LOOJA ARMASTUS ON VÕTI. KÕRGEIM ELAV TEADVUSTUS.

 

Tervitan teid, mu kallid…, olen Krayon Mgnetilisest Teenistusest…

Kas olete suutelised kuulma armastuse laulu, paljud teist ei ole suutelised. Valgustöötajad tegelikult teevad armastusega tööd ja sellega saavad vabaks mõõtmetest. Need sõnad on suure tähendusega paljudele.

Olen küsinud oma partnerillt,  kui palju temal oli vaja õppida, et armuda?

Kuid temal selleks ei olnud mingit vajadust, kuna tal olid vastavad atribuudid, mis tõid armastuse esile. Armastuse ilmutamiseks ei ole vaja mingit koolitust. Inimesele meeldib, kui teda armastatakse ja talle meeldib armastada. Inimene armastab Loojat, Gaiat, partnerit, elusolendeid, ehk tal on olemas kõikvõimalikud armastamise liigid.

Minu partneril, Lee Corollil on armastusele vaid üks tähendus ja see on, olla mõõtmeteta.

Viimastes sõnumites arutasime erilist teemat – Teadvustuse teemat ja Teadvustuse arengu tasemeid.

Kas teie teadvus areneb?

Paraku, võtate erinevaid tasemeid hierarhiliselt, kuid nii see siiski ei ole. Teile Tase on hierarhiline tähendus, lineaarselt. Sõna „Tase“ antud juhul ei tähenda, et on midagi kõrgemat või madalamat. Jutt käib tegelikult atribuutidest, kus sõna „Tase“ tähendab mõtlemise taset.

Kas olete suutelised mõtlema kõrgemalt, või madalamalt?

Mõõtmeteta Ilmas ei ole ei kõrgemat, ega madalamat taset, kuid meie vestluses seda mõistet oleme kasutamas pidevalt.

Kas olete suutelised mõtlema kõrgemal tasemel, kui kunagi varem?

Kas olete kunagi tabanud mõtteid, mida te pole kunagi suutnud varem mõelda?

Kuidas Valgustöötajad, eriti vanad vaimsused, saavad vaadata kaugemale.?

Paljud  usuvad Loovuslätet, mida peetakse Jumalaks.

Kas Jumal on saanud endast enamaks?

Võib olla te arvate, et on midagi enamat, mida te pole veel märganud?

Kõrgemaks arutluseks võib võtta armastust ennast.

Mida arvate armastusest?

Seda on vaid eesriide tagustes ja seal on see täiel määral. Täna saame rääkida üksnes Looja armastusest teie vastu, teile see on midagi enamat ja tabamatut. Kui suudate seda omaks võtta, siis teie teadvustuse tase hakkab tõusma. Selle mõistmine on teile alguste alguseks.

Kas teie jaoks paljude doktriinide ja reeglite asemele peaks olema üks ususüsteem, mingi ühise nimetajaga?

Vastuseks on Jah ja selleks on Looja armastus.

Looja armastus on hoomamatult suur ning sellest olete sündinud ka teie ja see on olemas kõiges ning see oli ka esmane, mida olete temalt saanud.

Kas olete suutelised avastama Looja armastust endas ja oma elus?

Armastust paremini, tugevamalt tunnetades, hakkate kuulma laulu, mis kõlab metafooriliselt teie jaoks taevases. Seda laulu te pigem ei kuule, vaid tunnetate armastusena enda vastu. Seda laulu kuulete-tajute nendel aegadel, kui vajate seda kõige enam, kui olete stressis, olete hirmul

Olete sageli küsimas, kuidas tulla nendest olukordadest välja?

Selleks on tarvis midagi proovida, teie vaimsus toetab teid armastuse tunnetuses. Esmalt on vaja püüda rahuneda ja seejärel saate tunnetada armastuse avaldumist. Sündigu mistahes, tänu armastusele suudate kõigest olla üle. Esmalt peaksite tunnetama endas heasoovlikkust. Selleks tuleks ette valmistada pinnast, mis on täis armastust. Sellest saab Looja uus elav teadvustuse avaldumine.

Teile on räägitud Inglitest ja Juhendajatest, kes ümbritsevad teid. Te kutsute neid appi, kuigi need on niigi olnud alaliselt teile abiks. Mitte nemad ei too teile võimalusi, vaid see on armastus, mis võimaldab neid teile.

Selline on elu olemus.

Kas olete suutelised mõistma seda.?

Kas olete suutelised mõistma, et tänu armastusele olete suutelised väljuma hirmust ja rahutustest?

Kogu eksistents on seatud selliselt. Armastus on võti eesriidetagustesse, millega saab avada seal kõike. Seda võtit kasutate, kui ületate silda. Kui see ei oleks nii, siis ma ei rääkiks sellest teile.

KÕRGEIM ELAV TEADVUSTUS

Täna räägime ühest atribuudist taas.

On midagi enamat, kui see, mida peate reaalsuseks ja sellel on ka oma nimetus – teadvustus.

Mida tähendab teadvustumine?

Teadvustumine toimub paljudel tasanditel, mida ei saa otseselt pidada tasanditeks.

Enne, kui seda selgitama hakkan, räägin ühest eeldusest.

Planeet Maa, teie teada, kasvab pidevalt paljudes tähendustes, kasvõi sageduse tõttu – kuid see siiski ei ole nii. Kui teil oleks rahvastiku paljumõõtmelisuse mõõde, siis ei omaks tähtsust see, kui suur või väike see oleks, vaid siis see mõõde oleks teadvustuse mõõtmeks. Kõik liigub kolmest enama poole, nelja, viie, või mistahes hulga poole. See viib hulga ühesuse teadvustamise poole. 

Planeet Gaia ise pole palju muutunud, ta on alati olnud paljumõõtmeline.

Kuid kui räägime planeedi teadvustusest, siis räägime nende teadvustusest, kes planeedil on. Kuna mõõtmelisus teil on tõusmas, siis käesoleva Ülemineku ajal, teile avaneb võimalus, tõusta kõrgema teadvustuse tasemele, ja seda teile kõigile – mitte üksnes metafüüsiliselt, ega mitte üksnes vaimsetel.

Kogu planeedi elanikkond on valmis üleminekuks – kes vaid lubab seda endale, ehki samas paljud ei luba. Oleme varemgi rääkinud, et planeedil on palju inimesi, kes on uhked selle üle, et teavad ja usuvad, millisel tasemel nad on, et kus tasemel on nende vaimsus ja nad on veendunud, et neil pole raske vaadata käesolevatest raamidest väljapoole. Kuid samas paljud hakkavad tundma ja tunnetama miskit veel enamat.

Kas on siis miskit veel?

Seda on tarvis uurida teadvustuste tasemete kohaselt. Enamuses teist, on arvamusel, et tasemed paiknevad teine teise kohal. Kuid „mõistmise tasemed“ siiski on põimunud olekus,  ristuvas olekus. Sellega on tarvis teil harjuda ja see teave omaks võtta, et siin ei ole mingit hierarhiat.

Teil ei ole sõnu paljumõõtmelisuse kasvu tähistamiseks, seetõttu jääme kasutama mõistet tasemed, mida nimetame  – „elav teadvustus.“ Elav teadvustus on miski, mida kasutame kolme või enama mõõtme teadvustuse tähistamiseks. See on kõrgem sellest, mida  arvate.

Elav teadvustus on esmalt enda teadvustamine – eneseteadvustamine ja see on parim teadvustus. Kolmemõõtmeline teadvustus, milles olete üles kasvanaud, on ümberolevate teadvustamine – see on kehade teadvustamine, koos teiega olevate teadvustamine. Vaat, mille mõistmiseni see  viib.

Kõrgeim elav teadvustus on teadvustamine vaimsuste tasemel. Kõrgeim teadvustus ei mõjuta, ega muuda midagi. Ta üksnes teadvustab teisi teadvustustusi. Mida rohkem inimesi hakkab suhtuma teistesse, elava teadvustuse tasemel, seda vähem tuleb lahkhelisid inimkonna vahel. Selle tulemusel õpite nägema. Mistahes kolmemõõtmelised ilmingud ei oma teie jaoks enam tähendust. Suheldes teistega, olete suhtlemas nende vaimsustega.

Teil hakkavad taastuma kõik Looja omadused – teis hakkab esile tulema Meistri tase. Seega teadvustus, millest räägime seekord, on kättesaadav kõigile.

Paljumõõtmelisus planeedil on kaotamas oma tähtsust – ja see on tõde ning see on tõe lihtsus.

Teie võime mõelda tõuseb ja avardub. Kõrgeim mõttevõime, elav teadvustus, on hulga enamat, kui eneseteadvustus. Kui teadvustate oma Kõrgemat Mina, oma vaimsust, siis sellega te teadvustate ka teiste vaimsusi. Sellest saab võti üleilmsele Rahule.

Sageli teemad, mida teiega arutame, on suhteliselt keerulised. Kuid need räägivad sellest, mis on toimumas planeedil, milleks on tarvis kõrgema tasemega mõistmist, kui see on olnud seni. Me jagame teile üksnes seda, mis on kohane teie teadvuse tasemele. Teil ei ole vajadust minna uuele tasemele selleks, et muuta käesolevaid omadusi. Kui jutt läheb teadvusele ja mõistmisele, siis peaaegu kõik teist arvavad, et siis mõtlete kõrgemalt, kui rääkite, kuna  kasutate siis sõna „kõrgem“.

Muidugi, see peab olema kõrgem, kui jutt käib kõrgemast.

Aga kui see ei olegi kõrgemal?

Aga kui see oleks teie teadvuse osa, mille tase on sügavam?

Kas see on siis kõrgem?

Muidugi mitte. Vaid mina saan rääkida kõrgemast, kuna just seda tahate minult kuulda. Inimolemus on läbi imbunud lineaarsetest ja hierarhilistest ideedest, seetõttu püüab jõuda järgmise sammuni lineaarsuses, milline tema arvates on ülalpool.

Edasi peatuksin sellel mõistel, mis toob esile teie struktuuri. Siin tarvis teadvustada oma mõtteviisi taset, mille nimeks on „elav teadvustuse tase.“ Kuid peate aru saama, et ühelgi neist tähendustest ei ole väärtust. Ma ütlen vaid, et planeet ja selle üleminek, teadvus, milline on planeedil, võimaldavad minna üle enama, mõõtmelisele mõtteviisildele, millised ei olnud seni kättesaadavad.

Leidub küllaga neid, kes tahaksid täpselt teada, mis hakkab planeedil toimuma, mis aitab inimesel minna kõrgemale tasemele?

Kuid tegelikult on toimumas midagi enamat. Toimub midagi enamat, mis teeb paremaks seda, mis on teil juba olemas. See on ajakohane ja teile määratud – seetõttu olete teadlikud üleminekust. Selline teadmine on oluline nii teile, kui ka kõigile teistele.

See on planeet Gaia kõrgeim suurepärane teadvustus.

Ma ei räägi planeedist, kui teie partnerist, vaid sellest, mida põlisrahvad pidasid ülioluliseks. Põlisrahvad armastasid ja austasid oma maad, ja väljendasid seda kõigiti. Nemad tunnustasid vihma, loomi, tunnustasid kõike, mis kindlustas neile elu. Kuid teie praegused ühiskonnad muutsid kõike.

Nüüd ütlen teile, et on aeg naaseda alguse juurde ja õppida mõistma, et teis kõigis on Gaia kõrgeim teadvustus.

Miks on tarvis teil seda teada?

Vaatame järgi. Gaia ei ole ainult pinnas, millel igapäevaselt astute. Ta on ka õhk, mida te endale sisse hingate, mida annavad teile puud. Seda, mida välja hingate, võtavad vastu puud. Kõik planeedil vajavad teie väljahingamist ja teie vajate hapnikku, mida annab teile, kõik planeedil olev.

Kust tuleb vesi, mida joote?

Planeedilt korjate saake. Teie arvates, olete sellest kõigest väljaspool. Need on kõrge teadvuse asjad, mis on puistatud üle planeedi.

Miks peate väljendama tunnustust Gaiale?

Gaia on kaunis nimetus sellele, milleks peate emakest Maad. Peate teadvustama endale, et Gaia on teadvusega teadvus. Gaia oli ette valmistunud inimeste tulekuks. Ilma tema valmiduseta ei oleks ka inimkonda planeedil. Gaia on valmis astuma teiega ühendusse. Teie olete hingamas tema olemust ning olete söömas tema olemust. Gaia on seotud teiega – teil on partnerlus temaga – isegi kui seda pole kirjas pühakirjades, isegi siis kui sellest pole teile kunagi räägitud. See siiski on ülendatud mõtteviis, on teadvustatud mõtteviis  ja on miskit enamat, kui on teile kunagi räägitud.

Kas lubate muundusi oma ellu?

Selline kõrgetasemeline mõtteviis viib teid paljumõõtmelisuse avarusse ja sellega muutub teie elu kardinaalselt.  

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga