ARKTUURLASTE SÕNUM AUGUSTI KUUS

 

Tere tulemast, kallid lugejad…  

Ei tasu kunagi kahelda, et kõik planeedil toimub eksistentsi vajaduse kohaselt. Planeet on elav vaimsus, ega ole kunagi määratud kannatama teadvuse eraldumise tagajärgede pärast. Käesoleval ajal planeedile ankurduvad aina kõrgemalt resoneeruvad energiad ja seda  tunnetavad ka need, kes pole vaimselt arenemas. Nemad samuti on mõjutatavad füüsiliste, emotsionaalsete, mentaalsete ja vaimsete mõjutuste poolt. Enamus neist on jätkuvalt kinni madalalt resoneeruvate energiate puhastumise protsessis, mida on kogenud lugematute elude ajal, kus valitsesid kollektiivsed ususüsteemid, millised olid hulga tihkemad ja madalamas arengus, kui nüüd. Puhastumiste ajal inimene kogeb intensiivseid energiaid, nii häid, kui halbu, mis võivad mõjutada tema valikuid, sümpaatiaid ja antipaatiaid, suhtumisi inimestesse, asjadesse ja kohtadesse. Tuleb hetki, kus, ilma mistahes põhjuseta, mõni vestluskaaslane on sümpaatne, aga samas teine mitte. See on seotud eelmiste elude jääkenergiatega.

Ei tasu kiirustada ja pühenduda puhastumistele kolmemõõtmeliste võtetega ja otsustega. Vana energia sageli avaldub keha nõrgemates piirkondades – vanad traumad või kestvad haigused. Väsimus, füüsilised valud, emotsionaalsed ja psüühilised, vaimsed haigused on tavalisteks nähtudeks. Mõneti reaalsed üleelamised loovad energeetilisi blokeeringuid, millised  ilmutAvad mingi kolmemõõtmelise haiguse versioonina. Olge teadlikud, et kogemise protsess toimub igal ühel tema vaimsuse vajaduse kohaselt, mis ei ole võrreldav kellegi teiste kogemistega. See aga ei pea tähendama, et peate ignoreerima ja teesklema, et teil puuduvad vastavad tunnetused. Mõningate protsesside lõpule viimiseks on tarvis rohkem aega, sest puhastumise protsess peab toimuma kehale kohases tempos, mis on määratletav Kõrgema Mina poolt. Teie Kõrgem Mina (teie aspekt) ei unusta kunagi, kes ta on, ja millega on ta võimeline hakkama saama ja kuidas ta seda teeb. Surma ajal väljute vanast ja teostatust, ning lähete üle kõrgemasse reaalsusesse. Teadvuse areng seisundini, kus ta on võimeline eristama reaalsust, on aluseks elu avaldumistele, see on protsess, mis saab alguse intellektuaalsetest mõistmistest, mis saavad tõsta kogemise taset. Paljud, alles ärganud tõe õpilased, teevad sageli vea sellega, et püüavad elada ja kogeda üksnes nii, nagu on lugenud mingist tõe raamatust. Intellektuaalne teadmine ei avaldu, ega saa avalduda, kuna just teadvus, aga mitte mõistus, kujundab vaimsuse vormi substantsi ja loob kogu oleva põhimõtteid.

Tõde peab saama esmalt teie teadvuse osaks, üksnes siis on võimalik teda väljendada. Te pole algajad, enamus tõest on saanud teie teadvuse osaks – kuid te ei teadvusta seda endile. Mõistmine, ausus, ettevõtlikkus ja nii edasi, on jumaliku teadvuse aspektid. Igal inimesel on vabadus tunnustada, vihata ja süüdistada kedagi, eitada tõde, kuid teadvuse kooslus määrab, kuidas ta see väljendub. Evolutsiooni protsess avaneb igale ühele tema kohaselt, seetõttu ka igal ühel on oma kogemuste pagas. Paljud on alles alustamas oma ärkamise protsessi teekonda. Iga inimene mingil ajal ärkab ühesusse Loojaga ja teeb seda ilma mistahes kuulutamisteta, see kõik toimub loomulikul teel – selline on reaalsus.

Mediteerimise ajal võtke üles kõik sellised küsimused, mõelge nende üle, lähtudes sellest, et kõik olete ühene. Nii tulevad kõik vastused ja need avanevad märkamatult. Peale mõningate vaatluste meditatsioonis ja mõtisklustes, saabub vaikus ja teostumine – see võimaldab puhata enda ühesuses. Teile võib isegi näida, et peale aastate pikkuste mediteerimiste, pole midagi toimunud, kuigi olete pidevalt häälestatud oma jumalikule Minale ning hoolega püüdnud teda kuulda. Loobuge arvamisest, kuidas peab mediteerimine toimuma, kas läbi tunnetuste, või üleelamiste, et siis üksnes meditatsioon on tõeline.

Planeedi energia on muutumas aina peenemaks, ning sellega tõstab pinnale tihkuse ja paneb teda avanema oma olemuses. Palju on veel avanemas ja šokeerimas paljusid. Teadvustage, et   planeet Maa on vaimne Ilmaruum, millel eksisteerivad Looja järeltulijad. Enamusest teist, on tarvis olla planeedil aktiivne osaline maistes protsessides. Kuid samas osa on tulnud üksnes toetama maist valgust. Lubage oma alateadvusel juhtida teid selles, mis  resoneerub teiega, samas teades, et teiega on paljud ristumas, kusjuures ükski neist pole vaimsem teist, ega kellegist teisest.

Paljud on eelistanud lahkuda neil aegadel, seega ei tasu imestada, kui seda teeb keegi teie lähedastest. See on raske aeg mõningatele. Paljud on valinud lahkumise hulga sügavamal tasemel, et seejärel taastununa, taas naaseda kõrgemalt resoneeruvale planeedile.

Me tunnustame teid, kuna olete valinud olla oluliseks komponendiks maise ülestõusu protsessis. Ei tasu karta väliselt toimuvat, pigem mõistke, et kõik toimuv on vajalik osa, kogu vaimses arengus. Muutusi tajuvad kõik ja see  viib segadusse paljusid vastuseisjaid. Kui inimene on teadlik, mida oodata alustest, mida ise on loonud endile, siis ta võib tunda end ohutult, isegi kui alus koosneb ainult kontseptsioonidest. Paraku paljud on avastanud, või on avastamas, et hoolikalt plaanitud elualus enam ei tööta. Hoolega loodud elualus, mida peeti oma hüvanguks, kannab endas mõrasid – nii füüsiliselt, mõistuslikult, emotsionaalselt, kui ka vaimselt. Lubage usaldusel olla teie väeks, kaitseks ja teejuhiks. Teadke, et häirivates globaalsetes ja isiklikes probleemides, mis on esile kerkinud, on siiski  jumalik kavand, mille protsessi osalisena olete igaüks teist ning seda vastavalt teie Kõrgeima Mina vajadustele. Pidage meeles, et teie Kõrgem Mina on alati teiega, jälgib teie elu, toetab teie kogemisi, millised on vajalikud teie vaimsuse kasvamiseks.

See, kuidas tõlgendate oma elu, tuleneb sellest, mida peate oma teadvuses reaalsuseks. Tihked ja ekslikud loovuslused, mis olid pikemat aega planeedil juhtivaks väeks, tulenesid teadvusest, mis oli tingitud usust duaalsusesse, jagunemisse kaheks väeks. Kuid nüüd, paljud loovustest hakkavad kõrgEsageduslike energiate mõjul lahustuma. Sama hakkab toimuma ka kõrgelt arenenud indiviidide Valgusega, kes elavad planeedil.

Kolmemõõtmelised loovuslused on alati olnud ajutised, kuna tulenevad kolmemõõtmeilistest kontseptsioonidest, ja on kujundatud inimmõistuse poolt.

Jumalik teadvus ja kõik selles olev on lõputu ja alaline ja kus kehtivad jumalikud seadused ja Jumala teadvus toetab seda oma olemusega.

Kui haigused ja kannatused oleksid jumaliku teadvuse osa, siis ka need oleksid igavesed, mida ei saaks muuta, ega tervendada. Kui peate inimest heaks ja armastavaks, siis teadke, et inimene ei ole ei hea, ega armastav, vaid on pigem jumalike omadustega, millised voolavad temas. Inimesel endal pole oma mõistust, tarkust, harmooniat – need kõik on Looja omadused, mis kajastuvad ja väljenduvad inimeolemuses, vastavuses tema mõistmistele. Need, kes elavad vastavusese eraldumustele, on sulgenud oma südamed, blokeerides sellega jumalikud omadused endas. Kuna sarnane tõmbab ligi sarnast, siis need, kes elavad madalamatel vibratsioonidel, tõmbavad ligi enda kohast energiat. Kui keegi, keda halvustati mingi kuriteo tõttu, kui tema rääkis, et mingi hääl käskis tal selliselt tegutseda. Nii see võis ka olla, kuna ta leidis endas seda liiki seonduse.

Oleks hea, kui teil oleks selge ettekujutus, kuidas energiad töötavad. Mistahes energia püüab ühtlustada, mistahes teise taolise energiaga. Kõik on üksnes vibreerivas olekus olev energia, olgu see kõrge, kiire, või kerge, või madal, tihke ja raske. Looja on puhas Valgus, mis pole tabatav, nähtav, ega mõistetav piiratud mõistusega inimese poolt. Vastavalt vaimsele arengule tema energia muutub peenemaks ja kergemaks. Kõik te kogete energiat, kuid paljud ei teadvusta, mida nad tunnetavad – nagu baarides, poodides, poristes ja ebameeldivates kohtades. Põhjus, mis kutsub teid veetma aega looduses, tuleneb sellest, et looduse puutumatu energia on puhas ja kõrgema vibratsiooniga, kui neis kohtades, mida on loonud inimteadvus, enda arvates paremaks.

Kirikute energiat tunnetavad enamuses kõik, sest see on rühma keskendunud energia. Kirik on Jumaliku tõe pühamu, seetõttu selles on meeldiv istuda ja joovastuda selle energiast. Kui aga kirik on täis Jumala poolset hukka- ja patumõistu, karistuse meelt, siis parem oleks sealt ära minna.

Kuna planeedi energia on muutumas üha peenemaks, siis inimesed muutuvad aina tundlikemaks neid ümbritseva energia suhtes. Häiret ja hirmu võite tunda üksnes seetõttu, et lubasite endil häälestada kollektiivi, või kellegi isiku energiatele. Ei tasu kunagi väita, et mistahes emotsioonid ja probleemid kuuluvad isiklikult teile. Need pole kunagi määratletud Looja poolt, ega ole kunagi isiksustatud. Kui aga kuulutate need isiklikeks, siis need ka muutuvad teie omadeks. Te olete siiski jumaliku teadvuse kehastus, olete ju loojad.

Teadvus on substantsi vorm ja avaldumatud teadvust ei ole olemas. Kõik tuleneb ühest substantsist – jumalikust teadvusest.

Paradiis pole koht, see on seisund, mida inimene loob enda jaoks ja sama on ka Põrguga.  On palju neid, kes, libaõpetuste tõttu, jätkuvalt ootavad uut Kristuse tulekut, kes päästaks neid ning selline ootus on kestnud sajandeid ja sajandeid. Paljud Valgustöötajad teevad nendega tööd  ja aitavad neil tulla välja Põrgust ja Puhastusest, mida nemad olid loonud kollektiivse veendumussüsteemide abil.

Kõik on jumalik olemine, midagi muud pole olemas. Vabanege kõigest, mida  hoiate oma teadvuses. Te olete selleks valmis. Ülestõusu protsess  toob teile muutusi. Kogemuste ja võimaluste avardamine on vaimsuse esmane omadus, tema evolutsiooni suund. Paljud veel ei mõista, et nende tõeline olemus on jumalik, et nende kolmemõõtmeline elu on nende vaimse evolutsiooni sammud. Teadvustage, et kõik, mis praegu toimub, on osa teie rännakust kõrgematesse teadvuse tasemetesse.

Kui olete küllaldaselt ärganud ja loete neid sõnumeid, siis on kindel, et teie ülestõusu protsessi juhib teie Kõrgem Mina, tõmmates ligi teie arenguks vajalikku. Teie ainsaks ülesandeks on nõustuda arengutega. Selleks on tarvis puhastuda vanadest energiatest, kõrvalda need oma teekonnalt. Olge oma Valguses ja laske protsessil toimuda ja ärge kurvastage millegi vana kadumise üle.

Duaalsuse ja eraldumuse väed olid alati ebareaalseteks, illusoorsete kontseptsioonideks., ega toetanud mateerialikku olemust, kui imeliste ja kaunitena need ka ei olnud. Kuid see ei tähenda, et need ei ilmuks taas uues rüüs, teil on püsimas kujutlus materiaalsusest, kui mingist püsivast vaimsest reaalsusest. Paraku teie silmad ei saa näha asjade tõelist reaalsust. Kui oleksite võimelised nägema puu reaalset olemust, siis näeksite teda, eredalt virvava  valguse vormina, mis resoneerub ülejäänud puudega.

Rahu on loovuse omadus – ühesuse avaldumine ühesuses.

Rahu ei ole see, kui saate kokku leppida riikide liidritega, kes peavad end valituks, parimateks, ja kelle arvates neil on enam õigusi, kui teistel.

Rahu on teadvuse seis, mis peab saama peamiseks energiaks maapeal. Alles siis saab tõeliseks, tõeline rahu planeedil. Rahumeelsus on ärkamine reaalsuses.

On olemas vaid Üks ja üksnes see avaldub iga elava teadvusena.

Kandke rahu endas kogu päeva jooksul, isegi kui olete olukorras, mis ei meeldi teile ning milles te ei taha olla. Sellistes olukordades on oluline pöörata tähelepanu alateadvusele ja seesmisele juhendusele. On juhuseid, kus olek raskes olukorras, on teis pinnale tulnud järelkajana eelmistest eludest, mis vajab vabanemist sellest, mida olete kandnud elust elusse, palju kehastusi järjest. Kui suudate hoiduda negatiivsest olukorrast ilma raevuta, siis sellega te kustutate oma karmat, ning siis ei ole tarvis enam lahendada seda negatiivsust oma järgmistes eludes.

Kurbus on inimlik emotsioon, mis tekkib kellegi või millegi kaotamisel. Kuid miskit reaalset ei saa kunagi kaduda. Mateerialik Ilm on mõistete ilm. Kurbus tuleneb usust sellesse, et mingi kontseptsioon on reaalsuseks. Kolmemõõtmeline teadvu tõlgendab reaalsust heaks ja halvaks, ajutiseks, ohtlikuks ja hirmutavaks. Mateerialikud vormid ilmutuvad ja kaovad, kuna on kujundatud mõistuse poolt ja on teie reaalsuse aluseks. Vastavuses sellele, kuidas inimesed  arenevad kõrgema teadvuse poole, paljud loovused kaovad nende elust ja seda vaid seetõttu, et need energiaid, mis toetasid neid, enam ei ole. See võib avalduda kui ebasobivate suhete lõppemisega, kas isiklikus elus, töös või elukoha vahetusega.

Peate mõistma, et ei ole halba ega head, vaid kõik on  ülemineku protsessiks, uude teadvuse tasemele.

Pidage meeles, et teadvus on vormi substants.

Tunnustage Valgust igas inimeses, isegi kui see on ainult väikese täpi suurune.

Te pole tulnud õppima läbi kannatuste, kogedes kolmemõõtmelist Ilma. Pigem olete tulnud Valgust tooma maisele inimkonnale, kes on valmis ärkama.

Hoidke oma Valgust kõrgel, selleks te oletegi siin.

 Oleme Arktiirlaste rühm.

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga