LOOTUS EI OLE USK. TEIE DNA. ÄRGE VÕIDELGE PIMEDUSEGA VAID LOOGE VALGUST

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Lootus on miski, mis on võimeline muutma inimeses kõike, muutma isegi neid, kellel see puudub. Paljud võib olla isegi ei tea, mis see on. Esimeseks ütlen, et lootus ei ole usk. Teie jaoks selle määratlus võib muidugi olla vaieldav. Usk on see, mis teil on. Teil on usk nähtamatu energiasse, mille olemasolust on teil vaid kaudsed kujutlused. Vaimsel tasemel see kutsub teis esile vaidlusi. Toimuvaid sündmusi, mõned teist, võtavad Jumala tegudena.

Kuid kõigi, varem elatud aegadel, te ei olnud teadlikud, et teis on vaimsuse elemente, millised on seotud Kõige Olemasoleva Loojaga. Teil on tarvis lubada oma pühadusel ühineda oma vaimsusega, sellega te võtate vastutuse oma tegude eest  enda peale.

Lootus annab teile energiat, mille abil saate liikuda tulevikku. Üheks oluliseks atribuudiks on siin teie positiivsus – mis siiski ei ole kohustuslik. Heasoovlikul lootusel on aktiivne positiivne energia. Seda energiat saate kujundada ja suunata tulevikku, andes talle väge muuta kõike, isegi teie vaadet asjadele.

Teil on olemas veel ka kavanduste ja kavatsuste energia, mis võib muuta isegi teie keemiat.

Te ise loote kõiki neid energiaid. Need avalduvad teadvuse energiana, mis ongi lootuse energiaks. Kuid need energiad ei ole koheseks rakenduseks, need on suunatud tulevikule ning ei tasu teha kohe järeldusi, alles toimuva suhtes. Lootus viib teid tulevikku. Lootus viib tervenemiseni.

Aga kui  teie juurde astub keegi ja ütleb, et asi polegi nii lootusetu. Mis siis teiega toimub?

Kogu lootusetus nagu haihtuks ära ja teie ellu avaneb valgus ning seda  teebki lootus, kuna lootus on võimeline muutma teie keha keemiat. Lootus tervendab ja lootus kaotab lootusetuse. Selline on teie tulevik. Kui lootus on aktiveerunud, toimub keemia aktiveerumine ning see aktiivsus muudab kõike positiivseks. Seda teeb lootus.

Lootus on Valgus kõiges olevas – teie oletegi planeedi Valgus.

Kuid lootus peaks esimesena olema suunatud teie enda olemusele. Istudes ahastuses ja lootusetuses, siis teis ei saa avalduda lootus. Teie ise vastutate kogu lootuse ja selle teostumise üle.

Lootus on suunatud tulevikule.

Lootus on praktiline ja see pole usk.

Lootust väljendate mitte üksnes endale.

Lootus on omane enamuses kõigile.

Lootus saab olla üksnes positiivne.

Lootuses on Loovusluse osa ja see aitab üksnes positiivses suunas.

Kajastugu teie pühasus kõiges, mida te loote. Olgu õnnistatud inimene, kes on teadlik oma väest ja peab end Loojaks.

Astronoomias oli teada hetk, kus Maa telg saavutab keskset seisu. Sama hetk oli ka muutuste alguse käivituseks. Viimased kaheksa aastat olid suunatud Ülemineku ettevalmistusele ja nüüd olete muutuste protsessis.

Ees on ootamas veel palju ootamatut. Paljud teist tunnetavat uut ja selle kütkeis avaneb võimalus näha uue normaalsuse tegelikkust. Uue normaalsuse reaalsus – seda lauset oleme kasutanud juba mõnda aega, kuid selle sisu te ei ole veel valmis 100% mõistma. Uus normaalsus kutsub esile radikaalseid muutusi, milliseid te ei ole veel suutelised vastu võtma.

Koroona viirus tuli õigeaegselt ja aitas jõuda selleni, mis aitab kirjutada ümber teie senist normaalset elu.

Kas olete muutnud mingil viisil oma elu?

Kuid teie teadvuses algasid siis muutused. Mõned teie seast on nõus ja on valmis kõrgema teadvuse vastuvõtuks.

Kallid Valgustöötajad, kuidas võtsite vastu kovidi, kuidas edeneb  teil üleminek ja mida tähendab teile uus normaalsus praegu ?

Üleminek on globaalne sündmus. Planeet on protsessis, kus on tarvis määravat mõistmist – kes on võimeline ja kes mitte.

Kas olete suutelised mõistma neid, kellega te ei ole nõus, kuigi ka nemad on Valgustöötajad?

Valgustöötajad, kuidas on teie suhe Üleminekusse.?

Praegused sündmused planeedil on lakmuspaberiks Valgustöötajatele.

Selle asemel, et jääda kinni sellesse, mis on vale, või mis on õige, mis mitte – pigem on aeg alustada nende tegudega, milleks on suutelised  Valgustöötajad.

Kui hakkate tunnetama, et teil tekib mure selle üle, millesse teie usute, või vihastute, kui teised ei usu seda, millesse usute teie – mida te siis võtate ette?

Kas jääte oma arvamuse juurde. Kas jätkub teil mõistust ja tarkust, ehk isegi meisterlikkust, et kaasata seda oma mõistmisse. See ei muuda ei teie, ega teiste arvamust. Kui tunnetate endas heasoovlikust kõige vastu, siis saate olla tunnustav isegi nende suhtes, kellega te ei ole nõus. Vastastikune tunnustus töötab isegi tervenduses, sest kui tervendada kedagi, siis see kajastub tagasi ka tervendajale. Vastastikkuse olemasolu on alati Yin ja Yangi olemasolu.

Füüsika töötab paarides, kogu füüsika energia on paarides. Mida sügavam on pühendus, seda enam kajastub vastu. Ehkki te ei väljenda seda sõnades, kuid teise inimese teadvus  teadvustab, et olete tunnustav tema suhtes. Selline on uus normaalsus ja see on juba planeedil ja töötab.

Mõnedki teist küsiks, et kas nii jääbki?

Muidugi mitte, see on testimine, teie uue teadvuse oleku testimine, et kas olete suutelised seda kõike läbima. Te olete selles protsessis olnud vaid mõnda aega ning te ei ole veel saavutanud kulminatsiooni, aga olete juba kogunud suurepärase hulga võimalusi. Teid jääb alati saatma miski, mis jälgib, kuidas kasutate saavutatud ehk oma Valgust, kuidas seda kasutate. Mida rohkem Valgustöötajaid sellega tegelevad, seda edukamalt planeedi teadvus tõuseb tasemeni, kus teil ei ole enam tarvis midagi praktiseerida. Siis sünnib automaatne positiivne tunnustus kõigis – kõik on partneriks kõigiga kõiges. Kõik on meistriks nii headuses, kui küpsuses. Usul ei ole enam mingit tähendust. Igal ühel saab olema oma veendumus, mõistmine ja arvamus.

Selline on tõeline inimloomus. See on Valgustöötaja testimine õigusele olla Valgustöötaja.

Nüüd on viimase 8 aasta suurim mõistmise aeg ja tänane teema viitab sügavale mõistmisele. Selles sõnas on hulga enamat, kui arvate. Ma ütlen teile, et sellel, mida peate armastuseks, on sootuks teine tähendus ja nimetus.

Teile on räägitud, et Jumala armastus on kõrge Loovusluse tunnustus ja sellisena on jõudnud see teieni. Ma isegi ütleksin, et teie DNAs on olemas Kõige Olemasoleva Looja atribuudid. Isegi kaksikspiraali osad vibreerivad loovusluse mõju tõttu.

Inimeste jaoks armastus on emotsioonide väljendumine ja see on suurim emotsioon, mis  tuleb ja läheb ning te olete seda saamas ja andmas.

Kuidas te mõistate armastust ja selle mõistmist?

Mida on rääkinud sellest teie esoteerikud, paljude aegade jooksul?

Selline kontseptsioon on teie Väljades ja ta võib ja saab kanduda suurte vahemaade taha. Selline on esoteerika olemus, tema parimal kujul.

Ehk annaksin teile veel ühe aksioomi ja räägin, mida see endast kujutab. Oleme rääkinud asjadest, mida te olete varjanud teiste eest. Üheks neist on jumalik tunnustus ehk armastus.

Oleme rääkinud teie vaimsuse omadustest, et sellel on selline vägi, millist ei ole ühelgi teisel asjal. Ehk vaataksime veel kord teie DNA-d. Teie DNA on sedavõrd suur, et te ei ole suuteline selle suurust ette kujutama, ta on paljumõõtmeline ja ruumidevaheline. Temas on miljardeid fragmente ja see on hulga enamat, kui teie keha olemus. Teie DNA oma paljumõõtmelisuses, kätkeb endas teie  kõikide möödunud elude kogemusi. Aga teie ajus sellest ei ole midagi.

Kui teie DNA kannab endas, teie eelmiste elude kogemisi, siis mida ta veel lisaks saab kanda endas?

Ta kannab veel ka  teie sugupuud, ta kannab märgist, mis näitab, kuipalju kordi olete kehastanud planeedil Maa. Teie DNA on kõige rikkam mõõtmelisuste poolest.

Teadlased on püstitanud küsimuse, et miks teie DNA bioloogiline osa on vaid 3% miljardite osadest. Kuid  aastal 2012 avastati, et ülejäänud osad on teie elu juhendite koond, juhendid keha tööle. Kuid ka see pole veel kõik. Kogu ülejäänus on tallel kogu teie olemuse informatsioon. Informatsioonide hulk moodustab protsessi, mis käivitab loovusluse. Muuseas, see ei ole mingi uus määratlus. Bioloogias kõik avaldub kaskaadsel kujul – üks ühildub teisega, aga see viib kolmandani, mis omakorda viib järgmiseni ja nii edasi,  lõputult.

Tasakaalus organism püüab jääda tasakaalustunuks.

Kaskaadsusele reeglina kaasneb negatiivsus ja see on seotud enamuselt viletsa tervisega. Kuid kaskaadne efekt on kõige positiivsem kõigist – see algab juba teie DNAs. Võiks täpsustada, et teie DNAs on retseptorid ära tundmiseks, vastuvõtuks ja edasi saatmiseks.

Inimene on suurepärane informatsioonide edastaja, kuna tal on piiritu omadus. Kui olete suutelised pääsema selleni ja mõistma selle töö põhimõtet, siis saate olla loojaks. Kui hakkate mõistma oma vaimsuse võimet, siis lõõgastute ja mõistate, et ka ise olete osa kogu loovuslusest. Kui vabanete alateadvusest, siis hakkab taas avanema Suure Lätte mõistmine, milline oli kunagi teie päralt. Kui vastuvõtt ja edastamine on teie päralt, siis olete Looja olemus – teie vahendusel käivitub kaskaadne efekt, milline saab alguse teie DNAs. Selle tulemusel algab üldine tervenemine. Kaskaadset protsessi saab pidada tasakaalustumise, ehk tervenemise protsessiks.

Teil on veel üks asi – emotsioon, mille hulka kuulub nii rõõm, kui naer. Rõõm ja naer  teevad relvituks hirmu, viha ja rahutuse ja muu taolise. Kui rõõmu võimendada 10 – 15 korda, siis kogu keha hakkab vabanema valudest ja jõuetustest.

Kõik eelpool nimetatud asjad on bioloogilist päritolu. Need on osa teie DNA 90% mõistatuslikust osast. Kehas algavad protsessid, milliseid inimteadvus ei teadvusta, kuna need on esoteerilised ja reaalsetena paljumõõtmelised.

Rääkige nendega, kes on ärganud, kes on vabanenud rahutustest, ahastustest ja konfliktidest. Sellele järgneb kaskaadne efekt, mis tervendab kõigest kohatust.

Selline on tõe mõistmine ning see on kätketud teie DNAsse.

Kui kellegil on rida probleeme ja ta soovib vabaneda hirmudest, siis mõistmine käivitab vabanemise protsessi  sellest. Just mõistmisest algab kaskaadne efekt ja just sellest algab tervenemise protsess.

Kas teid ei pane imestama, et olete Kõige Olemasoleva Looja osa, mis on suurim võimalus Ilmaruumis, see on esmane asi teie tervenemises ja osa kaskaadses DNAs. Te peaksite seda mõistma, kuna olete osa Kõige Olemasolevast Loojast. Võtke vastu see mõistmise ja teile hakkab avanema tulevik.

Ärge võidelge pimedusega, vaid looge Valgust.

Ma rõhutan veel kord, et pimedusega ei ole vaja võidelda, pigem luua Valgust  ja see on kõik, mida teil on vaja teha. Kui on olemas Valgus, siis pimedust ei saa eksisteerida. See kinnitab, et Valgus, mida loote, on efektiivsem, kui arvate. Võitluse asemel looge valgust, mis valgustab pimeduses oleva ja pimedus kaob siis iseenesest valguse käes.

Uutes energiates avaneb ja avardub intuitsiooni tase, mis aitab teil tabada uust informatsioone, millised on olulised tuleviku jaoks. Tuleb ära märkida, et juba paljus tegutsete nende kohaselt. Samas paljud teist on veel ummikus ja paljudel see on jäänud sügava armina vaimsel tasemel.

Minevikus teist paljud on saanud häid ja õigeid juhendusi, kuid, püüdes neid rakendada,  asjalikke tulemusi ei saavutatud. 

Kuid ma küsin teilt, et kes need olid, kes andsid neid juhendusi?

Paljud autoriteedid, kas koolis või tööl, andsid teile korraldusi teha üht või teist ja määrasid tärmini, millal peab see valmis saama,

Kuid vaimsus ei ole kunagi midagi teile määranud. Aga teie lineaarsus ja inimlikkus on vaimses arengus risti ees  ja sellest ongi meie tänane sõnum.

Esimeseks tuleks teil oma tähelepanu pöörata enda intuitsioonile, et mida see pakub. Intuitsiooni märkamine aitab teil jõuda ideeni, kuidas lahendada üks või teine elu küsimus.

Vanas energias asja lahendamiseks ootasite sobivat hetke, kuid paraku enamuselt see ei töötanud. Ehk püüdsite teada saada, millal on õige aeg millegi tegemiseks. Tegelik vastus aga oleks, et te näete seda ilma küsimata ja otsimata. Kõik võimalused avanevad vastavalt teie küpsusele. Kui olete küps, käivitub intuitsioon.

Kordan veel, et te olite sügavalt seotud aja lineaarsete tärminitega. Kui olete küps, siis aktiveerub intuitsioon ja siis leiate tulemusliku lahenduse. Miski ei saa toimuda korraga, ega peagi toimuma korraga. Kõik oleneb teist. Kui teile ilmneb imeline idee, või märkate võimalust midagi ära teha, siis peatuge hetkeks ja mõelge – kas olete selleks valmis ja kas teil on selleks ressursse. Kui selles on midagi puudu, siis astuge hetkeks kõrvale ja sellega ei juhtu teile midagi halba.

Teie valmidus on määrav võti edule.

Paljud teist on küsinud, et mida saab selleks teha, et säilitada seda, millesse usutakse. uidugi, käes on ilmutuste aeg,  tõepoolest, see on revolutsiooniline aeg. Jutt käib Valgusest ja Pimedusest. On kõigile teada, et enne valguse tulekut läheb pimedamaks, ja seda eriti valgustöötajate jaoks.

Selle paremaks mõistmiseks toon näite teie kodust, siis kui lülitate sisse ereda valguse, esmalt te ei näe mitte midagi. Seejärel riivab silma mustus. Samuti toimub see ka kõikjal üle planeedi ning see kestab veel mõnda aega.Ülemineku ajal tuleb esile ridamisi üllatavaid ilmutusi. Kuna valgus pidevalt muutub eredamaks, siis hakkate nägema seda, mida varem ei näinud. Paljud teist elavad küll veel pimeduse tasemel ja seetõttu ütlevad, et Ilm muutub hoopis halvemaks. Kuid selline on nende vastuvõtt ja arusaam. Nendele peamiseks küsimuseks on, et  kuidas säilitada endine, vana valgus.

Vanad vaimsused, te ei ole siin juhuslikult. Selles elus läbite just seda, mida teil on vaja läbida – kõik teie ümber sündiv on teie vajaduse kohane. Olete läbinud lugematu rida kehastusi ja kõik need olid teie vajaduse kohastena. Vanad Vaimsused, kuna olete kogenud küllaldase hulga kogemusi, seetõttu seekord oletegi siia, sellesse aega kehastunud.

Seega, võib öelda, et kogetud energiate poolest olete vilistlased. Olete jõudnud uutesse energiatesse – uude normaalsusesse. Nüüd teete uusi samme, millised toovad teie ellu suuremat valgust. Teie teadvus vajab uut informatsiooni, mida oleme teile ka jagamas. Võiks isegi väita, et olete häälestamas oma teadvust ümber, tõstes sellega valguse taset.

Nüüd algab uus igapäevasus, uus algava päeva nägemus. Iga järgnev päev, viib teid uue mõistmiseni ja selle joovastumiseni. Mõistva tegevuse puhul, nähes midagi uut, peatute hetkeks, et mõista toimuvat. Kui see toimub rühmas, siis tulemus on võimsam – rühma energia on hulga võimsam ja tervendamine on tulemuslikum. Kuid füüsikas mistahes energia on alati kahepolaarne.

Uus mõistmine, mida saavutate, oleneb teie häälestusest, et kas see on positiivne või negatiivne, on see tervendav, või haigeks tegev.

Kui on mõistev, siis on pluss-energia.

Kui on halvustav-arvustav, siis on miinus-energia.

Teie alateadvus ja keha reageerivad polaarsusele. Selline on teadvuse füüsika. Paraku raskuste puhul mõistmise asemel te avaldate hoopis kaastunnet. Mõnedele see on kergendav, kuna avaldades ja saates kaastunnet, loodetakse midagi vastu saada – mõnele see on isegi tervendava mõjuga. Kuid selleks peab teis toimuma radikaalne enese muutmine – ja see on eriti oluline. Peate kõikjal nägema rahulolu kõiges, siis täitub teie elu valgusega.

Selleks ei ole vaja ühtegi afirmeeringut. Üksnes teadvustage, kes te olete  ja õppige mõistma seda. On vaja mõista, et kõik on palju kindlam, kui mistahes usk, või mistahes  afirmeering. Mõistmine aitab säilitada Valgust täies ulatuses.  nii hommikul, päeval, kui õhtul.

Ja nii see on … 

Krayon

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga