ARKUURLASTE SÕNUM SEPTEMBER 2022

 

Tere tulemast, meil on taas rõõm kohtuda teiega.

Asjad maapeal muutuvad kiirest, ega saa endiseks kunagi enam, kuigi paljud teist ootavad, et see juhtub siiski. Väline on alati seesmise peegeldus. Kuna kollektiivne teadvus pidevalt muutub paljudel viisidel, siis uus ei ole kunagi selline, mis oli teil mineviku aegadel. Vanad ajad ja viisid, enamuse inimkonna jaoks, töötasid näiliselt suurepäraselt, seetõttu paljud nostalgitsevad möödunud aegade üle. See on seetõttu, et enamus isegi ei märganud tumedate tegevuste negatiivsust ja üle Ilma kulisside taga toimuvat. Enamusele Ilm näis harmoonilisena, seetõttu ka usuti, et kõik on nii, nagu peab olema, kuna nii  olid määranud võimul olijad. Kuid nüüd, kõrgelt resoneeruvad energiad, mis katavad planeeti, toovad valguse kätte varjatud kurjused, kuna seda on vaja kõigil näha. Seetõttu esmalt näib kõik halvenevat.

Maailm on jõudnud tasemeni, kus iga inimene üle planeedi peaks mõistma, et ta on Looja väljendumise vorm. Loovus annab igale inimesele valiku võimalusi, seda vastavuses tema mõistmistele ja veendumustele. Need, kes jätkuvalt loodavad teistele, saavad hoiatusi, mis ehk panevad neid mõtlema iseseisvalt. Selline on Ülestõusu ja Ühesuse kujunemine ning see on ka praeguse aja näilise kaose põhjuseks. Kollektiivne teadvus avaneb aegamööda Ühesuse suunas. Üleilmseid muutuseid  teil võetakse vastu veel suure vastuseisuga, kuna ei soovita muutusi. Mõnedki asjad on teeninud edukalt ja pikka aega, kuid nüüd on kadumas. Need, kes on muutustest väsinud,  soovivad, et kõik taastuks endisel viisil. Ühesuse teadvus on täis rahu ja õnne, ega eelda mingit välist aktiivsust. Enamus teist on jõudnud selle mõistmiseni, muidu te ei loeks neid sõnumeid. Ühesuse energiad imbuvad teieni läbi tihke eraldumise eesriide, mis kattis teie planeeti ajastuid.

Inimkond on eraldumas heategevuse tasandilt, milles sai pidada end kõrgemal olevatena, pidades end vendade-õdede teenijana. Me ei tauni heategevust, kuna see on esimene samm Ühesuse kõrgema ja sügavama tunnetuseni. Teisiti ei saagi olla, kuna kolmemõõtmeline eraldumise energiavõre on lagunemas, kuid mida veel siiski toetab, mingil määral, usk sellesse. Pidage meeles, et kui usaldate oma intuitsiooni, siis see aitab mõista, keda tõesti on tarvis aidata. Selles on teil seni olnud tõeline kaos, kuid siiski miski ei ole juhuslik. Teadke, et kolmemõõtmeline mõistus ei saa juhtida balli,  kuigi ta arvab end olevat selleks võimeline. Kui te veel kahtlete, et kas olete üks ärganutest, siis vaadake tagasi oma elatud elule, siis ehk märkate, et te pole kunagi resoneerunud kolmemõõtmelise usu süsteemiga. Paljud teie seast püüdisid kohaneda, järgides protokolle, mis ei resoneerunud teiega. Seda üksnes selleks, et olla pere ja sõprade keskel.

Ehk olete mõelnud endast kui veidrast ja võõrast ning püüdes mõista – miks?

Teie teadvuse seis ei vastanud enamusele kujutlustest, reeglitele, veendumustele, millised olid olulised teistele, kuid mitte teile noorukiea ajal. On vaid üks jumalik (mitte Jumala) teadvus, mis ilmutab end kogu olevana, kõigi eluvormidena. Suurem osa vormidest ei väljendu inimvormina, kuna nende otstarve on muu. Need väljendavad Looja jumalikku ideed, teise väljendusvormina. Looja ei piiranud end üksnes inimvormi kujundamisega. Inimeste jaoks selline arvamus on ülimalt vale ja ülimalt kolmemõõtmeline.

Kui Looja on kõik, mis on, siis kust sai ilmuda inimene, millest ta koosneb, kui on olemas vaid üks, ja üksnes üks jumalik substants?

Tõuske oma isikliku teadvuses kõrgemale tasemele. Te ei tulnud muutma Ilma läbi kolmemõõtmelise tegevuse, kuid mis mõneti oli teie jaoks vajalik. Õppige nägema oma Ilma kui planeeti, täis inimesi, kes ei ole teadlikud endast, vaid kellel on üksnes veendumused endast. Vaadates teisi, mõistke, et need on samad jumalikud teadvused, nagu teiegi. See ei pea tähendama, et peate tunnistama nende veendumusi ja tegevusi, vaid te näete neid läbi enda. Teil ei ole vajadust päästa neid, nende kolmemõõtmelistest valikutest, kuigi näete selles vajadust.

Hoidke oma käsi valmisolekus, et haarata sirutatud käest, kui see toimub. Ärge sundige kedagi loobuma oma valitud loovusest.

Hoidke kõrgel oma teadvuse valgus, märgake seda olemas ka teistel inimestel, kellega kohtute oma teel. Selline on teie töö sellel planeedil.

On vaid üks kõikjalolev, kõigevägevam jumalik teadvus, mis ilmutab end lõpmatute vormidena ja erisustena.

Küsige endilt – kas usute seda?

Looja on väljendanud end ja jääb alati väljendama lõpmatute vormidena ja selle erisustena. Tema loodud vormid on vaimsed, kuid madalalt resoneerivas energias need avalduvad mateerialikus vormis.

Näiteks – teie silmad on võimelised nägema puud mateerialikult, kui puitu, mis on kõlbab inimesele tarbimiseks, kuid vaimse teadvuse jaoks see on kaunilt resoneeriv valgus, milline on seonduses teiste valgustega, ja resoneerub samal tasemel, kuid kuna need on elu üks vormidest, siis seetõttu saategi suhelda puudega. Mistahes vormi olemus on samuti jumalik väljenduse vorm. Jälgige kasvõi rohuliblet, kas selles on midagi puudulikku. Jumaliku teadvuse harmoonia ilmutab end samuti, kas roosina või apelsinina.

Mis paneb seemneid võrsuma, kui on sattunud sobivasse keskkonda?

Harmoonia, täius, küllus, mõistus, armastus ja nii edasi – need on kõikjaloleva, kõigevägevama, kõiketeadva teadvuse, reaalsuse omadused, mis ennast lõpmatult  väljendavad. Enamus inimkonnast veel ei mõista seda, seetõttu loovad oma teadvuse seisundi kohaselt, eksinuna duaalsuse eraldumusse ja usku, kahte jõusse.

Küllus on jumaliku teadvuse omadus, seetõttu ka eksisteerib alaliselt, kui mistahes jumaliku seadusena. Pidage seda meeles mistahes puuduse või piirangu puhul. Teadvustage, et tegelikkuses keegi ei ole eraldatud oma täiusest, milline on ja jääb olema jumalikuks teadvuseks. Igaüks on oma isikliku Looja väljendumine, seetõttu puudus või piirang võib tulla üksnes eraldatavatest veendumustest, mis valitsevad seni nii isiklikus, kui kollektiivses teadvuses.

Teie, ärkajad, olete planeedil selleks, et tunnistada kõrgemat tõde kõiges, mis on selles ilmas, sellega saate aidata luua uut ja hulga kõrgemat kollektiivset teadvust. Te olete tegemas seda, mille nimel olete tulnud planeet Maale, isegi kui teile näib, et elate tavalist elu. Paljud, kes uurivad vaimsuse töö programmi, on arvamusel, et vaimseks tööks on kanalduste, riituste ja tervenduste läbiviimine vms. Kuid need on vaid mõned aspektid vaimsest arengu teest.

Reaalne vaimne töö seisneb Valguse kandmises. Jumalik plaan on elav ja täis elu, kuigi ehk näib, et kohati see on regresseerumas.

Kaos käivitab ärkamise protsessi paljude jaoks, eriti nende jaoks, kes elavad muretut elu, ega esita kunagi küsimusi, ega mõtle kunagi iseseisvalt, uskudes kõike, mida kuulevad, eriti kui rääkijaks on kõrgem autoriteetne isik – valitsusest, haridusest, meditsiinist või isegi religioonist. Alludes seni tegevustele, mis kajastasid negatiivseid energiaid, nüüd ehk paneb neid esmakordselt tunnistama, et kõik, mis oli seni neile mugav elu, see oli nende endi poolt valitud veendumuste süsteemi kohane ning alati peetud normaalseks ja õigeks, ega väljendatud kunagi kahtlust status quo’le, kuna kõike teadlikult ignoreeriti.

Mitte üksnes need, keda peetakse pühakuteks, tarkadeks, või gurudeks, vaid kõik, olgu mistahes ärkamise tasemetel, on täievolilised Valgusolevused ning kõik realiseerivad seda. Elades kolmemõõtmelistes energiates, on mõned saavutanud küll kõrgema teadvuse ja jätkavad teekonda, vaimse teadvuse tõstmise poole, olenemata praegusest elu tasemest.

Teisiti ei saagi olla, kuna Ainsus, on Ainsuse ainus tõeline reaalsus, milline on alguseta ja lõputa.

Kuni esimene tõe säde sattub teadvusse ja avaneb, kulub selleks aega, mille jooksul inimene tunneb end segaduses olevana ja haavatuna. Seda ei saa vältida, kuna siis teadvuses toimub nihe ja ootamatu mõistmine. Nüüd kõik, mida oli seni õpetatud ja millesse usuti, osutub valeks. Sellest purunevad kõik senised alused, millised olid endi poolt kujundatud ja millistest  ka sõltuti, jättes teid rabelema segadustesse. Kuna teadvus jätkab oma avanemisega, siis peatselt see kõik hajub.

Paljud asjad teil, ootavad avanemise aega, et aidata suuremal enamusel ärgata igavesest unest, milles on elatud, uskudes, et elatakse üksnes füüsilise kehana, millel on vaid üks elu, täis kannatusi.

Ei tasu unustada, et kõik on jumalik väljendus, milline väljendab kõikjalolevat, kõigevägevamat ja kõiketeadvat Loojat. Sellest oleme juba varem palju rääkinud, kuid käesolev aeg vajab selle kordamist.

Ei tasu olla millegi vastu. On vaid üks Teadvus.

Kallid valgustöötajad, päästa Ilm läbi kolmemõõtmeliste lahenduste, ei ole teie töö. Teie töö, kui arenevate isiksuste töö, on Valguse ülal hoidmine, olles ise Valguseks. Valgus, mida hoiate oma teadvuses, aitab ja ülendab neid, kes olgu lähedal või kaugel teist, on häälestunud teie energia lainele.

Nautige elu tavalisi asju. Lubage endile pokaal veini, head raamatut, lõbutsemist oma sõpradega, jalutuskäike looduses, et rääkida puudega jne. See on sama vaimne, kui istuda kirikus ja kuulata jutlusi tõest ja  palvetada. Rõõmu energial on palju kõrgem resonants, kui mistahes kaeblemistel ja palvetel. Jälgige oma mõtteid, püüdes lähtuda tõest niivõrd, kuivõrd olete suutelised. Energia tõmbub samale energiale, mis on temaga ühene. Energia püüdleb alati ühesusele ja terviklikkusele, olenemata sellest, kui tihke see ka poleks. Energiad, millised on kehastunud üleilmsesse kollektiivsesse teadvusse, tõmbavad ligi indiviidide teadvuse energiaid.

Inimene, kes on ülemäära rahutu, kes muretseb pidevalt oma tervise pärast, tõmbab automaatselt ligi mõtteid haigustest ning tuues sellega neid endile. Nii on see ka mistahes usundi suhtes. Pidage meeles, et kolmemõõtmelised mõtted, mis tulevad teieni ja läbi teie, ei  ole teie omad iialgi, olenemata sellest, kuivõrd omasena need teile ka ei tunduks. Paljud neist mõtetest tulenevad harjumustest, kuna mõistus paljude elude jooksul on harjunud, asju välja mõtlema, kujunenud harjumuste kohaselt. Asi ei seisne nende mõtete keelamises, vaid teadvustamises, et teie isiklikeks mõteteks on ainult need mõtted, millised  tulenevad teie enda vaimsuselt, ehk Loojalt endalt. Jälgige oma teadvust ja võtke ta enda partneriks. Mõtetel, mis võivad teid šokeerida päeva jooksul, on vaid see reaalsus ja vägi, midate  ise neile omistate.

Meditatsiooni ajal, paljud püüavad blokeerida oma mõtteid, kuid see on üksnes aja raiskamine. Teil on hoopis vaja olla partnerluses oma teadvusega, mis on teile teejuhiks teadvustamise poole. Lubage teadvusel meditatsiooni ajal puhata, seni kuni olete loomas sõnatut ühendust Loojaga. Lubage protsessil avaneda laiemas pildis, mis erineb teie välisest elupildist.

Teie Kõrgem Mina kannab hoolt teie evolutsiooni eest, ta on teadlik teie valmiduse tasemest, ega lase ligi seda, milleks vaimselt te ei ole veel valmis.

Usaldus on teadmine, et planeet Maa ei ole üksnes mateerialik Ilm, täis muresid ja valu, vaid ta on osa vaimsest Ilmaruumist, mis on pilgeni täis vaimseid olemusi. Nii on alati olnud ja nii see ka jääb alatiseks. Evolutsioon on ärkamise protsess sellele.

Oleme Arktuurlased

Kategooriad:

4 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga