MÖÖDA PÜHA PAIKU INDIA 09.10.2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest.

Jumala inimesed

See on minu esimene sõnum kohas, mida paljud nimetavad Indiaks. Ma tahaksin hoida kinni kindlast teemast kogu siin olemise ajal, ja see on see, mille poolest erinevad siinsed paigad teistest. Mu partner (Lee Caroll) on reisinud mööda paljusid planeedi paiku ja kõigis neis on erilised energiad.  Mõnedes paikades on kultuur midagi enamat, kui omapärane, ta on unikaalne ja sellel on vaimne tähendus. Praegu olemegi ühes sellistest kultuuridest. Ta on iidne ja sellel on vaimne tähendus, kusjuures, hulga enam, kui teate või arvate teadvat. Mida on siin erinevat, mida ei ole planeedi teistes kohtades? Mis teeb selle koha niivõrd erinevaks teistest?

Kui me olime Egiptuses, siis arutlesime, mida on ära teinud iidsed egiptlased, mida nemad õpetasid, mis oli neil kaunim ja kordumatum, mida nemad valdasid. Kreekas  oli juttu nende erisusest ja uskumustest. Sama on kavas teha ka siin Indias. Kallid, esimesena tahaksin pakkuda teile üht metafori selle kohta, mis avanes siin esmamuljena.

Metafor kullast. 

Kujutlege kera, see kera on eriline ja tema sfäär on puhtast kiiskavast kullast. See on tõeliselt puhas kuld, puhtaim, kui vaid olete võimelised ette kujutama. Seega, see on üksnes metafor, ma annan selliseid metafore ja selliseid mõistatusi selleks, et teil oleks kergem aru saada arutlusteemast, kusjuures lihtsal ja kaunil viisil. Kujutlege kera,  puhast kullast kera. Selle kulla puhtus kehastab kõige puhtamat mõistmist ja sügavamat rahuldust kõigest, mis üldse on võimalik. Kõikidel aegadel on olnud neid, kes tunnetasid seda kera ja on reageerinud sellele, on samastanud end keraga, on õppinud olema sellena, olema sellel keral, ehk isegi on püüdnud elada kera peal. Kuid ajapikku kerale kogunes saasta. Mõned oma piirkonnas püüavad säilitada puhtust, et oleks pidev kontakt keraga. Kuid puhtus kiirgub jätkuvalt, olenemata saastuse tasemest, või kui palju kultuure ka poleks kuldse sfääri pinnal. Kõik tunnevad ikka sama puhast kiiskavat kulda, mis asub nende jalge all.

See regioon, kus te  praegu olete, ei ole riik, vaid on tohutu regioon, mis tunnetab enda all kuldset sfääri. Möödunud aegade jooksul on siin juhtunud paljutki, kuid see ei ole vähendanud kulla omadusi, ega selle tunnetust. Mida enam kultuure siit läbi käis, seda enam ladestus saasta, seda enam vähenes kulla puhtuse tunnetus. Sellegi poolest, iga siin elav on teatud määral teadlik puhtusest, mis asub nende jalgade all. Siin, sellel maal, selle sfääri regioonis, mis on puhas kuld, on neid, keda võiks nimetada pühadeks jumalikeks inimesteks. Ükskord neist võib saada Püha Inimkond, kuid seni siiski on nad vaid pühad inimesed.

Keda te siin kohtate?

Lubage selle üle arutleda. Kuna teil seisab ees kohtuda paljudega, siis ma selgitaks esimesena, keda saate siin näha. Kui nad oleks teie ees, oma pühaduse atribuutidega, siis ehk tunneksite nad ära. Mõned neist on ühenduses kulla puhtusega, mõned mitte. Siin kohtate ka neid, kellel ei ole erilisi atribuute ja teil ei ole aimu, kes nad on. Teil on tarvis, lähtudes oma sisetundest, näha, mis on peidus nende sisemuses. Tegelikult on mitmeid India pühakuid, kellega võite kohtuda omal teel. Ma võimaldan teil endil hakkama saada, ehk isegi dešifreerida (Krayon naerab), see ehk oleks vist parim sõna. Mitte eristada, vaid dešifreerida, ehk näha läbi keeleliste barjääride, mis tegelikult on peidus nende sõnade taga, mis on siin kuld ja mis mitte. Kui saaksite rääkida kellegiga neist, kes on ühenduses Puhtusega  ja küsiksite temalt, keda või mida ta  esindab ning paluksite tal  vastata ühe sõnaga, siis ta vaataks teile otsa ja ütleks, et see on Rahu. Teie kinnitaks, et see on suurepärane, et teie enda riigis on samuti palju neid, kes tegelevad vaimsusega, ka nemad soovivad rahu inimestele, rahu Maale. Kuid siinsed vaimsed inimesed ütleksid selle peale, et see ei ole see rahu, millest räägivad teie maal olevad vaimsed inimesed. Te tunneksite huvi, et milline rahu see siis on? Puhta Kullaga ühenduses olev inimene, kellel on süvatarkus, ütleks teile, et Rahu peab olema teie enda keha rakkude vahel. Te ehk küsiksite imestunult, et kas ta ei räägigi rahust maapeal? Ja ta vastaks teile, et kui rahu on rakkude vahel, siis Rahu tuleb ka Maa peale.

Ühtsus.

Tahaksin tuua teile näite inimolevuse ühtsuse tundest. Mõnedki lugejatest või kuulajatest, ehk isegi siin istujatest, on külastanud hinduistlikku templit, mis asub siit teispool maakera. Oli kord inimene, hindu (ameerikalikku päritoluga), kes oli veendunud, et ta peab ehitama Havai saarestiku väikesele Kauai saarele templi, märgilise templi, millel oleks suur tähendus. Ehitada kohta, kus asus kunagi Lemuuria, ehk Mu kontinent, millest hiljem said Hawaii saared. Sellel saarel rajati  templile alus, kuhu pidi kerkima tempel ise. See inimene osutus seal seetõttu, et ta tunnetas seda kohta planeedi loomise ajaloo osana. Ja tal oli õigus. Mõned teie seast on külastanud seda templit koos minu ja minu partneriga. Kui me olime seal viimast korda, siis hindu, kes valis selle koha templi jaoks, tegi ettekande. Ta esines siis, kui tempel oli peaaegu valmis. Ja need, kes tulid koos temaga, hakkasid tunnetama midagi hämmastavat. See inimene kiirgas midagi erilist. Ta kiirgas tohutut rõõmu, sellist rahu, et oli suur tahtmine olla tema kõrval, oli tahtmine istuda tema ette ja kuulata teda, oli tahtmine olla nagu tema, kui see vaid oleks olnud võimalik.

Siin planeedil on neid, kes kannavad endas Puhast Kulda, kuna nad on tulnud kohast, kus see on olnud algsena olemas. Mõnedki on jätkuvalt Kuldsel keral, omal erilisel viisil. See, mida  te tunnetate, kui kohtuksite hinduga kauges kohas, on tulnud siit regioonist. See on suurepärane mõte, kui suudate mõista, et siin on midagi sellist, mida te ei ole tunnetanud kusagil varem. Ärge olge kurvad, et te ei näe kulda, et see on peidus. Kuid see on jätkuvalt olemas. On jätkuvalt neid, kes  tunnetavad teda ja on kokkupuutes temaga, ja on osa temast. Vaadake ja tunnetage neid inimesi.

Tänane sõnum on hästi teada selles regioonis olevatele. Tahaksin anda teile lühikese ülevaate sellest kohast, kus oleme, et teil oleks selgem, mis on siin toimunud ja mis on toimumas ning lõpus lisada sellele midagi veel juurde. See on esimene ja puhas koht, kus tõde ja informatsiooni tuum on kättesaadavad intuitiivselt. Ma pean silmas kogu regiooni, aga mitte üksikut riiki. On oluline, et te mõistaksite, et regioon on suurem, selles on osa Indiast, Nepalist, Tiibetist ja Hiinast. Kõik need on selle regiooni osad.  Kui vaatate mõningaid peamisi uskumuste süsteeme, milles praegu elate, need on oma alguse saanud siit regioonist. Siin sündis idee, ise luua side, ühenduda Lättega, kusjuures individuaalselt, personaalselt  üks ühele.

Selline on ülevaade informatsioonist, mida teile jagame. Kuid tahaksin veel kord üle korrata, et me ei räägi teile võrest ega Gaiast vaid me räägime seemnest, kuldsest Tõest, mis  avaldus siin regioonis. Siit ta pidi alustama levikut ja oma soovi kohaselt siit võisite leida ka Tõe.

Ma ütlen siiski  veel kord, et selle koha erilisus on väga tähtis. Need, kes on ärganud selles regioonis, pöörasid oma tähelepanu otse enda sisemusesse. Kuid need, kes on ärganud teistes paikades, on pidanud järgima prohveteid või järgima asju, mis suunaksid neid samale informatsioonide tuumale, kuid see tee on olnud palju raskem. Siin on võimalik seda teha individuaalselt ja võimsamalt, kuna inimesed on sellisel maal, millel endal on juba need omadused. Oleme toonud metafori Kuldsest Sfäärist, imelistest seemnetest, kuldsest Tõest, mis selles regioonis on väga selged ja täis armastust ja mõistmist. Need räägivad mõistmisest, tunnustusest ja rõõmust.

Me ütleme taas, et teil on võimalus leida seda siit, pühalikus pühamus, antud pühas kohas, mis on kuulus  oma tarkuse poolest, gurude ja tarkade poolest. Varanasi linn on Gangese jõe kaldal, kuhu on koondunud kõigi hinduismi harude templid, kus regulaarselt viiakse läbi tule tseremooniaid ja püha pesemisi Gangese jões. Otsige ja avastage Rõõmu. Rõõm avab tõe  sellele, kes on sügavalt ühendunud. Seetõttu tahaksingi rääkida teile sellest põhjalikumalt. Ühendumine, see on selline ühtsus, mida saate omandada individuaalselt. Ühtsuse saavutamise viise on palju ja nendest tahaksingi teile rääkida. Kas teil on aimu, kui palju erinevaid mediteerimise viise on sellistes kohtades, kui see siin?

Praegu oleme hindude kõige pühamas linnas, kõige pühamas paigas Indias. Siin on võimalik mõtiskleda oma Mina üle. Siin oleks kõige sobivam koht sügavamateks meditatsioonideks. Mis te arvate, kui palju on erinevaid meditatsioone ja mida selle all mõeldakse? Kas võib olla nii, et see on mõnevõrra keerulisem mõista, kui  arvatakse? Just seetõttu tahaksin teile rääkida sellest veidi enam. Kõige esimeseks tahaksin öelda, küll mitte kriitiliselt, vaid konstateerida fakti ennast, et  lääne maailmas mediteeritakse teisiti, kui siin, kus on Läte. Läänes, eriti päris alguses, need vähesed, kes olid käinud Indias, andsid teile juhitavaid meditatsioone. Tavaliselt istuti mingis kohas ja mediteeriti, kuid seejuures, keegi inimene suunas oma jutuga pidevalt sellele, millele mediteerida. Mõelge sellele, sest see viis tegelikult erineb intuitiivsest mediteerimise protsessist, sellest, kui olete üksi iseendaga, kus  ise juhite oma meditatsiooni, oma enda teadvusega,  absoluutses vaikuses. Sellel on suur vahe, kas pole?  Juhitava meditatsiooniga on võimalik kanda teid sellisesse kohta, kus saate õppida tegema midagi sellist, mida saate ise mõista, ning olla intuitiivsel tasandil. Nüüd räägin meditatsioonist, millist viljeletakse siin regioonis.  Kallid, tegelikult on kõik meditatsioonid õiged ja neist võib rääkida palju. Kuid siiski täna me räägime neljast peamisest mediteerimise viisist. Ma ei tahakski neid nimetada viisideks, võib olla on õigem nimetada neid kalduvusteks või ühe terviku erisusteks.

① Esimene viis ei ole isegi mediteerimine, vaid see on suundumine enda sisemusesse. Selline meditatsioon on võimendatav enda, kui mediteerija väega, kes on ühenduses Lättega ja see on suunatud muule. See võib olla suunatud planeedile, mingile piirkonnale, vabanemisele haigusest, rahule inimeste vahel. Sellist meditatsiooni saab teha kollektiivselt, võttes seda kollektiivse õppetunnina. Mõnikord võib teha ka individuaalselt. See on esimene mediteerimise viis ja ma tahaksin öelda sellise meditatsiooni kohta midagi olulist, et see töötab, kusjuures alati ning pea igas usundi süsteemis. Olete kindlasti kuulnud väljendit, et kui on koos kaks või kolm, siis vägi võimendub. Eriti, kui seda väljendit kasutada mediteerimise juures. Liitunud individuaalsused loovad energiat, mis suundub otse Gaiale, otse võredesse, mis on olulised inimolevuste jaoks. Kui küllaldane hulk inimesi palvetaks rahule maapeal, siis teile saabukski rahu. See avaldab mõju, annab reaalselt energiat. Tahaksin, et te teaksite seda. Mõned teist on sellest teadlikud, mõned veel kahtlevad. Selline on esimene mediteerimise viis.

Kuid teine, kolmas ja neljas viis  on puhtalt individuaalsed viisid ja neid võtame läbi lühidalt.

② Teine viis – mediteerimine rahule enda sisemuses.

Seda mediteerimist  vajavad need, kelles on rahutus, nad mediteerivad eneste jaoks, et nad saaksid olla mõnda aega eraldi välisest ilmast, ainult koos oma sisemise ilmaga. Igaühe sisemuses on olemas tükike kulda, see on oma Kõrgem Mina, mis on ühenduses Jumalaga. Just sellepärast ongi teil soov saavutada sisemist rahu. Ta on selline inimene, kes  usub, et on võimeline muutma end siis, kui ta saab olla seal, kus puuduvad rahutused, hirmud ja muretsemised. Seetõttu, kui sellised inimesed hakkavad mediteerima, siis nad enamasti püüavad  leida rahu ja rahulolu eneste jaoks, et nad saaksid mõelda asjade üle, mis panevad neid muretsema. Nad ütlevad afirmatsioone oma hingele, kinnitades endile, kes nad tegelikult on. Väljudes meditatsioonist, on nad rahulikud ja saavutasid oma sisemise rahu.

③ Kolmas viis  on teine enesesse pöördumise viis. Siin algab töö oma enda keha rakustruktuuriga. See ei ole enam oma häirete ja hirmude rahustamine, vaid tervikult ja täiesti oma rakustruktuuri ümberehituseks ja ümberhäälestuseks. Selline meditatsioon on ainult iseenesele, oma keha tervenemiseks. See on häälestus protsesside õigetele kulgemistele, nende puhtusele ja selgusele. Võib suunata samuti enda Akašide puhastamiseks, ehk isegi  karmaliste energiate puhastamiseks, millede kohta rääkisime, et need on teie endi poolt juhitavad. See on sisemine meditatsioon, mille abil saame muuta isegi oma keha füüsikat. Oleme varemgi rääkinud, et te olete võimelised puutuma kokku oma enda paljumõõtmelise vaimsuse osaga, oma rakustruktuuriga, muutes sellega enda ümber olevat füüsikat. Selline meditatsiooni viis ei olegi kuigi keeruline, kuid see on spetsiifiline sisemine meditatsioon, kus rakud muutuvad nagu üheks tervikuks.

Seega, seni rääkisime meditatsiooni viisist Inimkonna ühtsusele, teiseks viisiks oli meditatsioon ühtsuse ja rahu saavutamine enda sisemuses, kolmandaks viisiks oli meditatsioon rakustruktuuri ühtsusele, kuid edasi tahaksin rääkida midagi sellist, mis paneb teid mõtlema. Seni arutletud viisidel ei olnud varianti, kus oleksite puutunud kokku kullaga enda sisemuses. Kas olete oma siseme rahu ühendanud selle rahuga, mis on siin, selles regioonis? Vastus on, et pigem mitte. Oleme mõnda aega tagasi rääkinud, et teil võib olla rahu oma enda hinges, kuid samas, teil on leidmata ühendus Lättega. Võite küll mediteerida  spetsiifilistele asjadele, ning jõuda mõningate saavutusteni, kuid  saavutamata valgustumise lahvatust, mis ühendaks teid, teie Mina kõrgemat osa sellega, mis on olemas neis regiooni maades.

④ Neljas meditatsiooni viis on  lahvatus. See on selline mediteerimise viis, mis on täiesti võimeline viima teid liitumiseni Sisemise Jumala rahu Loomise energiaga, mis on siin, selle maa regiooni piirkonnas. See on väga-väga raske teostamiseks. Kui saavutate seda, kasvõi piskut, siis see ületab otsekohe kõiki kolme esimest mediteerimise viisi ehk kõik kolm toimivad korraga. Raske on  see seetõttu, (Krayon aeglaselt) et siin esmakordselt on tegemist puhta lineaarsuseta ühtsusega. Saadakse ühtseks Loomislättega, millel puudub lineaarsus, ta on paljumõõtmeline ja ruumidevaheline. See on Looja Seemne avastamine enda sisemuses ja liitumine temaga. Just selle avastamise hetkest, mu kallid, algab Rõõm.

Kõik muud mediteerimise viisid muutuvad neljanda viisi osaks automaatselt. Just see mediteerimise viis on kõige suurem ja kõige raskem. See on kui istuda selle jalgade juures, kes on kõik loonud. Saada temalt informatsiooni, tunnetada tema tarkust ja rõõmu, heasoovlikkuse kiirgust, temalt – Meister-Õpetajalt.

Oma sõnumites oleme rääkinud, et selliseid inimesi on siin. Oleme andnud viiteid, kuidas leida viise ühendumiseks Loojaga. Üheks neist viisidest on, et  olla koos kellegiga, kes on juba leidnud seda. Nende juures on võimalik areneda ja võimendada seda, mida  otsite. Ma rõhutan siiski, et saladus ei ole intellektis, vaid vajaduses puhastuda praktiliselt kõigist püüdlustest kõigele, mida olete kuna-iganes osanud, või teada saanud kelle-tahes käest, või kuidas  miski töötab. See on hulga võimsam ja suurem, kui see, mida keegi teine sellest teab. Otsige rõõmu, otsige heasoovlikkust.

Selline oli tänase päeva õppetund, mis  tuli otse siit, sellest regioonist (Krayoni lai naeratus).

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud Krayoneesti poolt, toimetas Jane Allika

 

 

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga