KOOSKÕLA VÄGI Calgary, AB Canada 26.Novembril 2017

 

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Kui räägin energiast, siis pean silmas seda, mida olete suutelised vastu võtma sensoorsel tasandil. Kas olete kunagi juhtunud istuma inimese kõrval, kus teil on tahtmine temast eemale tõmbuda? Võib olla tunnetasite tema tasakaalutust, või ta oli haige või midagi muud? Või võisite näha tal plinkimas mingeid ohumärke ja te tajusite neid üksnes seetõttu, et teie enda Merkabal on olemas need samad märgid, nende läbi tundsite ka tema märke.

Sellest samast sensitiivsusest tahaksingi teile täna rääkida.

Jõuab kätte aeg, kui asjad, millistest kavatsen rääkida, hakkavad oma erinevustega, oma uudsusega ja esoteerilisusega muutuma tajutavaks selle poolt, millest saab lausa teie teine natuur. Selleks on vaja sellist inimolevust, kes on sensitiivne kõrgemate mõõtmete vastu, kelle kolmemõõtmeline teadmine  kaob prügimäele ja ta saab tunnustatud ka teiste mõõtmete poolt, sest on osa nendest. Iga inimolevus on osake neis kõigis, kusjuures ühekorraga. See protsess on juba alanud. Käesoleva nihke ajal hakkavad kujunema alused kogu sellele teadmisele teie kõigi jaoks. See hakkab kujunema aegamööda, vanade vaimsuste läbi, kes on avaldanud soovi ärgata uudsusesse, idee läbi, et Valgus hakkab täitma isegi neid kohti, kus seda varem see ei olnud võimalik. See on kontseptsioon, mida õpetati teile varem, kuid nüüd on aeg sellel saada teie omaks. Selline kontseptsioon on see, mis hakkab looma teie uut reaalsust. See kontseptsioon muutub vastupidiseks tunnustatud õpetustele, nii vaimsetele kui akadeemilistele, ja see väidab, et te ise olete suutelised muutma kõike seda, mis teid ümbritseb, te ise hakkate seda juhtima. Vanad vaimsused, kes te istute siin, või loete ja kuulate hiljem, suudate teha seda täiuslikult, sest teatud tasandil te olete juba kord seda läbinud. Osa vanadest vaimsustest on teinud enda jaoks mingeid otsuseid, mis on viinud neid kokku selle sõnumiga, et kuulata või lugeda seda. Sellega on tehtud nii esimene samm, kui ka teine, et tunnistada seda reaalsusena.

Kuid mu kallid, jutt käib mitte neist, kes on siin, vaid neist, kes kunagi ei tuleks sellisesse kohta, ega naeraks kunagi välja ideed, et inimene saaks edastada informatsiooni kohast, mis võiks olla paljumõõtmeline. Kuigi seda kohta tunnistavad pea kõik inimesed, on see  tunnustatud kui eesriide tagune, kui Vaimuna, või Jumalana, mida peate endast eraldi olevana. On oluline tunnistada, et see, mis teieni tuleb, ei ole teist eraldatud. See peaks teile teada olema. Kuulajad ja lugejad, teile on teada, et see ei ole teist eraldi olev.  Ühtsena kõige integreerumine muutub teie uueks kontseptsiooniks üle planeedi ja see on eraldamatuse kontseptsioon, see on tunnustamise kontseptsioon, kus ilmselt oleksite 100% alalises palve seisundis. Kuid see palve ei ole niisugune, kui teie praegune palve. Tänapäevase palve asemel hakkate teadvustama palvet, kui oma parimat sõpra, kes liigub teiega, elab teiega, ning on alati olemas teie elu osana. Ta on teie parim sõber, kes on eesriide tagant, see, kes teab ja tunneb teid, see kes aitas luua teid. Integreerumine paljumõõtmelisusega, on selle tunnustamine, et on olemas midagi, mis on teist kõrgem, mis teab ja armastab teid ja teeb tööd koos teiega. Ja see reaalsuse osa, mis on kolmemõõtmelisuses, hakkab aegamööda kaduma prügimäele.  See aeg tuleb ja see on see, millest on läbi käinud nii mõnedki planeedid, mis on olnud teie sarnased. Ka teie olete jõudnud sellise nihkeni ja  alustate seda liiki õppimisega, alustate seda liiki vastuvõtuga ja teadvustamisega. Valgus võidab, seda oleme teile varemgi rääkinud.

Me ei ole veel arutanud, milliseks kujuneb reaalselt pimedus-valguse võitlus, seda lähtudes sellest, kuidas inimolevuste teadvus hakkab aina paremini teadvustama, kelleks nad on ja milleks nad on võimelised. Inimene peab muutuma küllaldaselt tasakaalustunuks, et teada – olen võimeline muutma ise ennast, oma mõtteid, oma tegevusi, olen veel enamat, hulga enamat, sest olen millegi enama osa.  Teile on räägitud koherentsusest, kooskõlast. See ehk ongi su enda kooskõla teiste mõõtmetega, võib olla see ongi  sinu kooskõla Loojaga.

Eelmine kord rääkisime teile armastusest, kus loetlesime erinevaid armastuse liike. Tahtsime rääkida ja näidata seda, kuivõrd kaunis on suursugune Ilmaruumi armastus. Selline on Looja armastus, mille kohta räägime kui endast. Kuidas on see võimalik, et miljardid inimesi  usuvad ühte Jumalat, kuid ei ole suutelised uskuma, et Ta on reaalne, et Ta on siin, Ta  käib koos meiega ning Ta on teadlik igast ühest. Teil puudub Looja enda juuresoleku ja mõistmise tunnetus, kes on loonud teid ja paigutanud end teie pühamasse kohta, teie endi sisemusesse. Just see teadmine ja mõistmine jõuab teieni.

Kas ei ole põnev, kui lapsed hakkavad tunnetama seda, kui räägivad sellest, kus olid eelmise kehastuse ajal, millega tegelesid ja sellest, et armastasid siis teist ema (Krayon muigab) – tehes seda oma eheduses, veel vaevalt rääkima hakates. Eriti vapustav on siis, kui ta väidab, et armastab sama tugevalt oma praegust ema, kui oma eelmist ema. Nad võivad rääkida Armastuse Meistrist, kes on Looja taoline, ehk ta on isegi Ema-Meister. Võib tulla isegi uus terminoloogia, mida lapsed hakkavad kasutama, seda lähtudes oma enda kujutlusest. Nad hakkavad kirjeldama enda eelmisi elusid, kus nad elasid ja mida on neil teada ning seda üksnes selleks, et selgitada, kuivõrd mõnus oli neil olla seal, kus olid eelmise elu ajal. See on selle tunnustamine, et on olemas midagi veel suurejoonelisemat, kui ta ise või  ema või isa. Teie laps on mingil tasandil teadlik sellest, oma loomulikus eheduses, midagi välja mõtlemata. Aja möödudes sellest hakkab teadma kogu planeet. Jumal ei ole siis enam kusagil taevas või eraldi teist. Siis ei ole enam vajadust rääkida mingi pühakoja iganädalasest külastustest, üksnes selleks, et näidata oma usku millessegi, mida ei mõisteta, kuid mille ees on kartus. Vaid nüüd temast võib taas saada teie parim sõber.

Nüüd ma esitan lugejatele ja kuulajatele küsimuse, et milleks oodata, milleks? Te võite öelda, et teile need asjad on mõistetavad, et kõik on korras, et see on üksnes ümbervaatamise võimalus, kuna olete juba selles, teate ja mõistate selle headust. Kuid ma vastan teile, et ma tean teid, lugevaid ja kuulavaid inimesi, kus te ka poleks. Ma tean, et te ei ole veel teinud reaalset sammu. Integreerumise koherentsus, mis on see, kus oled niivõrd koherentsuses Loojaga, kes on sinu sisemuses, sa oled temaga sedavõrd kooskõlas, et minnes siit, saad elada ilma hirmudeta, tunnetad suuremat pilti, tead, et sa ei ole üksi, oled teadlik, et  suudad muuta end, oled teadlik, et suudad ennast tervendada, absoluutselt tead, et hoiad oma parima sõbra kätt, seda kätt, mis on alati olnud sinu käes, iga kehastuse ajal, juba paljude eoonide ajal. See tuleb iga kehastusega kaasa sinu ellu ja ka läheb sealt sinuga, kui ime, mis ilmub ja kaob. Sa vaatad neid ja mõtled, kui suurepärane oli näha veel üht imet. Samas mõistmata, et tõeliseks imeks on integreerumine, mis käib sinuga pidevalt, 24 tundi 7 päeva nädalas. See on praktiline informatsioon, mida saate rakendada oma teadvuses, oma mõtlemises ja usus. Selline on inimeste jaoks tõeline vaba valiku sügavus. See on see, mis on oluline Vaimu jaoks. See on fakt, et inimesed ise on valinud läbida Nihke. Seetõttu enamus  tunnetabki oma paljumõõtmelisust, kuna see on neile omane.

Mul ei ole kavas teid koormata informatsiooniga, mida olete korduvalt saanud. Planeedil te ei ole kaugeltki esimene tsivilisatsioon. Need, kes olid enne teid, ei saanud nihkega hakkama. Need, kes olid enne teid, hävitasid iseend, ükskord te leiate reaalseid tõestusi sellele. Olete siin  Maal olnud hulga kauem, kui te arvate. Olete võtnud osa neist sündmustest, mis hukutasid tsivilisatsioone. Seekord olete jõudnud praeguse ajastu Nihkeni, tasakaalustumise protsessini. Kuni siia jõudmiseni teil oli teadvus, mis nägi ette kõike eelnevalt toimunut. Seetõttu kardategi kõike toimuvat (Krayon edastamas seda hirmu), et võib olla taas miski ei käivitu, nagu see oli eelmine kord. Antud sõnumi vaatevinklist neil asjadel ei ole tähendust, kuna need on üksnes hirmud ja mälestused sellest, mis toimus varem. Kuid nüüd on rohkem Valgusest, koos kõigi kaasnevate heade uudistega. Te suutsite jõuda siia, selle hetkeni, just nimelt seetõttu, et olite seda kõike eelnevalt läbinud. Kas olite suutelised uskuma, et planeet on võimeline siiski saavutama seda, mida ei olnud seni võimalik, saada küpseks, täiskasvanuks ja jõuda teadvuse evolutsioonini?  Nüüd  hakkate nägema asju, mis olid seni teile kättesaamatud. See on midagi uut ja see on alles algus. Seda võite märgata siin, siia kogunute seas. On juba olemas viis mõõtu kooskõla indiviidide vahel, ehk isegi kooskõla inimolevuse sisemuses.

Lubage näidata teile, kuhu see liigub. Pöörame lehekülge.

Kui mu partner oli veel noor, ta sattus kohtumisele, mida ta ei unusta iialgi. See kohtumine toimus Los Angeleses, kuhu kutsus teda tema kirik. Suurde auditooriumisse kogunes ligi 6 000 inimest, vaid ühe inimese pärast. Kõik olid elevil vaid ühe naise pärast, kes oli tuntud tervendaja, kuid ta ainult ei tervendanud, ta oli kuulus ka oma imetegude pärast, mida tegi regulaarselt. Seekord oli terve rida ratastoolis inimesi, kes lootsid pääseda tervendajani. Naine oli kindel toimuvas, seetõttu ta palus saalist lavale arste, et need saaks üle vaadata kõiki, keda ta hakkab tervendama. Auditooriumis oli vaikus ja kõik olid ootuses.  Ta alustas protsessiga. Üks teise järel tulid lavale inimesed, keda ta valis juhuslikult, sest oli kogunenud liiga palju abisoovijaid. Kord korra järel pealtvaatajaid nägid imet. Koos partneriga toodi üks invaliid, naine, keda tundis kogu kiriku kogudus. Partner tundis naist hästi, teadis tema nime, tema elutingimusi, ta lausa ise nägi, kuidas naine invaliidistus, see toimus paljude aastate jooksul. See naine sõitis tervendaja juurde oma ratastooliga. Tervendaja hakkas tööle, ta tegi seda energia läbi, mis oli selles ruumis. Ruumis 6 000 inimesega oli täielik vaikus, oleks võimalik kuulda isegi nõela kukkumist, või kuulda hingamist. Ainus, mida oli kuulda,  oli vaikne nutt. Inimesed nutsid ülevuse tõttu, mille tunnistajaks nad kõik olid, mis oli toimunud haigete inimestega. Tervendaja puudutas invaliidi ratastoolis, keda toodi siia koos minu partneriga, ja naine tõusis ratastoolist üles, ta oli terve ning ta ei vajanud enam ratastooli kunagi. Ta ei olnud enam invaliid. Lee Caroll sõitis koos selle naisega koju tagasi. Sellist imet ta nägi nooruses, ja see avaldas talle sügavat muljet, kuid see protsess oli tema jaoks siiski saladuslik.

Ma veidi avan teile seda. Seda võib nimetada koherentsuseks ehk kooskõlaks. Kui 6 000 inimest usuvad, et kohe näevad imet, kusjuures ka tervendaja, kes ise samuti uskus, et see sünnib  ja  nii imed ka tõeliselt sünnivad. Ja need imed sündisid taas ja taas, igapäevaselt. Lapsed hakkasid käima, kes seni ei käinud. Inimesed hakkasid nägema, kes seni ei näinud. Mu partner ei rääkinud sellest kunagi, kuna see sündis kirikus. Kui ta alustas kanaldusega, siis ta selle kiriku liige enam ei olnud. Nüüd ta mõistab, mille osaks ta ise  praegu on.  Tervenemine sündis läbi inimeste, kuna seal oli 6 000 inimest ja kõigi nende sisemuses oli  Jumal, kõik sündis 100% kooskõlas, kõik, ühel lainel, kõik oli suunatud selle ime sündimisele. Just seda ta nägi oma silmaga.

Kuidas oleks sellega, et luua ime ka  nüüd. Kuidas oleks sellega, kui korrata seda taas, praegusel ajal, kui on palju Valgust. Kuid vähesed on praegu suutelised tegema seda kõik koos, et see ime sünniks käesoleval ajal. Kuid ükskord toimuvad kohtumised selleks, et olles ühtses koherentsuses, aidata neid, kes ei ole veel koherentsed, kes ei ole veel kooskõlas paljumõõtmelise Jumalaga, aidata neil kooskõlastuda, et neil oleks kergem terveneda ja see kõik toimuks üksnes läbi teie ühise teadvuse. Selles ei oleks terakestki keemiat, ei mikstuure ega pille, ei midagi niisugust. Kõik, mida on selleks vaja, on üksnes 100% koherentsust neilt, kes on teadlikud selle tööst. Siis oli vaja 6 000 inimest, kes nutsid õnnest ja uskusid reaalselt seda, mis sündis nende silmade all ning see oli kõigi poolt tunnustust leidnud. Ime sündis siis, kui kõik, lahkudes koosolemiselt, uskusid, et Jumal on reaalne ja et on olemas midagi enamat, kui üksnes inimolevused.

Te ootate ja loodate, et ka käesoleval ajal toimuksid niisugused tervenemised. Kuid see ei ole saavutatav vaid ühe tervendaja poolt. See saab sündida üksnes olles koos ühtses süsteemis, mida te ei ole veel kunagi varem näinud, sellise tervendamise süsteemis, kus töö käib rühmalt rühmale. Koos hakkate seda tegema, olles teine teisest kaugel, erinevates paikades. Kui algab töö, siis see hõlmab kogu planeeti. See pöörab kõik ja kõike peapeale. Kõik, mida on seni räägitud ja teada, kaob olematusesse. See kiirendab kauni usu süsteemi ilmumist. Ta ei välista teisi süsteeme, vaid avardab neid. Kas te  mõistate? See on selline religioon, milles võitjaks osutuvad kõik. See religioon on tõesti koos Jumala armastusega ja töö selles käib läbi selle, millesse nad  usuvad. Käib vaid selle avardumine, mille tulemusel mõistetakse, et see religioon on kättesaadav kõikidele uskudele. Kõik sulandub ühtsesse püüdlusse, koostöösse. Üksnes siis ilmneb jumalik kooskõla, koherentsus. Ei ole mingit vajadust, et kõik religioonid sulanduksid mingisse ühte usku. Sünnib vaid mõistmine, et kõik teenivad üht ja sama eesmärki – teadvustada Jumala armastuse kaunidust. Kõik säilitavad enamuse oma uskumustest, üksnes reorganiseerivad seda kaunimal viisil ning see avardab neid. Kõiges toimuvas on täiskasvanulik olek ja tarkus ning kõik on teisiti, kui oskasite arvata.  See ongi koherentsus, kooskõla ja see on käesoleval ajal esile tulemas. See on võimalik isegi ühe inimolevuse jaoks. See on see, kust kõik algab.

Eelpool kirjeldatud sündmus toimus reaalselt, minu partner ei oodanud, et see saab kunagi välja räägitud, isegi mitte selliselt, kui see toimus täna. See näitab, kuidas algab koherentsus ja kuidas ta areneb. See on väärt teaduslikku uuringut  ja inimkonna jaoks see oleks vajalik.

Mul oli vaja teile sellest rääkida, et näidata, milleks inimkond on võimeline. Seda olen näinud ka teistes ilmades, mis on sellest läbi käinud. Teile see ei tule veel nii pea. Andsin teile võimaluse piiluda sellesse, näidata, milleks on võimeline teadvus ja mis võib tulla tulevikus, kui valite selle omal vabal valikul, omal valikul, iga inimsüdame poolt, kes istuvad siin.  Mis on teil kavas peale hakata saadud informatsiooniga? Kas peate seda tõepäraseks? Kas unustate selle kuuldud informatsiooni või lahkute teisena, kui tulite? Võib olla siiski kord meenutate tänast koosolemist ja ütlete, et just sellel koosolemisel ma teadvustasin seda, just siis mul sündis arusaam, ju siis surusin Jumala kätt enda sisemuses, seni ma ei olnud teadlik Tema olemasolust minus. Sulle jääb see meelde kogu eluks, kui muidugi mõtled selliselt.

Ja nii see on….

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga