ARKTUURLASTE SÕNUM OKTOOBRIS 2023

 

Tervitame teid taas, kallid lugejad… 

Evolutsiooni protsess paneb paljusid vaatama üle minevikus tehtud valikuid ja otsuseid. See paneb paljusid tundma häbi ja kahetsust, kuna tunnistatakse endale, et mõnedki otsused minevikus olid tehtud puuduliku mõistusega, olid kahjulikud ja üles ehitatud egole.

Iga kord, kui mineviku tegevusi vaadeldakse kõrgema teadvuse tasemel, see toimub uute silmadega ja viisidel, mis erinevad vanadest vaatlustest. Selline kogemine on evolutsiooni protsessi tahk, millest on läbi käimas igaüks, kes areneb kõrgema taseme poole, valgustumise poole.

Kui hakkate vaatama oma möödunud elu, siis ei tasu häbeneda ega vihata ennast tehtud tegude eest. Inimene on elanud oma elu saavutatud taseme kohaselt, ka eelmised elud said elatud eelmiste kehastuste tasemete kohaselt. Kuid see ei tähenda, et vabandused pole kohased, ega vajalikud. Aga ei tasu jääda kinni seni olnud teadvustesse, või püüda naaseda sellesse, mis on oma aja ära elanud.

Evolutsiooni teekonnal, teadliku Ühesuse poole, te olete mänginud oma elude ajal, tuhandeid rolle. Olite mees, naine, gei, hetero, sõdalane, põllumees, ori, kuningas/kuninganna, rikas ja vaene, haige ja terve, rumal ja tark, tegite seda igat värvi kehades, väljendades ajakohast teadvuse seisundit. Ei tasu raisata aega möödunud elude uuringuteks – sellest võib saada meelelahutus egole. Kui möödunud elust on kasu käesolevale elule ja evolutsiooni protsessile, siis need mälestused võivad tulla teile läbi une, meenduste, vaimsete kanalite, või tulevad esile omadustena, andidena, mida te pole õppinud selles elus – need on aluseks mistahes imevõimetele.

Edasi tahaksime rääkida tervendusest.

Olete üle elamas nii füüsilisi kui emotsionaalseid üleelamisi, millised tulevad näiliselt eikusagilt. Mõnedki karmalised energiad saavad üle elatud korduvalt, kuid erinevates vormides, valides selleks kergema tee, et kustutada kehas valud, millised pärinevad eelmistest eludest. Loovusliku teadvuse olemus on kõik, mis on.

Kui seda saab väljendada üksnes endana, siis kuidas saab tulla miski väljastpoolt olevast?

Kui haigused ja kannatused oleksid loovuslikkuse osaks, siis need oleksid alalised, ega paraneks iialgi ning neid ei saaks kõrvaldada. Haigus kõigil tasanditel on kollektiivse usu mateerialik avaldumine, mis tuleneb eraldumusest, duaalsusest, kahest väest ja võimu ihalusest. Oma osa mängib siin veendumus, et miski eraldab teid teie tõelisest Minast. See veendumus ei ole tõene, kuid avaldub kolmemõõtmelise veendumusena. Vastavalt sellele, kuidas  kasvate vaimselt, hakkate te mõistma, et loovuslik teadvus on iseenesest täiuslik ja terviklik, seetõttu unenäod ei mängi selles erilist osa.

Inimesed  sageli küsivad, et miks Looja on lubanud toimuda ühel või teisel asjal?

Anuda või paluda mingit Looja kontseptsiooni, et muuta midagi, millest Loojal ei ole aimu, on mõtetu, pigem see kõik võimendab usu väge. Jah, imed on mõneti sündimas, kuid need on enamuselt seotud inimese enda lahendustega, aga mitte tema palvega Loojale.

Tuleb teha seda, mida ütleb inimesele tema intuitsioon ja teadvustada seda.

Haigus on kolmemõõtmeline nähtus, millest Loojal ei ole aimu. Looja jumalik teadvus  väljendub üksnes kõikjaloleva, kõigevägevama ja kõiketeadvama loovusluse harmooniana, kogu tema täiuses, terviklikkuses, külluses ja mõistuse tasemel. Me ei süüdista neid, kes kannatavad füüsiliselt, emotsionaalselt ja psüühiliselt. Eesriide tagustes on juhendajad ja kõrgelt arenenud olevused, kes toetavad maiseid kannatajaid, eriti siis, kui nad on jõudmas surma lähedale.

Püsiv tervendumine saab toimuda vaid siis, kui teadvus ei võta haigust reaalsusena. Kuid siiski, haiguste küüsi võivad sattuda isegi need, kes vaimselt ei tunnista haigust reaalseks. Kui olete siiski haigestunud, siis esmalt tehke kindlaks, milles on teil raskusi, kas emotsionaalsel, mõistuslikul või vaimsel tasemel, alles siis võite tegutseda soovituste kohaselt. Abi on kätte saadav kõikidel tasemetel. Kuid siiski, pöörake tähelepanu oma intuitsioonile ja ärge  andke haigustele võimu, isegi kui see ajab teid hulluks. Haiguste ainsaks väeks on see, mida ise  neile annate, oma hirmude, mõtete jne.

Paljud probleemid, mis häirivad inimesi, tulenevad enamuses segadusest mõistmisega, kuid need segadused võivad ükskord lakata. Oluline on meeles pidada, et surm on vaimsuse otsus,  mis tuleneb mitte teadlikust tasemest, vaid sügavast alateadvusest. Kui vaimsus otsustab naaseda Koju, siis minekuks ta valib haiguse, või olukorra, mis võimaldab tal lahkuda.

Teil on levinud arvamus, et tuleb teha mida iganes selleks, et inimene ei lahkuks. Kuid kui otsus on tehtud, siis ta teeb seda, isegi siis, kui ta ei ole teadlik sellest otsusest.

Surnult sünd, või varajane surm lapsena, on loovusluse vajaduse kohane, mida on tarvis lapse vanemate evolutsiooniliseks arenguks.

Ei tasu unustada, et ka teie olete Looja jumalik teadvus, mida saate võtta kasutusele oma valiku kohaselt. Kui soovite kedagi toetada, aga mitte tervendada, siis on tarvis tunnustada selle inimese jumalikkust ja ühilduda oma jumalikkuses tema jumalikkusega, ning aidata tal saada üheseks Lättega, mis on Looja Läte. Jälgige ja tunnustage igaühe Valgust, olenemata nende mistahes rasketest või tumedatest kildudest.

See on tõsine töö ja just selleks olete planeedil Maa. Looja loovuslus on  kõigis ja see on kõik, mis on.

Me mõistame, et käesoleval ajal, te puutute kokku puhastumisega vanast energiast, kolmemõõtmelise Ilma elu probleemidest. See on võimas, aga samas ka  raske aeg kehastumisel planeedil Maa. Kuid teile see oli teada juba enne seda kehastumist planeedile. Oli teada ka see, et  kehastute energiate tihkusesse, mis blokeerib kogu eelmiste kehastuste mälu. Olite teadlikud, et maises elus saate tõsta oma teadvuse taset kõrgemale, mis omakorda võimaldab pääseda inimeste kõrgema teadvusteni.

Pidage meeles, et te olete keha teadvus, aga mitte teadvuse keha, seega, teie teadvus on  teiega koos kõikjal, kuhu ka te ei liiguks. See tähendab, et te manustate oma teadvuse resonantsi kõikjale, kuigi näiliselt te ei tee selleks midagi.

Olla Vaimne Valgus, või Valgustöötaja, tähendab olla tões, ning elada vastavuses oma saavutatud teadvuse tasemele, milline hakkab ilmutama täiuslikkust ja terviklikkust, mis  kaitseb teid ja võimaldab ohutut olekut. Mõistus  tõlgendab teadvuse taset äratuntavasse vormi. Mõnedki teist, on valmis ja ootamas teada saada, mida oma sügavuses teate. Nad on vastuvõtlikud ja janunevad arenenud teadvuse järele.

Paraku leidub küllaga neid, kes on hirmul ja põrkuvad Valguse eest tagasi, võivad isegi rünnata seda  ilma põhjuseta. Kui see juhtub, siis ärge andke hirmule võimu, hirmul endal ei ole võimu. Tunnustage inimeses vaimset olemust ja liikuge edasi. Kõik, elu üleelamise tüübid, on seotud teise inimese teadvusega, millel ei ole midagi ühist teiega.

Paljud püüavad elustada minevikku, ja tuua see olevikku, kuulutades vanu häid aegu õigeteks ja parimateks. See kujutab endast usku kontseptsioonidesse ja õigustab vanu veendumuste süsteeme, millised  vananevad käesoleval ajal kiiresti. Tegelikkuses suurem osa vanadest headest aegadest, varjasid rikutut ja kahjulikku tegevust, mis tekitas paljudele valu ja kahju. Paraku, paljud vanad head asjad on tänavugi veel teil alles.

Palju sellest, millest koosnes mineviku kollektiivne teadvus, vastavalt inimhulkade ärkamisele kõrgema Ilma elu mõistmiseni, on lahustumas. Evolutsiooni peatada ei suuda isegi need, kes valjult jutlustavad ja ülistavad häid vanu aegu.

Maa on vaimne Ilmaruum, mis on asustatud Looja loodu poolt, ega ole raske ja igav illusoorne väljendumine duaalsuses ja eraldumuses, mida enamus peab reaalseks kolmemõõtmeliseks Ilmaks. Inimesed on elanud hüpnotiseerituna mateerialikes avaldumistes, mida nende teadvuse tase saab hoomata antud hetkes. Õppige tundma vaimset reaalsust, mis on aluseks igale mateerialikule avaldumisele. Vaadeldes kas või õit, nähke selles jumalikku harmooniat, täiuslikkust individuaalsuses, kõiges saate näha kaunidust, värve, aroomi – elu.

Kui näete armastuse ja mõistmise avaldumisi, siis teadke, et see on jumaliku teadvuse avaldumine, mis avaldub nende läbi, kes on sellega seotud. Kui olete puuduste, võitluste, piirangute ja vägivalla tunnistajaks, siis teadke, et ka niimoodi väljendub teadvuse seisund, mis ei teadvusta ühesust Loojaga.

Nähtava tõlgendamine, tunnistab teie teadvuse tõusu, üha kõrgemate teadvuse tasemeteni. Tõe tõlgendamine muutub teie teadvuse seisundi tasemeks, ehk selleks, kes te tegelikult olete. Ja siis, mingil hetkel, tõlgendamine muutub automaatseks.

Maa ei ole illusioon, nagu paljud  ekslikult arvavad. Maa on reaalne ja täiuslik Looja kavanduse väljendus.

Teie oma illusioon on loonud libakujutlust planeedist.

Armastus on ainus, mis Loojal on. Looja armastus on kõikehaarav ja kõikjal olev, nagu Looja ise. Armastus on kõrgelt resoneeruvad armastuse vibratsioonid, ehk  Jumaliku Teadvuse Puhas Valgus. Armastus on liim, mis seob kõik kokku, hoiab planeedid orbiidil, paneb käima hommiku ja õhtu, paneb roose õitsema ja õunu küpsema.

Inimesed  jätkuvalt ja ekslikult peavad armastust meeldivaks emotsiooniks.

Oleme korduvalt rääkinud, kuid peame seda kordama, et Armastus on Looja resonants, kõikjalolev seondus, kõikjalolev energia, mis voolab lõpmatult Looja jumaliku teadvusena, kõigi indiviidide väljenduste vahel.

Neil, kes elavad kolmemõõtmelises veendumuste süsteemis, on raske näha ja mõista, et kõikjal on üks ja ainus energia, täielikult, isegi siis, kui see avaldub lahkhelidena, ühe inimese vastuseis, teise inimese vastu. On olemas vaid üks energia, selle vibratsioon ja resonants. Kuid, kuna Looja on kõikjalolev, siis ta on tinglikus vormis igas kohas, olukorras, kohtumises ja suhtluses. See ei olene inimmõistuse kohasest armastuse tasemest. Armastus on kõikjal oleva Ühesuse tegevus, nii inimliku, loomse, kui taimse elu väljendustes.

Seda, mida teete oma sõnades, tegevustes, veendumustes, vihkamises ja armastuses, teete te üksnes  endale.

Ühesuses ei ole iialgi olnud, ega saa olla erandeid. Armastuse kõrgem mõistmise saavutus on osa iga ühe vaimsest teekonnast. Te kõik olete valmis saama selleks.

Oleme Arkturuslaste rühm…

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga