LÄHITULEVIKU AVASTUSED

Paljud teie seast ootavad, et lähima 20 aasta jooksul kunstliku intellekti tasandil hakkavad domineerima uued leiutised. Isesõitvad autod ja robotid on juba olemas, Kuid Krayon räägib, et teie planeedi Väljas on juba ammu midagi hingematvamat, mis leiutistena esile tuleb. Mis soodustab nende esile tulekut ja kas neid toovad esile  planeedi arenenud vaimsused? 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Oleme korduvalt rääkinud muutustest, millised toimuvad teie ümber. Kõik muutused puudutavad esmalt teie teadvust. Paljud muutustest olid oodatavad, kuna neid  ennustasid juba teie iidsed. Kuid enamus muutusi keerlevad ümber teie aja tsükli ehk 2012 aasta pööripäevast alates. Seega, kõik olete oodatavate muutuste ootel. Esimesena on tulnud Covid. Tõemeeli, see on üks neist oodatutest. Ta on enamat, kui oodatud, kuna ta on katalüsaatoriks sellele, mis hakkab järgnema. Viirus oli võimeline peatama planeedi atribuutide normaalse töö ning neil tuli häälestuda ümber. Sellest oleme rääkinud suurte tehaste metafooride näol, kuna neid ei olnud võimalik hetkega peatada. Kuid Covid suutis peatada enamuse neist suhteliselt lühikese ajaga. Selline peatamine lõi uue avaruse. See avarus, mida keegi ei osanud oodata, tuli selleks, et märgata tehaste ebaefektiivsust (kogu Maa süsteemis). See aeg tuli.

Algas ümberhäälestus ja nende pimeduse asjade nägemine, mis kasvasid pimeduse nurkades, kuhu keegi kunagi ei vaadanud. See avarus aitab teil näha valguse avardumist, aitab märgata neid, kes segasid seda nägemast.

Kallid, see on alles algus sellele, millest oleme teile rääkinud varemgi. Oleme korduvalt soovitanud oodata seda ja jälgida selle avanemist. On tulemas palju asju, mis panevad teid imestama, kuna teie jaoks need on sensatsioonilised ja täis suursugusust.

Ehk tahaksite teada, kui kiiresti need tulevad?

Paljud asjad, millistest on mul kavas rääkida, on juba kohal. Need on olemas teie Väljas, ühel või teisel kujul ja on väljatöötamise staadiumis. Avastused avalduvad siis, kui nende järele on vajadus välja kujunenud. Tuletaksin teile meelde, et suuremad avastused teie ajaloos on olnud üheaegsed, paljudes kohtades üle planeedi, justkui üks ja sama asi turgatas korraga pähe paljudele üle planeedi. On olnud juhuseid, kus ühe avastuse idee on muutnud kogu planeedi olekut. Üks neist on olnud elekter.

Ehk mõnigi küsiks, et miks selle leiutamiseks kulus nii palju aega?

Elekter oli juba ammu inimeste ümber, nagu staatilised sädemed või välk taevas. Alles paarsada aastat tagasi pöörati sellele tähelepanu ja hakati mõtlema selle kasutuse võimalikkusele.

Ka lendamine oli üheks paljudest saladustest. Hiinlased tegelesid lohede lennutamisega juba 3 000 aastat tagasi, nemad olid teadlikud õhu voogude jõust.

Miks inimesed ei tõusnud taevasse lohede abil? Miks seda tehakse alles nüüd?

Inimteadvusel see kõik oli teada, alateadvuse tasemel ja seda oleks võinud kasutusele võtta tuhande aasta jagu varem. Jälgiti linde, lennutati lohesid, kuid enda lendamiseks ei kasutanud keegi. Miks see oli nii?

Üksnes vennad Wrightid tegid seda mootorite abil, mida prantslased kordasid paar nädalat hiljem. See ei olnud ju kuigi ammu. See leiutis oli ammu olemas inimkonna Väljas, oli valmis ja ootel,  üle kogu planeedi. Kuid sellised leiutised käivituvad üksnes siis, kui aeg on selleks valmis.

Mõnigi väidaks, et neid asju oleks võimalik välja mõelda mistahes ajal, kui vaid seda tahetaks. Aga see ei ole nii. Palju asju oleks saanud esile tuua veelgi varem. Ka praegu teie Väljas on asju, mida võiksite võtta kohe kasutusele. Need on teie Väljas ja on ootel, millal jõuate nendeni ja võtate neid leiutisena vastu. Tulevased leiutised ei ole seotud kõrgete tehnoloogiatega. Ärge pange imeks, kui edumeelsemad leiutised, milliseid avastate, teevad suuri muutusi üle planeedi. Need uued avastused ei ole kuidagi seotud kunstliku intellektiga, või tohutute arvutuste tulemusena. Seda võiks nimetada naasemiseks aluste juurde. Parimad leiutised hakkavad tuginema füüsika aluste mudelitele, millised olid teie juures aegade algusest alates, kuid te ei olnud suutelised nendeni jõudma. Üks neist on patareide ja elektrivõrkude ajastu lõpp.

Ehk räägiks esmalt magneetilisest magnetrattast. See oleks kaks-kolm magnetmassiiviga ratast, mis, õige paigutuse puhul, hakkaks pöörlema igavesti. Võttes kasutusele väikeste või suurte magnetite tõmbe-lükka energiaid, ja seades need kindlal viisil, võib panna magnetratta käima igaveseks. Teile on teada, et looduslikud magnetid on võimsad ja nende vägi ei lakka kunagi. See on teil samuti üheks saladustest.

Miks ei mõeldud sellele varem, ega ole võetud kasutusse?

Sellised pöörlevad rattad, käivitades generaatoreid, hakkavad tootma elektrienergiat kõikjal, mistahes hulgal ja alaliselt. Ei mingeid patareisid, need jäävad eilsesse päeva. Patareide asemel on imetilluke mootor, mis toodaks toidet mistahes seadmele, pidevalt ja alati. Autod selliste generaatorite abil saaksid sõita sadu ja sadu kilomeetreid, peatumata ja laadimata. Kõikjal saab kasutusele võetud kohaenergia allikas, ilma mistahes ühenduseta, mistahes energia võrguga. Ei mingeid juhtmeid, ega mingit välist energia allikat.

Magnetenergia muudab kogu teie maailma. Seda kõike vaid tänu seni avastamata magnet massiivile. Ühtegi odavamat ja ohutumat allikat, mis saaks rahuldada mistahes energia vajaduse, ei ole veel kusagil üle kogu planeedi, kuna praeguse energia tootmise magnaadid, ostaksid selle kohe ära ja peidaksid võimalikult kaugele, et saaksid edasi müüa oma toodangut.

Kas teil on meeles, mida olen rääkinud 30 aasta jooksul. Rääkisin teile, et ärge prognoosige tulevikku selle järgi, mis toimus minevikus. Nihe muudab planeedi teadvust. Energia kompaniid on juba praegu hädas ja nad ootavad uut leiutist.

Edasi räägiksin teile oma lemmikteemal. On asju, mida teeb teie keha, millel on otsene seos teie teadvusega, ei millegi muuga. Viimase kahekümne aasta jooksul on see saanud  tõestust, et teadvus on energia, milline on võimeline muutma füüsikat.

Kuid teie teadvus ei ole olnud alati selline. Möödanikus teadvus oli midagi esoteerilist ja raskesti määratletavat. Seni see ei kuulunud isegi füüsika valdkonda, alles nüüd hakkate kanduma sinna. Alles nüüd hakkab aegamööda kohale jõudma, et teie teadvus on siiski energia. Mõelge vaid, kui teadvus on energia, kas sellel on siis samad reeglid ja aksioomid, kui kõigil füüsilistel energiatel. Seega, teie teadvusest võib saada etteaimatav teadus.

Kui hakkate mõistma seda, siis mõistate, mis see tegelikult on ning siis saate ka sügavamaid vastuseid tervise saladuste kohta. Teadvuse energia selgitab platseebo effekti. Mõnigi teist, saades homöopaatilist tõmmist, mille sisu on sedavõrd lahja ja ei ole võimeline mõjutama keha keemiat, kuid sellegi poolest ta ravib.

Mis siis toimub, kuidas see töötab?

Vastus peitub teadvuse energias ja selle füüsikas – sageli seda, mida keha näeb ja ootab, teadvus loob selle ise. Teadvus valitseb keha keemiat. Näiteks, kui te näete, kuidas teine inimene sööb, siis ka teil hakkab sülg jooksma.

Kas olete kunagi mõelnud, et neuronid võivad mängida suurt osa kogu tervendavas süsteemis, eriti tulevastel aegadel. Ehk on võimalik veenda keha, et ta hakkaks tervendama end. Neuronid ei suuda eristada seda, mida usute või mis toimub keha keemiaga. Üksnes teadvus saab anda korraldust kehale, mida ta peab tegema ja ta teebki seda. Nüüd ehk mõistate, kuidas töötab spontaanne remissioon. Kui veenate oma keha, et  tervendate teda, siis ta usub seda sedavõrd, et hakkabki tervendama end.

Sellest saab teile uus tervendav süsteem. See saab olema parim kõigist, mis on kunagi olnud – see on teadvuse energia kasutamine uutel ja mõõdetavatel teaduslikel viisidel. Ei mingeid kunstlikke intellekte, ei mingeid superkõrgeid tehnoloogiaid. Selle asemel saab võimalikuks selle avamine, mis on teie juures, teie kehas, olnud alati ja selleks on teie väe avamine. Oleks hea, kui te mõtleksite neile muutustele ja sellele, mis on olemas teie Väljas.

Millal, teie arvates, teie teadus avastas, et teadvus on energia ning miks ei võtud seda kasutusele juba siis?

Ei võetud seetõttu, kuna taheti teada sellest enamat. Esimene, mida mõisteti, oli see, et energia on paljumõõtmeline. Tõepoolest, teie teadlased ei olnud suutelised võtma seda kasutusele tervendamiseks. Kuid nüüd, ajapikku, jõutakse selleni. Kui palju kulub selleks aega, see oleneb täielikult teist endist. Teie oma veendumus on reaalsuse edasikandja ja käivitaja. Kui olete milleski veendunud, siis hakkate tegelema sellega seni, kuni saate kätte soovitud tulemuse. Teie planeedil on käivitumas aina uued ja uued muutused ja  seda oleme ammu rääkinud. See  toimub paljudes kohtades üle ilmaruumi – ma olen selle tunnistajaks olnud, ma olen seda varem näinud.

Ja nii see on tõemeeli…

Krayon

 AKUDE LÕPP – JA GRID

Ärge imestage, kui kõige arenenumad avastused, mida kavatsete teha, mis kavatsevad seda planeeti sügavalt muuta, ei ole tehisintellekti ega massiivsete arvutuskogustega seotud. Võib öelda, et see on  tagasiminek põhitõdede juurde, sest mõned parimad leiutised saavad olema mustrite ja baasfüüsika, mis olid alati olemas, kuid mille peale lihtsalt pole veel tulnud.

Kryon, millest sa räägid?

Las ma räägin magnetilisest energiarattast. Selleks võib olla kaks või isegi kolm ratast, kuid on lihtne muster, et magnetid, mis õigesti paigutatud, võivad ratta keerlemas hoida – igavesti. Kasutades väikeste või suurte magnetite lihtsat tõuke / tõmbeenergiat konkreetses massiivis koos, saate hoida seda ratast igavesti. Sa tead, et looduslikud magnetid on väga võimsad ja nad tõukavad ja tõmbavad suure jõuga, ilma puhke-ja värskendusajata, ilma kõrvalmõjudeta ja ilma kütuseta.

See on suur saladus! Miks te seda varem näinud ei ole?

Pane need kokku massiivi, kus surutakse ja tõmmatakse üksteise vastu ja keerutatakse, mis iganes suurusega ratast soovid – aegade lõpuni! Kõik, mida sa tegema pead, on aeg-ajalt laagreid õlitama. Kas oled sellele mõelnud?

Armsad, kuulake Kui saate midagi keerlema panna, saate selle elektrigeneraatoriga ühendada. Elekter, ükskõik millises koguses, igavesti!

Ma tahan, et sa mõtleksid, mida see tähendab. Kujuta ette: patareisid pole.

 Kryon, millest sa räägid. Patareid peab ikka olema.

Kallid, see väide on eilne! Kujuta ette oma lemmikseadet. Võib-olla telefon. Mis oleks, kui aku asemel oleks pisike, miniatuurne, keerlev magnetmootor, mis seadet toida igaveseks. Tulevikus pole vaja mitte ainult akusid, vaid ka muid asju pole vaja laadida. Igal elektroonilisel asjal on oma pisike keerlev generaator sisseehitatud.

Kryon, kui suur see ratas võib olla?

Mõelge, et kõike, mida olen öelnud, võib laiendada. Nii, elektriauto aku asemel on elektriauto all suurem keerlev elektrimootor, varustades alati elektrit sellele, mida nüüd nimetame supervõimekuseks. Sul on alati piisavalt elektrit, et minna sadade ja sadade ja sadade miilide kaupa, ilma et see kunagi peatuks. Ja isegi magades toodetakse elektrit ′′ super korgile” ja see ei lõppe kunagi.

Kryon, ma ei saa ikka veel aru, kuidas see kõik muudab kogu planeeti.

Armsad, ma räägin individuaalsest võimsusest, igale, planeedil eksisteerivale hoonele, ühendamata ühegi võrguga. Ükski ilmamuster ei pane enam kunagi linna kinni, ega põhjusta inimeste surma, sest elektrit ei saa, kuna see võimsus, on teil õues, väikses keerlevas mootoris, mis ei peatu ja alati pöörleb, et toita seda, mida on vaja.

Magneetika on vastus. See on tasuta, kohene ja mobiilne elekter kõigile.

Igal kontinendil siin planeedil võiks olla nii palju elektrit, kui nad soovivad või vajavad, et koheselt toita külades, haiglates, kommunikatsioonides, internetis jpm.

Kujutad sa ette, millal kõik saavad kõigiga rääkida?

Kultuurid ja mandrid hakkaksid ennast ravima ja hakkaksid lõpuks haritud saama. Kõik see võib juhtuda ühest avastamata mustrist – magnetiline massiiv. Panen need magnetid kokku, et nad suruksid ja tõmbaksid nii, et nad keerutaksid igavesti, võib olla kohandatav igale suurusele – miniatuursele või massiivsele. Nad laevad laevu ja autosid ja see toimub igavesti. Pole olemas ressurssi, mida on lihtsam ja ohutum kasutada selle planeedi toitmiseks kui magneetika. Ühtegi loodusvara ei põletata, saastet pole ja on täiesti ohutu.

Kryon, See ei saa toimida. Kui mul oleks see leiutis, siis on olemas jõud, kes ei laseks seda kunagi arendada. Ma kardaks seda endale saada! Planeedi elektrifirmad ostavad selle ära,   sest nad tahavad müüa seda, mis neil on. Nad ei lase sel kunagi juhtuda.”

Peatume hetkeks. Armsad, yuleviku maailm ei toimi nii nagu mineviku maailm. Mida ma olen sulle rääkinud muutusest viimase 30 aasta jooksul,  et nihe muudab planeedi teadvust.

ÄRGE KANDKE ASJU TULEVIKKU, MIS ON MINEVIKUS TOIMUNUD.

Praegu on teie maa elektrifirmad hädas. Fossiilkütus on hädas, kui te pole märganud. Tuumaenergia, endine Püha Graal, on end selgelt näidanud erakordselt ohtlikuna. Kõik aktsepteeritud massienergia tootmise süsteemid on ebaõnnestunud.

Ma ütlen teile, et selle maa (USA) elektrifirmad, isegi kui nad kasutavad auru või tuule või päikesevalgust, on selle leiutise pärast kõik ärevil. See on lihtne, tõhus, tohutuid investeeringuid pole vaja teha. Need firmad on siis need, kes toodavad ja müüvad ühikuid, täiustades neid ja leides üha enam kasutusvõimalusi, et vabastada teid kõiki igasugusest vooluvõrgust. Nii et ma ütlen teile, see on uus maailm ja ′′ võimuäris ′′ tegutsejad soovivad seda kasutada. Inimkonna kõige kõrgem ja võimsam jõud.

Räägin veel kord, et on asju, mida sinu keha teeb, need on seotud sinu teadvusega, ei midagi muud. Viimase kahekümne aasta jooksul on ilmutatud tõendeid, et teadvus on energia ja see võib füüsikat muuta. Varem oli teadvus midagi esoteerilist, mitte hästi määratletavat ja füüsikasse see ei kuulunud. Nüüd on aeglaselt see muutunud ja on teadlikkus, et teadvust tuleb vaadelda, kui energiat.

Mõtle: kui teadvus on energia, siis nagu kõik teistel füüsilistel energiatel, peavad olema reeglid või aksioomid ja see muutub teaduseks. Kui hakkad sellest aru saama ja mõistad, mis need on, saad mõned sügavad vastused tervisega seotud, suurimale müsteeriumile, et teadvuse energia on platseeboefekti põhjus! Keegi võtab suhkruga kaetud tableti ja talle öeldakse, et tablett läheb ravi loomiseks ja nii sünnibki.

Milline on protsess? Kuidas on see võimalik?

Keegi võtab homöopaatilise tinktuuri, mis on liiga väike keemilise reaktsiooni tekitamiseks. Ometi, see ravib! Mis toimub? Kuidas see käib?

Vastuseks on, et see energia, mis teadvuse füüsikaga kombineerituna millegagi, et seda nimetatakse peegelneuroniteks, et see, mida keha näeb ja ootab, siis seda ta hakkab ise looma.

Kas oled mõelnud, kas peegelneuronid võiksid mängida jõulist ja suuremat osa tulevases tervendussüsteemis? Mis siis, kui suudaksid oma keha veenda, et see oli tervendav?

Peeglneuronid ei oska vahet teha, mida usud või mis toimub keemiliselt. Seega, teadvus juhendab keha ennast ise tervendama, ja ta teebki! Nüüd saate aru, kuidas spontaanne remissioon võib toimida. Kui veenda keha, et toimub tervenemine, usub ta seda nii täielikult, et ta tervendab ennast. Sellest saab uus tervendusprotsess. See saab olema parim kõigist, mis kunagi olemas on – kasutades teadvuse energiat uutel, mõõdetavatel, teaduslikel viisidel. Ei mingit tehisintellekti – ei mingeid super hi-tehnoloogilisi arendusi. Sellest saab hoopis ilmutus sellest, mis sinul kui inimestel on alati olnud. Võimas!

Ma tahan, et sa mõtleksid nende muutuste üle, sest need on põllul. Kas sa arvad, et kui teadus avastas, et teadvus on energia, siis nad jätsid selle lihtsalt rahule? Ei. Ei. Ei. Nad tahtsid rohkem teada saada, mis see on. Esimene asi, mida nad mõistsid, on see, et tegemist on multidimensionaalse energiaga. Tõepoolest, teadus ei pruugi kohe mõelda olemasolevatele enesetervendamise potentsiaalidele, kuid lõpuks ta teeb seda.

Kui kaua see aega võtab? See sõltub sinust. Kui paljud teist neid asju usuvad?

Uskumus ise, võib öelda, ta on reaalsuse edastaja, sest kui midagi usud, siis saad selle teoks teha. Muutused tulevad siia planeedile, armsad, ja ma olen teile seda öelnud. Me jätkame teile rääkimist nendest asjadest, mis suurendavad inimlikkust, ja saabub aeg, kui te enam ei taha  üksteist tappa. Mujal on sellest pretsedent olnud, ma olen sellest rääkinud ja ma olen seda näinud.

Ja nii see on….

Krayon

Toimetas Jane Allika

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga