ARKTUURLASTE SÕNUM NOVEMBRIS 2023

Tervitan teid, kallid lugejad…

Uued energiad võimaldavad sündmustel äratada paljusid neist, kes on veel usus, et seadused, traditsioonid, mis töötasid vanas energias hästi, peaksid jääma samaks, millistena olid seni. Paljud seadused ja traditsioonid olid teile kujundatud selleks, et aidata enamust ning nende koostamise aja kohaselt need olid õiged. Kuid nüüd on tulemas Uus Aeg, milles on vaja kõrvaldada palju vananenud määratlusi.

Uue Aja eesmärgiks on tõusta ja avalduda kõrgeimates, arenenumates vormides.

Südamed ja mõistused on avanemas, silmadki hakkavad nägema vastavuses sellele, kuidas on arenemas eelarvamuste ja ebaõigluste mõistmine, mis olid alusteks paljudele seadustele. Te hakkate mõistma paljude liidrite tegude lapsikust, kes on keskendunud enamuselt Maailma Kuninga mängule, aga mitte hoolitsema nende eest, kes on neid valinud. Saate üle elada palju muutusi, millistest olete vaid kuulnud, et need  on tulekul.

Evolutsiooni ei ole võimalik peatada.

Inimese tõeline loomus on kõikjal oleva jumaliku teadvuse isikustamine ja seda loomust mäletab iga vaimsus, kui oma reaalsust. Need, kes on kandnud hoolt selle eest, et enamus inimkonnast ei ärkaks kolmemõõtmelisuse unest, elavad ise nendes hirmudes ja kannatuste saatel, milliseid ise viljelevad. Kolmemõõtmelise une kogemine on evolutsiooni protsessiks teile kõigile. Kuid teie Ilma avarustes, on ka neid vaimsusi, kes ei ole kunagi kehastunud teie planeedile, nemad on eelistanud areneda kusagil teistel planeetidel ja seda isegi ilma füüsilise kehata.

Kogemine läbi duaalsuse ja eraldumuse kujutab endast intensiivset ja rasket teekonda, mis ei ole nõrganärviliste jaoks. Sellelt teekonnalt väljuvad tugevad ja vägevad olevused, kellel on kõrgelt arenenud teadvus. Need, kes eelistavad jääda uneolekusse, saavad tänu vaba volile lubada seda endale. Kuid Ilm on muutumas, seetõttu paljud on hakanud mõistma, et on mõtetu hoida kinni ideedest, millised ei resoneeri vaimselt areneva Ilmaga.

Miks hulk inimesi on jätkuvalt vastu kõigele, mis ei kuulu kolmemõõtmeliste veendumuste süsteemi?

Miks paljud riiklikud ja kohalikud liidrid keelduvad isegi vaatama uusi võimalusi ja paremaid viise oma arenguks?

Miks sedavõrd palju poliitikuid, preestreid ja vaimseid õpetajaid, ministrid, arstid, õpetajaid, isegi suured ühiskondlikud ettevõtted, on vastu muutustele?

Selle põhjuseks on Hirm

Hirm kaotada seisust nende silmis, keda suutsid veenda oma kontseptsioonide tõesuses.

Hirm põrgu ees, kui ei saa kuulutada, ega peale sundida oma isiklikke usulisi veendumusi, kuigi ise usuvad päästmise illusiooni.

Hirm selle ees, mis asendavad tuntuid ideid ja veendumusi.

Hirm selle ees, et veendumused, millele on üles ehitanud elu alused, tegelikult polegi õiged.

Hirm tundmatu ees.

Hirm kaotada võimu ja rikkust, millest on joovastunud tänu status quole.

Hirm kaotada kontrolli.

Olge valvsad ja teadvustage hirmu juuresoleku süttimise võimalust, mis sageli on maskeeritud kasu  saamise alla. Meedia reklaam ja reklaamtahvlid õhutavad hirmu selle ees, mis teiega juhtub, kui sööte üht või teist toitainet, võtate sisse mõnda ravimit, loete mingit raamatut, või kui eitate mingit usu veendumust. Teie uudiste agentuurid, paiskavad lakkamatult oodatavaid, või hirmutavaid sündmuste vooge. Enamus sellest toimub teie alateadvuse tasemel, seetõttu te isegi ei teadvusta kuuldut ja nähtut. Kuid see ladestub teie teadvusse alateadvuse tasandil. Hirm on teadvuse reageering eraldumisele.

Looja on ainus vägi, mis ei ole mõjutatav ega allutatav veendumustele eraldumusest.

Hirm on teadvuse enesesäilimise aspekt, mis domineerib Maa kollektiivses teadvuses, millest on tulenemas kaose hulk. Enesesäilimine juurdus inimeste energeetilisse välja üksnes seetõttu, et see oli vajalik vähem arenenud eludes ellu jäämiseks. Me ei räägi siin tervise ja ohutuse ignoreerimisest, me räägime, et need tulevad esile nüüd kõrgemal teadvustuse tasemel, mis teadvustab, et Looja on Vägi.

Olge mõistev nende suhtes, kes kardavad muutusi. Selgitage neile toimuvat protsessi, kuid oma tõde ei tasu neile peale suruda.

Kolmemõõtmeliste veendumuste süsteemis, rahu all, mõeldakse mistahes tegevust, milles allutakse ühiskonnas tunnustatud väele. Kuid tõeline rahu, on ühesuse teadliku teadvustuse väline tulemus. Ühesus on reaalsus, milles rahu on alaline, kuid ei ole teatvustatav nende poolt, kes elavad eraldumuse teadvuses. Tõelise ja tugeva Ilma rahu ei saa avalduda täielikult seni, kuni ühesuse teadvus ei ole saanud domineerivaks väeks inimteadvuses. Paraku mateerialikud rahu kontseptsioonid on inimkonna sammud evolutsiooni teel, milliseid ei saa  kunagi pidada kohatuteks ja mitte olulisteks. Iga inimene püüdleb rahu poole, olenemata teadvuse tasemest. Kas ta teadvustab, või mitte, kuid Ilma rahu, on temas juba täielikult olemas. Iga vaimsus püüab saada terviklikuks, kogeda ühesust Loojaga ja on valmis kõigeks selleks, mis on Looja ise.

Püüdlus rahu poole käesoleval ajal on kõigis ülimalt tugev. Paraku kolmemõõtmeline teadvus  sageli tõlgendab rahu kui rikkuse ja asjade omamist ja suurt tunnustust kõigi poolt. Ehk isegi on püüd kõrvaldada neid, kes seisavad tema teel ees, selle saavutamisel. Õppige igapäevases elus avastama ja tundma kõikjal olevat rahu – isegi siis, kui teie eluhetk on raske. Rahu on kõikjaloleva ühesuse energia, mida ei pea saavutama, vaid tunnustama ja mõistma. Selline on teie tõeline töö, käesoleval ajal planeedil Maa.

Ei tasu kahelda, kas ikka kõik on kulgemas kavandi kohaselt, kuigi ehk teile näib teisiti. Kõrgelt resoneeruva valguse voolamise suurenemine Maale, samuti üha arenenumate teadvuste avaldumine viib selleni, et iidsete, kuid veel aktiivsete, karma energiate aeg on läbi saamas, ega ole enam ajakohane ning uues arenevas maailmas, neil ei leidu enam otstarvet.

Paraku enamus üleilmsetest energiatest on keskendunud hirmule. Ei tasu süüvida negatiivsete uudiste voogudesse, millised on pommitamas teid 24/7. Tavauudised  kannavad teistsuguseid energiaid, kui hirmu täis uudised. Just seetõttu tuleks teil õppida nägema hirmu ridade vahelt ja usaldades oma alateadvust.

Hirm, mida levitatakse hüvangu nimel, on sageli taktikaks, et hoida inimesi teadmatuses ning see  toetab eraldumuse võimu. Teie seas on veel palju isikuid, kes elavad madalalt resoneerivates energiates, ega tahagi, et need kaoks. Enamuse ärkamine ühesusele ja avardumisele, hirmutab neid, kes vaimset evolutsiooni näevad, kui ohtu ellujäämisele. Nad püüavad levitada hirmu mistahes vormides, peaasi, et hoida enamus inimesi kui hüpnoosi all, saades selliselt võimu teiste üle.

Teadke, et kõrgelt resoneeruvad teadvuse osad, mis on täis Ühesuse teadvust, on automaatseks kaitseks, madalalt resoneerivate energiate eest, mis ei ole suutelised resoneeruma teistega. Teadvustage ja hoiduge madala resonantsiga probleemidest, millised ilmutavad hirmutavalt. Ärge laske neil saada teie teadvuse osaks.

Ühene jumalik teadvus/Looja, isiksustatud ja lõputu erisuste vormina, on absoluutseks tõeks. Paraku absoluutne tõde ei avaldu, ega saa avalduda üksnes isiksustatud teadvusena, vaid  see on vaid esimeseks sammuks selles.

Tõde peab saama esmalt teadvuse seisundiks, alles seejärel avaldub väliselt. Teadvus on kõikide vormide loov substants, seetõttu iga inimene, kas teadlikult, või alateadlikult, loob igal hetkel oma isiklikku Ilma. Kui teadvustate tõde ja võtate selle omaks, siis sellest saab teie isiklik teadvus.

See sarnaneb auto juhtimise õppimisega, kus esmalt on vaja auto juhtimist  praktiseerida seni, kuni see muutub automaatseks. Selliselt töötab ka evolutsioon.

Nii toimub ka vaimsuse ärkamine. Vaimsus on algselt olnud isiksustatud Loov Valgus, ehkki kolmemõõtmelise mateeria energiana. Olles ühese substantsina – Loova Teadvusena, Loova Lättena – teeb see inimolemuse lõputa olevuseks, kes pole sündinud ja on surematu, millel puudub inimlik vorm – on vaid reaalne olemus, mille vaba valik võimaldab avalduda tõe vajaduse kohaselt.

Üksnes tugevamad ja arenenumad teadvused võtavad osa planeedi ülestõusust, ning nemad on suutelised säilitama Valgust, negatiivsuse surve all. Kellele meeldivad need sõnumid, need kuuluvad nende hulka, kes tegelevad ülestõusuga oma igapäevase tööga. Teie kõrgem teadvus saadab teid kõikjal, kuhu te ka ei suunduks. Teis on Valgus, mis on teie alaliseks reaalseks väeks –  on ühesus Loojaga. Enamus inimkonnast on Loojaga ühestena.

Enamus inimteadvusi, kes on elanud kolmemõõtmeliste programmide kohaselt lugematuid elusid, on mõjutatud teatud määral nende programmidega. Käesoleval ajal, tunnetate veel vanade programmid mõju, kuid kuna olete üle minemas uude teadvuse olekusse, siis teie mõistus (teadvustus) võib sattuda segadusse.

Inimteadvus on programmeeritud möödaniku poolt, seega tugineb möödanikule ning siit tulenebki püüd hoida kinni sellest, mis on olnud. Siit tuleneb püüd otsida lõputult põhjusi, miks üks või teine reegel on parem, kui mistahes uus.

Austage oma teadvust ja ärge vältige arvestamast temaga. Ta püüab aidata teid selles, mida  teab, kuid ärge lubage tal võtta võimu teie üle. Kui teie teadvus hakkab otsima põhjusi, miks tegeleda ühe või teisega, või mitte tegeleda, kuna tema arvates see on üksnes energia raiskamine,  siis rääkige oma teadvusega. Aidake oma teadvusel lõõgastuda. Mõneti jutt, rääkida oma teadvusega, võib näida teile totrana, kuid see on hea viis väljuda programmide raamidest. Programmid hoiavad teid vanas šabloonses energias, isegi neid, kes on vaimselt arenenud.

Evolutsioon on vältimatu.

Kuni inimene ei ole valmis järgmiseks sammuks ja seisab uuele vastu, seni temal võib olla palju raskusi. Kes tõepoolest veel usub, et Jumal on ainus reaalsus ja vägi, temale kõik on põhjuseks ja tagajärjeks. Kui teie silmad avanevad ja näevad tõde, siis need ei saa tõe ees sulguda enam iialgi.

Inimteadvusele Mina õppimine ja arengu protsess oli ja on kui Läte, Looja jumaliku teadvuse peamiseks eesmärgiks.

Ärge püüdke kõigest aru saada läbi inimõistuse – see ei ole võimalik. Piiratud mõistus ei ole võimeline küündima mõõtmatuseni. Kui vastavalt arengule hakkate avanema seesmiselt, siis saavad teile kättesaadavateks teie süvatõed . Loovus ise avaneb teis. Süüvige sagedamini endisse ja lubage endal olla sellega.

Ei ole tarvis saavutada midagi, et jõuda kujutluseni Jumalast, teha õigeid palveid, riituseid, külastada kõikvõimalikke kursusi, omada kõiksugu kristall ja nii edasi.

Iga inimene peaks mingil hetkel mõistma, et tõeline Mina on hulga lähemal, kui hingamine. Nii on alati olnud ja nii ka jääb, kuna see on see, kelleks olete praegu – mitte homme, ega peale seda, kui saate vaimseks, kui saate rohkem teada tõest – vaid nüüd ja praegu. 

Oleme arktuurlaste rühm…

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga