MUUTUV REAALSUS MOUNT BLANC Juuni 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest.

Tänane kanaldus toimub Plejaadlaste sõlmpunkti egiidi all (Maa sõlm- ja nullpunktid 2013.05.26), Mount Blanci ehk Valge Mäe jalamil. See ei ole juhuslikult. See, mis praegu  toimub, on selle pärandiks, mis sündis 200 000 aastat tagasi, ajal, kui olid üles seatud ja laiali paigutatud Sõlmed ja Punktid.

1 osa

Tänane sõnum on täis reaalseid muutusi, täis informatsiooni füüsikast ja mis sobib hästi just siia paika, sest siin olev sõlmpunkt on füüsilist laadi. Siin tuleb juhendeid Yo-ah-ii jaoks (Tod Avokaitise Lemuurlik nimi). Tuleb informatsiooni nullpunkti kohta, mis on antud sõlme paariline. Kallis esoteerik, vana vaimsus, teis olev reaalsuse taju on erinev teistest inimestest. Igasugune reaalsuse tajumine on pidevas muutumises. Teie reaalsuse tajumine muutub iga kord, kui  teete uusi avastust, nii enda kohta, oma planeedi kohta, füüsikas üldse, või siis  ilmaruumi ulatuses. Mu kallid, otse nüüd, olete liikumas väljaspoole neid piire, mille sees on enamus inimestest.

Tahaksin rääkida teile koorist, mis  laulab toone, mis on seotud planeedi Võrega ja need toonid  on suunatud Võrele. Kõigi osade vahel on olemas omavaheline side ja omavaheline suhe ja see kandub edasi läbi teie teadvuse kavatsuste, mitte üksnes selleni, mille kõrval vahetult asute, vaid kõigi planeedi sõlm- ja nullpunktideni. Omavaheline suhe on olemas sõlm- ja nullpunktide ja planeedi enda vahel. Kusjuures paljumõõtmeline omavaheline suhe on olemas sõlm- ja nullpunktide ja kogu planetaarse süsteemiga ning häälestab neid. Omavaheline suhe on olemas ka planetaarse süsteemi ja muude taoliste süsteemidega. Omavaheline suhe on ka  Galaktikaga. Teie tegevustest maa peal on teada ka neile, kellest teil ei ole isegi aimu ja kes on teist uskumatus kauguses.

Kõrgem esoteeriline teadvus ja usk, jumalik armastus, tõid teid täna siia, sellesse ruumi. Te olete üks rühm planeedil, mis on aktiivselt toetamas kogu sõlm- ja nullpunktide süsteemi terviklikkust. Need toonid, mida lauldakse ja suunatakse süsteemile, tulevad otseselt  Yo-ah-ii poolt, kuna temal on vastastikune suhe nendega, kes on seadnud need süsteemid ülesse. Ka teie olete selle osa.

Nüüd tahaksin rääkida teadlastega, kes pööritades silmi, võivad öelda, et  kõik see on jama ja et seda ei saa olla, kõik sellest rääkijad on veidrad inimesed ja täiesti poolearuga.  Kunagi, ühel kohtumisel, oli palju teadlasi ja doktoreid, kellele sai esitletud midagi sellist, mis kutsus neis esile suurt naeru. Vaheajal nad läksid kohvipausile, heites nalja kuuldu üle – milline jaburus, sonimine, mõelda vaid, mingid nähtamatud tillukesed osad kutsuvad esile haigusi, need, kes selliselt mõtlevad, on arulagedad. Hiljem, muidugi, nad muutsid oma meelt, siis kui nad avastasid mikroobid, siis nende mõistmine muutus. Nähtamatud mikroobid, mis levitasid haigusi, muutsid nende reaalsust ning need, kelle paradigma muutus, hakkasid avastama midagi sellist, millele nad ei osanud isegi mõelda, et see on olemas.  

Edasi, füüsika õppetunnist. Einstein oli üks eredama mõistusega füüsik. Isegi praegusel ajal on kasutuselt see, mida ta leiutas ja tõi esile. Oma aja kohaselt oli tal hiilgav mõistus. Kuid ta uskus kuni surmani, et kvantilist energiat või kvantilisi osi ei ole olemas. See ei mahtunud tema paradigmasse, tema piirangute toosi, milles ta ise elas, kuigi tal oli hiilgav mõistus. Teadlased on tõestanud üksteist mõõdet, kuigi neid on palju rohkem. Te ise olete oma füüsikas tegelemas N-mõõtmetega, kusjuures pidevalt ja reaalselt. Lubage mainida, et nii astronoomia, kui ka füüsika, asuvad käesoleval ajal ühes suuremas toosis. Praeguste teadlaste eelkäijad naersid paljude praegusel ajal toimivate asjade üle. Astronomide seas oli Vera Rubin, kes hiljuti lahkus maisest elust, ta avastas osade vastastikulised suhted. Ta oli väljapaistev teadlane, kes tegi selgeks, et tähed spiraalses galaktikas on liikumas absoluutselt ühtsel nurkkiirusel. Kuid päikese süsteemis see ei toimu üldse nii. See ei mahtunud Newtoni, või Kepleri mehaanikasse, ei vastanud mingitele füüsikas tuntud seadustele. Mis te arvate, mida tegid kõige taibukamad füüsikud üle planeedi? Nad otsustasid täiendada energiat erilisel viisil, et see täiustaks Kepleri ja Newtoni mehaanikat. Selle asemel, et näha seda, mida nägi Rubin ning uurida seda, kui imelist muutust füüsika seadustes. Selle asemel nad sulgusid oma toosidesse ja leiutasid tumeda energia. Käesoleval ajal nad uurivad seda, mida tõi välja Rubin, kuid püüavad suruda seda kõike tuntud füüsika seaduste raamidesse, mitte millegile uuele ja enamale. Nemad nimetavad seda esoteerikaks, kuid mina nimetan seda Kõrgemaks Füüsikaks. 

Kallid, mida peate ingliteks? Kas on võimalik, et inglid tuleksid ja läheksid vastuoksa füüsika seadustele? Vastuoksa sellele, mis on kinni jäänud teie teadvusse, millel ei ole mingit seost füüsikaga, ega mingit seost teadusega, kuna see on Jumalalt. Lubage teile meenutada, et Ilmaruumi Loomise Lätteks on Meister-Füüsik. Kõik olevused ümberringi  töötavad lähtudes alg-füüsikast ning see kõik on asjadevaheline omavaheline seotus.  

Kuidas saabusid Plejaadlased, kui nad ei kasutanud tähelaevu? Nad eksisteerisid hulga kauem, kui on eksisteerinud elu teie planeedil. Nad on Loomislätte osa, seetõttu neid võib pidada ingellikeks olevusteks. Nad on teie seemne vaarvanemad, nad on kaunid, täis armastust teie vastu. Selline on teie planeedi loomislugu. Seetõttu teil on 23 kromosoomi, aga mitte 24.

Praegune aeg ei ole üksnes esoteerilise laulu aeg. Enne kui alustate oma toonide laulmist, tahaksin, et te näeksite saabuvate signaalide kaunidust. Mida need tähendavad neile, kes on suutelised neid kuulma. Plejaadlased, on peamiselt puhas teadvus, nemad on kiiremad, kui päikese valgus, sest teadvusel puudub mass. Nad saabusid siia kindlal vajadusel ja kindlal ajal, kus kohtusid Yo-ah-ii’ga. Kallid, see ehk kõlab veidralt neile, kes ei ole seda varem kuulnud, kuid ma luban, lähtudes toimuvast, teie reaalsus  muutub.

2 osa

Kui vaatate numeroloogia vaatevinklist, siis kaks on  duaalsus ja ta on ka polaarsus. Kallid, mul on olemas Yo-ah-ii nõusolek edastada teile  vastavad teadmised ja seda ma kavatsengi teha. Selle sõnumiga tahaksin anda teile mõningaid füüsika atribuute, milledest varem ei ole räägitud, millised ehk poetavad veidi reaalsuse toosikesi lahti, nii mõnelgi teadlasel, mistahes teadusel, kes on kuulmas seda sõnumit. Teadlane, pane tähele, et kui oled suuteline avama oma veendumuste süsteemi uuema tundmatu vastu, või suudad mõelda asjadele teisiti, siis see sõnum on sinu jaoks.  

Mount Blanci mägi siin kõrval ei ole üksnes mägi, ta on Sõlm, mis on omavahelises seoses kõigega, mis on koos temaga. Mäes ei ole kedagi, ega tasu temasse kaevuda, lootes leida sealt Plejaadlasi (naer ruumis). Kallid, inimene ei ole võimeline tegema midagi enamat, mis teeks teda veel pühamaks, kui ta  juba on – kas kuulete seda? Inimesed võivad avada portaale, kui palju  tahavad, kuid need on alati olnud avatud. Te teete seda oma kavatsuse kohaselt ja  mägi  näeb seda, Gaia näeb teid. See on teie täiskasvanuks saamine. Kuid asju paremaks muuta te reaalselt ei saa. Kui kaevate mäe jalamil augu ja panete sellesse oma kristalli, siis seisatage korraks ja  las teil olla hea. Kas te teate,  et mägi iseenesest on kristalliline? Seega see, mida tegite, on üksnes teie kavatsuse väljendamine Gaiale ning ta on tänulik teile. Teie tegevus ei muuda midagi, see ei muuda teie vastastikulist suhet, mis on paljumõõtmeline, kõigega, mis on selle ümber. See on hulga enamat, kui suudaksite üksi või kahekesi, või suure inimeste rühmana teha  midagi, mis saaks muuta nii mõndagi. Kui te väga tahate minna mäe juurde, olla tema kõrval või kui tahate üldse midagi teha, siis lubage anda teile nõu, mis on täis tõelist tarkust. Pöörduge iidsete poole, nende poole, kes olid siin tarkuse vardjateks ning unustage portaalid ja kristallid. Iidsetelt on teil õppida midagi, mida teil ei ole, mille järgi tunnete vajadust praegu, sest nemad teadsid vastastikulistest suhtlustest Gaiaga.

Üle 20 aasta tagasi ma andsin sõnumi, mis läks Krayoni esimesse raamatusse, milles olid mõned maagilised sõnad, milliseid ei märganud peale doktor Avokaitise keegi, ei näinud neid, ega tabanud nende mõtet keegi teine. Ta luges raamatu läbi ja märkas neid sõnu ja kohe võttis ühenduse minu partneriga. Need sõnad olid: „ mistahes haiguse keskmes on olemas vastastikuline suhe osade vahel“. Sellest sai alguse vastastikuline suhe minu partneri ja doktor Avokaitise vahel.  Oleks hea, kui te küsiksite  temalt haiguste kohta, tema haiguste uuringute kohta. Ta vastaks teile, et see kõik on tulenenud vastastikulistest suhetest osade vahel. Kusjuures, see ei tulene  eraldi seisvatest osadest. Milline võiks olla vastastikuline suhe eraldi osade vahel, teine teise suhtes või teadvuse suhtes, või Akašide suhtes? Kõik see on vastastikuline suhe, kuid mitte osad ise. Kallid, selle teada saamine võiks anda teile väga palju.  

Vaatame taas Veera Rubinit. Tema pani tähele, et kõik tähed pöörlevad keskme ümber, absoluutselt ja täiesti ühe nurkkiirusega, see on Newtoni ja Kepleri füüsika reeglite ja seaduste vastu. Veera Rubin tegi spiraalse galaktika vastastikulistes suhetes täiesti uue avastuse. Teiegi  võtate osa neist vastastikulistest suhetest, kuna asute just nimelt spiraalses galaktikas. Kui Rubin jälgis liikumise teekonda, siis märkas ta ühte asja – vastastikuline suhe galaktika keskme ja tähtede vahel paneb neid liikuma ühe ja sama nurkkiirusega. See oli täiesti uus füüsika.

Kallid, ma tahaksin öelda teile, et teil seisab ees tõelise Püha Graali avastamine – aatomi erinevate osade vahelistes vastastikulistes suhetes füüsikat. Me oleme sellest eelnevalt rääkinud, Just osadevaheline vastastikuline suhe ütleb teile, kuidas manipuleerida tulemuste saamisega. Kui oleksite suutelised nägema elektronpilve ja avarust elektronpilve ja tuuma vahel, mis ei olegi üldse tühi, ning suudaksite märgata vastastiku koostöö mustrit, siis see kõik hämmastaks teid. Vastastikuline suhe osade vahel võimaldaks teil manipuleerida füüsikaga. Just see annaks teile kõik avastused sellest, mida  teevad erinevad osad. Osad avalduvad just siis, kui  manipuleerite läbi vastastikuliste suhete.

Prantsusmaa ja Šveitsi piiril viiakse läbi suurt üleilmset eksperimenti (Suur Hadronite Põrguti), see on maailma suurim ja võimsaim kiirendi CERNis. Mida nemad tegid, et jõuda tõeni? Nad ei pööranud üldse tähelepanu vastastikulistele suhetele. Esimese asjana, et panna eksperiment tööle, nad lammutasid vastastikulised suhted, lõhastasid aatomi, et eraldada elektronid. Sellega aga kaob vastastikuline suhe, mis on olemas igas aatomis. Neile on teada, et elektronid  loovad magnetismi, kuid see neid ei seganud ja nad eraldasid elektronid. Sellega heitsid kõrvale just selle, mida tahtsid uurida, just seda, mis  juhib magnetismi. Seejärel nad suurendasid osade mõõtmeid, et neid paremini näha, samas mõistmata, et see ei ole normaalne, et see osa ei ole enam normaalne, see on miski, mis on tavalisest hulga suurem. Seejärel andsid nad osale kiiruse ja põrgatasid kokku teise osaga, tahtes näha, mis jääb sellest järele ja lootes saada selliselt aina väiksemaid ja väiksemaid osi. Kallid, ja nad said neid, kuna kõik on ammendamatu ning väikseima jaoks ei ole piire. Kuni lõpuks neile pihku jäid vaid osad (üldine naer).  

Kallid, ma tahaksin teile öelda, et tõeline meister planeedil tunneb mehhanismi, tema on suuteline seda kokku panema ilma mistahes juhenditeta, kui vaid kõik osad oleksid tema ees. Tal on teada kõikide osade vastastikulised seosed. Tõelise santehnikuna ei ole ta see, kes teab torudest, vaid on see, kes on teadlik vee surve suhetest torudes, torud on üksnes torud, osad. Grandioosne eksperiment kätkeb sama.  

Teadlaste ees on üks mõistatus, kuidas mesilane lendab? Neile näib, et ta on liiast suur ja raske lendamiseks selliste haprade tiibadega. Nüüd rühm teadlasi otsustasid välja uurida, kuidas mesilasel õnnestub lennata. Esmalt tõmbasid nad mesilase küljest tiivad, siis prepareerisid mesilast ennast, et leida, nende arvates, kõige tõenäolisemat osa, siis suurendasid seda uskumatu suuruseni, ning lõhkusid veel peenemateks osadeks, et näha, mis jääb sellest järele (üldine naer). Nii toimides nad ei saagi kunagi teada, kuidas mesilane lendab. Füüsikat on tarvis uurida sellisena, nagu ta on. Peaksite mõistma, et vastastikuline suhe ühe aatomi sees, on terviklik ajalugu. Vastastikuline suhe osade vahel  on maagia. Osad ise on üheaaegselt nii kivid kui ka segu kivide vahel. Te hakkate nägema erinevate asjade erinevaid osi. Kuid seni, kuni te ei mõista vastastikulisi suhteid osade vahel, te ei saa midagi teada.

Mõningad teie seast on juba  hakanud tunnetama vastastikulisi suhteid. Need suhted võiksid olla mitte üksnes mäega, vaid kogu Galaktikaga. Te olete seni vaid kompamas vastastikulisi suhteid aatomi struktuuris, kusjuures sellisel viisil, millisest te ise ei ole seni teadlikud. Vastastikulised seosed on suhtlemas kauguste taha, ning on kandumas sellise kiirusega, mis on valguse kiirusest hulga kiiremad. Te olete suutelised manipuleerima füüsika endaga, ise seda teadmata. Te teete seda teadvuse abil, mis on seotud kõigega.

3 osa

Seda osa tahaksin nimetada ajaloo tunniks, perspektiiviga tulevikku. Elu sellel planeedil on uskumatult noor,  täiesti uus võrreldes eluga Galaktikas. Te olete jõudnud  praeguse nihkeni ja nii see pidi olemagi. Te olete kõige uuem elu, nii planeedil, kui ka kogu Galaktikas. 200 000 aastat tagasi saabusid siia plejaadlased teatud eesmärgil, mida hiljem nimetati Loomise looks. Need olid ajad, kus teie vaimsusele olid antud teadmised Valgusest ja Pimedusest. Sellel ajal liit Loojaga oli osaks sellest, kelleks olete saanud. Selliselt sündis Suur Nihe üle kogu planeedi. Kulus veel 100 000 aastat, kuni algas protsess, millest oleme varem juba rääkinud. Kallid, loodus  loob variantlikkusi, eriti imetajate seas. Inimesed ei olnud siin erandiks, neid oli üle 20 erineva liigi, mis edaspidi taandusid üheks liigiks, läbi bioloogia, läbi vastastikuliste suhete, läbi füüsika ja seda 100 000 aasta jooksul. Nüüd on tegemist üksnes ühe liigiga. Seda erilist fenomeni on märgatud nii bioloogide, kui ka arheoloogide poolt. Seda on kirjeldatud isegi ühes edumeelses ajakirjas aastal 2000, selle esikaanel oli pealkiri: „ 100 000 aastat tagasi planeedil oli äärmisel juhul ligi 17 inimliiki, miks on järele jäänud vaid üks?“ See on vastuolus loodusseadustele. See kujunes teatud eesmärgil, et tegemist oleks vaid ühe inimliigiga, ühe vaimsuse liigiga. Järgmised 100 000 aastat kulusid teie toomisele aega, kus praegu olete. Neil esmastel aegadel iidsed hakkasid märkama taevas midagi sellist, mis viis neid mõistmiseni, teaduseni. Nad nägid taevas tähti. Ehitasid üles observatooriume, et jälgida neid ning jõudsid järelduseni, et Maa  pöörleb ümber päikese. Iidsed olid teadlikud sellest ammu, veel enne Galileod. On leitud fakte, mis näitavad iidsete teadmisi Päikese süsteemi erinevate osade kohta, tuhandeid aastaid tagasi. Teadlased hakkasid mõistma midagi märkimisväärset, et Maa ei  pöörle oma telje ümber täiuslikult, ta on kergelt võnkumas. Nad olid küllaldaselt taibukad ja arvutasid välja trajektoorid, nurgad ja vektorid ning jõudsid arusaamani, mida see peaks tähendama. Saadi teada planeedi telje protsessioonist. Arvutasid välja pendeldamise alg ja lõpp punktid ning nende ettenägelikkus tugines arvutustele. Nad olid juba tuhandeid aastaid varem teadlikud sündmustest aastaks 2012. Nad olid teadlikud sellest, mis  toimub teil käesoleval ajal,  alguse ja lõpu kesksest punktist, planeedi järjekordsest võnkumise arvestuslikust punktist. Neile olid teada alguse saabumise ajad.

Kallid, see kõik on jäädvustatud kalendritesse, nii Mayadel, Tolteekidel ja Asteekidel. Sama oli üles märgitud Hopide indiaanlaste kaljujoonistel. See on osa Sulelise Mao rännakute legendidest. Üle kogu planeedi täheldati üht ja sama ja seetõttu prohvetlikud ennustused ongi sedavõrd sarnased.

Kui te oleksite läbinud sama punkti (kontrollpunkti, kui mängu punkti) enne üleminekut uuele tasemele, siis inimkond oleks hakanud evolutsioneeruma enneolematul viisil. Seda saab võrrelda lastega, kes kasvades, lahkuvad mänguväljakutelt ja hakkavad evolutsioneeruma punkti suunas, kus hakkavad mõistma, kelleks nad on. Muutus toimus mitte üksnes mõistmises, vaid vastastikuliste suhete evolutsioonis Loomise Lättega. Teie tähistasite seda 2012 aastal 21 detsembril. Havai aja kohaselt teil toimus esimese tooni laulmine ja see oli otsene kokkpuude Võrega. Sellest rääkisime teile kui osadevahelisest vastastikulisest seondusest, ärkamisest selles, mis on Sõlm- ja Nullpunktideks, kus saaksite alustada protsessiga, ning saata signaal kogu ülejäänud Galaktika osale. Te tegite selle ära ja nüüd olete valmis alustama evolutsiooniga. Pange tähele – alustama evolutsiooniga.  Ja nüüd, juba viis aastat olete selles. Kuid ma siiski pean silmas seda, et inimkond on alles ärganud sellesse. Ühtlustamise protsessidest läbimise ajad olid välja arvutatud ja paika pandud iidsete matemaatikute poolt, aga mitte Krayoni poolt. Ühtlustumise protsess ribaga taevas, mida nimetate Linnuteeks, võtab umbes 36 aastat aega. 18 aastat sisenemiseks ja 18 peale selle. Ligi 20 aastat tagasi teil hakkas ilmuma suur hulk kanaldusi, sealhulgas ka Krayoni omad. 1987 aastal toimus Harmooniline Konvergents. Krayon ilmus 1989 aastal, siis minu partner Lee Caroll hakkas õppima kanaldamist.

Esimese 18 aasta osa alguses oli selge, et  mingit Armageddoni ei tule ja seda  ei tulnudki. Teatati, et magnetvõre hakkab nihkuma ja ta nihkus. Hoiatati kliima muutuste algusest ja need algasid. Neid asju edastati teile selleks, et te mõistaksite ennustuste õigsust. Nüüd olete siin, tänu kogu olnud ajaloole. Mõnigi olnust on tõestatav ja mõni mitte, kuid kõik on jadaseonduses. Näiliselt on see kui kokkusattumuste rida, mida ei õnnestu  ei tõestada, ega ümber lükata. Iidsete prohvetlikud ennustused olid sarnased, kuigi nad ei  teadnud teine teisest midagi. 

Nüüd, sellel ajalõigul, tahaks arutada teiega kannatlikkuse teemal. Enamuselt kõigil on lapsed. Kui palju võtab aega, et inimlaps areneks, alates sünnist kuni täiskasvanu tarkuse saavutamiseni? Te ehk pakute, et ligi 20 aastat ja teil on õigus. Inimese areng kestab 20 aastat, sünnist täiskasvanuks saamiseni. Selline on lapse evolutsioon, läbi ärkamise ja teadvustumiste etappide. See on teile teada. Kuid ma küsiksin siiski teilt, et miks te eirate neid etappe, eirate  teadvuse evolutsiooni planeedil? Planeedi ühtlustumise algusest on möödas vaid 5 aastat, ees on veel 13 aastat, kuni hakkate teadvustama kõike toimuvat.  Muutused vajavad aega, need ei sünni võlukepikese viipega, ei ole hetkega sündivat imet. Enne, kui inimkond hakkab avastama endi sisemuses olevaid mõistmisi, selleks võib kuluda veel mitmeid põlvkondi. Kas mõistate, see  areneb aegamööda. Ärge tundke hirmu, kui näete selliseid asju, millest olen rääkinud, võitlust Valguse ja Pimeduse vahel. Kliima muutused on ookeanide uuendamiseks. Need asjad on ettevalmistused uueks sotsiaalseks ühiskonnaks maapeal, mis on sõdadeta inimkond, täiesti ja alatiseks. See kõik vajab mõningat aega kasvamiseks. See vajab kannatust, tervet mõistust, enese mõistmist, enda isiklike ja oma laste protsesside mõistmist. Olete olnud selles vaid 5 aastat ja see on olnud suurepärane aeg mõtisklusteks endast, te olete alustanud muutustega. Te ei näe järgmise 13 aasta jooksul lõpptulemusi, ega märka nende ilmumisi. Kuid te olete vanad vaimsused ja te suudate seda mõista, just seetõttu istute täna siin ruumis. Te püüate olla nendena, kes aitavad avada portaale, mille nimeks on Sõlm- ja Nullpunktid. Te peate neid portaalideks, teadmata, et need ei ole portaalid, need on vastastikulised suhted teiega ja Võrega. Sellele kõigele kulub aega.

On olnud seitse toonide laulmist, kuid me ei ole veel võrrelnud kõiki punktide paare omavahel. Kõik need asjad vajavad aega. Ärge ahastage, ega tehke oletusi lähenevast lõpust. Vaimne loogika, arusaamine ja mõistmine, need on need, mida me ootame vanalt vaimsuselt. Olete ületanud kontrolljoone ja olete hakanud ärkama. On õnnistatud inimolevused, kes tunnevad end selles hubaselt, kes teavad, kes nad tegelikult on. See on suurim ja olulisem kõigist sõnumitest, mis on seni  inimkonnale saadetud. Ma tahaksin, et te tunnetaksite Valge Mäe õnnitlusi. See sõnum on meie seemnete vaarvanemate poolt, kes vaadates teid ütlevad, et te  olete sellega hakkama saanud, ärge enam peatuge, olete hakkama saanud ja tunnetage end selles täiskasvanud saamise protsessis hubaselt.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga