab energia genereerimist – jälgime siis teadlikult, mida me antud ajahetkel ühes või teises kohas genereerime. Kas mul on hea olla või mul kriibib imelik tunne sees millegipärast? Ja muide – neutraalsus, emotsionaalne tasakaalukus ja kõigutamatus ei tähenda tuima emotsioonitust, et sa ei tohi ühte või teist emotsiooni kogeda. Olin ise ka kunagi arusaamatuses ja ei mõistnud, et mismoodi siis olema peab. Kuniks tegin iseseisvalt meditatsiooni ning vabastasin täielikult kogu oma rakutasandil ja DNA-st kõik madalasageduslikud energiad ning siis sain kogeda, mida tähendab iseendaks olemine – see on täielikult saastenergia vabastamine, lahtiütlemine iseenda kõikidelt olemise tasanditelt ehk meie kõikidelt peenkehadelt ning füüsilisest kehast samuti. Siis paljastub inimese tõeline olemus, see mis on tema jumalik, puhas vaimolemus, mida iseloomustades otsiks kõige lähedasemaid sõnu kirjeldamiseks nagu armastuse, sisemise rahu või sügava rahu, suure aktsepteerimisega samastumist. Ja see vaimolemus, kes oma õndsusega kõneleb läbi inimsilmade (vaadake vastsündinutele silma! Siis meenub teile, mida praegu antud kontekstis mõtlen!) ning see kõnelus pole mitte teps tuim, emotsioonitu või tundetu. See on väga tunderikas, värviküllane, vaid palju sügavam ning kõnelejate mõlemat hingepoolt puudutav. Vaat, see on tõeline põhjus, miks öeldakse ja kunagi selgitas ka minu oma õpetaja :“Vaimne inimene, kes teisi õpetab, ei tohiks üldse teiste inimestega niikaua tegeleda, kuniks ta on täielikult õppinud oma emotsionaalseid puhanguid kontrollima. Suudab talitseda enda viha ja raevu ning kõiki teisi emotsioone ning mitte sunnitult, vaid loomulikult“. Sest just siis ei samastuta rämpsenergiaga, mis meid tagasi mutta lükkab , vaid esile tuleb meie tõeline jumalik vaimolemus – puhas kirgas, jumalik vaimolemus. Ja nagu mulle kord üks väga tuntud vaimne inimene ütles: “See inimene, kes arvab ekslikult, et emotsioonide kontrollimine iseendas tähendab igapäevast apaatset ringikäimist, ükskõiksust ja tuimust näol, eksib kõige suuremas põhitões inimolemuse suhtes üleüldse,  järelikult ta pole tõeliselt tunda saanudki ega kogenud, mida tähendab tõeliselt puhta jumaliku olendina siin kehastudes olla – see on täielik samastumine suure armastuse, rahu, tänu ja õndsuse tundega. Ning selle avaldumisel inimese näoilmel pole kaugeltki tegemist apaatsusega või tuimusega. See inimene särab ja kiirab kogu oma olemusega ning puudutab iga ruumisviibijat.“ Sellise inimese juures viibides, kes ei loksu laineharjal ülesse-alla, on nii hea olla ning ta kõneleks teiega nagu südame tasandil. Emotsionaalseid äkkpuhanguid, millega teisi võidakse kahjustada ja iseend jälle sageduses langetada, ei saa vältida nagu miiniväljal kikivarvukil kõndides. Nendega tuleb tegeleda täpselt siis, kui selleks kõige õigem aeg käes on – kui emotsionaalne eneriga on kogu oma olemusega intensiivselt kehas. Just siis on võimalik seda transformeerida ! Sest me oleme Loojad. Vaimolemus meie sees on tundeline, keha aga reageerib emotsioonidega. Emotsioon ja tunne on kaks eri seisundit ning asuvad kahel peenenergeetilisel tasandil. Esimene on äkiline kõikumine, seega ei maksa enam samastuda teenimatute kahjulike madalasageduslike energiatega nagu viha, kadedus, kättemaks ja nii edasi. Ainuke, kes lõplikult neist kaotab, on kogeja ise, kes mürgises vihas keeb või mureenergias praeb. Pole seda lisakoormat kellelegi vaja. Need energiad lukustavad meid uuesti põhjakihti ja ei lase lendu tõusta. Vaigistage oma ego ning lihtsalt liikuge kartmatult oma teedpidi aina edasi, kõrgemale, kaugemale, veel ülespoole.”

Selleks, et 3D liikumisest 5D maailmasse võimalikult valutult ja kiirelt üle liikuda ehk inimkeeli lihtsalt öelduna – selleks, et kuldajastu energiaga paremini haakuda ja lõimuda praegu nüüd siin ja kohe, on Jeff kirja pannud terve artikli, kuid ma toon välja ainult kõige olulisema, kuna minuarust kirjeldab see väga täpselt seda, mida tasuks igapäevaselt meeles pidada ning ühtib suures osas ka minu enda sisemiste mõtetega.

  1. Vabasta kogu oma emotsionaalse energiaga seotud pidurdav ja pärssiv koorem.
    Selleks on mitmeid erinevaid tehnikaid, ka juhendatud või toetatud meditatsioone, samas ka ise lausutud taotlused abistavad. Olgu lõpp igasuguse saasta kandmisele iseendas, eriti mingid energiat kulutavad minevikujäägid, millele pole lahendust tulnud.
  2. Hoia endas püha neutraalset seisundit. See tähendab neutraalset vaatlejat igas olukorras. See tähendab läbi oma jumaliku olemuse maailmasse suhestumist, kes on neutraalne ja mitte hukkamõistev (rõhutan jällegi, et siinses kontekstist ei tähenda neutraalsus sugugi mitte apaatsust, vaid sügava rahuga seisundit. Kusjuures apaatsus ise on üks peeneergia vorm psüühilises kehas, mis lähendab depressioonile füüsilisel tasandil).
  3. Suhtu tingimusteta oma armastuse ja rahu olemusega teistesse, andesta ja lase lihtsalt minna. Vähem hukkamõistmist, rohkem mõistmist! Siin ei räägita mehe ja naise vahelisest armastusest, vaid valgusest. Ka universaalsest, kosmilisest üksteise mõistmisest, üheks olemisest. Aktsepteerimisest. See tähendab ka kaasatundmist ning valguse saatmist neile, kes veel ohvrimeelsuses tugevalt kinni, kes pimedusega löödud ja kurdid-pimedad tummad ning jäärapäiselt oma pimedas peidikus tahavad olla (kaasatundmine ei tähenda haletsemist).
  4. Aktsepteeri, et kogu vana laguneb ning jääb maha ning kõik uus sünnib ning on veel ees.
    See tähendab, et ei maksa enam oma kärssa toppida mineviku kakahunnikutesse, et veel sõnnikuhaisu üles haipida, lootes, et teine pool su ette põlvitades ja vabandades naaseb. Kuid see tähendab ka ajaloolisel tasandil kogu vana ja teenimatu vabastamist, andestamist ja lahtilaskmist. (Ajaloolisel tasandil – eri kultuuride ja riikide vahelised konfliktid.) Sina ise oled olnud ja oled ka praegu kõige kõige tähtsam.
  5. Hoia kõrgemat visiooni järjepidevalt silme ees, et üleminek toimuks sujuvalt ja efektiivselt sinu jaoks ! Sina ise määrad ära individuaalselt oma kehastuses, kui vaevaliselt või hõlpsalt see sinu jaoks toimub. Kusjuures see tähendab ka iseenda isiklikus plaanis OMA kõrgema visiooni paikapanemist ! Alustuseks oleks hea uurida, mida tähendab oma ELU kõrgeima plaani sätestamine. Kuhu sa välja tahad jõuda, tegelikult, südames ja hinges? Kuidas oma elu tegelikult soovid hingetasandil elada ? Kas kellegi piitsa all või ise luues? Ja rasketel hetkedel mitte pikalt jääda virelema viitsimatusesse ja ohvrimeelsusesse, vaid kogu aeg tuletada meelde omale see kõrgem, valgem ja puhtam siht, kuhu jõuda.
  6. Väljenda lahkust läbi sõna, mõtte ja teo kõige elava ja elutu suhtes, näidates oma tõelist olemust ja loomust – jumalikku osakest meie sees. Aga seda ainult siis, kui loomupäraselt sees tekib sisemine ajend, eks. Lahkusel on oma toetav energia. Olete märganud, kuidas hea (siiras) sõna võib kedagi tõsta energeetiliselt? Ma olen selline imelik inimene, et kui ma märkan kelleski midagi head, siis ma tihti selle suuliselt ka välja ütlen. Mitte mina ei punasta oma otsekohesuse üle, vaid tihti punastab teine. Võib-olla pole ta ka harjunud hea sõna kuulmisega ning teda on halvasti koheldud. Aga olen seda meelt, et võiks rohkem teisi hea sõnaga tunnustada, mitte kogu aeg ainult sädemetega kõrvetada.

Maailma ei vaja targutamist, vaid rohkem kaastunnet ja armastust, üksteisest hoolimist – nimetage seda sõnadega, kuidas tahate. See tähendab üksteise märkamist.

Kes minu sõnadest eriti hästi aru ei saanud, siis üleminekust on pikemalt siin kirjeldatud:

http://ascensionenergies.com/…/6-keys-to-successfully-maki…/ .

Kanaldus on tõlgitud Valguselapsed poolt.

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga