KUIDAS TÖÖTAB HIRM Philadelphia, Pennesylvania 18. November 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest teenistusest.

Täna mu partner viis läbi mõned meistertunnid, kus näitas teile mõningaid asju tulevikust. Kuid mu kallid, te ei ela veel tulevikust, seetõttu tahaksin teile rääkida mõningatest ebameeldivatest asjadest. Tahaksin teile rääkida võitlustest, paljastustest, muutustest, millised on praegu käimas. See sõnum on käesolevast ajast, mitte minevikust ega tulevikust, vaid tegelikult sellest, milline asjade seis on käesoleval ajal, ning mis võivad anda mõningaid ideid. Võib olla saate isegi sõnumi  käigus midagi sellist, mida te ei osanud oodatagi. Ja seda kõike jagatakse teile armastuses teie vastu. Kui te tuletaksite meelde seda, millest rääkisin mõnda aega tagasi ja võrdleksite seda täna toimuvaga, siis tahaksin, et te paneksite mineviku ja olevik kokku. Sellega tahaksin kinnitada, et see, mis oli kunagi viirastuslik, on käesoleval ajal toimuv. Läbi selle saate mõista, kuivõrd tõenäoline saab olla see, millest räägin täna tuleviku kohta.

Oleme rääkinud, et võitlus Valguse ja Pimeduse vahel läheb suuremaks ja võitlus läheb ägedamaks. Kui ruumis süttib valgus, siis sellega koos avanevad paljud asjad, millistest te ei olnud seni teadlikud. Need on tulnud sinna pimeduse katte all, pikema aja jooksul. Kallid, Valguse ja Pimeduse metafori kasutame kõrge ja madala teadvuse illustreerimiseks. Kõrgem teadvuse pilk on suunatud kõrgemale sellest, millesse on kinni jäänud madalam teadvus. Kõrgema teadvuse terviklikkuse eesmärgid ja ülesanded on kõrgemad, kui kunagi varem ja need on – heasoovlikkus, mõistmine, otsustusvõime ja harmoonia. Inimese kõrgem teadvus on võimeline nägema neid oma elu igas aspektis. Ära tee kahju, ole heasoovlik ning iga niisuguse arutluse juures  annab see tulemuse  nagu võitja-võitja. Ja see on vastandiks käesoleva aja võitja-kaotaja tulemusele. Seda seni veel ei ole sündinud, kuid selle poole on kõik liikumas.

Kui toimus nihe, siis rääkisime, et teil on vaja häälestuda ümber sedavõrd, et enamus inimkonnast oleks suutelised heitma ahelad minema, et olla suuteline leidma lahendusi mõistatustele. Kahjuks selleks kulub veel aega terve aastajagu. Mõistatuse olemuseks on teie endi suurem valgus, kui arvate seda olevat. Mõistatuseks on see üksnes seetõttu, et harjumused, mida olete kandnud üle valgusesse, on pärit pimedusest. Madalam teadvus on pärit teie eelmistest eludest, kus võitlesite ellujäämise nimel, mis aitas arendada teis enese madalat hinnangut, teis, inimestes, kes on teadlikud oma kõrgest teadvusest, mis elab madala teadvusega ilmas. Oleme rääkimas teile, et ilm on hakanud ootamatult muutuma. Kõrgem teadvus võidab lõppude lõpuks, kuid üksnes läbi võitluse. Ehkki võitlus ei ole seotud teiega, vaid hoopis teistega, nendega, kes on saabunud pimeduse katte all ja kellel ei ole vähimatki aimu levivast valgusest. Oleme rääkinud teile, et te oleksite ettevaatlikud ja teadlikud sellest, et pimedusel, või madalamal teadvusel, on hästi teada valgusest, seetõttu ta ühineb selleks, et hirmutada teid. Oleme rääkinud armeest, mida nägite. Sellist armeed te ei ole varem kunagi näinud, pimeduse füüsilist armeed, millel ei ole piire. Selline armee on valmis kogunema üksnes selleks, et võimendada hirmu, et säilitada seda endises jõus, et käivitada vastuhakk. Neil ei ole ühist keelt, ei ole piiridega riiki, nad püüavad anastada kõike mida suudavad, püüavad eksisteerida ja avarduda. Kuid oleme rääkinud samuti, et nad saavad hävitatud. Ehk tänastes uudistes olete kuulnud, et nendega on varsti lõpp, nad saavad  võidetud. Selliselt te mõtlete kolmemõõtmelisuse piirides, kuid pimedus jätkab oma vastuseisuga, ta ei anna kergelt alla, ta leiab hoopis teisi võimalusi ja teisi kohti oma plaanide teostamiseks. Võitlus  käib ja olge valvsad tema ilmumistel, ta võib ilmneda hoopis muudes vormides. Pimeduse püüd on viia planeet tagasi madalasse teadvusse, jätta ta saabuva valguseta, evolutsioonita, harmooniata ja heasoovlikkuseta. Nad püüavad jätta teid vanadesse energiatesse, et läbi selle saaks kontrollida kõiki. See kõik tuleb rikastumise janust, soovist juhtida ja mis on samuti kohane madalale teadvusele. Te hakkate nägema seda.

Mis toimub, kui süütate valguse pimedas ruumis? Oleme rääkinud sellest. Oleme rääkinud veel, et igaüks saab suhelda kõigiga ja sellega saladuste võimalus kaob. Rääkisime teile sellest kümmekond aastat tagasi. Mis toimub praegusel ajal? Esimene pettumus tuleb vanade sõprade klubis (Vabamüürlased), kes hoolega hoiavad oma saladusi, võib olla olete seda märganud? Kuid praegu kõik sünnib saladusteta. Kui keegi käitub ebaausalt, siis see on kohe teada kogu ühiskonnale. See hakkab sündima kõikjal, mitte üksnes äris, mitte üksnes poliitikas, vaid kõikjal. Postamendilt lendavad kangelased, kelle määratluseks oli olla tark ja luua seadusi ning käivitada seda kõike, et lahutada meelt. Nüüd nad hakkavad tulema nähtavale täies hiilguses. Kuid peaksite siiski teadma, et nad alati käitusid selliselt. Võib tekkida küsimus, et miks nüüd siis on teisiti? Miks alles nüüd paljastatakse paljusid nende seast?  Kallid, see ongi Valguse tõestus planeedil ja mis hakkab võimenduma. Valgus, mis lööb jalad alt konspiratsioonide pooldajail, neil, kes tahaksid jätkuvalt maha vaikida seda, millest enam ei vaikita. Olenemata kõigest, naised panustavad oma jõudu pea kõiges, üksnes selleks, et avada kõike seda. Selles seisnebki erinevus. Vanas teadvuses naine ei oleks saanud teha seda, teda ei olnud juhtivatel kohtadel, tal ei olnud väge, tal puudusid vajalikud vahendid, et olla kuuldav. Kui ta pääseski ette, siis olles klubi liikmete keskel, nad kohe ütlesid talle, et mitte täna, kallis, mitte täna. Kuid nüüd on saabunud see „täna“, täiesti õigel ajal. Kas näete Valguse tööd? Kas näete, kuidas tervik jääb püsima ja ta hakkab muutuma? Kuid teie ütlete, et näeme küll, kuid see ei toimu kõikjal. Küll te olete  kannatamatud. Kui see toimub, saate teada ka teie. Kõige raskem saab olla neil, kes kokkuvõttes langevad. Mu kallid, me oleme sellest kõigest rääkinud ja nüüd see ongi käes. Enamgi veel, ma tahaksin anda teile õppetunni hirmust.

Hirm on Pimeduse teadvuse relv. Kui keegi planeedil, olgu ta liider, või naaber, tahaks olla teist üle, valguse töötajast üle, siis ta peab sisendama teisse hirmu. Hirmu olemus on väga huvitav. Te nimetate teda võib olla emotsiooniks, kuid emotsioon ta ei ole. See on mõistuse seisund. Selline kindel mõistuse seis on kõikehaarav. Selle tulemuseks on kõige senise kustutamine, et saaksite alistuda hirmule. Loogika kaob, emotsioonid kaovad, kõik taandub, esiplaanile tõuseb hirm. Hirm on elu pimeda poole relv. Kui keegi suudab külvata teisse hirmu, siis olete neil peos.

Kuna te eriti ei usu seda, siis toon mõningad näited. Ühel emal on poeg ja  poeg ei tulnud õhtuks koju. Keset ööd heliseb telefon, ema on ärevuses. Hääl telefoni teises otsas teatab, et kõne on politseist. Sellest hetkest ema kaotab ajataju, see on kui löök allapoole vööd. Ema hirm on valvel: „ mis sõnu nad ütlevad, millest nad räägivad?“. Kui ta ei koonda oma tähelepanu, siis spasm kõhus võib mõne hetke pärast jõuda pähe ja siis ta ei saa enam midagi vastata politseile. Ta küll kuuleb politsei häält, mis räägib, et me sõitsime baarist mööda ja panime tähele, et teie poeg on joonud ülemäära õlut, seetõttu me ei lubanud tal istuda rooli, otsustasime tuua ta koju, oleme kümnekonna minuti pärast kohal. Kas mõistate, millest räägin? Vaid mõne sekundiga olete hirmu haaremes.

Vaataksime veel üht stsenaariumit, mis ei ole kuigi ebatavaline tänasel päeval. Lendate lennukiga, äkki toimub lennuki rappumine mingis õhuaugus. Lennuk kaotab märkimisväärselt kõrgust, kärud vahekäigus kerkivad lakke, mõned kisavad ja mõnedel istmed lähevad märjaks. Selliselt avaldub alateadlik hirm oma esmasel kujul ja te mõtlete, et oh õudust, mis küll juhtus, nüüd saame kohe surma. Just selline mõte tuleb esimesena pähe. Lennuk muidugi tasakaalustub ja  te isegi võite aidata kannatanuid, korjate asjad kokku ja soovite kiiremat maandumist. Lennuki kõrguse kaotamisel hirm halvab mõistuse, kõik muutub tähtsusetuks, isegi see, mis lõpuks toimub, sest te olete absoluutselt ja täiesti halvatud hirmust.

Mu partner kirjeldas ühes raamatus juhtunut endaga. Öisel ajal lennates, ta töötas sülearvutis kanaldusteksti kallal. Lennukil süttis parempoolne mootor. Kuna lennuki kiirus oli suur, siis tekkis pikk tulesaba, mis oli neli korda pikem, kui lennuk ise. Inimesed, kes istusid paremal küljel, olid kui naelutatud, kuna mõistsid, et nad istuvad võimaliku plahvatuse kohas. Mis toimus edasi? Mu partner ei liitunud paanikaga, mis kõiki haaras. See oli tema katsumus. Ta teadis, et see ei ole lõpp, mitte sellel korral ning see oli alateadlik tunne. Lendurid suutsid hetkega peatada tule. Kuid töösse jäi vaid üks mootor, millega pidid kohe maanduma ja nad said sellega hakkama. Kuni lennukis valitses paanika, mu partner jälgis toimuvat, ta nägi, kuidas enamus inimesi kaotas võime mõista toimuvat, kuna olid hirmu küüsis. Partner otsustas säilitada rahu ja panna kirja nähtu toimuvast. Ta nägi, mida hirm võib teha inimestega. Mõni hetk tagasi oli kõik korras ja nüüd kõik mõtlevad surmast.

Planeedi Pimeduse teadvus tahaks heameelega sööta teile just seda ette. Kui nad suudavad ajada teid teatud määral segadusse, siis teid ei huvita miski vaimne, te ei taha suhelda oma keha rakkudega, ega taha otsida enda sisemusest üles Jumalat, vaid tahate üksnes  ellu jääda. On olemas viisid, kuidas vabaneda hirmust ja te ei pea enam kaua selle pärast muretsema. On saabumas ajad, kus ükski inimene ei sea kedagi stressi olukorda. On saabumas ajad, kus heasoovlikkus muutub aluspanevaks direktiiviks, olgu mistahes liidri suhtes sellel planeedil, või pereliikme suhtes teise liikme vastu ning vastureageeringuks te enam  ei vihastu. Valdavaks on heasoovlikkus, mis annab lahendamise viise, teine-teise mõistmist armastava pere keskmes, kus aluspanevaks direktiiviks saab olema harmoonia. Mu kallid, tasakaalutuid inimesi leidub alati, kuid siiski, nad  jäävad erandiks, aga mitte normiks.

Kogu tänane sõnum on palve teile, et te jääksite igas olukorras rahulikuks, et te oskasite jääda väljaspool hirmu. Kui teid miski toimuv hirmutab, siis lõpetage tegelemast sellega. Kui teil on võimalus jälgida toimuvat, siis teadvustage endale, et selles on potentsiaali, mida te antud hetkel veel ei näe. Ja kui see informatsioon ei tekita teis hirmu, siis see ongi teie küpsus, kus hirmul ei ole teie üle võimu.  Näiteks,kui teie töö juures keegi püüab teid hirmutada ja sunnib kartma teda, siis õppige selgeks kolmesekundi reegel.

Hirm sünnib mao piirkonnas, sealt tõuseb ajuni ning ütleb sulle, et on oht kaotada oma töökoht. Kuid teie peaksite selles olukorras suutma mõelda nii, et võib olla  rääkijal endal on täna halb päev ja ta on tasakaalust väljas, aga mina ei kavatse olla selle tasakaalutuse osa, ega ole kui peksa saanud kutsikas,  ma soovin talle head.  Kas saate aru, kuhu ma teid juhin?

Valguse Töötajad, õppige tundma hirmu relva ja õppige vastu seisma sellele. Kui on tarvis  pöörduda  kohe oma Kõrgema Mina poole, siis tehke seda. Kui on  tarvis teil tõusta oma vaimsuse tasemele, minge meditatsiooni. Ja  kolme sekundi reegel on järgmine: Kui viibite teiste hulgas ja kuulete või tunnete, et miski tekitab hirmu, siis öelge kohe endale „ see ei puuduta mind“.

Just selle reegli ma andsin oma partnerile lennukis, kui süttis lennuki mootor, et“ see hirm ei  puuduta mind, täna mitte.“ Ja minu partner oli üks nende väheste seast, kes kuulas juhendust. Hirmu küüsis olles  ei jää midagi meelde, ega olda suuteline aitama kedagi. Aga ta mõtles nii, nagu ma ütlesin  ja just selline mõistmine viis tema hirmud nulli. Selleks ei ole vaja teada hirmust kõike ning kuidas hirm töötab. Hirmu kütkeis inimene püüab kinni haarata sellest, kelles ei ole hirmu. Selleks võid olla ise, kes ütleb, et kõik läheb hästi, me saame hakkama, sest sa ju ei tea seda, mida ei tea.

Kallid Valguse Töötajad, Valguse Sõdalased, see on ainus atribuut, millist on teile vaja, kui meistritele. Selleks, et osata seda kasutada, on vaja mõista hirmu olemust, kuidas ta manipuleerib, mida tahab, mida püüab näiliselt saavutada. See sõnum oli antud teile armastuses. Kõik  sünnib vaid lähtudes armastusest. Minevikus olite hirmu kütkeis. On aeg võtta kasutusele teised juhised, on aeg tõusta hirmu kohale ja avada tema olemust. Teil on vaja seda läbi tunnetada ja on tarvis teada kolme sekundi reeglit. Teil on vaja teada, kuidas ta manipuleerib ning teil on vaja võtta kasutusele mõned atribuudid, mis on olemas teie kaasasündinul. Need võivad teid ära hoida mitte üksnes kõhu spasmidest, vaid ka teie aju spasmidest, ehk teie teadvuse spasmidest. Vaid teie teadvus suudab säilitada tugevat sidet Jumala armastuse valgusega.

Selleks korraks piisab. Tahaksin, et minnes siit, oleksite teised, kui tulite. Olete Valguse Sõdalased, valgus on teie päralt, heasoovlikkus   ja harmoonia saadab teid. Kui te veel ei tunneta seda, siis on aeg heita minema omad barjäärid ning võtta kinni oma vaimsuse käest ja öelda, et ma olen valmis, näita mulle teed.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga