MÕÕDA PÜHAPAIKU II osa Dharamshala, Kathmandu, Nepaal 09-10.10.2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Tahaksin, et peatuksite hetke ja tunnetaksite siin olevat muretust. Himaalaja jalamil, Dharamshalas (sanskriti keeles – püha varjupaik), asub praeguse, pagenduses oleva Tiibeti juhtkonna residents, Tema Kõrgeaususe Dalai-laama elamu. See on kallihinnaline esmaloodu looduslik koht. Te võite tunnetada kogu siin olevat energiat  (on kuulda tsikaadide siristamist ja lindude laulu) . Ma saaksin rääkida teile palju sellest, kuidas asjad tegelikult töötavad, kuid edastame teile seda siiski osade kaupa, et teil oleks lihtsam aru saada kogu selle mõttest. Paraku asjad, millistest räägin, ei lange alati kokku nende uskumustega, kes elavad siin paigas.  Planeedil on toimetamas uued energiad, mis muudavad mõningaid peamisi põhimõtteid, milliseid õpetatakse siin ja seda on siin alati tehtud. Me kordame taas, et suhtumine Loojasse hakkab muutuma. See muutub aegamööda lähedasemaks, isegi mõningad teie duaalsuse õpetuste atribuudid  juba muudavad oma paradigmasid. Sünkroonsus asub tegevusse ja sellest, kuidas see toimub, saate kohe nüüd  teada.

Kuidas räägivad Akašid.

Selles sõnumis tahaksin rääkida Akašidest ja soovin seda teha kindlal põhjusel. Akašid on midagi sellist, mis on teada igale selle paiga elanikule. Akaši salvestised on kõikide kehastuste ja nende energiate summa, nad on üheks usu alustaladeks. Mõnda sellekohast informatsiooni olen teile juba varem andnud, kuid uues energias see saab tehtud veelgi sügavamalt. Igal ühel teist on oma kehastuste kroonika sellel planeedil. Enamus teist, kes te istute praegu siin, on vanad vaimsused. Praeguses kehastuses toimub teie ärkamine, ärkamine oma vanade vaimsuste energiatesse. Paljud, kes on võtnud ette rännaku, alles hiljuti on avastanud enda jaoks Krayoni töid, mis on kooskõlas nende vaimsusega. Loomise Lätte Tõde on kooskõlas teie sisemuses oleva tõega. Oleme rääkinud teie sisemuses oleva Jumala tähenduse kooskõlast Tõega, mida teile õpetatakse siin ja sellega, kuidas asjad koos töötavad. Kui see on tõsi, et teie sisemuses on olemas teie kehastuste kroonika, siis kuidas ta  töötab?

Oleme rääkinud teie tulekust ja minekust, loomise koopast ja selle kristallidest. Meil ei ole kavas korrata seda uuesti. Tahaksin hoopis näidata teile isiklikult, personaalselt, kuidas kaunis Akaši süsteem töötab iga ühes teis. Teil on kalduvus võtta kõiki asju lineaarselt ja selle mõjul kõik näib teile, et see on nagu raamatukogus. (Krayon muiates) Akaši kroonikad on kui raamatukogu (Krayon irooniliselt), sinu elude ajaloo köidetena seismas riiulitel reas, ootamas, millal need avate  ja vaatate üle, seda kas Akašide lugejatena, või oma valgustumise abil. Selline ettekujutlus on väga kaugel tõest. Iga kehastus, kui ta talletub Akaši kroonikasse, ei ole eraldiolevana. Akašide kroonika on omanäoline supp, üks kõigi kehastuste, kõigi energiate jaoks, kõigile neile asjadele, mida olete üle elanud ja õppinud. See ei ole lineaarne mineviku pakett. Seetõttu selle lugemine on uskumatult raske, pea võimatu, eriti veel, kui ei tea, kuidas seda teha. Informatsioonide lugejad, kes oskavad suunata oma energiat, muigavad nende sõnade peale. Nemad ei loe nagu raamatut, vaid loevad energiate pealt. Energiad, mida nad saavad lugeda, tulevad otse teilt, kusjuures väga erinevaid teid mööda ja erinevatel viisidel.

„Krayon, kas tahad öelda, et Akaši salvestused ei ole mingil viisil korrastatud (struktueeritud)?“

Kallid, need on korrastatud, kuid mitte lineaarsel viisil, vaid kvantiliselt, mitte mingi nimekirja järgi. Seda ei ole kuigi kerge selgitada, nagu mistahes paljumõõtmelist asja, kuid neid saab lugeda vaid kvantilisest vaatenurgast lähtuvalt. Annaksin teile kõige esmasemad viited nende korrastusest, et teil oleks mingigi ettekujutus.

Need on korrastatud karmalisel alusel (Krayon muigab kuulajate hämmelduse tõttu). Mida see siis tähendab? Sinu enda karma, mistahes kultuurist ta ka poleks, vastutab sinu järgmiste kehastuste eest. Ta on taas ja taas naasemas samasse rühma, kust ta oli lahkunud, kuna minevikus ta töötas samal viisil ja seda kindlal põhimõttel. Mõned peavad seda lõpetamata töödeks. Kuid see ei ole päris nii – mõisted hea karma ja halb karma ei vasta tõele, ega ole korrektsed. Halba ja head karmat ei ole olemas, on vaid madalad ja kõrged energiad, ehk kogu teie õpitu essents. Mõned naasevad uude, meelepärasemasse kehastusse, kuna see oli eelmiste elude tulemuste järeldus, teenisite selle välja, seega naasete oma küpsuse kohaselt. Mõnedel tõepoolest on jäänud midagi pooleli, mille tulemusel saabuvad tegema seda lõpuni. Te ehk kinnitaksite ja ütlete, et tõepoolest, nii see on ja see viib madalama teadvuseni ja negatiivse karmani. Kas ikka on nii?

Kuid lubage küsida, et kuidas on, kui sinu kaaslane on surnud veel eelmise kehastuse ajal, kas nüüd siis naasete koos tagasi  ja  kas sa leiad teda? (Krayon muiates) ja (Krayon selgelt, rõhutades sõnu) Need on just nimelt lõpuni viimata asjad ja selles võite näha paljude kehastuste erinevusi. Pealegi, oleme 20 aasta jooksul palju kordi rääkinud, et uus energia, üleminekul uuele paradigmale, loob uut karma mõistet. Eelmise energia karmat oli vaja selleks, et lükata ja tõmmata teid. Kuid nüüd, vana vaimsus, selle järele ei ole enam mingit reaalset vajadust. Nüüd naastes, mõtle hoopis, et olen uuenenud ning minevikus kokku kuhjatud karmat ei ole enam tarvis, selle võib minema heita. Kuidas selline asi sai võimalikuks?

Vaid seetõttu, et nüüd olete juhendumas Valgusest, milles näete, kuhu minna ja mida teha, teil on uus vastuvõtt ja töötav  intuitsioon. Te ei lase enam mööda asju, mida juhtus minevikus tihti,  kasulikke ja positiivseid asju. Seda tänu uuele sisemisele intuitiivsele valgusele. Valgustumine juhib teid kohtadesse, mis on meeldivamad ja tervendavamad ja mis  toovad teile rohkemat kasu. Kui  vastate toimuvale, ning pöördute enda sisemusesse, siis ühtsus iseendaga, mille nimeks on eneseteadlikkus, annab teada, kes te olete ja milleks te olete siin ja mis on intuitiivne mõtlemine, milda te kasutate ja  siis Akašid hakkavadki reaalselt  teiega rääkima.

Mõned teist on veendunud, et Akašid vastutavad teie elu mõningate asjade eest, mis tõmbavad ja lükkavad teid kõikjal. See käib ka ilma karmata. Kuid nüüd, mu kallid, saate heita oma karma minema. Kuid mõningad asjad jäävad siiski, järele on jäänud palju seda, mis on teile vihjeks, et saaksite tunnetada midagi oma möödunud eludest, mis oleksid viiteks sellele, kus olete elanud ja kellena. Seda ei ole võimalik lugeda nagu raamatut. See ei ole järjestatud kronoloogilises järjekorras. Asjad, mis hüppavad sealt välja, on energeetilised. Just energia on see, mis on salvestunud teie möödunust eludest, mis võib äkki tulla pinnale ja anda endast teada.

Kuidas olla siis, kui sõites siia, või sõites Nepaali, teil tekib küsimus (tunnetus), et äkki olete kehastunud kunagi ka siia ja teile võib midagi meenuda. Leidub ka neid, kes on veendunud, et kuna nad ei tunneta mitte kui midagi, siis nemad tõesti ei tea, millest alustada selles protsessis. Kallid, enamus teist ei tunneta siin midagi, sest see ei tööta selliselt. Akaši salvestid ei räägi teie ajuga, ega emotsioonidega, (Krayon muiates) vaid räägivad läbi käbinäärme. Just käbinääre  vastutab intuitsiooni lahvatuste eest. Akaši paljumõõtmeline energia ei räägi lineaarsel viisil, vaid annab tunda (Krayon uhkusega), et olete olnud siin.

Räägin esimeseks sellest, kuidas see töötab ja seejärel, vaatate seda enda peal.

Kui mu partner (Lee Caroll) oli alla kümne aasta vana, ema ja isa võtsid teda kaasa sõitma ühele vanale laevale. Kui nad jõudsid laevale, siis poiss tundis vana diiselkütte lõhna. Seda tundis ka tema ema ja ta tahtis kohe tagasi koju sõita. Kuid poisile meeldis see lõhn, ta nautis seda lõhna. Kas mõistate? See oli temale katalüsaatoriks, see käivitas tema mälestused, mitte üksnes möödunud eludest, vaid ka seda, et see lõhn tähendas tema jaoks midagi. See meenutas midagi tuttavat, millega ta oli varem kokku puutunud ja see meeldis talle. Muidugi mõista, hilisematel aegadel, tehes koostööd Krayoniga, partner sai kinnitust sellele lineaarsel viisil, ta oli olnud meremees, kuid ta sai surma Maailmasõja ajal. Just selliselt annab Akaši välja mõningaid asju. Kui ta sai teada, et oli olnud Austraalias meremees, siis ta lootis, et, kui kord ta on Austraalias, siis ehk tunnetab enamat. Kuid ta ei tundnud seal midagi (Krayon naerab selle üle). Kuid hiljem, kui ta jõudis ühte sadamasse, kus osa poidest, mis kindlustasid laevade liikumise teed, nii päeval kui ööl, olid veel välja vahetamata, just seal ta nägi, nägi meremehe mundrit. Ta nägi seda poi kohal, mis vahetati hiljem välja. Just sellel hetkel ta nägi ja tundis ära meremehe vana mundri, just selle laevastiku oma, kus teenis tema. Nii see töötab. Teie enda tunnetused toovad kasvõi lõhnadega esile nägemusi (Krayon rahulolevalt), või helidega. Nii see avaldub.

Kuidas reageeriksite ise, kui oleksite kuulnud teatavaid asju, kas või metallkuulikeste põrkumiste heli, või pöörlevate palvetrumlite helisid, võib olla isegi munkade mantrate laulmisi. Need on helilised mälestused-reageeringud. Kuidas reageeriksite sandlipuu pirdude lõhnale? Kuidas reageeriksite visuaalsetele mustritele mandalatel, milliseid võib olla te näete esmakordselt ja teie aju tabab neid (Krayon uhkusega äratundmise näol),oo, jaa. Selliselt on tarvis seda näha. Sellised on asjad, ehk esile kerkinud faktid sellest, et olete kunagi kusagil olnud.

Seega kõik teie seast, ei saanud olla kehastunud siia, kuid mõned on siiski olnud siin. Kui ühendate end sellega, siis teis tõuseb rõõmutunne. Kuid ma ütlen teile, et teil ei ole vaja sellega midagi teha. See on terviklikult ja täiesti teile valgustumiseks ja mõistmiseks. Sedavõrd suursugused on teie Akašid. Te olete olnud siin iidsena ja olete olnud siin ühtsena Jumalaga. Kõike seda olete võtnud kaasa oma praegusesse kehastusse ja nüüd  kuulate seda sõnumit. Sedavõrd sügav on see kõik. Seega, kui olete meie tuuril koos Krayoniga mõnes teises kohas, siis usaldage oma tunnetust, kuid mitte  lineaarsust.

Jumala jaoks ei ole reegleid.

See on esimene sõnum Nepaalist ja see sõnum on kõikide asjade ühtsusest. See on praktiline sõnum ja selles ei ole mingeid mõistatusi. Kuid tahaksin teha üht mulle meeldivat asja  ja avada teile kogu ulatuses tõde, et kes te tõeliselt olete ja tõe sellest, mis on tegelikult toimunud sellel planeedil ning avaldada tunnustust sellele, et Jumala kaunidus on kõiges ümberolevas. Olen ammu rääkinud, et kogu oleva Loomisläte, mida nimetate Jumalaks või muude nimedega, mida olete andnud Kesksele Lättele – Jumal, Vaim, et need kõik on üks ja sama. See Läte ei loonud teid, vaid te ise lõite endid, kuna olete osa Lättest. Kuigi esmaalges teil ei olnud keha, kuid te olite siiski teie ise. Oleme rääkinud sellest, kuidas te defineerite vaimsust, te nimetate seda  inimolevuseks. Teil on kalduvus eraldada ühte asja teisest, teha neid üksikuteks, et üks vaimsus, üks keha ja üks nimi. Kujutage hetkeks ette, et teil ei ole keha, kuid te olete jätkuvalt Loomislätte osa. Võtke seda kui Loomise suppi, kõigi triljonite ja triljonitega neid, keda nimetate vaimsusteks, mis on põimunud läbi lineaarsel viisil. Üksnes puhas armastus. Mõelge hetkeks, te olite ja jääte olema alati. Ehk teisi sõnu – Jumalal ei ole algust. Inimesel on raske seda mõista, kuna kõik, mida inimene näeb, on lineaarne, kõigel on algus ja keskpaik ja kõigel on lõpp. Kuid see ei ole seotud Jumalaga. Kui oled osa Jumalast, siis ka sinul ei ole algust. Aegamööda kujunesid multi-ilmaruumid,  sealhulgas ka teie ilmaruum. Aegamööda kujunes Galaktika, mille sees te olete. Tähed jahtusid aegamööda, ilmusid planeedid, millised hakkasid arenema oma teed, nagu teie planeet Maa. Oleme rääkinud, et Maa ajaloos oli veel üks täht, mis ei nihkunud kusagile mujale, vaid lahkus, ega naase iialgi tagasi.

Teil on vaja teada, et enamus elusid Galaktikas ilmneb binaarses tähesüsteemis, mis on vajalik elu kiiremaks arenguks. Päike on elu andja teie planeedi füüsilisele tegevusele, ehkki kaks päikest teeks seda tööd veelgi paremini. Kuna teil on nüüd vaid üks päike, siis olete hästi peidetud võõraste pilkude eest. Enamuselt need, kes otsivad eluvorme, otsivad esmalt binaarseid päikesesüsteeme, monoaalsed jäävad viimastena silma. Maa jahtus aegamööda ja formeerus. Oleme teile rääkinud, et teie jälgisite seda. Selle galaktika teised tähed jahtusid kiiremini ja elu algas neil varem. Elu alge alustas Maal viiel korral, kuid teistel planeetidel elu algas kohe. Tsivilisatsioone eksisteeris miljoneid aastaid enne, kui Maa elu evolutsiooni käigus formeerusid inimesed. Maa selles asjas hilines ning seda oligi nii vaja. Paljud teie seast jälgisid seda. Vaat, millised te olete, olete kehatud, üksnes vaimsuse armastuse essents, põimituna Loomise Lättesse – Kogu Ühtsuse iluna – vaat, kes te olete.

Seejärel algas inimese formeerumine. Aegade möödudes inimene sai selliseks, nagu ta on praegu, temale said antud teadmised Valgusest ja Pimedusest. Need olid antud teiste tähesüsteemide vahendusel, milliste tsivilisatsioonid olid eksisteerinud miljoneid aegu enne teid. Need olid antud teile nende bioloogia osadena ja fragmentidena. See on teie DNA osana, et saaksite kuulda ja rääkida nendega, kes jälgivad teid. Selle tunnistuseks teil on 23 kromosoomi, aga mitte 24, nagu on teistel teie taolistel eluvormidel. Sellest sai teie kaasloomise ajalugu. See, ja üksnes see, võimaldas anda teile vormi teile, vaimsuse kehasse. See oli sootuks uus asi, millest algas teie eksisteerimine, elamine elust elusse. Tahaksin esitada teile mõned küsimused. Kui ilmaruum ja galaktika olid veel jahtumata, mis te arvate, millised olid siis Jumala reeglid?

Ei mingeid, ei olnud ühtki reeglit, ei mingit jäika struktuuri, ega mingit lineaarsust. Oli üksnes Loomislätte armastus, mis  läbistas kõike, kõige kaunimal viisil, väljaspool kõike, mida aju oleks võimeline teadvustama ning kus see ka ei oleks.

Kui hakkas formeeruma galaktika ja planeedid tema sisemuses, millised reeglid olid siis Jumalal? Neid ei olnud. Jumal on kõikide asjade olemus, kõige kaunim, kaunim kõigest, mida on võimalik teada, lineaarsuseta, ta on üksnes Armastus.

Kui Maa oli niipalju jahtunud, et elu sellel võis alata ja kaduda, taas alata ja taas kaduda, taas alata ja kaduda, kuni fotosünteesi alguseni, kas selleks olid  reeglid. Millised olid Jumala reeglid selleks? Need puudusid.

Kui inimesed formeerusid ja aegade jooksul said sellisteks, nagu olete praegu, kui Täheseemned olid manustatud, saite teada Valgusest ja Pimedusest, millised olid siis Jumala reeglid? Neid ei olnud.

Inimolevustele oli antud Vaba Valik, kas näha end ja Ühtsust, või mitte. See oli täiesti õiguspärane, et inimolevused said asustada seda planeeti, ning oma vaba valiku kohaselt otsustada, mis suunas hakata arenema, kuidas muuta planeedi vibratsioone ja Galaktikat ennast.

Ja nüüd uuesti küsimus teile, et millised olid reeglid Jumalal? Neid ei olnud üldse, nagu kogu loomise ajalgi neid polnud olemas.  Selle tulemusel, et inimolevused koondusid oma olekus lineaarsusele, hakkasid nägema ühtainsat mudelit kogu oleva selgituseks, ainult ise end. Kõige huvitavam on see, et esimesena hakkasid nägema siiski Jumalat. Kuid nägid Teda paljude Jumalate näol. Nad hakkaksid siduma Teda kõige primitiivsemal viisil, küll tähtedega, küll Päikesega või Kuuga, küll Maaga. Aegamööda, vaimsuse evolutsiooni käigus, suhteliselt hilisel ajal, tuldi järeldusele, et on vaid üks Jumal. Lõpuks kujunes Kõige Ühtsus, Jumala Ühtsus – imepärane Ühtsus.

Millisteks kujunesid Jumala seadused?

Kallid, neid ei olnud, kuid ilmusid reeglid inimestele ja Jumalatele. Aegamööda teil kinnistus vaid üks mudel – teie ise. Ise lõite kõikvõimalikke struktuure ja seadlusi, kuidas kummardada ühteJumalat,  kuni kujunes hulgim reegleid. Mu kallid, ükski neist ei tulnud seadusena Jumala poolt. Need jäid üksnes reegliteks inimestele, kuidas leida Jumalat. Aja jooksul neid reegleid tuli aina juurde. Kuna inimesed jäävad siiski inimesteks, siis enamus reeglitest muutusid keelavateks ja valitsevateks. Ühed väitsid, et ühe Jumala puhul on vaid üks kummardamise viis, millel on lihtsad ja selged reeglid. Teised püüdsid tõestada, et valgustunuks võib saada üksnes siis, kui järgid kindlat teed ühtse Jumala poole. Ma taas küsiksin teilt, et kas ja millised reeglid on Jumala jaoks? Ja vastan teile, et neid ei ole olemas.  Ei olnud neid Maa täiuse ja armastuse formeerumisel, ei olnud neid siis, kui toimus inimese formeerumine Täheseemne kauniduse vahendusel. Nagu ei olnud reegleid ka neil aegadel, nii ei ole reegleid ka tänasel päeval. Jumala jaoks ei ole mingeid reegleid. Ühtsus ei vaja mingeid reegleid. Tõelise mõistmise jaoks on vaid üks teekond, millest olen korduvalt rääkinud, see on teekond – Ma olen -. Nii on siis, kui  teadvustate ennast kosmose osana, millena olete alati olnud.

Selles regioonis, kus olete praegu, on mõningane erinevus. Seetõttu, suures austuses teie vastu, annan uue kontseptsiooni – Nirvana kontseptsiooni -. Selles regioonis Nirvana all mõistetakse taset, kust enam ei ole vajadust naaseda kehastusse, seda peetakse teatud finišiks, kus teil ei ole vajadust naaseda. Ehk jagaks teile veel informatsiooni sellest, sest see on kaunis informatsioon ja see on, et Nirvana on olemas ja teie olete alati püüelnud selle poole. Ma kirjeldan teile seda. Vana vaimsus, Nirvana on alati olnud sinuga, elades läbi kehastus kehastuse järel. Nüüd lõpuks planeet on jõudnud sellise teadvuse nihke tasemeni, kus te saaksite naaseda Nirvaanasse, ehk (Krayon uhkusega) uues energias Uuele Maale, kus on selline Valgus, millist varem ei ole kunagi olnud. Just see oli teie eesmärgiks ning on alati olnud. Selline kulgemise stsenaarium oli ka Plejaadlaste teekonnal. kes tulid üheksa tähe tähtkujult. Kallid, te elate erilisel ajastul!

Armastusel ei ole struktuure.

Kui  armastad kedagi, siis kirjelda seda, tõesta, näita, missugune on armastuse struktuur. Kuid saage aru, et armastuse jaoks ei ole mingeid reegleid, ta üksnes on. Ta avaldub suhtena, teie suhtena endasse, Maasse, teine teisesse  ja see on ühtsus. See on see, mida õpetatakse selles regioonis ja paljudes teistes planeedi regioonides.

Mu partner kirjeldas kord hetke, kus miski sundis teda laskuma põlvili. See sündis ühes kristlikus kohas, kus ta tunnetas Meistri armastust. Kuid siis tema jaoks olid reeglid (Krayon rõõmutundega). Kuid nüüd ta mõistab, et armastusel ei ole algust, ega lõppu, et selle planeedi Meistrid, kellest hiljem said prohvetid, rääkisid sellest ikka ja jälle. Paraku inimesed tahavad kummardada inimesi ja selles ei ole midagi taunitavat seni, kuni olete koondunud Looja armastusele.  See on kui suur puu, millel on üks tüvi, palju oksi, mis on suhtlemas omavahel, kuna kõik on ühe Lätte osad. Oleme kord juba toonud selle näite. Lõpptulemusena sellel planeedil avaneb võimalus kõikidel religioossetel okstel olla omal teekonnal. Kõik teekonnad saavad tunnustatud ja õnnistatud. Neid saab palju, kes astuvad koos, oma reeglitega, kuid samas tunnistades ka teiste reegleid. Ainuõigeid reegleid ei ole enam, jääb vaid üks – Namaste.

Ja nii see on….

Krayon

 

Kanalkdus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga