MAAILM PÄRAST KVANT ÜLEMINEKUT

 

Artikli autor on Valentina Mironova, biofüüsik. Töötanud Vene kosmosekeskuses 20 aastat, eriala – salastatud avastused. 

Selle artikli läbilugemisega saab endale teadmise, et ka teadlased on jõudnud samadele tõdemustele, mida on Krayon oma kanaldustes meile edastanud.

 

 Globaalsed avastused aastast 2013.

Käesoleval ajal läbime globaalset mutatsiooni, mis viib kosmilise teadvuse ja orgaanilise evolutsiooni kõrgeimasse punkti. See toimub läbi mõtete kontrolli ja mõttepuhtuse.

Jaanuar 2013. – teadlaste avastus (kiirendite füüsika, aatomifüüsika, lasertehnika): me elame muutunud ruumis. Vesiniku prootoni raadius vähenes 4% võrra. Senised kvant-distsipliinid ja teadus, kui selline, koos kõigi oma seadustega ei tööta enam. Prootonitest koosnevad nii Maa kui ka kogu Kosmos. Zemahi raadius (originaalis: Радиус Земаха) – üks prootoni struktuuri iseloomustavatest suurustest ülipeentes seisundites. Vesiniku aatomi endine diameeter oli 0,87*10-15 m, uueks diameetriks on – 0,84*10-15m. Vea suurusena on see arv liiga suur. Kõik uuringud on tehtud aastatel 1999 – 2013.

Kõigepealt vesiniku aatom muutis oma pöörlemissuunda (spinn) vasakpoolsest parempoolseks. „Stabiilse“ prootoni ajastul domineeris vasakpoolne spinn ka DNA’s, jättes töövõimeliseks vaid 3 %, ülejäänud 97 % aga vaikis ja seda nimetati „rämps-DNA’ks“. Rämps osutus aga mitmemõõtmeliseks elujõuks. Ilmusid: spontaanne loomulik regeneratsioon, rakkude sügav mõistuslik käitumine ja Inimese Teadvuse avardumine.

Prootoni diameetri mõõtmisse andsid oma panuse:

 1. Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland.
 2. Institute for Particle Physics, Swiss Federal Institute of Technology (ETH) Zurich.
 3. Max-Planck Institute of Quantum Optics, Garching, Germany.
 4. Laboratoire Kastler Brossel, Paris.
 5. Department of Physics, University of Coimbra, Portugal.
 6. Institute fur Strahlwerkzeuge, University of Stuttgart, Germany.
 7. Dausinger & Giesen GmbH, Stuttgart, Germany.
 8. Department of Physics, University of Fribourg, Switzerland.

 

Jaanuar – märts 2013. Astronoomia ja astrofüüsika.

 1. Saksa orbitaalteleskoop „nägi esmakordselt ultrapunaseid galaktikaid, millede heledus on 60x tugevam. Neis avastati intensiivne tähtede sünd (lükati ümber galaktikate evolutsiooniteooria). 3 oktavi võrra laienes infrapuna valguse diapasoon ja 3 oktavi võrra laienes ka ultraviolettvalguse diapasoon (minimaalselt).
 1. Kuni 2013 aastani liikus Päikesesüsteem Musta augu suunas. Jaanuaris 2013 „auk“ kadus. Me läbisime selle kosmilise värava. Avastati uus kosmiline värav, mille läbime 26000 aasta pärast. Mis toimus? 2010. aastal avastasid Maa teadlased, et Päikesesüsteem liikus väga kõrgsagedusliku energiaga piirkonda. Nüüd oleme me siin nagu kinnitus planeedi ja kosmose kvantülemineku kohta.

Vähenenud prooton – kõige globaalne üleminek kõrgemale oktavile mitmemõõtmelises Olemises. Sünnib teine mateeria, aatomid ilmutavad pidevalt oma mõistuslikkust ja ettenägelikkust optimaalses olemises olemiseks. Nende jaoks enam ei eksisteeri „keeldusid“. Muutunud on magnetvälja ja elektrienergia struktuur. Atomaarsel tasandil asendub süsinik räniga. Näide – tuumafüüsikud tunnistavad, et on segaduses osakeste mittereeglipärasest käitumisest.

Tihedad maailma vormid on esialgu stabiilsed, kuid endist peentasandilist plaani enam ka ei eksiteeri. Atomaarne ja molekulaarne sümmeetria on teistsugune. Elementaarosakesed – iga keemilise reaktsiooni ja uue orgaanilise ühendi keskpunkt. Seetõttu muutub ravimite toime ning on juhtumeid, kus nad muunduvad lausa mürkideks. Sünnib uus ja eriline spiraalmateeria, mille igal tasandil on oma distantne moodul mille läbi hinnata globaalseid muutuseid.

 Uue vesiniku energeetiline spekter.

Paralleelselt eelmise vesiniku energeetilise spektraalseeria (Leimann, Balmer, Pachen), ilmutab end praegu ainult Pacheni spektraalseeria (spekter, milles avastati ultrapunased kõrgema spektriga galaktikad). Endine vesinik hoidis maailma suletuna nagu kork pudelit. Nüüd on kork eemaldatud ja meie maailm mitte ainult ei saa kosmosest energiat, vaid kiirgab seda aktiivselt ka välja.

Endise prootoni energeetilised spektrid tähendasid varem vaid „langevat“ graafikujoont. Uue prootoni energeetilised spektrid pole täna mitte ainult „langev“, vaid ka tõusev graafikujoon. Maailma aktiivsuse ilmutamisalgus, näiteks raku suhtlus tema kõrgema analoogiga või teadvuse suhtlus teadvusega.

Uus Pacheni seeria sisaldab uusi tõusvaid spektreid. Aatomite Mõistuslik Distantne moodul, see on samaaegne liini „küsimus ja vastus“ samaaegne suundumine „üles“ ja „alla“ – see on kosmilise dialoogi sünd.

Uue vesiniku aatomi tingimustes on kogu maailma mateeria hakanud kõlama tooni võrra kõrgemalt. Aatomi keskmes avaneb uus energia – seesama mida nimetame elujõuks. See energia ilmub impulssidena. Impulsside rütmid on paigutatud teineteise sisse. Kasutatakse null-operatsioonide matemaatikat.

Unikaalne situatsioon – samaaegselt kui uus energia siseneb, tõmmatakse vana energiat välja. Materiaalsed vormid püsivad esialgu veel endistes piirides, inimteadvus aga juba avardub ja rikastub uuega.

 Inimteadvus.

Ruumis toimuvad muutused. Iga inimene on saanud juurdepääsu oma kõrgematele jumalikele (mitmemõõtmelistele) plaanidele, millised varasematel aegadel olid kättesaadavad vaid meistritele ja pühakutele. See on elujõud, mida E. Blavatskaja hakkas kutsuma Proteuseks: «Valgus – Suur Maag Proteus – see on Esmasündinu, see on elekter, see on eluprintsiip Anima Mundi, see on Eeter, mis tõusmas Akašasse».

Vähenenud prootoni raadius lihtsustas suhtlust Proteusega, kes elab aatomi keskmes. On alanud globaalne teadvuse ärkamine. Kinnitus – planetaarse Hartmanni võrgustiku muutumine. Kuni detsembrini 2012 oli tume tsoon 430 см laiusega ja hele tsoon 230 см laiusega. Pärast jaanuari 2013 on tumedate heledate tsoonide laiuseks 240 cm. Kuni 2012 aastani „vastutas“ tume tsoon aju survestamise eest – jäik magnetväli; pimetäpp; surev tüümus; seotud DNA, jne. Аatomi tuum avas oma elektrilise päritolu läbi uute füüsikareeglite. Nagu füüsika ja vaimsuse ühendamise generaalplaan – teadvuse täielik rahustamine. Kvantsündmusel puuduvad ajalised raamid. Kvantsündmus nimetusega „Suur Pauk“ on alles käimas.

Globaalanalüüsi tulemusena on ettekande autor koostanud töö, pealkirjaga «Протей. Трактат о жизненной силе. Сознание и физиология человека в новых условиях»http://www.vrata11.ru/index.php?opt

 Proteus ja füsioloogia.

Füsioloogias on Proteus sillaks närvirakkude ja teadvustatud kujutlusvõime vahel. Varem oli see arusaamatu ning mitte nähtav. Täna ilmneb see läbi kuldse valgusaine (kuldne veri). Niisiis:

 1. Tüümus, harknääre Proteuse peamaja – sensoorse informatsiooni andur. Immuun -järelevalve. On hakanud kasvama, kindlustades rakkude regeneratsiooni ja taastumise.
 1. Aju mandelkeha lülitub ümber teadlikule vastuvõtmisele. Hirm asendub teadvustatud aktiivsusega ja tähelepanu fikseerumisega käesolevasse hetke. Mandelkeha on seotud kujutlusvõime ja mõttedistsipliiniga.
 1. Depressiooni keemia – aju limbilise süsteemi hüperaktiivsus (ründa või jookse). See instinktide süsteem lülitatakse välja. Alaneb agressiivsus ja depressioon – hirm muundub teadlikuks loomiseks. Adrenaliin ja testosteroon muutuvad kergeteks ja pehmeteks.
 2. Pea aju. Vanad neuronite paketid lahustuvad (masinlik tegutsemine). Uue maailma vastuvõtmiseks puhastuvad mälusügavused läbi spontaanse unustamise ja kiire taastumise.
 1. Pea aju koosneb kolmest piirkonnast, milledest igaüks omakorda koosneb kolmest piirkonnast ja nii kuni lõpmatuseni välja. Veri avab aju teadvuse kristalli saladused.
 2. Juttkeha e. striatum. Muskulaarse aktiivsuse ja liikumise teadvustatud koordinatsioon. Mõistmine, miks ma teen konkreetset tegevust.
 1. Epifüüs. Suguhormoonid sünnitavad loomingulist energiat. Teadlik rasedus. Tsükli muutus naistel. Viljastumine kord aastas – «päikesetsükkel» «kuutsükli» asemel.
 1. Südame rütmi juhtimine läheb sümpaatiliselt närvilt üle uitnärvile ehk rütmi ei juhi enam hüpotalamus vaid piklikaju.
 2. Aju vedelik. Kasutades oma teadvust, tunnevad rakud ise vajalikke signaale ära.
 1. Vesi. Peentasanditel on tegu keeva substantsiga. Mõistuslike vesiniksidemete esindaja. Vee valem sõltub vee neist omadustest, milliseid ta tahab ilmutada. Rakus töötab nagu neuron. Aju (90% vett) muudab vaakumi (eetri) struktuuri – vee uus struktuur on analoogne uuele vaakumile. Uued vee tüübid – klaster-vesi, ioniseeritud vesi ja vedel elekter.
 1. Silmades lahustuvad pimetähnid, taastumas on mitmemõõtmeline taju. Me näeme mitte silmade, vaid ajuga. Käivitumas on aju uued valguskoodid. 29.aprillil 2010 avastasid Israeli (Caesarea) neuroimmunoloogid seose aju aktiivsuse ning vaimsuse vahel. See on teadvuse töö – mälu avaneb.
 1. Muutunud orgaanika. Erütrotsüüdid (ja vetikate rakud) – on erilised valgud, mille elutsükkel on 24 tundi. Praegu on tsükli pikkuseks 20 tundi ja vähem. Me erineme oma seesmise aja poolest (loomingulised resonantsid).
 1. DNA koosneb lõpututest genoomi-kihtidest, milledest igaüks avab ukse oma Universumisse. Uksed avanevad läbi teadvuse. Seetõttu pole DNA ja teadvus üks ja seesama. DNA ilmneb ümber keha minimaalselt 8 meetri kaugusel. See pole aura! vaid elujõud! Ta on absoluutne.

Kui uurija teadvus sekkub Universumisse, siis ta pöördub ka tema füüsilisse kehasse nagu Universumi Teadvuse kehastus. Seejuures ilmutab seesmine nägemine uut reaalsust, mille vastu võtmine peab olema samuti ebatavaline. See toimub seetõttu, et maailm pole enam endine. Sügavusestest tõuseb Proteus ehk elujõud, mis ilmutub läbi vähenenud mõõtmetega vesiniku aatomi. Eelmise vesiniku tingimustes ei pööratud teadvusele ja mõttele kui kurikuulsale inimfaktorile mitte mingit tähelepanu. Nüüd on aeg! On alanud Inimese evolutsiooniline ülestõusmine.

Kuidas see kõik juhtunud on ehk astrofüüsika viimased uudised ja mitte ainult.   

Need avastused näitavad, kuidas muutub orgaaniline inimkeha uutes tingimustes.

Musta augu asemel, kuhu me 21.12.12 – 31.12.12 kulgemas olime, avastati meie uue galaktika keskmes magnetar, täht, mis väga kiirelt pöörleb ümber oma telje. Mitte aga see ei tee teda unikaalseks vaid see et ta kiirgab väga tugevat magnetvälja. See pole ka lihtne väli, vaid see väli on vedel. Vedel magnetväli, mis koosneb mingitest graanulitest, millest igal on oma individuaalne programm, millel on teadvus. Avastus tehti New Mexicos, USA’s, 27 Very Array (VLA) raadioteleskoobide poolt. 16.05.2013.

Algul avastati magnetar raadiolainete diapasoonis, see tähendab inimene teda oma silmaga ei näinud. Nähti teda 2014. aastal, ta on eresinise värvusega. Silmad on aju osa. Aastaga (mai 2013 kuni mai 2014) toimus planetaarses mastaabis magnetari ja inimaju sünkroniseerumine. Kuidas see sai toimuda?

Ajus on juba ammu avastatud sinist värvi piirkond (helesinine laik). 2014 aastal aga hakkas see piirkond kiirgama sinist valgust. Arstidele informatsiooniks, et see piirkond asub ajutüves. Projektsioonil seljaajusse on sellel koostoime hipokampusega, aju mandelkehaga ja vaheseinaga.

Sinine valgus – see on DNA töö (avatud teadvus, mälu); see on üks baasvärvustest: punane+roheline+sinine. Sinine värv on seotud verega – punane veri annab sinist kiirgust. Sinine värvus suurendab ka silma klaaskeha läbipaistvust. Silmad on aju avatud osa. Kõik takerdub inimese teadvusse.

Tänu 4% võrra vähenenud vesiniku aatomile (tema on ka prooton) on sinise värvispektri skaala avardunud.

Kuna silmad on „hinge peegel“, muutub praegusel ajal ka silma võrkkest (kohandub uute tingimustega), temas tekivad uued kombineeritud valgud krüptokroomid (cryptochromes).

DNA’d kirjutatakse aktiivselt ümber. Psüühhika vastuvõtlikkus stressile väheneb – varem osalesid selles hüpokampus ja valk Glu2. See valk praegusel hetkel aju- ja magnetari sinises valguses, muudab oma omadusi. Rakud on veel korra oma spektrit muutnud. Negatiivsed emotsioonid aegamööda kahanevad – kaob soov vanamoodi reageerida. Väliste mõjurite suhtes kaob mõtlematu reageerimise harjumus. Selles abistavad aju tema sinise osa neuronid (mis on täiesti teised).

Avastus, mis tehti 2013. aastal Stocholmis. Sinine valgus stimuleerib aju tööd. On juhuseid, kus sinise valguse mõju on sarnane tassi kohvi joomisel tekkiva mõjuga.

Avastus aastast 2014, Brisban, Austraalia. (12. rahvusvaheline kognitiivsete neuroteaduste konverents). Avastati aju osa, mis ei vanane ja mis jääb sama elujõust pakatavaks nagu see oli nooruses ja püsib sellisena kuni surmani. See on tee algus loomulikule surematusele või minimaalselt väga pikaajalisele elule.

Aju helesinise piirkonna neuronid ja surematusetsoonid on veresuguluses. Inimese jaoks tähendab see teadvustatud ja aktiivset suhtlemist igapäevases olmes, seal, kus elavad „pisiasjad“.

Magnetari vedel väli. («eetervedelik») – äratades surematuse tsoone, taastab inimese magnetilise taju. Resultaadiks on kardinaalsed muutused inimese energosüsteemides.

Оn tehtud kindlaks seos depressiooni ja osteoporoosi vahel. (Jerusalemma ülikool). Osteoblastide – rakud, mis toodavad luukudet – arvu vähenemine Häirub sümpaatilise närvisüsteemi töö, mis aktiveerub stressireaktsiooni olukorras. Organism hakkab tootma noradrenaliini, mis tapab osteoblastid. Depressiooni korral protsess süveneb ning mõne aja möödudes tekivad häired luukoe ehituses. Osteoporoosi ravitakse antidepressantidega. Neid võib osta aga ennast võib ravida ka uue aja võimalusi kasutades. Kirjutada paberile: „… ravim“ ning seejärel kleepida kiri vee pudelile. Vett juua ning ööseks asetada veeanum oma voodipeatsisse.

Naer muudab teadvust. Teadvus töötab graafilises režiimis. Naer loob väga selge „kujutise“ ja sõna otseses tähenduses muudab seda, kuidas me ümbritsevat maailma näeme. Silm saadab signaali omale ajupoolkerale. Seejuures lülitab aju järjekindlalt ja märkamatult tähelepanu kahe pildi vahel ümber – binokulaarne konkurents, mis depressiooni korral kasvab. Mida teha, et see „konkurents“ kaoks? Naeratada! Naerda! Naer lülitab tähelepanu ümber ja kaotab stressihormoonid. Naermise ajal te näete mõlema poolkeraga üheaegselt. Algab taastumisprotsess, mis hõlmab kogu keha.

Planetaarse noorenemise algus – teaduslik tõestus.

Küünte all asuvas epiteelis asuvad eriliste tüvirakkude grupid. Neis on aktiveerumas geen, mis kodeerib valku „Wnt“ – see valk töötab embrüonaalses arengufaasis, hiljem aga jääb magama. Praegu on see valk ärkamisfaasis.

Asja olemus – igasse kahjustatud piirkonda organismis ulatuvad „kuldvõrgustiku“ (Proteuse) närvirakud, mis taastavad tema eluvõime ja toetavad regeneratsiooni. Proteus – see ongi iga inimese Elu.

Tüümus. Harknääre. Meenutab kujult tüümiani lehte. Tüümus – «hinge asupaik». «Teeb» immuunsust. Koosneb kahest poolest ja on seotud peaaju kõikide struktuuridega. Poliitikutel on tüümuse parem pool sageli suurem – see pool vastutab ohtude (nii reaalsete kui ka väljamõeldud) avastamise eest ja reaktsioonide eest emotsionaalsetele stiimulitele.

Thymopoietin- inimgeen, mis on saanud oma nimetuse poeesia auks, teadvustatud loominse auks. Poeesia – rütmide valdamine. Geen mis väljendab rütme ja see sünnib tüümuse rakkudes. Tüümuse rakkude aktiivsus on suurem öösel ja päeval, madalal õhtul ja hommikul.

Kuidas mõõta teadvust? Inimese aju võtab ühes sekundis vastu 11 000 000 bitti informatsiooni aga teadvustab sellest vaid 40 bitti. Kas võib tunnetada ninaga? Lõhna? Vormi? Värvust? Tüümus hakkab toimetama. Nii tekivad uued võimed. Tekivad teised tundlikud valgud – see aga on DNA aktiveerumine.

Mis on Merkaba? Kas on võimalik teda näha?

Inimese energia väljub tema kehast rohkem kui 8 meetri kaugusele (see pole aura), see on aktiivse DNA töö. See on Merkaba, vabas tõlkes heebrea keelest – „see millega sõidetakse“ või „kvant-udu“ või DNA aktiivteadvus. Ta meenutab kujult ringvikerkaart. „Tavainimese“ ja „meistri“ Merkaba erinevus seisneb tema ereduses ja värvidega rikastatuses. See „udu“ ongi teie võimekus. Seda on võimalik näha, see on reaalne energia! See on Jumala olemus meie sees – Jumalik kõrgem loomisaspekt. Tahate või mitte, kuid teil tuleb seda tunnistada. Te olete kuulnud aatomi mitmemõõtmelisusest, selles on avastatud 11 mõõdet + 0-mõõde. 12 magnetvälja erinevat aspekti. Ta kiirgab energiat erinevates diapasoonides – soojuskiirgusest alustades kuni lühidaste gammadiapasoonis sähvatusteni välja.

Inimsilmadest väljuvad 2 kõrgsageduslikku võimsat laserit, mis koguvad informatsiooni. DNA „heliseb“ ja „kiirgab“ väga kõrgetel sagedustel ja see on kuulda kogu kosmoses ja see kõik on seotud inimese radioaktiivsusega. Sellest ei räägi täna teile mitte keegi. Vähem teada on see, et inimene sisaldab vähestes kogustes uraani. Haige piirkonna kiiritamine kuumutatud karneooliga = keha loomuliku radiatsiooni kasutamine. (selle meetodi töötas läinud sajandi 30-ndatel välja arst ning bioloog Jevgeni Ivanovitsh Badigin).

Organism vajab teatud hulgal radiatsiooni, sest ta on üks globaalse teadvuse aspektidest, üks Looja kosmilise mitmemõõtmelise aura aspektidest. Teadvus – struktureeritud Valgus. Tärganud, mitmemõõtmeline teadvus (aju kõrgemad aspektid) saadab välja gamma kiirgust. Mõningail juhtudel on seda spektrit võimalik näha.

Astrofüüsikud fikseerivad paljusid kosmoses toimuvaid gamma-diapasooni sähvatusi. 27.04.2013 (GRB 130427А, Lõvi tähtkujus), toimus 5x eredam sähvatus, kui kõik varasemad. Supernoova plahvatus Suures Magellani Pilves10.12.2013 – 21.01.2014. Ühelt poolt on tegu Uue teadvuse tulekuga (rumal on arvata, et me oleme kosmoses ainsad), teiselt poolt on tegu uue, mitmemõõtmelise portaali avanemisega. Kogu kvant-üleminekut kureerivad Meistrid ja Kõrgemad Looduse Seadused (Looja).

Meie keha läbistavad neutriinod (kosmosest, tähtedelt, Päikeselt) – igas mikrosekundis rohkem kui 1 miljard osakest. Osake sünnitab teisi osakesi. Niisis, meis kõigis töötab pidevalt Suur Hadronite Põrguti. Kummaline, kas pole? Meenutage külma tuumasünteesi, DNA-d ja füüsilise keha energiat. Meenutage päikeselt tulevat radiatsiooni ja päikesevitamiini ehk D3 vitamiini. Meenutage vesinikku, mida läheb tarvis DNA jagunemiseks. Teie Suur Hadronite Põrguti saab toite kõige esmalt teie teadvusest, edasi tulevad toit ja kõik muu.

Pulsarid. Nende impulsid on võrreldavad kardiorütmidega, milles süda töötab nii ülekoormuse kui normaalse koormuse korral. Suurte kehade kardiorütmid kattuvad oma sageduskarakteristikutega vanade pulsaritega. Mida noorem ja energeetilisem on pulsar seda väiksem ja kergem keha vastab tema sagedustele. Uued lapsed. Uus teadvus – vastavus ühehertsise sagedusega pulsaritele – normaalne südame rütm. Koormusel 200 lööki minutis jõuab süda järele noortele ja aktiivsetele pulsaritele.

Draakoni Pulsarid – väga vanad pulsarid, nende sagedused on tasakaalu ja küpsuse garantiiks. Sõnni tähtkuju – sealt tuleb kiireid noore pulsari signaale (supernoova plahvatus 1054.aastal. Pulsarid on vesiniku – elu ehitusmaterjali allikad. Me kõik koosneme sellest samast mateeriast, millest koosnevad ka hõredad prototähtede pilved. Uuel vesinikul põhineva mateeria kontsentraatoriks on süda.

Süda jääb alles ka peale füüsilise keha surma (füüsikute avastus – surma ei eksisteeri). Süda on tuleaparaat. Ta on alati valvel ja lööb igavesti. Südame füüsiline agregaat on ajutine, tema peenagregaat on aga igavene ja purunematu tuleagregaat.

On avastatud, et peenkeha eraldumisel töötab südame rütm edasi ilma igasuguse häireta. Maailm rikastub tema peeneimate kiirgustega. Sekundirütm on avastatud ka päikese maksimaalse aktiivsuse ajal tekkivail virmalistel. Meenutage neutriinot. Nii ei pulseeri mitte ainult maine ionosfäär vaid ka Maa magnetväli ja päikesetuul ja tähtedevaheline keskkond. Kas see meenutab teile midagi? Ühtse Teadvuse Ühtne keha! Kõik see elab ajahetkes „siin ja praegu“.

Washington 28 09. 2013. 7 aasta andmed. Astrofüüsikud leidsid Amburi tähtkujust ebatavalise röntgenpulsari (radiatsioon!). See pulsar transformeerub pidevalt. Selline ilming polnud enne üleminekut võimalik, sest temas on segunenud korraga kõik kiirgused ja seetõttu kutsutakse teda transformeriks. Tema käitumine on väga ebatavaline – ta kadus raadiolainete diapasoonist ja oli mõnda aega kadunud ning teda on taasavastatud 2005 ja 2013. aastatel kahe astronoomide grupi poolt.

Millest see räägib. Tööd on alustanud südames asetsev aju (valgusest kiirem, toodab uut elektrit). Ta on mehhanism, mis aitab orienteeruda mitmemõõtmelises ruumis. Mitmemõõtmelisus väljendub läbi pulsarite – transformerid on uute peenkehade aspektideks. See ongi kosmiline teadvus. Kogu aeg on meile räägitud, et neuronid ei uuene ega neid ei teki juurde. Kuid, ajusse on tekkinud uued erilised tüvirakud, mis on spontaanselt hakanud jagunema. Uued närvirakud moodustavad sidemeid lähinaabritega ning suunavad sidemed kaugemate juurde. Neuronid asenduvad. Lühiajaline unustamine – „vana kogemuse“ lahkumine ja vanade, oma aja ära elanud harjumuste kustutamine. (Maailm on juba muutunud). Uued neuronid „kirjutavad“ uut, mitmemõõtmelist kogemust.

Neuronvõrgustik. (vastutab sotsiaalse käitumise eest) Varem me elasime aeglaselt – pärast prootoni vähenemist elame me kiiremini. Vastuvõtu inerts lakkab olemast.

Avastus: aju koosneb 3st piirkonnast, millest igaüks omakorda koosneb samuti 3st piirkonnast jne. Loominguliste inimeste aju on teistsugune ja baseerub teadvustatud mõtlemisel – kahe ajupoolkera vahel puudub eraldatus. Teiseks on muutunud ka optiline närv. Nad lülitavad teadlikult sisse oma „kõrgemad korrused“.

Aju Jõud – ta suudab töödelda rohkem kui 240000 eri sagedust (kanalit). Terviklikkus sõltub teadvusest, võimest rahulikult vastu võtta kõike uut.

Mis on ülestõusmine? – aju koodide avanemine. Aju asetseb Universumi Kunsti vibratsioonilises kanalis. See on kõrgeim kood. Inimesed = Aeg = Sagedus = Telepaatia.

Aja seadus: „Looduses on ilu kõige kõrgem“; 4-mõõtmelise aja teaduslik-matemaatiline võrrand: Т (Е) = Kunst. Teadvus – substants, millest on loodud Kõik. Teadvuse Alkeemia –vabanemine sõnadest ja selgitustest.

Aju ja mõistuse erinevus. Aju – Universumi Arhiiv, Jumalik Matriits, info töötlemise koht. Muutumatu alates esimese kehastuse algusest (see pole hallhollus). Mõistus = Aju + kõrgeeterlikud tundeorganid, ühendus kosmosega.

DNA mitmemõõtmelisus. Genoom „elab“ mitmel korrusel – aktiivgeenid ja peenmateriaalne osa. DNA jagunemiseks läheb tarvis vesinikku, praeguses ajajärgus on vaja UUT VESINIKKU. Päikesepurske muudavad organismi. Universumi valgus on igas rakus. Inimene on nagu energia- ja valgusgeneraator. Inimene kõlab kui Kvantonomio Tsütobariko. (Kvanto – arv, tsüto – rakk; bariko – surve)

Vastsündinu esimene kisa, rassist ja soost sõltumata, oli enne Üleminekut 440 Hz (noot „La“). See oli nagu maailmale häälestatud kammertoon. Praegu on see kisa oktavi võrra kõrgem, kuid milles on säilunud ka selle endine tähendus.

Oksüdotsiin. Naishormoon, mis on seotud sünnitamisega, toitmisega ja harjumisega. Tendents näitab raskemat vastsündinuga harjumist – formaalselt tähendab see häiret dopamiini „naudinguhormoon“. Miks? – naise alateadvuses on tekkinud soov teadvustatud raseduse järele. Praegu toimub kõikide naiste globaalne genoomkaardi „ümberkirjutamine“ – kuutsüklite (igakuine viljastumine) asendumine päikesetsüklitega (viljastumine kord aastas). Selle süvapõhjuseks on see, et enne Üleminekut olid seksuaalsuse ja raseduse geenid kokku ühendunud. Faktiliselt väljendus see paljunemisfunktsioonina (planeedi üleasustatus). Uues ajas töötab oksüdotsiin aktiivselt nii mehel kui ka naisel. See on kõrge moraali ja seesmise eetika hormoon. See aktiveerub läbi käepigistuste, embamiste, loomingulistes ühendustes, teadvustatud käitumises, uuele majandusele aluse panemises, stabiilses ühiskonnas jne.

Testosteroonist on saamas aktiivse loomise hormoon. Seksuaalsfäär ja energia jäävad alles, kuid neis puuduvad agressioon ja sügav eitamine. Aktiivse naiseliku alge ärkamine nii meestel kui naistel.

Närvisüsteem ilmutab end läbi parasümpaatilise süsteemi (uitnärv). Aktiveerub teadvustamisel, taastab inimese võime ennast ise tervendada. Stabiliseerub südame sagedus. Inimese vägevusest võib rääkida kuitahes palju, kuid igat inimest peab isiklikult puudutama mingi sündmus, mis teda raputab või lööb tema sisemaailma sassi, kuid samas see sündmus tekitab seal ka korra.

 Uus rakumehhanism.

Meie rakkudes hakkab ärkama väga eriline ja unikaalne mehhanism. Selle mehhanismi ülesandeks on kõrgemates mõõtmetes olevate kehade formeerimine ja nendega töötamine. Tema töötamine tähendab inimese jaoks pehmeid tingimusi tema ülestõusmiseks. Ülestõusmine on pidev vibratsiooniliste sageduste tõus (just nagu lennuk kogub stardijärgselt pikkamööda kõrgust juurde).

See on osake iidsest aja hoidmise mehhanismist, et saaksime sukelduda tihedasse mateeriasse. «Mehhanism» põhineb keerukal pöörlemisel – see on omamoodi „keerdtrepp“. Kaua aega on trepp viinud vaid mateeria sügavusse, jõudes „põhja“ ehk evolutsiooniteekonnal määratud punkti, algab taas mugav tõus.

Vesiniku aatomi vähenemisega toimus pööre ja algas kunagi seotud energia lahti kerimine. Rikastatuna uute tuleenergiate ja vibratsioonidega, see energia tervendab ja terveneb ja tervendab – tervendab ka iseennast nii sügavuti kui ka pinnapealselt.

Sellest pöördemomendist algab ka psühholoogilise nähtamatuse fenomeni ilmnemine. See on tõepoolest nähtamatus, kui kahe või rohkema inimese teadvus hakkab sageduste (vibratsioonide) poolest niivõrd erinema, et ilmutavad end täiesti erinevais piirkondades või aladel. Need inimesed ei näe teineteist selle sõna otseses tähenduses. Nii toimub sügav üleminek, mida varasemalt nimetati „tihedustevaheliseks eraldatuseks“. Selles seisundis aitab väga hästi taotlus: «minu reaalsuses on minuga kõik hästi: …» (lugeda üles kõik vajalik).

Mille poolest uus rakumehhanism erineb vanast?

 1. Eelmine rakumehhanism oli sõna otseses mõttes lineaarne. Pärast ühe tegevuse lõppu algas teine tegevus.
 2. Energiavahetus ja organiseeritus kuulus nn. Krebbs’i tsükli alla (energeetiline veski). Tsükkel koosnes erinevate orgaaniliste hapete järgnevustest, mis vajalikul hetkel eritusid või neeldusid: vesinik, süsihappegaas ja vesi.
 3. Kas märkasite, et vesinik on selles nimekirjas esikohal, kui omamoodi kaitse mateeria muutumise eest.
 4. Enne Üleminekut säilitas rakk endas saladust, mida mikrobioloogidel avastada ei õnnestunud – tsentrosoom – tähekujuline moodustis. Täna on teada, et tsentrosoom peidab endas unikaalset mehhanismi.

„Tähe“ keskel asub punkt, mida tiibeti targad kutsuvad: Lha (jumalikkus, hinge tuli) Nüüd on see punkt avanenud.  Tähekujulise moodustise olemus – maises plaanis mitmemõõtmeliste protsesside organiseerimine ja käigushoidmine, selleks, et rakud saaksid iseseisvalt ja teadvustatult häälestuda hetkelistele kosmilistele impulssidele. Analoogiks võib pidada observatooriumi.

Teatud mõttes on füüsilises plaanis tegemist nähtava tule-Merkaba ühe aspektiga, mis põhineb loomulikul regeneratsioonil ja noorenemisel. Kõik kokkuvõetuna on Jumalik Kingitus selleks, et saaks toimuda Üleminek kõrgemasse mõõtmesse koos füüsilise kehaga. „Teel olles“ see keha tervendatakse ja taastatakse ning lülitatakse alalisse harmoonilisse väljundisse.

  Vee tarkus – ehk muutunud mateeria saladused. 

Kas teate, et Vesi on olnud kuni praeguste aegadeni „aheldatud“? Kas keegi kunagi on küsinud Vee arvamust? Veele on alati peale surutud oma arvamust. Mis see Vesi siis ikkagi on?

 1. Masaru Emoto tööd näitasid, et vesi kuuleb ja näeb – jääkristallid, mis tekkisid erinevat muusikat „kuulates“
 2. Tuleleegi säilumine kristalli keskmes ja tsentrosoomis. Vesi põleb – suur saladus.

Mida ühist on Veel ja Vesinikul ehk, milline side on Päikesel ja Veel?

Päike koosneb vesinikust. Kui ühinevad 2 vesiniku aatomit, sünnib heelium. Vesinik – tuli, tule mõtte kandja, ehk oma struktuurilt harmooniline ning teadvustatud loov mateeria. Universumi tulel on palju nimesid – Proteus, Igavene Mere Vana. Vesi – üsk, mille läbi Proteus loob oma tulevorme.

«ВОДО – РОД – Vene keele mittevaldajale läheb asi vähe arusaamatuks „vodorod“ = vesinik; ВОДО –vesi; РОД – sugu, suguvõsa »: В(ф) ФОТО – фотография, память. Vodorod – iidset ja algselt tähendust võiks läbi vene keele tõlgendada kui algset suguvõsa, algset esivanemat.

Kas suudate endale tunnistada, et VESI omab MÕISTUST? Kas suudate tunnistada, et Vesi on elus olend? Vesi on elav olend ja loogika ning mõistusega pole siin midagi teha… Ainus väljapääs on südamega tunnetamine! On käes aeg koostööks Veega… Vesi on tarvis vabaks lasta. Vesi on tugevaim oksüdeerija. Ta on üks neist, mida me nimetame vabadeks radikaalideks ja mida me väga kardame. Miks aga ei lahustu siis meie nahk, luud ja veri? Vee teadvus avaneb läbi keemiliste reaktsioonide ja meie kehas toimub neid reaktsioone väga palju.

Vee struktuuri aluseks on kristall – kristall, mis koosneb 57 molekulist. See on tetraeeder. 16 sellist kristalli moodustavad 912 molekulist koosneva elemendi. Tähtsad vabad vesiniksidemed. Klasteri 912 igal tasapinnal on 6 vesinikusidemete keskust. Sidemed on liikuvad, nad kerkivad pinnalt üles ja siis vajuvad alla tagasi. Nad võivad seguneda hapnikusidemetega. Välja tuli vesinikuside tagasi läks aga hapnikuside.

Veel on mõistus ja teadvus – selle tõestas vene teadlane S.V. Zenin; patent «Vee takistuse muutus sõltuvalt inimese mõtetest», 30. septembrist 1996.

Vees PUUDUB kaootiline liikumine. Vesi on harmooniline ja tark elu alge. Vee struktuuri aluseks on taas kuldlõige. Kui ümberkodeerimine (klasterite teistsugune asetsemine) on Vee jaoks energeetiliselt kasulik, siis vesi võtab selle kogemuse vastu ning muudab teadlikult oma struktuuri. Vesi elab väga ootamatus vormis: diferentsiaal-faasiline. Seetõttu on inimene, kes koosneb 80% ulatuses veest, suuteline end rakulisel tasandil pidevalt ümber programmeerima. Sinna hulka kuulub ka DNA taastamine lapsepõlve foto alusel või lihtsalt läbi mõtlemise. Rakus täidab vesi neuroni funktsiooni. Peaaju koosneb 90% veest. ja on võimeline muutma vaakumi struktuuri. Keha helisagedus – süntees = 570 triljonit Hz. Nüüd tuletame meelde, et vesi lahustab kõike, küsimus on vaid ajas. Kõikidest oma kristallidest leiab ta alati vajaliku mustri, konksu, mis avab luku mistahes ainele juurdepääsuks. Vee valem ei ole kaugeltki H2O vaid ta on midagi „keskmist“ mis jääb Н6О3 ja Н12О6 vahele. Valem sõltub Vee soovist ja tahtest, kuidas ta hetkel ilmneda soovib.

Vesi on ainus substants, mis suudab olla kolmes olekus: tahke, vedel ja gaasiline. Igas tema seisundis on palju „alamliike“. Näiteks on jääl 200 erinevat struktuuri. Veel on rakuline ülesehitus. Vee ja Ruumi struktuur on üks ja sama. Seadused on mõlema jaoks ühed. Rakkude paljunemine – informatsiooni edasi andmine kõikidel bioloogilistel tasanditel. Veel on 2 mälutüüpi: lühiajaline ja pikaajaline, kus Vesi häälestab oma matriitsid ümber, et võtta vastu uut ja talle vajalikku kogemust. Külmudes vesi puhastub.

Rumeenia teadlane, nobeli preemia laureaat dr. Henri Marie Coanda avastas, et lumehelbe-kristallide keskosas on peened torukesed, kus vesi EI KÜLMU. Selgub, et kustutatakse vee „väline“ või „pindmine“ mälu. Süvamälu jääb alles – seal elab Proteus, Vee tule-alge. Vee informatsiooniline süsteem on analoogne vaakumile. See tähendab, et Vee, vaakumi (kosmose) ja teadvuse põhistruktuur on üks ja seesama.

Mõni aeg tagasi avastati klaster-vesi – lastel ja loomadel ta väljutab toksiine ja aeglustab vananemist. Muide, praegune Päikese kiirgus on võimeline tapma patogeenset floorat. (analoogselt töötab ka inimese teadvustatud mõte)

Veel üht-teist surematusest ja pikaealisusest:

Kui rakus muuta mõnede radioaktiivsete isotoopide omavahelist suhet, muutub inimene surematuks. Peamiseks segajaks on kaalium-40. Kui teda on organismis vähem kui 7 g, kasvab eluiga kuni 2500 aastani (piiblist tuntud tegelaste elue kestused) Kui kaalium -40 on organismis 60 g, siis on inimese elueaks 70-80 aastat. Spetsiaalselt selle elemendi väljutamisega pole tarvis tegeleda, sest taastuv orgaanika, tuleb sellega ise toime. Teadma aga peab seda küll.

Päikese spekter on muutustes ja selle muutumisele järgneb ka elutegevus ning muidugi inimese aktiivne teadvus. Veres on hakanud tekkima klaster-vesi. See on hakanud tekkima ka rakutasandil, selleks, et organismis leiduv vesi oleks suuteline meeles pidama uut energeetilist impulssi. Vesi peab selle meeles ja annab edasi, nii toimub transmutatsioon. Vesi ise lülitab organite üldised keemilised metabolismiprotsessid sisse ja välja ja see on veel üks tõendus Vee Mõistuslikkusest. Väga sageli toimuvad Vee struktuuri muutused ilma igasuguse välise energiaallikata – Vesi lihtsalt ise tahtis nii. See on teadvustatud häälestumine, mis toimub Kosmose harmooniliste seaduste alusel.

Veel on olemas veel üks struktuur – ioniseeritud olek. Ja siis veel üks olek – üli ioniseeritud olek. Sellisel vee molekulil töötavad välistel orbiitidel 3 lisa elektroni – vedel elekter, mis füüsilises plaanis näeb välja kui täiesti tavaline Vesi. Suletud laboratooriumites on sellist vett juba toodetud, see on tasuta energiaallikas. Nüüd aga on hakanud see struktuur tekkima ka inimkehades. See on selgitus teadvuse võimsusele.

Klaster-vesi ja ioniseeritud vesi on absoluutselt kaks erinevat asja. Üliioniseeritud vett võib võrrelda plasma või vedela tulega.

Nüüd aga – tähelepanu!

Vee ja Inimese teadvuste ühinemisel tuleb maailma Proteus ja hakkab olema selle tihedates plaanides. Seejuures Vesi, kellel lubati olla vaba, loob algul mingi keemilise reaktsiooni ning teeb üht asja. Seejärel nende samade komponentide abil, teostab teist reaktsiooni ning ilmub sootuks midagi muud. Need reaktsioonid tekivad läbi inimese teadvuse, mis töötab koos Veega, läbi oma mõistuste ühendatuse. Võtmeks on ühtede ja samade elementide erinevad proportsioonid. Baasmaatriitside omavahelise suhte erinevused –

«Õhk»/«Vesi» = «Tuli»/«Õhk» = «Vesi»/«Maa»

Arvestades, et me juba elame muutunud maailmas (vähenenud vesiniku aatom), hakkab Vesi meile ilmutama sootuks uusi omadusi, milliseid tal varem kunagi olnud pole.

Transmutatsiooni protsessid põhinevad Vee hetkelisel struktuuril, mis töötab raku tasandil ja sügavamal. Kui ühinevad Inimese Tule Teadvus ja Kosmose Tuli – vanas sanskriti keeles on väljend: «ratna ratnena smagachatte», «väärtuslikkus sünnitab väärtuslikkust». Uued teadmised laiendavad pidevalt uurija teadvust. Harjumuspärase loogikaga neid asju ei saa võtta. Südamega tajumine, oma juurtega tajumine.

Näide. Materiaalsete objektide loomise alkeemiline seadus. See ei ole formaalne, lihtsalt teksti läbilugemine, vaid sellest aru saamine:

«Kui mis tahes eseme Demiurg vaatleb juba olemasolevat ja võtab seda kui Algset Kujundit, mille abil luua ideid ning omadusi selle eseme loomiseks, siis kõik vajalik tuleb välja suurepärasena. Kui Demiurg vaatleb eset kui midagi, mis on tekkinud ja kujutab seda kui algset kujundit, siis tema loodu näeb välja rumalana». Kui seda teksti lugeda loogikaga, siis tuleb välja üks paras abrakadabra. Sügav intuitsioon võimaldab aga tekstist aru saada ilma loogikat kasutamata. Uued teadmised ilmutavad end meie teadvuses kohe kui kogemus, mida te juba teate, te teate kohe kuidas luua. See on teaduslik praktika, teaduslik mitmemõõtmelisuse praktika. Sellest algab… lubada endale olla Looja.

See tekst on universaalne loomise valem, kosmosest alates ja lõunasöögiga lõpetades. Kuigi see tekst on võetud Platoni „Dialoogidest“(traktaat kosmoloogiast, füüsikast ja bioloogiast).

Proteus – elu allikas, Loomise loominguline algus, ruumi täitev tuli. See on eeter, õigemini üks Akashi aspektidest, kuhu kuuluvad meie kõikide kõrgemad aspektid. Seal oleme me kõik üks. Mateeria sünnitab eraldatuse illusiooni. Tihe loor on juba langenud – vesiniku aatom on muutunud. Näiteks – nafta laguneb päikesevalguse toimel hoopis teisiti.

Tesla seadmetest on vist kõik juba kuulnud. Ei teata aga, et Teslal oli ka eelkäija – John Worrell Keely. Tema seadmed, kuigi nad töötasid eetri jõul, kuid nende esmane käivitav impulss tuli leiutaja enda organismist. See oli tema psüühiline energia, mille abil ümbritsevas ruumis olev Eetri-Proteuse energia suundus Maale, kui teadlikku mitmemõõtmelist olemust ühtlustav harmooniline heli. Seetõttu on nähtamatu ning immateriaalne faktor –Proteus – olemas igas molekulis ja aatomis. Veel üks saladus, mis puudutab muutuvat mateeriat – küsimus «miks ravimid ei tööta nii nagu varem»? Jah, täna on tegemist üksikjuhtudega, kuid nende juhtumite hulk kasvab…

Igavikuline Jumalik Teadvus ehk Akasha pole võimeline diferentseeruma, tal puuduvad omadused ja aktiivsus. Aktiivsus on omane tema peegelpildile. See fraas on võtmeks nendele keemilistele ühenditele ja ainetele (optilised isomeerid), millised ühel hetkel äkki muutsid oma optilist telge, ruumilist sümmeetriat ja pöörlemiskeset.

Mis toimub? Kogu mateeria alustab praegu teed sellele loomistasandile, mida nimetatakse peentasandiks. Peentasand on juba muutunud ja harjumuspärased vormid kaovad ning alles jäävad kandvad vormid, millele hakkab tekkima uus vorm – analoog tikkimiskangaga. Kangas on sama, ainult peale tikitav pilt on uus. Üheks selleks alustalaks on juba uue Vee Mõistuslik Struktuur.

Inimkeha – kus see Proteus seal ikkagi elab? Proteus on sild närvirakkude ja mentaaljõudude vahel (mõttejõud, loominguline võimekus, Mõistus). Uus Aju… Vee uus struktuur – kui meenub, siis aju on suuteline muutma vaakumi struktuuri. Vaakum… see on ruumi sügavik. Sügavik see on Vesi. Ruum, Vesi ja rakk töötavad ühtede ja samade seaduste järgi. Teadvustatud käitumine – ilmumise harmoonilised seadused.

Mis Proteus veel on? Algloomad. Soolestiku mikrofloora esindajad. Tähtis osa immuunsüsteemist. Soolebakterid töötavad sõltumata sellest, mida süüakse, pole vahet, kas liha või salatit. Meis elab 3 liiki mikrofloorat. Neil on kokku 8 000 000 geeni, inimese 22000 vastu. See on sümbioos ja meie sümbiondid on erinevad. Vastavalt inimese teadvusele (eriti mõtted),teostavad nad erinevaid geneetilisi mutatsioone. Keha spontaanne regeneratsioon – see on nende kätetöö.

Nende struktuur – Vesi, mis on rikastatud kosmilise tule Proteusega. Seetõttu jälgige väga tähelepanelikult, mida ning kuidas te räägite ja eriti veel, mida mõtlete! See on teie tervis ja pikaealisus!

Midagi silma pimetäpist.

Te kindlasti arvate, et näete kõike, kuhu teie pilk langeb… see pole aga nii. Silmas on piirkond, mida kutsutakse pimetäpiks. See avastati 1668. aastal füüsik Mariotti poolt. Ta pani 2 inimest vastastikku istuma ning palus neil ühe silmaga vaadata mingisse küljel asuvasse punkti. Mõlemale vaatajale tundus, et tema vastas istujal puudub pea. Pea jäi just vaatava silma pimedasse sektorisse. Inimene ei teadvusta pimetäpi olemasolu, sest tal puudub vastuvõtlikkus selles piirkonnas. See ala lihtsalt ei võta valgust vastu. Vastuvõetav pilt aga projitseeritakse aju kuklapiirkonda, kus toimub retseptoritelt vastuvõetava informatsiooni töötlemine, mõtestamine ja järgneva käitumise otsustamine.

Kus asub? Nägemisnärv (kaabel) läheb igast silmast koljuõõnde, kus toimub kõige, mida silm on kokku kogunud, analüüs. Kukal – informatsiooni vastuvõtutsoon, side kosmosega ja oma kõrgemate jumalike struktuuridega. See, et me varem nägime maailma kitsamalt, on seotud kolmemõõtmelise maailma kunstliku pildiga. Selleks, et saada vastavat kogemust.

Muide, laup – piirkond, kust toimub läbimõeldud kujundi translatsioon või aju poolt kujuteldava maailmapildi formeerimine – moonutatud kolmemõõtmeline pilt.

Praegusel ajal saabuvad Maale energiasignaalid kõrgematest mõõtmetest (Universumi Hingepäike), mis kõrvaldavad silmast selle pimetäpi. See piirkond hakkab valgust nägema. Inimene hakkab nägema ja teadvustama, KUIDAS, meie mõõde läheb üle kõrgemale tasandile. See transmutatsioon iseloomustab VAHETUST, mille tunnistajateks me kõik oleme. Praegu nimetatakse seda tsooni – helendava valguse tsooniks.

Novosibirski teadlaste poolt on avastatud terapeutiline onkoloogiline vaktsiin (ajaleht „Argumentõ i Faktõ“ nr.46, 2013( «АиФ» № 46, 2013; («Собственная кровь остановит рак») „Isiklik veri peatab vähi“. Vaktsiiniks on… haige inimese enda veri. Võetakse 200 ml verd ning töödeldakse erimetoodika alusel. Metoodika ise aga kujutab endast peentasandil loodavat matriitsi, mis salvestatakse verre – vähirakkude lokaator. Veri muutub ravimiks. Verd võetakse 10 korda, ehk siis kokku töödeldakse 2 liitrit verd. Seejärel kantakse veri organismi tagasi. Kuuri maksumus on 300 000 rubla ning on kordades odavam ameeriklaste välja töötatust. Sellele metoodikale on esitatud patenditaotlus ja varsti on ta ka teistele kättesaadav.

Lühikokkuvõte.  

Kui tervikpilt kokku sulatada, siis on muutused grandioossed. Ajus on väga palju uut ja temas toimuvad radikaalsed muutused tähendavad mitte ainult mingit „lihtsat materiaalset fooni“. Sügavamas plaanis tähendab see teadvuse vahetumist ja maailmapildi vahetumist. Uus evolutsioonivoog. Uus aju, uued võimed teadvustatult mõtlemiseks. Kui teadvus alustab teadvustatud tööd, lülituvad tööle uued ajupiirkonnad. Võib öelda, et aju jagamine erinevate funktsioonidega piirkondadeks, enam ei toimi. Teadlasi šokeerib aju käitumine, mis lausa silme all muutub, üha rohkem ja rohkem. Inimaju, millega on võimalik manipuleerida ja inimese aju, mis on võimeline iseseisvalt mõtlema ning enda käitumist kainelt hindama – need on kaks täiesti erinevat asja. Teadvustatud käitumine muudab kogu organismi reageerimist. Näitena võib vaadelda üht, mitte just kõige olulisemat aju piirkonda – prefrontaalne korteks. Aju piirkond, mis asub kohe otsmikuluu taga. Piirkond, mis koosneb ainult mõistatustest. Arvatakse, et seal asub abstraktne mõtlemine, teadvustatud mõtete ja tegevuste koordineerimine. Peale Üleminekut hakkas see piirkond suurenema.Varasemalt toimus piirkonna suurenemine sugulise küpsemise perioodil. Nüüd toimuvad seal muutused, kui lisandub uus kogemus ja kui tekib kliiniline surm, kui toimuvad sügavad, olemasolevate eluväärtuste kardinaalsed ümberhindamised kriitilistes elusituatsioonides.

Selleks, et end kõrvalt vaadata, on tarvis teadvust, mis on vaba igasugustest siduvatest käitumisšabloonidest. Loodus (Jumal, Looja) aitab neuronsidemeid dematerjaliseerides kaasa. Neil hetkedel tekivad inimesel otsekui lühiajalised (paar sekundit) mälukaotused. Hiljem mälu taastub, kuid mittevajalikud šabloonid on ajukoorest kustutatud. See pole seotud mitte ühegi haigusega!

Enne ülestõusmist (üleminekut) võimutses ajus kõige üle väike orbitaalne korteks. Ta vastutas autasustamise eest ja teda kutsuti ka „sotsiaalseks ajuks“ – et inimene saaks olla nagu „kõik teised“. Käesoleval ajal on ta juba praktiliselt välja lülitunud, mis tähendab, et inimene on üle minemas iseseisvale, teadvustatud! mõtlemisele. Aktiivne prefrontaalne korteksi kaudu hakkab tasapisi avanema sügav intuitsioon, millest saab uus tunne, kus situatsiooni hinnatakse samaaegselt kõikidelt külgedelt. Mõtlemine muutub mahuliseks ja mitmemõõtmeliseks. Mõtete „ringiratast jooksmine“ pole varsti enam võimalik ja teadvus muutub hämmastavalt lihtsaks ja kergeks.

Faktiliselt on saabunud aeg, kus meil on ligipääs oma Hingele. Sellel puudub religiooniga igasugune seos. Loomingulise alge tärkamine iseendas toimub läbi teadvustamise, arusaamise ja tunnetamise. Kõige tähtsam on see, et kõik toimub meie igapäeva elu taustal.

Loominguline alge on samuti kompleksne, kui Süda muutub mõtlevaks, Mõte aga südamlikuks. See on nagu mitmemõõtmeline tasakaal. Organism uueneb ja see toimub märkamatult. Aegajalt tunnete, et olete saanud kellekski teiseks. Kui pöörduda Universumi poole palvega näidata, mis ja kuidas on uuenenud, siis ei lase elulised näited end väga kaua oodata.

Avastage uut ja uuenege ise. Kerget ja üllatusrohket teadvustamist!

Valentina Mironova

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga