ADAMA, TELOS – MIDA TÄHENDAB TEADVUSTASANDI TÕSTMINE EHK TEADVUSE AVARDUMINE

 

Ma tervitan teid, olen Adama, Telose Ülempreester ja juhtiv jõud, missioonis taasühendada kõik Lemuuria energiatega.  

Eelkõige tähendab  see teadlikumaks saamist oma elu kõikidel tasanditel ja kõikides valdkondades. Te lõpetate elamise autopiloodi peal ega anna enam oma väge teistele ära. See tähendab sammhaaval asetleidvat avanemist teis peituvale jumalikkusele – sellele imelisele vaimsele olendile, kes te tõeliselt olete ning kes on läbimas vabatahtlikult valitud inimkogemust, mis sisaldab just neid õppetunde, mida soovisite kogeda praeguses elus.

See tähendab, et te peate oma elus selle hullumeelse askeldamise. iga päev kasvõi mõneks hetkeks peatama ja viibima mõtluses või meditatsioonis, uurides oma Tõelist Mina. Hakake end avama kõikidele võimalustele. Uurige imesid ja hiilgust, mis peituvad teie sees ning kõikjal teie ümber, looduses ja kõiges, mida näete, tunnetate või puudutate. Uurige Maa teiste olenditeriikide elu ja avastage sealt rikkalik ja keerukas mitmekesisus, millele te kunagi varem tähelepanu pole pööranud. Uurige oma südant ja leidke sealt üles kuldne ingel, kes elab teie sisemuses. See on teie tõelise Mina, veel üks väljendus teie igavikulisele olemusele.

Avastage selle olendi, keda te Maa-emaks kutsute, ääretu olemus, avanege Tema armastuse imedele ja märgake Tema kannatlikkust. Iseennast austama hakates austate ka teda ja tema keha, sest just Maa-Ema on see, kes saab teile teadvuse avardamisel ja võnkesageduse tõstmisel väga suurt abi anda. Alustage nüüd seda kõige imelisemat avastusretke oma tõelise olemuse juurde, kogedes end piiritute jumalike olenditena, kes on omandamas ajalikku inimkogemust.

MIKS TE PEAKSITE TAHTMA OMA TEADVUSTASANDIT TÕSTA?

Inimese elu Maa peal on viimase mõne tuhande aasta jooksul olnud üsna raske ning väljakutseterohke – seda esmajoones madala teadvustasandi tõttu, millele selle planeedi pealispinna asukad on langenud. Vähehaaval olete te lubanud endil langeda esimese kolme kuldajastu kõrgema teadvuse hiilgusest, oma praeguse elulaadini, kus te ei väljenda enam seda jumalikku olendit, kes te tõeliselt olete. Enamik teist ei ela elu, mis oleks teie hingele loomuomane. Suurem osa inimesi on kaotanud kontakti oma sisemise jumalikkusega ega oma sellest enam mälestustki. Seepärast kiputegI ikka veel austama enesest väljaspool asuvat Jumalat.

Kui avardate oma teadvust, tõustes taas eneses peituva jumalikkuse äratundmiseni ning võttes selle täielikult omaks, taastuvad ka kõik teie varasemad anded ja oskused, sest need on osa teie sünniõigusest. Te suudate taas kogeda piiritut jamalikku kergust, võluväge ja armu ka oma igapäevaelus – ning see iseloomustabki seda ääretut jumalikku olendit, kes te teisel pool loori tegelikult olete. Te tõusete alatiseks kõrgemale oma praeguste piirangute poolt tekitatud piinast ja kannatustest, milles siiani elanud olete.

MIS JUHTUB, KUI TE OMA TEADVUSTASANDIT TÕSTATE?

Teile tuleks kasuks, kui pühendaksite aega eneseanalüüsile ja saaksite teadlikumaks sellest, kuivõrd piiratud te oma praegusel teadvustasandil olete. Seejärel mõtisklega vabaduse tõelise tähenduse üle ja püüdke määratleda, mida see teie jaoks isiklikult tähendab. Otsustage, mida soovite oma elus kogeda ning kuidas teile meeldiks näha oma elu kujunemas.

Millised on teie unistused?

Mida sooviksite oma käesolevas kehastuses luua ja kelleks tahaksite saada?

Kas mõistate, et te võite, kõik oma eesmärgid saavutada, kui tõstate oma teadlikkuse kõrgemale praegustest piirangutest. Just sel viisil oleme me Telosel loonud paradiisi, kus on võimalik kogeda täisulikku elu. Me avasime oma südamed ja meeled, et avaneda sellele täiuslikkusele ning selle planeedi jaoks algselt kavandatud elulaadile omastele lõpututele võimalustele. Nõnda elati siin planeedil, kolme pika kuldajastu vältel, miljoneid aastaid enne teadvuse langust. Inimsoo langus ei toimunud Eeva õunasöömise tõttu, nagu mõned teist ikka veel usuvad. See on allegooria või metafoor, pealegi mitte eriti õnnestunud. Langemise kõrgelt teadvustasandilt, põhjustas iha kogeda polaarsust. Te hakkasite looma kahtluse ja hirmu kogemusi, mis tekitasid eemaldumise täiuslikkusest. Teadlikult loovutasite te kõik oma teadmised, kõrgema teadvustasandiga kaasnevate maagiliste võimete kohta, ning hakkasite vähehaaval langema sellesse duaalsuse lõhesse, milles te end praegugi kogete. Teie senised teadmised ununesid sadadeks aastatuhandeteks, mõne jaoks veelgi kauemaks.

Mu armasad, need teadmised elavad edasi teie hinge ja alateadvuse sügavates salasoppides ning te võite need endale taas meelde tuletada. Lastes lahti ekslikud ja moonutatud veendumused, mis on teid sedavõrd kaua piiranud, meenub teile see varasem puhas algolek ning peagi suudate te selle täielikult taaselustada ka oma praeguses füüsilises elus.

Niipea kui hakkate avardama oma teadvust, muutuvad ka teie soovid, huvid ja eelistused. Te hakkate taipama, et teie ise oletegi oma elu looja ning ühtlasi tähtsaim autoriteet enese jaoks –  hoolimata kõikidest välistest oludest ja tingimustest. Vähehaaval hakkate te oma elu juhtima, nii nagu seda teeb meister, selle asemel et lasta end välistel kogemustel juhuslikult sinna-tänna pillutada. Te kasutate oma uut teadlikkust ja kõiki neid teadmisis, mida olete kogunud oma teadvuse avardumise käigus, et luua enese jaoks uut, piirangutevaba reaalsust – just sellist elu, nagu olete alati soovinud kogeda. Te hakkate looma reaalsust, mis on järjest enam tulvil ilu, rõõmu, kergust, voolavust, armastust ja õnne. Te avastate end elamast elu, mida te siiamaani üldse võimalikukski ei pidanud. Ja just sellisel viisil hakkabki teadvuse avardumine teie käesolevat elu mõjutama. Järk.järgult sedamööda, kuidas avate oma südamed selle uue reaalsuse võimalikkusele, puhastuvad ka teie emotsionaal – ja mentaalkehad neist vanadest uskumusmustritest, mis teid enam ei teeni ning mis teid praeguses piirangutes kinni hoiavad. Ja looma endale just sellist elu, nagu olete alati soovinud – olgu teie unistused siis millised tahes.

Teadvuse avardamise teekond on lõputu ja selle võimalused piiritud. Te jätkate oma kosmilist arengurada ja teadvuse avardamist igavesti, igavikku välja. Te avastate oma tõelise olemuse, saades teadlikuks enesest kui igavesest ja surematust olendist. Te olete armastuse lapsed, armastusest sündinud. Teadke, et te tulete Armastusest ning avardute igavesti üha suuremasse ja suuremasse Armastusse. Te olete kõiketaedva ja hiilgava Jumala/Allika lapsed ning loodud ühes kõikide jumalike omadustega – Allika enese koopiana, kui soovite ja ei midagi vähemat. Peagi taastuvad ka teie ununenud mälestused. Isegi kui sel teekonnal tuleb teelt kõrvaldada kive või kaljurahne, isegi kui on okkaid, mis võivad meelitada tagasi turvalisusesse, või kui tuleb ületada järske tõuse – te ju ometi tahate väljuda sellest väikesest karbist, millesse olete end sulgenud, ning avastada  selle planeedi imesid. Just tõe otsimine võib avada teile ukse elu juurde, mis on tulvil suurt rõõmu ja imesid ning mis ületab teie kõige pöörasemadki unistused.

Küsige endalt, kas elate siin planeedil isoleeritud tsivilisatsioonina, või oleme me kõik Ühe Looja Armastusest sündinud õed ja vennad?

Kas elu on antud teile üksinda või olete te osa lõpmatult suurest ja piiramatult mitmekesisest loomingust?

Tulles välja oma väikesest kastist, milles olete elanud, avastate te tõelise maailma ning mõistate, et see väike kast on olnud üksnes illusioon ning te ei ole ei isoleeritud ega üksinda. Te olete osa Suurest Tervikust, osa lõputust Armastusest. 

MIDA TEILE TÄHENDAB LIUGLEMINE ÜLESTÕUSMISLAINEL?

See tähendab, et te tõstate oma teadvuse õndus seisundisse ja sealt edasi üha suuremasse ja suuremasse õndsusesse kuni igavikku välja. Enamik inimesi maapinnal unistab taevasse tõusmisest pärast surma. Nüüd, mil sellel planeedil on alanud uus tsükkel, ei tarvitse teil taevasse tõusmiseks enam surra. Kõigile neile, kes on otsustanud valida liuglemise ülestõusmislainel, manifesteerub taevas peagi siinsamas, maa peal.

Kas olete nõus alustama seda kõige võrratumat retke või valite te jäämise kannatuse ja võitluse reaalsusesse?

Kui olete neid küsimusi enese sees põhjalikult vaaginud, siis kas alustate või jätkate oma püha teekonda. Avage oma süda ja teadvus ka Maa teistele asukatele ning avastage, kui imelised ja harmoonilised nad kõik on. Püüdke hoomata loomade tegelikku olemust, samuti seda, milline on nende roll antud planeedil ning kuidas nad teid aidata saavad. Kui välja arvata loomade kategoriseerimine liigi, välimuse, suuruse või tõu järgi, teavad ja mõistavad planeedi pinnal elavad inimesed loomi väga vähe. Avage ka oma süda ja meeled. Et tunnetada, kõikjal teie kohal, teie all ja ümber asuvates nähtamatutes ja nähtavates maailmades toimuvat – nii nagu te seda kunagi varem teinud pole. Nii toimides avanete tingimusteta armastusele ja paljudele imedele. Te avardate oma teadvust koos nende ülestõusmisenergiate lainetega, mis praegusel ajal sellele planeedile tulvavad.

Ülestõusmine vabadusse ning tuhandete sellel planeedil elatud vaeva- ja arengurikaste elude pidulik kroonimistseremoonia on nüüd väga lähedal. Mitte kunagi varem Maa ajaloos ei ole ülestõuismist tehtud teile sedavõrd hõlpsaks nagu praegu. Tõus vaimsesse vabadusse on olnud kehastumise eesmärgiks aegade algusest saadik. See on alati olnud kõikide teie arvukate kehastuste ning Maa peal omandatud õppetundide ja kogetud tarkuste lõppsiht. Mitte kunagi varem terve Maa ajaloo vältel ei ole ülestõusmine vabadusse ning jumaliku armu kogemisse olnud saavutatav mõne lühikese aasta jooksul. Kas kasutate seda võimalust nüüd või ootate veel 25 000 aastat, et läbida ülestõusmise tsükkel mõnel teisel planeedil, kogedes neidsamu raskusi, millele olete sedavõrd kaua alistuma pidanud?

Valik on teie, mu kallid. Armastuses ja kaastundes kutsun ma teid üles virguma. Tulge koju, armsad sõbrad, tulge koju, viies dimensioon ootab teie naasmist!

Adama, Telose ülempreester.

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga