MILLISED ON EVOLUTSIOONI VALDKONNAD II OSA. TEADVUSE TERVENDAV VÄGI

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kogu Lemuuria teema tõstab teid tasemeni, mis on tihedalt seotud, käesoleval ajal, teie vaimsete kogemistega. Tõepoolest, teil kõigil on teatud määral Lemuurlik DNA, milline on teil pärandiks kaugetelt esivanematelt. Senise 23 kromosoomi paari kõrval ärkab ka DNA 24’s paar. Sellest oleme rääkinud ammu, kuid järgmistes sõnumites räägime sellest jätkuvalt ja seda teemat võiks nimetada „evolutsioneeruv inimene.“

Mida see tegelikult  peaks tähendama?

Kanaldusest kanaldusse oleme teile jaganud  palju erinevaid atribuute. Ehkki paljud uutest, ei erine senistest, on need sellised, mis aitavad teid  jätkuvalt evolutsioneeruda. Käesoleval ajal toimub teil evolutsioneerumine suurema teadlikkusega. Uut teadvust hakkate kasutama selliselt, et hakkate arendama paljumõõtmelist põhimõtet, mis vastab DNA 24 kromosoomi paarile ja see on evolutsiooni kromosoom, millega inimesed hakkavad mõtlema teistmoodi.

Milline oli teie aju, kui sündisite?

Kui ajul ei ole vigastusi, ega kõrvalekaldeid, siis ta on valmis tegelema uute materjalidega. Igas elus olete talletanud paljut – vanematelt, koolist ja ühiskonnast ja selle tulemusel iga  kehastusega teie mõistuse tase tõusis. Ma tahan teile öelda, et 24’s DNA kromosoomi paar muudab paljut teie selles elus. Selles elus saab teil olema uus kogemine, mida varem teil polnud, kuigi paljus sellest, tuleb esile nagu vana tuttav kogemus. Sellist taset teil ei olnud, kui kasvasite, kuid nüüd, korraga tuleb meendustena teil esile see, mida kogesite Lemuuria ajal. Need meendused tulenevad teie  Akashadest, millised polnud seni veel nii aktiivsed. Akashades on tallel kõikides eludes kogetu ja Akashad toetavad teid parimate nägemustega.

Peamine, mida on teil tarvis mõista on see, et on käimas teadvuse nihke ajad. Ajapikku hakkate mõistma, et evolutsioon  aktiveerib ka teie teadvust. Kuid see ei ole vaimne tarkus, millest kavatsen rääkida teile.

Kui inimene hakkab ärkama ja tema DNA 24-s kromosoomi paar aktiveerub, siis see mõjutab kogu inimkonda. Kas tabate, kogu Inimkonda. Seega teadvuse üleminek on alanud ja see algab kõikjal ja kõigil ning mõnigi neist üllatab teid. Loodan, et see jääb teile meelde. See, mida näete, sellest hakkavad rääkima isegi teie sotsioloogid.

Eelmistes sõnumites oleme rääkinud sellest, et paljud asjad hakkavad muutuma, või evolutsioneeruma aktiivsemalt. Hakkate nägema inimesi, kes näiliselt oleksid nagu täiskavanumaks saanud. Või kust tuleb see reageering, mis varem võis teid ärritada ja vihale ajada, kuid nüüd vaid lööte käega, et las olla. Te muutute rahumeelsemaks. Atribuudid, mis hakkavad ilmuma uue evolutsiooni käigus, panevad teid nägema Ilma teistsugusena. Nähes teisi inimesi, vaatate neid ilma mistahes arvustuseta.

Kas olete suutelised võtma kõike ümbritsevat rahuliku südamega?

Kas olete suutelised mõistma, et evolutsioon on käimas kõikjal?

Teie juurde tulevad atribuudid, mis panevad teidki evolutsioneeruma hulga kiiremini ja kõik hakkab muutuma planetaarsetes mõõtmetes.

Te ehk mõtlete, et kas kõik ikka suudavad seda märgata?

Kui hakkate seda protsessi jälgima ja analüüsima, siis mõistate, et teiste jälgimine on muutnud teid täiskasvanumaks  ja et evolutsioon toob esile ühesuse. See ei ole lihtsalt evolutsioon, vaid see on teie teadvuse evolutsioon.Kas olete tunnetanud muutusi selles, kuidas käesoleval ajal mõtlete ja reageerite. Paljud ehk tajuvad seda. Ja eriline on siin see, et see ei tule läbi praktika, vaid hakkab avalduma iseenesest.

Kui olete Valgustöötaja, kes loeb neid sõnumeid, siis ehk teadvustate, et energia planeedil ei ole enam endine, ta on muutunud ja muutumas. Uus energia äratab paljusid, eriti neid, kes on valmis selleks. See on enamat, kui üksnes ärkamine – see on aeg, kus inimolemus hakkab mõtlema teisiti. Vastupidiselt ootustele, vastupidiselt meedia uudistele, hakkate üha enam nägema positiivsust ja see on uudne. See on evolutsiooni seeria järjekordne samm, mida  näete toimumas planeedil, nii endas, kui paljudes teistes ja see kõik toimub kogu teie Ilmaruumi mõõtmetes, kogu Ilmaruumis. Kui märkate muutusi enda juures, siis teadvustage, et see toimub kõikjal üle planeedi. Inimeste omavahelised suhted hakkavad muutuma, need ei jää enam endisteks. Hakkab muutuma ka inimeste vaatenurgad, ka need evolutsioneeruvad. Reageering teiste inimeste reageeringule oli inimestel suurim teema, millest oleme rääkinud teiega paljude aastate jooksul. Nüüd see hakkab esile tulema eriliselt ja teie senine reageering muutub hoopis teiseks. See on risti vastupidine teie  arusaamistele ja teie programmeeringutele. Näiteks:

Kuidas olite programmeeritud reageerima?

Mida olite programmeeritud tegema?

Milliseid sõnu olite programmeeritud ütlema?

Nüüd hakkab esile tulema sootuks teistsugune käitumine. Teie ümber toimuv hakkab mõjutama teid hoopis teisiti. Kui teie ümber toimus miski, siis vanas energias see vajutas ärrituse nuppu. Kuid nüüd ei leidu enam selliseid nuppe. Kui vanas energias esimesena mõtlesite oma kaitse reageeringule, siis nüüd tekib paus, ning veidi mõeldes, ütlete midagi sellist, mis võtab pinged maha. Mõnigi ehk ütleks, et see on täiskasvanuks saamise tunnus. Kuid see ei ole nii. Vanas energias sellised nupud olid teie päralt kuni viimse hingetõmbeni ja nendeks nuppudeks olid teie programmeeringud. Nüüd olete muutumas mõõdukateks. Öeldagu mida-tahes, see ei häiri teid enam.

Kuid asi oli siiski selles, et. kõik nupud olid nagu rangid teil kaelas. Mistahes reageeringule kaasnes nupule vajutamine, mis tõi teis esile ärrituse, vihastamise ja enda kaitsmise.

Kas mõistate?

Ehk olete märganud, et viimasel ajal see on muutunud. Ehk olete märganud, et esmalt teil tekib mõttepaus, enne kui reageerite. Need pausid on teie teadvuse evolutsiooni tulemuseks ning samuti ka teised inimesed hakkavad leidma teisi lähenemise viise.

Selline on uue inimolevuse evolutsiooni aspekt, mis avaldub tänu teie DNA 24 kromosoomi paari aktiveerumisele. Selles energias teie DNAs toimub midagi omapärast. See miski vabastab uusi atribuute, mis aitavad teil kätte saada kõrgemat teadvust, mis  evolutsioneerub läbi mõistmise ja positiivsuse. See algab pausist, kus hetkelise reageeringu asemel, peatute mõtiskluseks, et esitada hetkekohast küsimust. Selliselt hakkab muutuma inimkond ja see on evolutsiooni tulemus. Te hakkate nägema enamat, nii enda, kui teiste kohta.

Uus energia planeedil on imepärane. Läbi selle hakkavad toimuma olulised muutused. See on hulga lähemal, kui oskate arvata ja on juba aktiveerumas. Kui võtate enne reageerimist väikest pausi, siis selleks, et veidi mõelda toimuvast, et mida saaksite teha, et see avaneks. Olles üksinda, naeratage endamisi, mõelge, mida arvate olukorrast ühe või teise vaatenurga alt. Teis on evolutsioneeruv teadvus, millel on võime pöörata lehekülge inimloomuses. Käes on imeline aeg, kus inimesed hakkavad nägema teine teist sootuks teises valguses. 

TEADVUSE TERVENDAV VÄGI.

Kõik Krayon sõnumid tervitavad teid Looja valguse energias, tervise ja tervendumise energias. Minu sõnumid toovad väe laengud kõigile, kes loevad neid sõnumeid. Lugege neid lõõgastudes, kiirustamata ja süüvides igasse lausesse. Siis sellega saab kaasneda tervenemine.

Mõnigi teist peab seda võimatuks ja võib olla imestab, et kas siis mingi sõna, mis on üksnes sõna, saab tervendada?

Jah, on tõsi, et need on üksnes sõnad.

Kuid mis on sõna?

See on teadvuse töö.

Kui oma teadvuses süüvite sõnasse, siis see kajastub ja talletub teie meeltes tõena, ja vastuvõetava seadusena. Kuid mõned sõnad on teie meeltele tabamatud, seetõttu jäävad tähelepanuta ja kaotavad oma väe. See on normaalne, sest igaüks olete unikaalne, igaüks tunnetab omamoodi, mõnele on omane, mõnele mitte. See, mis on kohane ühele, ei ole kohane teisele.

Kuulates või lugedes Krayoni sõnumeid, leiab igaüks selles omale kohase, mõni resoneerub, mõni mitte. Kui see resoneerub teiega, siis võtate selle omaks ning siis see hakkab tööle tervendavalt ehk teie kehas hakkavad toimuma mõningad muutused. Nii sõnadest saabki vägi.

Teadvus on vägi, mis on võimeline tervendama.

Kas olete sellest kuulnud?

Kas olete sellele mõelnud?

Kui oletegi mõelnud, kas siis olete võtnud seda uue ajastu tõena?

Kas on sellest saanud teie uus reaalsus?

Kas olete teadvuse väge kasutanud praktikas?

Või see on veel teie jaoks kõigest mingi teooria, mille tõelisuses te pole veel jõudnud veenduda?

Käesoleval ajal, on olukord planeedil paljus muutunud, seetõttu asjade, millistest ehk olite vaid kuulnud, kuid kokku puutunud polnud, muutuvad reaalseteks ja seda lausa igaühe jaoks. See, mida pidasite imeks, muutub reaalsuseks ja te saate seda ise kogeda.

Teadvus on tõemeeli see, millel on võime tervendada, isegi paremini, kui mistahes tabletid.

Kui te jätkuvalt usute tablettidega tervendamisse, siis teil ei ole võimalik kasutada teadvuse väge. Kuna tablett on teie jaoks midagi mateerialikku, seetõttu ei usu te väesse, mis ei ole materialistlik. Kuid kallid, teadvus ei ole vähem mateerialik. Ta on isegi vägevam paljudest asjadest, milliseid peate materialistlikeks.

Teadvus on energia.

Teadvus on võimeline kujundama kavatsusi, ehk suunama selgelt kujundatud energiat teatud eesmärgile.

Teadvus on suuteline moodustama sedavõrd jõulist väge, mis on võimeline mõjutama mateeriat.

Kas teadsite, et teadvuse abil olete võimeline juhtima oma keha füsioloogiat ja selle keemiat?

Mõtte jõul, kavatsuse jõul, võite vabaneda haigustest, tugevdada immuniteeti, pidurdada vananemist ning sellega pikendada eluiga.

Teie olulisemaks ülesandeks antud evolutsiooni etapil on, saavutada teadvuse tervendavat väge.

Uus aeg on aeg uuteks lähenemisteks tervendamisele. Teie meditsiin ja farmakoloogia on hakanud tõsisemalt suhtuma homöopaatiasse, tunnistades nende suuremat efektiivsust traditsioonilise ravi kõrval. Kuid teadlased ei suuda mõista, millest tuleneb selle meetodi efektiivsus. Nad ei mõista, et homöopaatia mõjutab informatiivselt. Imetillukesed ravimi osad kätkevad endas informatsiooni, mis on suuteline muutma paljusid protsesse organismis, selleks piisab aine ühest molekulist ja see töötab. Informatsioon on reaalne vägi, mis tervendab.

Samal põhimõttel  töötab ka looduslike vahenditega tervendamine, kuna neis on looduslik tervendamise informatsioon, Maa tervendava energia näol. Sellest teati juba iidsetel aegadel, ja seda anti edasi taimetarkade poolt põlvest põlve.

Kuid tervendamise areng ei peatu üksnes sellel. On kujunemas mõistmine, et informatsiooni vägi võib leiduda ka sõnumites, mille vahendusel informatsioon jõuab rakkude teadvusse.

Ei tasu oodata, millal teile teatatakse ametlikult, et tervendada saab ka läbi teadvuse. Riiklike tervishoiu organite poolt, pole seda tunnustatud kunagi  ja te ise teate, miks.

Püüdke võtta kasutusele endas olevaid Looja võimeid. Andke eelistusi oma vaimsusele, teadvuse ja kavatsuse väele. Otsige tõestusi sellele, et see on tõemeeli vägevam, kui mateerialikud ravimid.

Pidage meeles, et on saabumas sootuks teine Ilm.

Seni olete arvanud, et haigused tulevad kusagilt teist väljastpoolt, on tulnud kas viirustega või ebasoodsatest elutingimustest. Kuid tegelikult, mistahes haigus tuleneb teie enda sisemusest. Ta on loodav teie endi poolt – teie teadvuses olevate seadustega, teie mõtetega, teie informatsioonide vastuvõtuga ja suhetest neisse.

Mõelge meedias edastatud informatsioonidele ja teie suhtumisele neisse.

Millist mõju avaldas teile 2020 aastal koroona viiruse levik ja mida tegi siis meedia?

Samas teie oma teadvuse seisund tegi oma töö, mis oli seotud sajandite jooksul teid kummitanud vananemise, haigestumise ja teie suremise programmidega.

Uutes energiates kõik on muutumas ja eriti kiiresti siis, kui heidate endast välja kõik aegunud harjumused, tõekspidamised ja programmid. Teil on aeg alustada puhtast lehest.

Tunnistage endale, et teie teadvusest võib saada peamine jõud keha tervendamises ja nüüdsest teete ise otsuse, kuivõrd terve ja noor olla. Hakkate ise juhtima tervendamise protsesse.

Teie sõna ja kavatsuse vägi  kasvab mitmekordselt. Teie ise valdate Looja väge, saate ise korraldada oma elu ning saate ise määrata oma elu kestvuste. 

Ja nii see saab olema…

Krayon

 

 

 

 

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga