NIKOLAI TESLA – MA JÄIN KAOTAJAKS

 

Ma tahtsin valgustada maad

Selle intervjuu andis Nikola Tesla ajakirjanik John Smithile 1899 aastal.

Jah, ma tegin olulise avastuse, kuid ma jäin kaotajaks. Ma ei suutnud saavutada seda suursugusust, mida võisin saavutada.

Mida see tähendab?

Ma tahtsin valgustada kogu maad. Elektrit jaguks isegi teise päikese süütamiseks.

Valgus tiirleb ekvaatori kohal, nagu Saturni rõngas. Kuid inimkond ei ole veel valmis suursugususe ja headuse jaoks. Colorado Springsis ma valgustasin maad elektriga.

On võimalik saada ka muid energiaid, nagu mentaalset positiivset energiat. See on Bachi või Mozarti muusikas, või suurte luuletajate värssides ja planeedil Maa endal, on rõõmu, rahu ja armastuse energia. Nende avaldumine on tavapärane – õis, mis kasvab mullast, toit, mida saame põllult, seda on kõiges, mis on inimese kodumaaks.

Olen aastaid tegelenud otsingutega, kuidas panna energiat võimsamalt tööle inimkonna heaks. Rooside lõhna ja kaunidust saab võtta kasutusele meditsiinilistel eesmärkidel ja päikese energiat toidu asemel.

Elul on suur hulk vorme, kuid teadlaste ülesandeks on siiski leida energiat igas vormis. Siin on olulised kolm asja. Kõik, mida olen teinud, olen neid otsinud. Ma tean, et ei leia neid, kuid otsingutest ma ei loobu.

Mis need kolm on?

Esimene on toit.

Kuidas saaks tähe või maa energiaga ära toita näljaseid planeedil?

Millise veiniga saaks kustutada kõikide janu nii, et kõik oleksid rõõmsad südames ja mõistaks, et nemad ise on Jumalad.

Üheks olulisemaks probleemiks on, kuidas lõpetada kurjuse ja kannatuste vägi, milles kogu inimkond elab. Mõneti kurjus ja kannatused on kui kosmiliste sügavuste epideemia.

Kolmandaks, kas Ilmaruumis on valguse üleküllus?

Ma avastasin tähe, mis astronoomiliste ja matemaatiliste seaduste kohaselt peaks kadunud olema, kuid näiliselt seal ei ole muutunud midagi. See täht on meie galaktika avarustes. Sellel valgusel on selline tihkus, et kui teda kokku suruda, saaks seda paigutada õuna suurusesse sfääri, kuid siis ta oleks raskem, kui meie päike.

Religioon ja filosoofia õpetavad, et inimesest võib saada Kristus, Budha, Zarathustra. See, mida püüan tõestada, on veelgi hullem, isegi pea võimatu. Ilmaruum on loodud sellisena, et iga olevus sünnib Kristuseks, Budhaks ja Zarathustraks.

On teada, et gravitatsioon on võtmeks kõigele, mida inimene vajab, isegi lendamisel. Mul on kavas mitte üksnes luua lennumasin, vaid õpetada inimest lendama oma tiibadega. Selleks on palju energia allikaid. Ma püüan äratada õhus olevat energiat, seda, mida peetakse tühjaks avaruseks. Avarus  äratab energia olemuse. Tühja avarust ei ole olemas, ei sellel planeedil, ega kusagil mujal llmaruumis. Mustad augud, millistest räägivad teadlased, on võimsad elu energia lätted.

Igal hommikul teie toa aknale, Waldorf-Astoria hotelli 33 korrusel, lendavad linnud.

Inimesed peavad lindudesse suhtuma eriti soojalt, seda just nende tiibade pärast. Kunagi ka inimesel olid tiivad, reaalsed ja nähtavad.

Teie fännid kurdavad, et te ründate suhtelisust. Teie väide, et mateerial puudub energia, on ülimalt veider. Kui kõik on imbunud energiast läbi, siis kuidas saab see  teisiti olla?

Algselt oli energia, alles sellest sai mateeria.

Härra Tesla, see on samaväärne väide, et teid on sünnitanud teie isa.

Just nimelt. Mida teate Ilmaruumi sünnist?

Mateeria tuleneb esmasest ja igavesest energiast, mida teame Valgusena. Sellest valgusest on saanud tähed, planeedid ja kõik, mis on olemas Ilmaruumis ja planeedil Maa, isegi inimene. Mateeria on valguse avaldumine, lõpmatute vormidena. Seega, energia on hulga vanem, kui mateeria.

On neli Loovuse seadust.

Esimene – Lätte olemus, Tumeda plaani olemus, mida inimmõistusega ei ole võimalik mõista, ega mõõta matemaatiliselt, aga kogu Ilmaruum vastab sellele plaanile.

Teine – Pimeduse olemus, mis on tõeline Valguse läte, mõistmatu olemuse muundus valguseks.

Kolmas – Valguse olemuse muutumine valguse mateeriaks.

Neljas    – millegil ei ole ei algust, ega lõppu.

Kolm esimest seadust avalduvad lakkamatult ja igavesti, seetõttu ka Loovus on igavene.

Oma vaenulikkusega relatiivsusteooriasse lähete sedavõrd kaugele, et loenguid teooria looja vastu peate isegi oma sünnipäevapidudel.

Pidage meeles, et avarus on kõverdunud inimmõistuse tõttu, kuigi ta ei küündi isegi igaviku ja lõpmatuse mõistmiseni. Kui suhtelisust oleks relatiivsusteooria looja poolt mõistetud õigesti, siis tema oleks saavutanud surematuse, soovi korral isegi füüsilise.

Oleme osa Valgusest, mis on nagu muusika. Valgus täidab kõiki inimese kuut tunnet, milledeks on,  nägemine, kuulmine, lõhnatunne, kompamine ja mõtlemine.

Minu kuuendaks tundeks on minu mõtlemisvõime.

Valguse osakesed on kui kirja pandud noodid. Välgu löögis võib esitada tervet sonaati ja tuhanded välgusähvatused esitavad terve kontserdi. Lõin keravälgu kontserdi, mida oli võimalik kuulda isegi Himaalaja jäistel tippudel.

Mis puutub pütagoorlastesse ja matemaatikutesse, siis teadlane ei peaks neisse sekkuma. Arvud ja võrrandid on üksnes sümbolid, millised väljendavad sfääride muusikat. Kui Einstein oleks kuulnud neid helisid, siis ta ei hakkaks välja mõtlema relatiivsusteooriat. Sellised helid on sõnum mõistusele, et elul on mõtet, et Ilmaruum on täis harmooniat ja selle kaunidus on Loomingulisuse algus ja tulemus. Selline muusika on tähistaeva igavese tsükli väljendus. Ka kõige pisemal tähel on oma teostunud teostus, mis on tähtede sümfoonia osaks.

Inimese südametuksed on planeet Maa sümfoonia osa.

Newton teadis, et saladus on peidus taevakehade geomeetrilises paigutuses ja nende liikumises. Tema oli teadvustanud endale Ilmaruumi kõrgeimat seadust, et kõverdunud avarus on oma olemuselt kui kaos, milles on raske kuulda muusikat.

Härra Tesla, kas te ise kuulete seda muusikat?

Ma kuulen seda pidevalt. Minu vaimne kõrv on taeva suurune, millist näeme enda kohal. Ihulikku kõrva kasutan helide radariks.

Relatiivsusteooria kohaselt paralleelsed jooned saavad ristuda igavikus. Seega, Einsteini kõverus hakkab selle muusika saatel sirguma. Kord loodud heli jääb kestma igavesti. Ta võib kaduda inimese jaoks, kuid vaikuses see jääb kestma igavesti, mis on ka inimese suurimaks väeks.

Ei, ma ei ole Einsteini vastu. Ta on inimene, kes on teinud palju häid asju, millistest on saanud muusika osaks. Ma kirjutan temale ja püüan selgitada, et eeter on olemas ja selle osad  toetavad Ilmaruumi harmooniat – seetõttu elu ongi igavene.

Olete palju rääkinud visualiseerimise väest.

Ma olen tänulik visualiseerimise võimalusele, need aitasid leiutada. Nii minu elu sündmused, kui ka leiutised seisavad minu silmade ees, mis on nähtavad mulle kui sündmused, või asjad. Nooruses see hirmutas mind, kuna ma ei suutnud mõista, mis see on, kuid hiljem hakkasin kasutama seda väge kui talenti, või andi. Ma arendasin seda edasi ja kaitsesin kiivalt. Samas, läbi visualiseerimise sain isegi korrigeerida enamuse oma leiutistest ja viia need lõpuni. Samas, visualiseerides mentaalselt, sain leida lahenduse keerulisemate matemaatiliste võrrandite puhul.

Sellise ande tõttu, mulle anti Tiibetis Kõrgema Laama tiitel.

Minu nägemine ja kuulmine on täiuslikud, ehk söandaks isegi öelda, et need on hulga paremad, kui teistel. Ma kuulsin äikese müra 250 kilomeetri kauguselt, nägin taevas värve, mida ei saanud näha teised. Sellise terava nägemise ja kuulmise sain juba lapseeas. Hiljem arendasin neid teadlikult.

Lugejad tahaksid teada teie filosoofilise suunitluse kohta.

Elu on rütm, milleni tarvis jõuda. Ma tunnetan rütmi, häälestun sellele ja järgin seda. See on tänulik mulle ja annab mulle uusi teadmisi. Kogu elav on seonduses sügava ja imelise koostööga – nii inimesed, kui tähed, nii amööbid, kui päike, süda ja lõpmatute ilmade pöörlemine. Sellised seondused on purunematud, kuid olles kuulekad ja rahulolevad, saab luua uusi ja erinevaid Ilmasid, segamata vanade kestvust.

Teadmised on pärit kosmosest. Nägemine on kõige täiuslikum avanemine. Meil on kaks silma – maine ja vaimne. Need on soovitav viia ühte nägemisse.

Ilmaruum on elav kõigis oma avaldumistes, ta on kui mõtlev olemus. Samuti on kivi elav ja mõtlev olemus, nagu on seda taimed, metsloomad ja ka inimene. Särav täht taevas ootab, millal pöörate pilgud tema poole. Kui inimene ei oleks süüvinud endasse sedavõrd, siis ta kuuleks ja mõistaks tähe sõnumit. Hingamine, silmad ja kõrvad peaksid olema kooskõlas Ilmaruumi hingamise, silmade ja kõrvadega.

Härra Tesla, mis on teie jaoks elekter?

Kõik on elekter. Alguses oli Valgus, ammendamatu Läte, millest eraldus mateeria, mis jaotus vormidena laiali üle Ilmaruumi ja planeedil Maa kõikvõimalike elu aspektidena. Valguse tõeline pale on Pimedus, mida inimesed ei ole võimelised nägema. See on suurim andam, mida on annetatud nii inimesele, kui ka muudele olevustele. Üks osa pimedusest valitseb maist valgust, temperatuuri ja palju tundmatuid energiaid. Sellel on võimu ja väge hoida Maad pöörlemas orbiidil. See on Archimedese hoob.

Härra Tesla, kas te pole liiast kiindunud elektrisse?

Elekter olen ma ise. Ehk, kui teile sobib, siis olen elekter inimkujul. Ka teie, härra Smith, olete samuti elekter, te üksnes ei ole teadlik sellest.

Kas te olete võimeline laskma endast läbi voolu, pingega üks miljon volti?

Kujutlege aednikku, keda ründavad taimed, see on muidugi nali.

Inimese keha ja tema aju koosnevad suurest energia hulgast, seega, suurem osa minust on elekter. Isiklik energia on omane igale inimesele ja see loob inimese Mina, ehk vaimsuse.

Teiste loovuste asjad on teisiti. Taimede vaimsuseks on mineraalsed ja loomsed vaimsused. Aju funktsioneerimine ja suremine avaldub valguses.

Nooruses minu silmad olid tumedad, kuid nüüd on sinised. Ajapikku aju töö muutub intensiivsemaks, seetõttu silmad nagu  muutuvad heledamaks.

Valguse värv on taevaste värv.

Ükskord hommikul, aknale lendas valge tuvi, keda olin toitnud. Ta püüdis anda mulle teada, et on suremas. Tema silmist voogasid valguse vood. Kunagi varem ma polnud näinud kellegi silmist voogamas sellist valguse hulka, kui selle tuvi silmadest.

Teie labori töötajad räägivad valguse sähvidest, leekidest ja välkudest, millised tekkivad, kui olete vihane, või kui riskite oma eluga.

See on psüühiline mahalaadimine, või hoiatus ohu eest. Valgus on alati minu poolel.

Kas teate, kuidas ma avastasin pöörleva magnetvälja ja asünkroonse mootori, mis tegi mind kuulsaks juba 26 aastasena?

Kord suvisel ajal Budapestis, koos kaasmaalasega, vaatasime päikese loojangut. Tuhanded tulukesed olid pöörlemas ja kiiskamas lugematute värvide varjunditena. Mulle meenus Faust, keda hakkasin tsiteerima, kui järsku nägin, nagu udus, pöörlevat magnetvälja ja asünkroon mootorit. Ma nägin neid päikeses.

Kas teie jaoks teadus ja poeesia on üks ja sama?

Igal inimesel on kaks silma. William Blake’ile õpetati, et Universum on sündinud kujutlusvõimest, et see jääb püsima ja eksisteerima seni, kuni kaob viimane inimene Maalt. Kujutlus on ratas, mille abil teadlased suudavad loendada kõigi Ilmaruumide tähti. Loomise energia on identne valguse energiale.

Kas kujutlus on teile reaalsem, kui elu?

Kujutlus sünnitab elu. Ma olen toitunud oma õpetustest. Olen õppinud kontrollima oma emotsioone, und ja nägemusi. Olen alati õilmitsenud, toitudes oma entusiasmist. Kogu oma elu olen veetnud ekstaasis. See on olnud minu õnne läte ja kujutlus on olnud minu õnne allikaks.

Kõik need aastad, aitas kujutlus mind hakkama saada tööga, mida jaguks viieks eluks.

 

Erena Velazqueze kanaldus  Nikolai Teslaga

Tere hommikust, mina olen Nikola Tesla ja mul on väga hea meel, et mind kanaldab taas Universal Channel. Minu eluloost saab teada, et olin elektriinsener, futurist ja leiutaja. Mulle meeldis luua uusi asju, mida keegi ei näinud. Mul oli õnn, et suutsin oma elu jooksul Maal Universaalse Teadvusega ühendust saada.

Täna tahan inimkonda informeerida nende varjatud potentsiaalidest neis ja on aeg neid avada. Sa oled enda sees varjanud lõputuid võimalusi ja kingitusi, mida pole kunagi lahti võetud. Tahan sinuga rääkida koodidest, mille avastasin oma füüsilise kohaloleku ajal ema Gaia juuresolekul. Paljusid teist on huvitanud minu 3, 6 ja 9 numbrid ja mis tähendus neil on. Inimkehad on numbritega kodeeritud ja aju toob pidevalt tähelepanu teatud numbritele ja sa arvad, et need on lihtsalt nuhtlus ja eirad neid.

Näiteks numbrid 3, 6 ja 9 võivad aidata sind elus asjade manifesteerimisel. Ärge kartke end avada, et näha neid sümboleid otseühenduseks kosmosega. Numbrid kannavad endas spirituaalset energiat, praegu pole oluline, kuidas nad toimivad ja kuidas neid kasutada. Lihtsalt palun, tervita neid oma elus ja lase neil enda ümber ja läbi voolata.

Sinu kehas on konkreetsed koodid, millega avatakse sinu varjatud tugevused ja kingitused. Kui tahad teada kosmose saladusi, siis mõtle energiast, sagedusest ja vibratsioonist. Konstruktsioonid, ehitised ja teed halvenevad niipea, kui elu lakkab emakesel Maal eksisteerimast. Sina ise oled see võim, mis hoiab kõik enda ümber liikumas. Sa ei tea veel oma täielikku potentsiaali, aga numbrid aktiveerivad DNA salgud ja sinu geeniaalsuse.

Inimkond ei ole kasutanud kunagi oma eksistentsis, oma täielikku potentsiaali ja nad isegi ei tea, mida see tähendab. Inimkond on olnud alati alla surutud, nii et nad lihtsalt olid olemas ja ei midagi muud.

Ma olen siin, et kõigile öelda, et teie piirangud hakkavad lõppema, samamoodi nagu see illusionaarne reaalsus 3 D-st. Sa hakkad märkama eriti pärast sügavaid meditatsioone, et asjad hakkavad muutuma ja numbrite ilmumine sinu elus mitmekordistub. Jätkake nende voolamist endast läbi ja ühel päeval saab nende tähendus sulle avalikuks. Lihtsalt jälgi protsessi, ära proovi seda analüüsida ja püsi hetkes. Ava ennast tundmatusele.

Tänan teid. Tänan teid.

Nikola Tesla

 

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga