DNA TULEVIK

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest… 

Tänaseks teemaks on DNA.

DNA on keemiline molekul teie kehas ja DNA on jumaliku paljumõõtmelise avaruse osa. Antud molekul, nimega DNA, on kõikjal üle galaktika. Ta on elu ja eluvormide eksisteerimise viis kõikjal ning ta on üleüldine mudel ja üleüldine elu geomeetria. Te saate sellele kinnitust, kui avaneb võimalus uurida elusid väljaspool teie planeeti. DNA-d on võimalik muuta läbi füüsika, kuna see juhib keemiat.

Teadvuse füüsika.

Edasi vaataksime mõningaid asju, millest oleme rääkinud varem, siis ehk saate näha, kuivõrd  see seondub meie tänase teemaga. Kui ma alustasin sõnumite andmisega, siis ütlesin partnerile, et ta paneks oma esimeses raamatus kirja, et magnetvõre hakkab nihkuma. Tänaseks see on ka toimunud. Samas rääkisin, et magnetvõre on seonduses inimteadvuse füüsikaga. Peaksite teadma, et teadvus on peen esoteeriline asi, mida ei ole võimalik mõõta. Selline füüsika reaalsus teile ei ole veel kättesaadav. Käesolevaks ajaks, tänu paljuarvulistele eksperimentidele, on selgusele jõutud, et inimteadvuse mõjul, magnetvälja vägi, on tõepoolest võimeline nihkuma. Kui teil avaneb võimalus täpselt ja selgelt määratleda paljumõõtmelisi välju, siis saate näha korrelatsiooni vastandlikku sidet, Maa magnetvälja ja inimteadvuse vahel. Seega, võib isegi öelda, et kui võre nihkub, siis nihkub ka inimteadvus. Siit siis saate teada, miks olen Magnetismi Meister.

Magnetvõre ja eesseisvad muutused.

Peaksite teadma, et magnetvõre nihkumist täheldati juba aastal 1987.

Mis oli selle põhjuseks?

Ta hakkas nihkuma, kuna oli tarvis saavutada midagi uut. Võre nihkumine eeldab midagi, mida saab pidada energia evolutsiooniks ja selle avaldumine on tunnetatav füüsiliselt. Mõned aastad tagasi rääkisime, et planeet kandub uude kosmilisse avarusse, kus ta pole kunagi varem olnud ja see ei ole esoteerika.

Küsige astronoomidelt, kas päikesesüsteem on minemas kaitsvast, mull-pilvest, üle uut liiki energia kiirgusesse?

Kas tõesti päikesesüsteem on kaotamas senist kaitsekihti, milline püsis tänu oma asukohale ilmaruumis?

Ehk vaataks seda koos nendega, kes ei ole teadlikud liikumisest galaktikas ja päikese süsteemis. Kõik tähed teie galaktikas  tiirlevad aegamööda ümber oma telje. Teie päikese süsteem, koos päikese endaga, pöörleb ja liigub ümber galaktika telje. Vastavuses päikese süsteemi liikumisele ümber galaktika keskme, kandute pidevalt uude kosmilisse avarusse, uue aja ulatusse. Liikumine on ülimalt aeglane (kulub miljon maist aastat, et teha täis tiir), mis inimkonna jaoks on viibimine, pidevalt ühes ja samas energias, mis oli kui mull-pilv, kaitsmas teid. Nüüd see on muutumas.

Päikese roll.

Kuna olete liikunud uude energiasse, ehk uue kiirguse tsooni ja see on otseselt seotud teie päikesega, siis teil tuleks teada, kuidas see töötab. Füüsiliselt see mõjutab päikese magnetvälja (heliosfääri), mis koos päikese tuultega mõjutab otseselt teie planeedi magnetvälja. Selline on selle protsessi füüsika.

Ehk tõlgendaks seda esoteeriliselt.

Neil aegadel töötas kavand, mille kohaselt kogu inimrass, ületades aasta 2012 märgise, jõudis sellesse kosmose piirkonda, kus magnetism läbib muutuse, mis paneb muutuma ka inimteadvuse. Kallid, ajal, kui olite ootel, millal ületate märgise, samal ajal tulin teie juurde ja hakkasin rääkima eelseisvast magnetismi nihkest. See oli evolutsiooni energia, mis mõjutas teie päikest, heliosfääri. See mõjutas omakorda ka maa magnetvälja, mis oli valmis uueks teadvuseks. Samas leidub intellektuaale, kes küsivad, et mis siis oleks olnud, kui oleksime hävitanud iseend, nagu rääkisid paljud ennustajad?

Mis siis oleks, kui planeedil poleks inimesi, kes siis võtaksid uut energiat vastu?

Asi on lihtne, kui poleks inimesi, planeet oleks ikka liikunud sellesse kosmose avarusse,  ja oleks tulnud ka uus energia ka siis, kuid teid ei oleks olnud – kõik on lihtne.

Kuid teie olete siin. Te saate näha, kuidas täituvad paljude põlisrahvaste prohvetlikud ennustused, kes nägid ette muutusi, mis algavad peale protsessi ühtlustumist (peale 21 detsembrit 2012 aastal).

Kust neil võis tulla see teadmine sellest, et kandute avaruse uude kohta?

Mõelge sellele. Seega, see ei olnud midagi uut, kui juba iidsed rääkisid sellest. Neile ei olnud teada teaduslik olemus, kuid ometi rääkisid sama, mida räägin teile nüüd mina. On tulemas täiesti uus teadvus. Oleks hea, kui te jätkaksite fragmentide liitmisega, füüsiliselt, selleks, et saaksite näha. Oleme rääkinud, et need muutused  mõjutavad elu teie planeedil. Heliosfäär muudab teie magnetvõret. Kuigi astronoomid väidavad, et praegune päike on kõige rahulikumas tsüklis, mida nemad on vaadelnud. Päikese rahuperiood mõjutab teie ilmastikku. Selline on füüsika. Nüüd siis teate, miks magnetvõre hakkas muutuma ja millal.

Kogu asja füüsika.

Kogu selline teadmine avaldus iidsetel alateadvuse tasandil, kuna seda oli edasi antud  põlvest põlve. Sõlm- ja nullpunktid on kiirendavateks punktideks, mis mõjutavad planetaarseid võresid.

Kas teil on meeles, et teadvus on seonduses planeedi võredega?

Sellesse on kaasatud nii kristallvõre (inimeste emotsionaalne mälu), kui ka Gaia võre. Käesoleval ajal need kõik teevad koostööd evolutsiooni energiaga. Võred on omakorda seonduses sõlm- ja nullpunktidega. Selline energiate koostöö mõjutav otseselt teie DNA-d.

DNA evolutsioon võtab hoogu.

Inimolevuse DNA on valmis muutusteks. Seda ei saa näha mikroskoobi all, kuna see ei ole keemia, vaid on füüsika. Kogu 90% DNAst, mida peeti varem prügiks, on nüüd mõistetavad teadusele. 90% DNAst on juhendid kasutajale ehk geenide juhtimispaneel. Kuid mõistatuseks jääb siiski see, et mis tegelikult on  DNA-s, ja kuidas edastatakse informatsiooni geenidele. Ei ole veel mõistetud, et avaruslik informatsioonide edastamine on paljumõõtmeline.

Teie DNA on teatud määral kvantiline, seda on kinnitanud isegi teadlased. 90% DNA-st on kui triljoneid antenne teie kehas, mis on valmis edastama informatsiooni, seejärel, võrede muutmise vahendusel, kirjutama ümber uut hulka juhendeid. DNA saab muutuste kohta informatsiooni, mis muudab ka geneetikat. Uut informatsiooni võtavad vastu esmalt emad, kes annavad seda lastele edasi. Teile on tuttav raamat – Indigo lapsed. Just need lapsed on uue energia eelkäijad. Need on hoopis teised lapsed. Kõik see algas ammu enne aastat 2012.Teil, kui inimkonnal, on selleks soodumus ja te saate sellega hakkama. Uued lapsed on hoopis teistsugused.

Esmased muutused ilmnevad väikestes lastes.

Olete jõudnud uude kosmilisse avarusse. Päike on rahuseisundis, sõlm- ja nullpunktid ühtlustavad võrede uut informatsiooni. Väikeste laste teadvus erineb teie teadvusest ja muutumas on  ka nende rakkude regenereerumine. Asjad hakkavad tööle ebatavalisel viisil. Intuitiivne Mina, ületades barjäärid kaasasündinu ja teadvuse vahel, hakkab muutuma tegusamaks. Sellised lapsed on peene intuitsiooniga ja tabavad hetkega, kui nendega on midagi viltu. Emad on veel seni harjunud tegutsema vana energia paradigma kohaselt, kuid ka see on muutumas.

Laste kaasasündinu hakkab kujundama selles uut seost. Kuulake lapsi, nemad tunnetavad oma Akashasid. Need lapsed saavad rääkida teile oma eelmistest eludest. Kuulake neid ja ei tasu nende võimeid alahinnata ja alla suruda. Nemad räägivad tõtt. Olge ausad nendega, nad on uue ajastu lapsed. Nende instinkt on võimsam, kui oli teil, see tuleneb keemiast (Akasha ja geenide kaudu). Nemad hakkavad valdama seda, mida  on osanud loomad. Nad hakkavad jalgadele tõusma palju kiiremini. Olge valmis selleks, see on nende instinktis, see on nende keemias. See on nende DNA, mis töötab täiuslikumalt.

Kui te saaks näha oma raku DNA-d, siis te imestaksite selles toimuva üle. Asi on selles, et DNA  muutub informatiivsemaks, isegi aktiivsemaks, kuid te  ise ei aktiveeri selles midagi. Sellega DNA vabaneb vangistusest ja toimub vabanemine. See toimub kõigi DNA-dega üle keha.

Vanas energias teie DNA oli nn. invaliid, see tulenes teie vabast valikust. Teie DNA, teie elu pikkus, teie haigused, kõik, mida püüdsite saada planeedi energiast, oli seonduses teie vaba valikuga. See oli see olukord, milles elasite siis. Kuid nüüd see on muutumas. See ei ole DNA aktiveerimine, see on DNA vabanemine. Vabastage oma DNA.

Kas olete kunagi mõelnud, et see kõik oli tehtud teie endi poolt. Galaktika, osa kosmosest, kus asute, sõlm- ja nullpunktid – kõik need on Ilmaruumi Looja osa. See kõik on teie jaoks, see kõiki aitab teid uude energiasse ning kõik see aitab vabastada teie DNA. See on see, mida teie, Vanad Vaimsused, peaksite teadma, kuna see kõik on teis olemas.

DNA maatriksid-šabloonid.

Teie DNA on täis informatsioone ja maatriks-šabloone. Maatriksid on elu mudeliks ja paradigmaks, ka teie enda mudeliks. Enamus maatriks-šabloone teis ei ole täiuslikud. Kui teil on vaid fragment maatriksist, siis ta ise täiendab end, kui vaid lubate tal seda teha. Maatriks kannab hoolt, et teil oleks tervikpilt endast. See töötab eriti Vanade Vaimsuste puhul.

Regenereeruvad rakud – stardi maatriks-šabloon.

Regenereerimine tänases sõnumis ei ole meditsiiniline termin. Üks osa maatriks-šabloonidest on inimkeha instruktsioonideks ja see ei ole lineaarne. Mõelge sellele:

Milline oli juhendite seis, kui tulite uude kehasse?

Milline lehekülg oli avatud, kui olite viiepäevane?

Milline lehekülg oli avatud, kui olite kuuekuune?

Milline lehekülg oli avatud, kui olite 30 aastane?

Te ju teate, et iga lehekülg erineb teisest. Kõik leheküljed, maatriks-šabloonis, on üheaegselt olemas. Seda selleks, et saaksite regenereerida rakke.

Vastsündinu rakud on regenereeruva võimega, sellest ka kiire kasv ja areng. Laps kuuekuusena lausa ahmib kõike ümberolevast ilmast. Sellesse kuuluvad kõne, püsti tõusmine ja käimine ja palju muud.  Vastsündinu lapse regeneering on kiire, aga kasvades see aeglustub. Regenereeruvad rakud on võluvalt maagilised ja need ei kao kusagile. See kõik on füüsika, ehk keemia sellest, kuidas kõik töötab.

Seega, Vana Vaimsus, ehk vabastaksite oma rakud ja laseksite neil aktiveeruda. Sinu kaasasündinu on valmis sind aitama, kuna ta on seonduses sinu Akashadega. See tõstaks sinu valgustumise kiirust. Ära piira teda tema võimetes. Ka sinul, Vana Vaimsus, rakud on valmis regenereeruma. Sinu tohutu kehastuste hulk on kogunud sellekohast informatsiooni oma maatriks-šablooni, mida ei ole esmakehastunul. Oled Vana Vaimsus.

Kõik siin räägitu on inimolemuse oleku parendamiseks, olete ju uues energias. Oma Akasha ja maatriks-šablooni vabastamise päästikuks, on vajalik mõistmine.

Kas see paneb teid imestama?

See on see, mis kahjuks enamusel teist on puudu. Teadvuse füüsika  loob mõistmist.

Mida võib pidada  mõistvaks tegevuseks?

Mõistmine on kõikide tegude kuninganna planeedil. Tema on suutelina viima teid uue evolutsiooni tõusule. Ilma teine teise mõistmiseta miski ei hakka tööle. Kui saate kokku kõik meistri atribuudid, teid katab Valgus. Siis ka pimedus ei pääse teile enam ligi. Valguse käes isegi haigused ei pääse ligi. Selline on füüsika ja see on reaalsus. Positiivsus ja heatahtlikkus on uus energia.

Üks põnevamaid aspekte Maal viibimise juures on see, et käesoleval ajal, sinu DNA-s toimub ümberehitus. Kosmilised kiired tulevad planeedile nii, et edastatakse muutust ja toimub ümberkorraldus kehas. Elava Raamatukogu ajalugu ja teadlikkust hoidvad hajutatud andmed on nüüd ritta seatud.

DNA areneb. Tekivad uued heeliksid või kiud, kui valguskodeeritud kiud hakkavad end kokku kimpudesse koguma. Hajutatud andmed tõmbavad sinu kehas kokku elektromagnetilised energiad Loojalt. Oleme siin, et vaadata seda protsessi sinus, aidata sind ja arendada ka ennast. Kui see ümberehitus valmis saab, luuakse arenenum närvisüsteem, mis võimaldab palju rohkematel andmetel end sinu teadvusesse liikuda. Sa äratad palju ajurakke, mis on suikunud, ja sa võtad kasutusele pigem oma kogu füüsilise keha kui väikese protsendi, millega sa seni oled toiminud.

DNA kommunikatsioon.

DNA suhtleb sinu ja sinu teadvusega teistmoodi kui sinu aju. Oleme seda varem kirjeldanud ja see on keeruline. Aga ma ütlen seda ikkagi, et sinu DNA-s kantav teave peab lõpuks sinu ajju jõudma, et sa seda ära tunneksid. Saa teadlikuks ja usu seda. See saabub siis sinu teadvusesse ja toimib teatud viisil, see teeb seda mitmemõõtmeliste väljadega, mida me nimetame kattuvateks.

See ei ole teaduse müsteerium, sest elektroonikas on sul kogu aeg selline suhtlus. DNA ei räägi sinuga mälus, sünapsis, struktuuris ega lineaarsuses. See räägib sinuga emotsionaalselt. Mitmemõõtmeliste väljade kattumise protsessil on elektroonikas nimi ja seda nimetatakse induktantsuseks. See on ka viis, kuidas päike edastab teavet ja isegi astroloogilisi omadusi läbi oma heliosfääri, planeedi magnetvõrku, kattuvate mitmemõõtmeliste väljade kaudu. Nii et see on loomulik, see juhtub kogu aeg ja see on fraktaalne ja sellel on palju korduvaid osi. See kõik toimub DNA baastasemel. Sinu DNA ümber on väli, mis suhtleb sinu teadvusega millegi kaudu, mida oleme kutsunud “targaks kehaks” või kaasasündinud. Ära tee seda liiga keeruliseks. Lihtsalt tea, et Akash on tabamatu, sest see ei lase sul mäletada nii, nagu sa tavaliselt asju mäletad. See ei ole traditsiooniline. See on osa DNA suhtlusest.

Oleme rääkinud alateadvuse kaunidusest. Oleme rääkinud sellest, kuidas kõik kujuneb, aga see ei tulene üksnes ajust. Mõned teist võivad siiski väita, et teadvus  tuleneb läbi aju. Ei, hoopiski mitte. Teie teadvuse ja teie aju vahel on tugev seondus. Aju reageerib asjadele, millised tulenevad teadvusest, millele hakkate mõtlema. Teadvus manustab ajule midagi, mis paneb aju tööle.

Kui vestlete nendega, kes on käinud teispoolsuses, ja küsite neilt surmaeelse seisundi kohta, siis nad ütlevad teile, et kuigi aju lakkab töötamast, töötab teadvus edasi. Teadvus nagu võtab elu enda hooleks. Kuigi ajule saabub kliiniline surm, kuid teadvus on jätkuvalt teadlik keha informatsioonist, mis on lähedane teispoolsusele ja on teadlik sellest, mida selle keha vahendusel kogeti. Seda teadvust võib pidada vaimseks teadvuseks, mis ühendab end inimkehaga.

Kui teil hakati uurima inimgenoomi, siis mõned teadlased arvasid, et selle uuringuks kulub terve elu. Kuid nii see ei läinud. Pöörduti hoopis tarkade uurimismeetodite poole ja hakati uurima DNA-s olevat. DNA-s avastati hulgim kordusi, mis aitas mõista, milleks neid kordusi on tarvis. Kuid see ei andnud  pilti sellest, mida  tähendab DNA. Üllatavaks oli see, et DNA-l on üle kolme miljardi keemilise elemendi. Kolm miljardit osakesi, mis on kinnistunud erilises järjekorras, moodustades midagi erilist (mis teadlastele oli seni tundmatu). Kuid uurijad said vähemal määral kujundi, mis aitas neil mõista, kuidas  luuakse uus keemia. Teadlased avastasid kaksikspiraali ja nägid, kuidas näeb see välja, nägid, kuidas toimuvad muteeringud, nägid, milleks need on võimelised. Nemad nägid DNA võimeid, kuid ei suutnud mõista, kuidas ta toimib. Tehes saadud tulemuste põhjal kokkuvõtte, jõuti selgusele. Nii õpitigi tundma DNA keemiat, mis koosneb kolmest miljardist osakesest.

Kuid samas nähti, et tööd teeb neist vaid ligi 3%. Kodeering oli selgelt nähtav vaid 3%l. Jutt käib osast, mis toodab teie DNA geene. Sellega sai selgitatud DNA otstarve. Ta oli kui näidikute paneel, mille järgi sai teha kontrolli – milline olete ja kuidas toimite. Samas sai tehtud avastus, et teie DNA on vastutav ligi 26 tuhande geeni eest, millised on teie kehas. Need geenid on töötamas õigeaegselt ja õigete asjadega. Need on teie DNAs juba sünnist alates ja on alati aktiivsed, kuid seda vaid 3% kõigist.

Kuid kuidas on ülejäänutega, valdava enamusega?

Teadlastele see oli mõistmatu ja nad ei pääsenud ligi ühelegi koodile neist. Eriti huvitav oli see, et isegi teadlased ei suutnud jõuda selle arusaamiseni. Enamuselt kõik väitsid, et see on vaid prügi, ilmselt evolutsioonijärgne praht. Uskumatu, et kui millestki ei saada aru, siis see on praht, prügi.

Mul on teie jaoks üks näide, see on teie kujutluse kohane, isegi naljakas.

XVIII sajandil ilmus ajarändur, kes oli rännakutel ajas ära eksinud. Kui ta lehitses oma rännakute raamatut, mõned lehed kukusid sellest välja ja mõned rändasid aega, kuhu ta tahtis jõuda. Kui ta oli lahkunud, temast jäid põrandale mõned lehed. Vaadates neid, inimesed ei mõistetud neis midagi – need olid  QR koodi kirjas. Te ju teate, mida kujutab QR kood.

Kui te ise oleksite XVIII sajandis ja kui näeksite QR koode, mida te arvaksite neist. Kui teil ei oleks aimu 5, 6 või 7 leiutusest, mida on vahepeal leiutatud, ja kui näeksite loodud QR koode, kas oleks see teile jõukohane, kui teil ei oleks veel isegi nutiseadet. Selle väljatöötamiseks oli vaja tehis intellekti.

Kust sai XVIII sajandil olla häkker, kes saaks hakkama QR koodiga lahtimurdmisega?

Neil aegadel ei olnud juurdepääsu sellistele asjadele, ega võimalust avastada seda. Kas keegi neist oleks võimeline olnud arvama, et need lehed võisid olla tulnuka, mingi menüü raamatust. Mida selle aja inimestele võis see tähendada – üksnes prügi. Kas nüüd mõistate – prügi DNAs.

Kuna teadlased ei suutnud ülejäänut mõista, siis neile see oli prügi. Kuid aastal 2012 nad jõudsid mõistmiseni, et DNA-s prügi ei ole olemas. Nad jõudsid arusaamale, mida teeb 97%  DNA-s. See ei tootnud midagi, see oli vaid kasutamise juhend 3-le protsendile. See oli parim koodide lahtimurdmine, see oli koodkeele avastamine. See oli midagi DNA raamatukogu taolist, täis juhendeid. Kui te suudaksite lugeda neid juhendeid, siis suudaksite näha oma Akasha Kroonikaid ja lugeda neis seda, mida olete kogenud möödunud elude ajal. Neis juhendites saaksite näha, et jutt enamuselt käib 24-st paljumõõtmelisest kromosoomi paarist, millised on tulenenud tähtedelt. Seda on võimalik selgelt näha ja veenduda, kui kiigata koodidesse ja mõista nende tähendust.

Ükskord jõuate mõistmiseni, et teie sugupuu pärineb tähtedelt, See hakkab teile avanema. Hakkab avanema 24-s kromosoomi paar – ta on nagu ajakapsel. Ta avab teile sügava tarkuse ja mõistmise, mille kohaselt mõistate, miks olete siin. See on vaid algus, üksnes algus. QR koodi lugemine on uue põlvkonna jaoks. Inimkonnal on vaja veel palju areneda, et jõuda koodi lugemiseni.

Tänane sõnum oli selleks, et näidata teile, oma tõelist suursugusust – kes te tõeliselt olete ja kelleks võite saada. Õnnitlen teid, selle tasemini jõudmise puhul.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga