ÜLEMINEK PALJUMÕÕTMELISUSESSE Montreal 11.November 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Istun siin kokkutulnud esoteerikute ees ja paljumõõtmelisus on tänase vestluse teemaks. Teile hakkavad avanema asjad, mis on uskumatud paljude jaoks. Inimkonna alus ja olemus  muutub. Need kaunid muutused on mõnikord keerulised, kuid kui vaatate neid hoolega, siis need on muutused, mis võimaldavad teil väljuda pimedusest. Tahaksin pöörata teie tähelepanu nendele asjadele. Tahaksin rääkida teile mõndagi muutustest, mis teiega praegu toimuvad. Ja tahaksin pakkuda teile midagi uut, millest teile varem ei ole räägitud ja nüüd on aeg seda teha.  

Miks alles nüüd on aeg selleks?

Mu kallid, aga sellepärast, et te ise olete tulnud siia, et uurida ja saada teavet selle kohta. Just seetõttu oleme teie ees paljumõõtmeliste olemuste energiate näol. Tahame avada teile niipalju, kui see on võimalik. Esimeseks vaatame, mis toimus sellel hetkel siin laval, kui algas meie kohtumine. Tänane kanaldus toimub kolme või nelja lättega, kuid sellegi poolest on sõnum  ühtne. Millised sõnu te kasutate erinevates keeltes, kui tõlgite kanaldust, milliste sõnadega annate sõnumi olemuse edasi? On nendeks sõnadeks lootus, heasoovlikkus, armastus, heategevus, ühtsus, harmoonia, ärkamine. Selline on ka praegune sõnum Loomise Lättest, teie planeedile.  Kuidas ära tunda, kas sõnum on tõene? See on väga lihtne. Otsige sõnumist järgmist: lootust, ärkamist, armastust, mõistmist, kannatlikkust. Püüdke ülemineku raskustes olla kannatlik, kui astute pimedusest valguse kätte. Ükski käesolevatest edastatud sõnumitest, ehk õigetest sõnumitest, ei anna sõnumit hämarusest ja hukust. Vanad vaimsused ja Valguse Töötajad, rühm rühma järel, on vähehaaval võtmas vastu informatsiooni, mis kajastub nende südametes ja mida on võimalik samastada käesoleva energiaga. Ülimalt palju valgust hakkavad avama mitte üksnes vanad vaimsused, vaid ka tavainimesed, kes ei ole kunagi külastanud taolist, tänast  kohtumist, mitte kunagi. Need on inimesed, kes  ärkavad suuremale tõele. Mitte kanaldusteks, vaid suuremale tõele. See tõde on rahust maapeal, nende lastele, nende lastelastele. See on teekond läbi pimeduse. See on ühendumine teiste teie teadvustega.

Tahaksin anda teile teatut informatsiooni selle kohta, kuidas see toimub, millised on mõningad tunnused sellest, mida te  kannatamatult ootate  ning midagi uut, millest te ei ole teadlikud. Kõik, mida teile jagan, need on heasoovlikud uudised, tõesed ja kaunid, räägin teile avastustest, mis sünnivad käesoleval ajal.

Teatud aeg tagasi, ehk 200 000 aastat tagasi, teie ilmaloovuse ajalugu alustas aeglast ajaloendust planeedil. Kuid huvitav on see, et loomise lugu, mida loete oma pühakirjadest, on väga sarnane sellega, mida oleme rääkinud meie ning mida kinnitavad ka põlisrahvad üle planeedi. Kõik kinnitavad, et te olete pärit tähtedelt ja et kaasaegne inimene ei ole planeet Maa evolutsiooni tulemus, mille käigus teie DNA oli läbinud muutusi. Ilmaloomise lugu, mis on teie pühakirjades, on täis metafore. Eedeni aed on teie Gaia ja sellel oleva inimese metafor. Kaunis aed on loodus ise ja inimesed seal, mees ja naine, on kõik mehed ja naised. Kõik see algas aeglaselt ja selleks oli esimeseks liitumise säde, punkt, millest kõik algas. See pidi algama kahest, jätkuma neljast, seejärel kaheksast. Aluse sellele panid plejaadlased. Pühakirjadest te ei leia seda, kuid pühakirjades on juttu inglist, kes tuli taevast. Kõige selle kokkuvõtteks, pühakirjades leiate, et inimesele oli antud teadvus ja pühaduse mõistmine. Ootamatult inimene, kes seni oli bioloogiliselt evolutsioneeruv olevus, muutus selleks, kes valdab vaimset vaba valikut ning teadmisi Jumalast ja Saatanast. Valgus ja Pimedus – see lugu on pärit pühadest raamatutest, see on lugu, mis tuli plejaadlastelt, kes on kõrgelt arenenud rass, kes valdab paljumõõtmelist teadvust kümnete tuhandete aastate vältel ja kelle eesmärgiks oli asustada seda planeeti.

Teadlased hakkavad huvi tundma, miks käesoleva aja inimesed on 200 000 jooksul omanud 23 kromosoomi paari, aga mitte 24, nagu on olevustel, kes on evolutsiooni madalamal tasemel,  kaasaarvatult primaadid, kes on inimesele palju sarnasemad. Ajaline diapasoon, mida vaatlevad teadlased, on aeg, mille kohta me ütleme, et te olete nagu vastsündinud, olete noored ja seega on teil vaid 23 kromosoomi paari. Mu kallid, te ei ole pärit kellegi maapealse olevustelt, kas mõistate? Teie teadlased teavad seda, kuid ei räägi loomise lugu selliselt, nagu teen seda mina. Seega, meie lugu on alustpanevam, kui suudate ette kujutada. Nüüd räägiksin taas sellest, millest varem olen rääkinud. Teile vaid näib, et teil on 23 kromosoomi paari, kuna  kiirgate neid kolmemõõtmeliselt, kiirgate  lineaarselt keemia abil. 23 paari,  aga kuhu kadus 24 paar? Võib olla on ta jätkuvalt olemas? Ja muidugi, mu kallid, 24 paar on kvantiline paar, seega, olete jätkuvalt 24 kromosoomi paariga. Seega, mida kujutab endast 24 paar? Kas ta on reaalselt olemas? Vastuseks on, et on küll, on kindlapeale. Mu kallid, 24 paar on kvantiline paar ja te olete jätkuvalt 24 kromosoomi paariga. Mida peaks tähendama 24 paar? Kui te ei näe selle perspektiivi, siis sellel ei ole teie jaoks ka mõtet. Mida tähendab tiibeti numeroloogias arv 24? See on kuus, kuid kuus on inimene oma parimas väljenduses, see on harmoonia, on tasakaal, kas teadsite seda?

Milline kokkulangevus, et 24 paar on kvantiline ja see ärkab iga 200 000 aasta möödumisel. Nüüd see  juhtub, kuna olete ületamas oma teekonna joont, ta  avaldub ja hakkab vibreerima. Siin ei ole juttu sagedusest, sest sagedus on kolmemõõtmelisuse omadus. Sagedust kvantilises energias ei saa olla, kuna see on paljumõõtmeliste energiate klaster, mis on omavahel läbi põimunud ja need on ülimalt erinevad, ülimalt kõrged ning need hakkavad muutma isegi inimolemust. See ongi just see, mis praegu  toimub.

Esimese sammuna oleks vaja teil, vanad vaimsused, mõista seda protsessi ja võtta see vastu.  Siin on huvitav seis ja  see ei seisne üksnes uskumises, seda tuleb võtta sisemiselt, et ta muutuks teie enda reaalsuse osaks. Gravitatsiooni võtate loomuliku füüsika seadusena, te ei usu gravitatsioonisse, kuid kasutate seda igapäevaselt ja teil ei teki küsimusi, miks visatud asi kukub maha. Te võtate seda fakti teie ilma reaalsusena. Siin istujate seas on palju neid, kes võtavad Jumala armastust iseenesest mõistetavana, neil ei tule isegi mõttessegi midagi muud, nad teavad, et Jumal on teadlik nende olemasolust, et lahkudes siit kanalduseslt, nad ei jää kunagi üksi. Isegi oma kodus olles, arvates, et olete üksi, on teie kodus palju sellist, mis on teadlik teie olemasolust ja on teiega. See on teie reaalsus. Kuid on ka neid, kes ei usu sellesse üldse. Kas olete suutelised ette kujutama kvantilist inimest, kes ei usu oma kvantlikkusse, kes, minnes koju, tunneb end üksikuna? Kuid kvantilisel tasandil  on inimene ümbritsetud kõiksugu armastavate olevuste poolt, kes on ootel, millal te  ärgate, et võtta nendega ühendust. Kuid ärkamine on siiski igaühe vaba valik.

Kas olete suutelised kujutama selliseid, kes astuvad üksikuna eesriidest läbi ja sama üksikuna tulevad tagasi eesriide taha, astumata ühendusse teejuhtidega, kes piiritult armastavad neid, kes on teadlikud nende vaimsusest. See tuleneb ehk sellest, et keegi ei ole rääkinud neile sellest. Võib olla alles täna, istudes siin, lugedes või kuulates kanaldust, kuulevad nad sellest esmakordselt. Kanalduse protsess on iga ühe jaoks erinev ja ei ole õiget ega valet sõnumi andmise viisi. Käesoleva kanalduse hetkel laval on kaks saadikut, keda saate tunnistada kui Krayon  ja Robert Coxon  muusikuna, kes annab Jumala armastust edasi sõrmede abil mängides muusikat. Muusik  teab paljumõõtmelisuse olemasolust ning ta kuuleb muusikat veel enne, kui hakkab mängima seda. Ta kuuleb toolil istuvat sõnumi andjat veel enne, kui hakkab mängima. Kanaldus on ülemineku protsess paljumõõtmelisusesse. Iga laval olev kanaldaja on teadlik sellest ja  tunnetab seda.  Ma räägin teile sellest veel enne, kui hakkan rääkima, mida teie evolutsioon on toonud teile. Mu partner on teile rääkinud evolutsioneeruvast inimesest, oleme tutvustanud teile alust mõtisklusteks. Mida tähendab evolutsioon iseenesest?

Krayoni raamatus „Uus inimene – inimkonna evolutsioon“ on täis näiteid DNA muutustest, sellest, mida tähendab saada kvantlikuks teadvuse suhtes, sellest, milles on muutused. See on nagu väike laps, kes igapäevaselt kasvab ja muutub. Vaatame veel kord selle protsessi üle,   et mõistaksite paremini selle praktilist poolt, nii Maa enda jaoks, kui iga inimese jaoks, kes hakkab ärkama sellele, mida ei ole kunagi osanud oodata.  

Esimene ja kõige lihtsam – mineviku teadvustamine uuel viisil.

Käesoleval ajal sündinud lapsed, õppides rääkima, ütlevad oma emale, et sa oled parim ema käesoleval hetkel. Kuid lahkhelide korral  ta ütleb, et teine ema meeldiks mulle rohkem. Emad vaatavad neid lapsi  ja on šoki äärel – millest ta räägib? Vana vaimsuse emad on teadlikud, millest lapsed räägivad, et laps võrdleb minevikku. Laps ehk ei mäleta oma eelmise elu nime, ega, milline ta oli, kuid tema sisemisele lapsele on teada, et ta ei ole siin esimest korda. Seetõttu me esimeseks rõhutamegi, et meenutage oma sisemisi teadmisi eelmistest eludest. Lapsed teavad, et elu on ring. Nad hakkavad sündima vanade vaimsustena, kes mäletavad energiaid, millised ei meendunud teile. Nad mäletavad möödunud elude kogemusi ja need on head ja rõõmsad meenutused. Praegustele meestele ei meenu kunagi mälestust sünnitustest. Ning praegused naised ei hakka iial arutama teise naisega mälestusi võitudest. Need kõik on möödumas. Heasoovlikud unenäod, nägemused, need on sellised, et ärgates ütlete Vau. Seda ei juhtu sageli, kui saate lennata, näha imelisi värve, kuulda oma nime ja olla imelises valguses. Oleks hea, kui sellised uned oleksid teil igal ööl. Tere tulemast kvantiliste teadmiste mälestustesse, mitte üksnes eelmisest elust, vaid kõigist eelmistest eludest, mis on läbi põimunud ebalineaarsel viisil. See on see, mis tuleb.

Teiseks  on ärkamine mineviku tarkusesse.

Pange tähele, et teie seas ei ole ühtegi inimest, kes alustaks iga oma elu puhtalt lehelt. Juba sünnist alates on teil  kaasas iidsete tarkus. See tarkus  paigutab teie sündimise hästi sobivasse kohta, kus te olete teadlikud, kuidas ühed asjad töötavad, aga teised mitte. See tarkus  teab, et sõdadega ei lahendata ühtegi olukorda. Kõiki olukordi saab lahendada vaid üksnes tarkusega, mis on teadlik kõigist teekondadest, antud olukorrast või raskustest väljumiseks. See on tarkus mis ei luba korrata ühtesid ja samu vigu, ikka taas ja taas. Mineviku tarkus, mis on tulnud vanade vaimsustena lastesse, hakkab põlvkondade jooksul end aegamööda esile tooma. Ta hakkab end ilmutama läbi seaduste, milliseid ajapikku võtate vastu, selles, mida nõuate oma seaduste loojatelt ja sellest hakatakse rääkima meedias, kus hakkab kajastuma kõik uus. Tarkus tõuseb esiplaanile  ja ei mingeid sõdasid enam. Vahetub veel mitmeid põlvkondi, kuni ei ole enam mingeid sõdasid. See kõik on teie teha, kui kaua selleks läheb aega. Mu partner on rääkinud teile, et kord naasete ellu paljumõõtmelisemana, kui praegu, 24  kromosoomi paariga, mis vibreerib kõrgemal tasemel ning siis te ei ole võimelised vanu vigu enam kordama. Kordan taas ja jään kordama seni, kuni kord ise hakkate nimetama  tsivilisatsiooni, mis oli enne 2012 aastat, barbarlikuks. Uus kõrgem teadvus aitab tulla sellest välja. Edasi räägin nüüd millestki uuest, mille mõte ei ole teie jaoks selge. Meil on kavas eemalduda lineaarsusest, et te saaksite mõelda oma tuleviku eludele. Siin ruumis iga istuv vaimsus, või need, kes loevad ja kuulavad hiljem, on suurema hulga vaimsuste osa.

Oli aegu, kus oma sõpradega arutasite, kuhu edasi liikuda, kuidas saaks aidata inimkonda, kuidas saaks pääseda uude energiasse ja mida hakkaksite seal tegema. Need teie plaanid muutusid pidevalt, sest see olenes sellest, millega  tegelesite antud hetkel. Ükski neist mõtteist ei olnud muutumatu. Kuid siiski, mis oleks, kui ütleksin teile, et olete suutelised meenutama neid plaane. See oleks see, mida nimetame muutumiseks paljumõõtmelisuseks. Siit mõnelegi ehk avaneb uus mõistmine, et mis saab edasi, kelleks olla ja kus olla. Mis suunas hakkab liikuma teie karmaline teekond? Kelle osaks olete teie, istujad siin toolidel? Aafrikasse te ei suundu üksi, kogu karmaline hulk suundub sinna, koos teiega. Karmaline hulk ei pea olema üksnes need, kellega  elate koos, ega ka need, kellega olete sõbrunenud hinge tasemel, kellega olete koos rännanud. On tore mõelda sellest, et on võimalus olla osa suurest, mitte eksperimendis, vaid tuleviku perspektiivis ning teada saada sellest, kus on teie järgmine kehastus, ning võtta see omaks.  Kui teie 24 paar muutub aktiivsemaks, siis teie bioloogia muutub kvantilisemaks. Kvantiline bioloogia ise on super kaasasündinud. Kvantiline bioloogia on niivõrd tark, et ükski haigus ei suuda temasse pääseda. Ta on hulga targem, kui mistahes haigestumised vana energiast. Mida arvate, kuidas võib see kajastuda teie eluea pikkusele? Tegelikult küsimuses on vale termin, sest ei olnud kavas küsida ea pikkust. Seega, kui teil ei esineks mingit haigust, ei vähki, ei alzheimerit, või midagi muud, siis kui kaua, teie arvates, oleks võimalik eksisteerida ühes kehas? Sellele küsimusele ei saa vastata seetõttu, et valgustunud kehale, milles on aktiveeritud kõik 24 kromosoomi paari, on see funktsooni vastane. See on kvantlikkus, see on paljumõõtmelisus. See on vähesel määral aktiivne juba planeedi uutel lastel. Mida teeksite lastega, kelle iga oleks 150 aastat? See on kvantlikkus. Kas saate aru millele ma viitan? Praegu planeedil elab palju alla 12 aastaseid lapsi ja  nad on elanud siin sadu aastaid. Te võite nendega suheldes näha nende teadvuses suurt tarkust.

Enne, kui lõpetame, mul on teile veel midagi öelda. Kui te tõepoolest hakkate mõistma paljumõõtmelisust, siis kindlapeale teadvustate, et ei ole midagi eraldi olevat ei ole üksikut vaimsust, ega üksikut elu meenutust. Kõik on ühtsuses kõige ülejäänuga. Võite näha seda inimestes, kes hakkavad meenutama ja sulanduma paljude Akašide salvestitega. Siis on  poliitikud aegade parimate poliitikute seas, muusikud on suurimate Meistrite seas, mitte seetõttu, et nad on kokku puutunud vanade Meistritega, vaid nad ise on Vanad Meistrid – nende kõik Akašide salvestised  sulanduvad ühtseks tervikuks. Super inimesed, super kunstnikud, super poliitikud ning kui näete neid, siis küsite endilt, et kuidas nad teevad seda, nad on ju veel liiga noored, et kätkeda enda sisemuses sellist hulka elusid, ja kas need on elatud maapeal? See on 24 kromosoomi paari vibreerimise algus, mis liidab kõikide šamaanide ja kõikide Meistrite tarkusi, kes  kunagi on elanud planeedil Maa. Te näete seda kõike peegeldumas nende silmis. Kui kohtate neid, siis tunnete nende vastu, nende võimete vastu, ülimat aukartust, kuni teadvustate endile, et selline ongi evolutsioon. Kuidas arvate, kas see saab olla inimkonna tsivilisatsiooni kiirendavaks süsteemiks millegi suurema poole. Saab, kindlasti saab oleks vastus. Siis ei ole enam madala hinnanguga asju. Kõik olete teadlikud, kust olete pärit. Olete endiselt inimesed, kuid paljumõõtmelised. Teie käes on atribuudid, milliseid varem ei olnud, on leiutised, mis aitavad teadvustada enda paljumõõtmelisust ning kõik see on teile kättesaadav.

Küsimusele, millal see hakkab sündima, ma vastaksin niimoodi, kui sellele küsimusele vastaks ülestõusnud meister, et  see on juba sündimas ja  sa asud juba selle keskel. Võitlus Valguse ja Pimeduse vahel  võtab hoogu, see võib kesta planeedil veel pikka aega. Kuid see ei saa takistada teie jätkuvat evolutsiooni, nagu oleme rääkinud. Võitlus saab kord läbi. Inimestel on vaba valiku võimalus, seetõttu üle kogu planeedi on pimeduse kohti, kus asuvad madalamad energiad. Need kohad ei ole riikidena, ega poliitiliste süsteemidena, või diktaatorlike režiimidena, vaid üksikute inimestena, keda on planeedil alati olnud. See on valiku vabadus, kus enamus inimesi on ühel nõul ja ühtsed. Ühtsusest saab uut tüüpi inimeste tuum, mis tuleb esiplaanile ja teie olete selle osa. Olete selleks, et näha kõike oma silmaga ja et võtta sellest osa. Vaat see on siis  äge.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga