IMAV VANA ENERGIA, Stamford, Connectiut 12.august 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Uus energia, mida kogete üle planeedi, on täis uusi paradigmasid. Uues energias te tunnetate ja reageerite hoopis teistmoodi ning ka teie ootused erinevad varajasematest. Ja see näitab, et käesoleval ajal toimub inimeste vaimsuse areng ja paranemine. Uue energia vastuvõtus hakkab aegamööda  teisse jõudma arusaam, kes te tegelikult olete. Tahaksin rääkida erinevustest Valguse ja Pimeduse vahel, mis praegusel ajal tulevad esile tugevamalt kui varem, erinevustest selles, kuidas varem võtsite asju vastu vanas energias,  kuidas võtate neid vastu uues energias ja  sellest, mis toimub, kui suundute vanast energiast uude. Oleme rääkinud, et ei ole enam jäänud kõrvalvaatajaid, kes istuvad nn. „aia otsas“, enam ei ole võimalik kuulutada end kaastundlikuks valguse töötajaks ja hiljem olla kaastundetu. Sa ei saa otsustada olla ühel päeval üks, aga teisel päeval teine. Nii sai olla vanas energias. Üha enam ja enam avastatakse, et vanad energiad ei vasta üldse sellele, mis on toimumas uuel ajal. Protsessid ja protseduurid, millistele olite harjunud lootma, ja mis  tavaliselt töötasid, hakkavad muutuma ja tegema läbi nihkeid, seega, enam ei tööta. Oleme sellest rääkinud ka varem, kuid täna tahaksin rääkida sellest, kuivõrd ligitõmbav ja sisse imav on vana energia.  

Milles seisneb vana energia ligitõmbavus?

Ei ole kuigi lihtne kirjeldada, kui ligitõmbav võib olla miski, mis on ka ise pime, pime kui öö. Need, kes on pikka aega astunud pimeduses, olid teadlikud, kuidas liikuda pimeduses, kuid nad ei teadnud üldse, kuidas liikuda valguse käes. Käesoleval ajal leidub küllaldaselt neid inimesi, kes võitlevad paradigmadega. Ja kui nüüd, uues energias avaneb valgus, mis toob endaga kaasa heasoovlikkuse, rõõmu, mõistmise ja ilu, siis vanas energias elavad inimesed jätkuvalt võitlevad, ikka taas ja taas. Näib uskumatuna, et keegi teeb seda ajal, kui on juba olemas see, mis on hulga parem. Meeldivad ootused ja lootused paremale, on valguse  osa. Kusjuures need, kes on palju aega olnud võitlustes, ei näe seda, isegi siis, kui neile avaneb selline võimalus, nad ei tahagi seda näha. Ma kavatsen taas selgitada midagi, mis näib täiesti uskumatuna, tuua mõningaid näiteid erinevustest valguse ja pimeduse energiate vahel, kus valgus isegi ei hakka veel paistma. Need, kes eelistavad olla vanades paradigmades, millega nad on harjunud ja soovivad olla nendega edasi, nad isegi ei ole võimelised märkama seda paremat, mis praegu toimub, pimedus on sedavõrd imav. Inimolevustel on probleemne häälestus, te olete harjunud soovima üksnes seda, mis on teile tuttav, samas mõistmata, et see on tume energia. Leidub ka neid, kes kinnitavad, et ma juba mõistan seda, kuna olen Valguses. Kuid ma vastaksin neile, et oled Valguses kui  pimeduse inimene, sest kui oleksid tõeliselt valguses, kus on siis sinu rõõm?

Põhja-Korea liidri näide.

Toon teile näite käesolevast ajast. 2011 aasta lõpus suri Põhja-Korea juht Kim Jong-il, ning tema võim läks üle pojale. Poisikesest sai ühe hetkega riigijuht. Teda oli õpetanud tema isa ja ja hariduse sai läänes. Ta teab, millised on lääne inimesed ja milline on lääne kultuur. Ta oli nagu  ristteel. Ma küsiksin teilt, et mida teeksite teie, kui oleksite tema asemel? Praegu ta  seisab suure vägevuse lävel, mille ta sai oma riigilt, olles diktaator, kõrgem persoon riigis. Ta oli kogu elu näinud isa egoistlikkust ning temas on arusaam, et nii peabki olema. Ka tema ise tahtis kõige enam olla märgatav ja armastatav oma rahva poolt. Just niisugune ongi egoistlik inimene. Pange hetkeks ennast tema kohale. Te teate, mis toimub planeedil, sest olete kasvanud ja hariduse saanud läänes. Nüüd ootab ees isa teekonna jätkamine Põhja-Koreas, temast sai riigi valitseja – rahvuspartei esindaja (Korea Tööpartei Keskkomitee esimees) Ta hakkas tegema oma otsuseid 2012 aastal, mis tundusid veidrad. Ta hakkas tegema oma valikuid, tegema oma otsuseid. Mida oleks teinud teie, kui alustaksite puhtalt lehelt? Mida tahaksite teha, et teid kummardataks, teid ülistataks, et oleksite kõige tähtsam persoon  ainuisikuliselt? Mida saaksite teha murdelisel ajal, aastal 2012?

Ma ütleksin, et ta lasi mööda õige aja, ta lasi mööda oma võimaluse. Just seetõttu ongi Põhja Koreas praegune olukord. Kui ta oleks märganud Valgust, sest isegi egoistliku ja ahne mõistusega inimene märkaks saabuvat Valgust, kui ta oleks mõistnud, et on ka midagi muud, peale pimeduse, siis kõik oleks läinud teisiti. Temast oleks võinud saada see, keda kogu planeet oleks tõstnud pjedestaalile ja teda oleks tunnustatud kogu tema elu jooksul. Esimese asjana, mida ta oleks saanud teha – liita mõlemad Korea pooled ja sellega liites palju aastaid eraldi olevaid peresid. Sellise teo suursugusus oleks pannud veerema valguse kera, heites minema sõjakuse ja sellele oleks järgnenud  kõigi korealaste rahus eksisteerimine. Kõik oleks hakanud muutuma. Teda oleks ÜROs võetud vastu aplausidega, ta oleks iga ajakirja kaanel, temast oleks saanud üleilmne kangelane,keda tunnustaksid kõik. Kogu planeet imetleks teda üksnes seetõttu, mida keegi enne teda polnud teinud. Ta oleks teinud targa otsuse, mis oleks viinud teda Valguse kätte ja see oleks aidanud inimesi. Ta oleks saanud autasusid ehk isegi kogu elu jooksul, jäädes ajalukku inimesena, kes muutis maad ennast. Ja mida tegi tema? (Krayon muigab irooniliselt). Kindlasti olete lugenud viimase aja lehti? Kas tõesti pimedus on sedavõrd külgetõmbav, et ta ei suutnud märgata midagi muud? Tal oli võimalus muuta poliitilist kurssi. Kuid selle asemel ta hävitas lähedasi sugulasi, et nad ei saaks seda teha. Ta jättis kasutamata sellise võimaluse, jättis täiesti kasutamata. Kõik tema otsused, milliseid ta tegi, olid seotud tema paradigma kohaste harjumustega, mis enam ei tööta käesoleval ajal,  ja seda on näha kogu planeedil. Need küsimused on päevakorrast maha võetud. Temast on saanud hüljatud, vana energia pooldaja, kes, tõstes käed üles, on ähvardamas õudustega kogu planeeti ja arvates ise, et nii see jääbki. Kuid see ei saa kesta kaua. Selle näitega tahangi näidata teile, kuivõrd sisseimev on vana energia.

Ma küsin teilt, et kas olete jätkuvalt vajumas vana energia kohastesse ootustesse ja vastuvõttudesse, kuigi on paistmas Uus Valgus? Mul on teile  uudis, et teil ei õnnestu olla selles enam kaua. Esimesena kaovad teie sõbrad, sest te ei suuda neile enam väita ühte, aga ise olla teine.

Vana tööstussuund enam ei tööta.

On olemas terve tootmisharu, mis kokkuvõttes jõuab krahhini, millest oleme juba rääkinud. Ta arenes ja töötas vanas energias, seega temas puudub terviklikkus. Üheks neist on farmaatsia tööstusharu, nimega Big Pharma. Tema kokkuvarisemine on silmaga nähtav, mis tuleneb tema enda ümberolevast kultuurist. Kuna see kindlalt juhtub, kuid millal, oleneb täiesti  teist endist. Vaatame, millega see firma tegeleb. Ta investeerib vananenud pimeduse ideesse, mis seisneb selles, et keemia  vastutab teie tervise säilitamise eest. Valguse juures hakkab esile tulema uus tööstusharu, mis tugineb tõele, et inimkeha ise on suuteline olema enda tervendaja ja teil ei ole tarvis manustada temasse mingit keemiat. Teie kehale on tarvis anda rida juhendusi, kuidas tervendada end, neid võib ka nimetada  kui homöopaatiliste hormoonide protsessideks, mis on suutelised mõistma inimorganismi paremini, kui mingi keemia, või mistahes meditsiiniline metoodika haiglates. Valgus hakkab seda esile tooma. Vastus peitub mitte keemias, vaid juhendites kehale. Kui need saavad edastatud kas läbi somaatiliste rakkude või siis läbi alusrakkude või siis otse, pöördudes telomeeride poole (kromosoomide piirkonnad, mis on vastutamas eluea eest), siis see on midagi sellist, millel on tegemist mitte üksnes teadvusega, vaid uute protsessidega, mis on käivitumas. See on täiesti  uus meetod.

Kui palju ressursse on kulunud ravimisele vanal meetodil? Vaadates seda, mul tekib küsimus, miks ei märgata seda, mis on praegusel ajal toimumas? Ja vastuseks on, et nad on vajunud sellesse, mis on olnud. Kui nad näeksid uue äri võimaluste potentsiaale, võimalust investeerida sellesse, mis annaksid juhendeid kehale, kas siis nad tahaksid lõpetada vanaga ja alustada uues Valguses? (Krayon muiates) Ei tahaks, nii nagu Põhja-Korea liidergi. See on ju sedavõrd imav, jätta kõik endiseks, kuna see on alati  nii töötanud  ja nende arvates peab niimoodi jätkuvalt töötama alati. Nad on  vajunud sellesse, mis viib neid krahhini, sest nad ei näe Valgust, nad ei näe seda mis tulevik toob. Nad võiksid heita minema selle, mis ei tööta ning mõista, et kera on veeremas tervenemise uue paradigma suunas (Krayon uhkusega)  ja seda isegi farmaatsia tööstuses. Juhend kehale on see, et keha ise tervendab end ning juhend on kujundatud sellisena, et isegi keha noorenemine on võimalik, sest ka Kaassündinu on teadlik sellest, mida on vaja teha.  

Vanad meetodid ei tööta.

Kallid, kas te metafüüsilises mõttes olete täiskasvanuks saanud, kas peate end oskavaks ja targaks šamaaniks? Šamaanina  olete elanud ja tegutsenud palju aastaid ning teil on teada protsessid, kuidas nad töötavad, olete olnud tervendaja pikemat aega ja olete uhke oma teadmiste üle, teenitult, olete aidanud planeeti ja kõiki enda ümber olevaid. Ja  nüüd äkki, energia ise hakkab muutuma ja teeb läbi nihke. Sagedus, millega olete harjunud tööd tegema, mille nimeks on Lättega ühendussagedus, äkki hakkab nihkuma. Selle asemel, et sellest aru saada ning näha ja tunnetada selle kaunidust, te hoopis sulgute endasse ja ütlete, et midagi ei ole nihkunud, minu jaoks on kõik endine. Ta ei mõista, et  kõik on nihkunud  ka teie jaoks. Tervendajatel hakkab kaduma endine ühendus, mis oli neil alati. Isegi mediteerijad hakkavad imestama, et vaim ei vasta ning te ei tunnetad teda. Oleme rääkinud teile (Krayon rõhutusega), et Jumala sagedus on teie sisemuses ja see sagedus muutub pidevalt kõrgemaks. Kuid teie häälestute jätkuvalt madalale sagedusele, kuna see meeldib teile enam, sest olete sellega harjunud (Krayon ohkab). Teil tasuks mõelda sellele tõsiselt ja aru saada milline on teie rõõmu faktor? Jumal teis sees on reaalne, sagedus hakkab kasvama, eesriidest hakkab läbi tulema suurem voog, planeedi magnetvõre on nihkunud – kõik see on suurepärane vanale Vaimsusele ja Valguse Töötajale. Kas te olete võtnud kasutusse uue energia plusse, kas te olete kogenud uut Valgust, mis voolab praegu planeedile, kas olete tunnistanud endale, et kõik on suurepärane ja et  kõik teile teada olevad asjad on tõemeeli muutumas? Või siis kinnitate (Krayon muigega, väljendades kangust), et ma tean, millega tegelen, ma olen õppinud seda ja see ongi see, kuidas ta töötab. Kallid vanad vaimsused, need kes kuulavad ja loevad hiljem, need kes  liiguvad Valguse poole, teadke, et vana energia tõmbab teid ikka veel jõuliselt enda poole ja hoiab teid kinni.  

Ja nüüd sellest, mille poole on juhitud kogu jutt. Kui sa oled Valguse töötaja, siis on aeg hakata astuma Valguse poole. Asjad, mille kohta arvate, et teate neid, võivad aegamööda, imelisel viisil, muutuda. Need ei seisa teie veendumuse ankrul. Kui lülitate ruumis sisse valguse, siis hakkate nägema uusi asju. Valgus, energia ja kõik muu,  hakkavad looma sootuks uusi paradigmasid. Kallid, need, kes suunduvad Valgusesse, hakkavad elama kauem. Kasutage võimalust. Olete tulnud Loomise Lättest, vaimsuses olete osake Jumalast, mis  püüab pääseda välja teie sisemusest. Kuid ta on pakitud teie vana energia toosi, kuid selline veendumus peab läbi tegema nihke. Purustage need ahelad. Sa ei pea unustama seda, mida oled osanud. Kuid, valgusesse sisenemise protsessi ajal võid kõike võimendada ja avardada  ning seeläbi minna üle järgmisele tasemele. Seda on vaja teha kaunilt ja rõõmuga, tehes üleminekut sujuvalt, ilma kannatusteta. Selline on uue energia paradigma. Kallid, uued paradigmad on ootamas teid.  Ma pöördun nüüd nende tervendajate poole, kes jätkavad tööd vanadel viisidel, nagu  need on töötanud varem  ja töötasid ja töötasid ja töötasid. Kuid nüüd küsin teilt,  kas teile meeldiks topelt efekt kõiges, millega tegelete?

Vana vaimsus, sa oled sündinud sellesse aega  nihke toimumise tõttu, et luua üleminekut uutele paradigmadele, et näidata Valgust ja kutsuda enda järgi paljusid inimesi, sa oled selleks sündinud siia. Kui jääd pimedusse, siis sa ei teeni ei inimkonda, ega planeeti. Läbi armastuse, mis on praegu siin ruumis, ma ütlen, et teie poole on sirutunud Loomise Lätte käsi, mis kinnitab, et just sellepärast olete siin, astuge Valguse suunas, ilma hirmuta selle pärast, mida see valgus võiks tuua. See ei riku seda, mida oskate, see hoopis võimendab teie oskusi mitmekordselt. Ka teie ise hakkate muutuma. Teie südamesse tuleb rohkem rõõmu, rohkem mõistmisi ja teadmisi, mõelge sellele. See toob teile tasakaalu, mida teil pole kunagi varem olnud. Lubage endale küpsust ja teadmisi, mis on teid alati huvitanud. Need on lausa lendamas Lätteist, millistest teil ei ole isegi aimu. Need on just need asjad, milliseid olete soovinud.

Vana hakkab tööle uuel viisil.

See, mida olete 20 aasta jooksul proovinud ja mis ei ole kuidagi tööle hakanud, see oli seetõttu, et ei olnud veel selleks õige aeg. Nüüd pöörake uus lehekülg, astuge valguse poole ja proovige taas. Öeldes taas, sellega ma mõtlen, et hakkate tegema seda nüüd suurema tarkusepagasiga, valguses ning suuremas koostöös. Taolised  kohtumised toimuvad ühel põhjusel,  et te kohtuksite üksteisega, avastaksite ühtsuse, kus olete koos kaasmõtlejatega ning saavutate oma sisemise tasakaalu. (Krayon hingestatult) Just selleks olete siin, et kohtuda nendega, kes teavad midagi enamat, kui teie, kus kahekesi või kolmekesi saaksite luua enamat, kui üksinda.  Kallid, just seetõttu olete kuulamas ja lugemas seda sõnumit. On olemas midagi enamat, mida tasuks teil teada. Vana energia on sügavalt imav, ta  lausa kutsub, jää minuga, jää minuga, seni, kuni ükskord ei jää temaga enam kedagi. Valguse töötaja, miks sa ei võiks  kohe minna üle Valguse kätte.  Mul oli vaja rääkida sellest teile. Te kuulsite nüüd Põhja-Korea liidri rumalust, mis lausa karjus otsustest, valikutest Valguse ja Pimeduse vahel.  

Tervendaja, mediteerija ja informatsioonide lugeja, sul on tarvis teha valik nende vahel. Kallid, kõik protsessid ja oskused, milliseid arvate teadvat, et olete need lõplikult omandanud, võivad tänu teie intuitsioonile, olla hulga-hulga paremad. See on teie aeg, kus saaksite pöörduda oma keha poole, kui tervendava Lätte poole. Teil on intuitsioon, mis on valmis võimendama mistahes asja, mida enda arvates teate. Milline saab olema teie otsus?

Sõda ei tööta.

On tulemas suure armastuse, suurte mõistmiste ja suurte muutuste aeg. Lõpuks leiate end sellises ilmas, kus enamus elanikke ja riike tahaks astuda  ja elada üksteisega koos. Ja see on uus. Minevikus tasakaalutu liider võis kogu maailma viia sõtta. Kuid äkki, seda ei saa enam juhtuda. Äkki kogu planeet tahab reaalselt astuda rahumeelset teed, tahab anda oma lastele seda, mida eelmistel põlvkondadel polnud. Kultuur kultuuri järel, mis on täiesti erinevad, mõistavad, et sõda ei tööta enam. Seejärel kogu Maakera tunnetab kollektiivselt uut teed ning lõppude lõpuks, heidab minema neid, kes püüavad seista uuele vastu. Oleme teile rääkinud, et see aeg tuleb. Oleme rääkinud, et etteaimamatuks vabaks kaardiks on Donald Trump, kes toob esile teistest veel enam ettearvamatuid asju. Mu kallid, just siin on läbimas vahejoon Valguse ja Pimeduse vahel. Ajal, kui kõige vähem lootsite sellest kuulda, me ütleme teile, et  kõik on kiiresti muutumas. Kui juhite ise oma elu, siis teie kätes on kõik hoovad, et pühkida eest ära kõik barjäärid, siis saate näha seda uut, mis on tulemas. On aeg mõista, et just selleks olete siin. Võtke kinni käest, mis sirutub teie poole Loomise Lättest. Sealt juba pikemat aega tuleb sõnum – just selleks sa oled ühendunud, just selleks oled Valguse Töötaja, oled Valguse Majakaks. Inimkond on muutmas pimedust igapäevaselt, olete sellest juba välja kasvanud. Kas teadvustate, kas mõistate, et teie lastel pimedust ei ole enam? On lapsi, kes on tulnud siia otse uude energiasse, neil ei tule enam kunagi kohtuda pimedusega. Nemad teavad üksnes uuest magnetvõrest. Nad on teadlikud üksnes sellest kaasasündinust, mis tuleb nendega kaasa. Nad teevad pimeduse kõrvaldamiseks enam, kui te kõik kokku. Nad ei mõista üldse teie kahtlusi, sest näevad üksnes Valgust. Nad võib olla ei ole teadlikud metafüüsikast, kuid on teadlikud kõigest sellest, mis puudutab uut inimest. Nad võivad mitte olla vaimsed, kuid nad on teadlikud Jumalast, kes on nende sisemuses.

Selline on Uus Inimene, kellele oluline ei ole mitte vaimsus, vaid valik ja nad sünnivad selle teadmisega maa peale. See on kaasasündinud mõistmine, et nemad on Looja osad,et rahu ja tasakaal on kõige esimeseks eesmärgiks iga inimese jaoks. Kas selles on midagi vana energia taolist, millest olete välja kasvamas? Just selle nimel te olete võitlemas. Kallid, ärge oodake oma tulevasi lapsi. Teie ise olete praegu meile vajalikud. Meil on tarvis, et te ise saaksite täiskasvanuks, kes heidaks minema kõik vana ja astuks vastu näost näkku uuele.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga